AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN ADI
SAYFA NO
VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ
1-6
2
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÜCRET TARİFESİ
7
3
EVLENDİRME ÜCRET TARİFESİ
8
4
GAYRİSIHHI MÜESSESELER ÜCRET TARİFELERİ
5
HARİTA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
6
İLAN - REKLAM ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRET TARİFESİ
7
MUHTELİF HİZMETLERE AİT ÜCRET TARİFESİ
8
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
9
PARK VE BAHÇELER ÜCRET TARİFESİ
10
SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT DENETİM ÜCRET TARİFESİ
11
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ ÜCRET TARİFESİ
26
12
SPOR İŞLERİ ÜCRET TARİFESİ
27
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9-11
12
13-14
15
16-22
23
24-25
YASAL DAYANAK
İlan ve Reklam Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12. Md.
Eğlence Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 17. Md.
Haberleşme Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 29. Md.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 34. Md.
Yangın Sigortası Vergisi-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 40. Md.
Çevre ve Temizlik Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44. Md.
İşgal Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52.Md
İşyeri Açma İzin Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 81.Md
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58. Md.
Kaynak Suları Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 63. Md.
Tellalık Harcı- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 67. Md.
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı - 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 72. Md.
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 76. Md.
Kayıt ve Suret Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 79. Md.
İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80. Md.
Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 82. Md.
Sağlık belgesi Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 83. Md.
Bina İnşaat Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 83. Md.
Ücret Tarifeleri- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Md.
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Su Alt yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
VERGİ, RESİM
VE
HARÇ TARİFESİ
2015 YILI 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır;
11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ( seri no:45 ) gereğince
belirlenmiştir.
2015 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN
Grup/ Verginin Tutarı ( TL )
Kanuni tarife
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek
2014 YILI İÇİN En Az
UYGULANAN ( TL )
Bulvar ve
meydan
erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit
Cadde
levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak,
Sokak
2) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan
ve reklamların beher metrekaresinden yıllık
olarak,
3) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen,
Toplu
araçları
90.00 TL
taşıma
En Çok
( TL )
1
2
20.00 TL
100.00 TL
100.00 TL
70.00 TL
20.00 TL
100.00 TL
100.00 TL
70.00 TL
20.00 TL
100.00 TL
90.00 TL
50.00 TL
8.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
35.00 TL
8.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
35.00 TL
2.00 TL
10.00 TL
10.00 TL
8.00 TL
2.00 TL
10.00 TL
10.00 TL
Diğer
Bulvar ve
meydan
8.00 TL
10.00 TL
9.00 TL
7.00 TL
Cadde
maddeler
Sokak
2.00 TL
Led ekranlı
ilan ve
reklamlardan
30.00 TL
150.00 TL 150.00 TL
120.00 TL
30.00 TL
150.00 TL 130.00 TL
90.00 TL
yapılan
geçici
mahiyetteki
10.00 TL
ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak,
4) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan
her metrekare için yıllık olarak,
Diğer ışıklı ve
projeksiyonlu
ilan ve
reklamlardam
5) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog,
duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin
her biri için,
4
40.00 TL
binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair
vasıtasıyla
3
130.00 TL
Bütün yerlerde
0.25 TL
0.01 TL
0.25 TL
0.25 TL
0.20 TL
Bütün yerlerde
0.50 TL
0.02 TL
0.50 TL
0.50 TL
0.30 TL
6) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler
ve benzerlerinin beher metrekaresinden,
Not: Grup 1: İmarlı bölge ( D.köşkler mh, Ambarlı mh, Merkez mh, Cihangir mh, Üniversite mh, M.K.paşa mh,Gümüşpala mh )
Grup 2: İmarsız bölge ( Firuzköy mah, Tahtakale mh, Yeşilkent mh )
B) EĞLENCE VERGİSİ ( Verginin nispeti % )
11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ( seri no:45 ) gereğince belirlenmiştir.
( Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
2015 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN
Grup/ Verginin Tutarı ( TL )
Kanuni tarife
2014 YILI İÇİN En Az
UYGULANAN ( TL )
Eğlencenin Türü ve Alanı
Bar, pavyon, gazino, gece klübü, taverna, diskotek, kabare,
dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
1
2
3
50 m2 ye kadar
20
5.00 TL
100.00 TL
25
20
51 m2150 m2 arası
50
5.00 TL
100.00 TL
30
25
151 m2300 m2 arası
5
5.00 TL
100.00 TL
35
30
301 m2 den
yukarı
10
5.00 TL
100.00 TL
40
35
5.00 TL
100.00 TL
45
40
5.00 TL
100.00 TL
50
45
30.00 TL
5.00 TL
100.00 TL
6.00 TL
5.00 TL
7.00 TL
5.00 TL
100.00 TL
7.00 TL
6.00 TL
30.00 TL
5.00 TL
100.00 TL
8.00 TL
7.00 TL
101 m2200 m2 arası
5.00 TL
100.00 TL
10.00 TL
8.00 TL
201 m2 den yukarı
5.00 TL
100.00 TL
12.00 TL
10.00 TL
4 yıldızlı otelde
5 yıldızlı otelde
25 m2 ye kadar
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her
gün için
En Çok
( TL )
26m250m2 arası
51 m2100m2 arası
20
Not: Grup 1: İmarlı bölge ( D.köşkler mh, Ambarlı mh, Merkez mh, Cihangir mh, Üniversite mh, M.K.paşa mh,Gümüşpala mh )
Grup 2: İmarsız bölge ( Firuzköy mah, Tahtakale mh, Yeşilkent mh )
C) HABERLEŞME VERGİSİ
Haberleşme vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Haberleşme
vergisinin nispeti %1' dir. Ancak Genel ve Katma Bütçeli Kurumlara, İl Özel İdare ve Belediyelere ve bunların
kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretlerinden vergi alınmaz.
D) ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
Vergi matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.
a) İmal ve istihsal, taşıma, yükselme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen
elektriğin satış bedeli üzerinden %1
b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %5
c) Havagazının satış bedelinden %5
1
4
2015 YILI 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ
2014 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
UYGULANAN TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
E) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
2015 yılı için tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre Maliye Bakanlığınca belirlenecek oranlar uygulanacaktır.
1) ÖZEL : Okul,Yurt, Kreş, Dershane, Kurs, Eğitim Merkezi, Anaokulu, Yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan
binalar;
Öğrenci Sayısı
750’ den fazla
750 - 500 arası
499 - 250 arası
249 - 100 arası
99 - 50 arası
49 - 20 arası
20’ den az
Grubu
1
2
3
4
5
6
7
Derecesi
3
3
3
3
3
3
3
1,875.00 TL
1,112.00 TL
750.00 TL
362.00 TL
200.00 TL
100.00 TL
36.00 TL
2,000.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
375.00 TL
212.00 TL
110.00 TL
38.00 TL
2,000.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
375.00 TL
212.00 TL
110.00 TL
38.00 TL
2) OTELLER : Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar;
Yatak Kapasitesi
500’ den fazla
500 - 300 arası
299 - 150 arası
149 - 50 arası
49 - 20 arası
20’ den az
Grubu
1
2
3
4
5
6
Derecesi
3
3
3
2
1
1
1,875.00 TL
1,112.00 TL
750.00 TL
475.00 TL
362.00 TL
187.00 TL
2,000.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
500.00 TL
375.00 TL
200.00 TL
2,000.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
500.00 TL
375.00 TL
200.00 TL
3) HER TÜRLÜ : yeme, içme ve eğlence yerleri;
Kullanım Alanı m2
Grubu
Derecesi
1000 m2' den fazla
1
2
2,250.00 TL
2,375.00 TL
2,375.00 TL
1000 - 500 arası
2
3
1,112.00 TL
1,212.00 TL
1,212.00 TL
499 - 250 arası
3
3
750.00 TL
825.00 TL
825.00 TL
249 - 100 arası
4
2
475.00 TL
500.00 TL
500.00 TL
99 - 50 arası
5
3
200.00 TL
212.00 TL
212.00 TL
50’ den az
6
4
87.00 TL
96.00 TL
96.00 TL
4) DAİMİ : surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu, gibi yerler ile eşya
depolamaya mahsus olan yerler;
Kullanım Alanı m2
Grubu
5000 m2' den fazla
1
5000 - 4000 arası
2
3999 - 3000 arası
3
2999 - 2000 arası
4
1999 - 1000 arası
5
999 - 500 arası
6
500' den az
7
Derecesi
3
3
3
2
2
3
1
1,875.00 TL
1,112.00 TL
750.00 TL
475.00 TL
287.00 TL
100.00 TL
62.00 TL
2,000.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
500.00 TL
312.00 TL
110.00 TL
68.00 TL
2,000.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
500.00 TL
312.00 TL
110.00 TL
68.00 TL
1,625.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
625.00 TL
375.00 TL
200.00 TL
68.00 TL
1,625.00 TL
1,212.00 TL
825.00 TL
625.00 TL
375.00 TL
200.00 TL
68.00 TL
5) SİNEMA : tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri;
Koltuk Sayısı
2000’ den fazla
2000 - 1500 arası
1499 - 1000 arası
999 - 500 arası
499 - 250 arası
249 - 100 arası
100’ den az
Grubu
1
2
3
4
5
6
7
Derecesi
4
3
3
1
1
1
1
1,500.00
1,112.00
750.00
600.00
362.00
187.00
62.00
2
2015 YILI 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF
EDİLEN
2015 YILI
İÇİN
KABUL
EDİLEN
6) 1, 2, 3 ve 4 ncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan
faaliyetlere mahsus binalar;
Personel Sayısı
300’den fazla
300 - 200 arası
199 - 100 arası
99 - 50 arası
49 - 10 arası
9 - 4 arası
4’ den az
Grubu
1
2
3
4
5
6
7
Derecesi
1
1
1
1
2
2
3
2,875.00 TL
1,875.00 TL
1,250.00 TL
600.00 TL
287.00 TL
150.00 TL
36.00 TL
3,125.00 TL
2,000.00 TL
1,375.00 TL
625.00 TL
312.00 TL
162.00 TL
38.00 TL
3,125.00 TL
2,000.00 TL
1,375.00 TL
625.00 TL
312.00 TL
162.00 TL
38.00 TL
F) İŞGAL HARCI
11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ( seri no:45 ) gereğince belirlenmiştir.
2015 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN
Grup/ harcının Tutarı ( TL )
Kanuni Tarife
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
En Çok
(TL)
En Az
(TL)
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde
beher metrekare için günde
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı
hayvan satıcılarının işgallerinde
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı
işgallerde
1
0.50 TL
2.50 TL
2.50 TL
a) Satışı
yapılan
küçükbaş
hayvan
başına
0.50 TL
2.50 TL
2.50 TL
b) Satışı
yapılan
büyükbaş
hayvan başına
1.00 TL
5.00 TL
5.00 TL
a) Her taşıttan
beher saat için
0.25 TL
1.25 TL
1.25 TL
b) Parkmetre
çalıştırılan
yerlerde beher
saat için
0.50 TL
2.50 TL
2.50 TL
2
3
Not: Grup 1: İmarlı bölge ( D.köşkler mh, Ambarlı mh, Merkez mh, Cihangir mh, Üniversite mh, M.K.paşa mh,Gümüşpala mh )
Grup 2: İmarsız bölge ( Firuzköy mah, Tahtakale mh, Yeşilkent mh )
G) İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği gereğince belirlenmiştir.
Her tür işyeri için beher m2sinden
yıllık olarak
Grup/Harcın Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
En Az (TL)
En Çok (TL)
1
2
3
4
0.1
1
1
1
1
1
26 m²-100
m² arası
0.1
1
1
1
1
1
101 m²-250 m²
arası
0.1
1
1
1
1
1
251 m²-500 m²
arası
0.1
1
1
1
1
1
501 m²’den
yukarı
0.1
1
1
1
1
1
25 m²’ye kadar
1. Grup
Merkez mah, Denizköşkler mh, ambarlı maj,ısparta kule mevki
2. Grup
M.K.Paşa mah, Cihangir mah, Gümüşpala mah
3. Grup
Üniversite mah, Firuzköy mah
4. Grup
Tahtakale mah, yeşilkent mah
H) TELLALLIK HARCI
Tellallık harcının nispeti %2' dir.
100 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet %1' dir.
I) HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
(13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki)
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, Belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak
özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası
muayenesi veya Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da Belediye sınırı içinde satışa arz
edilerek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesinde; (3239 Sayılı Kanunun 120, maddesiyle eklenen fıkra)
2678 sayılı kanuna göre kurulan resmi kombinalar bu harçtan muaftır.
Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.
Hayvan Cinsi :
1) Küçükbaş,
3.00 TL
3.00 TL
3.00 TL
2) Büyükbaş,
6.00 TL
6.00 TL
6.00 TL
Harç makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.
3
4
2015 YILI 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ
TARİFESİ
İ.)TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (
seri no:45 ) gereğince belirlenmiştir.
2015 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN
İşyerinin Türü ve Alanı
Grup/Harcın Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
En Az (TL) En Çok (TL)
Her tür işyeri için yıllık
olarak
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
1
2
3
4
25 m²’ye
kadar
20.00 TL
800.00 TL
200.00 TL
150.00 TL
120.00 TL
100.00 TL
26 m²-100
m² arası
20.00 TL
800.00 TL
250.00 TL
230.00 TL
220.00 TL
200.00 TL
101 m²-250
m² arası
20.00 TL
800.00 TL
400.00 TL
300.00 TL
270.00 TL
250.00 TL
251 m²-500
m² arası
20.00 TL
800.00 TL
600.00 TL
500.00 TL
400.00 TL
300.00 TL
501 m²’den
yukarı
20.00 TL
800.00 TL
800.00 TL
700.00 TL
600.00 TL
500.00 TL
Merkez mah, Denizköşkler mh, ambarlı maj,ısparta kule mevki
M.K.Paşa mah, Cihangir mah, Gümüşpala mah
Üniversite mah, Firuzköy mah
Tahtakale mah, yeşilkent mah
4
2015 YILI 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ
2014 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
2015 YILI İÇİN
UYGULANAN TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
K) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
(13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki)
Bu harç, Ölçü ve Tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin Belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır.
1) Tartı ağırlıklarının her birinden,
2) Uzunluk ölçülerinin her birinden,
3) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin
her birinden,
1.50 TL
1.50 TL
1.50 TL
1.50 TL
1.50 TL
1.50 TL
3.00 TL
3.00 TL
3.00 TL
4) El terazilerinden,
6.00 TL
6.00 TL
6.00 TL
5) Normal masa terazilerinden,
9.00 TL
9.00 TL
9.00 TL
6) Otomatik (ibreli) terazilerden,
12.00 TL
12.00 TL
12.00 TL
7) Elektronik terazilerden,
15.00 TL
15.00 TL
15.00 TL
8) Kantar ve basküllerden,
25.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.
L) KAYIT VE SURET HARCI
01/03/2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ıncı maddesi
gereğince belirlenmiştir.
1) Her sayfa başına,
0.75 TL
0.75 TL
0.75 TL
2) Harita, plan ve krokilerin beher m2' sinden,
12.00 TL
12.00 TL
12.00 TL
M) İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR
(13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki)
01/03/2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ıncı maddesi
gereğince belirlenmiştir.
(Ticaret ve Konut bölgeleri için ayrı ayrı):
1) Konut Bölgesi için;
a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)
0.09 TL
0.09 TL
0.09 TL
b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)
0.09 TL
0.09 TL
0.09 TL
c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için)
0.09 TL
0.09 TL
0.09 TL
da) Toprak (beher metreküp için)
0.30 TL
0.30 TL
0.30 TL
db) Kanal (beher metrekare için)
1.10 TL
1.10 TL
1.10 TL
0.09 TL
0.09 TL
0.09 TL
a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)
0.12 TL
0.12 TL
0.12 TL
b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)
0.12 TL
0.12 TL
0.12 TL
c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için)
0.12 TL
0.12 TL
0.12 TL
da) Toprak (beher metreküp için)
0.35 TL
0.35 TL
0.35 TL
db) Kanal (beher metrekare için)
1.30 TL
1.30 TL
1.30 TL
0.11 TL
0.11 TL
0.11 TL
d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
e) Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için)
2) Ticaret Bölgesi için;
d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
e) Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için)
5
2015 YILI 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ
2014 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
UYGULANAN TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
N) MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
(13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki)
01/03/2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 6 ıncı maddesi gereğince belirlenmiştir.
Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı
O) SAĞLIK BELGESİ HARCI
13.00 TL
13.00 TL
13.00 TL
01/03/2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6
ıncı maddesi gereğince belirlenmiştir.
Sağlık Belgesi Harcı
Ö) BİNA İNŞAAT HARCI
2.25 TL
2.25 TL
2.25 TL
(13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki)
01/03/2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 6 ıncı maddesi gereğince belirlenmiştir.
1) Konut İçin :
İnşaat Alanı
a) 100 m2' ye kadar,
b) 101 - 120 m2
c) 121 - 150 m2
d) 151 - 200 m2
e) 200 m2' den yukarı,
2) İşyeri İçin:
İnşaat Alanı
0.75 TL
1.50 TL
2.25 TL
3.00 TL
3.75 TL
0.75 TL
1.50 TL
2.25 TL
3.00 TL
3.75 TL
0.75 TL
1.50 TL
2.25 TL
3.00 TL
3.75 TL
3.00 TL
3.00 TL
3.00 TL
a) 25 m2' ye kadar,
b) 26 - 50 m2
4.50 TL
4.50 TL
4.50 TL
c) 51 - 100 m2
6.00 TL
6.00 TL
6.00 TL
d) 100 m2' den yukarı
7.50 TL
7.50 TL
7.50 TL
Bina inşaat harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında belediyeye ödenir. İnşaatın kısmen yapılması
veya yapılmaması halinde, inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse daha önce ödenmiş olan harçta gerekli
düzeltme ve iadeler yapılır.
P) HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler
dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır.
Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden %25 noksanı ile alınır. Ancak, bu tür
hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim
fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Özel Devlet Yatırımları, Karşılıksız Fon Tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış
ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Harcamalara Katılma payları bina ve arsalarda vergi
değerinin % 2' sini geçmez.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu' nun 3239 Sayılı Kanunun 123 ncü maddeleri ile değişik 93 ncü maddesi
hüküm gereğince 2 yıl ve 4 eşit taksitte ödenmesi gereken katılma payları için taksit ayları Ocak ve Temmuz aylarıdır.
YÜRÜRLÜK
1) İlan ve Reklam Vergisi iki taksitle ödenir. Taksit ayları Ocak ve temmuz aylarıdır.
2) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
6
ÜCRET TARİFESİ
2015 YILI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
A) BELDE SINIRLARI İÇERİSİNDE TELEVİZYON, FİLM V.B. ÇEKİMLERİ
1) Park ve bahçeler, spor tesisi, cadde, sokak,meydan ve
mezarlıklarda çekim yapmak ve görüntü alınmasında
a) 08:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacak çekimler için
550.00 TL
600.00 TL
600.00 TL
b) 17:00 - 08:00 saatleri arasında yapılacak çekimler için
2) Yapılacak çekimlerde Belediyeye ait araç ve gereçlerin
kullanılması halinde muhtelif hizmetlere ilişkin ücret
750.00 TL
800.00 TL
800.00 TL
tarifesinin ilgili maddeleri uygulanır.
3) Çekimler esnasında Belediye birimlerinden elektrik
kullanılması halinde (Çekim saati x Elektrik kurumunun
tarifesi) tüketim bedeli alınır.
B) BU TARİFEDE BELİRTİLEN MEKANLARDA BAŞKANLIK ONAYI ALINMADAN ÇEKİM YAPILMASI
HALİNDE O MEKANLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÜCRETİN % 50 FAZLASI ALINIR.
NOTLAR:
1) Çekimler gün hesabı olup, saat hesabı uygulanmaz.
2) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır.
3) Ücretler peşin ödenir.
4) Ücretlere KDV dahildir.
5) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
7
2015 YILI EVLENDİRME HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
A) ZÜBEYDE HANIM NİKAH SALONU
1) Haftaiçi mesai saatleri
2) Haftasonu ve resmi tatil günleri
B) NİKAH SALONU DIŞINDAKİ YERLER
1) Konutlar
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
2) Düğün Salonları
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
3) Restaraurantlar
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
4) Lüks Oteller
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
5) Yabancı Uyruklular
Biri Türk, diğeri yabancı ise
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
Her ikisi yabancı ise
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
6) Başka ilçeden Gelenler
a) Haftaiçi
b) Haftasonu
2015 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN KABUL
TEKLİF EDİLEN
EDİLEN
60.00 TL
90.00 TL
80.00 TL
150.00 TL
60.00 TL
120.00 TL
100.00 TL
125.00 TL
100.00 TL
125.00 TL
100.00 TL
125.00 TL
175.00 TL
200.00 TL
175.00 TL
200.00 TL
175.00 TL
200.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
175.00 TL
200.00 TL
175.00 TL
200.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
110.00 TL
180.00 TL
110.00 TL
180.00 TL
NOTLAR:
1) Ücretler peşin ödenir.
2) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır.
3) Ücretlere KDV dahildir.
4) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
5) Evlenme cüzdanları için Maliye Bakn. 210 Say. Değerli Kağt. Kan. 2343 Say. Kan.1. maddesine göre bedel ücrete
ilave edilir.
6) Kaymakamlık onaylı fakirlik belgesi beyan edenlerden ( Evlilik cüzdan bedeli hariç ) bir ücret tahsil edilmez.
8
2015 YILI GAYRİ SIHHI MÜESSESELERİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACATLARINDA
YAPILAN KONTROL VE MUAYENELERİN OLUMLU ÇIKMASI PROJE TASDİK, PERİYODİK FENNİ
MUAYENE EVRAKI KONTROLÜNDE ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
A) İŞYERİ MUAYENE DENETİM VE KONTROL VEYA RUHSAT İÇİN
ALINACAK ÜCRETLER
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
16.00 TL
17.00 TL
17.00 TL
2.70 TL
1.60 TL
2.80 TL
1.70 TL
2.80 TL
1.70 TL
33.00 TL
27.00 TL
40.00 TL
30.00 TL
40.00 TL
30.00 TL
170.00 TL
240.00 TL
330.00 TL
520.00 TL
880.00 TL
200.00 TL
270.00 TL
350.00 TL
550.00 TL
950.00 TL
200.00 TL
270.00 TL
350.00 TL
550.00 TL
950.00 TL
440.00 TL
460.00 TL
460.00 TL
440.00 TL
460.00 TL
460.00 TL
160.00 TL
275.00 TL
385.00 TL
600.00 TL
170.00 TL
290.00 TL
400.00 TL
620.00 TL
170.00 TL
290.00 TL
400.00 TL
620.00 TL
0.20 TL
0.20 TL
0.20 TL
40.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
1) MERKEZİ ISITMA TESİSATI
a) Merkezi ısıtma sistemi ve kalorifer tesisatı, doğal gaz tesisatı ( ısıtmada
kullanılıyorsa) (1000 k.cal/ h)
2) ELEKTRİK TESİSATI
a) 0-1000 sortiye kadar
b) 1000 sortiden fazla her bir sorti için
3) ELEKTRİK MOTORLARI
a) 1-1000 HP' ye kadar ( 1000 HP dahil )
b) 1000-2000 HP' ye kadar ( 2000 HP dahil )
4) BUHAR KAZANLARI VE BUHAR JENERATÖRLERİ ( M2 )
a)
b)
c)
d)
e)
Her türlü buhar jeneratörü için
Isıtma sathı ( 0-25 ) m2 ye kadar her kazandan ( 25 m2 dahil )
Isıtma sathı ( 26-50 ) m2 ye kadar her kazandan ( 50 m2 dahil )
Isıtma sathı ( 51-100 ) m2 ye kadar her kazandan ( 100 m2 dahil )
Isıtma sathı 100 m2'den büyük kazanlardan
5) OTOKLAVLAR (ADET)
(Maktuen)
6) KIZGIN YAĞ KAZANLARI (ATMOSFERE KAPALI)
a) Her türlü kızgın yağ kazanları adet için
7) KOMPRESÖRLER (HAVA TANKLARI) (M3)
a)
b)
c)
d)
0-0,25 m3 depo hacmi olanlar
0,26- 0,50 m3 depo hacmi olanlar
0,51- 1,00 m3 depo hacmi olanlar
1,00 m3'den daha büyük depo hacmi olanlar
8) HAVALANDIRMA TESİSATI
a) Tesisatta kullanılacak havanın beher m3/h'ye
9) SOĞUTMA VE KLİMA TESİSATI
a) Her 1000 BTU / h için olanlardan
10) PUNTO KAYNAK MAKİNASI, KAYNAK TRANSFORMATÖRLERİ, İNDİKSİYON OCAKLARI VE REDRESÖRLERİ (TOPLAM
GÜÇ/kVA)
a) Beher cihaz için 5 kVA'ya kadar olanlardan
b) Beher cihaz için 5 kVA'dan büyük olanlardan
99.00 TL
165.00 TL
100.00 TL
170.00 TL
100.00 TL
170.00 TL
15.00 TL
10.00 TL
16.00 TL
11.00 TL
16.00 TL
11.00 TL
15.00 TL
16.00 TL
16.00 TL
110.00 TL
165.00 TL
120.00 TL
180.00 TL
120.00 TL
180.00 TL
280.00 TL
330.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
-
600.00 TL
600.00 TL
110.00 TL
180.00 TL
250.00 TL
385.00 TL
850.00 TL
170.00 TL
120.00 TL
200.00 TL
270.00 TL
400.00 TL
850.00 TL
200.00 TL
120.00 TL
200.00 TL
270.00 TL
400.00 TL
850.00 TL
200.00 TL
11) ELEKTRİK REZİSTANSLI CİHAZLAR (TOPLAM GÜÇ/Kw)
a) Isıtma kapasiteleri 1-1000 kW' a kadar olanlardan
b) Isıtma kapasiteleri 1000 kW' dan büyük olanlardan
12) ELEKTRİK JENERATÖRLERİ (kVA)
a) Her bir kVA için
13) KAYNAK JENERATÖRLERİ (kW)
a) Beher cihaz için 5 kW'a kadar olanlardan
b) 5 kW'dan büyük olanlardan
14) İNSAN ASANSÖRLERİ
a) (8) durağa kadar
b) (9) durak ve üstü olanlardan
15) YÜK ASANSÖRLERİ (Kg)
a) Tüm yük asansörleri
16) VİNÇ, KREYN, BENZERİ KALDIRMA MAKİNALARI (TON)
a) Kaldırma kapasitesi 0-1 ton'a kadar (1 ton dahil)
b) Kaldırma kapasitesi 1-3 ton'a kadar (3 ton dahil)
c) Kaldırma kapasitesi 3-5 ton'a kadar (5 ton dahil)
d) Kaldırma kapasitesi 5-10 ton'a kadar (10 ton dahil)
e) Kaldırma kapasitesi 10 ton'dan büyük olanlar
f) Fork-lift başına
9
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
a) Beher yürüyen merdiven başına
1,200.00 TL
1,300.00 TL
1,300.00 TL
18) LPG PERAKENDE SATIŞ BAYİİ
a) 250 kg.'a kadar
b) 250 kg-500 kg arası
1,200.00 TL
4,000.00 TL
1,500.00 TL
4,500.00 TL
1,500.00 TL
4,500.00 TL
a) Kullanım alanı 0-1000 m2 ( her m2 için )
4.50 TL
4.50 TL
4.50 TL
b) Kullanım alanı 1000 m2'den büyük olan (her m2 için
3.50 TL
3.50 TL
3.50 TL
17) YÜRÜYEN MERDİVENLER
19) HER NEVİ DEPOLAR VE MOTOR GÜÇÜ OLMAYAN İŞYERLERİ ( MAKTUEN)
NOT : Yanıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeleri depolayan yerlerden yukarıdaki ücretlerin 3 katı alınır.
20) OTO YIKAMA TAMİR YERLERİ ( MAKTUEN)
a) 0-300 m2 ( her m2 için )
16.00 TL
17.00 TL
17.00 TL
b) 300 m2 'den büyük olanlar ( her m2 için )
11.00 TL
12.00 TL
12.00 TL
770.00 TL
1,650.00 TL
850.00 TL
1,700.00 TL
850.00 TL
1,700.00 TL
11,000.00 TL
12,000.00 TL
12,000.00 TL
22,000.00 TL
33,000.00 TL
44,000.00 TL
55,000.00 TL
25,000.00 TL
35,000.00 TL
45,000.00 TL
57,000.00 TL
25,000.00 TL
35,000.00 TL
45,000.00 TL
57,000.00 TL
4,000.00 TL
7,000.00 TL
5,000.00 TL
8,000.00 TL
5,000.00 TL
8,000.00 TL
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
a) Buhar jeneratörlerinin her biri için
200.00 TL
250.00 TL
250.00 TL
b) Isıtma sathı ( 0- 25) m2'ye kadar her kazandan ( 25 m2 dahil )
250.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
c) Isıtma sathı ( 25- 50 ) m2'ye kadar her kazandan ( 50 m2 dahil )
250.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
d) Isıtma sathı ( 51- 100 ) m2'ye kadar her kazandan ( 100 m2 dahil )
250.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
e) 100 m2'den büyük beher kazanından
2) OTOKLAVLAR
Her tipten otoklav
3) KIZGIN YAĞ KAZANLARI
Her tip kızgın yağ kazanlarından
4) KOMPRESÖRLER VE HAVA TANKLARI
a) 0-0,2 m3 depo hacmi olanlar ( 0,2 m3 dahil )
b) 0,2- 0,5 m3 depo hacmi olanlar ( 0,5 m3 dahil )
c) 0,5- 1 m3 depo hacmi olanlar ( 1 m3 dahil )
d) 1 m3 'den büyük depo hacmi olanlar
5)VİNÇ KREYN VB. KALDIRMA MAKİNELERİ
a) Kaldırma kapasitesi ( 0-1) ton'a kadar ( 1 ton dahil )
b) Kaldırma kapasitesi ( 1-3) ton'a kadar ( 3 ton dahil )
c) Kaldırma kapasitesi ( 3-5) ton'a kadar ( 5 ton dahil )
d) Kaldırma kapasitesi ( 5-10 ) ton'a kadar ( 10 ton dahil )
e) Kaldırma kapasitesi 10 tondan fazla
6) ASANSÖRLER
a) ( 8 ) durağa kadar
b) ( 9-16 ) durağa kadar olanlardan
c) ( 17-24 ) durağa kadar olanlardan
d) ( 24 ) durak ve üstü olanlardan
7)YÜRÜYEN MERDİVENLER
a) Beher merdiven başına
300.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
200.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
250.00 TL
250.00 TL
250.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
c) Hizmetlerin ikisi birden yapılıyorsa ücret 1,5 katı alınır
21) KANTARLAR
a) 20 ton'a kadar olanlar
b) 20 ton'dan büyük olan kanrtarlardan
22) KİREÇ OCAĞI KUM OCAĞI VE DEPOLAR
Maktuen
23) HAZIR BETON SANTRALLAERİ (MOTOR GÜCÜNE GÖRE)
a) 1-100 HP arası
b) 101-250 HP arası
c) 251-500 HP arası
d) 501 Hp'den fazla olanlar
24) EKMEK FABRİKALARI VE EKMEK FIRINLARI
a) Ekmek fırınları (maktuen)
b) Ekmek fabrikaları (maktuen)
B) PERİYODİK MUAYENESİ YAPILAN MAKİNELERİN RAPORLARININ
KONTROL VE DENETİM ÜCRETİ
1) BUHAR KAZANLARI VE BUHAR JENERATÖRLERİ
10
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
C) TESCİL ÜCRETİ
a) Mühendis tescil ücreti
2) PROJE SURET ÜCRETİ ( ASLI GİBİDİR )
a) ( 0-25 ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan
b) (26-50 ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan
c) (51-100 ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan
d) (101-500 ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan
e) 501 HP ve daha fazla motor gücü olanlardan
f) Akaryakıt/ otogaz istasyonlarından
g) Otogaz istasyonlarından
11
2015 YILI İÇİN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
550.00 TL
600.00 TL
600.00 TL
220.00 TL
385.00 TL
550.00 TL
880.00 TL
1,320.00 TL
1,650.00 TL
2,200.00 TL
250.00 TL
400.00 TL
600.00 TL
950.00 TL
1,500.00 TL
1,800.00 TL
2,500.00 TL
250.00 TL
400.00 TL
600.00 TL
950.00 TL
1,500.00 TL
1,800.00 TL
2,500.00 TL
2015 YILI HARİTA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
90.00 TL
100.00 TL
A) TEŞEKKÜL İSTİKAMETLERİ TESPİTİ
B) İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ ( KONUT ALANLARI )
1) Bir parsel için 500 m2 'ye kadar
275.00 TL
300.00 TL
2) 501-2.000 m2 arası olan parsellerden beher
400.00 TL
450.00 TL
parsel için
3) Konut+ Ticaret 2.000 m2' den büyük olan
400,00+m2 x 0.30
450,00+m2 x 0.35
parseller için
C) İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ T+H, TİCARET, SANAYİ VB.PARSELLERİ İÇİN
1) 500 m2'ye kadar bir parsel için
350.00 TL
400.00 TL
2) 500-2.000 m2'ye kadar her m2 için birim fiyat
450.00 TL
500.00 TL
3) 2.000 m2'den yukarı her m2 için birim fiyat
450+m2 x 0,35
500+m2 x 0,35
D) PLANKOTE VE KOT KESİT
Konutlar için
a) Bir parselde max 10 noktaya kadar
220.00 TL
250.00 TL
b) 10 noktadan yukarı her nokta için birim fiyat
25.00 TL
30.00 TL
c) Parsel içinde birden fazla blok varsa her blok
60.00 TL
70.00 TL
için
Ticaret ve sanayi parselleri için
a) 15 noktadan sonra her nokta için birim fiyat
25.00 TL
30.00 TL
600.00 TL
Kontur Gabari (1 bina için)
E) ENCÜMENE TEKLİF BELGESİ - TEVHİD İFRAZ VE YOLA TERK İÇİN
m2 x 0.50
2015 YILI İÇİN KABUL
EDİLEN
100.00 TL
300.00 TL
450.00 TL
450,00+m2 x 0.35
400.00 TL
500.00 TL
500+m2 x 0,35
250.00 TL
30.00 TL
70.00 TL
30.00 TL
600.00 TL
m2 x 0.70
m2 x 0.70
a) Folye ücreti
180.00 TL
180.00 TL
b) Yola terk
folye ücreti
folye ücreti
m2*0,70+ folye ücreti
m2*0,70+ folye ücreti
c) Tevhid- ifraz
F) SURET HARCI
a) İnşaat istikamet, Kot kesit vb.
80.00 TL
100.00 TL
100.00 TL
b) 1/1000 ve 1/5000 pafta ozaliti
10.00 TL
10.00 TL
10.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
G) İşyerlerinin Kamu Kurumlarına Mesafelerinin
ölçülmesi
NOT
1) Ücretler peşin ödenir.
2) KDV dahildir.
3) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı takdirde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ücret tarifesinin hadleri uygulanacaktır.
4) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
12
2015 YILI İLAN REKLAM ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
A) İLAN ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETLERİ
1) IŞIKSIZ İLAN VE REKLAMLAR
a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak
tretuar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar
büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit
165.00 TL
165.00 TL
* 100,00 TL
550.00 TL
550.00 TL
550.00 TL
275.00 TL
275.00 TL
275.00 TL
1,100.00 TL
1,100.00 TL
1,100.00 TL
ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden
b) Belediyenin özel mülkiyetinde ve iştiraklerinde
bulunan (Belediye İktisadi Teşekkülleri)
gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde,
(otogar, haller, Belediye dükkanları vs.)
bahçelerinde, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında
konulacak / yapılacak sabit ilan ve reklamların
yıllık olarak m2' sinden
2) IŞIKLI İLAN VE REKLAMLAR
a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak
tretuar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar
büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit
ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden
b) Belediyenin özel mülkiyetinde ve iştiraklerinde
bulunan (Belediye İktisadi Teşekkülleri)
gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde,
(otogar, haller, Belediye dükkanları vs.)
bahçelerinde, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında
konulacak / yapılacak sabit ilan ve reklamların
yıllık olarak m2' sinden
3) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR ( YILLIK M2 )
a) Sabit olarak asılan ışıksız ilan ve reklamlar
165.00 TL
165.00 TL
165.00 TL
a) Sabit olarak asılan ışıklı ilan ve reklamlar
220.00 TL
220.00 TL
220.00 TL
27.50 TL
27.50 TL
33.00 TL
33.00 TL
15.00 TL
15.00 TL
15.00 TL
110.00 TL
110.00 TL
110.00 TL
220.00 TL
220.00 TL
220.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
B) GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ
1) BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLER
a) Belediyenin
özel
mülkiyetinde
bulunan
gayrimenkullerin (Belediye dükkanları vs.) ön yüzleri
27.50 TL
ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların
(bez ilan, afiş vs.) haftalık olarak m2' sinden
b) Belediyemiz mülkiyeti olan kapalı - açık mekanlarda
yapılan etkinliklerde ilanreklam amaçlı asılan(tanıtıcı
33.00 TL
afiş, poster, ilgili sponsora ait flama ve ibareler vs.)
ilan reklamların haftalık olarak m2' sinden
2) UMUMA AİT YERLER
a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak
tretuvar, belediye mülkü arsalar, yeşil sahalar ve
kamuya ait arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst
geçitler) yapılacak geçici ilan ve reklamların (bez afiş,
seyyar panolar vs.) haftalık olarak m2' sinden
b) Belediyemiz denetim ve tasarrufunda bulunan kağıt
afiş yapıştıralacak ilan reklam panolarına izinli olarak
yapıştırılan afişlerin beher m2' sinden haftalık olarak
c) Belediyemiz denetim ve tasarufunda bulunan kağıt
afiş yapıştıralacak ilan reklam panolarına veya
panoların haricindeki yerlere izinsiz olarak
yapıştırılan afişlerin beher m2' sinden haftalık olarak
d) Gökyüzünde reklam amaçlı yapılmak üzere
oluşturulacak sis perdesi üzerine lazer veya benzeri
başka bir sistemle yapılacak ilanlardan maktuen
günlük
* 22/09/2014 tarih ve 115 sayılı tarife komisyon kararında ( ışıklı tabelalarda sokak aydınlatılması amacıyla ücret 100 TL )
13
2015 YILI İLAN REKLAM ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
e) Gökyüzünde sabit veya gezici olarak yapılan ilan ve
reklamların (uçak, helikopter, balon, zeplin vs.) beher
m2' sinden
Haftalık olarak (beher m2' sinden)
f) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak)
yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde
yapılacak tak' ların m2' sinden haftalık olarak
g) Gezici ve müzikli ilan reklamlardan günlük olarak
C) ELEKTRİK, ELEKTRONİK
YILLIK OLARAK M2' SİNDEN
VE
2015 YILI İÇİN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
110.00 TL
110.00 TL
110.00 TL
55.00 TL
55.00 TL
55.00 TL
600.00 TL
600.00 TL
600.00 TL
BİLGİSAYAR SİSTEMİYLE ÇALIŞAN İLAN VE REKLAMLARIN
a)1/2 m2 'ye kadar olanlardan
a)1/2 - 1 m2 'ye kadar olanlardan
a)1 m2 ve üstü
D) WEB SİTESİ VEYA BİLGİ TERMİNALLERİNDE
YAYINLANACAK İLAN VE REKLAMLAR İÇİN
BELEDİYECE BELİRLENECEK BANNERLERDE
AYLIK OLARAK BEHER BANNER İÇİN
250.00 TL
500.00 TL
750.00 TL
250.00 TL
500.00 TL
750.00 TL
250.00 TL
500.00 TL
750.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
0.30 TL
0.30 TL
0.30 TL
5,000.00 TL
5,000.00 TL
5,000.00 TL
E) İZİNSİZ DAĞITILAN BROŞÜR, KATALOG, DUVAR
VE CEP TAKVİMLERİ VEYA BENZERLERİNDEN EN AZ
2500 ADET ÜZERİNDEN TARİFE UYGULANIR. ( HER BİRİ
İÇİN )
F) LED EKRAN REKLAM HİZMET BEDELİ (1 LED TV Yayınlı)
a) Reklam yayınlama süresi 60 sn.dir.
b) Her ilave sn / görüntü için orantı hesabıyla fiyatlandırma yapılır.
c) Her lokasyon başına 100 TL ilave ücret alınır.
d) Herbir yayın için günde 3000 sn gösterim garanti edilir.
e) Fiyatlar bir haftalık yayın içindir.
