ANADOLU TERMAL
TATİL KÖYÜ HİSSELİ GAYRİMENKUL SÖZLEŞMESİ
NO:
MAD.1 TARAFLAR :
Biryanda TH ATILIM YAPI EMLAK İnşaat Makine Ticaret Limited Şirketi (SATICI) ile diğer yandan
………………………………………….(ALICI) aşağıdaki şartlarda bir hisseli tapu alım satımında anlaşmışlardır.
MAD.2 TEBLİGAT ADRESLERİ :
Değişiklik yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece aşağıdaki adreslere yapılan tebligat taraflara
yapılmış sayılır.
Satıcının Adresi : MALTEPE MAH.LONDRA ASFALTI CD.SAADET PLAZA NO:38 K:2-B
ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
Alıcının Adresi :
Telefon
:
MAD. 3 ALICININ KİMLİK BİLGİLERİ :
Baba Adı
:
Ana Adı
:
Doğum Yeri Ve Tarihi :
Cilt/Aile/Sıra No
:
İl / İlçe
:
Mahalle / Köy :
T.C. No
:
Vergi No
:
MAD. 4 AKDİN KONUSU
Satıcının ANKARA İli KIZILCAHAMAM İlçesi İSMETPAŞA İMAR MAHALLESİ 709 ada 7 parselde bulunan
ANADOLU TERMAL TATİL KÖYÜ sitesinden tarih MAD.5 yazılı Hisseli Gayrimenkul satışının
düzenlenmesidir.
MAD. 5 SATILAN : Aşağıda tarifi yazılı hisseli gayrimenkuldür.
İli
ANKARA
Etap
İlçesi
KIZILCAHAMAM
Daire No
Mevkii
İSMETPAŞA İMAR MAHALLESİ
Devre Başlama Tarihi
Ada/Parsel 709 – 7
Devre Bitiş Tarihi
MAD. 6 SATILANIN BEDELİ
ŞATIŞ ŞEKLİ
SATIŞ FİYATI
VADELİ
PEŞİN
ANLAŞMA TARİHİ
PEŞİNAT
2. Etap
ÖDEME ŞEKLİ
…...AY/………TL
…...AY/………TL
TOPLAM
PEŞİN
Açıklama:
TH ATILIM YAPI EMLAK İnşaat Makine Ticaret Limited Şirketi’nin bildireceği banka hesap numaralarına yapılmayan
ödemeler muteber değildir. Satıcı, yukarıda yer alan miktar ve vadelere uygun bono yerine geçen kıymetli sözleşmeyi alıcıya teslim etmiş
olup, Alıcı, kıymetli sözleşme üzerinde yazan miktarları vadesi geldiğinde aşağıda yazan hesap numaralarına yatırması suretiyle tahsil
edilmesini kabul eder.
Satılanın Peşin Fiyatı :(Rakamla) ……………………. (Yazıyla) ………………………………….TL.dir.
Alıcı
Yetkili Satıcı
Satıcı
İsim / imza
İsim / İmza
TH ATILIM YAPI EMLAK
İNŞAAT
MAKİNA TİC. LTD.ŞTİ.
Maltepe M.Londra Asfaltı Cad. Saadet
Plaza K:2B N:38 Zeytinburnu / İstanbul
Davutpaşa V.D 843 033 3204
ANADOLU TERMAL
TATİL KÖYÜ HİSSELİ GAYRİMENKUL SÖZLEŞMESİ
MAD. 7 SATICI VE ALICININ EDİMLERİ
Alıcı sözleşmeden önce satışı konu dairesini birlikte yeri gezerek, tüm suallerini sorarak yeteri kadar incelemiş,
beğenmiş ve satın almıştır. Alıcı, sözleşme konusu hisseli gayrimenkulün karşılığında herhangi bir ödemesini
geciktirdiği taktirde %5 oranında vade farkını kabul eder, 30 gün geciktirdiği taktirde ise satıcı, alacağını tahsil için
kanuni takibat yapabileceği gibi işbu satış sözleşmesini hiçbir ihtara gerek olmaksızın fesh edebilir cezai şartları
uygulayabilir. Satılan hisseli gayrimenkul, şirketin ruhsatlı projesine uygun şekilde inşa edilecektir. Şirket
gerektiğinde projede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Akid, satıcı tarafından bir sebeple veya birisi tarafından herhangi bir sebeple fesh edildiğinde ceza-i şart, zarar ve
tazminat olarak sözleşme tutarının %20’si alıcının ödemesinden kesilir. İptal işlemi için Alıcı’nın noter onaylı belge
başvurusu zorunludur. Şayet ödeme yaptığı tutar ceza-i şart bedelinden fazla ise kalan tutar Satıcı’nın belirlediği
ödeme planı ile yapılır, eğer az ise kalan tutar tahsil edilir. Alıcı, satıcı tarafından, inşa edilen ANADOLU TERMAL
TATİL KÖYÜ adlı tesisin sabit tarihli olarak kulanım hakkını satın almıştır.
Alıcı iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10(on) gün içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkını
kullanabilir.
MAD.8 DEVREMÜLK İŞLETME SÖZLEŞMESİ
Alıcı, satıcı tarafından hisseli gayrimenkul işletme sözleşmesinin ve yönetim planının hükümlerini aynen kabul
eder. Satılanın bulunduğu daire ve arsa üzerinde inşa edilecek olan bütün ortak mahal ve binaların mülkiyet ve
kullanım hakkı münhasıran satıcıya aittir. Alıcı, satın aldığı hisseli gayrimenkul dışında hiçbir şekilde hiçbir kısımdan
hak talebinde bulunamaz bakım ve temizlik devreleri ile devre araları satıcıya aittir. Site giderleri ve sairi
masraflar site yönetimi tarafından her dönem için üyelerden 150.00 TL yıldat olarak tahsil edilecektir. Aidatlar
her yılın Ocak ayı 01-30 arası sözleşmede belirtilen ve şirketin belirleyeceği banka hesap numaralarına
yatırılacaktır. Her sene sonu yönetimin açıklayacağı bilançolara göre yıldat miktarı hesaplanacaktır.
MAD.9 TAPU TAKRİRİ
Taraflar sözleşme konusu haklarını tapu devri yapılana kadar hiçbir şekilde başkasına devredemezler. Alıcı bu
sözleşme ile birlikte, kendi adına tapu çıkartılması için, belediye ve tüm kamu kuruluşlarındaki işlem takibi ve
neticelendirilmesi için fotoğraflı vekâletnameyi, nüfus cüzdanı, kendi vergi numarasını kartının suretini,
vatandaşlık numarasını ve sair evrakı satıcıya vermekle yükümlüdür. Alıcı maliki olduğu hisseli gayrimenkulün
tarihi geldiğinde kullanacak ve tapusunu aldıktan sonra başkalarına devredebilecek ve satabilecektir. Site
yönetiminin alıcıya aynı devrede başka bir aynı büyüklükteki dairede kullandırabilecektir. Tapu devri alıcının
ödemelerini bitirdikten ve tesis açıldıktan sonra döneminde teslim edilecektir. Tapu işlemlerine ait sigorta, damga,
resim ve harç bedelleri alıcıya aittir.
Mücbir sebepler, satıcının iradesi dışında meydana gelecek zorlayıcı durumlar, yasal engeller, elektrik, akaryakıt
kısıtlamaları, yapımı ve tahsisi resmi mercilere, belediyelere ve diğer kuruluşlarına ait olan iş ve hizmetlerdeki
gecikmeler, Bayındırlık Bakanlığınca Ankara ili için kabul edilen hava şartları nedeniyle çalışılamayan süreler
haricinde iş bu sözleşme ile satın alınan devre mülk 30.06.2014 tarihine kadar kullanıma açılmış olacaktır. Elde
olmayan sorunların söz konusu olması durumunda tesisin hizmete girişi satıcı tarafından 6 ay kadar ertelenebilir.
MAD.10 YETKİLİ MAHKEME VE İMZA YERİ
Bu sözleşme, daireler yerinde incelenip beğenilerek tüm plan ve broşürler gösterilip tanıtılarak alıcıya verilmiş
olup maddeleri ayrı ayrı müzakere edilerek hazırlanmış ve ANADOLU TERMAL TATİL KÖYÜNDE mutabık kalınarak
imzalanmıştır. Doğacak ihtilaflarda ANKARA mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.
Alıcı
İsim / imza
Yetkili Satıcı
İsim / İmza
Satıcı
TH ATILIM YAPI EMLAK İNŞAAT
MAKİNA TİC. LTD.ŞTİ.
Maltepe M.Londra Asfaltı Cad. Saadet
Plaza K:2B N:38 Zeytinburnu / İstanbul
Davutpaşa V.D 843 033 3204
Garanti Bankası
Garanti Bankası
İş Bankası
İş Bankası
Hesap No:1168 / 6299516
Hesap No:1168 / 9098972
Hesap No: 1218 / 137470
Hesap No: 1218 / 0056926
İban No: TR58 0006 2001 1680 0006 2995 16 (TL)
İban No: TR56 0006 2001 1680 0009 0989 72 (EUR)
İban No: TR92 0006 4000 0011 2180 1374 70 (TL)
İban No: TR02 0006 4000 0021 2180 0569 26 (EUR)
Download

örnek sözleşme indirmek için tıklayın