www.aydin-residence.com
www.tarikaydin.com.tr
Yaşam standartlarınızı
ileriye alın
IMPROVE YOUR
LIFE STANDARD
Hayallerinizden yola
çıkarak tasarlanmış
bir yaşam
A LIFE DESIGNED; BASED ON
YOUR DREAMS
Aklın ve hayal
gücünün buluşması
MEETING OF MIND AND
IMAGINATION
Çocuk & Oyun
Children & Games
• Çocuk Parkı
• Çocuk Oyun Alanı
• Okul Bekleme Alanı
• CHILDREN’S PLAYGROUND
• CHILDREN’S PLAY AREA
• SCHOOL WAITING AREA
Neredeyiz?
Where are we?
SADECE LOBİ DEĞİL HAYATIN MERKEZİ
JUST NOT LOBBY LIFE CENTER
KENDİNİZİ ÖZEL
HİSSEDECEKSİNİZ
you will feel special
SARAYLAR GİBİ İHTİŞAMLI
Glorious like palaces
IŞILTILI, EŞSİZ MANZARA
HAYATINIZIN PARÇASI OLACAK
shiny, unique view will be a part
of your life
GÜVENLİK ÖN PLANDA
FRONT SECURITY PLAN
7/24
GÜVENLİK
security
DENİZ
SEA
GÜNEŞ
SUN
DOĞAL
NATURAL
TRABZON
Quality standards
KALİTE STANDARDI
AYDIN RESIDENCE projesi,
betonarme perde çerçeveli taşıyıcı sistem kullanılmıştır.
tasarımdan üretime tüm aşamalarda müşteri odaklı bir
AYDIN RESIDENCE projesi, TSE’ye ve kalite güvence belgeli bet-
anlayışla yönetilmiş; yaşam kalitesi ve memnuniyet ön planda
onarme projesine uygun yüksek kaliteli C30 hazır beton ve beto-
tutularak projelendirilmiştir.
narme
Tarık Aydın İnşaat, öncelikle AYDIN RESIDENCE’nda üretimin tüm
çeliği (bahçe ve istinat duvarları da dahil) kullanılarak inşa
süreçlerinde denetim mekanizmasını kurarak, minimum hatayla
edilmektedir.
üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
AYDIN RESIDENCE’nda ses, koku, rutubet, su ve ısı problemlerinin
AYDIN RESIDENCE’nda tüm yüzeyler, yaşamsal güvenlik kriterler- oluşmaması için son teknoloji ve izolasyonla mükemmel
ine
uygulamalar yapılmaktadır.
AYDIN RESIDENCE project, is managed with customer oriented rials convenient to TSE and quality assurance certificate
approach at all stages from design to production, and projected AYDIN R uses latest technologies and perfect isolation solutions
by keeping in the forefront the quality of life and satisfaction.
to prevent noise,moisture,leaking and heating problems.
Tariq Aydın Construction, performs production with minimum er- Environmental politics
ror by establishing control mechanisms in the entire process of
production of Aydin Residence. All surfaces of Aydın Residence AS Tarık Aydın Co.protecting the environment is our main quest
project are built suitable to vital safety criterias.
in all operative fields.
AYDIN RESIDENCE is being produced with high technology in In this respect;
uygun üretilmiştir.
AYDIN RESIDENCE; Resmi makamlarca onaylı zemin etüt raporu
ÇEVRE POLİTİKASI
line with the provisions of the latest earthquake regulations in Implementing international standards for the protection of envi-
doğrultusunda, yürürlükteki son deprem yönetmeliği, T.S. 500
Tarık Aydın İnşaat olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma
force, the TSI 500
Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 4708 sayılı Yapı
alanlarında çevreyi korumak en temel görevimizdir. Bu doğrultuda;
Design of Concrete Structures and Construction Rules, No. 4708 Working to create natural life spaces for next generations
Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde • Projelendirme ve imalat sırasında çevrenin korunması konusunda
Audit Act and related regulations official authorities approved
yüksek teknolojiyle üretilmektedir.
the survey report.
dünya standartlarını uygulamak,
ronment during design and manufacturing
Working in accordance with Environmental law and regulations
Şantiyede ve laboratuarlarda teknik danışmanlarca yapılan testle- • Bizden sonraki kuşaklara doğal yaşam alanları oluşturmak için
The project is designed and realized with TSE certified high qual- and environmental standards
rde
çalışmak,
ity materials tested for quality control by technical advisors in
kalite kontrolüne tabi tutulan, TSE belgeli yüksek kaliteli yapı
• Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere ve çevre standartlarına
construction sites and labs.
malzemeleriyle projelendirilerek hayata geçirilmektedir.
uygun çalışmak,
Projedeki binaların tamamında, detaylı zemin sondajlarına ve
• Risk değerlendirmeleri yapmak ve kaza vb. acil durumda çevreye
For all building that belong to this project used prepared detailed etc.;reviewing periodically environment related activities and en-
hazırlanan ayrıntılı zemin etüt raporlarına uygun olarak; yükleri
olumsuz etkimizi azaltacak şekilde hazırlıklı olmak,
drilling and ground survey convenient,
sağlam zemine aktaran betonarme çift yönlü sürekli temel ve
çevre ile ilgili çalışmaları periyodik olarak gözden geçirmek ve
AR Project is built by using high quality concrete and steel mate-
deprem kuvvetlerini güvenli bir şekilde karşıladığı kanıtlanmış
performansımızı sürekli olarak arttırmak temel ilkelerimizdir.
