Risk - 02 / RİSK YÖNETİM PROGRAMI KONTROL PLANI
FAALİYET
NO
1
2
3
4
FAALİYETİN
KONTROL
KONTROL
TANIMI
SIKLIĞI
FAALİYETİ
Acil Durum
Talimatının
Kontrolü
Elektrik işleri
talimatının
Kontrolü
Merdiven Ve
Hollerde Malzeme
İstiflenmesi
Bakım İşleri
Talimatı
Sürekli
İş güvenliği,
çalışan sağlığı
Haftada 2
Öğrenci, çalışan,
ziyaretçi sağlığı
Her Gün
Sürekli
İş Güvenliği,
Çalışan Sağlığı
REFERANS DOKÜMAN
6331 sayılı isg kanunu
madde 11; işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli
görev, yetki, sorumluluk ve
eğitimleri hakkındaki
yönetmelik madde
6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, İşyeri
Bina ve Eklentilerinde
alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik EK1-4
6331 Sayılı İSG Kanunu
Madde 10;
İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personeli Görev,
Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkındaki
Yönetmelik Madde 9 (b)
Risk Değerlendirmesi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, İşyeri
Bina ve Eklentilerinde
alınacak Sağlık ve Güvenlik
Öğrenci, çalışan,
Önlemlerine İlişkin
ziyaretçi sağlığı
Yönetmelik EK1-37,İş
Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği EK2-1.1
KONTROL
KONTROL
HATA VARSA
KONTROL
SORUMLUSU
ARAÇLARI
YAPILACAK İŞLEM
KAYDI
İş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi, insan
kaynakları
Acil durum
planları kayıtları
En kısa sürede
tamamlanması
Saha sorumlusu, iş
güvenliği, idari ileri
birimi, sağlık birimi
Check list
kontrolü
Tespit edilen
uygunsuzluğun hemen
giderilmesi için gerekli
aksiyonun alınması
İş Güvenliği Uzmanı,
Sağlık Birimi
İş Güvenliği
Uzmanı, İşyeri
Hekimi, Risk
Analizi Formu
Risklere Göre Gerekli
Önlemleri Almak
İş Kazası Kayıtları Kayıt
Kontrol Formu
İdari işler birimi,
bakım birimi
Bakım takip
çizelgesi
Yürüyüş yolları acil çıkış
noktalarının kontrolü.
Bakım İşleri Talimatı
Her yıl gözden geçirilir
Elektrik işleri talimatının
Kontrolü
Risk - 02 / RİSK YÖNETİM PROGRAMI KONTROL PLANI
5
6
7
8
9
Yemekhane ve
toplantı salonu
kapılarının içeriye
açılması
Bina içi kayma ve
düşme riskinin
önlenmesi
Tesis acil çıkış
kapıları işaretleri
ve yollarının
belirlenmemesi
Katı atıkların
toplanması talimatı
Yemekhane
girişinde kot farkı
bulunması
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
İş güvenliği,
çalışan sağlığı
Çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerinin usul
ve esasları hakkında
yönetmelik
İş güvenliği uzmanı,
insan kaynakları
Check list
kontrolü
En kısa sürede eğitimin
tamamlanması
Saha turu gözlem formu
İş güvenliği,
çalışan sağlığı
6331 sayılı isg kanunu
madde 10/4; işyeri hekimi
ve diğer sağlık personeli
görev, yetki, sorumluluk ve
eğitimleri hakkındaki
yönetmelik
İş güvenliği uzmanı,
saha sorumluları
insan kaynakları,
idari işler birimi,
sağlık birimi
Check list
kontrolü,
Kayıtlar
En kısa sürede
önlemlerin alınması
İş güvenliği kayıt dosyası
İş güvenliği,
çalışan sağlığı
6331 sayılı isg kanunu
madde 11; işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli
görev, yetki, sorumluluk ve
eğitimleri hakkındaki
yönetmelik madde
İş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi, insan
kaynakları
Acil durum
planları kayıtları
En kısa sürede
tamamlanması
Her yıl gözden geçirilir
Çalışan, öğrenci,
ziyaretçi
6331 sayılı isg kanunu
madde 11/c; işyeri hekimi
ve diğer sağlık personeli
görev, yetki, sorumluluk ve
eğitimleri hakkındaki
yönetmelik
İş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi, insan
kaynakları
Check list
kontrolü,
Kayıtlar
Tespit edilen
uygunsuzluğun hemen
giderilmesi için gerekli
aksiyonun alınması
Günlük kontrol
İş güvenliği,
çalışan sağlığı
6331 sayılı isg kanunu
madde 11; işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli
görev, yetki, sorumluluk ve
eğitimleri hakkındaki
yönetmelik madde
İş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi, insan
kaynakları
Check list
kontrolü,
Kayıtlar
En kısa sürede kot
farkının giderilmesi
Sonuç gözden geçirilir
Risk - 02 / RİSK YÖNETİM PROGRAMI KONTROL PLANI
10
Kullanılan Çöp
Kutularının
Ağızlarının Açık
Tutulması
11
Elektrik
Kablolarının
Dışarıda Açık
Bulunması
12
Acil çıkış kapı
önüne engellerin
konulması
13
Konferans salonu
çıkış kapısı içeri
açılması
14
Konferans
salonunda yangın
dolabının duvarla
aynı renkte olması
SAHA
SORUMLULARI, İŞ
GÜVENLİĞİ
UZMANI, İNSAN
KAYNAKLARI, İDARİ
İŞLER BİRİMİ,
SAĞLIK BİRİMİ
KAYITLAR
KAYITLAR EKSİKSİZ
TUTULMALI
İŞ KAZASI KAYITLARI,
SAĞLIK BİRİMİ
KAYITLARI
HER GÜN
İŞ GÜVENLİĞİ,
ÇALIŞAN
SAĞLIĞI
6331 Sayılı İSG Kanunu;
İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personeli Görev,
Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkındaki
Yönetmelik
SÜREKLİ
İŞ GÜVENLİĞİ,
ÇALIŞAN
SAĞLIĞI
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
SAHA
SORUMLULARI, İŞ
GÜVENLİĞİ
UZMANI, İDARİ
İŞLER
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI, İŞYERİ
HEKİMİ, RİSK
ANALİZİ FORMU
RİSKLERE GÖRE
GEREKLİ ÖNLEMLERİ
ALMAK
İŞ KAZASI KAYITLARI,
KAYIT KONTROL FORMU
Sürekli
İş güvenliği,
çalışan sağlığı
6331 Sayılı İSG Kanunu
Madde 11; İşyeri Hekimi ve
Diğer Sağlık Personeli
Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkındaki
Yönetmelik Madde
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI, İŞYERİ
HEKİMİ, İNSAN
KAYNAKLARI
ACİL DURUM
PLANLARI
KAYITLARI
EN KISA SÜREDE
TAMAMLANMASI
HER YIL GÖZDEN
GEÇİRİLİR
Sürekli
İŞ GÜVENLİĞİ,
ÇALIŞAN
SAĞLIĞI
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI, İNSAN
KAYNAKLARI
CHECK LİST
KONTROLÜ
EN KISA SÜREDE
EĞİTİMİN
TAMAMLANMASI
SAHA TURU GÖZLEM
FORMU
Enaz yılda
İŞ GÜVENLİĞİ,
ÇALIŞAN
SAĞLIĞI
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI, İDARİ
İŞLER BİRİMİ,
BAKIM BİRİMİ
CHECK LİST
KONTROLÜ
EN KISA SÜREDE RENK
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI
SAHA TURU GÖZLEM
FORMU
Download

RİSK -02 RİSK YÖNETİM PROGRAMI KONTROL PLANI FORMU