ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NDAN (Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/02/2008 tarihli ve 1495-1 sayılı kararı ile; Ati İnşaat Enerji
Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’ne, Artvin İli sınırları içerisinde kurulacak olan Diyoban Hidroelektrik
Santralı üretim tesisinde 14/02/2008 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile üretim faaliyeti göstermek üzere
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca üretim lisansı verilmiştir.
Söz konusu hidroelektrik enerji santrali üretim tesisi ve tesise ait enerji nakil hattının kurulabilmesi için
gerekli olan ve Artvin İlinde bulunan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun 15/c maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7’nci maddesi gereğince
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2013 tarihli 4288-18 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı
alınmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması
amacıyla ilgili Kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 8’nci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün
içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/C 06530 Yüzüncüyıl /Ankara” adresine başvurulması gerekmektedir. EPDK
Uzlaşma Komisyonunca; 20.03.2014 Perşembe Günü, Saat 10:00’da Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çırpan
Mah. Uysal Sk. No: 40 OSMANGAZİ/BURSA, 27.03.2014 Perşembe Günü, Saat: 10:00’da Diyoban
Hidroelektrik Üretim Santrali Şantiyesi Meydancık-ŞAVŞAT/ARTVİN, 03.04.2014 Perşembe Günü, Saat:
10:00’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Kat:4 Yüzüncüyıl/ANKARA
adreslerinde uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen
taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda
kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır. Aşağıda
listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat kanunu uyarınca ilan olunur.
ATİ İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
36kV 2x477 MCM İLETKENLİ DİYOBAN HES GEÇİCİ MEYDANCIK TM ENERJİ NAKİL HATTI
KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ TAŞINMAZ MALLAR LİSTESİ
İLİ: ARTVİN
İLÇESİ: ŞAVŞAT
MALİKLERİ
SIRA KÖYÜ
NO
MAH /
MEVKİİ
ADA PARSEL VERASET DURUMU
NO NO
ADI SOYADI
HİSSE
BABA ADI ORANI
1
2
3
Erikli
Erikli
Erikli
Zinet
Zinet
143
143
144
42
66
17
Halil İbrahim Gümüş
Orhan Ergün
Yılmaz Ongül
Asiye Yaşa
Sait Güzen
Nazlı Güzen
Zeki Yıldız
Yusuf
Mustafa
Kazım
İsrafil
İsrafil
Bektaş
Osman
4
Erikli
Narivitke
162
1
5
Erikli
Narivitke
164
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Erikli
Erikli
Dutlu
Dutlu
Dutlu
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Sukenarı
Sukenarı
Sukenarı
Savahil
Savahil
Savahil
Savahil
Nahal
166
198
117
232
232
106
106
121
121
128
9
11
1
8
10
255
261
6
10
1
RAZIK ULU MİRASÇISI
Şakir Dursun
Medine Kılıç
Hurmuz Ulu
Nezire Aydın
Abdullah Dede
Rasim Akdemir
Lisan İlhan
İdris Duman
Ersan Temel
Azmi Demir
Sulbiye Bilmiş
Emine Bilmiş
Lemiye Demir
Temur Uzun
Tevrat Uzun
Şener Uzun
Yunus Uzun
Risalet Akdemir
Mehmet Ali Bulut
Şennur İlhan
Hüseyin Akdemir
Asım Demir
Erdal Karakaya
Asifer Ulu
Necla Ulu
Semahat Öztürk
Yurdanur Savur
Köksal Çelik
Fehamettin Ulu
Yosma Güler
Sevile Dursun
Nuriman Öztürk
Şükran Seçkin
Ekrem Ulu
Ömer
Hüseyin
İslam
Şükrü
İsmail
Hafiz
Taştan
Mahmut
Süleyman
Harun
Aslan
Yusuf
Yusuf
Osman
Osman
Fariz
Rızvan
Süleyman
Sefer
Taştan
Davut
Mustafa
Vezir
Recep
Ahmet
Ahmet
Bekir
Arslan
Mercan
Mursel
Mursel
Celal
Kemal
Razık
16
Şenocak
Korklazir
135
14
17
Şenocak
Muntakono
151
16
18
19
20
21
22
23
24
25
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Şenocak
Tepeköy
Muntakono
Muntakono
Zekmuan
Zekmuan
Zekmuan
Nakohar
Nacarval
Sahot
151
151
152
152
152
165
165
106
19
24
91
94
126
48
55
7
26
Tepeköy
Kışlalar
192
44
AHMET ULU MİRASÇILARI
27
28
29
30
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Kışlalar
Kışlalar
Kışlalar
Kışlalar
192
198
198
198
45
2
3
7
BEKİR KARAHAN MİRASÇISI
ARSLAN ÇELİK MİRASÇISI
MÜRSEL ÇELİK MİRASÇISI
31
Tepeköy
Kışlalar
218
65
MÜLKİNAZ ÖZTÜRK MİRASÇISI
32
Tepeköy
Kışlalar
218
66
33
Tepeköy
Kışlalar
218
68
AHMET ÇAPUK MİRASÇISI
Nermin Ulu
Ahmet
V.İŞT.
34
35
36
37
38
39
40
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Zegan
Zegan
Zegan
Zegan
Zirziret
Zirziret
Zirziret
229
229
229
229
234
234
234
262
263
264
267
39
40
48
MÜLAZİM ÇAPUK MİRASÇISI
MAHMUT KARAKAYA MİRASÇISI
41
42
Tepeköy
Tepeköy
Zirziret
Zirziret
234
234
78
81
43
Tepeköy
Zirziret
234
88
44
45
46
Tepeköy
Tepeköy
Tepeköy
Zirziret
Zirziret
Zirziret
234
234
234
93
94
96
47
Kurudere Kışla
104
1
48
Ciritdüzü
Kunçul
101
2
49
Ciritdüzü
Düzebakan
164
4
50
51
Ciritdüzü
Ciritdüzü
Düzebakan
Düzebakan
164
163
5
18
52
Yavuzköy Deliklerin Önü 120
48
53
54
Yavuzköy Deliklerin Önü 120 49
Yavuzköy Deliklerin Önü 120 62
55
Yavuzköy Dumat
121
54
56
Yavuzköy Dumat
121
55
57
Yavuzköy Dumat
121
61
58
Yavuzköy Dumat
121
79
59
60
Yavuzköy Dumat
Yavuzköy Karahtin
121
131
80
22
61
Yavuzköy Karahtin
131
69
62
Yavuzköy Karahtin
131
72
63
64
Yavuzköy Karahtin
Yavuzköy Karahtin
131
131
80
125
65
66
67
68
Sebzeli
Sebzeli
Sebzeli
Balıklı
Çalepler
Çalepler
Lodigana
Cami Mevkii
119
119
124
327
42
57
3
12
69
Balıklı
Çiçekli
331
1
70
71
Balıklı
Balıklı
İnandık
İnandık
336
336
2
4
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Balıklı
Balıklı
Balıklı
Balıklı
Balıklı
Balıklı
Balıklı
Balıklı
Meydancık
Meydancık
Meydancık
Ciritdüzü
İnandık
İnandık
İnandık
İnandık
İnandık
İnandık
İnandık
İnandık
Köprü Başı
Ziyat
Ziyat
Kunçul
336
336
336
336
336
360
360
360
138
171
172
101
5
6
9
11
12
14
15
18
12
8
7
7
İSRAFİL GÜZEN MİRASÇILARI
HÜSEYİN DURSUN MİRASÇISI
OSMAN AYDIN MİRASÇISI
SÜLEYMAN TEMEL MİRASÇISI
YUSUF BİLMİŞ MİRASÇILARI
DAVUT AKDEMİR MİRASÇISI
İsmail Çapuk
Fecime Gül
Nezir Çelik
ALİ ÖNAL MİRASÇISI
Secalet Öztürk
FATMA YÜKSEL MİRASÇISI
Murvet Göktürk
Daniyal Yüksel
CEMAL HÜSNÜ DEMİREL MİRASÇISI Elfinaz Demirel
Songül Demirel
Ahmet Çapuk
Pınar Düzen
Mehmet Karademir
Nermiye Göktürk
Sabit Karademir
HAMDİ KARADENİZ MİRASÇILARI Atanur Temiz
Beysen Altunal
Cemile Yeni
Cevriye Temiz
Özer Gök
Aslan Baba
Vezir Levent
OSMAN ÇAKAL MİRASÇISI
Emel Aktaş
HECERET KÖKSOY MİRASÇISI
Zeynep Yeşim
Neşe Uzun
VAHİP KAYAOĞLU MİRASÇISI
Sema Uzun
Ergün Karataş
Eyüp Kayaoğlu
İSMAİL MEYDAN MİRASÇISI
Nuriye Meydan
