S.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
21-22 Nisan 2014
PROGRAM
AÇILIŞ
İKİNCİ OTURUM
Tarih
:21 Nisan 2014 Pazartesi
Saat
:09.00-12.00
Yer
:Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu
BEŞİNCİ OTURUM
15.15-16.15
10.45-11.30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN
Oturum Başkanı
15.15-15.30
Prof. Dr. Çiçek DERMAN
10.45-11.00
Fevzi Günüç ve Gelenekli Sanatlarımız
09.00-09.15
15.30-15.45
MÛSİKİ İCRÂSI
15.45-16.00
09.15-09.30
16.00-16.15
09.30-10.00
SEMPOZYUM AÇILIŞI KONUŞMALARI
16.15-16.30
Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM
11.15-11.30
Fatma BİÇER
Türk Sanatının Mitolojik Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÖZCAN
Mahmut Celâleddin, Mustafa Rakım ve Şevki Bey'in Celi
Prof. Dr. Hattat Fevzi Günüç'ün Hatları
Yazılarında Elif Har Mukayesesi
ARA
11.30-11.45
Doç.Dr. Fatih ÖZKAFA (S.Ü. G.S.F. Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.Hüseyin ELMAS (S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
ARA
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk Üniversitesi Rektörü)
Onur Konuklarının Konuşmaları (Tensip Buyurdukları Takdirde)
Sanatkar, Patronaj ve Atölye Meseleleri
11.00-11.15
Ali Kemal KAKAN
Prof. Dr. Hattat Fevzi Günüç ve Meşk Yöntemi
PROF.DR. FEVZİ GÜNÜÇ'ÜN HAYATI (SİNEVİZYON)
Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI
Konya'daki Selçuklu Yapılarının Çini Kullanımında
Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan BİROL
Dava Arkadaşım Fevzi Günüç Bey
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
16.30-17.45
Oturum Başkanı
GENEL DEĞERLENDİRME
11.45-12.30
Prof. Dr. Mahmut KAYA
Tahir AKYÜREK (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
Muammer EROL (Konya Valisi)
16.30-16.45
10.00-12.00
16.45-17.00
AÇILIŞ KONFERANSLARI
Prof. Uğur DERMAN
17.00-17.15
Hattat Hüseyin KUTLU
Prof. Dr. Hatice Örcün BARIŞTA
Prof. Uğur DERMAN
Prof. Dr. Fevzi Günüç'ün Sanat Tarihi Yayınlarındaki İzleri
Prof. Dr. Mahmut KAYA
Muharrem Hilmi ŞENALP
Hattat Hüseyin KUTLU
İslâm Sanatları ve Modernite
Prof. Dr. Örcün BARIŞTA
Doç. Dr. İlham ENVEROĞLU
Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN
Prof. Dr. Fevzi Günüç'ün Yazılarındaki Müzikal Ahenk
Prof.Dr. Hakkı GÖKBEL
17.15-17.30
Prof.Dr. Süleyman OKUDAN
Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA
Vizyoner Bir Yönetici, Sanat Adamı Olarak Fevzi Günüç
Prof.Dr. Hüseyin ELMAS
17.30-17.45
Sinan GÜNÜÇ
ÖĞLE YEMEĞİ
12.30-13.30
MEVLÂNA TÜRBESİ ZİYARETİ
14.30-15.30
KABİR ZİYARETİ
15.30
17.00
Yrd.Doç.Dr. Celâleddin KARADAŞ
Hat ve Tezhip İlişkisi Üzerine Düşünce
18.30
AKŞAM YEMEĞİ
12.00
PROF.DR. FEVZİ GÜNÜÇ HAT SERGİSİ AÇILIŞI
22 Nisan 2014 SALI
(FEVZİ GÜNÜÇ SANAT GALERİSİ – S. Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ)
DÖRDÜNCÜ OTURUM
09.30-10.30
12.30-13.30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Çiçek DERMAN
09.30-09.45
Doç. Dr. Bilal SEZER
MEVLİT PROGRAMI
Tarihten Günümüze İzmirli Hattatlar
HACIVEYİS CÂMİİ – ÜÇLER MEZARLIĞI YANI
Doç. Dr. Sacit AÇIKGÖZOĞLU
(ALVARLI EFE HZ. VAKFI)
ÖĞLE YEMEĞİ
BİRİNCİ OTURUM
14.00-15.00
Oturum Başkanı
Prof.Dr. H. Örcün BARIŞTA
09.45-10.00
Nişancı Mehmed Paşa Camii Kitabeleri
14.00-14.15
Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN
10.00-10.15
Prof. Dr. Fevzi Günüç'ün Sosyal Yönü
14.15-14.30
14.30-14.45
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ÖZCAN
Uygur El Yazma Çeşitleri ve Sayfa Tasarımları
10.15-10.30
Sinan Doğan-Kenan YÜKSEL
Prof. Dr. Fevzi Günüç'ün Bilimsel Kimliği
Hafız Osman, Mustafa Rakım ve Şevki Efendinin Sülüs
Dr. Erdoğan EROL
Oklu Besmelelerinin Mukayesesi
Dostum Fevzi Günüç
14.45-15.00
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN
Prof. Dr. Fevzi Günüç'ün Konya Kültür ve Sanat Hayatına
Katkıları
15.00-15.15
ARA
10.30-10.45
ARA
DESTEGÜL GÜZEL SANATLAR MERKEZİNDE İKRAM
18.30
Download

Davetiyelik program.cdr