Performing risk assessments,being prepared to reduce negative
effect to environment in case of emergency such as accident
hancing our performance constantly are our main principles.
MÜKEMMEL DETAYLARDAN OLUŞAN
OLAĞAN ÜSTÜ MİMARİ
EXTRAORDINARY ARCHITECTURE
COMBINED OF PERFECT DETAILS
1+1
1+1
Daire Brüt Alanı Gross Area
Kat Planları
Floor Plans
156,19 m²
149.66 m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
Salon + Mutfak Living Room + Kitchen
:
24,40
m²
Antre Doorway
:
13,14
m²
Salon + Mutfak Living Room + Kitchen
:
37.46
m²
Mutfak Kitchen
:
12,70
m²
Antre Doorway
:
6.72
m²
Yatak Odası Bedroom
:
24,91
m²
Yatak Odası Bedroom
:
30.56
m²
Banyo Bathroom
:
3,95
m²
Banyo Bathroom
:
2.33
m²
Banyo Bathroom
:
2,18
m²
Wc Toilet
:
2.02
m²
Balkon Balcony
:
5,71
m²
Balkon Balcony
:
6.16
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
11,69
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
9.21
m²
Depo Storage
:
6,36
m²
Depo Storage
:
6.09
m²
Sığınak House of refuge
:
4,00
m²
Sığınak House of refuge
:
4.00
m²
Otopark Parking garage
:
23,12
m²
Otopark Parking garage
:
22.13
m²
Ortak alan Public area
:
24,03
m²
Ortak alan Public area
:
23.00
m²
2+1
2+1
173.08 m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
167.52 m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
Salon + Mutfak Living Room + Kitchen
:
47.97
m²
Salon + Mutfak Living Room + Kitchen
:
40.31
m²
Antre Doorway
:
3.39
m²
Antre Doorway
:
6.38
m²
Yatak Odası Bedroom
:
24.46
m²
Yatak Odası Bedroom
:
12.91
m²
Yatak Odası Bedroom
:
10.98
m²
Yatak Odası Bedroom
:
24.20
m²
Banyo Bathroom
:
2.81
m²
Banyo Bathroom
:
2.35
m²
Banyo Bathroom
:
3.96
m²
Banyo Bathroom
:
2.15
m²
Wc Toilet
:
1.75
m²
Balkon Balcony
:
6.23
m²
Balkon Balcony
:
2.88
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
11.04
m²
Depo Storage
:
6.83
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
11.89
m²
Depo Storage
:
7.06
m²
Sığınak House of refuge
:
4.00
m²
Sığınak House of refuge
:
4.00
m²
Otopark Parking garage
:
24.84
m²
Otopark Parking garage
:
25.69
m²
Ortak alan Public area
:
25.82
m²
26.69
m²
Ortak alan Public area
:
3+1
Daire Brüt Alanı Gross Area
209,64 m²
:
42,81
m²
Antre Doorway
:
11,42
m²
Antre Doorway
Yatak Odası Bedroom
:
15,21
m²
Yatak Odası Bedroom
:
10,00
m²
Yatak Odası Bedroom
:
23,82
m²
Banyo Bathroom
:
4,15
m²
Yatak Odası Bedroom
Banyo Bathroom
:
3,05
m²
Balkon Balcony
:
8,46
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
14,42
m²
Depo Storage
:
8,59
m²
Balkon Balcony
Sığınak House of refuge
:
4,00
m²
Otopark Parking garage
:
31,24
32,46
:
248,01 m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
40,35
m²
:
19,20
m²
Antre Doorway
Mutfak Kitchen
:
17,70
m²
Yatak Odası Bedroom
:
15,50
m²
Yatak Odası Bedroom
:
16,68
m²
:
19,56
m²
Wc Toilet
Banyo Bathroom
:
3,03
m²
Banyo Bathroom
:
2,28
m²
Wc Toilet
:
1,63
m²
:
6,19
m²
Sığınak House of refuge
Daire duvar alanı Flat wall
:
16,10
m²
m²
Depo Storage
:
10,19
m²
m²
Sığınak House of refuge
:
4,00
m²
Otopark Parking garage
:
37,07
m²
Ortak alan Public area
:
38,52
m²
4+1
Salon + Mutfak Living Room + Kitchen
4+1 DUBLEX ÜST KAT
3+1 DUBLEX UP FLOOR
Daire Brüt Alanı Gross Area
Salon+ Mutfak Living Room+ Kitchen
Ortak alan Public area
1+1 DUBLEX
3+1
:
4+1
335.83 m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
132,09 m²
68,40
m²
Sofa Doorway
:
11,88
m²
:
4,11
m²
Yatak Odası Bedroom
:
19,73
m²
Yatak Odası Bedroom
:
21,12
m²
Yatak Odası Bedroom
:
9,48
m²
Banyo Bathroom
:
3,50
m²
Yatak Odası Bedroom
:
14,68
m²
Banyo Bathroom
:
2,22
m²
Yatak Odası Bedroom
:
17,41
m²
:
1,61
m²
Banyo Bathroom
:
2,22
m²
Balkon Balcony
:
51,11
m²
Wc Toilet
:
1,62
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
16,66
m²
Balkon Balcony
:
35,13
m²
Depo Storage
:
19,38
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
19,94
m²
:
4,00
m²
Otopark Parking garage
:
70,48
m²
Ortak alan Public area
:
73,24
m²
Salon+ Mutfak Living Room+ Kitchen
:
2+1 DUBLEX
3+1 DUBLEX ÜST KAT
3+1 DUBLEX UP FLOOR
Daire Brüt Alanı Gross Area
241,92 m²
Salon+ Mutfak Living Room+ Kitchen
:
39,63
m²
Antre Doorway
:
18,78
m²
Yatak Odası Bedroom
:
11,72
m²
Yatak Odası Bedroom
:
10,19
m²
Yatak Odası Bedroom
:
25,00
m²
Yatak Odası Bedroom
:
16,68
m²
Banyo Bathroom
:
3,78
m²
Banyo Bathroom
:
3,96
m²
Wc Toilet
:
1,84
m²
Balkon Balcony
:
5,97
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
16,72
m²
Depo Storage
:
9,94
m²
Sığınak House of refuge
:
4,00
m²
Otopark Parking garage
:
36,15
m²
Ortak alan Public area
:
37,59
m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
Salon Living Room
Antre Doorway
Mutfak Kitchen
Yatak Odası Bedroom
Yatak Odası Bedroom
Yatak Odası Bedroom
Yatak Odası Bedroom
Banyo Bathroom
Banyo Bathroom
Wc Toilet
Balkon Balcony
Kiler Still room
Daire duvar alanı Flat wall
Depo Storage
Sığınak House of refuge
Otopark Parking garage
Ortak alan Public area
298,08 m²
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
40,49
22,25
17,51
15,31
14,92
17,63
22,62
4,21
3,51
1,62
9,25
2,14
19,23
12,29
4,00
44,68
46,43
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
Daire Brüt Alanı Gross Area
Salon+ Mutfak Living Room+ Kitchen
284,19 m²
:
Daire Brüt Alanı Gross Area
103,49 m²
46,69
m²
Sofa Doorway
:
15,01
m²
Antre Doorway
:
4,09
m²
Yatak Odası Bedroom
:
26,36
m²
Yatak Odası Bedroom
:
9,91
m²
Yatak Odası Bedroom
:
9,72
m²
Yatak Odası Bedroom
:
15,45
m²
Yatak Odası Bedroom
:
15,21
m²
Banyo Bathroom
:
3,95
m²
Banyo Bathroom
:
2,38
m²
Wc Toilet
:
2,13
m²
Banyo Bathroom
:
3,97
m²
Balkon Balcony
:
49,35
m²
Antre Doorway
:
3,67
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
13,73
m²
Balkon Balcony
:
11,19
m²
Depo Storage
:
16,03
m²
Daire duvar alanı Flat wall
:
15,98
m²
Sığınak House of refuge
:
4,00
m²
Otopark Parking garage
:
58,29
m²
Ortak alan Public area
:
60,5
m²
TEKNİK ŞARTNAME
BÖLÜM 5: DÖŞEME, İÇ DUVAR ve TAVAN KAPLAMALARI
Bu şartname Aydın Resicende
Projesin’ deki dairelerin genel tasarım ve 5.1. Giriş Holü ve Koridorlar
Döşemeler : 1.sınıf (Vitra) yerli veya ithal serauygulama prensiplerini,
kullanılacak sistem ve malzemelerin genel mik/laminat parke
hatlarını tariflenmektedir.
Duvarlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya
Tavanlar : Su bazlı tavan boyası+ gereken yerBÖLÜM 1: SİTE GENEL
lerde alçıpan asma tavan
Yerleşimimizde 2 blokta toplam 61 daire, 8 Dolaplar : Laminat, lake veya ahşap kaplamalı
dubleks daire, 3 ofis ve 2 kat kapalı otopark portmanto
5.2. Salon
bulunmaktadır.
Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normların- Döşemeler: Laminat parke
Duvarlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya
da ve garantili olacaktır.
Tavanlar: Su bazlı tavan boyası+ gereken yerlerde alçıpan asma tavan yapılacaktır.