Tuncer Aytekin
Dincer Aytekin
Suzan Aytekin
Vahtettin
Sıtkı Aksakal
Azize Çiftçi
Ali Faik Yılmaz
Sinan Yılmaz
Şükran Çiftçi
YAKUP ÇİFTÇİ MİRASÇILARI
Cevhernaz Çiftçi
Ayşe Çiftçi
Fuat Çiftçi
Melih Çiftçi
Gülden Çiftçi
RAHİM ÇİFTÇİ MİRASÇISI
Nurdane Aytekin
İSKENDER ÇİFTÇİ MİRASÇISI
Pambuk Seçkin
Nezahat Çiftçi
YUSUF YAZICI MİRASÇILARI
Pervin Yazıcı
İsmail Yasıcı
Kenan Kirman
Gülay Yazıcı
MUHLİS KARAHAN MİRASÇISI
Gülsinan Yazar
Seygettin Duman
HAŞİM YAZICI MİRASÇISI
Tarık Dursun
İrfan Gümüş
HÜSEYİN YENİ MİRASÇISI
Neriman Yüksel
Güldeste Yeni
NECİP YENİ MİRASÇISI
Sevilay Kara
NURİ YILMAZ MİRASÇILARI
Fadime Durmuş
Nermin Keskin
NAFİZ KALIN MİRASÇILARI
Thomas Kalın
Ralf Ali Kalın
ABDULLAH ÇİFTÇİ MİRASÇISI
Fikriye Çiftçi
Songül Kaymakçı
İSRAFİL ŞİMŞEK MİRASÇISI
Attila Şimşek
Aslan Topcu
VEHBİ TOPÇU MİRASÇISI
Gürbüz Topcu
MİKAİL GÖKTÜRK MİRASÇISI
Yalçın Öztürk
Midayet Gündüz
Ozan Çermik
Cihat Gül
Sayime Özdemir
Mülazim
Mahmut
Hasan
Karabey
Mevlüt
Nedim
Rasim
Cemal Hüsnü
Refik
Davut
Hamdi
Hamdi
Hamdi
Züfer
Züfer
Züfer
Züfer
Yılmaz
Zikri
Şevket
Hüseyin
Selahaddin
Habib
Habib
Habib
Vahip
Nedim
Rahim
Rahim
Rahim
Mehmet
Cevdet
Mazlum
Nizamettin
Nizamettin
Servet
Vezir
Servet
Yakup
Reşat
Reşat
Rahim
İskender
İskender
Yusuf
Yusuf
Ahmet
Muhammet
Binali
Kazim
Beyzade
Taştan
Taştan
Ömer
Nevzat
Nuri
Nuri
Nafiz
Nafiz
Kaydi
Kamil
İsrafil
Hilmi
Vehbi
Mikail
Fehmi
Mercan
Pehlül
Asim
ASİM ÖZDEMİR MİRASÇILARI
1/4
Tam
1/3
V.İŞT.
1/2
Tam
V.İŞT.
V.İŞT.
Tam
Tam
1/2
Tam
Tam
V.İŞT.
1/2
Asim
Malik
İrfan
Binali
Ahmet
Osman
Ömer
Gülpaşa
Mehmet Ali
Vezir
İsrafil
Ahmet
Feyzullah
İbrahim
Edehem
Mehmet
Tarla
Samanlık ve
Tarla
Tarla
Tarla
Çayır
Çayır
Çayır
Tarla
Çayır
Çayır
Çayır
Çayır
KAMULAŞTIRMA AMACI
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
1.091,16
11,22
Enerji Nakil Hattı
1.523,49
141,69
Enerji Nakil Hattı
880,24
902,30
2.640,66
190,32
1.525,56
1.655,30
577,66
161,24
140,52
579,94
3,90
902,30
3,53
67,18
548,35
14,20
344,90
159,14
142,52
135,80
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
62,09
V.İŞT.
Çayır
2.642,31
5,57
Enerji Nakil Hattı
1/3
1/3
1/2
Tam
3/28
1/2
1/5
V.İŞT.
