Sarkomlar ve Dermatolojik Kanserler Kursu
11-12 Ekim, 2014, İstanbul
(Toplam 2 gündür)
BİLİMSEL PROGRAM – I. GÜN
08:30 Açılış Konuşması
11 Ekim 2014
Dr.Cem Börüban
Dr.Yeşim Eralp
1. Oturum: Yumuşak Doku Sarkomları
Oturum Başkanı / Dr. Sevil Bavbek
Sorular/Key-pad Oylama
08:30 – 08:50
Yumuşak doku sarkomlarında patolojik değerlendirme
ve alt tip tayini: Tanısal sorunlar & patolojik
değerlendirmede standartların oluşturulması
Dr. Sergülen
Dervişoğlu
08:50 – 09:10
Yumuşak doku sarkomlarının tanısında radyolojik
özellikler
Dr.Memduh Dursun
09:10 – 09:30
Retroperitoneal ve batın içi yumuşak doku
sarkomlarında cerrahi yaklaşımlar
Dr.Emre Balık
09:30 - 09:50
Ekstremite yumuşak doku sarkomlarının multidisipliner
tedavi planlamasında cerrahinin rolü
Dr.Levent Eralp
09:50 – 10:10
Yumuşak doku sarkomlarının sistemik tedavisinde
gelişmeler: Histolojik alt tip önemli mi? Yanıta bağlı
tedavi değişimi yapılmalı mı?
Dr.Sevil Bavbek
10:10 – 10:40
Olgu sunumu ve tartışma (+ başlangıç key-pad oylama
tekrarı)
Dr.Sevil Bavbek
10:40 – 11:00 Kahve Molası
2. Oturum: Kemik Sarkomları
Oturum Başkanı: Dr. Haluk Onat
11:00 – 11:15
Sorular/Key-pad Oylama
11:15 – 11:35
Kemik sarkomlarında histolojik alt tipler: patolojik
değerlendirmede standardizasyon ve ayırıcı tanıda
güçlükler
Dr.Bilge Bilgiç
11:35 – 11:55
Kemik sarkomlarının multidisipliner tedavi
planlamasında cerrahın rolü
Dr.Harzem Özger
11:55 – 12:25
Kemik sarkomlarında sistemik tedavinin algoritmaları &
yanıta dayalı tedavi yönlendirme
Dr. Haluk Onat
12:25 – 12:45
Yumuşak doku ve kemik sarkomlarında radyoterapistin
rolü ve gelişmeler
12:45 – 13.05
Metastatik yumuşak doku ve kemik sarkomlarında
moleküler biyoloji ve hedefe yönelik tedavi seçenekleri
Dr.Fazilet Dinçbaş
13:05 – 13:30
Olgu sunumu ve tartışma (+ başlangıç key-pad oylama
tekrarı
Dr.Nil Molinas Mandel
Dr.Haluk Onat
13:30 – 14:15 Öğle Yemeği
3. Oturum: Gastrointestinal Stromal Sarkom (GIST)
Oturum Başkanı: Dr.Hakan Akbulut
14:15 – 14:30
Sorular/Key-pad Oylama
14:30 – 14:50
Patoloji, moleküler biyoloji ve risk stratifikasyonu
Dr.Yersu Kapran
14:50 – 15:10
GIST’de multidisipliner yaklaşımda cerrahın rolü
Dr.Salim Demirci
15:10 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:25
GIST’de adjuvan ve neoadjuvan tedavi stratejileri:
genomik değişikliklerin tedavi seçimi ve hasta
yönetiminde rolü
Dr.Hakan Akbulut
İlk seçim TKI sonrası progresyonda tedavi seçenekleri
Dr.Berksoy Şahin
Olgu sunumu ve tartışma (+ başlangıç key-pad oylama
tekrarı
Dr.Hakan Akbulut
16:25 /Kapanış
BİLİMSEL PROGRAM – II. GÜN
12 Ekim 2014
4. Oturum: Malign Melanom
Oturum Başkanı : Dr.Alper Sevinç
09:15 – 09:30
Sorular/Key-pad Oylama
09:30 – 09:50
Erken tanı ve önleme stratejileri
Dr.Cem Mat
09:50 – 10:10
Melanomda moleküler patogenez ve ayırıcı tanıda
patolojik güçlükler
Dr. Övgü Aydın
10:10 – 10:30
Evreleme; cerrahi tedavi ve sentinel lenf nodu biyopsi
yaklaşımları
Dr.Sıdıka Kurul
10:30 – 10:50 Kahve Molası
10:50 – 11:10
Erken evre hastalıkta tedavi algoritmaları ve sistemik Dr.Hüseyin Abalı
tedavinin rolü
11:10 – 11:30
Metastatik hastalıkta moleküler biyoloji ve sistemik tedavi
Dr.Hande Turna
seçenekleri
11:30 – 12:00
Olgu sunumu ve tartışma (+ başlangıç key-pad oylama tekrarı Dr.Alper Sevinç
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
5. Oturum:
Non-melanom Cilt Kanseri
Oturum Başkanı : Dr.Ahmet Özet
13:00 – 13:15
Sorular/Key-pad Oylama
13:15 – 13:35
Melanom dışı cilt kanserlerinin patolojik
değerlendirmesi ve alt-tipler
Dr.Aylin Okçu
Heper
13:35 – 14:00
Melanom ve melanom-dışı cilt kanserlerinde
radyoterapinin rolü
Dr.Ethem Oral
14:00 – 14:20
Melanom-dışı cilt kanserlerinde sistemik tedavinin rolü
ve hedefe yönelik tedavi seçenekleri
Dr.Salim Başol
Tekin
14:20 – 14:50
Olgu sunumu ve tartışma (+ başlangıç key-pad oylama
tekrarı
Dr.Ahmet Özet
14:50 – 15:00
Kapanış
Download

Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı