ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI
Üniversitemizde görev yapan idari personel için Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği hükümlerine göre 27.12.2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVLİ OLDUĞU
BİRİM
KADRO UNVANI
DURUM
BAŞVURULAN
KADRO
UNVANI
PUAN
BAŞARILI / BAŞARISIZ
1
Fatma KILIÇ
Mimarlık Fak.
Teknisyen Yard.
Memur
100
BAŞARILI
2
Hülya SEVİNÇ
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
100
BAŞARILI
3
Ergin DEMİR
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
98
BAŞARILI
4
Soner ÖKSÜZOĞLU
SUAM
Hizmetli
Memur
98
BAŞARILI
5
Şengül SEVİNÇ
İktisadi ve İdari Bil.Fak.
Hizmetli
Memur
98
BAŞARILI
6
Coşkun AKYÜZ
İç Hizmetler Müdürlüğü
Hizmetli
Memur
96
BAŞARILI
7
Nezihe BÜTÜN
Teknik Bilimler MYO
Hizmetli
Memur
96
BAŞARILI
8
Nejla KESKİN
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
96
BAŞARILI
9
Mevlüde KOÇ
Personel Daire Başkanlığı
Hizmetli
Memur
96
BAŞARILI
10
Yılmaz KONAK
Yapı İşleri veTeknik D.B.
Teknisyen Yard.
Memur
96
BAŞARILI
1
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVLİ OLDUĞU
BİRİM
KADRO UNVANI
DURUM
BAŞVURULAN
KADRO
UNVANI
PUAN
BAŞARILI / BAŞARISIZ
11
Mubin SUBAŞİ
Yapı İşleri veTeknik D.B.
Teknisyen Yard.
Memur
96
BAŞARILI
12
Selda AKBAŞ
Personel Daire Başkanlığı
Teknisyen Yard.
Memur
94
BAŞARILI
13
Naci AKIN
SUAM
Hizmetli
Memur
94
BAŞARILI
14
Yaşanur BALCI
Yapı İşleri veTeknik D.B.
Teknisyen Yard.
Memur
94
BAŞARILI
15
Hilal BİLMEZ
Yenişehir İ.O.MYO
Teknisyen Yard.
Memur
94
BAŞARILI
16
Gülpaşa DURSUN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
94
BAŞARILI
17
Zafer TAŞDELEN
SUAM
Hizmetli
Memur
94
BAŞARILI
18
Mehmet ADIYAMAN
Yapı İşleri veTeknik D.B.
Hizmetli
Memur
92
BAŞARILI
19
Suat ARSLAN
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
92
BAŞARILI
20
Ersin BAKİ
Personel Daire Başkanlığı
Hizmetli
Memur
92
BAŞARILI
21
Murat HİSAR
İdari ve Mali İşler D.B.
Teknisyen Yard.
Memur
92
BAŞARILI
22
Ramazan KAPLAN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
92
BAŞARILI
23
İsmail TURAN
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Hizmetli
Memur
92
BAŞARILI
2
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVLİ OLDUĞU
BİRİM
KADRO UNVANI
DURUM
BAŞVURULAN
KADRO
UNVANI
PUAN
BAŞARILI / BAŞARISIZ
24
Songül YILDIZ
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
92
BAŞARILI
25
Mustafa CAN
İlahiyat Fakültesi
Teknisyen Yard.
Memur
90
BAŞARILI
26
Veli KAZAN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
90
BAŞARILI
27
Ömer KÜTÜKLÜ
Basımevi Müdürlüğü
Teknisyen Yard.
Memur
90
BAŞARILI
28
Namık Kemal ÖZIŞIK
Teknik Bilimler MYO
Hizmetli
Memur
90
BAŞARILI
29
Fahri VATANSEVER
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Hizmetli
Memur
90
BAŞARILI
30
Abdurrahman BAHÇİVAN
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
88
BAŞARILI
31
Erdoğan ENVEROĞLU
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Hizmetli
Memur
88
BAŞARILI
32
Metin EREN
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Hizmetli
Memur
86
BAŞARILI
33
Bahri DALKILIÇ
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Hizmetli
Memur
86
BAŞARILI
34
Kadir GÜVENÇ
İç Hizmetler Müdürlüğü
Hizmetli
Memur
86
BAŞARILI
35
Mustafa CEYLAN
Basımevi Müdürlüğü
Hizmetli
Memur
84
BAŞARILI
36
Sergülen ERDEM
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
84
BAŞARILI
3
SIRA
NO
ADI SOYADI
GÖREVLİ OLDUĞU
BİRİM
KADRO UNVANI
DURUM
BAŞVURULAN
KADRO
UNVANI
PUAN
BAŞARILI / BAŞARISIZ
37
İbrahim AKKUŞ
Sağlık Kültür ve Spor D.B.
Hizmetli
Memur
82
BAŞARILI
38
İzzet Mehmet ALBEY
İlahiyat Fakültesi
Bekçi
Memur
82
BAŞARILI
39
Sevgi ÖZER
İlahiyat Fakültesi
Teknisyen Yard.
Memur
82
BAŞARILI
40
Aslı BIÇAKÇIOĞLU
Kütüphane ve D.D.Bşk.
Teknisyen Yard.
Memur
78
BAŞARILI
41
Bayram GÜMÜŞ
SUAM
Teknisyen Yard.
Memur
78
BAŞARILI
42
Zülal SÖZER
SUAM
Sağlık Teknisyen Yard.
Memur
-
GİRMEDİ
NOT:Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca;
1-Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden beş işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.
2-Görevde Yükselme Sınavında başarılı olanlar başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içersinde atanırlar.
29.12.2014
Prof.Dr.A.Saim KILAVUZ
Rektör Yardımcısı
Sınav Kurulu Başkanı
4
Download

DURUM 1 Fatma KILIÇ Mimarlık Fak. Teknisyen Yard. Memur 100