BÖLÜM 2: YAPI GENEL
5.3. Yatak Odaları ve Çalışma Odaları
2.1. En son deprem yönetmeliğine uygun çift Döşemeler: Laminat parke
Duvarlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya
yönlü sürekli temel, asmolen betonarme,
2.2. Bölücü duvarlar, betonarme perde ve tuğ- Tavanlar: Su bazlı tavan boyası+ gereken yerlerde alçıpan asma tavan yapılacaktır.
la veya ytong üzeri alçı sıva
5.4. Mutfaklar
üzerine saten alçı olacaktır.
Döşemeler : 1.sınıf (Vitra) yerli veya ithal seramik/laminat parke
BÖLÜM 3: DIŞ CEPHE
Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya tezgah arası
Isı yalıtım levhaları ile mantolanan betonarme laminat panel
perde ve tuğla veya ytong dış duvar yapı el- Tavanlar : Su bazlı tavan boyası+ gereken yeremanları üzeri dış cephe boyası ve dekoratif lerde alçıpan asma tavan
5.5. Banyo
kaplama elemanları.
Döşemeler: 1.sınıf (Vitra) yerli veya ithal seramik
BÖLÜM 4: İÇ-DIŞ DOĞRAMALAR
Duvarlar: Tasarımına uygun 1.sınıf (Vitra) yerli
4.1. Dış cephelerde PVC doğrama yapılacaktır. veya ithal seramikten
Tavanlar : Alçıpan veya alüminyum asma tavan
4.2 Isı cam takılacaktır.
4.3 Daire dış kapıları ahşap kaplamalı çelik Armatür : 1.sınıf yerli veya ithal armatür
Vitrifiye : 1.sınıf yerli veya ithal vitrifiye
kapı olacaktır.
4.4. Daire iç kapıları, tasarımına uygun ahşap Dolaplar: Laminat, lake veya ahşap banyo
kasa ve pervazlı, ahşap kaplamalı kanat olarak dolabı
Duş tekneleri: Seramik duş mahali/akrilik duş
imal edilecektir.
teknesi
Aksesuarlar: Kromajlı malzemeden 1’er adet
havluluk, tuvalet kağıtlığı, sabunluk ve askılık
montajı yapılacaktır.
5.6. Binalarda ortak mahaller
Ana giriş ve dış merdivenler doğal taş kaplama
olacaktır.
Merdiven sahanlıkları granit seramik ya da
doğal taş kaplama olacaktır.
Elektrik kesintilerinde yol, çevre aydınlatma,
merkezi sistemler, ortak teknik altyapı cihazlarına ve tüm dairelere acil enerji gereksinimini karşılamak üzere jeneratör ve tesisatı tesis edilecektir.
7.7. Asansörler
Bloklara projesine uygun TSE standartlarında
asansör temini ve montajı yapılacaktır.
7.8. Su Deposu
BÖLÜM 6: SIHHİ TESİSAT
BÖLÜM 8: OTOPARK
6.1. Sıcak su ve ısıtma
Site genelinde her bir daire için bağımsız
kombili sıcak su ve ısıtma sistemine ait altyapı
yapılacaktır.
6.2. Klima Tesisatı
Salon ve ebeveyn yatak odalarında klima alt
yapısı yapılacaktır.
6.3. Yangın Alarm Sistemi
BÖLÜM 7: ELEKTRİK – ZAYIF AKIM
7.1. Topraklama Tesisatı
Tüm binalarda topraklama tesisatı yapılacaktır.
7.2. Telefon/TV/Internet Tesisatı
Her dairede projesine uygun salon, mutfak ve
odalara hizmet verecek şekilde telefon hattı
için altyapı kurulacaktır.
Daire içine, projesine uygun telefon, data ve
TV prizi konulacaktır.
7.3. Renkli Görüntülü Digital Interkom Sistemi
Blok girişlerinden daireler görüntülü olarak
aranacak ve şifre ile (anahtar olmaksızın) blok
kapıları açılabilecektir.
7.4. Internet Sistemi
7.5 Digital Paket Yayın Altyapısında Merkezi
Uydu Anten Sistemi
Minimum 30 kanal digital TV altyapısı ve
merkezinin temini.
7.6. Jeneratör
Her iki blok için 2 katlı ve otomatik kapılı,
kapalı otopark olacaktır.
BÖLÜM 9: GÜVENLİK ve ALARM SİSTEMİ
Site duvarında koruma çitleri bulunacaktır.
Gece görüşlü kameralar ile site girişi ve içi,
blok girişleri site çevre duvarları ve çevresi izlenecek, bilgisayar kontrollü elektronik
güvenlik sistemiyle, uzun vadeli renkli görüntü
kayıtları tutulacaktır.
BÖLÜM 10: BAHÇE ve PEYZAJ
Aydın Residence imar planında da görüleceği
gibi 2120m2 park ve rekreasyon alanı içinde
bulunmaktadır.
Aydın Residence, Trabzon’un iklim ve doğasına uyumlu, kendi kendine gelişimini sürdürebilen ağaç türleri, çim alanlar, mevsimlik çiçek
ve bitkiler ile yeşillendirilecektir. Otomatik sulama sistemi kullanılarak doğal kaynak suyumuzla ücretsiz sulanacaktır.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
This specification contains AR project’s
generaly design and administration principals, the system that will be used and materials
CHAPTER 1: Housing Complex General
Our placement contains 2 block total 61 flat,
8 duplex apartment, 3 office and 2 floor
parking garage
CHAPTER 2: Structure general
2.1 two way footings, concrete hollow blocks
as licit latest by-laws to earthquake
2.2 partition walls concrete curtains and
satin plaster on brick or plaster ytong
CHAPTER 3: EXTERIOR
Thermal insulation panels wrapped with reinforced concrete wall and brick wall construction elements or via ytong exterior
paint and decorative trim elements.
CHAPTER
FRAMES
4:
INTERNAL-EXTERNAL
4.1. Exteriors will be made of PVC.
4.2 Isolation glass will be installed.
4.3 Flat-coated steel exterior doors and
wooden doors will be used.
4.4. Apartment interior doors, wooden boxes appropriate to the design and molding,
wood coated blades will be manufactured.
CHAPTER 5: FLOORING, INTERIOR WALLS
AND CEILING COVERINGS
shower bath ceramic or acrylic shower bath
Accessory chromium-plating toweling, toi5.1. Entrance Hall and Corridors
Floor: 1st class (Vitra) local or imported ce- let papering, soap dish, hanger
5.6. Building Communal places
ramic / laminate flooring
Walls: Gypsum plaster with water-based Stone covered main entrance and grand
staircase. Granite or natural stone covered
paints
Ceilings: Water-based paint the ceiling plas- floor platform
terboard suspended ceiling where needed
CHAPTER 6: plumbing
5.2. Saloon
floor: laminate flooring
6.1. hot water and heating
walls : water based paint
Across the site for each apartment belongs
covered gypsum plaster
Water based ceiling paint and for the nec- to independent cental boilder and hot water
essary points suspended ceiling made gyp- heating systems infrastructure will be made
6.2. climate system
sum plaster
Saloon and adult rooms will have underBed room and study room
work climate system
floor: laminate flooring
water based paint covered gypsum plaster 6.3. Fire Alarm system
Water based ceiling paint and for the necessary points suspended ceiling made gyp- CHAPTER 7: electrical low current
sum plaster
7.1. Grounding installation
5.4. kitchens
floor first class (vitra)local or imported ce- All buildings will be installed in the ground
7.2. Phone / TV / Internet facilities
ramic/ laminate floor
water based paint covered gypsum plaster Each apartment project in accordance with
lounge kitchen and rooms will serve as the
laminate panel between bench
Water based ceiling paint and for the nec- infrastructure for telephone line will be
essary points suspended ceiling made gyp- wstabilished
each apartment will in accordance with
sum plaster
telephone data and tv outlet will be placed.
5.5. Bathroom
first class (vitra) local or imported ceramic 7.3. Digital color video intercom system
walls first class (vitra) local or imported ce- In the video the apartment block entry to
be searched and by using password(withramic convenient with design
gypsum board or aluminium suspended out key)doors of blocks will be opened.
7.4. Internet system
ceiling
armature first class local or imported arma- 7.5 Digital package release central digital
satellite antenna system, minimum 30 chanture
vitrifiye vitrified first class local or imported nel digital TV infrastructure and center.
7.6 generator
vitrified
cabinet: laminate lacquered or wooden During power outages ambient lighting,
central systems, common technical infrabathroom cabinet
structure devices and all apartment’s generator and supplies to meet urgent energy
requirements will be estabilished.
7.7 lifts
TSE standarts According to the project
blocks TSE standard lift supply and installation will be done
7.8. water tank
CHAPTER 8: parking
For every two blocks two floor automatic
doors indoor parking will be
CHAPTER 9: safety and alarm system
Site protection fence will be found in the
wall. Night vision cameras inside the site entrance and block the entrance to site fences
and closer places. By using computer controlled electronic safety system will be kept
the long-term color image records.
CHAPTER 10: Garden and landscape
Aydın Residence imar planında da görüleceği
gibi 2120m2 park ve rekreasyon alanı içinde
bulunmaktadır. as can be seen in the development plan AR 2120 m2 is located as parks
and recreation areas.
Aydın res, trabzon’s nature and the climate
compatible, capable of maintaining their
self-development tree species, grass areas,
seasonal flowers and plants will be greened.
