TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM
ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU
EMO 43. Dönem Onur Kurulu yaptığı ilk toplantısında M. Asım Rasan’ı başkan, Metin
Telatar ve Yaşanur Kaya’yı raportör olarak seçmiştir.
Kurulumuz 43. Dönem’de toplam 14 toplantı düzenlemiş, asil üyelerin 65, yedek üyelerin 5
kez katılımı olmuştur. Toplantılarda alınan 211 kararın, 1 adedi kurul işlemlerine ait olup,
210 adet karar üye işlemlerine yöneliktir. Kurulumuzda karara bağlanan dosyaların şubelerine
göre dağılımı şöyle gerçekleşmiştir:
Adana Şube 4, Ankara Şube 21, Antalya Şube 8, Bursa Şube 4, Denizli Şube 1, Diyarbakır
Şube 17, Eskişehir Şube 14, Gaziantep Şube 5, İstanbul Şube 3, İzmir Şube 24, Kocaeli Şube
13, Mersin Şube 5, Samsun Şube 6, Trabzon Şube 1.
43. Dönem’de disiplin suçlarından dolayı üyeye verilen para cezalarının toplamı 42.374 (kırkikibinüçyüzdört) liradır. Onur Kurulu işlemlerine ilişkin detaylı tablo ektedir.
Kurulumuz tarafından verilen cezalara esas olan üye eylemleri ise; “115 dosyada mesleki
denetimsiz proje ve hizmet üretimi, 20 dosyada Yapı Denetim Kanunu’na aykırı davranış,
11 dosyada mühendislik mesleğini rencide edici davranış ve imzacılık yapmak” şeklinde
sıralanmıştır.
Kurulumuzda gereksiz iş yoğunluğu oluşmaması ve zaman kaybına neden olunmaması için
Onur Kurulu’na gönderilen dosyaların eksiksiz hazırlanmasına özen göstermek gerektiğini
bir kez daha vurgulamakta yarar görmekteyiz.
EMO 43. Dönem Onur Kurulu
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ONUR KURULU ÇİZELGESİ
Oturum Sayısı
14
Karar Sayısı
211
KARAR TÜRLERİ
Görev Dağılımı 
1
Dosya Birleştirme 
1
Bilgi Talebi (Yapı Denetim Ve Soruşturmacı Ek Rapor)
25
Ceza Kaldırma
2
Kovuşturmaya Ve Cezaya Yer Yok (Yapı Denetim)
33
Kovuşturmaya Ve Cezaya Yer Yok 
9
607
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu
ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM
 
Adana
Yazılı Uyarı
Hafif Para
Ağır Para
Meslekten
Süreli Men
Toplam
 
1
 
3
4
Ankara
1
15
4
1
21
Antalya
2
1
 
5
8
Bursa
1
3
 
 
4
Denizli
 
 
 
1
1
Diyarbakır
 
14
1
2
17
Eskişehir
 
8
6
 
14
Gaziantep
 
2
3
 
5
İstanbul
 
1
2
 
3
İzmir
6
6
8
4
24
Kocaeli
3
5
4
1
13
Mersin
 
4
1
 
5
Samsun
1
1
3
1
6
Trabzon
 
1
 
 
1
Yapı Denetim
10
3
 
7
20
Toplam
24
65
32
25
146
608
Download

EMO 43. Dönem Onur Kurulu Raporu