T.C. BAKIRKÖY İCRA DAİRESİ
Örnek No: 25*
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine
aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen
değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya
ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 18/01/2016 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 03/02/2016 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Mehmet Akif Ersoy Mah.Yıldız Cad. No:1 ARNAVUTKÖY
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
500,00
4000 KG
%18
4000 Kilogram HURDA DEMİR
2
3.387,00
167
%18
OVAL KÜVET 100X100,110X110,120X120,130X130, 140X
140,90X90 MİNİ
3
4.060,00
203
%18
Duş teknesi70x70,80x80,90x90,100x
100,100x80,120x90,90x90,150x80,180x80, 140x80,130x80
250,00
100 KG
%18
100 Kilogram KARTON HURDA HALDE
4
5
50,00
25
%18
YEMEKHANE SANDALYESİ
6
50,00
7
%18
YEMEK MASASI
7
100,00
1
%18
MASA 300x90 ebatlı
8
100,00
1
%18
3 LÜ DERİ KOLTUK
9
50,00
2
%18
DERİ KOLTUK
10
50,00
1
%18
BÜRO KOLTUĞU
11
100,00
1
%18
ÇELİK KASA
12
50,00
1
%18
ÇEKMECELİ BÜRO DOLABI
13
100,00
3
%18
KLİMA
14
100,00
2
%18
BİLGİSAYAR TOPLAMA
15
100,00
1
%18
KAYNAK MAKİNASI
16
100,00
50
%18
NOKTA MENTEŞE
17
200,00
500
%18
CAM KABİN TEKERLEĞİ
18
100,00
50
%18
CAM KABİN KULBU
500,00
50
%18
PANEL DUŞ CAM KABİN ÇEŞİTLERİ
19
2.500.00
2500 KG
%18
2500 Kilogram ALÜMİNYUM (MALZEME)
20
21
400,00
2
%18
ALÜMİNYUM H delme MAKİNASI
22
100,00
1
%18
KULAK AÇMA PRESİ
23
500,00
1
%18
ÖZEN MARKA HASSAS AYARLI SUNTA BİÇME MAKİNESİ
24
150,00
3
%18
ALÜMİNYUM KALIP PRESİ
25
100,00
1
%18
PERÇİN PRESİ
200,00
1
%18
NAYLON KAPLAMA ŞİLİNK MAKİNESİ
26
27
100,00
1
%18
ALÜMİNYUM VE SAÇ KESME MAKASI
28
200,00
1
%18
DEMİR KESME MAKİNE
29
100,00
1
%18
KÜÇÜK PRES
30
200,00
2
%18
KOLİ ŞERİTLEME MAKİNESİ
31
500,00
1
%18
OTOMATİK RAY BÜKME MAKİNESİ
32
1.000,00
1
%18
SANAYİ TİPİ ELEKTRİK PANOSU
50,00
1
%18
AYAKLI PROFİL DELME MATKABI
33
200,00
100
%18
PASLANMAZ KÜVET BAĞLANTI PROFİLİ
34
35
7.000,00
70
%18
90x90 Duşalüks CAM KABİN
36
1.000,00
10
%18
120x 120 duşalüks CAM KABİN
37
8.700,00
414 Adet
%18
DÜZ KÜVET
105x70,110x70,100x70,120x70,130x70,140x70,50x70,105x70,
110x 70,100x70,120x70,130x70,140x70,150x70,160x70,170x70,
170x75, 1 70x80,160x80,190x80,150x 150,160x70,170x70,
170x75,170x80,180 x80,190x80,150x 150 ebatlarda
(İİKm. 114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
B.: 215350 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ERMENEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda, Dosya no, Malikin Adı ile baba adı, Ada ve Parseli, miktarı, Kamulaştırılacak alanı yazılı taşınmazın kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz malikine karşı dava açılmıştır. 4650 sayılı
yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede
kamulaştırmaya karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız
ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce
tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan İdare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin
adınıza T.C. Ziraat Bankası Ermenek-Başyayla Şubesine yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve
delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz İLAN OLUNUR.
SIRA DOSYA MALİKİN MALİKİN KÖYÜ-MAHALLESİ
MEVKİ ADA PARSEL MİKTARI (M2) KAMULAŞTIRILACAK
NO NO
ADI
BABA ADI (KARAMAN İLİ
ALAN MİKTARI (M2)
BAŞYAYLA-ERMENEK
İLÇESİ)
1
2015/359 E NEZİHA MUSTAFA KIŞLA KÖYÜ
ALAN 118
22
949,02
794,85
DURAN
MEVKİİ
2015/361 E HACER
2
TAŞPINAR MEHMET ÇAMLICA KÖYÜ
YUKARIKIŞLA
MEVKİİ 186
32
149,51
45,79
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 209784 www.bik.gov.tr
T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA ESAS NUMARALARI : 2015/1452 Esas
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda yazılı taşınmaz bilgileri
ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaları ara kararı uyarınca:
Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi
hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgelerinin
duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirilmiş sayılacağı ve mahkemece tespit
edilen kamulaştırma bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, tespit edilen
kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesine hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal
değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği
hususu. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
Esas No: İli
İlçesi Mah./Köy Ada Parsel Mevki Cinsi Malik
Baba adı Tapu alını
Kamulaştırılan alan
2015/1452 Balıkesir Altıeylül Çandır
848 Asarlık Tarla Canip
-Ahmet
7563.00m2 1410,10m2
Köyü
DOMAKİN
2015/1452 Balıkesir Altıeylül Çandır
848 Asarlık Tarla Canip
-Ahmet
7563,00m2
100,00m2
Köyü
DOMAKİN
B.: 212289 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
ERMENEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2011/900
KARAR NO
: 2013/437
DAVALI
: GÜLAY TARIM - Hasan ve Emine Kızı, 1969 d.lu,
Mernis Adresi - LONDON EC1 9HD /BİRLEŞİK KRALLIK 9 PERCH.STR.HACKNEY LONDON E8 2EG İNGİLTERE
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalı Gülay Tarım ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizin 18/09/2013 tarih, 2011/900 Esas, 2013/437 Karar sayılı davanın kabulüne ilişkin kararı Yargıtay 18. Hukuk
Dairesi'nin 21/10/2015 tarih ve 2015/14724 Esas, 2015/15034 Karar sayılı ilamı ile "Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli
davalılar adına bankaya yatırıldığı ve hükümle birlikte ödenmesine karar verildiğine göre dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin
bittiği tarihten karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece faizin bitiş tarihinin kararda
belirtilmemiş olması doğru değil ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden gerekçeli kararın
hüküm fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan "(20/01/2012) tarihinden itibaren" metninde yer alan "itibaren" ibaresinden sonra
gelmek üzere "karar tarihi olan 18.09.2013 tarihine kadar" ibaresi yazılmak suretiyle, 6100 sayılı HMK.ya 6217 sayılı Kanunla
eklenen Geçici 3. madde gözetilerek HUMK.nun 438. maddesi uyarınca hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile
ONANMASINA" karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 209782 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
: 2014/518 Esas
DAVALI
: SALİH PARLAK
T.C 29617764136 Kimlik Nolu, Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Önsen Köyü, Cilt No : 127, Aile Sıra No : 78, Sıra
No : 150 de nüfusa kayıtlı Adem ve Emine oğlu, 18/04/1983 doğumlu,
Davacı IŞIK İNŞ.SAN VE EĞİTİM KURUMLARI LTD ŞTİ tarafından davalılar, BİRGÜL ATAŞE VER, SALİH PARLAK, EROL
PARLAK aleyhine açılan Alacak ( Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Davalılardan Salih Parlak' ın mernis adresi bulunamadığından ve yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediğinden
ön inceleme duruşması tarihinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
1-HMK 147 ve 139 maddeleri kapsamında; duruşma günü olan 14/04/2016 günü saat: 10:50'da duruşmaya gelmediğiniz veya
gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya
gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz
edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ
olunur.
B.: 215625 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

ilan tc bakırköy 4. asliye ticaret mahkemesinden