By using automatic irrigation system.
will be irrigated with natural spring water
YÜZYILLARDIR NİCE MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ
TRABZON’UN MERKEZİ KARŞIYAKA’DA İNŞA EDİLEN
AYDIN RESİDENCE İHTİYAÇLARINIZIN TAM ORTASINDA YER BULUYOR
AYDIN RESİDENCE , BAĞLANTI YOLLARI HASTAHANE , OKUL , BANKA ŞUBELERİ ,
RESMİ KURUMLAR YAKINLIĞIYLA
DİLEDİĞİN YERE KOLAYCA ULAŞABİLME İMKANI SAĞLIYOR.
KONFORUN AYRINTILARLA SİZE MERHABA DEDİĞİ
AYDIN RESİDENCE SAKİNLERİNE
TRABZON MERKEZİNDE KUSURSUZ BİR YAŞAM SUNUYOR.
AYDIN RESİDENCE MODERN MİMARİ İLE SICAK BİR ATMOSFER EŞSİZ BİRLİKTELİĞİ
YANSITIYOR.
Several civilizationís host for centuries, center of Trabzon Karsiyaka Aydin Residence is located center of
your requirements like access roads, hospitals, schools,
Bank branches. Aydin residence offers you a perfect life from center of Trabzon. Aydin residence offers the
combination of warm atmosphere and modern architecture.
Yüzyıllarca nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış TRABZON kültür , sanat , spor , turizm ve ticaret şehridir. Bu Şehrin merkezinde inşa
edilen AYDIN RESİDENCE yaşamın ışıltılı dünyası içinde tüm ayrıcalıkların elinizin altında bulunduğu Karşıyaka’da yükseliyor. Hayal gücüyle
işlenen dünya standartlarına öncülük edecek şekilde inşa ediliyor. Residence trendleri üstü konfor anlayışı ile harmanlanarak sizlerin hizmetine
sunuluyor. Dolu dolu bir yaşam sizleri AYDIN RESİDENCE’de bekliyor.
TARIK AYDIN İNŞAAT olarak AYDIN RESİDENCE projesinde çevre estetiğine olan hassasiyet korunmuştur. Kompleksin tasarımı Trabzon’un
eşsiz kültüründen esinlenerek şehirle bütünleştirilmiş ve modern yapı mimarisine önem vererek hazırlanmıştır. Trabzon için sürdürülebilir tasarım
konusunda yeni bir standart belirleniyor.
AYDIN RESİDENCE projesi mimaride mükemmeliyet geleneğini devam ettirerek, sürdürülebilir ticari tasarım konusunda yeni bir sektör
standardı oluşturmayı vaat etmektedir. Trabzon’un geleceğe dönük simgelerinden biri olacağını düşündüğümüz bu proje için 17 kişilik bir ekip ile
1 yıla yakın sürede oluşturulmuştur.
TARIK AYDIN İNŞAAT , Yeşiltepe’de daha önce yapmış olduğu AYDIN RESIDENCE Projesiyle diğer projelerden kendini ayırarak fark oluşturmuştur. AYDIN RESİDENCE projesinde çıtayı daha da yukarı çekerek birbirinin manzarasını kesmeyen farklı mimari tasarımıyla 61 konut projelendirilmiştir. 1+1’den 6+1’e kadar farklı büyüklüklerde 61 tane daire 8’i dubleks ve 3 tane işyeri bulunmaktadır. Giriş katta lobi , danışma ve
yaşam alanları oluşturulmuştur, açık teras ve kat bahçeleriyle dairelerin değer artışı sağlanmıştır. Konut bloklarının yerleşimi ticari değeri arttırırken etkin bina oturum alanları oluşturulmuştur.
AYDIN RESİDENCE tasarım konsepti panoramik görünümlerden en iyi şekilde yararlanmak. Güneş ışığı , çevre ve deniz manzarasını en fazla
alınmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Tasarımcılar bunun yanında peyzaja ve yenilikçi yeşil tasarıma çok önem vermişlerdir.
AYDIN RESİDENCE projesine sektöründe önemli bir tecrübeye sahip TARIK AYDIN İNŞAAT şekil veriyor. Proje geliştirme ve inşaat taahhüt
alanlarında ün sahibidir. Bilgi birikimi ve deneyimi ile sektörde önemli bir yer tutuyor.
Trabzon is a city of culture,art,sports,tourism and trade which hosted civilizations for centuries.
Aydın Residence is rising in Karşıyaka ;the center of this city where you will find all privileges of life on your fingertips in bright world of life.
The project is being built with imagination that will lead world’s standards. Residence trends blended with a sense of comfort are offered to you .A perfect life is awaiting you in Aydın Residence.
TARIK AYDIN CO. PRESERVED SENSIVITY TO ENVIRONMENTAL AESTHETICS IN AYDIN RESIDENCE PROJECT.DESING OF THE COMPLEX IS PREPARED WITH AN EMPHASIS OF MODERN ARCHITECTURE AND INTEGRATED WITH CITY THAT IS INSPIRED BY UNIQUE CULTURE OF TRABZON.A NEW STANDARD OF SUSTAINABLE DESIGN IS DETERMINED FOR TRABZON.