NOT:
İLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER
1)
2)
3)
4)
Elektrik direkleri,
Belediyelerin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri,
Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri,
Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler.
MÜRACAAT ŞEKLİ, ÜCRETİN ÖDENMESİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır.
2) İ.B.B. Reklam İlan Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine uygunluk aranır.
3) Ücretler peşin ödenir.
4) Ücretlere KDV dahildir.
5) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
14
2015 YILI MUHTELİF ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
(2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. maddesi )
2015 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
1) SEMT PAZAR YERLERİ
12.07.2012 tarih 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
madde-16( değişik:RG-13/07/2013-28706 )
Pazar yeri devir ücreti ( kanuni mirasçılar hariç) tahta başı
500.00 TL
2) KURBANLIK ŞATIŞ YERİ OLARAK TAHSİS EDİLEN YERLERDEN
500.00 TL
500.00 TL
a) 80 m2'ye kadar bölümlerden her bölüm için
3,000.00 TL
3,000.00 TL
3,000.00 TL
b) 96 m2'ye kadar bölümlerden her bölüm için
4,000.00 TL
4,000.00 TL
4,000.00 TL
a) 160 m2'ye kadar bölümlerden her bölüm için
5,000.00 TL
5,000.00 TL
5,000.00 TL
a) Büyükbaş için her bir adet
220.00 TL
220.00 TL
220.00 TL
b) Küçükbaş için her bir adet
70.00 TL
70.00 TL
70.00 TL
3) KURBAN KESİM ÜCRETİ (İzinli Olmak Kaydıyla)
4) SÜREKLİ ( ADAKLIK ) KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATIŞI YAPILAN YERLERDEN
( yıllık olarak )
a) 0-50 m2
-
2,000.00 TL
2,000.00 TL
3,000.00 TL
3,000.00 TL
45.00 TL
45.00 TL
2.50 TL
3.00 TL
3.00 TL
70.00 TL
70.00 TL
70.00 TL
7.00 TL
7.00 TL
7.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
b)51-100 m2
5) İMALAT ATIK ÜCRETİ
43.00 TL
( Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği )
2 taksit halinde nisan ve ağustos aylarında tahsil edilir.
6) İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA ÜCRETİ
( Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği )
a) 10 torbadan sonraki her bir torba için ilave ücret
7) AFİŞ TEMİZLEME ÜCRETİ
İzinsiz yapıştırılan afişlerin temizleme ücretleri beher m2 için
8) DEPOLAMA ÜCRETİ
Zabıta Müdürlüğü deposunda depolanan her türlü malzeme
için günlük ücret
9) DOSYA İŞLEM ÜCRETİ
6183 Sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerine tabi vergi, resim ve
harçlardan kaynaklanan alacakların icra şefliğince takibi
söz konusu oladuğunda takibe geçilen her icra muameleleri
için dosy a işlem ücreti olarak
NOT :
1) Belediyeye müracatla tezgah kurma belgesi ücretini ödeyen pazarcı veya seyyar esnafın, tezgah kurma belgesini almaktan
tek taraflı vazgeçmesi halinde tahsil edilen ücret iade edilmez.
2) Stand kurmadan önce Zabıta Müdürlüğüne müracat edilip izin alınması gerekmektedir.
3) Tezgah belge tasdik ücretleri her yıl şubat ayı sonuna kadar peşin olarak tahsil edilir.
4) Tezgah kurma belgesi bir yıl geçerli olup, bu süre sonunda Avcılar Belediye Meclisinin her yıl için belirlemiş olduğu
ücretin tahsilini mütakip vize edilecektir.
5) İkinci maddede yazılı ücretler bir defaya mahsus alınır.İkiden fazla tahta için iki eşit taksit halinde ödenir.
6) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücret
tarifesinin hadleri uygulanacaktır.
7) Ücretler peşin ödenir.
8) Ücretlere KDV dahildir.
9) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
15
2015 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
18.50 TL
28.50 TL
39.50 TL
78.00 TL
50.00 TL
70.00 TL
100.00 TL
200.00 TL
50.00 TL
70.00 TL
100.00 TL
200.00 TL
(156,5+m2*0,015)
(200+m2*0,03)
(200+m2*0,03)
313.50 TL
345.00 TL
345.00 TL
18.50 TL
28.50 TL
33.00 TL
21.00 TL
32.00 TL
37.00 TL
21.00 TL
32.00 TL
37.00 TL
1.50 TL
2.00 TL
1.50 TL
2.00 TL
3.92 TL
4.50 TL
4.50 TL
5.25 TL
6.00 TL
6.00 TL
1,210.00 TL
1,331.00 TL
1,331.00 TL
(1210+m2*33)
(1330+m2*37 )
(1330+m2*37 )
0.17 TL
0.20 TL
0.20 TL
0.40 TL
0.45 TL
0.45 TL
0.40 TL
0.45 TL
0.45 TL
0.77 TL
0.85 TL
0.85 TL
132.00 TL
264.00 TL
146.00 TL
291.00 TL
146.00 TL
291.00 TL
19.00 TL
53.00 TL
132.00 TL
50.00 TL
70.00 TL
150.00 TL
50.00 TL
70.00 TL
150.00 TL
209.00 TL
209+m2*0,28
55.00 TL
230.00 TL
230+M2*0,3
61.00 TL
230.00 TL
230+M2*0,3
61.00 TL
a) 0-250 m2' ye kadar
200.00 TL
b) 250-500 m2 için
250.00 TL
c) 500-1000 m2 için
400.00 TL
d) 1000-1500 m2 için
500.00 TL
e) 1500-2000 m2 için
650.00 TL
f) 2000-5000 m2 için
1,300.00 TL
g) 5000-10000 m2 için
2,600.00 TL
10000 m2 üzeri her 1000 m2'ye 200 TL ilave ücret alınacaktır. Örnek 11000 m2 için 2600 + 200 = 2800 TL
200.00 TL
250.00 TL
400.00 TL
500.00 TL
650.00 TL
1,300.00 TL
2,600.00 TL
A) İMAR DURUMU VE PLAN KONTROL ÜCRETİ
a)
b)
c)
d)
e)
100 m2' ye kadar
300 m2' ye kadar
500 m2' ye kadar
1000 m2' ye kadar
1000 m2' den büyük
B) İRTİFAK TESİS ÜCRETİ
( MAKTUEN)
C) KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( her bağımsız bölüm için )
a) 2 - 10 bağımsız bölüm için
b) 11 - 20 bağımsız bölüm için
c) 20' den fazla bağımsız bölüm için
D) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ÜCRETİ
a) Konutlarda (m2) için
b) İşyerlerinde ( Konut dışı ) m2 için
E) MUVAKKAT İNŞAAT ÜCRETİ
1) Özel şahısların halı, çim saha ve spor tesisleri avan
proje tasdiki ve tesis izinlerinden beher m2' si
2) 250 m2' ye kadar verilen konut inşaatlar
3) İşyeri, kafeterya, büfe gibi 100 m2' ye kadar
4) 100 m2' den büyük muvakkat işyeri, kafeterya büfe için
100 m2'den sonra her m2 için
F) AVAN PROJE VE VAZİYET PLANI TASDİK ÜCRETİ
1) Tadilat projeleri tastik ücreti ( tadilat yapılan bağımsız bölüm
yapı inşaat alan m2'si için ) A- konutlar ( TL/m2 )
2) Tadilat projeleri tastik ücreti ( tadilat yapılan bağımsız bölüm
yapı inşaat alan m2'si için ) B- ticari yapılar, işyerleri, rezidanslar (
TL/ m2 )
3) Avan proje tasdikinde ( toplam yapı inşaat alanın beher m2'si
için ) A- Konut ( TL/ m2)
4) Avan proje tasdikinde ( toplam yapı inşaat alanın beher m2'si
için ) B- ticari yapılar, işyerleri, rezidanslar ( TL/ m2 )
G) DEPREM ÇEKİNCE ETÜDLERİ
Arsa ( m2 )
a) 0-500 m2
b) 500 m2 ve üzeri
H) TEKNİK ELEMAN ÜCRETİ
1) Konutlarda her bağımsız bölüm için
a) 100 m2 ' ye kadar
b) 101-200 m2 'ye kadar
c) 200 m2'den büyük
2) İşyerlerinde ( konut dışı )
a) 100 m2 ' ye kadar
b) 100 m2'den büyük
3) Geçici ustalık yetki belgesi
I) ZEMİN ETÜDÜ KONTROL ÜCRETİ
İ) EXPERLERİN DOSYA İNCELEME ÜCRETİ
150.00 TL
16
165.00 TL
181.50 TL
2015 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
J) BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ FAALİYET GÖSTEREN VE GÖSTERECEK TEKNİK
ELEMANLARIN KAYIT VE TESCİL İŞLEMLERİ
1) Fenni sicil kaydı ücreti - şehir plancısı, mimar, mühendis ve
280.00 TL
308.00 TL
308.00 TL
mütahhitler için
2) Sicil yenileme ücreti - şehir plancısı, mimar, mühendis ve
mütahhitler için
71.50 TL
3) Suret tasdik ücreti -ilave için beher sayfa için(açıklamalar
bölümüne bakınız)
264*2 TL
sayfa başı için
4) Proje tescil ücreti -Toplam inşaat alanı;1000 m2'ye kadar
olan projelerde her müellif için ( m2 )
86.00 TL
95.00 TL
95.00 TL
5) Fenni mesuliyet ( TUS ) ücreti - Toplam inşaat alanı 1000
m2'ye kadar olan inşaatlarda fenni mesuliyet alan her bir mimar
ve mühendisler için
( m2)
165.00 TL
182.00 TL
182.00 TL
46.00 TL
51.00 TL
51.00 TL
20.00 TL
30.00 TL
33.00 TL
91.50 TL
143.00 TL
22.00 TL
33.00 TL
37.00 TL
101.00 TL
158.00 TL
22.00 TL
33.00 TL
37.00 TL
101.00 TL
158.00 TL
79.00 TL
79.00 TL
290 +
290 +
( 2 TL*sayfa başı) ( 2 TL*sayfa başı)
K) TABELA VE PLAKA ÜCRETİ
Mesken ve işyerlerinden
L) FOTOĞRAF TASDİK ÜCRETİ
1)
0 - 100 m2 brüt alanlardan
2) 101 - 200 m2
3) 201 - 500 m2
4) 501 - 1000 m2
5) 1001 m2'den büyük alanlardan
M) PROJE TADİLAT ÜCRETİ
a) Tadilat projelerinde yapı alanı değişmemek koşulu ile tadilat yapılan bağımsız bölüm için ücret tarifesinde
yer alan hadlerin %50 si uygulanır
b) Yapı alanında artış sözkonusu ise artan miktar için (a) ile uygulanan ücretle birlikte tarifesinde
yer alan hadler uygulanır.
