KAPRİSLİ ÇOCUKLAR
Çocuklarda ve her yaş insanlarda görülen çevresindekilerle ve kendi benliğiyle ilişki kurmaya büyük bir
engel olan bu durumdaki çocuklar ve büyükler diğer insanlar tarafından baş belası olarak nitelendirilirler.
Anlamı ve mahiyeti: Kapris kelimesinin Türk Dil Kurumunun çıkardığı sözlükteki anlamı ,’geçici heves,
düşüncesizce heves, maymun iştahlılıktır’. Latince Caper kelimesinden geldiği söylenmektedir.
Caper=erkek keçi, capra= dişi keçi karşılığıdır. Bunun için keçi özelliklerini gösteren çocuklara bu terim
kullanılmaktadır. Geçinilmesi ve doyurulması mümkün olmayan, ilgilileri hem kendi yaşamından hem de
ilişki kurduğu insandan usandıran bir haldir.
Her yaşta insanda olur. Yalnız kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu söylenmektedir. Kaprisli kişilerde
görülen tipik özellikler;
1- Sık sık isteklerini değiştirirler, terslikler ve dönüşler yaparlar.
2- Kararsızdırlar. Çevresindeki insanların üzülmesi, sıkılması, duyguları, tavsiyeleri onlar için önemli
değildir. Onların zıddına davranışlar göstermekten hoşlanırlar.
3- Maymun iştahlıdırlar. İstediği şey yerine getirildiği anda yeni hevesler peşine düşerler.
4- Aklına gelen olur olmaz her şeyi başkalarına kabul ettirmek isterler.
Sebepleri;
Çocuğu her istediğini yerine getirmek.
Çocuğun fazla bencil ve egoist yetiştirilmesi.
Zayıf mantık ve muhakeme gücüne sahip olan çocuğun irade eğitimine yer verilmemesi. Psikolojik
olgunluğa erişmemiş olması,
Kendine güvenin gelişmemiş olması.
Hastalıklar sırasında aşırı ihtimam, her isteğin yerine gelmesi sonucu kaprisin alışkanlık haline gelmesi.
Düzeltmek için şu çalışmalar yapılabilir:
• Çocuklarda beden, ruh, sinir zayıflıkları ve irade zayıflığını kontrol ediniz. Çünkü çocukların kaprisli
oluşlarının en büyük nedenleri bu alandaki zayıflıklarıdır. Onları destekleyiniz.
• Çocuklara ailenin saygıdeğer bir üyesi olduğunu hissettiriniz. Çocuğa aşağılık duygusunu ve değersiz aciz
bir kimse olduğunu hissettirmeyiniz.
• Çocukları mümkün olduğu kadar sosyal yaşantılar içinde sosyal olmasını sağlayınız. Kendine ait şeyleri
başkası ile paylaşmaktan zevk duyacak şekilde eğitiniz. Sadece sahip olmaktan, almaktan değil aynı
zamanda başkalarına bir şey vermekten hoşlanan zevk alan bir kişi olmasına yardım ediniz.
• Makul isteklerini makul ölçülerde karşılayınız
• Çocuklarınıza her yaşta ihtiyacı olan bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yardım edecek ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışınız.
• Çocukların mevcut güçlerini en güzel, doğru ve objektif olarak değerlendiriniz. Kendilerine
güvenebilmeleri için onlara en iyi yapabilecekleri, başarılı olacakları alanlarda, etkinliklerde görev veriniz.
• Çocuğunuz çok güzel, zeki, başarılı, yakışıklı, kuvvetli olabilir. Onlara bu özelliklerinden dolayı herkesin
her isteklerini yerine getirecekleri inancını vermeyiniz. Onları bu özelliklerinden dolayı mutsuzluğun
kucağına atmaktan ziyade mutluluğun anahtarı olan alçak gönüllüğe teşvik ediniz.
• Uygun olmayan isteklerinizin yerine getirilmemesi karşısında onun haklı yönlerini görerek, göstererek
çocuklarınızın makul olmasına öncülük ediniz. Size ait şeyleri yakınlarınıza, dostlarınıza vererek insancıl
olduğunuzu gösteriniz.
• Çocuklarınızın kaprislerini yerine getirmeyiniz. Konuyu gerekirse çocukla onun anlayacağı dil ve seviyede
birlikte görüşünüz
Konuyu kronik hale gelmişse ilgili ve yetkili kişilere inceletiniz. Onun tavsiyelerine göre hareke ediniz.
Download

KAPRİSLİ ÇOCUKLAR Çocuklarda ve her yaş