AYDIN RESİDENCE project promises a new sector standard of sustainable commercial design continuing excellence in architecture tradition.
This project in which we believe to be one of Trabzon’s future symbols is formed with a team of 17 people in 1 year duration.
TARIK AYDIN CO. made a difference with their precedent project;IŞIK KONAKLARI in Yeşiltepe .
AYDIN RESİDENCE project designed 61 apartments which do not cut each others views .
There are 61 apartments of different sizes from 1 +1 to 6 +1,8 duplex and 3 workplaces.At the entrance floor there is lobby,information desk and life areas,with an outdoor terrace and rooftop gardens
an increase in value of apartments is provided.
AYDIN RESIDENCE PROJECT’S DESIGN CONCEPT IS TO TAKE ADVANTAGE OF PANORAMIC VIEWS IN BEST WAY.PROJECT IS POSITIONED TO RECEIVE MAXIMUM SUNLIGHT,ENVIRONMENT AND
SEA VIEW.DESIGNERS ALSO PAID ATTENTION TO LANDSCAPE AND INNOVATIVE GREEN DESIGN.
AYDIN RESIDENCE PROJECT IS GIVEN SHAPE BY TARIK AYDIN CONSTRUCTION,A COMPANY WHICH HAS A CONSIDERABLE EXPERIENCE IN THE SECTOR.TARIK AYDIN CONSTRUCTION HAS A
REPUTATION IN PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CONTRACTING AND HOLDS AN IMPORTANT PLACE IN THE SECTOR WITH BUSINESS KNOWLEDGE AND EXPERIENCE.
Trabzon’un
hayata bakış
açısı değişiyor.
Trabzon will have
a new perspective
of life.
Yüzyıllarca nice
medeniyetlere ev sahipliği
yapmış TRABZON kültür , sanat , spor
, turizm ve ticaret
şehridir. Bu Şehrin merkezinde inşa
edilen AYDIN RESİDENCE yaşamın
ışıltılı dünyası içinde tüm ayrıcalıkların elinizin altında
bulunduğu Karşıyaka’da
yükseliyor. Hayal gücüyle işlenen
dünya standartlarına öncülük edecek
şekilde inşa ediliyor.
Residence trendleri üstü konfor anlayışı ile harmanlanarak
sizlerin hizmetine sunuluyor. Dolu
dolu bir yaşam sizleri
AYDIN RESİDENCE’da bekliyor.
hassasiyet korunmuştur.
Kompleksin tasarımı Trabzon’un eşsiz kültüründen esinlenerek
şehirle bütünleştirilmiş ve
modern yapı mimarisine önem vererek hazırlanmıştır.
Trabzon için sürdürülebilir tasarım
konusunda yeni bir standart
belirleniyor.
Trabzon is a city of culture,art,sports,tourism
and trade which hosted civilizations for centuries.
Aydın Residence is rising in Karşıyaka ;the center of this city where you will find all privileges
of life on your fingertips in bright world of life.
The project is being built with imagination that
will lead world’s standards. Residence trends
blended with a sense of comfort are offered
to you .A perfect life is awaiting you in Aydın
Residence.
MODERN ARCHITECTURE AND INTEGRATED
WITH CITY THAT IS INSPIRED BY UNIQUE
CULTURE OF TRABZON.A NEW STANDARD
OF SUSTAINABLE DESIGN IS DETERMINED
FOR TRABZON.
AYDIN RESİDENCE projesi
mimaride mükemmeliyet
geleneğini
devam
ettirerek,
sürdürülebilir ticari tasarım konusunda yeni bir sektör
standardı oluşturmayı vaat
etmektedir. Trabzon’un geleceğe
dönük simgelerinden biri
TARIK AYDIN İNŞAAT olarak olacağını düşündüğümüz bu
AYDIN RESİDENCE projesinde çevre proje için 17 kişilik bir ekip ile 1 yıla
estetiğine olan
yakın sürede oluşturulmuştur.
TARIK AYDIN CO. PRESERVED SENSIVITY TO
ENVIRONMENTAL AESTHETICS IN AYDIN
RESIDENCE PROJECT.DESING OF THE COMPLEX IS PREPARED WITH AN EMPHASIS OF
AYDIN RESİDENCE project promises a new
sector standard of sustainable commercial
design continuing excellence in architecture
tradition.
This project in which we believe to be one
of Trabzon’s future symbols is formed with a
team of 17 people in 1 year duration.
TARIK AYDIN CO. made a difference with their
precedent project;IŞIK KONAKLARI in Yeşiltepe .
TARIK AYDIN İNŞAAT, Yeşiltepe’de daha önce yapmış olduğu IŞIK
KONAKLARI Projesiyle diğer projelerden kendini ayırarak fark oluşturmuştur.
AYDIN RESİDENCE tasarım
konsepti panoramik görünümlerden
en iyi şekilde yararlanmak. Güneş
ışığı , çevre ve deniz
manzarasını en fazla alınmasını
sağlayacak şekilde
AYDIN RESİDENCE projesinde çıtayı konumlandırılmıştır.
Tasarımcılar
daha da yukarı çekerek birbirinin bunun yanında peyzaja ve
manzarasını kesmeyen farklı mimari yenilikçi yeşil tasarıma çok önem
tasarımıyla 61
vermişlerdir.
konut projelendirilmiştir. 1+1’den
6+1’e kadar farklı büyüklüklerde 61 AYDIN RESİDENCE projesine
tane daire 8’i dubleks ve 3 tane işyeri sektöründe önemli bir tecrübeye sabulunmaktadır. Giriş
hip TARIK AYDIN İNŞAAT şekil veriykatta lobi , danışma ve yaşam
or. Proje geliştirme ve inşaat taahhüt
alanları oluşturulmuştur, açık teras alanlarında ün
ve kat bahçeleriyle
sahibidir. Bilgi birikimi ve
dairelerin değer artışı sağlanmıştır. deneyimi ile sektörde önemli bir yer
Konut bloklarının yerleşimi ticari tutuyor.
değeri arttırırken etkin bina oturum
alanları oluşturulmuştur.
SCAPE AND INNOVATIVE GREEN DESIGN.
AYDIN RESİDENCE project designed 61 apartments which do not cut each others views .
There are 61 apartments of different sizes from
1 +1 to 6 +1,8 duplex and 3 workplaces.At the
entrance floor there is lobby,information desk
and life areas,with an outdoor terrace and
rooftop gardens an increase in value of apartments is provided.
AYDIN RESIDENCE PROJECT’S DESIGN
CONCEPT IS TO TAKE ADVANTAGE OF PANORAMIC VIEWS IN BEST WAY.PROJECT IS
POSITIONED TO RECEIVE MAXIMUM SUNLIGHT,ENVIRONMENT AND SEA VIEW.DESIGNERS ALSO PAID ATTENTION TO LAND-
AYDIN RESIDENCE PROJECT IS GIVEN SHAPE
BY TARIK AYDIN CONSTRUCTION,A COMPANY
WHICH HAS A CONSIDERABLE EXPERIENCE
IN THE SECTOR.TARIK AYDIN CONSTRUCTION
HAS A REPUTATION IN PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CONTRACTING
AND HOLDS AN IMPORTANT PLACE IN THE
SECTOR WITH BUSINESS KNOWLEDGE AND
EXPERIENCE.
Karşıkaya Mh. Karşıkaya cd. No:11
TRABZON
www.aydin-residence.com - facebook.com/tarikaydininsaat - twitter.com/aydinresidence_
esi
si
KARADENİZ
vlet
2.De
S
adde
C
u
l
o
ahily
ilyo
ah
et S
l
Dev
add
lu C
Fatih Caddesi
lge
n Bö ü
a
m
ğ
Or
ürlü
Müd
el
uz S
Yav
Ziraat Bankası
Bölge Müdürlüğü
ka
ya
rşı si
Ka dde
Ca
re
Em esi
s
is
nu
Yu olu l
ad
An
+90 216 337 9223
meerkat.com.tr
Caddesi
This leaflet and all visual elements including photos,images and architectural sections should be considered as general information about Aydın Residence Project’s lifestyle and does not represent or imply
directly/indirectly ;any part or condition of the property and any image or condition of current/promised landscape or technical specifications of Aydın Residence Project.Aydin Residence reserves the
right on own discretion to edit,modify,change,cancel,postpone or withdraw any or all of the elements or features of project drawings partially or fully ;including technical specifications , facilities, services,
area plans, projects and floor plans.
With this brochure consumers / buyers / clients declare and accept these conditions and they do not/will not have an objection to these conditions ,in advance.
Piri Reis
Bu broşür ve broşürde yer alan resimler, görüntüler ve mimari kesitler dahil her türlü görsel unsur, yalnızca Aydın Residence Projesi’ne ilişkin yaşam tarzı hakkında genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılmış olup Aydın Residence Projesi’nin her hangi bir parçasını, özelliğini, peyzaj veya teknik şartnamesine ait geçerli veya vaat edilen bir koşul
veya görüntüsünü direkt veya dolaylı temsil ya da ima etmemektedir. Aydın Residence; teknik şartnama, tesisler, hizmetler, alan planları, projeler ve kat planları dahil olmak üzere,
proje çiziminde yer alan unsurların veya özelliklerin herhangi birini veya tümünü tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak düzenleme, modifiye etme, değiştirme, iptal etme,
erteleme veya geri alma hakkını saklı tutmaktadır. İşbu ilan (broşür) ile tüketici / Alıcı / Müşteri, bu hususları bildiğini ve bunlara ilişkin bir itirazı olmadığını/olmayacağını peşinen
kabul ve beyan eder.
ı
var
ul
im B
Tur
g
ut Ö
zal
Bul
varı
Download

Online Katalog