N) TOPRAK DÖKÜM TESFİYE ÜCRETİ
1) 10 m3' lük kamyon başına
5.25 TL
6.00 TL
6.00 TL
1.85 TL
2.00 TL
2.00 TL
154.00 TL
154.00 TL
140.00 TL
140.00 TL
O) TRETUVAR KULLANIM ÜCRETİ
Bina yol cephesi x 2.00 m x gün x TL.
P) BORDÜR TRETUAR ÜCRETİ
İnşaat ryhsat aşamasında alınacak ücret ile düşük tretuar talepleri
ile yol ve tretuarlara verilen zararlar için uygulanacak ücret (m2)
140.00 TL
R) YOL VE TRETUARLARA VERİLEN ZARARLAR
128.00 TL
İÇİN UYGULANACAK ÜCRET (m2)
NOT: Yol ve tretuvarlara verilen zararlara ayrıca toplam bedel üzerinden %20 ceza uygulanır.
17
2015 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
AÇIKLAMALAR:
1-Ücretler peşin ödenir.
2-Ücretlere KDV dahildir.
3-İDARİ HÜKÜMLER
İlçe Belediye Başkanlıkları, kendi yetki alanı içerisinde, İlçe Belediye Meclislerinden karar alarak, ücret tarifelerinin
uygulanmasında tereddüte düşülen konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar Müdürlüğünden görüş alınacaktır.
4- Bu tarife hükümleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütülür.
5- İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ücret tarifesinin hadleri uygulanacaktır.
6- TADİLATLAR;
Ortak alanlarında yapılan tadilatların ruhsat ve iskan işlemlerinde, bir bağımsız bölüme uygulanarak ücret kadar, teknik
eleman ücreti alınır.
7- TAHSİLATLAR
İmar hizmetleri ücretleri müracat tarihindeki yılın tarifesiyle tahsil edilir.İmar ve tescil işlemleri ile ilgili makbuzların bir
sureti ilçe imar işlem dosyasında muhafaza edilir.
İmar hizmetleri ücreti müracaat tarihindeki yılın tarifesi ile tahsil edilir.
8- İmar Durumu Ücreti
İmar durumu temditlerinde değişiklik yoksa ücretin %50'si değişiklik varsa ücretin tamamı alınır.
9- Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
18
2015 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ PROJE TETKİK, ONAY VE
FENNİ MUAYENELERE İLİŞKİN ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
A) YAPI İZNİ ( İNŞAAT RUHSATI ) AŞAMASINDA PROJELERİN TETKİK, ONAY VE TEKNİK
FENNİ UYGULAMA RAPORLARINDAN ALINACAK ÜCRETLER (TESİSAT PROJELERİ İÇİN)
1) ISITMA TESİSATI
a) İşyerlerinden ( 1000 K.Cal/h ısı için )
11.00 TL
12.00 TL
12.00 TL
b) Konutlardan ( 1000 K.Cal/h ısı için )
10.00 TL
11.00 TL
11.00 TL
2) HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI
(1000 m3/h Hava için)
65.00 TL
72.00 TL
72.00 TL
3) HER TÜRLÜ SOĞUTMA TESİSATI
1000 K.Cal/h soğutma için
75.00 TL
83.00 TL
83.00 TL
4) SIHHİ TESİSAT
a) 100 m2'nin altındaki dairelerden
70.00 TL
77.00 TL
77.00 TL
b) 101- 150 m2' lik dairelerden
75.00 TL
83.00 TL
83.00 TL
c) 151 m2 ve daha fazla olan dairelerden
140.00 TL
154.00 TL
154.00 TL
d) Dükkan ve işyerlerinin m2 'si için
1.10 TL
1.20 TL
1.20 TL
e) Otellerin her bağımsız odası için
165.00 TL
182.00 TL
182.00 TL
f) Beher yangın dolabı için
60.00 TL
66.00 TL
66.00 TL
g) Beher sprink için
1.00 TL
1.10 TL
1.10 TL
5) HAVAGAZI DOĞALGAZ TESİSATI ( sıhhi tesisatın aynısı alınır. )
6) ELEKTRİK TESİSATI
a) (1-10 ) sorti için
45.00 TL
55.00 TL
55.00 TL
b) (11-20 ) sorti için
60.00 TL
70.00 TL
70.00 TL
c) (21-50 ) sorti için
70.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
d) Fazla her sorti için
6.00 TL
7.00 TL
7.00 TL
Yukarıda belirtilen ücretler işyerlerinden 1,50 kat olarak alınır.
Radyo, Yv, zil, çağırma yangın ihbarı, telefon vb. tesisat sortileri elektrik tesisatı gibi hesaplanır.
7) ELEKTRİK MOTORLARI
a) (0,1-1 ) HP' ye kadar
40.00 TL
44.00 TL
44.00 TL
b) (1,1-5 ) HP' ye kadar
60.00 TL
66.00 TL
66.00 TL
c) (5 ) HP' den büyük beher HP fazlası
10.00 TL
11.00 TL
11.00 TL
8) ASANSÖRLER
165.00 TL
180.00 TL
180.00 TL
a) (1-240) KG Taşıma kapasitesine kadar
245.00 TL
270.00 TL
270.00 TL
b) (241-320) KG Taşıma kapasitesine kadar
350.00 TL
385.00 TL
385.00 TL
c) (321-480) KG Taşıma kapasitesine kadar
475.00 TL
525.00 TL
525.00 TL
d) (481-600) KG Taşıma kapasitesine kadar
730.00 TL
803.00 TL
803.00 TL
e) (681) KG ve fazla olanlar
1,730.00 TL
1,903.00 TL
9) YÜRÜYEN MERDİVENLER
1,903.00 TL
10) YAKIT TANKLARI
a) ( 0-1 ) m3'e kadar olanlardan
70.00 TL
77.00 TL
77.00 TL
b) ( 1,1-3 ) m3'e kadar olanlardan
130.00 TL
143.00 TL
143.00 TL
c) ( 3,1-10 ) m3'e kadar olanlardan
350.00 TL
385.00 TL
385.00 TL
d) ( 10,1-20 ) m3'e kadar olanlardan
660.00 TL
726.00 TL
726.00 TL
e) ( 20,1-30 ) m3'e kadar olanlardan
825.00 TL
908.00 TL
908.00 TL
1,180.00 TL
f) ( 30,1 ) m3 ve daha fazla
1,300.00 TL
1,300.00 TL
19
2015 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ PROJE TETKİK, ONAY VE
FENNİ MUAYENELERE İLİŞKİN ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
11) ISI YALITIM PROJELERİ
a) 100 m2 'nin altındaki meskenlerden
55.00 TL
b) ( 101-150 ) m2 olan meskenlerden
75.00 TL
c) ( 151 ) m2 ve daha fazla olan meskenlerden
135.00 TL
d) Dükkan ve işyerlerinin m2 si için
0.90 TL
d) Villa vb.' den
490.00 TL
Dubleks vb. meskenlerde metre kareler toplanır.
12) AKARYAKIT / OTOGAZ İSTASYONLARI
a) Beher pompa cihazı/ dispenser için
2,200.00 TL
b) Beher lift için
620.00 TL
13) PARATONER TESİSATI
Beher paratoner tesisatı için
360.00 TL
14) UYDU ANTENLERİ
Beher uydu anten için
490.00 TL
15) TESİSAT İSKANI ÜCRETLERİ
Tesisat iskanı ücretleri proje onay ücretlerinin 1,5 kat ücret alınır.
16) İSKAN BAŞVURU ÜCRETLERİ
a) Meskenlerden ( beher m2 için )
0.90 TL
b) Dükkanlardan ( beher m2 için )
1.35 TL
c) İşyerlerinden ( beher m2 için )
1.45 TL
Olumsuz olması durumunda ikinci ve diğer başvurularda 1,5 kat ücret alınır.
17) ISI YALITIM KONTROLÜ
a) Meskenlerden ( beher m2 için )
1.10 TL
b) Dükkanlardan ( beher m2 için )
1.65 TL
c) İşyerlerinden ( beher m2 için )
1.90 TL
18) TADİLAT PROJE ÜCRETLERİ
Tadilat projelerinde bu bölümde belirtilen ücretlerin yarısı alınır.