Tam
Tam
Çayır
1.458,86
66,66
Enerji Nakil Hattı
Çayır
Çayır
Çayır
Çayır
Çayır
Çayır
Çayır
Tarla
2.920,43
1.896,75
2.623,85
948,44
6.295,47
719,08
889,21
1.036,54
124,48
1.110,36
131,56
681,65
77,31
15,77
144,61
32,97
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
1.940,92
117,03
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
V.İŞT.
Tam
V.İŞT.
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
567,88
5.044,85
2.241,39
1.839,12
388,04
3.841,74
132,01
1,13
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
3/96
V.İŞT.
Bahçe
197,99
36,52
Enerji Nakil Hattı
545,06
76,46
Enerji Nakil Hattı
16.718,61
5.011,07
Enerji Nakil Hattı
14.426,55
1.699,92
5.247,75
13.018,76
1.960,05
3.129,27
1.850,14
325,56
69,31
396,41
937,52
544,08
378,81
341,03
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
V.İŞT.
Tam
V.İŞT.
V.İŞT.
Tam
V.İŞT.
Tarla
Ahşap 2 Katlı
Ev,Ahır
Samanlık
ve Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
43,75
20,50
Tam
Tam
Tarla
Tarla
1.481,72
1.559,89
132,92
3,62
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
5.164,38
1.107,01
Enerji Nakil Hattı
Tam
1/2
V.İŞT.
V.İŞT.
Tarla
Tarla
Tarla
1.000,56
930,09
1.967,74
364,08
333,98
773,55
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
12.077,13
2.516,54
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
1/3
1/3
1/3
Tam
Tam
Tarla
4.837,72
213,65
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
Tarla
2.367,08
1.025,56
Enerji Nakil Hattı
Tarla
Tarla
7.887,01
3.993,78
0,68
459,96
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
5.225,96
1.130,47
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
V.İŞT.
Tarla
Tarla
6.537,28
2.555,35
2.091,41
220,99
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
17.318,50
22,13
1.723,55
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
17.292,15
16,89
13,45
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
2.400,60
149,28
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
2.858,89
16,07
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
V.İŞT.
Tarla
Tarla
7.576,46
7.231,17
792,84
515,46
Enerji Nakil Hattı
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
1.449,70
143,82
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tarla
14.926,01
766,83
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
1/2
V.İŞT.
V.İŞT.
Tam
Tam
Tam
Tarla
Tarla
2.993,64
9.567,29
190,66
55,28
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Çayır
Çayır
Çayır
Tarla
Ahşap 2
Katlı Ev
Samanlık
ve Tarla
1.112,33
571,40
1.653,78
336,30
277,84
321,52
9,09
16,26
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
11.819,85
594,53
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Soysal Özdemir
Sare Özkan
BİNALİ KÖKER MİRASÇILARI
Şekernaz Köker
Kemal Köker
AHMET GÜMÜŞ MİRASÇISI
Emine Avcı
Fatma Yıldız
Nizamettin Akyıldız
GÜLPAŞA KOÇAK MİRASÇISI
Muhittin Koçak
VEZİR KOÇAK MİRASÇISI
Hoşnaz Koçak
VEZİR YAŞAR MİRASÇISI
Erdem Yaşar
MENİCE BOSTANCI MİRASÇISI
Mirza Bostancı
Nuri Özdemir
FEYZULLAH SELİMOĞLU MİRASÇISI Nursal Kurtulmuş
HEDİYE KOÇAK MİRASÇISI
Erdal Koçak
İsmail Koçak
Engin Bilir
TAŞINMAZ MALIN
KAMULAŞTIRILACAK
TAŞINMAZ
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
MALIN CİNSİ
TAPU ALANI
MÜLKİYET İRTİFAK
Tarla
1.543,69
807,11
Tarla
44,64
39,58
Tarla
314,35
293,41
41,82
6,25
Tam
V.İŞT.
Tarla
Tarla
346,12
68,29
209,43
64,24
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
V.İŞT.
Tam
Tam
V.İŞT.
V.İŞT.
V.İŞT.
V.İŞT.
1/4
V.İŞT.
V.İŞT.
Tam
1/7
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
574,72
543,71
213,52
131,18
385,88
538,22
819,06
363,07
1.105,26
63,65
322,84
6.121,74
127,48
206,39
192,94
104,80
100,88
70,74
297,91
62,17
90,48
56,30
264,50
400,41
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Pilon Yeri ve Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı
24,71
(Bas›n: 3817- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
CMYK
Download

3817