2015 YILI İÇİN 2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
61.00 TL
83.00 TL
149.00 TL
1.00 TL
539.00 TL
61.00 TL
83.00 TL
149.00 TL
1.00 TL
539.00 TL
2,420.00 TL
682.00 TL
2,420.00 TL
682.00 TL
396.00 TL
396.00 TL
539.00 TL
539.00 TL
1.00 TL
1.50 TL
1.60 TL
1.00 TL
1.50 TL
1.60 TL
1.20 TL
1.82 TL
2.10 TL
1.20 TL
1.82 TL
2.10 TL
150.00 TL
165.00 TL
165.00 TL
210.00 TL
275.00 TL
400.00 TL
825.00 TL
231.00 TL
303.00 TL
440.00 TL
908.00 TL
231.00 TL
303.00 TL
440.00 TL
908.00 TL
320.00 TL
530.00 TL
1,030.00 TL
1,320.00 TL
200.00 TL
352.00 TL
583.00 TL
1,133.00 TL
1,452.00 TL
220.00 TL
352.00 TL
583.00 TL
1,133.00 TL
1,452.00 TL
220.00 TL
a) Havuz hacmi 50 m3' e kadar ( 50 m3 dahil )
550.00 TL
550.00 TL
b) Havuz hacmi 50 m3'ün üzerinde
810.00 TL
810.00 TL
19) EKSPERLERİN DOSYA İNCELEME ÜCRETLERİ
beher dosya için
20) ASANSÖRLERİN TESCİL ÜCRETLERİ
İnsan Asansörleri
a) (1-240 ) KG taşıma kapasitesine kadar
b) (241-320 ) KG taşıma kapasitesine kadar
c) (321-480 ) KG taşıma kapasitesine kadar
d) (481) KG ve fazla olanlardan
Yük Asansörleri
a) (1-500 ) KG taşıma kapasitesine kadar
b) (501-1000 ) KG taşıma kapasitesine kadar
c) (1001-2000 ) KG taşıma kapasitesine kadar
d) (2001) KG ve fazla olanlardan
Beher yemek asansörleri için
21) HAVUZ VE TESİSATI ÜCRETLERİ
20
2015 YILI İMAR PLANLAMA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
1) Konut ( 1/5000 ölçekli )
( beher m2 )
2) Ticaret, turizm ( 1/5000 ölçekli ) (beher m2 )
3) Sanayi, küçük sanayi, depolama ( 1/5000 ölçekli )
(beher m2)
4) Akaryakıt istasyonu ( 1/5000 ölçekli ) (beher m2)
5) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/5000 ölçekli ) (beher m2)
6) Sosyal ve teknik altyapı alanlarında( 1/5000 ölçekli )
(beher m2)
7) Konut ( 1/1000 ölçekli )
(beher m2)
8) Ticaret, turizm ( 1/1000 ölçekli )
( beher m2)
9) Sanayi, küçük sanayi, depolama ( 1/1000 ölçekli )
beher m2 )
10) Akaryakıt istasyonu ( 1/1000 ölçekli )
(
(beher m2)
11) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/1000 ölçekli ) (beher m2)
12) Sosyal ve teknik altyapı alanlarında( 1/1000 ölçekli )
beher m2
İBB İmar ve Şehircilik daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün
26/02/2014 tarih 37952 sayılı yazısında belirtilen 5. vergi
mahkemesinin 27/09/2013 tarih 2013/856 E.2013/2279 sayılı kararı
gereği 2015 yılı için hazırlanmamıştır
1) İLGİLİSİNCE TALEP EDİLEN 1/1000 VE 1/5000 İMAR PLANI TEKLİFLERİNDE KADASTRAL PARSEL
ÜZERİNDEN HESAPLANMAK KOŞULU İLE BEHER M2 İÇİN
1) Konut ( 1/5000 ölçekli )
(beher m2)
2) Ticaret, turizm ( 1/5000 ölçekli )
(beher m2)
İBB İmar ve Şehircilik daire Başkanlığı Planlama
Müdürlüğünün 26/02/2014 tarih 37952 sayılı yazısında
belirtilen 5. vergi mahkemesinin 27/09/2013 tarih
2013/856 E.2013/2279 sayılı kararı gereği 2015 yılı için
hazırlanmamıştır
2) İLGİLİSİNCE TALEP EDİLEN İMAR PLANI TADİLİ TEKLİFLERİNDE İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN
HESAPLANMAK ÜZERE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR
PLANINDA İLGİLİ LEHİNE YAPILANMA HAKKI VERİLMEYEN ALANLARDAN PLAN TADİLİ İLE YAPILAŞMA
ALAN PARSELLERDEN HER M2 İÇİN
3) Sanayi, küçük sanayi, depolama ( 1/5000 ölçekli )
(beher m2)
4) Akaryakıt istasyonu ( 1/5000 ölçekli ) ( beher m2)
5) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/5000 ölçekli ) ( beher m2)
7) Konut ( 1/1000 ölçekli )
( beher m2)
8) Ticaret, turizm ( 1/1000 ölçekli )
( beher m2)
9) Sanayi, küçük sanayi, depolama ( 1/1000 ölçekli )
(beher m2)
10) Akaryakıt istasyonu ( 1/1000 ölçekli )
(beher m2)
11) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/1000 ölçekli )(beher m2)
3) PLAN TADİLİ TEKLİFİ İLE FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFLERİNDEN HER M2 İÇİN ;
FONSİYON DEĞİŞİKLİĞİNDEN ARTAN FARKLAR ALINIR. TERSİ DURUMUNDA İSE ….. TL ALINIR.
21
2015 YILI İMAR PLANLAMA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
1) Konut ( 1/5000 ölçekli )
( beher m2 )
2) Ticaret, turizm ( 1/5000 ölçekli ) ( beher m2 )
3) Sanayilerde
(1/5000 ölçekli )
( beher m2)
4) Akaryakıt istasyonu ( 1/5000 ölçekli ) ( beher m2 )
5) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/5000 ölçekli ) ( beher m2)
7) Konut ( 1/1000 ölçekli )
( beher m2 )
8) Ticaret, turizm ( 1/1000 ölçekli ) ( beher m2)
9) Sanayi ( 1/1000 ölçekli ) ( beher m2 )
10) Akaryakıt istasyonu ( 1/1000 ölçekli ) ( beher m2 )
11) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/1000 ölçekli ) (beher
m2)
İBB İmar ve Şehircilik daire Başkanlığı
Planlama Müdürlüğünün 26/02/2014 tarih
37952 sayılı yazısında belirtilen 5. vergi
mahkemesinin 27/09/2013 tarih 2013/856
E.2013/2279 sayılı kararı gereği 2015 yılı için
hazırlanmamıştır
4) PLAN TADİLİ İLE ARTAN İNŞAAT ALANININ BEHER M2 İÇİN
1) Konut ( 1/1000 ölçekli )
İBB İmar ve Şehircilik daire Başkanlığı Planlama
Müdürlüğünün 26/02/2014 tarih 37952 sayılı
yazısında belirtilen 5. vergi mahkemesinin
27/09/2013 tarih 2013/856 E.2013/2279 sayılı
kararı gereği 2015 yılı için hazırlanmamıştır
5) PLANLARDA FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ, YAPILANMA ARTIŞI GETİRİLMEDEN SADECE İSTİKAMET
TADİLİ VEYA BLOK YERİ DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İRTİFA DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİNDE,
KADASTRAL PARSEL ÜZERİNDEN HESAPLANMAK KOŞULU İLE HER M2 İÇİN
( beher m2 )
2) Ticaret, turizm ( 1/1000 ölçekli )
(beher m2 )
3) Sanayi , küçük sanayi vb. ( 1/1000 ölçekli ) (beher m2)
4) Akaryakıt istasyonu ( 1/1000 ölçekli ) ( beher m2 )
5) Özel sağlık, özel okul vb.) ( 1/1000 ölçekli ) (beher
m2)
6) Yönetici Merkez gibi alanlarda ticaret,turizm fonksiyonunda belirtilen değerler,kültürel veya sosyal tesis gibi alanlarda ise özel
sağlık,okul fonsiyonunda belirtilen değerler alınacaktır.
7) a)Teklifin birden fazla fonksiyon içermesi durumunda her fonksiyon için ayrı ücret hesaplanır.
b)Hem fonksiyon değişikliği,hemde inşaat artışı talebi olması halinde fonksiyon değişikliği ve inşaat artışı için belirlenen
ücretler ayrı ayrı hesaplanacaktır.
8) Plan tadilatı ile sosyal donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz.
9)Kamuya terk edilen alanlardan ücret alınmaz.
10) Kamu kurum ve kuruluş taleplerinden ücret alınmaz
11)Sit alanlarında yukarıda belirlenen ücretlerin iki katı alınır.
12)Yukarıda belirlenen ücretler ilgilisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife üzerinden alınır.
13)Hesaplanan ücretin % 10'u makbuz kesilerek;1/1000 ölçekli planlar için ilgili Belediye, 1/5000 ölçekli planlar için İstanbul
Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılmak suretiyle peşin alınır.
14)Plan tadili olumsuz karara bağlanırsa,ilk yatırılan % 10 bedel geri ödenmeyip inceleme ücreti olarak kaydedilir.
15)Teklif plan uygun bulunursa,hesaplanan ücretten peşin alınan % 10'u düşülerek kalan kısmı hesap makbuzu ile tahsil
edildikten sonra işlem tamamlanır.
16)Teklif plan kısmen uygun bulunursa,uygun bulunan kısmın m2 fiyatı ile tahakkuk edilen ücret hesaplanır.
Daha önce ödenen % 10 düşülerek makbuz bedeli tahsil edilir.
17) Yasa, Mahkeme karar veya değişik gerekçelerle veya teknik ve maddi hata nedeni ile idarece yapılan tadilatlardan
ücret alınmaz.
18) 1/1000 ölçekli plan/plan tadilat taleplerinde plan onandıktan sonra itiraz yoksa onanan plan üzerinden ,
itiraz varsa sonuçlandıktan sonra onanan plan üzerinden ücret alınır. Plan tadilatı ücreti alınmadan yapı inşaat izni
verilmez.
19) Farklı fonksiyonların tek lejantta önerilmesi durumunda bu fonksiyonlardan en yüksek değerde olan ücret
tarifesi uygulanır.
20) 1/5000 ölçekli plan/ tadilatı uygun bulunursa ücret İstanbul Büyükşehir Meclis Kararının Planlama Müdürlüğüne
intikalinden itibaren 30 gün içinde, hesap makbuzu ile tahsil edildikten sonra işlem tamamlanır.
21) Vakıf, dernek vb kuruluşların kamu yararına 1/5000- 1/1000 ölçekli plan/ plan tadilatı teklifleriyle Vakıf üniversitesi
taleplerinden ücret alınmaz.
NOTLAR :
1) Ücretler peşin ödenir.
2) Ücretlere KDV dahildir.
3) Tarifedeki hadler Büyükşehir Belediye Meclisin İlçe Belediyelerinde uygulanmak üzere kararlaştıracağı tarifelerin altında veya
üstünde olması halinde Büyükşehir Belediyesi Meclisince kararlaştırılan hadler uygulanır
4) Tarifenin 1,2,3,4,5 inci maddelerinde belirtilen hizmetlere karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenecek
tarife hüküm ve hadleri uygulanır.
22
2015 YILI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN KABUL EDİLEN
A) AĞAÇ KESME
1) 0 - 35 cm çapında ağaçlar ( adet )
2) 36 - 50 cm
3) 51 - 100 cm
4) 101 cm ve daha fazlası
150.00 TL
250.00 TL
300.00 TL
400.00 TL
200.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
450.00 TL
200.00 TL
300.00 TL
350.00 TL
450.00 TL
B) AĞAÇ BUDAMA
1) Boyu 10 m ye kadar
2) Boyu 20 m ye kadar
3) Boyu 20 m den yukarısı
150.00 TL
250.00 TL
375.00 TL
200.00 TL
300.00 TL
450.00 TL
200.00 TL
300.00 TL
450.00 TL
C) SEPETLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ
1) Sepetli aracın ilk 1 saat ücreti
2) Devam eden zamanda her yarım saat için
475.00 TL
30.00 TL
550.00 TL
40.00 TL
550.00 TL
40.00 TL
900.00 TL
250.00 TL
950.00 TL
300.00 TL
950.00 TL
300.00 TL
1,250.00 TL
250.00 TL
1,300.00 TL
300.00 TL
1,300.00 TL
300.00 TL
ücretsiz
0.10 TL
0.08 TL
0.05 TL
ücretsiz
0.10 TL
0.08 TL
0.05 TL
D) İZİNSİZ AĞAÇ KESİMİ
Kamuya ait alanlarda bulunan ağaç ve ağaçıklar, belediyeden izinsiz kesilmez.
İzinsiz ve usulsüz kesilen ağaçlar;
Geniş Yapraklı ağaçlar
1) 1 m'den gövde çevresi 14 cm'ye kadar ( adet )
2) 1 m'den gövde çevresi 14 cm'den büyük her cm için ( cm)
İğne yapraklı ağaçlar
1) 1 m'den gövde çevresi 14 cm'ye kadar ( adet )
2) 1 m'den gövde çevresi 14 cm'den büyük her cm için ( cm)
( 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( b) bendi gereği )
E) OT BİÇME
1) 0-249 m2
2)250-999 m2
3) 1000-4999 m2
4)5000 m2 üzeri
NOTLAR:
1) Ücretler peşin ödenir.
2) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücret
tarifesinin ilgili hadleri uygulanır.
3) Ücretlere KDV dahildir.
4) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
23
2015 YILI SIHHI MÜESSESELER VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ MUAYENE DENETİM VE
KONTROL VEYA RUHSAT ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
0-501 m² arası ( HER m² için )
OTEL , PANSİYON , YURT VB.
OTO GALERİ
35 TL
35 TL
35 TL
500 m² üzeri her m² için
18 TL
18 TL
18 TL
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
3,000 TL
3,000 TL
3,000 TL
10 TL
10 TL
10 TL
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
1,000 TL
1,000 TL
1,000 TL
15 TL
15 TL
15 TL
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
0-51 m² arası
İNTERNET CAFE
OYUN SALONU
MASAJ VE GÜZELLİK SALONU
SPOR SALONU
1,000 TL
1,000 TL
1,000 TL
50 - 101 m² arası
2,000 TL
2,000 TL
2,000 TL
10 TL
10 TL
10 TL
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
0-51 m² arası
BAKKAL
KURUYEMİŞ
ŞARKÜTERİ
KASAP
LOKANTA , KEBAP SALONU
GIDA SATIŞ YERİ
BÜFE
KANTİN
MANAV
ERKEK VE BAYAN KUAFÖRÜ
EMLAKÇI
NALBUR
SAYISAL LOTO VE İDDAA BAYİİ
ÇİÇEKÇİ
MEFRUŞAT
ANAHTARCI
OTO AKSESUAR SATIŞ
GİYİM SATIŞ
FOTOĞRAFÇI
BÜRO , OFİS VB.
VB. KÜÇÜK İŞLETMELER
270 TL
290 TL
290 TL
51 - 100 m² arası
400 TL
400 TL
400 TL
101 - 250 m² arası
700 TL
700 TL
700 TL
1,000 TL
1,000 TL
1,000 TL
1.KATEGORİ İŞYERLERİ
2.KATEGORİ İŞYERLERİ
0-301 m² arası
İÇKİLİ LOKANTA , RESTAURANT , BAR , BİRAHANE VB.
DÜĞÜN SALONU , DANS SALONU VB.
HAMAM , SAUNA VB.
ÇAY BAHÇESİ , LUNAPARK VB.
SÜPERMARKET , HİPERMARKET , GROSSMARKET VB.
MOBİLYA SATIŞ , BEYAZ EŞYA SATIŞ , EV EŞYASI SATIŞ , HALI SATIŞ VB.
BANKA, SİNEMA SALONU ( HER SALON İÇİN )
HALI SAHA
300 m² üzeri her m² için
3.KATEGORİ İŞYERLERİ
0-101 m² arası
KAHVEHANE
KAFETERYA ( FASTFOOD )
KAFE
MARKET
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ
KUYUMCU , DÖVİZ BÜROSU VB.
GANYAN BAYİİ
100 m² üzeri her m² için
4.KATEGORİ İŞYERLERİ
100 m² üzeri her m² için
5.KATEGORİ İŞYERLERİ
250 m² üzeri
24
2015 YILI SIHHI MÜESSESELER VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE
YERLERİ MUAYENE DENETİM VE KONTROL VEYA RUHSAT ÜCRET TARİFESİ
CANLI MÜZİK BELGESİ
ÇEŞİTLİ GİDERLER (DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ )
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
1,600 TL
2,000 TL
2,000 TL
160 TL
160 TL
160 TL
Açıklama
1- Bu tarife hükümleri Avcılar Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.
2- Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanır
3-İşletici değişikliği olmaksızın yalnız unvan değişikliği ve ruhsat yenileme taleplerinde 1/2 ücret alınır.
4- Belediye tarafından yapılan adres, pafta-ada-parsel gibi değişikliklerden dolayı yapılan ruhsat güncelleme taleplerinde ücret
alınmaz.
5-Ruhsat devirlerinde ücretin tamamı alınır.
6-Ruhsatın intibakı durumunda (ruhsat sahibinin ölümü halinde) sadece "Çeşitli Gelirler" ücreti alınır.
7-Birden fazla madde kapsamına giren ücretlendirmelerde daha yüksek olan miktardan ücretlendirme yapılır, mükerrer
ücretlendirme yapılmaz
8- Mevcut ruhsatlı işyerlerinde ilave bölüm ve teçhizatlarda (teçhizatların kapasite artışları dahil) sadece ilave bölüm ve teçhizatlar
için ücret alınır
9-Maktuen alınan ücretlerde, aksine bir durum belirtilmedikçe motor ve teçhizat ücreti alınmaz.
10- Gayrisıhhi müesseselerde Yönetmelik gereği motor gücünden dolayı üst sınıfa geçen ruhsatlı işyerlerinin yeniden
ruhsatlandırılması durumunda,daha önce ruhsatlandırılmış teçhizattan ücret alınmaz. İlave teçhizat için ücret alınır.
11-Proje onayı yapılırken, imar durumu uygun olmayan işyerlerinin ücretleri 1,5 kat alınır.
12-Basınçlı kapların akaryakıt tanklarının , vinç, kreyn vb. kaldırma makinelerinin ve diğer makinelerin periyodik fenni
muayenelerinin noksan çıkması halinde alınacak noksan muayene ücretleri tamam muayene ücretlerinin yarısı kadar olacaktır
13-İşyeri periyodik muayenesi yapılan makinelerin kontrol ve denetim ücretleri yılda bir kez alınacaktır.
14-İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ücret
Tarifesi'nin ilgili hadleri uygulanır.
15-Ücretler peşin ödenir.
16-Ücretlere KDV dahildir.
17-Tarifede yer alan kuruşlar tam Liraya iblağ edildi.
18- Alışveriş merkezinde açılacak sıhhi müessesler için yukarıdaki tarifelere ilaveten %50 artış uygulanacaktır.
25
2015 YILI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ ÜCRET TARİFESİ
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN
KABUL EDİLEN
A) BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ SALON KİRASI
1) Çocuk oyun ( tek oyun )
435.00 TL
479.00 TL
2) Çocuk oyunu matine- süare
665.00 TL
732.00 TL
3) Büyük oyun ( tek oyun )
726.00 TL
799.00 TL
4) Büyük oyunu matine- süare
1,089.00 TL
1,198.00 TL
5) Konser
968.00 TL
1,065.00 TL
6) Dernek ve vakıflar
484.00 TL
532.00 TL
7) Devlet Okulları
Ücretsiz
8) Özel Okullar
484.00 TL
532.00 TL
9) Yuvalar
Ücretsiz
B) BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO BİLET ÜCRETLERİ
1) Tam bilet
9.00 TL
10.00 TL
2) Öğrenci bileti
3.50 TL
4.00 TL
NOTLAR:
,
1) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı taktirde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır.
2) Ücretler peşin ödenir.
3) Ücretlere KDV dahildir.
4) Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
26
479.00 TL
732.00 TL
799.00 TL
1,198.00 TL
1,065.00 TL
532.00 TL
532.00 TL
10.00 TL
4.00 TL
2015 YILI SPOR TESİSLERİNE İLİŞKİN ÜCRET TARİFESİ
A) BELDE SINIRLARI İÇERİSİNDE STAD TESİSİ KULLANIMI
1) Uluslar arası Spor kulüpleri ve özel organizasyonlar
a) 08:00 - 17:00 saatleri arasındaki kullanımlar için
b) 17:00 - 02:00 saatleri arasındaki kullanımlar için
2) Avcılar'lı STK, Amatör Kulüp ve Okullar
a) 08:00 - 17:00 saatleri arasındaki kullanımlar için
b) 17:00 - 02:00 saatleri arasındaki kullanımlar için
3) Fitness Salonunun Kullanımı
2014 YILI İÇİN
UYGULANAN
2015 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
2015 YILI İÇİN KABUL
EDİLEN
500.00 TL
1,000.00 TL
600.00 TL
1,200.00 TL
600.00 TL
1,200.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
0.00 TL
100.00 TL
150.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
3) Ücretler Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilen Stad Kiralama Bedeli evrağı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğince
tahakkuklandırıldıktan sonra belediye veznesine yatırılır
4) İlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karşılığı bulunmadığı taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır.
5) Ücretler peşin ödenir.
6) Ücretlere KDV dahildir.
7) Bu tarife hükümleri 11.07.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
8) Fitness salonu kullanımı aylık olarak yatırılacaktır.
27
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır.
Avcılar Belediye Başkanlığı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
( Strateji Geliştirme Şefliği )
Adres: Marmara Caddesi No: 1-1
Tel: 0 212 695 62 00 dahili:130- 192
e-posta: [email protected]
Download

2015 Yılı Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız