HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
Lisans Dersleri
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Temel Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
BEB
Güz/
650
Bahar
Yok
Türkçe
Zorunlu
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
2
0
1
2
Karma öğretim (Yüz yüze ve İnternet tabanlı Öğretim)
Bölüm Sorumluları
Öğrencilere bir yaşam becerisi olarak Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri ile BT’nin
ana kavramlarına sahip olarak kişisel bilgisayar kullanımında yetkinlik
kazandırmaktır.
1. Bilgisayar ve bilişim kavramlarının temellerini açıklar.
2. Bilgisayarı kullanır ve yönetir.
3. Kelime işlemci uygulamasını anlar ve uygulamayı kullanarak dökümanlar
oluşturur.
4. Hesap çizelgelerinin yapısını anlar ve değişik uygulamalar yapar.
5. Veritabanı içeriğini anlar ve kullanır.
6. Sunum yazılımını kullanır.
7. Elektronik posta ve web tarama uygulamalarını kullanır.
1. Bilgi Teknolojisi kavramı
2. Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek
3. Kelime İşlemci
4. Hesap Çizelgesi
5. Veri Tabanları
6. Sunum
7. Bilgi ve İletişim
www.ecdl.hacettepe.edu.tr
Haftalara Göre İşlenecek Konular: Ara sınav(lar) ve final sınavı için belirlenen günler ya da haftalar yazılacaktır.
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.1. Donanım
1.1.1 Kavramlar
1.1.2 Bilgisayar Performansı
1.1.3 Bellek ve Depolama
1.1.4 Giriş, Çıkış Birimleri
1.
1.2 Yazılım
1.2.1 Kavramlar
1.3 Ağlar
1.3.1 Ağ Türleri
1.3.2 Veri Aktarımı
1.4 Gündelik Yaşamda Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri
1.4.1 Elektronik Dünya
1.4.2 İletişim
1.4.3 Sanal Topluluklar
1.4.4 Sağlık
2.
1.4.5 Çevre
1.5. Güvenlik
1.5.1 Kimlik/Kimlik Doğrulama
1.5.2 Veri Güvenliği
1.5.3 Virüsler
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.6 Hukuk
1.6.1 Telif Hakkı
1.6.2 Veri Koruma
2.1 İşletim Sistemi
2.1.1 İlk aşamalar
2.1.2 Kurulum
2.1.3 Simgelerle Çalışma
2.1.4 Pencereleri Kullanma
2.2 Dosya Yönetimi
2.2.1 Kavramlar
2.2.2 Dosyalar ve Klasörler
2.2.3 Dosyalarla Çalışma
2.2.4 Kopyalama, Taşıma
2.2.5 Silme, Geri Dönüşüm
2.2.6 Arama
2.3 Yardımcı Uygulamalar
2.3.1 Dosya Sıkıştırma
2.3.2 Anti-Virus
2.4 Yazdırma Yönetimi
2.4.1 Yazdırma Seçenekleri
2.4.2 Yazdırma
3.1 Uygulamayı Kullanma
3.1.1 Belgelerle Çalışma
3.1.2 Verimliliği Arttırma
3.2 Belge Oluşturma
3.2.1 Metin Girişi
3.2.2 Seçme, Değiştirme
3.3 Biçimlendirme
3.3.1 Metin
3.3.2 Paragraf
3.3.3 Stiller
3.4 Nesneler
3.4.1 Tablo Oluşturma
3.4.2 Tablo Biçimlendirme
3.4.3 Grafiksel Nesneler
3.5 Posta Birleştirme
3.5.1 Hazırlık
3.5.2 Çıktılar
3.6 Çıktıların Hazırlanması
3.6.1 Kurulum
3.6.2 Kontrol ve Yazdırma
Ara sınav
4.1 Uygulamayı Kullanma
4.1.1 Çalışma Yapraklarıyla Çalışma
4.1.2 Verimliliği Arttırma
4.2 Hücreler
4.2.1 Ekleme, Seçme
4.2.2 Değiştirme, Sıralama
4.2.3 Kopyalama, Taşıma, Silme
4.3 Çalışma Yapraklarını Yönetme
4.3.1 Satırlar ve Sütunlar
4.3.2 Çalışma Yaprakları
4.4 Formüller ve Fonksiyonlar
4.4.1 Aritmetik Formüller
4.4.2 Fonksiyonlar (İşlevler)
4.5 Biçimlendirme
4.5.1 Sayılar/Tarihler
4.5.2 İçerikler
9.
10.
11.
12.
13.
4.5.3 Hizalama, kenarlık efektleri
4.6 Grafikler
4.6.1 Oluşturma
4.6.2 Düzenleme
4.7 Çıktıların Hazırlanması
4.7.1 Kurulum
4.7.2 Kontrol ve Yazdırma
5.1 Veritabanlarını Anlama
5.1.1 Anahtar Kavramlar
5.1.2 Veritabanı Organizasyonu
5.1.3 İlişkiler
5.1.4 İşlem
5.2 Uygulamayı Kullanma
5.2.1 Veritabanlarıyla Çalışmak
5.2.2 Ana Görevler
5.3 Tablolar
5.3.1 Kayıtlar
5.3.2 Tasarım
5.4 Bilgiyi Çağırma
5.4.1 Genel işlemler
5.4.2 Sorgular
5.5 Nesneler
5.5.1 Formlar
5.6 Çıktılar
5.6.1 Raporlar, Veri Çıktısı
5.6.2 Yazdırma
6.1. Uygulamayı Kullanmak
6.1.1. Sunumlar ile çalışmak
6.1.2. Verimliliği arttırmak
6.2. Sunum Geliştirmek
6.2.1. Sunum Görünümleri
6.2.2. Slaytlar
6.2.3. Asıl Slayt
6.3. Metin
6.3.1. Metinler ile çalışmak
6.3.2. Biçim
6.3.3. Listeler
6.3.4. Tablolar
6.4. Grafikler
6.4.1. Grafikleri Kullanmak
6.4.2. Kuruluş Şemaları
6.5. Grafik Nesneleri
6.5.1. Eklemek, Kullanmak
6.5.2. Çizim
6.6. Çıktıları Hazırlamak
6.6.1. Hazırlık
6.6.2. Kontrol ve Sunum
7.1 İnternet
7.1.1 Kavramlar/ Terimler
7.1.2 Güvenlik Konuları
7.2 Web Tarayıcısı Kullanma
7.2.1 Temel Tarama
7.2.2 Ayarlar
7.2.3 Gezinim
7.2.4 Yer İmler
7.3 Web'i Kullanma
7.3.1 Formlar
7.3.2 Arama
7.4 Web Çıktıları
14.
15.
16.
7.4.1 Dosya Kaydetme
7.4.2 Hazırlık ve Yazdırma
7.5 Elektronik İletişim
7.5.1 Kavramlar/ Terimler
7.5.2 Güvenlik Konuları
7.5.3 E-posta Teorisi
7.6 E-posta Kullanma
7.6.1 E-posya Gönderme
7.6.2 E-posta Alma
7.6.3 Verimliliği Arttırmak
7.7 E-posta Yönetimi
7.7.1 Düzenleme
7.7.2 Adres Defteri
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
1
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı
%40
%60
%100
%40
%60
%100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
14
1,5
21
1
1
6
5
6
5
60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Fizik I
Önkoşul(lar)
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Fiz
Güz
137
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuvar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
0
4
5
Anlatım, tartışma
Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.
Mekanik ile ilgili temel kavramları ve kanunları öğretmek.
Bu dersi tamamlayan öğrenci;
 Ölçme, birim sistemleri, vektörler, çizgisel kinematik, çizgisel dinamik, iş, enerji,
itme, momentum, dönme kinematiği, dönme dinamiği ve salınımlar hakkında bilgi
sahibi olur.
 Mekanik ile ilgili temel yasalarının anlamlarını ve bu yasaların problemlerin
çözümünde nasıl uygulanacağını öğrenir.
 Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneğini geliştirir.
 Fizik ve matematik bilgilerini uygulama yeteneği kazanır.
 Fizik yasaları ile doğa olaylarını bağdaştırır.
 Ölçme ve birim sistemleri.
 Vektörler.
 Bir boyutta hareket.
 İki ve üç boyutta hareket.
 Newton yasaları ve uygulamaları.
 İş ve kinetik enerji.
 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu.
 Kütle merkezi ve çizgisel momentum.
 Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu.
 Dönme hareketi.
 Yuvarlanma, tork ve açısal momentum.
 Salınımlar.
 David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 9th
Edition, John Willey & Sons, Inc., 2011.
 Hough D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics,
13th Edition, Addisin-Wesley, 2012.
 Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and Engineers
with Modern Physics, 8th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2010.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Tartışılacak/ işlenecek Konular
1.
Ölçme ve birim sistemleri, vektörler
2.
Vektörler, bir boyutta hareket
3.
İki ve üç boyutta hareket
4.
Newton yasaları ve uygulamaları
5.
İş ve kinetik enerji
6.
Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
7.
Ara sınav
8.
Kütle merkezi ve çizgisel momentum
9.
Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu
10.
Dönme hareketi
11.
Yuvarlanma, tork ve açısal momentum
12.
Salınımlar
13.
14.
15.
16.
Ara sınav
Salınımlar, genel tekrar
Genel sınava hazırlık
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
2
1
3
50
50
100
50
50
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ ) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
kütüphane-internet araştırma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
4
Toplam İş Yükü
56
14
4
56
2
1
12
14
24
14
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
x
x
x
Katkı Payı %
12
13
14
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Genel Fizik
Laboratuvarı
Önkoşul(lar)
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Fiz
Güz
117
Yok
Türkçe
Zorunlu
Yüz yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuvar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
0
3
1
2
Deney ve tartışma
Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.
Temel fizik ile ilgili kuramsal bilgileri pekiştirmek, bu bilgilerin uygulamasını
öğrenmek ve deneysel tecrübe kazanmak.
Bu dersin sonunda öğrenci;
 Temel fizik derslerinde edinilen bilgileri çeşitli deneylerle uygular.
 Laboratuvar çalışması için gerekli olan ölçme ve çözümleme yöntemlerini bilir.
 Deneyde elde ettiği sonuçları kullanarak rapor hazırlar.
 Grup çalışması tecrübesi kazanır.
 Bir deneyin analizi ve hata hesabı.
 Ölçme.
 Hız ve ivme.
 İki boyutlu uzayda çarpışma.
 Basit harmonik hareket.
 Ohm yasası.
 Akım ve gerilim ölçme düzenekleri.
 Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri.
 Alternatif akım devreleri.
 Fizik Mühendiliği Bölümü tarafından hazırlanan Laboratuvar Kılavuzu.
 Portis A. M. ve Young H. D., Berkeley Fizik Laboratuvarı-1, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 1980.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Genel bilgilendirme ve planlama
2.
Bir deneyin analizi ve hata hesabı
3.
Temel fizik deneyleri
4.
Temel fizik deneyleri
5.
Temel fizik deneyleri
6.
Temel fizik deneyleri
7.
Temel fizik deneyleri
8.
Temel fizik deneyleri
9.
Temel fizik deneyleri
10.
Temel fizik deneyleri
11.
Telafi deneyleri
12.
Telafi deneyleri
13.
Genel tekrar
14.
Genel tekrar
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuvar
Sayısı
Katkı Payı %
8
30
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler (laboratuvar raporları)
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
8
20
1
17
50
100
50
50
100
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler (laboratuvar raporları)
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
10
3
30
8
1
8
8
2
16
1
6
6
60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Dil Becerileri I
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin türü
Dersin verilme
şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
ING
Güz/
111
Bahar
Yok
İngilizce
Zorunlu
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
3
Yüz yüze
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, gösteri, beyin fırtınası.
YDYO Modern Diller Okutmanları
Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim
duyabilecekleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma)
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
1. Topluluklar, sıra dışı olaylar toplumsal sorunlar ve insanların yaşamları ile
ilgili konuşmalarda kullanılabilecek önemli kelimeleri kullanabilme.
2. Okuduğu paragrafın ve dinlediği metnin ana fikrini bulabilme.
3. Okuduğu ve dinlediği metinlerden çıkarımda bulunabilme.
4. Okuduğu ve dinlediği metinlerdeki gerçek bilgi ile yorum arasındaki farkları
ayırt edebilme.
5. Resmi dil kullanımı ile gündelik dil kullanımı arasındaki farkları açıklayabilme.
6. Ettirgen ve oldurgan yapıları yerinde ve doğru olarak kullanabilme.
7. Denklik bağlaçlarını kullanabilme.
8. Paragraf türlerini ayırt edebilme.
9. Paragraf organizasyonun temel öğelerinin (konu cümlesi, gelişme, sonuç
cümlesi, birlik, tutarlılık ve bağlılık) bilgisi.
10. Dinleme ve okuma yaparken tutum ya da fikirleri anlamada içerikteki
ipuçlarını kullanabilme.
11. Karşılıklı konuşmaları başlatabilme ve sürdürebilme.
Bu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim
duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma
becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı
izlenmektedir.
Hemispheres 4/ Student’s Book / Workbook / CD – Rom /Kasetler
Renn Diana & Iannuzzi Susan
(McGraw-Hill ELT, 2008)
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar
Tartışılacak/İşlenecek Konular
1.
Dersin tanımı ve tanıtımı
Topluluklar hakkında konuşmak için gerekli kelime bilgisi
2.
Paragrafın ana fikrini bulma
İyi yazma becerileri, örnekli açıklama
Çıkarım yapmak için dinleme
3.
Paragrafın ana fikrini bulma
Paragraf türleri
Açıklaması güç olgulardan bahsetmek için kullanılan kelime bilgisi
4.
Çıkarım yapma
Temel paragraf organizasyonu (ana konu cümlesi, gelişme, sonuç cümlesi)
Çıkarım yapmak için dinleme
Edinilen bilginin onaylanması
5.
Yazmada bütünlük ve tutarlılık
Sosyal konular hakkında konuşmada kullanılacak kelimeler
Resmi ve resmi olmayan dili ayırt etme
6.
Ettirgen fiiller
Belirli bir fikri destekleyen bilgiyi bulmak için dinleme
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Anlam bütünlüğü
Şüphe belirtme
 Ara Sınav
İnsanların hayatları hakkında konuşmak için kullanılacak kelimeler
Gerçeği kanaatten ayırt etme
Açıklayıcı paragraf yazma
Karşılaştırma paragrafı yazma
Denklik bağlaçları
Fikirler ve karşı fikirleri anlamak için dinleme
Sebep-sonuç paragrafı
Tartışma içeren bir konuşmada tarafsız kalabilme
Kelimeleri tanımlamak için içerik ipuçlarını kullanma
Demek istediğini farklı kelimelerle anlatma (paraphrasing)
Sıfat cümlecikleri
Risk ve fayda ile ilgili dinleme
Konuşmada konu değiştirme
Problem-çözüm paragrafı
 Ara Sınav
Eş anlamlı kelimeleri bulma
Özetleme
Paragraftan kısa kompozisyona geçiş
Bir paragrafı kompozisyon haline getirme
Geçmiş zamanlar
Not tutma
Genel tekrar
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam /Katılım
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Sayısı
14
14
-
Sayısı
1
2
1
4
3
1
4
Süresi
3
1
-
Katkı Payı
%5
%45
%50
%100
%50
%50
%100
Toplam İş Yükü
42
14
-
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
4
2
1
31
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
4
10
10
24
4
20
10
90
AKTS 3
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kimya I
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Kim
Güz
109
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
0
4
5
Anlatım, Tartışma, Soru-cevap
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
Bu dersin amacı, öğrenciyi, atom, molekül ve iyonik halde maddelerin kimyasal
özellikleri ve tepkimeleri hakkında bilgilendirmek ve problem çözme becerisini
kazandırmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst
sınıflarda aldığı meslek derslerinde kullanabilme becerisi geliştirmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci
1. Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini öğrenir,
2. Atom ve atomik teoriyi öğrenir,
3. Kimyasal bileşikleri öğrenir,
4. Kimyasal reaksiyonları ve stokiyometriyi öğrenir,
5. Sulu çözelti reaksiyonlarını öğrenir,
6. Gazlar hakkında bilgi edinir,
7. Termodinamiğin birinci yasasını öğrenir,
8. Atomlarda elektronların dağılımlarını öğrenir,
9. Periyodik tablo ve bazı atom özelliklerini öğrenir,
Madde–Özellikler ve ölçümü, Atom ve atom teorisi, Kimyasal bileşikler, Kimyasal
reaksiyonlar, Sulu çözelti reaksiyonları, Gazlar, Termokimya, Atomun elektronik
yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri.
Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Petrucci, Harwood, Herring Co.,
New York. Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş ve Madde–Özellikler ve ölçümü
2.
Atom ve atom teorisi
3.
Kimyasal bileşikler
4.
Kimyasal reaksiyonlar
5.
Kimyasal reaksiyonlar
6.
Ara sınav
7.
Sulu çözelti reaksiyonları
8.
Sulu çözelti reaksiyonları
9.
Gazlar
10.
Termokimya
11.
Ara sınav
12.
Termokimya
13.
Atomun elektronik yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
14.
Atomun elektronik yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Sayısı
Katkı Payı %
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
4
Toplam İş Yükü
56
11
5
55
2
1
28
10
15
34
20
15
146
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kimya Lab. I
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Kim
Güz
119
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
0
3
1
2
Deney
Kimya Bölümü Öğretim üye ve elemanları
Bu dersin amacı, öğrenciyi, temel laboratuvar kuralları hakkında bilgilendirmek
ve Genel Kimya dersinde işlenilen konulara yönelik deneyler yaparak araştırma
becerisi kazandırmaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Laboratuvar işleyişi ve çalışma metodunu öğrenir,
2. Metallerin özgül ısısının bulunmasını öğrenir,
3. Kimyasal bileşiklerde ve tepkimelerde stokiyometriyi öğrenir,
4. Bakırın kükürt ile tepkimesinde kütlenin korunumu ve katlı oranlar yasasını
öğrenir,
5. Uçucu bileşikleri, molekül kütlesinin bulunmasını öğrenir,
6. Asit-baz nötrleştirme tepkimeleri ve titrasyonu öğrenir,
7. Kuvvetli asit-zayıf asit, Kuvvetli baz-zayıf baz kavramı ile pH kavramını ve
indikatörleri öğrenir.
Özgül ısı, stokiyometri, İdeal gaz, kolligatif özellikler, çözeltiler, pH, titrasyon
Genel Kimya Laboratuvar El kitabı.
Principles and Modern Applications GENERAL CHEMISTRY 8th
Petrucci, Harwood, Herring, Prentice Hall.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Laboratuarın tanıtımı ve deney teksirlerinin verilmesi
2.
Bir metalin özgül ısısının tayini
3.
Stokiyometri
4.
Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası
5.
Uçucu bir sıvının molekül kütlesinin tayini
6.
Çözeltilerin kolligatif özellikleri
7.
Ara sınav
8.
Çözeltiler ve hazırlanması
9.
pH deneyi
10.
Asit baz titrasyonu
11.
Telafi
12.
Telafi
13.
Telafi
14.
Telafi
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Sayısı
Katkı Payı %
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
9
25
1
1
11
25
50
100
50
50
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
10
3
30
9
1
1
21
1
8
10
22
9
8
10
57
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Maden Mühendisliğine
Giriş ve Mühendislik
Etiği
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Mad
111
Güz/
Bahar
2
0
0
2
4
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof. Dr. Yılmaz ÖZÇELİK, Yrd. Doç. Dr. N. Metin CAN
Dersler ve teknik gezilerle öğrencilere madenciliği tanıtmak. Öğrencilerin
madencilikte kullanılan teknik terminolojiye aşinalığını ve öğrencilere madenciliğin
ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunlardaki etkilerini anlamalarını sağlamak,
mühendislik etiğinin temel bilgilerini vermek. Hem sözel hem de yazılı iletişim
becerilerini geliştirmek.
Maden mühendisliği uygulamalarının ekonomik, çevresel, toplumsal ve küresel
etkilerinin anlaşılabilmesine yönelik faydalı bir eğitime sahip olunması.
Profesyonel ve etik sorumlulukların kazanılması.
Yazılı ve sözel olarak etkili bir iletişim becerisinin kazanılması.
Madenciliğin kısa tarihi, maden mühendisliğinin amacı ve konusu. Madenciliğin
endüstrideki önemi ve diğer displinlerle ilişkileri. Cevherin tanımı ve rezervlerin
sınıflaması. Maden işletme ve cevher hazırlama terimleri. Maden işletme ve
cevher hazırlama yöntemlerine giriş ve ilgili makine ve ekipmanlar. Maden işletme
ve cevher hazırlamanın teknik ve ekonomik nedenleri. Madenciliğin sosyal ve
çevresel bakış açıları. Mühendislik etiğinin temelleri.
H.L. Hartman, 1987, Introductory Mining Engineering, John Wiley
B.A.Wills, 1997, "Mineral processing Technology", Butterworths / Heinemann, 6th
Edn.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Ders tanımı ve amaçları hakkında genel bilgiler
2.
Madenciliğe giriş
3.
Yüzey madenciliği
4.
Taş ocakçılığı, Auger madenciliği, Plaser madenciliği, Çözelti madenciliği
5.
Yeraltı madenciliği
6.
Yeraltı madenciliğinde Kullanılan Makine ve Ekipmanlar
7.
Ara sınav
8.
Cevher hazırlamaya giriş
9.
Proses mineralojisi-Serbestleşme boyu , Boyut küçültme
10.
Cevher zenginleştirme yöntemleri
11.
Cevher zenginleştirme yöntemleri
12.
Madde denkliği hesaplamaları
13.
Ara sınav
14.
Mühendislik etiğinin temel ilkeleri
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
12
5
60
2
1
10
12
20
12
120
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Matematik I
Önkoşul(lar)
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Mat
Güz
107
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
0
4
5
Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama-Alıştırma
Matematik Bölümü Öğretim Elemanları
Bu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu
kavramların
karşılaşılabilecek
çeşitli
problemleri
çözmede
nasıl
kullanılabileceğini göstermektir.
Bu dersinde sonunda öğrenci,
 kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar,
 öğrendiği matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar,
 kurduğu matematiksel ilişkileri karşılaşabileceği problemleri çözmek için
uygular.
Fonksiyonlar
Limitler ve Süreklilik
Türev
Türev Uygulamaları
G. B. Thomas, M. D. Weir, J. R. Hass, Thomas’ Calculus, Pearson.
R. A. Adams, Calculus, A Complete Course, Addison-Wesley.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak/ işlenecek Konular
1.
Fonksiyon Kavramı, Fonksiyonlar Üzerindeki İşlemler, Bazı Özel Tanımlı Fonksiyonlar
2.
Limit Kavramı
3.
Süreklilik
4.
Türev Kavramı ve Geometrik Yorumu, Türev Alma Kuralları
5.
Zincir Kuralı, Yüksek Mertebeden Türevler
6.
Ara sınav
7.
Kapalı Fonksiyonlarda Türev, Bağıl Oranlar
8.
Lineerleştirme, Diferensiyel Kavramı
9.
Fonksiyonların Ekstremum Değerleri, Ortalama Değer Teoremi, Rolle Teoremi
10.
Monoton Fonksiyonlar, Birinci Türev Testi
11.
Ara sınav
12.
Konkavlık, Eğri Çizimi
13.
Limitte Belirsiz Durumlar ve L’Hospital Kuralı
14.
Optimizasyon Problemleri
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
Katkı Payı %
0
0
0
0
0
0
0
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
0
0
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
0
0
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
0
0
0
0
14
0
0
0
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program
yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Katkı düzeyi*
1
2
3
4
5
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
4
0
0
0
0
5
0
0
0
7
10
Toplam İş Yükü
56
0
0
0
0
70
0
0
0
14
10
150
Ders Bilgileri
Yarıyılı
Dersin Adı
Kodu
Türk Dili I
TKD
Güz
103
Yok
Türkçe
Zorunlu
Yüz Yüze, Tartışma
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
2
Teorik anlatım
Dr. Hüseyin Yeniçeri
Düzgün cümle kurma alışkanlığı vermek
1. Doğru ve anlaşılır cümle kurabilme
2. Bilimsel yazılarda türk dilinin özelliklerini kullanır.
3. Anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilir.
Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım
Atabey, İ ve diğ. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Cümlenin Ögeleri
2.
Cümlenin Türleri
3.
Cümlenin Anlamı
4.
Anlatım Bozuklukları
5.
Anlatım Bozukluğu Örnekleri
6.
Anlatım Türleri ARA SINAV
7.
Anlatım Yolları
8.
Sözlü Anlatım Türleri
9.
Yazılı Anlatım
10.
Paragraf Kurma
11.
Yazıda Buluş
12.
Bilimsel Yazılar
13.
Resmi Yazılar
14.
Dilekçe Örnekleri
15.
Genel Sınav
16.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Sayısı
1
1
1
3
1
1
Katkı Payı %
25
25
50
100
50
50
Toplam
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
100
Sayısı
14
14
5
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
2
1
3
1
1
Toplam İş Yükü
28
14
15
2
1
60
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Dil Becerileri II
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin türü
Dersin verilme
şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
ING
Güz/
3
0
112
Bahar
ING 111 dersinden en az C3 notuyla başarılı olmak
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
3
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, gösteri, beyin fırtınası.
YDYO Modern Diller Okutmanları
Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri
dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
1. Farklı kelime türlerini tanımlayabilme.
2. Yazılı bir metindeki tamlamaları bulabilme ve mecazi ifadeleri ayırt edebilme.
3. İki okuma parçasını karşılaştırabilme.
4. Paragrafta verilen ana düşünceyi destekleyici örnek türlerini tanımlayabilme.
5. Mecazi ve gerçek anlamlarında kullanılan ifadeleri ayırt edebilme.
6. Eleştirel okuma yapabilme, metinde savunulan düşüncelerin ne kadar güçlü
olduklarını sınayabilme.
7. Konuşma esnasında gerekli olan söze dahil olma, görüş belirtme, sorulara cevap
verebilme gibi becerileri kullanabilme.
8. Bağlaçların değişik kullanımlarının bilgisi.
9. Bağlaçları farklı kompozisyon türlerinde etkin kullanabilme.
Bu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim
duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini
geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir.
Hemispheres 4/ Student’s Book / Workbook / CD – Rom /Kasetler
Renn Diana & Iannuzzi Susan
(McGraw-Hill ELT, 2008)
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak/İşlenecek Konular
1.
Dersin tanımı ve tanıtımı
Değişik kelime türlerini tanımlama
2.
Paragraf gelişimi ve bütünlüğünü anlama
Konuşmacının üslubunu anlamak için dinleme
Kibarca söz alma
3.
Sebep-sonuç paragrafı
Sebep-sonuç organizasyonu
Rekabet halindeki insanlardan bahsederken kullanılan kelimeler ve kalıplar
4.
İki okuma parçasını karşılaştırma
Edinilen bilgiyi doğru kullanma
5.
Bir fikre karşı çıkma
6.
Genel tekrar
7.  Ara Sınav
Kalıplar
8.
Örnekleme türleri
Koşul cümlecikleri
Kişi ve nesneleri gruplamak için kullanılan dil için dinleme
9.
Genelleme yapmak için konuşma
Paragrafı makale haline getirme
Dijital medya hakkında kullanılan kelime ve kalıpar
10.
Eleştirel okuma
Gelecek zaman yapıları
11.
12. 
13.
14.
15.
16.
Çıkarım yapmak için kullanılan yapılar
Kişileri konuşmaya dahil etme
Fikir belirten makale yazımı
Fikir belirten makale organizasyonu
Ara Sınav
Seçimlerden bahsederken kullanılan kelimeler ve kalıplar
Yazarın tutumuna bakarak üslubunu tanımlama
Not tutma teknikleri için dinleme
Genel tekrar
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam /Katılım
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Sayısı
1
2
1
4
3
1
4
Sayısı
14
14
4
2
1
31
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
2
3
x
4
5
Süresi
3
1
4
10
10
24
Katkı Payı
%5
%45
%50
%100
%50
%50
%100
Toplam İş Yükü
42
14
4
20
10
90
AKTS 3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Fizik II
Önkoşul(lar)
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Fiz
Bahar
138
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
0
4
5
Anlatım, tartışma
Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.
Elektrik ve Manyetizma ile ilgili temel kavramları ve kanunları öğretmek.
Bu dersi tamamlayan öğrenci;
 Elektrik yükü, elektrik alan, Gauss yasası, elektrik potansiyel, kondansatörler,
dielektrikler, akım, direnç, doğru akım devreleri, manyetik alan, manyetik
kuvvetler, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, indüktans ve
alternatif akım hakkında bilgi sahibi olur.
 Elektrik ve Manyetizma ile ilgili temel yasalarının anlamlarını ve bu yasaların
problemlerin çözümünde nasıl uygulanacağını öğrenir.
 Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneğini geliştirir.
 Fizik ve matematik bilgilerini uygulama yeteneği kazanır.
 Fizik yasaları ile doğa olaylarını bağdaştırır.
 Elektrik yükü.
 Elektrik alan ve Gauss yasası.
 Elektrik potansiyel.
 Kondansatörler ve dielektrikler.
 Akım ve direnç.
 Doğru akım devreleri.
 Manyetik alan ve manyetik kuvvetler.
 Manyetik alan kaynakları.
 Elektromanyetik indüksiyon.
 İndüktans.
 Alternatif akım.
 David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker, Fundamentals of Physics,
9th Edition, John Willey & Sons, Inc., 2011.
 Hough D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern
Physics, 13th Edition, Addisin-Wesley, 2012.
 Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and
Engineers with Modern Physics, 8th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning,
2010.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Tartışılacak/ işlenecek Konular
1.
Elektrik yükü, elektrik alan
2.
Elektrik alan, Gauss yasası
3.
Gauss yasası, elektrik potansiyel
4.
Elekrik potansiyel, kondansatörler ve dielektrikler
5.
Kondansatörler ve dielektrikler, akım ve direnç
6.
Doğru akım devreleri
7.
Ara sınav
8.
Manyetik alan ve manyetik kuvvetler
9.
Manyetik alan kaynakları
10.
Elektromanyetik indüksiyon
11.
İndüktans
12.
Alternatif akım
13.
14.
15.
16.
Ara sınav
Alternatif akım, genel tekrar
Genel sınava hazırlık
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Sayısı
Katkı Payı %
2
1
3
50
50
100
50
50
100
Toplam
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ ) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
kütüphane-internet araştırma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
4
Toplam İş Yükü
56
14
4
56
2
1
12
14
24
14
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
x
x
x
12
13
14
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Maden Mühendisleri
İçin Jeoloji
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu
Jeo
Bahar
116
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
2
0
3
5
Anlatım, Soru-yanıt, Uygulama- Araştırma
Prof. Dr. Kadir DİRİK
Maden Mühendisliği öğrencilerine yeryuvarı’nın yapısı, levha tektoniği kavramı, yeri
etkileyen iç ve dış süreçler, bu süreçler sonucunda oluşan kayaçları; gerilme ve
deformasyon kavramı ile bunlar sonucu oluşan yapıları ve oluşum mekanizmalarını
öğretmek ve bunlarla ilgili problemleri harita uygulamaları ile pekiştirmek.
Öğrenci bu dersin sonunda:
 Yeryuvarı’nın yapısı ve kayaç türlerini,
 Kayaçların oluşum koşulları ve geçirdikleri deformasyon süreçlerini,
 Topoğrafik ve yapısal düzlem kavramalarını ve bunların ölçüm elemanlarını ve ilgili
problemleri,
 Jeolojik harita yorumlamasını ve bu haritalardan jeolojik kesit üretilmesini öğrenir.
Yeryuvarı’nın yapısı; mineral, minerallerin özellikleri ve kaya döngüsü; mağmatizma,
magmatik kayaçlar; ayrışma, çökelim ve çökelim kayaçları; metamorfizma ve
metamorfik kayaçlar; yeraltı ve yerüstü suları, kütle hareketleri; rüzgar, buzul,
dalganın etkileri; sünümlü ve kırılgan deformasyon kavramı ve ilişkili yapılar;
topoğrafik ve jeolojik haritalar ve kesitler
Davis 1984. Structural Geology of Rocks and Regions. John Wiley & Sons, New
York.
Monroe, Wicander and Hazlett 2006. Physical Geology: Exploring the Earth,
Brooks/Cole Pub. Co. & Thomson.
Dirik K, 2012, Physical Geology Lecture Notes,
Monroe and Wicander (çev. Dirik ve Şener) 2007. Fiziksel Jeoloji, Yeryuvarının
araştırılması, JMO yayınları, Ankara.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
Teorik
1.
Jeoloji hakkında genel bilgiler
2.
Yerin yapısı, depremler
3.
Mineral ve minerallerin özellikleri
4.
Mağmatizma ve magmatik kayaçlar
6.
7.
Ayrışma ve ayrışma çeşitleri, Çökelim ve çökelim
kayaçları
Metamorfizma ve metamorfik kayaçlar
Ara sınav
8.
Yeraltı ve yerüstü suları
9.
Kütle hareketleri
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rüzgar, buzul ve dalga süreçleri
Sünümlü deformasyon kavramı ve ilişkili yapılar
Kırılgan deformasyon kavramı ve ilişkili yapılar (Faylar)
Ara sınav
Kırılgan deformasyon kavramı ve ilişkili yapılar (Eklemler)
Genel sınava hazırlık
5.
Uygulama
Giriş
Harita bilgisi ve harita türleri
Ölçek kavramı ve problemleri
Düzlemsel, çizgisel yapılar ve
elemanları
Yapısal düzlemler, yapısal
kontur kavramı
Üç nokta problemleri
Tabaka kavramı ve V kuralı
(Yatay-düşey tabaka)
Tabaka kavramı ve V kuralı
(Eğimli tabaka)
Kıvrımlar
Uyumsuzluklar
Faylar
Karmaşık haritalar
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
2
2
1
5
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
10
40
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
14
2
28
12
4
48
2
2
1
6
10
12
12
20
12
148
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kimya II
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Kim
Bahar
110
Kim 109
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
0
4
5
Anlatım, Tartışma, Soru-cevap
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
Bu dersin amacı, öğrenciyi, atom, molekül ve iyonik halde maddelerin kimyasal
özellikleri ve tepkimeleri hakkında bilgilendirmek ve problem çözme becerisini
kazandırmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst
sınıflarda aldığı meslek derslerinde kullanabilme becerisi geliştirmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Kimyasal bağ ve bağ teorilerini öğrenir,
2. Buhar basıncı, faz diyagramları, kristal yapıları öğrenir,
3. Çözelti tipleri, çözünürlük, kolligatif özellikler öğrenir,
4. Reaksiyon hızları, reaksiyon derecesi, reaksiyon mekanizmaları öğrenir,
5. Dinamik denge, denge sabiti, denge şartları, hesaplamaları öğrenir,
6. Asit-baz teorileri, suyun iyonlaşması, pH skalasını öğrenir,
7. Tampon çözeltiler, ortak iyon, indikatörler, titrasyon öğrenir,
8. Çözünürlük çarpımı sabiti, çözünürlük-pH ilişkisini öğrenir,
9. Termodinamik, entropi ve serbest enerji tanımları, özelliklerini öğrenir,
Kimyasal Bağ I: Basit kavramlar, Kimyasal Bağ II: İlave kavramlar, Sıvılar, katılar
ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal kinetik,
Kimyasal dengenin prensipleri, Asitler ve Bazlar, Genişletilmiş yönleriyle asit-baz
dengesi, Kompleks-iyon dengesi ve çözünürlük, Entropi ve serbest enerji.
Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Petrucci, Harwood, Herring Co.,
New York. Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Kimyasal Bağ I: Basit kavramlar
2.
Kimyasal Bağ I: Basit kavramlar, Kimyasal Bağ II: İlave kavramlar
3.
Kimyasal Bağ II: İlave kavramlar
4.
Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
5.
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
6.
Ara sınav
7.
Kimyasal kinetik
8.
Kimyasal dengenin prensipleri
9.
Asitler ve Bazlar
10.
Asitler ve Bazlar
11.
Ara sınav
12.
Genişletilmiş yönleriyle asit-baz dengesi
13.
Kompleks-iyon dengesi ve çözünürlük
14.
Entropi ve serbest enerji
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Sayısı
Katkı Payı %
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
4
Toplam İş Yükü
56
11
5
55
2
1
28
10
15
34
20
15
146
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kimya Lab. II
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Kim
Bahar
120
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
0
3
1
2
Deney
Kimya Bölümü Öğretim üye ve elemanları
Bu dersin amacı, öğrenciyi, temel laboratuvar kuralları hakkında bilgilendirmek
ve Genel Kimya dersinde işlenilen konulara yönelik deneyler yaparak araştırma
becerisi kazandırmaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci,
1) Laboratuvar temel kurallarını öğrenir,
2) Kimyasal Dengeyi öğrenir,
3) Cu(IO3)2 çözünürlük çarpımının tayin edilmesini öğrenir,
4) KNO3 çözünürlüğü ve saflaştırılmasını öğrenir,
5) Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisini öğrenir,
6) Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisini öğrenir,
7) Yükseltgenme- indirgenme reaksiyonlarını öğrenir,
8) Elektrolizle bakır kaplamayı öğrenir,
9) Sabun yapımını ve organik fonksiyonel grupların analizini öğrenir.
Kimyasal denge, çözünürlük sabiti hesaplanması, yükseltgenme indirgenme
reaksiyonları, elektroliz, organik fonksiyonel gruplar
Genel Kimya Laboratuvar El kitabı.
Principles and Modern Applications GENERAL CHEMISTRY 8th
Petrucci, Harwood, Herring, Prentice Hall.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Laboratuarın tanıtımı ve deney teksirlerinin verilmesi
2.
Kimyasal Denge
3.
Cu(IO3)2 çözünürlük çarpımının tayini
4.
KNO3 çözünürlüğü ve saflaştırılması
5.
Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi
6.
Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi
7.
Ara sınav
8.
Yükseltgenme- indirgenme reaksiyonları
9.
Elektrolizle bakır kaplamayı
10.
Sabun
11.
Organik fonksiyonel grupların analizi
12.
Telafi
13.
Telafi
14.
Telafi
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
Katkı Payı %
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
9
25
1
1
11
25
50
100
50
50
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
10
3
30
9
1
1
21
1
8
10
22
9
8
10
57
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Teknik Çizim
Mad
Bahar
114
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
0
1
3
Anlatım, Bilgisayar Uygulaması
Dr. A. Kemal CENGİZ
CAD tabanlı çizim programı ile teknik çizim yapabilmek ve ifade edebilmektir.
Mühendislik nesnelerini CAD tabanlı çizmek, teknik çizim ile ifade edilen diğer
nesneleri ayrıntılı olarak okuyabilmek
Temel geometrik çizimler
İzdüşüm ve ölçeklendirme
Perspektiften çizimi
Perspektiften görünüş çıkarma
Mühendislik çiziminde bilgisayar uygulamaları (CAD).
Notes on Engineering Graphics, METU Mechanical Engineering Department
(1989)
AUTOCAD 3D Notları
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Teknik çizimde kullanılan temel araçlar ve AutoCAD
2.
AutoCAD’e giriş
3.
Geometrik inşa
4.
Ortografik çizim
5.
Ortografik projeksiyon
6.
Ortografik okuma
7.
Ara sınav
8.
İzometrik çizim
9.
İzometrik projeksiyon
10.
İzometrik okuma
11.
Kesitleme ve (conventions)
12.
Vida dişi ve saplamalar
13.
Ara sınav
14.
Kesitleme problemleri
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Sayısı
12
2
Katkı Payı %**
12
38
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
1
15
Sayısı
14
12
12
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
2
2
2
6
7
50
100
50
50
100
Toplam İş Yükü
28
24
24
12
7
95
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Matematik II
Önkoşul(lar)
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Mat
Bahar
108
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
0
4
5
Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama-Alıştırma
Matematik Bölümü Öğretim Elemanları
Bu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu
kavramların
karşılaşılabilecek
çeşitli
problemleri
çözmede
nasıl
kullanılabileceğini göstermektir.
Bu dersinde sonunda öğrenci,
• kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar,
• öğrendiği matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar,
• kurduğu matematiksel ilişkileri karşılaşabileceği problemleri çözmek için
uygular.
İntegral
Belirli İntegralin Uygulamaları
İntegral Alma Yöntemleri
Diziler ve Seriler
G. B. Thomas, M. D. Weir, J. R. Hass, Thomas’ Calculus, Pearson.
R. A. Adams, Calculus, A Complete Course, Addison-Wesley.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak/işlenecek Konular
Alan Kavramı, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri, Riemann Toplamı, Belirli
1.
İntegral
2.
Kalkülüsün Temel Teoremi, Belirsiz İntegraller ve Yerine Koyma Yöntemi
3.
Değişken Dönüşümü, Eğriler Arasındaki Alanlar
4.
Dik Kesitler Kullanarak Hacim Bulmak
5.
Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak, Yay Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları
6.
Ara sınav
7.
Temel İntegrasyon Formülleri, Kısmi İntegrasyon, Trigonometrik İntegraller
8.
Trigonometrik Dönüşümler, Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu
9.
Diziler, Sonsuz Seriler
10.
İntegral Testi, Karşılaştırma Testleri
11.
Ara sınav
12.
Oran ve Kök Testleri, Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık
13.
Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri
14.
Taylor Serisinin Yakınsaklığı, Binom Serisi ve Taylor Serilerinin Uygulamaları
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
Katkı Payı %
0
0
0
0
0
0
0
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
0
0
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
0
0
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
0
0
0
0
14
0
0
0
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
4
0
0
0
0
5
0
0
0
7
10
Toplam İş Yükü
56
0
0
0
0
70
0
0
0
14
10
150
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Türk Dili II
TKD
Bahar
104
Yok
Türkçe
Zorunlu
Yüz Yüze, Tartışma
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
2
Teorik anlatım
Dr. Hüseyin Yeniçeri
Düzgün cümle kurma alışkanlığı vermek
1. Doğru ve anlaşılır cümle kurabilme
2. Bilimsel yazılarda türk dilinin özelliklerini kullanır.
3. Anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilir.
Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım
Atabey, İ ve diğ. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Cümlenin Ögeleri
2.
Cümlenin Türleri
3.
Cümlenin Anlamı
4.
Anlatım Bozuklukları
5.
Anlatım Bozukluğu Örnekleri
6.
Anlatım Türleri ARA SINAV
7.
Anlatım Yolları
8.
Sözlü Anlatım Türleri
9.
Yazılı Anlatım
10.
Paragraf Kurma
11.
Yazıda Buluş
12.
Bilimsel Yazılar
13.
Resmi Yazılar
14.
Dilekçe Örnekleri
15.
Genel Sınav
16.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Sayısı
1
1
1
3
1
1
Katkı Payı %
25
25
50
100
50
50
Toplam
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
100
Sayısı
14
14
5
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
2
1
3
1
1
Toplam İş Yükü
28
14
15
2
1
60
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi I
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
AİT
Güz
203
Yok
Türkçe
Zorunlu
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
2
Anlatım ve Tartışma
Enstitü Öğretim Elemanları
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra
laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre
biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk
Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında
ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere
öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir.
AİT 203 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve
Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde
millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke
seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama,
analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
 Tarihsel bilginin, bir konu/sorun ve zaman kesiti, olay-olgular, aktörleri
etrafında çözümlenmesi, bu tarihsel olay-olgunun yazım ve anlatı biçimleri,
dolayısıyla çeşitli materyallerin; tarihsel kesitle-olay-olgu-aktörler üzerine
kaynakların, literatürün (kitaplar, makaleler, sinema ve edebiyat ürünleri) bu
bilginin çözümlenmesinde bakış açısını destekleme gücünü kazanır.
 Bir tarihsel sorunu ele alan ve irdeleyen makalenin nasıl okunması,
yorumlanması gerektiğini öğrenir,
 Bir tarihsel sorunu bugünle ilişkilendirerek, güncel sorunlarla (varsayımsal)
ilişkisini kurarak araştırır,
 Tarihsel bir problem üzerine sunum hazırlamayı öğrenir,
 Farklı bakış açılarını ve görüşleri eleştirel olarak değerlendirme yetisini
kazanır, kendi bakış açısına ve ileri sürdüğü düşünceler ve görüşlerine
yönelik ortaya çıkan sorulara, tarihsel dayanaklarla düşünerek analiz edip
cevap verebilme deneyimini, bir problem üzerine düşüncesini rasyonel ve
doğru ifade edebilme ve aktarabilme bilgi ve deneyimini kazanır, soyutlama
yapabilmeyi öğrenir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulusdevletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi
içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta:
Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl,
1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması),
modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması
çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin
değişmesinin aşamaları,
Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî,
toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış
siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi,
Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri)
günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de
referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi,
Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin
önemini bu içerikte kavranması.
Kaynaklar
KILINÇKAYA Derviş (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi,
Ankara, 2004.
AHMAD Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
LEWIS Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984.
MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara,
1974.
SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.
ZÜRCHER, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Kavramlar ve Osmanlı-Türk Modernleşmesi
Modern Avrupa'nın Doğuşunun hazırlayan olay-olgular, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Fransız
2.
Devrimi'nin Avrupa dışı dünyaya etkileri ve sonuçları,
Avrupa ve Şark Meselesi, Erken ve Geç Kolonyalizm hareketleri, Avrupa ve Osmanlı Devleti
3.
İlişkilerinin Özellikleri, Emperyalizm Çağında Osmanlı devleti ve Avrupa.
Avrupa'da Meşrutiyet ve Anayasa Düşüncesi, Osmanlı Devleti'nde Aydın Muhalefeti olarak Yeni
Osmanlılar, Tanzimat ve Meşrutiyet Devrinin özellikleri, I. Meşrutiyet (1876), Osmanlı İttihad ve
4.
Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu
II. Meşrutiyet Devri- 1908 Devrimi , Türk Siyasî Düşünce Akımları ve Hareketleri, Balkan Savaşları ve
5.
Trablusgarb Savaşı
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Savaşın Sebepleri ve Sonuçları, Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi
sürecinde bu savaşın değerlendirilmesi:
Şark Meselesi Bağlamında Osmanlı Devleti'nin
6.
Parçalanması ve Paylaşımı.
7.
Ara sınav
8.
Mondros Mütarekesi şartları ve Millî Mücadele'nin Başlaması, Hazırlık-Örgütlenme Evresi
9.
Millî Mücadele'de Örgütlenmenin Siyasî Boyutu olarak Erzurum ve Sivas Kongreleri
10.
Sivas Kongresi ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Millî'nin Kabul ve ilânı
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, TBMM Hükümeti'nin kuruluşu ve Millî
11.
Mücadele'nin siyasî merkezliğinin tescili, Millî Mücadele'nin askerî evresi.
12.
Ara Sınav
Lozan Konferansı, Barış Andlaşmaları çerçevesinde I. Dünya Savaşı sonrası Yeni Dünya Düzeni
13.
değerlendirmesi,
Lozan Andlaşması, Ankara TBMM Hükümeti ve Şark Meselesi Bağlamında Mondros Mütarekesi14.
Sevr Barış Andlaşması ve Lozan Andlaşması'nın Karşılaştırılması
15.
16.
Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
Katkı Payı %
10
40
50
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
50
50
100
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
2 ara sınavla beraber finale hazırlık
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
-
Süresi
2
-
Toplam İş Yükü
28
-
4
10
40
-
-
68
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Akademik Yazma
Becerileri I
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin türü
Dersin verilme
şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu
Dersin amacı
ING
Güz/
3
0
211
Bahar
ING 112 dersinden en az C3 notuyla başarılı olmak
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
3
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, gösteri, beyin fırtınası.
YDYO Modern Diller Okutmanları
Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri
akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
1. Bir paragrafın temel öğelerini (Konu cümlesi, gelişme ve ana ve yardımcı destek
cümleleri, sonuç cümlesi) ayırt edebilme.
2. Olayları tarihsel bir sıralama yaparak bir bütün içerisinde yazılı olarak ifade
edebilme.
3. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak tasvir paragrafları
yazabilme ve mekâna göre sıralama yapabilme.
4. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar
yazabilme ve mantık sıralaması yapabilme.
5. Yazma süreci ve aşamalarının (Yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin
düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk taslağın yeniden yazılması, son halinin
yazılması) bilgisi.
6. Bir paragrafın nasıl genişletilip kompozisyona dönüştürüleceğinin (Tez cümlesi,
tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgisi.
7. Sınıflandırma türünde kompozisyonlar yazabilme.
Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları;
bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir
biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı
izlenmektedir.
Boardman Cynthia A. & Frydenberg Jia,
Writing to Communicate paragraphs and essays / Students’ Book
(Pearson Longman 2008 / 3rd Edition)
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak/İşlenecek Konular
Dersin tanımı ve tanıtımı
1.
Paragraf organizasyonu
Ana fikri veren cümle
2.
Destekleyen cümleler
Sonuç cümlesi
Paragraf formatı
Paragrafta birlik, tutarlılık, bütünlük
Öyküleyici paragraf yazma ve kronolojik sıralama
3.
Betimleyici paragraf yazma ve mekansal sıralama
Açıklayıcı paragraf yazma ve mantıksal sıralama
Paragraf türlerinin yapı ve tekniği
4.
Paragraf türlerinin özellikleri (birlik, tutarlılık, bütünlük)
Beyin fırtınası
Düşünceleri organize etme
Birinci taslağı yazma
5.
Birinci taslağı tekrar yazma
Son nüshayı yazma
Paragraftan kompozisyona geçiş
Paragrafı genişletme
Yapı ve teknik
6.
Kompozisyonun anafikir cümlesi
Anafikir cümlesinin kısımları
7.  Ara Sınav
Giriş paragrafı
8.
Kompozisyonda giriş, gelişme ve sonuç paragrafları.
9.
10.
11.
12. 
13.
14.
15.
16.
Gelişme paragrafları
Yapı ve teknikleri
Öğretmen geribildirimi/sınıf tartışması
Kompozisyonda giriş, gelişme ve sonuç paragrafları.
Öğretmen geribildirimi/sınıf tartışması
Sınıflandırma kompozisyonu yazma
Sınıflandırma kompozisyonunda paragraf düzeni
Örnek paragraflar
Ara Sınav
Sınıflandırma kompozisyonu bağlaçları / örnekli açıklama
Alıştırma
Öğrenciden öğrenciye geribildirim / sınıf tartışması
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam /Katılım
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Sayısı
2
1
3
2
1
3
Sayısı
14
14
4
2
1
31
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
x
x
Süresi
3
1
4
10
10
24
Katkı Payı
%50
%50
%100
%50
%50
%100
Toplam İş Yükü
42
14
4
20
10
90
AKTS 3
8
9
10
11
12
13
14
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Maden Makinaları ve
Elektrik Sistemleri
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
229
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
4
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. Sair KAHRAMAN
Makineleri oluşturan temel elemanlar ile temel elektrik
elektrik alanında
öğrenciyi bilgilendirmek; pnömatik, hidrolik ve elektrik sistemlerini ve bu
sistemlerin maden makinaları ve ocaklarındaki uygulamalarını öğretmek.
Temel makine elemanları ve elektrik bilgisine sahip olmak.
Pnömatik sistemleri ve maden makinalarında uygulamalarını öğrenmek.
Hidrolik sistemleri ve maden makinalarında uygulamalarını öğrenmek.
Elektrik sistemlerinin maden makinaları ve ocaklarındaki uygulamalarını
öğrenmek.
Motorlu araçlarda güç iletim sistemleri. Frenler, rulmanlar, civatalar, kayışlar,
zincirler, makara ve halat sistemleri ve dişliler. Pnömatik sistemler; kompresörler,
silindirler, valfler, pnömatik devreler. Pnömatik sistemlerin maden ve maden
makinalarında uygulamaları. Hidrolik sistemler; pompalar, silindirler, valfler,
hidrolik devreler. hidrolik sistemlerin maden ve maden makinalarında
uygulamaları. Temel elektrik ve elektrik sistemleri. Madencilik ve maden
makinelerinde elektrik sistemlerinin uygulamaları.
Doug Edgar, 2004, “Basic Electricity for Industry, Circuits & Machines”, Pearson
Prentice Hall
Eugene C. Lister, 1984, “Electric Circuits and Machines”, McGraw-Hill.
Bernard Grob, 1989, “Basic Electronics”, McGraw-Hill.
Stefanko Robert, 1983, “Coal Mining Technology”, Society of Mining Engineers
Robert O.Parmly, “Mechanical Components Handbook”, 1985, McGraw-Hill.
H.Vefa Çerik, “Makine Elemanları”, 2005, M.E.B. Yayınları
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Motorlu araçlarda güç iletim sistemleri.
2.
Frenler, rulmanlar, civatalar, kayışlar, zincirler, makara ve halat sistemleri ve dişliler
3.
Pnömatik sistemler
4.
Pnömatik sistemlerin madencikte uygulamaları
5.
Genel hidrolik bilgisi
6.
Hidrolik prensipleri
7.
Hidrolik sistemler.
8.
Ara sınav
9.
Hidrolik sistemlerin açık ocaklarda uygulamaları
10.
Hidrolik sistemlerin yeraltı ocaklarındada uygulamaları
11.
Temel elektrik bilgisi
12.
Elektrik sistemleri
13.
Elektrik sistemlerinin madencilkte uygulamaları
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
4
48
2
1
10
12
20
12
122
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Madencilikte İş Sağlığı
ve Güvenliği
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Mad
Bahar
238
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
3
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. Bahtiyar Ünver
Madencilikte işçi sağlığı ve güvenliği bilincini kazandırmak.
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
Alınacak olan düşük/yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının çalışanlar ve
işletme açısından faydalarını ve zararlarını anlayabilecekler.
İş ile ilgili iş sağlığı ve kazaları hakkında örnekler verebilecek.
Hangi etkenlerin kazalara yol açabileceğini öğrenecek.
Kazaların oluşmasını engellemek için alınması gereken önlemleri öğrenecek.
Risk değerlendirme işlemini yapabilecek.
İş sağlığı ve güvenliğine giriş, iş hukuku, iş güvenliği ve sağlığına ergonomik
yaklaşım, endüstriyel çevre, maden kazaları, kaza verilerinin istatistiksel ve
ekonomik analizi, kazaların maliyeti, kaza önleme teknikleri, iş güvenliği ve
sağlığında insan faktörü.
David Grantham, 1991. Occupational Health and Hygiene Guidebook for the
WHSO, reprinted 2000. Published by DL Grantham.
Güyagüler, T., Karakaş, A., Güngör, A. 2005; Occupational Health and Safety in
Mining Indusrty, Ankara
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
İş sağlığı ve güvenliğine giriş
2.
İş hukuku
3.
İş güvenliği ve sağlığına ergonomik yaklaşım
4.
Endüstriyel çevre
5.
Maden kazaları
6.
Kaza verilerinin istatistiksel ve ekonomik analizi
7.
Ara sınav
8.
Kazaların maliyeti
9.
Kazaların maliyeti
10.
Kaza önleme teknikleri
11.
Kaza önleme teknikleri
12.
Ara sınav
13.
İş güvenliği ve sağlığında insan faktörü
14.
İş güvenliği ve sağlığında insan faktörü
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
12
3
36
2
1
8
10
16
10
90
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi*
1
2
3
4
5
1
x
2
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
x
11
x
12
x
13
x
14
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Mühendislik
Matematiği
MAT
223
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Önkoşul(lar)
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Güz
4
0
0
4
5
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
Matematik Bölümü Öğretim Elemanları
Bu dersin amacı; diferansiyel denklemler ve lineer cebirdeki bazı temel bilgileri
kazandırmak, çeşitli problemlerin matematiksel modellerini diferansiyel denklemlerle
ifade edip, bu problemlerin çözümlerini araştırmaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
- Diferansiyel denklem kuramını tanımlar.
-Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri sınıflandırır ve çözüm analizini yapar.
-Bazı fiziksel uygulamaların matematiksel modellemesi olan diferansiyel denklemleri
tanır ve çözer.
-Lineer cebirde matrisler ve determinantlar kavramlarını tanımlar.
-Özdeğer ve öz vektör kavramlarını uygulamalarda karşılaştığı problemlerin
çözümlerinde kullanır.
-Kendi mesleğine yönelik konularda diferansiyel denklemleri yorumlar ve kullanır.
-Diferansiyel denklemlere giriş.
-Birinci basamaktan diferansiyel denklemler ve uygulamaları.
-Temel varlık ve teklik teoremleri.
-Lineer cebir; matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
-2,3 ve n boyutlu uzaylarda vektörler.
-Özdeğer problemleri ve uygulamaları.
-William E. Boyce, Richard C. DiPrima, (2005), Elementary Differential Equations,
8th Edition ISBN: 0-471-43338-1
-Richard Bronson, 2003, Schaum’s Outline of Theory and Problems of Differential
Equations, 2nd Edition ISBN: 0-07-008019-4
-İlgili Diğer Güncel Kitaplar.
HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
Tartışılacak/ işlenecek Konular
1.
Diferansiyel denklem kuramı
2.
Birinci basamaktan diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve çözüm analizleri
3.
Birinci basamaktan diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve çözüm analizleri
4.
Bazı fiziksel uygulamaların matematiksel modellemesi
5.
Varlık ve teklik teoremleri
6.
Ara sınav
7.
Matris ve determinant kavramları
8.
Denklem sistemi çözümleri
9.
Özdeğer ve öz vektör kavramları
10.
Özdeğer problemleri
11.
Ara sınav
12.
Diferansiyel denklem sistemleri
13.
Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri
14.
Uygulamalarda karşılaşılan problem çözümleri ve yorumları
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
0
0
0
0
14
0
0
0
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
4
0
0
0
0
5
0
0
0
7
10
Katkı Payı %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
50
50
100
Toplam İş Yükü
56
0
0
0
0
70
0
0
0
14
10
150
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Mineraloji-Petrografi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Jeo
Güz
253
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz-yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
2
3
5
Anlatım, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Soru-Yanıt
Yrd.Doç.Dr. MERAL DOĞAN
Minerallerin ve kayaclarin fiziksel, yapısal ve kimyasal özelliklerini tanıma ve
yöntemleri, minerallerin önemi, bugünün teknolojileri ve şartları ile geleceğe
çevresel, ekonomik önemi ve etkileri, yeni gelişimlerden ve araştırmalardan
haberdar olabilmek için öğrenmeyi öğrenmek
Mühendislik öğrencilerine bugün ve gelecekteki kariyerlerine temel oluşturmak.
Mineraller ve kayaclarla ilgili 21. Yüzyılın gelişimlerinden haberdar olmak,
karşılaşılacak problemleri çözebilmek için bilimsel alt yapı oluşturmak, mineral
ve enerji kaynakları: Aktif eğitim (kendi kendine öğrenme yeteneği kazanmak ),
problem çözme, kritik düşünme ve bilgi ve özelliklerini geliştirme.
Minerallerin ve kayaclarin fiziksel ve kimyasal özellikleri, iç ve dış kristal yapıları;
El örnekleri ve ince kesitlerden mineral tanıma ve EM, EDS, WDS, EPMA, XRD
gibi diğer mineral tanıma yöntemlerine giriş
Klein, Cornelius and Hurlbut, Manual of Mineralogy, 2009, 21 edition.
Blatt, Tracy and Owens, Petrology, 2006
Her ders için hazırlanan POWER POINT formunda ders notları
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Mineral ve kayac tanımı ve fiziksel özellikleri
Mineral morfolojisi, simetri, simetri elemanları, kristal sistemleri, nokta grupları ve 32 crystal
2.
sınıfı, Miller indisi, zon, Stereographik Net ve graf üzerinde işaretleme
3.
Mineral optik ve mikroscop, ışık, izotropik ve anizotropik kristaller
Uniaks an biaks kristaller, optik işaret, elongasyon, absorpsiyon ve pleokroizm
4.
determinasyonu
Minerallerin kimyasal kompozisyonları ve grafik olarak sunumu; Mineral kimyasının değişimi,
5.
katı çözeltiler ve kuralları, polymorfizm-izomorfizm
6.
Ara sınav
7.
Kristal yapıları, Pauling Kuralları
Native elements, oksitler, ve hidroksitler, halidler, fosfatlar, sulfatlar, karbonatlar (Mevcut el
8.
örnekleri ve ince kesitlerden)
Kayac yapan mineraller
(Silicates: Tectosilicates (kuvars, feldspatlar, feldspathoidler, skapolitler, zeolitler),
9.
fillosilikatlar, inosilicates, syklosilikatlar, sorosilikatlar, ve nezosilikatlar (Mevcut el örnekleri
ve ince kesitlerden)
10.
Magmatik kayaclar: Yapi, doku, kimya ve siniflamalari
11.
Ara sinav
12.
Faz kurallari ve faz diyagramlari
13.
Sedimentar kayaclar: Yapi, doku, kimya ve siniflamalari classification
14.
Metamorfizm ve metamorfik kayaclar: Yapi, doku, kimya ve siniflamalari
15.
Dönem projelerinin sunum ve tartışması
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Sayısı
Katkı Payı %
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
5
10
2
1
1
20
5
5
2
1
12
20
40
100
60
40
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
9
5
Süresi
3
3
Toplam İş Yükü
27
15
7
1
1
2
2
1
3
20
20
10
8
10
21
20
20
20
16
10
149
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Malzeme Mekaniği
Mad
Güz
231
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Dr. A. Kemal CENGİZ
Kuvvet ve moment dengesi eşitliklerine dayanan kapsamlı statik ve dinamik
uygulamaları ve malzemelerin mukavemeti
Statik-dinamik yasalarının ve mukavemetin, gerçek hayatta ve kuramsal
uygulamalarda kullanılabilmesi
Mekaniğin temelleri, Boyutsal analiz, Statik ve denge, Vektörler, Enerji ve
momentum, Newton yasaları, Kinematik, Çubuklar ve kirişler, Gerilimin tanımı,
Mohr dairesi, Birim Uzama, Gerilimler ile Birim Uzamalar arasındaki bağlantılar,
İnce Duvarlı Silindirler, Kolonların Bükülmesi, Burulma, Kolonların Eğim ve Seğimi
Mechanics of Materials , Ferdinand P. Beer.,Mc. Garw Hill, 1994.
Engineering Mechanics Statics J. L. Meriam, Willey And Sons 1996
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Mekanikte birim sistemleri
2.
Fiziksel ve mekanik birimlerin boyutları
3.
Boyut analizi
4.
Skaler ve vektörel parametreler
5.
Güç, Denge
6.
Ara sınav
7.
Çubuklar, Kirişler
8.
Gerilimin tanımı, Mohr dairesi
9.
Birim Uzama, Gerilimler ile Birim Uzamalar arasındaki bağlantılar
10.
İnce Duvarlı Silindirler,
11.
Ara sınav
12.
Kolonların Bükülmesi,
13.
Burulma,
14.
Kolonların Eğim ve Seğimi
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Sayısı
2
1
Katkı Payı %
50
50
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
10
15
20
15
149
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
x
x
x
x
x
x
x
100
50
50
100
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Mühendislik
Termodinamiği
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
215
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
3
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Doç.Dr. Abdullah Obut
Bu dersin amacı, termodinamiğin temel prensiplerini ve bu prensiplerin
termodinamik-mühendislik uygulamalarındaki kullanımlarını öğretmektir.
Öğrenciler bu dersin sonunda termodinamik ile ilişkili temel terminolojiyi öğrenir
(PY1).
Öğrenciler bu dersin sonunda temel termodinamik kanunları tanımlayabilir (PY1).
Öğrenciler bu dersin sonunda mühendislik problemlerini tanımlamak, formülize
etmek ve çözmek için termodinamiğin prensiplerini kullanabilir (PY1, PY4,
PY11).
Termodinamiğe giriş ve temel termodinamik kavramlar.
Sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası.
Enerji ve termodinamiğin birinci yasası.
Isı makinaları ve termodinamiğin ikinci yasası.
Mutlak entropi ve termodinamiğin üçüncü yasası.
Termodinamiğin mühendislikteki uygulamaları.
Çengel, Y.A. and Boles, M.A., 2005, Thermodynamics-An Engineering
Approach, 5th Ed., McGraw-Hill.
Moran, M.J. and Shapiro, H.N., 2006, Fundamentals of Engineering
Thermodynamics, 5th Ed., John Wiley&Sons.
Sarıkaya, Y., 1993, Fizikokimya, Gazi Büro Kitabevi.
Sonntag, R.E., Borgnakke, C. and van Wylen, G.J., 2003, Fundamentals of
Thermodynamics, 6th Ed., John Wiley&Sons.
Konu ile ilgili diğer yayınlar.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
Termodinamiğe giriş. Termodinamiğin bazı mühendislik uygulamalarındaki önemi. Boyut ve
1.
birimlerin önemi.
Temel termodinamik kavramlar. Termodinamik sistemler&kontrol hacimleri. Sistemlerin
2.
özellikleri. Hal ve denge. Proses ve çevrim.
3.
Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve ısıl denge. Sıcaklık ölçekleri. Enerji konusuna giriş.
Isı ve iş kavramları. Isı ve/veya iş yoluyla enerji transferi. Termodinamiğin birinci yasası ve
4.
enerji denkliği. Problem çözme.
5.
İşin mekanik biçimleri. Sınır işi. Problem çözme.
6.
İdeal gazlar, sıvılar ve katıların özgül ısıları. Entalpi, tepkime ısısı. Problem çözme.
7.
Birinci ara sınav.
Termodinamiğin ikinci yasası. Isı rezervuarları. Tersinir ve tersinir olmayan prosesler. Carnot
çevrimi. Isı makinası, soğutma makinası ve ısı pompası. Tersinir ısı makinası, soğutma
8.
makinası ve ısı pompasının verimleri veya performans katsayıları. Problem çözümü.
Entropinin tanımı. Entropinin artışı prensibi. T·dS ilişkileri. Katılar, sıvılar ve ideal gazların
9.
entropi değişimleri. Problem çözümü.
10.
Ekserji kavramı. Bazı güç ve soğutma çevrimleri. Problem çözme.
Termodinamiğin üçüncü yasası. Mutlak entropi. Kimyasal tepkimelerde entropi değişimi.
11.
Problem çözme.
12.
İkinci ara sınav.
13.
Gibbs&Helmholtz serbest enerjileri. Serbest enerjinin sıcaklık ve basınç ile değişimi.
14.
Serbest enerji değişimi ve denge sabiti. Problem çözme.
15.
16.
Genel sınava hazırlık.
Genel sınav.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
10
40
50
100
50
50
100
Sayısı
14
12
1
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
x
11
x
12
x
13
x
14
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
2
3
10
5
7
Toplam İş Yükü
28
36
10
10
7
91
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Akışkanlar Mekaniği
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Mad
244
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Bahar
3
0
0
3
3
Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Doç.Dr. Abdullah Obut
Bu dersin amacı, akışkanlar mekaniğine ilişkin temel korunum eşitliklerini (kütle,
moment, enerji) ve bu eşitliklerin akışkanlar mekaniği-mühendislik uygulamalarındaki
kullanımlarını öğretmektir.
Öğrenciler bu dersin sonunda akışkanlar mekaniği ile ilişkili temel terminolojiyi
öğrenir (PY1).
Öğrenciler bu dersin sonunda akışkanlar mekaniğinin temel korunum eşitliklerini bilir
ve bu eşitlikleri kullanarak akışkanlar mekaniği-mühendislik problemlerini analiz
edebilir (PY1, PY4, PY11).
Öğrenciler bu dersin sonunda temel akışkanlar mekaniği eşitliklerini kullanarak
alternatifleri ve ölçüm gereçleri ile birlikte basit sistemleri tasarlayabilir (PY1, PY3,
PY4, PY10, PY11).
Akışkanlar mekaniğine giriş ve temel terminoloji.
Akışkan statiği.
Süreklilik denkliği.
Moment denkliği ve uygulamarı.
Enerji denkliği ve uygulamaları.
Borular ve açık kanallarda akış.
Akışkan makinaları ve boru sistemleri.
Douglas, J.F., Gasiorek, J.A., Swaffield, J.A. and Jack, L.B., 2005, Fluid Mechanics,
5th Ed., Prentice Hall.
Massey, B. and Ward-Smith, J., 2006, Mechanics of Fluids, 8th Ed., Taylor&Francis.
Munson, B.R., Young, D.F. and Okiishi, T.H., 2005, Fundamentals of Fluid
Mechanics, 5th Ed., John Wiley&Sons.
White, F.M., 2003, Fluid Mechanics, 5th Ed., McGraw-Hill.
Konu ile ilgili diğer yayınlar.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Akışkanlar mekaniğine giriş ve temel terminoloji.
2.
Akışkan statiği. Problem çözümü.
Akış kavramı ve tipleri ile ilgili temel kavramlar (düzgün ve durağan akış, sıkıştırılabilir ve
3.
sıkıştırılamaz akış, laminar ve türbülanslı akış, gerçek ve ideal akışkanlar, Reynolds sayısı).
4.
Lagrange ve Euler yaklaşımları. Süreklilik eşitliği. Problem çözümü.
5.
Momentum eşitliği ve uygulamaları. Problem çözümü.
6.
Enerji eşitliği ve uygulamaları. Problem çözümü.
7.
Birinci ara sınav.
8.
Enerji eşitliği ve uygulamaları. Akış ölçerler. Problem çözümü.
9.
Sınırlandırılmış sistemlerde laminar ve türbülanslı akış. Borularda akış kayıpları. Problem çözümü.
10.
Boru sistemlerindeki sıkışmayan akış. Problem çözümü.
11.
Açık kanallarda akış. Problem çözümü.
12.
İkinci ara sınav.
13.
Akışkan makinaları: teorisi, performansları ve uygulamaları.
14.
Rotodinamik&pozitif yerdeğiştirmeli makinalar. Makina-ağ etkileşimleri. Problem çözümü.
15.
Genel sınava hazırlık.
16.
Genel sınav.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
10
40
50
100
50
50
100
Sayısı
14
12
1
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
x
11
x
12
x
13
x
14
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
2
3
10
5
10
Toplam İş Yükü
28
36
10
10
10
94
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi II
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
AİT
Bahar
204
Yok
Türkçe
Zorunlu
Yüz Yüze, Tartışma
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
2
Anlatım ve Tartışma
Enstitü Öğretim Elemanları
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra
laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre
biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk
Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında
ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek
ve bunun değerini idrak ettirmektir.
AİT 204 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve
Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde
millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke
seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama,
analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
 Tarihsel bilginin, bir konu/sorun ve zaman kesiti, olay-olgular, aktörleri
etrafında çözümlenmesi, bu tarihsel olay-olgunun yazım ve anlatı biçimleri,
dolayısıyla çeşitli materyallerin; tarihsel kesitle-olay-olgu-aktörler üzerine
kaynakların, literatürün (kitaplar, makaleler, sinema ve edebiyat ürünleri) bu
bilginin çözümlenmesinde bakış açısını destekleme gücünü kazanır.
 Bir tarihsel sorunu ele alan ve irdeleyen makalenin nasıl okunması,
yorumlanması gerektiğini öğrenir,
 Bir tarihsel sorunu bugünle ilişkilendirerek, güncel sorunlarla (varsayımsal)
ilişkisini kurarak araştırır,
 Tarihsel bir problem üzerine sunum hazırlamayı öğrenir,
 Farklı bakış açılarını ve görüşleri eleştirel olarak değerlendirme yetisini
kazanır, kendi bakış açısına ve ileri sürdüğü düşünceler ve görüşlerine
yönelik ortaya çıkan sorulara, tarihsel dayanaklarla düşünerek analiz edip
cevap verebilme deneyimini, bir problem üzerine düşüncesini rasyonel ve
doğru ifade edebilme ve aktarabilme bilgi ve deneyimini kazanır, soyutlama
yapabilmeyi öğrenir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulusdevletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi
içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta:
Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl,
1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması),
modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması
çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin
değişmesinin aşamaları,
Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî,
toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış
siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi,
Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri)
günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de
referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi,
Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin
önemini bu içerikte kavranması.
Kaynaklar
KILINÇKAYA Derviş (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi,
Ankara, 2004.
AHMAD Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
LEWIS Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984.
MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara,
1974.
SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.
ZÜRCHER, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
Siyasî modernleşmenin zemini ve şartlarının hazırlayıcı olarak Saltanatın Kaldırılması,
Cumhuriyetin İlânı, Hilâfetin Kaldırılması: Yeni Devlet kurulurken Saltanat-Cumhuriyet ve
1.
Hilâfet Tartışmaları
1920-1938 arasında Türk siyasî iklimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Siyasî Partiler, iktidarmuhalefet ilişkileri, Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest
2.
Fırka; Siyasî ve toplumsal hayatın Demokratikleşmesi ve Türkiye'de Çok Partili Sistemin
Yerleşmesi meselesi
Siyasî modernleşmenin Hukuk Boyutu, Laik Hukuk Sisteminin Kurumları, Siyasî,toplumsal,
3.
ticarî ve ekonomik hayatı düzenleyici Kanunlaştırmalar.
Türk Ulus-Devletinin inşasında Eğitim Meselesi: Laik Eğitim Sistemi, Modern eğitim
kurumlarının yapılanması,Türk İnkılâbı'nda eğitim ve uluslaşma arasındaki ilişkinin özellikleri,
4.
bu yönde entellektüel ve ilmî-pedagojik tartışmaların eğitim siyasetlerine katkısı ve değeri
Ulus-devlet ve millî kültür ilişkisi, Türk Inkılâbı'nda millî kültürü besleyen ve yayan, bilimsel
olarak incelenmesi amacıyla kurulan yeni kurumlar, bu kurumların yapılanmasını etkileyen iç
5.
siyasî ve sosyolojik düşünmeler ve kültürel değişme üzerine entellektüel tartışmaların kültür
siyasetlerine yansıması.
Ulus-devlet ve ekonomik yapının yeniden tanzimi: Yeni Türkiye'de ekonomik düşünce ve
6.
uygulamaları
7.
Ara Sınav
İki Savaş Arası Bağlamında Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1930): Avrupa ve Türkiye
8.
İlişkileri ( Lozan sonrası devletlerle ikili ilişkiler çerçevesinde)
İki Savaş Arası Bağlamında Türk Dış Politikası (1930-1938)
Avrupa ve Türkiye İlişkileri (Kıta Avrupası'nda Totaliter rejimlerin değerlendirilmesi bağlamında)
SSCB ve Batı Avrupa, ABD ilişkileri,
9.
Türkiye-SSCB ilişkileri
Dış Siyasî ilişkilerin entellektüel ve toplum hayatına yansımaları, Matbuat ve Türk dış
politikasının yorumlanması.
10.
Atatürk İlkelerinin Değerlendirilmesi
Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü döneminin özellikleri
11.
II. Dünya Savaşı ve Türkiye - Dış Politika
II. Dünya Savaşı'nın Türk siyasetine ve toplumsal hayatına etkileri
12.
Ara Sınav
İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk Siyasî Hayatında Değişmelerin Karakteristikleri: Çok Partili
Sistemin Kurulması,
13.
Türkiye'de 1946 Seçimleri, iktidar-muhalefet ilişkileri,
Demokrat Parti'nin Kuruluşu
Demokrat Parti İktidarı (1950-1960): Demokrat Parti'nin İç Siyaset uygulamaları, Demokrat
Parti'nin Dış Siyaseti.
14.
Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de iç siyasî olaylar ve dış siyasî meseleler,
Soğuk Savaşın Sonu: SSCB'nin Dağılması, İki Almanya'nın Birleşmesi, Yugoslavya'nın
Parçalanmasının Türk iç-dış siyasetlerine etkileri ve yansımaları.
15.
16.
Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2
ara sınavla beraber finale hazırlık
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
10
40
50
100
50
50
100
Sayısı
14
-
Süresi
2
-
Toplam İş Yükü
28
-
4
10
40
-
-
68
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Cevher Hazırlama I
Mad
Bahar
258
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
2
4
5
Anlatım, Soru Cevap, Deney
Prof.Dr. A. Hakan Benzer, Prof.Dr. Özcan Y. Gülsoy
Boyut küçültme, sınıflandırma ve susuzlandırma hakkında genel bilgileri
kazandırmak ve böylece öğrencilerin cevher zenginleştirme tesisleri ve agrega
sanayiine malzeme hazırlanması esnasında muhtemel karşılaşılabilecek temel
mühendislik problemlerine çözümler üretebilmelerini sağlamak.
Temel cevher hazırlama problemlerini çözmek, kırma, öğütme ve Susuzlandırma
devrelerinin tasarımı ve mevcut devrelerin performans değerlendirmesi.
Cevher Hazırlamaya Giriş: Temel konuların tanımlanması; cevher, mineral,
cevher hazırlama ile ilgili teknik ve ekonomik konular. Taneli Malzemelerin
Özellikleri: Tane boyu, şekil, yüzey alanı ve tane gözenekliliği. Tane Boyu
Analizi: Tane boyu analizi sunumları ve tane boyu dağılımı için matematiksel
eşitlikler. Boyut Küçültme Teorisi: Tek tane kırılması, boyut küçültme
mekanizmaları, tüp değirmenlerin özellikleri. Kırma ve Öğütme: Ekipmanlar,
kapasite, boyut küçültme devreleri, kapalı devre boyut küçültme kavramı. Eleme:
Konvansiyonel eleme teorileri, laboratuvar eleme yöntemleri, endüstriyel eleme,
farklı eleme mekanizmaları, elek yüzeyleri, elek performansı. Sınıflandırma:
Serbest ve engelli çökelme, Newton ve Stoke’s yasaları, ekipmanlar, performans
ve sınıflandırma ekipmanlarının kapasiteleri. Susuzlandırma: Süspansiyonların
çökelme davranımları, çökeltme ekipmanları,tiknerler, filtreler ve filtreleme.
Laboratuvar çalışmaları: ufalama, sınıflandırma ve susuzlandırma birim işlemleri
ile ilgili laboratuvar uygulamalarını,Örnek alma, kırma, öğütme, serbestleşme,
tane boyu analizi, endüstriyel elek performansının belirlenmesi, serbest-engelli
çökelme, sınıflandırıcı performansının belirlenmesi, çökelme deneyi ve tikner
alanı belirlenmesi deneyi
-Wills, B.A., 1997, Mineral Processing Technology, 6th Edition, ButterworthHeinemann, Great Britain, 486 p.
-Weiss, N.L., 1985, SME Mineral Processing Handbook, Volume 1-2,
SME/AIME, New York, Ch. 3 and 30.
-Taggart, A.F., 1945, Handbook of Mineral Dressing of Ores and Industrial
Minerals, John Wiley & Sons Inc., New York, pp: 8-01, 8-60
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
Giriş, genel kavramlar, mineral, cevher, cevher, maden yatakları, tenör, verim, boyut küçültme,
1.
akım şemaları, serbestleşme, zenginleştirme
2.
Kırma, genel kavramlar, boyut küçültme teorileri
3.
Kırma, kırma ekipmanları, temel kırma devreleri-Deneyleri
4.
Eleme, elek analizi ve Deneyi
5.
Endüstriyel eleme ve Deneyi
6.
Madde denkliği
7.
Ara sınav
8.
Öğütme, öğütme ekipmanları, öğütme devreleri-Deneyleri
9.
Sınıflandırma, çökelme, spiral sınıflandırıcılar-Deneyleri
10.
Sınıflandırma, hidrosiklonlar-Deneyleri
11.
Ara sınav
12.
İnce eleme yöntemleri, malzeme taşıma, bunker, besleyiciler, bant konveyörler
13.
Susuzlandırma, çökeltme ve tiknerler-Deneyleri
14.
Filtreleme ve kurutma-Deneyleri
15.
16.
Genel sınava hazırlık
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
8
2
1
1
2
1
15
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
20
2
3
10
25
40
100
60
40
100
Sayısı
14
8
2
10
1
1
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Katkı düzeyi*
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
3
2
6
3
20
6
8
8
Toplam İş Yükü
42
16
12
30
20
6
16
8
150
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Maden İşletme I
Mad
Bahar
260
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumluları
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
2
4
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Alan Gezisi, Problem Çözme
Prof.Dr. Yılmaz ÖZÇELİK, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN
Dersin amacı; öğrencilere açık ocak ve yeraltı madencilik yöntemlerini ve arama
içerikli tasarımlarını anlatmak, yeraltı madenciliğinde rezerv hesabı, hafriyat,
ekipman seçimi, taşıma ve havalandırma konularıdır.
Açık ocak ve yer altı madencilik yöntemlerini ve tasarımının genel kavramlarını
uygulamak,
Açık ocak ve yeraltı madenlerine uygulanacak temel madencilik yöntemlerini
vermek,
Maden mühendisliği için gerekli olan mevcut teknolojileri, becerileri ve yeni
ekipmanları kullanmak.
Açık ocak madenciliğinin tanımı ve uygulamaları, dekapaj ve üretim işlemleri,
açık ocak madenciliğinde kullanılan araç ve ekipmanlar, basamak patlatması,
kepçe, kamyon ve kazıcı uygulamaları, açık ocak dizaynı, yeraltı madenciliğinin
tanımı ve sınıflandırması, yeraltı madencilik yönteminin seçimi, göçertme
yöntemi, kendinden tahkimatlı yöntem, tahkimatlı açıklıklar, yeraltı
madenciliğinde üretim ve hazırlıkta kullanılan makine ve ekipmanlar, yeraltı
maden modellemesi.
Gertsch R.E. and Bullock R.L., (Eds.) Techniques in Underground Mining, 1998.
W. Hustrulid, M. Kuchta, Open Pit Mine Planning and Design, 2. Vols, Balkema,
1998
B.A. Kennedy, Surface Mining, 2nd Ed., SME, 1990.
H.L.Hartman, SME Mining Engineering Handbook, 2 V., SME, 1992.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Dersin konuları ve amacı ile ilgili bilgilendirme
2.
Açık ocak madenciliği
3.
Taş ocakçılığı
4.
Auger, plaser ve çözelti madenciliği
5.
Problem çözme
6.
Problem çözme
7.
Ara sınav
8.
Giriş ve Yeraltı madencilik terminolojisi
9.
Kendinden tahkimatlı yeraltı madencilik yöntemleri
10.
Yapay tahkimatlı yeraltı madencilik yöntemleri
11.
Göçertme yöntemi, Çözelti madenciliği
12.
Problem çözme
13.
Problem çözme
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
2
1
3
Sayısı
14
12
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
50
50
100
50
50
100
Süresi
3
5
14
20
Toplam İş Yükü
42
60
28
20
150
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Maden Yatakları
Jeo
Bahar
254
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
3
Anlatım, tartışma
Doç.Dr.Yurdal Genç
Metalik maden yataklarının tiplerini, jeolojilerini, oluşum modellerini, rezerv-tenör
dağılımlarını Türkiye ve dünyadan örnekler vererek öğretmek.
Öğrenci başarıyla tamamlaması durumunda bu dersin sonunda aşağıdaki
konuları öğrenir.
 Maden yataklarının temel kavramları.
 Maden yataklarının ekonomik değerlendirme faktörleri.
 Bazik ve ultrabazik magmatik kayaçlara bağlı kromit, nikel sülfid ve platin
grubu metallerin yataklarının jeolojik özellikleri.
 Porfiri ve skarn tipi yatakların jeolojik özellikleri.
 Volkanojenik masif sülfid yataklarının jeolojik özellikleri.
 Sedimanter kayaçlara bağlı demir-mangan, aliminyum,kurşun-çinko ve bakır
yataklarının jeolojik özellikleri.
 Kıymetli ve az bulunan metal yataklarının(altın, gümüş, antimuan, civa) jeolojik
özellikleri.
Maden yataklarında temel kavramlar: sınıflamalar, şekil özellikleri, cevher
yankayaç ilişkileri, yankayaç alterasyonları, yapı-doku ve mineralojik özellikler.
Önemli maden yatağı tiplerinden örmekler: magmatik kayaçlara bağlı yataklar,
sedimanter/volkano-sedimanter seriler içindeki yataklar, metamorfik kayaçlara
bağlı yataklar, kalıntı yatakları ve superjen zenginleşmeler.
Evans A.M. 1993 Ore geology and industrial minerals. Blackwell USA,390p.
Misra K.C.2000 Understanding mineral deposits. Kluwer Academic Publishers
London, 845p.
Peters W.C. 1978 Exploration and mining geology. John Wiley & Sons, New
York, 696p.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Maden yatakları ile ilgili temel kavramlar
2.
Maden yatakları ile ilgili temel kavramlar
3.
Maden yataklarının ekonomik değerlendirme kriterleri
4.
Bazik ve ultrabazik magmatik kayaçlara bağlı kromit ve platin grubu metal yatakları.
5.
Bazik ve ultrabazik magmatik kayaçlara bağlı nikel-bakır-kobalt yatakları.
6.
Ara sınav
7.
Porfiri ve skarn tipi yatakları.
8.
Porfiri ve skarn tipi yatakları.
9.
Volkanojenik masif sülfid yatakları.
10.
Volkanojenik masif sülfid yatakları.
11.
Ara sınav
12.
Sedimanter kayaçlara bağlı demir-mangan, aliminyum,kurşun-çinko ve bakır yatakları.
13.
Sedimanter kayaçlara bağlı demir-mangan, aliminyum,kurşun-çinko ve bakır yatakları.
14.
Kıymetli ve az bulunan metal yatakları(altın, gümüş, antimuan, civa).
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
14
Katkı Payı %
10
2
1
17
40
50
100
50
50
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
12
4
48
2
1
5
8
10
8
94
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Temel İstatistik
Mad
213
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Güz
2
0
0
2
3
Anlatım, Problem çözme
Prof.Dr. A. Erhan TERCAN
Öğrenciye istatistiğin temellerini vermek ve bunların maden mühendisliği
problemlerine nasıl uygulanacağını göstermek.
Matematik ve istatistiği maden mühendisliği problemlerine uygulamak,
Bir problemi tanımlamak, formüle etmek ve çözmek,
Hem yazılı hem sözel olarak etkili bir şekilde iletişim kurmak,
Fikirleri yazılı bir şekilde matematiksel olarak ifade etmek,
Problem çözerken teknoloji hakkında uygun kararlar vermek.
Verilerin özetlenmesi, rastlantı değişkenleri ve bunların oalasılık dağılımları,
beklenen değer, varyans, kovaryans, örnekleme dağılımları, merkezi sınır
teoremi, nokta ve aralık kestirimi, hipotez testi, doğrusal regresyon
Erhan Tercan, Basic Statistics, 2009, Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi,
Erhan Tercan, Solved Problems in Basic Statistics, 2009, Ders Notları,
Hacettepe Üniversitesi,
W. Mendenhall, R.C. Scheaffer, D.D. Wackerly, 1986, Mathematical Statistics
with Applications, Pws Publishers.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
İstatistiğin amacı, temel kavramlar, histogramların (orijinal, bağıl ve birikimli) oluşturulması,
1.
gövde ve yaprak grafikleri
2.
Özet istatistikleri: lokasyon, yayılım ve dağılımın şeklini ölçen istatistikler, kutu grafikleri
3.
Kesikli rastlantı değişkenleri ve olasılık dağılımları
4.
Sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık dağılımları
5.
Beklenen değer, varyans , kovaryans ve korelasyon
6.
Normal dağılımla ilişkili örnekleme dağılımları ve merkezi sınır teoremi
7.
I. ara sınav
8.
Ortalamanın, oranın ve ortalamalar arasındaki farkın yansız kestiricileri
9.
Ortalama, oran ve ortalamalar arasındaki farka ilişkin güven aralıkları
10.
İstatistiksel testin elemanları ve büyük örneklem hipotez testi
11.
Küçük örneklem hipotez testi
12.
En küçük kareler yöntemi ve basit doğrusal regresyon
13.
Basit doğrusal modelin matris formu
14.
II. ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sayısı
Katkı Payı %
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
12
3
36
2
1
6
12
12
12
88
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Topoğrafya
Mad
Bahar
256
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
1
3
0
2
4
Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
Yrd.Doç. Mehmet Ali HİNDİSTAN
Dersin amacı; öğrencinin harita okuma ve plan hazırlama bilgilerine sahip
olmasını sağlamaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrencinin topoğrafya
ölçümlerini hem açık ocak hem de yer altı işletmelerinde yapabilmesi
beklenmektedir.
Topoğrafya verilerinin toplanması, saklanması ve analizi,
Koordinatlar, seviyeler için gerekli hesaplamaları yapmak,
İzo haritalar hazırlamak, hacimsel hesap yapmak.
Jeodezi bilimi; konusu ve amacı, kısa tarihçesi, Topoğrafyadaki önemli tanımlar,
harita türleri, harita yapımında önemli basamaklar ve ölçüm işlemlerinde kullanılan
birimler, çevrimleri ve uygulamaları, Küçük arazi parçalarının ölçülmesi,
ölçmelerde karşılaşılan hataların giderilmesi, basit ölçü aletleri, Koordinat
hesapları ve uygulamalar, poligonların tanım ve hesaplanması, Açı ölçen aletlerin
tanıtımı, kontrol ve ayarları, uygulamaları, nivelman hesabı ve ilgili problemler, açı
ve uzaklık ölçmeleri, uygulamalar.
Kavanagh B.F. and Bird. S.J.G., Surveying-Principles and Applications, 5th
Edition, Prentice-Hall, 2000.
Wolf P.R. and Brinker R.C., Elementary Surveying, Eighth Edition, 1989.
Schofield W., Engineering Surveying, Fourth Edition, 1993.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş, temel kavramlar
2.
Mesafe, açı ve yön kavramları
3.
Koordinat sistemi
4.
Alan ölçümleri ve hesaplama
5.
Travers ve niivelman hesaplamaları
6.
Hacim hesapları
7.
I. Ara sınav
8.
Bilgisayar yardımlı harita uygulaması
9.
Bilgisayar yardımlı harita uygulaması
10.
Bilgisayar yardımlı harita uygulaması
11.
Bilgisayar yardımlı harita uygulaması
12.
Bilgisayar yardımlı harita uygulaması
13.
II. Ara sınav
14.
Genel tekrar
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
5
-
Katkı Payı %
10
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
8
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
40
50
100
50
50
100
Sayısı
9
5
9
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
2
3
7
8
10
Toplam İş Yükü
18
15
63
16
10
122
Ders Bilgileri
Kodu
Cevher Hazırlama II
Mad
Güz
3
343
Mad 258’den başarılı olmak.
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
2
4
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Grup Çalışması, Rapor Hazırlama
Prof. Dr. Zafir Ekmekçi, Dr. E. Caner Orhan
Genel cevher zenginleştirme yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesi, böylece cevher
kalitesinin artırmak için temel mühendislik problemlerinin çözümünün sağlanması
I. Giriş; Genel tanımlamalar: mineral, cevher, cevher yatakları, tenör, verim
II. Cevher zenginleştirme devreleri ve madde denkliği
III. Cevher zenginleştirme akım şeması dizaynı
IV. Zenginleştirme yöntemleri ve ekipmanları
Mineralleri ayırmada kullanılan özellikler; Yerçekimi ile zenginleştirmenin temel
ilkeleri, yerçekimi ile zenginleştirme ekipmanları, Ağır ortam ayırımı, ağır sıvılar ve
süspansiyonlar, ağır ortam ayırıcıları, Yıkama eğrileri ve kömür hazırlama,
Manyetik ayırma, manyetik ayırıcılar ve süper iletken ayırıcılar, Elektrostatik
ayırma, kavramlar kuramlar ve ayırıcılar, Cevher ayıklama; triyaj ve elektronik
ayıklama, temel ilkeler ve ekipmanlar, Flotasyon, kavramlar ve kuramlar
(elektriksel çift tabaka, zeta potansiyeli, PSC ve temas açısı), flotasyonda
kullanılan kimyasallar , hücre tasarımı ve flotasyon makinaları, temel flotasyon
devreleri, sülfür ve oksitli mineral flotasyonu örnekleri.
-Wills, B.A., 1997, Mineral Processing Technology, 6th Edition, ButterworthHeinemann, Great Britain, 486 p.
-Weiss, N.L., 1985, SME Mineral Processing Handbook, Volume 1-2, SME/AIME,
New York, Ch. 3 and 30.
-J.M.Cury Unit operations in mineral processing, 1973,
-E. Kelly, D. Spottiswood, 1983,Introduction to mineral processing
-Mullar, L.A; Bhappu, R.B., 1980, Mineral Processing Plant Design
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş, genel tanımlar: Cevher, cevher yatakları, tenör, kazanım vb.
2.
Konsantre devreleri ve kütle denkliği
3.
Cevher hazırlama devrelerinin tasarımı
4.
Yoğunluk farkıyla ayırım, konsantre kriterleri, yöntemler
5.
Yoğunluk farkıyla ayırım, temel ekipmanlar, ilgili devreler ve uygulamalar
6.
Yoğunluk farkıyla ayırım, temel ekipmanlar, ilgili devreler ve uygulamalar
7.
Ara sınav
8.
Manyetik ayırma, temel prensipler, ekipmanlar ve uygulamalar
9.
Ağır ortamda ayırım, ağır sıvı testleri, yıkanabilirlik
10.
Kömür temizleme, ekipmanlar, akış şemaları ve uygulamalar
Elektrostatik ayırma, temel prensipler, ekipmanlar ve uygulamalar, Optik ayırma, temel
11.
prensipler, ekipmanlar ve uygulamalar
12.
Flotasyon, temel konseptler, temel yüzey kimyası, reaktifler, laboratuar testleri
13.
Flotasyon, ekipmanlar ve uygulamalar
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
10
2
1
13
12
1
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
20
30
50
100
50
50
100
Sayısı
14
10
Süresi
3
2
Toplam İş Yükü
42
20
12
5
60
2
1
10
10
20
10
152
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Kaya Mekaniği
Mad
Güz
349
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
2
3
4
Anlatım, Soru Cevap
Prof.Dr. Bahtiyar ÜNVER
Kaya malzemesi ve kütlesinin karakteristik ve mekanik özelliklerinin anlaşılması
için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmektir. Aynı zamanda ders kapsamında,
öğrencilere kaya mekaniği ile ilgili çeşitli mühendislik uygulamalarının
yaptırılması da amaçlanmaktadır.
Kaya malzemesinin mekanik özelliklerini göz önünde bulundurarak ifade eder,
Yük altındaki kaya malzemesi davranışını, tanımlama, formülüze etme ve
problemlerini çözer,
Sözlü ve yazılı olarak ifade eder,
Kaya içindeki açıklık dizaynında, en son teknolojileri ve aletleri kullanır.
Tanımlar ve Kaya mekaniğinin önemi, Gerilme-birim deformasyon analizi, Asal
gerilmeler ve grafiksel gerilme analizi, Birim deformasyon analizi, özel gerilmebirim deformasyon durumları, Lineer elastisite teorisine giriş, Yenilme ölçütleri,
zamana bağımlı kayaç davranışları, yerinde gerilme durumları, yeraltı
açıklıklarının tasarımı ve duraylılığı, Kaya kütleleri sınıflandırma yöntemleri, Kaya
kütlesi yapısının grafiksel analizi ve şev tasarımının temelleri.
J.A. Hudson and J.P. Harrison, “Engineering Rock Mechanics” Pergamon Press,
1997
Underground Excavations in Rock, Hoek & Brown
Rock Slope Engineering, Hoek & Bray
Rock Mechanics Principles, Coates, D.F.
Fundamentals of Rock Mechanics, Jaeger & Cook
Rock Mechanics, Goodman, R.E.
Rock Mechanics for Underground Mining, Brady & Brown
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
Kaya mekaniğine giriş, tanımlar, mühendislik uygulamalarında kaya mekaniğinin önemi ve
1.
uygulamaları, Gerilme-birim deformasyon analizi
2.
Asal gerilmeler ve grafiksel gerilme analizi (Mohr’s Circle)
Birim deformasyon analizi, özel gerilme-birim deformasyon durumları, Lineer elastisite teorisine
3.
giriş
4.
Yenilme ölçütleri, kayaç ve kaymaların akış özellikleri
5.
Yerinde gerilme durumları, jeolojik özelliklerin gerilme durumuna etkisi
6.
Ara sınav
7.
Yeraltı açıklıklarının tasarımı ve duraylılığı
Kaya kütlesi sınıflandırmasında kullanılan yöntem ve parametreler. Yüzey ve yeraltı
8.
tasarımlarında kaya kütlesi sınıflandırma uygulamaları
9.
Kaya kütlesi sınıflandırma sisteminin uygulamaları
10.
Kaya kütlesi yapısının grafiksel gösterimi ve şev duraylılığında kullanılması
11.
Şev tasarımının temelleri ve örnekler
12.
Kaya kütlesi sınıflandırma ve şev duraylılığı hakkında örnek çalışma
13.
Ders ile ilgili genel tekrar
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
4
2
1
7
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
4
12
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Katkı düzeyi*
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Katkı Payı %
12
38
50
100
50
50
100
Süresi
2
5
3
11
12
Toplam İş Yükü
28
20
36
22
12
118
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Maden Hukuku ve
Çevre
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Bahar
262
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Mehmet Tombul
Maden kanunu ve ilişki yasalar hakkında geniş kapsamlı bilgilerin sağlanması ve
tüm öğrencilerin madenciliğin çevreyle etkileşimi hakkındaki sorumluluklarının
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenci bu dersin sonunda,
-Maden kanununda terimlerin açıklamaları, maden kanunundaki hakları,
uygulamaları; araştırma, üretim hazırlığı ve üretim ruhsatlarını,
-Madenlerin çevreyle olan ilişkisini, madencilik uygulamalarının araziye etkilerini
ve çevreye verilen zararın en alt düzeye indirilmesinin yöntemlerini,
-Sıvı ve katı atıkları, atık su havuzlarının planlanmasını, çevresel düzenlemeleri,
toz, gürültü ve sarsıntı için alınacak önlemleri, yer altı madenciliğinde tasmanın
neden olduğu problemleri ve etkinin en alt düzeye indirilmesini,
-Yeraltı ve yeryüzü su kirliliği problemlerini, katı ve sıvı tesis atıklarının kimyasal
ve fiziksel özelliklerini, bu atıkların depolanması ve atık suların tesislerde tekrar
kullanımını, pirometalurji işlemler sonunda açığa çıkan tehlikeli gazların bertaraf
edilmesi yöntemlerini öğrenir.
Maden ve çevre kanunlarıyla ilgili tüm aktivitelerin teorik uygulamaları ve pratik
uygulamaları konusunda bilgilendirme.
Mad 262 Maden Hukuku ve Çevre Ders Notları.
Türk Maden Kanunu.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Maden kanununa giriş, maden ruhsatının alınması ve taşınması
2.
Ruhsat başvurusu, maden ruhsatlarının gelişimi
3.
Maden uygulamalarının ruhsatlandırılması, arama çalışmaları
4.
Arama zamanında üretim, arama kontratlarının yenilenmesi, üretim ruhsatının talebi
5.
Üretim projesinin hazırlanması
6.
Üretim ruhsatının talebi, üretim ruhsatının sorumlulukları
7.
Ara sınav
8.
Maden kanunundaki teşvikler, kaçakçılık, keşfeden hakkı, imtiyaz.
9.
Madenlerde teklif verme, teknik nezaretçilik, maden sahası kapanması
10.
Maden kanununa göre gerekli izinler
11.
Çevre yasası ve kanunu, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)
12.
Sınırlı alanlarla ilgili izinler.
13.
Sıhhi olmayan kuruluş düzenlemeleri, patlayıcı izinleri
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
10
15
20
15
149
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Kodu
Maden İşletme II
Mad
Güz
3
345
Mad 260’tan başarılı olmak.
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
2
4
5
Anlatım, problem çözme
Prof.Dr. Sair KAHRAMAN
Yeraltı açıklıklarını tahkim etme, kaya-tahkimat etkileşimi, tahkimat tipleri, ocak
havalandırması ve nakliyatının temellerini vermek
Kazı yapıldığında tabakaların davranışını anlamak,
Doğru özelliklerde ve boyutta optimum tahkimat tipini seçmek,
Mühendislik bilgisini ocak havalandırması, nakliyat sistemi ve tasarımına
uygulamak,
Sözel ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurmak,
Ocak havalandırma ve nakliyat problemlerine alternatif çözümler üretmek.
Tahkimatın ve gerekliliğinin tanımı, kaya tahkimat etkileşimi ve tahkimat
tasarımının ilkeleri ve tahkimat tipleri, ağaç, beton ve çelik tahkimat tiplerinin
incelenmesi, tünellerde, galerilerde ve üretim alanlarında kullanılan tahkimat
tipleri, özellikleri ve tasarımı. Ocak gazlarının özellikleri, hava mikterı kontrolü,
basınç kayıpları, ocak havalandırma devreleri, kendiliğinden ve kontrollü
havalandırma, ocak nakliyatı, vagonları ve lokomotifi harekete geçirmek için
gerekli olan kuvvetler, çekiş gücü, katar direnci.
J.A. Hudson, 1993, Comprehensive Rock Engineering, Pergamon,
H.L., Hartman, 1982, Mine Ventilation and Air Conditioning, John Wiley and
Sons Press
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Kaya ve zemin sınıflandırma yöntemleri, bunların tasarımda kullanımı
2.
Tahkimatın felsefesi, kaya-tahkimat etkileşimi
3.
Sünme zon teorisi ve zemin reaksiyonu
4.
Yerlatı kazısında tahkimatların tasarımı
5.
Kay takviye teknolojisi: tasarım, test etme ve değerlendirme
6.
Topuk tasarımı ve uzun ayaklarda tahkimat sistemleri
7.
I.ara sınav
8.
Ocak gazlarının özellikleri, hava miktarı kontrolü
9.
Basınç kayıpları ve ocak havalandırma devreleri
10.
Kendiliğinden havalandırma ve ocak karakteristik eğrisi
11.
Kontrollü havalandırma, regülatörler ve doğal havalandırma
12.
Madenlerde nakliyat,
13.
Çekiş gücü, lokomotif ve vagonları haraket ettirmek için gerekli kuvvetler
14.
II.ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
Katkı Payı %
4
12
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
2
1
7
Sayısı
14
4
Süresi
3
3
Toplam İş Yükü
42
12
12
5
60
2
1
12
15
24
15
153
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
38
50
100
50
50
100
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Maden Yataklarının
Değerlendirilmesi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
307
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
2
0
3
4
Anlatım, problem çözme, uygulama-alıştırma
Prof.Dr. A.Erhan TERCAN
Jeoistatistiksel yöntemlere özel bir önem vererek mineral kaynak/rezerv
kestirimine kapsamlı, uygulamalı bir yaklaşım sağlamak
Matematik, istatistik ve mühendislik bilgisini kaynak kestirimine uygulamak,
Sondaj yeri seçimine alternatif çözümler üretmek ve optimum olanı seçmek,
Kaynak kestiriminde variogram ve krigleme gibi son teknikleri kullanmak,
Sözel ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişimde bulunmak
Maden yataklarının değerlendirilmesinde kullanılan bölgesel değişkenler,
bölgesel değiişkenlerin uzaklığa bağlı değişkenliği, variogram, variogramın
kaynak/rezerv kestirimindeki önemi, Kaynak kestirimine ilişkin hatalar, hata
varyansı, global kestirim, optimum sondaj lokasyonlarının belirlenmesi, mineral
kaynak ve rezerv sınıflaması
Erhan Tercan, Evaluation of Mineral Deposits, 2009, Ders Notları, Hacettepe
Üniversitesi,
Erhan Tercan, Solved Problems in Mining Geostatistics, 2009, Ders Notları,
Hacettepe Üniversitesi,
A.J. Sinclair, and G.H. Blackwell, 2002, Applied Mineral Inventory Estimation,
Cambridge University Press
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Uzaklığa bağlı değişkenlik ve kaynak kestirimindeki önemi, bölgesel değişkenler
2.
Variogram ve özellikleri
3.
Bir ve iki boyutta deneysel variogramların hesaplanması
4.
Variogram modelleri, anizotropi, variogram model uyarlama
5.
Kestirim hata varyansı, kestirim işlemini etkileyen faktörler
6.
Bir ve iki boyutta yardımcı fonksiyonlar ve pratikteki kullanımları
7.
Krigleme, kriglemenin diğer yöntemlerle karşılaştırılması ve blok krigleme
8.
I.ara sınav, krigleme üzerine uygulamalar
9.
Global kaynak kestirimi
10.
Gerçek bir maden yatağında uygulama
11.
Kaynak/rezerv sınıflaması
12.
Optimum sondaj yeri seçimi
13.
Global kestirimde sondaj yeri seçimi
14.
II.ara sınav, global kestirimde sondaj yeri seçimi üzerine uygulamalar
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Sayısı
Katkı Payı %
14
14
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
17
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
36
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
14
2
28
12
3
36
2
1
8
12
16
12
120
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Mühendislikte Sondaj
Teknolojisi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
339
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
2
3
Anlatım, Soru-Yanıt, Alan Gezisi
Prof.Dr. Sair KAHRAMAN
Dersin amacı öğrencilere sondajın temel bilgilerini ve sondaj yöntemlerini ve
uygulamalarını öğretmek.
Sondaj teknolojileri ile ilgili genel bilgilerin öğrenilmesi.
Sondaj yöntemlerinin ve uygulamalarının öğrenilmesi.
Su, jeotermal ve jeoteknik sondajların öğrenilmesi.
Sondaj yöntemleri ile, makina ve teçhizatın anlatılması. Kayaçların delinebilirliği.
Sondaj sıvıları ve katkı maddeleri. Karotlu sondaj çeşitleri. Arızalar ve kurtarma.
Sondaj sapması ve yönlü sondaj. Su sondajı, jeotermal sondaj ve jeoteknik
sondajlar.
ANNES, MCCANN “ INTRODUCTION TO ROTARY DRILLING” UNIVERSITY
OF TEXAS, AUSTIN, 1982
COMMINS B.A. ; GIVEN I.A. “SME MINING ENGINEERING HANDBOOK” V1
AND V2 1973
ÖZBAYOĞLU Y. “HANDBOOK OF DIAMOND DRILL” ANKARA, 1983
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
Giriş
1.
Sondaj yöntemleri
2.
3.
Sığ sondaj
Kaya matkapları
4.
Kaya matkapları
5.
Sondaj sıvıları
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ara sınav
Kayaçların delinebilirliği
Karotlu sondaj ve koruma boruları
Çimentolama, arızalar ve kurtarma
Sondaj sapması ve yönlü sondaj
Su sondajı ve jeotermal sondaj
Jeoteknik sondajlar ve enjeksiyon
Ara sınav
Genel sınava hazırlık
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Sayısı
1
-
Katkı Payı %
10
-
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
40
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
2
Toplam İş Yükü
28
1
12
5
3
5
36
2
1
6
10
12
10
91
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Proses Mineralojisi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Mad
Güz
347
Yok
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
4
Anlatım, Soru-Yanıt
Yrd.Doç.Dr. N.Metin Can
Proses mineraloji bilgisinin madencilik ve cevher hazırlama süreçlerinde ne şekilde
kullanılacağı ve cevher hazırlamadaki önemini örneklerle anlatmak, bir proses
mineraloji çalışmasının yürütülmesinde izlenecek temel adımları, analitik
ekipmanları ve nicel veri oluşturma yöntemlerini vermek ve bu verilerin ilgili proses
açısından nasıl yorumlanması gerektiğini göstermek.
Numune alma ve hazırlama yöntemlerini uygulayabilme,
Cevher karakterizasyonu için ilgili yöntemleri uygulayabilme,
Elde edilen mineralojik verilerden mineral miktarlarını ve serbestleşme sınıflarını
hesaplayabilme,
Nicel veri türlerini proses parametreleriyle ilişkilendirebilme,
Nicel veri türlerini tesis optimizasyon, performans değerlendirme ve tasarım
aşamalarında kullanabilme
Proses mineralojisinin tanımı. Proses mineralojisinin üretim süreçlerindeki
kullanımı. Üretim süreçlerinde uygulanacak numune alma yöntemleri ve önemi.
Numune hazırlama. Cevher karakterizasyonu. Proses mineralojisinde kullanılan
analitik ekipmanlar. Ölçülebilen nicel veri türleri ve bunların hesaplanması.
Verilerin prosesle ilişkilendirilmesi ve yorumlanması. Farklı cevher ve prosesleri
için uygulama örnekleri.
Applied Mineralogy in the Mining Industry, William Petruk, Elsevier, 2000, p268.
Applied Mineralogy – a Quantitative Approach, M.P. Jones, Graham and Trotman,
Springer 2007, p274.
Process Mineralogy: Extractive Metallurgy, Mineral Exploration, Energy Resources
Edited by Donald M. Hausen and Won C. Park, AIME, 1981, p698.
Process Mineralogy II: Applications in Metallurgy, Ceramics and Geology, Edited
by Richard D. Hagni, AIME, 1982.
Process Mineralogy III Ed.by W.Petruk, AIME, 1984, p313.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Proses mineralojiye giriş
2.
Numune alma ve hazırlama yöntemleri
3.
Tesisten numune alma ve prosesteki verimsizlikler
4.
Serbestleşme teorisi ve temel ölçümler
5.
Proses mineralojisinde kullanılan analitik yöntemler ve imaj analizi yapan ekipmanlar
6.
Ara sınav
7.
Cevher karakterizasyonu
8.
Mineralojik analiz için numune hazırlamaya yönelik uygulama
9.
Nicel mineralojik veri toplama ve analizi
10.
Nicel mineralojik verilerin prosesle ilişkilendirilmesi
11.
Nicel mineralojik verilerin prosesle ilişkilendirilmesi (devam)
12.
Ara sınav
13.
Mineralojik verilerin prosesle ilişkilendirilmesine yönelik uygulama
14.
Farklı cevher tipleri ve üretim süreçlerinde proses mineralojinin kullanımı
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
20
40
40
100
60
40
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
4
48
1
2
1
10
5
10
10
10
10
120
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Mezuniyet Projesi I
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Mad
Güz
0
3
0
431
Mad 258+Mad 343 veya Mad 260+Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Yerel
Kredi
AKTS
1
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Bölüm ders sorumluları
Öğrencilere, madencilikte deneysel tasarım ve uygulama, verilerin analiz
edilmesi ve yorumlanması ile sonuca ulaşmaları için beceri kazandırmak.
Multidisipliner takım çalışması becerisi kazandırmak.
Maden mühendisliği uygulamalarında, gerekli modern mühendislik araçlarını ve
tekniklerini kullanabilmek.
Güncel literatür ve teknolojiyi takip edebilmek.
Alternatif çözümler üreterek en optimumu belirleyebilmek.
İki dönemlik çalışmanın ilk kısmında proje sorumlusu öğrenci gruplarına (1 ila 3
öğrenci) danışmalık yapmaktadır. Proje; laboratuvar çalışması, bilgisayar
uygulamaları, madencilik veya cevher hazırlama ürünleri için pazar araştırması,
maden planlaması veya cevher yatağının işletilmesi, herhangi bir mühendislik
probleminin çözümüne yönelik alternatiflerin geliştirilmesi gibi konuları
içerebilmektedir. Proje, ikinci dönemde proje raporunun teslim edilmesi ve
sunum yapılması ile tamamlanır.
-
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Literatür taraması
2.
Literatür taraması
3.
Literatür taraması
4.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
5.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
6.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
7.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
8.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
9.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
10.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
11.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
12.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
13.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
14.
Çalışmalara ait dönem raporunun değerlendirilmesi
15.
Çalışmalara ait dönem raporunun değerlendirilmesi
16.
Sözlü sunum
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Sayısı
12
1
Katkı Payı %
24
26
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
1
14
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
3
36
12
2
24
1
1
20
30
20
30
152
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
50
100
50
50
100
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Mezuniyet Projesi II
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Mad
Bahar
0
3
0
432
Mad 258+Mad 343 veya Mad 260+Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Zorunlu
Yüz Yüze
Yerel
Kredi
AKTS
1
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Bölüm ders sorumluları
Öğrencilere, madencilikte deneysel tasarım ve uygulama, verilerin analiz
edilmesi ve yorumlanması ile sonuca ulaşmaları için beceri kazandırmak.
Multidisipliner takım çalışması becerisi kazandırmak.
Maden mühendisliği uygulamalarında, gerekli modern mühendislik araçlarını ve
tekniklerini kullanabilmek.
Güncel literatür ve teknolojiyi takip edebilmek.
Alternatif çözümler üreterek en optimumu belirleyebilmek.
İki dönemlik çalışmanın ikinci kısmında proje sorumlusu öğrenci gruplarına (1 ila
3 öğrenci) danışmalık yapmaktadır. Proje; laboratuvar çalışması, bilgisayar
uygulamaları, madencilik veya cevher hazırlama ürünleri için pazar araştırması,
maden planlaması veya cevher yatağının işletilmesi, herhangi bir mühendislik
probleminin çözümüne yönelik alternatiflerin geliştirilmesi gibi konuları
içerebilmektedir. Proje, ikinci dönemde proje raporunun teslim edilmesi ve
sunum yapılması ile tamamlanır.
-
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Literatür taraması
2.
Literatür taraması
3.
Literatür taraması
4.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
5.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
6.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
7.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
8.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
9.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
10.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
11.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
12.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
13.
Laboratuvar veya kuramsal çalışma
14.
Çalışmalara ait dönem raporunun değerlendirilmesi
15.
Çalışmalara ait dönem raporunun değerlendirilmesi
16.
Sözlü sunum
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Sayısı
12
1
Katkı Payı %
24
26
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
1
14
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
3
36
12
1
1
2
20
30
24
20
30
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
50
100
50
50
100
152
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Katı Atıkların İşlenmesi
Mad
Bahar
404
Yok
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. Ş. Levent Ergün
Geri dönüşüm ve kaynak kurtarma teknolojileri ile ilgili bilgiler. Metal ve maden
işleme ve ekstraktif metalurjik işlemler tarafından üretilen katı atıkların işlenmesi,
geri dönüşüm ile katı atıkların işleme teknolojilerinin üzerine vurgu ve katı atık
önleme ile ilgili kavramlar
Katı atık minimizasyon teknikleri, tekrar kullanma, kaynağında geri dönüşüm,
toplama ve taşıma, geri dönüşümlü katı atıklar, ayırma teknikleri, ambalaj
malzemelerinin geri kazanımı, kimyasal ve biyolojik geri dönüşüm ve geri
kazanım yöntemleri, termal kaynak kurtarma yöntemleri,
Katı atıkların oluşumu. Katı atıkların toplanması, işlenmesi ve depolanması. Geri
döndürülebilir özellikteki malzemelerin kazanımı. Geri kazanım işlemlerinde
kullanılan teknikler ve ekipmanlar. Atıkların bertaraf edilme yöntemleri.
Kreith, F. and Tchobanoglous, G., 2002, Handbook of Solid Waste Management,
2nd Ed., McGraw-Hill, 950 p.
Cheremisinoff, N.P., 2002, Handbook of Solid Waste Management and Waste
Minimization Technologies, Butterwoth-Heinemann, 477 p.
Shah, K.L., 1999, Basics of Solid and Hazardous Waste Management
Technology, Prentice-Hall, 534 p.
McGraw-Hill Recycling Handbook by Herbert F. Lund 2nd Edition, 2000
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş
2.
Atık malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşüm olanakları
3.
Atık maddelerin ayrılması için seçenekler
4.
Atık minimizasyonu
5.
Kaynağında geri kazanım. Toplama ve taşıma
6.
Gerikazanılabilir katı atıklar ve yeniden kullanım
7.
Ara sınav
8.
Ayırma teknikleri
9.
Kimyasal ve biyolojik geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri
10.
Termal kaynak kazanım yöntemleri
11.
Atık malzemelerin elden geçirimi ve depolanması
12.
Manyetik ve elektriksel alan ile ayırım
13.
Malzeme geri kazanım tesisleri için kütle denklikleri
14.
Kağıt, cam plastik kazanımı, Alüminyum ve organik madde kazanımı
15.
Genel sınava hazırlık.
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
1
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
20
40
40
100
60
40
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
5
60
2
1
1
10
10
20
20
10
20
152
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Üretim Metalurjisi I
Mad
Güz
3
0
457
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Prof.Dr. İsmail Girgin
Bu dersin amacı, pirometalurjinin temel fiziko-kimyasal ilkelerini ve bu ilkelerin
metalurji-mühendislik uygulamalarındaki kullanımlarını öğretmektir.
Öğrenciler bu dersin sonunda pirometalurjiye ilişkin temel terminolojiyi öğrenir
(PY1).
Öğrenciler bu dersin sonunda pirometalurjinin temel ilkelerini bilir ve bu ilkeleri
pirometalurjik proseslerde karşılaşılan problemleri tanımlama ve çözmede
kullanabilir (PY1, PY4, PY11, PY13).
Üretim metalurjisi ve pirometalurjiye giriş.
Pirometalurjik proseslerin kimyası ve termodinamiği.
Pirometalurjik proseslerde ısı denkliği
Pirometalurjik proseslerde kullanılan yakıtlar
Pirometalurjik proseslerde kullanılan fırınlar ve refrakterler
Bazı endüstriyel pirometalurjik uygulamalar.
Weiss, N.L., 1985, Mineral Processing Handbook, Pyrometallurgy (Section 12),
SME.
Volsky, A. and Sergievskaya, E., 1978, Theory of Metallurgical ProcessesPyrometallurgical Processes, Mir Publ.
Gupta, C.K., 2003, Chemical Metallurgy - Principles and Practice, Wiley-VCH.
Davenport, W.G., King, M., Schlesinger, M. and Biswas, A.K., 2002, Extractive
Metallurgy of Copper, 4th Ed., Pergamon.
Habashi, F., 1997, Handbook of Extractive Metallurgy, Vol I-IV, Wiley-VCH.
Konu ile ilgili diğer yayınlar.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Üretim metalurjisine giriş.
Metal ve cevher sınıflaması. Birim operasyonlar&işlemler. Akım şeması. Aparat içerisinden
2.
geçen malzeme mekanizmaları. Birim işlemlerin mühendislik temelleri. Problem çözümü.
3.
Pirometalurjiye giriş. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri.
4.
Pirometalurjik proseslerde ısı denkliği. Problem çözümü.
5.
Sülfürlü cevherlerde kavurma işlemi ve kavurmanın termodinamiği. Endüstriyel kavurma.
6.
Ergitme ve dönüştürme işlemleri ve endüstriyel uygulamaları.
7.
Birinci arasınav.
8.
Pirometalurjik proseslerde kullanılan yakıtlar.
9.
Pirometalurjik proseslerde kullanılan fırınlar ve refrakterler.
10.
Endüstriyel uygulamalar (demir)
11.
Endüstriyel uygulamalar (çelik)
12.
İkinci arasınav
13.
Endüstriyel uygulamalar (bakır)
14.
Endüstriyel uygulamalar (titanyum, kurşun vd.)
15.
Genel sınava hazırlık.
16.
Genel sınav.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
12
12
24
12
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Üretim Metalurjisi II
Mad
Bahar
3
0
458
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Prof.Dr. İsmail Girgin
Bu dersin amacı, hidrometalurjik proseslerin temel ilkelerini (termodinamik,
elektrokimyasal, kinetik yaklaşımlar) ve bu ilkelerin metalurji-mühendislik
uygulamalarındaki kullanımlarını öğretmektir.
Öğrenciler bu dersin sonunda hidrometalurjiye ilişkin temel terminolojiyi öğrenir
(PY1).
Öğrenciler bu dersin sonunda hidrometalurjinin temel ilkelerini bilir ve bu ilkeleri
hidrometalurjik proseslerde (liç prosesleri) karşılaşılan problemleri tanımlama ve
çözmede kullanabilir (PY1, PY4, PY11, PY13).
Hidrometalurjiye giriş.
Hidrometalurjik proseslerin temel adımları (çözeltiye alma, çözelti arıtımı,
çözeltiden kazanım)
Hidrometalurjik
proseslerin
dayandığı
temel
ilkeler
(termodinamik,
elektrokimyasal ve kinetik yaklaşımlar)
Hidrometalurjik yöntemler
Bazı endüstriyel hidrometalurjik uygulamalar.
Gupta, C.K. and Mukherjee, T.K., 1990, Hydrometallurgy in Extraction Processes,
Vol I-II, CRC Press.
Gupta, C.K., 2003, Chemical Metallurgy – Principles and Practice, Wiley-VCH.
Habashi, F., 1997, Handbook of Extractive Metallurgy, Vol I-IV, Wiley-VCH.
Jackson, E., 1986, Hydrometallurgical Extraction and Reclamation, Ellis
Horwood.
Konu ile ilgili diğer yayınlar.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş. Hidrometalurjik işlemler içim malzeme kaynakları. Besleme hazırlama.
2.
Hİdrometalurjik işlemlerin avantaj ve dezavantajları. Liç işlemine termodinamik yaklaşım.
3.
Pourbaix diyagramlarının oluşturulması. Problem çözümü.
4.
Pourbaix diyagramlarının kullanımı. Örnekler.
5.
Elektrokimyasal değerlendirmeler. Örnekler.
6.
Birinci arasınav.
7.
Liç tepkimelerinin kinetiği. Problem çözümü.
8.
Liç yöntemleri (karıştırmalı liç, perkolasyon veya tank liçi).
9.
Hazırlıklı ve hazırlıksız yığın liçi. Yerinde liç.
10.
Liç prosesleri. Kimyasal liç işlemleri. Bayer prosesi.
11.
İkinci arasınav.
12.
İndirgeyici liç prosesleri. Yükseltgeyici liç prosesleri. Altın ve gümüş cevherlerinin siyanür liçi.
13.
Uranyum liçi. Demir(III) tuzlarının kullanıldığı yükseltgeyici liç işlemleri.
Bakteri liçi. Elektro-oksidatif liç. Anodik çözünmeye dayalı liç prosesleri. Bakır(II) klorür
14.
kullanılan prosesler.
15.
Genel sınava hazırlık.
16.
Genel sınav.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
12
12
24
12
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Malzeme Bilimi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Mad
Bahar
452
Yok
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Problem Çözme
Dr. E. Caner ORHAN
Maden mühendisliği öğrencilerine malzeme özellikleri ve davranımları hakkında
bilgi vererek farklı mühendislik uygulamalarında doğru malzeme seçimini
sağlamak
Farklı mühendislik uygulamaları için malzeme seçiminde malzeme bilimini
uygulamak.
Malzemelerin sınıflandırılması (katı, sıvı ve gazlar), Malzeme tipleri; metaller,
polimerler, seramikler. Malzemelerin yapıları ve mekanik, elektriksel ve manyetik
özellikleri. Atomik bağlar ve koordinasyonlar; bireysel atomlar, iyonlar, moleküller;
kovalent bağlar. Atomlar arası mesafe; bağ enerjileri, atomik ve iyonsal çaplar.
Kristaller, kristal fazlar; kristal sistemler ve kafes yapıları. Kristal yapılarındaki
hatalar; noktasal, doğrusal, yüzeysel, tane ve tane sınırlarındaki kristal hataları.
Kristal olmayan malzemeler; sıvılar ve gazlar. Faz diyagramları.
- Callister, W.D., 2007, Materials Science and Engineering: An Introduction, John
Wiley & Sons Inc., USA.
-Basic construction materials “Methods and testing”, C.A. Herubin, T.W. Marrota,
1987, Third ed.
-Materials for engineering technicians, R.A. Higgins, 1987
-An introduction to materials engineering and science for chemical and materials
engineers, B.S. Mitchell, 2004
-Malzeme bilimi ve mühendislik malzemeleri, trans: M. Erdoğan (D.R. Askleand),
2002
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş; Temel malzeme envanteri, genel tanımlamalar, Malzeme seçimi, Katı malzemeler
2.
Atomlar, Elementler, Bileşikler, Karışımlar ve bağlanma, Fazlar, Kristal yapıları.
3.
Katı malzemelerin fiziksel özellikleri, Malzemelerin mekanik karakteristikleri.
4.
Denge diyagramı, Katı çözeltileri.
5.
Metaller; Demir ve çelik üretimi.
6.
Metaller; hafif metaller, özel özelliklerdeki metaller ve uygulamaları.
7.
Ara sınav
8.
Refrakter metaller ve toz metalurjisi.
9.
Seramik malzemeler.
10.
Çimento ve beton
11.
Çimento ve beton
Organik malzemeler; Petrol ve doğal gaz; petrolün rafinesi ve bazı organiz malzemelerin
12.
üretimi
Organik malzemeler; Özel rafineri ürünleri, çözücüler, dondurucular, endüstriyel patlayıcılar,
13.
roket yakıtları, yakıtlar, yakıtların analizleri, asfaltlar, plastik ve kauçuklar, dolgular, antistatik
maddeler, pigmentler, epoksiler.
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
50
50
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
15
35
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
4
48
1
2
1
24
10
16
24
20
16
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Enstrümantasyon ve
Kontrol
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Bahar
450
Yok
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Dr. E. Caner ORHAN
Bu ders;
-endüstriyel uygulamalarda değişkenlerin ölçüm ve değerlendirmelerinin temel
prensiplerini tanıtır
-sinyal düzenleme ve kontrol işlemlerinde mekanik, optik ve termal algılayıcıların
ve son kontrol elemanlarının yapısal niteliklerini ve kullanım yer ve şekillerini
anlatır
-algılayıcı ve kontrol elemanlarının madencilik ve cevher hazırlama alanlarında
uygulamalarına yönelik temel bilgileri sağlar.
basit elektronik, matematik bilgisi, hesaplayabilme yetisi, endüstriyel maden ve
cevher hazırlama işletmelerindeki örneklere özel vurgularla değişkenleri kontrol
etme ve koşullama, endüstriyel işletmelerde değişkenlerin ölçümü ve kontrolüyle
ilgili problemlerin tanımlanması ve çözülmesi.
Konuşma ve yazma yollarıyla etkili olarak iletişim kurabilmek, ölçüm ve kontrol
için gerekli son tekniklerin kullanımı.
Ölçümlemenin temel kuralları;Temel verilerin ölçülmesi; Isı, Seviye, Basınç,
Yoğunluk, Ağırlık, Tork, Akış Hızı, Devir, Güç, Nem, Optik vb. Ölçüm Teknikleri;
Sinyal Aktarımı ve düzenlenmesi; Kapasitans, Resistans, Sarım, İndüksiyon,
Optik , Düzgüsel değişkenli Algılayıcılar;Endüstriyel Kontrol ve presnsipleri,
Kontrol Devreleri, Kontrol Cihazları; İleri Kontrol Teknikleri; Enstrümentasyon ve
Kontrol Sistem ve Tekniklerinin Madencilik ve Cevher Hazırlama Alanlarında
Uygulamaları.
- Dunn, W.C., 2005, Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process
Control, McGraw-Hill Co.
- Webster, J.G., (ed), 1999, Measurement, Instrumentation and Sensors
Handbook, CRC Press.
- Curtis D. Johnson, “Process Control Instrumentation Technology”, 7th - Edition,
2004, Prentice-Hall International.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Proses kontrolüne giriş
2.
Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi
3.
Sıcaklık Ölçümü
4.
Basınç Ölçümü
5.
Akış Hızı Ölçümü
6.
Seviye Ölçümü
7.
Ara sınav
8.
Konum ve Hareket Ölçümü
9.
Strain Ölçümü
10.
Diğer Sensörler
11.
Sinyal koşullandırma
12.
Proses kontrol ve otomasyon
13.
Maden ve cevher hazırlama uygulamaları
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
2
1
3
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
10
12
20
12
146
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Katı/Sıvı Ayırımı
Mad
Güz
2
0
419
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Problem Çözme
Yrd.Doç.Dr. N. Metin Can
Katı-sıvı ayırım yöntemleri ve ilgili teoriyi vermek, K/S devre tasarımı, ekipman
tasarımı ve/veya seçimi ve bunların mineral endüstrisindeki uygulamalarını
göstermek.
Stoke ve Newton akış koşullarındaki çökelen tanelerin çökelme hızlarını
hesaplama,
Akış rejim tiplerini ve akışkanlardaki tane hareketini anlama, Katı/sıvı
ekipmanlarının seçimi ve/veya tasarımı için matematik ve mühendislik bilgisinin
kullanımı,
Flokülasyonu, floküle olmuş palpın çökelme mantığını ve uygun filtre tipinin
seçimini anlama.
Sıvılarda ve akış rejimlerinde tane hareketi.Hidrosiklonlar; hidrosiklon
performansının tahmin edilmesi, hidrosiklon performansını ve uygulamasını
etkileyen tasarım değişkenleri. Yerçekimi ile susuzlandırma; susuzlandırma
teorileri ve tikner tasarımı. Koagülasyon ve flokülasyon; elektrokinetik ve zeta
potansiyel, endüstriyel uygulama. Filtrasyon temelleri; sıkıştırılabilir ve
sıkıştırılamaz kekler için temel eşitlikler, filtre yardımcıları, filtrasyon ekipmanları
- Mular, A.L., Halbe, D.N., Barratt, D.J., 2002, Mineral Processing Plant Design,
Practice and Control, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc..
- Wills, B.A., Napier-Munn, T.J., 2006, Mineral Processing Technology, Elsevier,
7th edition.
- Svarovsky, L., 1977, Solid-Liquid Separation, Butterworths, London.
- Kelly, E., and Spottiswood, D.J., Introduction to Mineral Processing, John Wiley
& Sons Inc, 1982.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş ve işlemsel süreç
2.
Tane boyu tanımı ve dağılımı
3.
Viskozite, Reynold sayısı, akış rejimleri
4.
Stoke ve Newton yasaları, serbest ve engelli çökelme
5.
Pülplerin çökelme hızı, çökelme konileri, spiral sınıflandırıcılar
6.
Ara sınav
7.
Susuzlandırma hidrosiklonları
8.
Elektrokinetik olaylar ve zeta potansiyel
9.
Flokülasyon ve koagülasyon
10.
Tiknerlerin teorisi ve uygulamaları
11.
Ara sınav
12.
Filtrasyon teorisi
13.
Filtreler
14.
Kurutma ve kurutucular
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
5
2
1
8
10
40
50
100
50
50
100
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
5
Süresi
4
3
Toplam İş Yükü
56
15
12
4
48
2
1
10
12
20
12
151
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Flotasyon I
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü (c)
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
3
5
Mad
Güz
2
0
459
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Anlatım, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Deney
Prof.Dr. Zafir EKMEKÇİ
1)Flotasyon kimyası ve fiziksel kuralları ile ilgili temel bilgiler verilmesi ve bu
bilgilerin kesikli ve tesis ölçekli sürekli flotasyon işlemlerinin analizinde
kullanımının öğretilmesi.
2) Öğrencilere bir flotasyon devresinin örneklenmesi ve kimyasal ve mineralojik
verilerin proses optimizasyonunda kullanımı örnekler ile öğretilmesi.
Minerallerin yüzey kimyasının flotasyonla ilişkisinin anlaşılması,
Pülpdeki kimyasal ve fiziksel değişimlerin temelinde flotasyon işleminin analizi,
Sülfit, okstli ve silikat minerallerinin flotasyon prensiplerinin öğrenilmesi,
Örnekleme, madde denkliği ve flotasyon kinetikleriyle flotasyon devrelerinin
performans analizinin yapılması,
Flotasyonda denge sistemleri, ıslanmanın termodinamiği, mineral-su
arayüzeylerinde elektiriksel çift tabaka, yüzey yükü ve sıfır yük noktası, mineralsu arayüzeylerine organik ve inorganik iyonların soğurumu, kimyasal soğurum,
flotasyonda kullanılan kimyasallar; toplayıcılar, köpürtücüler, canlandırıcılar ve
bastırıcılar, flotasyon kinetiği ve modelleri, flotasyon makinalarının hidrodinamiği,
flotasyon makinaları, uygulamalar; zeta potansiyel ve yüzey gerilimi ölçümleri,
optimum toplayıcı dozajı belirleme, ters ve düz flotasyon, flotasyonda kalma
süresini ölçme, flotasyon devlerinin analizi.
S.M. Bulatovic, Handbook of Flotation Reagents, Chemistry, theory and practice.
Volume I., Elsevier, 2007.
S.M. Bulatovic, Handbook of Flotation Reagents, Chemistry, theory and practice.
Volume II., Elsevier, 2010.
A.L. Mular, D.N. Halbe, D.J. Barratt (Eds.), Mineral Processing Plant Design,
Practice, and Control, SME, 2002.
Kelly, E.G. and Sprottiswood, D.J., Introduction to Mineral Processing, John
Wiley and Sons, 1982...
Fuerstenau, D.W. (Ed.), Froth Flotation 50th Anniversary Volume, AIME, 1962.
Gaudin, A.M., Flotation, 1957.
Wills, B.A., Mineral Processing Technology, Pergamon Press.
R.D. Crozier, 1992, Flotation: Theory, Reagents and Ore Testing, Pergamon
Press.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Flotasyona giriş
2.
Flotasyonun yüzey kimya prensibi
3.
Flotasyonun fiziksel yönleri
4.
Flotasyon kimyasalları, kollektörler, köpürtücüler, bastırıcılar, aktivatörler ve düzenleyiciler.
5.
Sülfürlü minerallerin flotasyonu
6.
Sülfürlü minerallerin flotasyonu
7.
Ara sınav I
8.
Oksitli ve Silikat Minerallerinin Flotasyonu
9.
Tane boyunun etkisi
10.
Flotasyon hidrodinamiği
11.
Flotasyon makineleri
12.
Flotasyon devreleri; Modelleme. Kinetik & karıştırma.
13.
14.
15.
16.
Optimizasyon. Tesis örneklemesi ve analizi. Kontrol & enstrümantasyon.
Ara sınav II
Genel sınava hazırlık
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
12
4
2
1
19
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
10
10
30
50
100
50
50
100
Sayısı
14
12
Süresi
2
2
Toplam İş Yükü
28
24
12
5
60
4
2
1
2
10
10
8
20
10
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
14
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Flotasyon II
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Mad
Bahar
3
454
Mad 459’dan başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve Sunma
Prof.Dr. Zafir EKMEKÇİ, Prof. Dr. Özcan GÜLSOY
1) Flotasyon devrelerinde kullanılan ekipmanların tanıtılması,
2) Devre tasarımının endüstride kullanılan temel devre tipleri baz alınarak
öğretilmesi,
3) Farklı cevher türlerine uygulanması gereken flotasyon koşulları ve devrelerinin
Türkiye ve dünyadaki endüstriyel uygulamalar üzerinden öğretilmesi,
Öğrenci flotasyon devrelerinde kullanılan farklı özelliklerde ekipmanların kullanım
alanlarını,
Flotasyon devre tasarımında göz önüne alınması gereken parametreler ve
bunların devre tasarımında kullanımını,
Endüstriyel örnekler üzerinden sülfürlü cevherler, oksitli cevherler, silikat cevherler,
kömür flotasyonunda uygulanan koşulları ve devre alternatiflerini öğrenir.
Flotasyon makinaları, kondisyonerler, pompalar, tikiner ve filtre tipleri, flotasyon
devre tipleri ve devre tasarımı, cevher mineralojisinin devre tasarımına etkisi, farklı
cevherler için kullanılan flotasyon devreleri ve koşulları; bakır cevherleri, Au
cevherleri, Cu-Au cevherleri, Cu-Mo cevherleri, Cu-Zn cevherleri, Cu-Pb-Zn
cevherleri, Pb-Zn cevherleri, Cu-Ni cevherleri, platin cevherleri, bakır oksit
cevherleri, kurşun oksit cevherleri, çinko oksit cevherleri, demir cevherleri, fosfat
cevherleri, florit cevherleri, NTE cevherleri, titanyum içeren cevherler, kalay
cevherleri, feldispat cevherleri, kuvars, kömür
S.M. Bulatovic, Handbook of Flotation Reagents, Chemistry, theory and practice.
Volume I., Elsevier, 2007.
S.M. Bulatovic, Handbook of Flotation Reagents, Chemistry, theory and practice.
Volume II., Elsevier, 2010.
A.L. Mular, D.N. Halbe, D.J. Barratt (Eds.), Mineral Processing Plant Design,
Practice, and Control, SME, 2002.
Kelly, E.G. and Sprottiswood, D.J., Introduction to Mineral Processing, John Wiley
and Sons, 1982...
Fuerstenau, D.W. (Ed.), Froth Flotation 50th Anniversary Volume, AIME, 1962.
Gaudin, A.M., Flotation, 1957.
Wills, B.A., Mineral Processing Technology, Pergamon Press.
R.D. Crozier, 1992, Flotation: Theory, Reagents and Ore Testing, Pergamon
Press.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Flotasyon Makinaları, kondisyonerler, pompalar, tikiner ve filtreler
2.
Flotasyon devre tipleri ve devre tasarımı
3.
Cevher mineralojisinin devre tasarımına etkisi
4.
Flotasyon devreleri ve koşulları: bakır, altın, Cu-Au cevherleri
5.
Flotasyon devreleri ve koşulları: Cu-Mo Cevherleri, Cu-Zn Cevherleri
6.
Flotasyon devreleri ve koşulları: Cu-Pb-Zn cevherleri, Pb-Zn cevherleri
7.
Ara sınav-I
8.
Flotasyon devreleri ve koşulları: Cu-Ni Cevherleri, platin cevherleri
9.
Flotasyon devreleri ve koşulları: bakır oksit, kurşun oksit ve çinko oksit cevherleri
10.
Flotasyon devreleri ve koşulları: demir, fosfat ve florit cevherleri
11.
Flotasyon devreleri ve koşulları: NTE cevherleri, titanyum içeren cevherler, kalay cevherleri
12.
13.
14.
15.
16.
Flotasyon devreleri ve koşulları: Feldispat ve kuvars cevherleri
Flotasyon devreleri ve koşulları: kömür
Ara sınav-II
Genel sınava hazırlık
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
4
1
2
1
8
7
1
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
5
5
40
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
1
5
5
60
5
4
2
1
2
10
15
8
20
15
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
13
14
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Maden Ekonomisi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Mad
Bahar
444
Yok
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz yüze
Anlatım, Problem çözme
Prof.Dr. A.Erhan TERCAN
Öğrencileri maliyetler, ekonomi ve karlılık üzerinde düşünmeye sevkederek
onları bir işletmede robust karar verme araçları ile donatmak.
Maden işletmelerindeki ekonomik problemlere çözüm üretmek,
Mühendislik ekonomisi ile ilgili bir problemi tanımlamak, formüle etmek ve
çözmek,
Hem yazılı hem sözel olarak etkili bir şekilde iletişim kurmak,
Maden işletme projelerini ekonomik olarak değerlendirmek,
Proje alternatifleri arasında optimum olanı seçmek.
Mühendislik ekonomisine giriş, maliyet kavramları, para-zaman ilişkileri, proje
değerlendirme teknikleri, proje değerlendirme tekniklerinin uygulamaları, proje
alternatiflerinin karşılaştırılması, amortisman, tükenme payı, maliyet kestirim
teknikleri.
I.C. Runge, 1998, Mining Economics and Strategy, Society for Mining,
Metallurgy, and Exploration, Inc, 295 s.
T.F. Torries, 1998, Evaluating Mineral Projects: Applications and
Misconceptions, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc, 153 s.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Ekonominin tanımı, mühendislik ekonomisinin likeleri, madenciliğin özgün tarafları
2.
Maliyet kavramları, arz talep
3.
Kar maksimizasyonu
4.
Para-zaman ilişkileri, faiz, nakit akışı diagramları
Tek ve dizi ödeme için bileşik miktar faktörü, şimdiki değer faktörü, batık para faktörü, ilk
5.
yatırım kazanım faktörü
En küçük para dönüş oranı, net şimdiki değer yöntemi (NPV), iç geri kazanım yöntemi (IRR),
6.
NPV ve IRR yöntemlerinin karşılaştırılması
7.
I. ara sınav
8.
Geri ödeme dönemi yöntemi, yatırım balans diagramı
Yatırımlar arasında seçim yapmanın kuralları, birbirini dışlayan alternatiflerin seçimine lişkin
9.
kurallar
10.
Yatırım alternatifleri, maliyet alternatifleri, faydalı ömür
11.
Artımlı yatırım analizi yöntemi, tekrarlanabilirlik varsayımı, birlikte sonlandırma varsayımı
12.
Amortisman hesaplama teknikleri, tükenme payı hesaplama teknikleri
13.
Maliyet kestirim teknikleri
14.
II. ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
Katkı Payı %
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
9
10
18
10
142
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Maden Kaynak
Kestirimi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
2
2
465
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Proje Tasarımı, Takım Çalışması, Uygulama-Alıştırma
Prof.Dr. A.Erhan Tercan, Prof.Dr. Bahtiyar Ünver, Y.Doç.Dr. Mehmet Ali Hindistan
Maden kaynak kestiriminde kullanılan yazılımların tanıtımı, bu yazılımları
öğrencinin kullanmasının sağlanması
Takımlar halinde ve bağımsız olarak çalışabilme,
Maden endüstrisinde geliştirilen en son yazılımları kullanabilme,
Yazılı ve sözel olarak etkili bir şekilde iletişim kurma,
Madenciliğin gerektirdiği bir sistemi tasarlayabilme,
Bir işletme projesini sondaj verilerinden yola çıkarak kaynak kestirim aşamasına
kadar tamamlayabilme
Maden kaynak kestiriminin temel ilkeleri, Netpro/Mine ve Gemcom/Surpac
yazılımlarının tanıtımı, veri tabanı oluşturma, katı model oluşturma, blok
modelleme, blok tenörlerinin jeoistatistiksel ve diğer yöntemlerle kestirimi, tenörtonaj eğrilerinin oluşturulması
A.J. Sinclair, and G.H. Blackwell, 2002, Applied Mineral Inventory Estimation,
Cambridge University Press
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Maden kaynak kestirim süreci ve temel ilkeleri
2.
Netpro/Mine tanıtımı-1
3.
Netpro/Mine tanıtımı-2
4.
Veri tabanı oluşturma-1
5.
Veri tabanı oluşturma-2, katı modelleme-1
6.
katı modelleme-2
7.
1. sunum
8.
Blok modelleme
9.
Blok kestirimi-jeoistatistiksel yöntemler
10.
Blok kestirimi-diğer yöntemler
11.
Maden kaynak kestirimleri ve raporlama
12.
Tenör-tonaj eğrileri
13.
Gemcom/Surpac tanıtımı
14.
2.sunum
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Sayısı
Katkı Payı %
1
10
2
1
40
50
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
4
Toplam İş Yükü
56
1
14
14
12
2
1
3
15
15
36
30
15
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi*
1
2
3
4
5
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
x
11
x
12
x
13
x
14
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
151
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Bilgisayar ve
Programlama
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Bahar
448
Yok
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Gösteri, Sorun/Problem Çözme
Yrd.Doç.Dr. N. Metin Can
Problem tanımı, probleme ilişkin algoritma geliştirme ve Visual Basic derleyici
komutlarının öğrenilmesi.
Bilgisayar dili kullanarak problemlerin tanımlanması, analiz edilmesi, formülasyonu
ve çözümü,
Programın içeriğinin anlaşılması,
Büyük problemi küçük parçalara ayırabilme, her parçayı bir modül veya fonksiyon
olarak yazabilme,
Bir algoritma kavramını anlayabilme ve Visual Basic derleyici komutlarını
öğrenebilme.
Programlamada temel tanımlamalar ve kavramlar (bilgisayar programı,
programlama, programlama dili, derleme, derleyiciler, uygulama, kaynak program,
hedef program, program deneme vb.). Yapısal programlama. Adım adım
çözümleme yöntemiyle algoritma ve akım şeması geliştirme. Visual Basic dilinin
blok yapısı. Temel ve yapısal komutlar. Temel ve yapısal veri tipleri. Altprogramlar.
Metin dosyaları.
Willis, T., Newsome, B., 2010, Beginning MS Visual Basic 2010, Wrox Publishing.
Halvorson, M., 2010, Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step, Microsoft Press.
Stephens, R., 2010, Visual Basic 2010 Programmer’s Reference, Wrox Publishing.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş, bilgisayarların yapısı
2.
Programlamada temel tanımlar
3.
Akım şeması ve algoritma üretme
4.
Yapısal programlama
5.
Visual Basic
6.
Ara sınav
7.
Temel ve yapısal komutlar
8.
Temel ve yapısal komutlar (devam)
9.
Temel ve yapısal komutlar (devam)
10.
Temel ve yapısal veri çeşitleri
11.
Temel ve yapısal veri çeşitleri (devam)
12.
Alt programlar ve metin dosyaları
13.
Alt programlar ve metin dosyaları (devam)
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
50
50
100
50
50
100
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
10
12
20
12
146
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Açık Ocak İşletmeciliği
Mad
Güz
3
0
455
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Problem Çözme
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN
Dersin öncelikli amacı; madencilik yöntemleri, seçimi, üretimi ve gider tahmini
hakkında detaylı bilgi sağlamaktır. Bunun yanında öğrencilerin dekapaj hakkında
karşılaştırma ve seçim yapabilmesi ile ilgili eğitim verilmektedir. Kepçe ve halatlı
kazıcı kombinasyonları ile ilgili vurgu yapılmaktadır.
Açık ocak madenciliğindeki kazı ve nakliyat sistemlerinin anlaşılması,
Üretim için gerekli makina parkının hesaplanması,
Diğer derslerdeki bilgiler ile kaynaşma sağlanması
Açık ocak işletmeciliğindeki başlıca gereksinimler, Açık ocak işletmeciliğinde
kesme, yükleme ve taşıma, dekapaj ve üretimde patlatma bakış açıları, yükleyici
ve kamyon sistemleri, halatlı kazıcı uygulamaları, kovalı kazıcı ve konveyör
sistemleri, açık ocaklarda yol yapımı, üretim planı, açık ocak işletmeciliğinde
kullanılan makine ve ekipmanlar, açık ocakta su drenajı, boşaltma ve stoklama
yaklaşımları, açık ocak maden planlaması.
Hartman, H.L., (Ed.) SME Mining Engineering Handbook, 1992.
Pfleider, E.P., Surface Mining, 1972.
Church, H.K., Excavation Handbook, 1981.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş (program ders içeriği vb.)
2.
Terminoloji, açık ocak madenciliğine genel bakış
3.
Maden planlaması
4.
Delme-Patlatma
5.
Cevher tanımlaması, rezerv hesabı
6.
Ocak sınırları, dekapaj yöntemleri
7.
Ara sınav
8.
Üretim planlaması
9.
Patlatma ve kaya parçalanması
10.
Açık ocak maden makinaları
11.
Kazı, yükleme ve taşıma
12.
Susuzlandırma, su kontrolü, rekreasyon çalışmaları
13.
Ara sınav
14.
Genel tekrar ve tartışma
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
2
1
3
Sayısı
14
12
2
1
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
50
50
100
50
50
100
Süresi
3
6
12
12
Toplam İş Yükü
42
72
24
12
150
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Maden Mekanizasyonu
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Mad
Bahar
3
0
418
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. Yılmaz Özçelik
Derste, mekanik kazı makinelerinin tasarım, inşası, işlevleri, yönetimi, tahkimat
ve taşıma ekipmanları doğrultusunda iyileştirilmesi hakkında temel teorik ve
pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Maden mekanizasyonu hakkında öğrencilere temel teorik ve pratik bilgilerin
verilmesi
Yeraltı madenciliğinde uygun makine seçme ve optimum çalışma koşullarını
belirlenme yeteneklerinin geliştirilmesi
Yüzey Madenciliğinde kullanılan bazı makinelerin çalışma prensiplerinin ve
çalışma koşullarının analizi
Maden mühendisliğinde pratikte ihtiyaç duyulan teknik, beceri ve modern
mühendislik aletlerinin kullanımı
Madenlerde mekanizasyon uygulamasının amaçları, kesme, yükleme, nakliye ve
tahkimat işlerinde mekanizasyon, Kaya ve minerallerin kazımında kullanılan
kesici uçlar ve keskiler, galeri açma makinaları, tamburlu kesiciler ve sabanlar,
Bant ve zincirli konveyörlerin yapıları ve tasarımları, Halat ve rayla yapılan
nakliye sistemleri, LHD ve kuyu nakliye sistemi, Yürüyen tahkimat sistemlerinin
yapıları ve çalışmaları, Döner kepçeli ekskavatörlerin yapıları ve tasarımları,
Ocak aydınlatma sistemi.
Kundel, H., 1981. Kömür İstihsalinde Kazı Mekanizasyonu, Çeviren: Şinasi
ESKİKAYA, İTÜ Üniversite Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul,
SME Mining Engineering Handbook, 1992. Mining Engineering Handbook,
Second Edition, SME, Howard L. Hartman, Senior Editor,
Stefanko, R., 1983. Coal Mining Technology, Editor: Christopher J. BISE,
Published by SME of the American Institute of Mining, Metallurgical and
Petroleum Engineers, Inc. New York.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Madenlerde mekanizasyonun amacı
2.
Kayaçların ve minerallerin kesiminde kullanılan makine ve ekipmanlar.
3.
Kesme, yükleme, taşıma ve tahkimat sistemlerinin mekanizasyonunun genel yönleri
Mekanik kazılarda, tünel kazma makinelerinde, tamburlu kesicilerde, sabanlarda ve tünel açma
4.
makinelerinde kesme sistemleri.
Mekanik kazımlarda, tünel kazma makinelerinde, tamburlu kesicilerde, sabanlarda ve tünel
5.
açma makinelerinde kesme sistemleri.
6.
Bantlı ve zincirli konveyörlerin, halatların ve raylı taşıma sistemlerinin yapıları ve tasarımları.
7.
Ara sınav
8.
LHD taşıma sistemleri, madenlerde kuyu nakliyesi.
9.
Kazı makine ve ekipmanları, Döner kepçeli ekskavatörlerin tasarımı ve çalışması
10.
Madenlerde aydınlatma sistemleri
11.
Güç sistemlerinin yapıları ve çalışması
12.
Öğrenci seminerleri
13.
Öğrenci seminerleri
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
1
2
1
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı %
20
30
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
5
60
1
2
1
20
8
10
20
16
10
148
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Endüstriyel
Hammadeler ve
Mermer Teknolojisi
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Mad
412
Bahar
3
0
0
3
5
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Anlatım, Soru-yanıt
Prof. Dr. Yılmaz Özçelik
Derste öğrencilere endüstriyel mineraller ve mermerler hakkında, maden
makinalarını da içeren temel kuramsal ve pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Bununla birlikte dersin bir diğer amacı öğrencileri endüstriyel minerallerin ve
mermerlerin kullanımları ve üretimleri hakkında bilgilendirmektir.
Mermer ocakları ve tesisler için en son tekniklerin, becerilerin ve yeni ekipmanların
kullanımı.
Bazı endüstriyel mineraller hakkında pratik bilgilerin verilmesi.
Mermer ocaklarında ve tesislerinde kullanılan makinelerin teknik ve mekanik
özellikleri hakkında detaylı bilgilerin verilmesi.
Endüstriyel hammaddelerin ve mermerlerin tanımları, sınıflandırılmaları ve
özellikleri, Endüstriyel hammadde ve mermerlerin yerüstü ve yeraltı yöntemleri ile
üretimleri, Blok verme açısından yatakların yapısal jeolojik analizleri, Yerinde
kesme ve üretim teknikleri ve süreçleri, Büyük blokların işlenmesi, testerelerle
kesme, plaka elde etme ve parlatma işlemleri, Dünyada ve Türkiye'de endüstriyel
hammadde ve mermer rezervleri, Endüstriyel hammaddeler ve üretim yöntemleri,
Dünyadaki ve Türkiye'deki endüstriyel hammadde ve mermer pazarlarının durumu
ve geleceği.
1) Donald D. Carr, Industrial Minerals and Rocks, 1994, 6th Edition
2) S.J. Lefond, (Ed.), 1983, “Industrial Minerals and Rocks”, SME-AIME, Vol. 1&2.
3) Primavori, P., 2002, Technological Developments and the State-of-the Art in
Machinery and Installations For Extracting and Processing Stone Materials,
Marmomachine Directory 2002, Associazione Italiana Marmomacchine, pp.40197.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Dersin amaçlarının ve ders içeriğinin açıklanması
2.
Endüstriyel minerallerin ve mermer teknolojilerinin açıklanması
3.
Süpfatlar, karbonatlar
4.
Feldspat, kuvars, jips
5.
Pümis, perlit, aşındırıcılar
6.
Mermer teknolojilerine giriş
7.
Ara sınav
8.
Mermer üretim yöntem ve makineleri
9.
Mermer üretim yöntem ve makineleri
10.
Mermer işleme tesisleri ve makineleri
11.
Mermer işleme tesisleri ve makineleri
12.
Öğrenci seminerleri
13.
Öğrenci seminerleri
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
1
1
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
25
25
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
5
60
1
1
1
30
10
12
30
10
12
154
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Cevher Hazırlamada
Bilgisayar Destekli
Tasarım
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Mad
406
Bahar
2
2
0
3
5
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. A. Hakan Benzer
Bir cevher hazırlama tesisinin nasıl tasarlanacağı, proses ekipmanlarının nasıl
seçileceği ve tasarıma yardım etmek amacıyla simülasyon kullanımının
öğretilmesi
Cevher hazırlamada tasarımın uygulamalı ve temel bilgileri
Ekipman seçimi
Cevher hazırlama devrelerinin bilgisayar destekli tasarımı
Tasarım içim laboratuvar testleri, Akım şeması oluşturma, Cevher hazırlamada
Ekipman Seçimi, Modelleme ve benzetişime giriş, Bilgisayar destekli tasarım,
Cevher hazırlama yazılımları kullanılarak çeşitli uygulamalar da yapılacaktır.
Mineral Processing Plant Design(Mular, A., Bhappu, R.,SME, 1980)
Mineral Processing Plant Design, Practice and Control (Mular, A., Halbe, D.N.,
Barrat, D.J., SME, 2002)
Modelling and Simulation of Communition Circuits (Napier-Munn, T.J., Morrell, S,
Morrison, R., Kojovic,T., JKMRC 1996, JKSimMet Manual
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş; laboratuvar testleri için cevher yatağından örnek alma
2.
Laboratuvar testleri, Akım şeması oluşturma.
3.
Kırıcı ve Elek seçimi ve boyutlandırması
4.
Değirmenlerin ve sınıflandırıcıların seçimi ve boyutlandırması
5.
Yerçekimi konsantrasyon ekipmanının seçimi
6.
Ara sınav
7.
Manyetik ve elektrostatik ayırıcı ekipmanının seçimi
8.
Flotasyon makinesinin seçimi ve boyutlandırması
9.
Susuzlandırma biriminin seçimi ve boyutlandırması
10.
Cevher hazırlamada modellemeye giriş
11.
Ara sınav
12.
Bilgisayar destekli tasarım
13.
Bilgisayar destekli tasarım
14.
Bilgisayar destekli tasarım
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Sayısı
5
-
Katkı Payı %
10
-
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
1
2
1
9
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
30
20
40
100
60
40
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
5
3
15
12
4
48
1
20
20
2
1
8
10
16
10
151
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
x
x
x
x
x
x
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Cevher Hazırlamada
Tesis Hesaplamaları
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
3
0
463
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
Prof.Dr. Ş. Levent Ergün
Çalışmakta olan veya yeni tasarlanacak yeni bir cevher hazırlama tesisinde
gerekli olacak hesaplamaların öğretilmesi
Cevher hazırlama tesislerinde katı ve su denkliğinin hesaplanması
Metalurjik performansın hesaplanması
Ekipman spesifikasyonu için gerekli hesaplar
Enerji, su, üretim için sarf maddeleri ve tedarik planı
Tesis madde denkliğinin oluşturulması, Farklı süreçler için katı, su ve enerji
denkliği, Metalurjik performansın hesaplanması, Üretim için ton başına tüketilen
enerji ve hammaddeler için tedarik planı
Mineral Processing Plant Design (Mular, A., Bhappu, R.,SME, 1980)
Mineral Processing Plant Design, Practice and Control (Mular, A., Halbe, D.N.,
Barrat, D.J., SME, 2002)
Coal Preparation (Leonard, J., W., 1991)
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş; madde denkliğinin önemi ve gereksinimi
2.
Tesis akım şemalarının incelenmesi ve madde denkliği için örnekleme noktalarının seçimi
3.
Örnekleme
4.
Kararlı durumda madde denkliğinin hesaplanması-tesis örnekleri
5.
Dinamik durumda madde denkliğinin hesaplanması-tesis örnekleri
6.
Ara sınav
7.
Kırma öğütme devrelerinde madde denkliği
8.
Flotasyon devrelerinde madde denkliği
9.
Fiziksel zenginleştirmede madde denkliği
10.
Sudan arıtma işlemlerinde madde denkliği
11.
Ara sınav
12.
Kömür hazırlamada madde denkliği
13.
Üretim için harcanan enerji ve malzemeler-Tedarik planı
14.
Üretim için harcanan enerji ve malzemeler -Örnek olay inceleme
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
10
15
20
15
149
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
x
x
x
x
x
x
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Kömür Hazırlama
Mad
Güz
3
0
461
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt, Problem Çözme
Dr. E. Caner ORHAN
Bu ders öğrencilere kömürün oluşumu ve yapısını tanıtmayı, kömür hazırlama ve
zenginleştirme
prensiplerini,
uygulamaları
ve
önemini
kavratmayı
amaçlamaktadır.
Bu dersi tamamlayan öğrenci;
- Kömür özelliklerini bilir ve yorumlar
- Kömür hazırlama ekipmanlarını tanır ve çalışma prensiplerinin bilir
- Belirli özelliklere sahip bir kömürün elde edilebileceği bir akım şemasını
oluşturur
- Kömür hazırlama tesislerinin performans değerlendirme yöntemlerini açıklar
Kömürü oluşumu ve yapısı, kömür kırma ve öğütme işlemleri, kömür
zenginleştirme yöntemleri ve ekipmanları, kömürden numune alma ve analiz
yöntemleri
- Arnold, B.J., Klima, M.S., Bethell, P.J., 2007, Designing the Coal Preparation
Plant of the Future, Society for Mining Metallurgy & Exploration, 1st edition.
- Sanders, J., 2007, The Principles of Coal Preparation. Australian Coal
Preparation Society, 4th Edition, Australia.
- King, R.P., 2001, Modelling and Simulation of Mineral Processing Systems,
Butterworth-Heinemann, Boston.
- Napier-Munn, T.J., Morrell, S., Morrison, R.D.: Mineral Comminution Circuits:
Their Operation and Optimization. JKMRC, Brisbane, Australia, 1996.
- Napier-Munn, T.J., 1991, Modelling and simulating dense-medium separation
processes–a progress report. Min.Eng., 4, pp. 329-346.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Kömürün Oluşumu ve Petrografisi
2.
Kömürün Yapısı ve Özellikleri
3.
Ağır Sıvı Testleri ve Yıkanabilirlik Eğrileri
4.
Örnek Problemler
5.
Kömür Kırma ve Öğütme
6.
Ara sınav
7.
Yerçekimiyle Zenginleştirme Ekipmanları
8.
Yerçekimiyle Zenginleştirme Ekipmanları (devam)
9.
Kuru Kömür Zenginleştirme Yöntemleri
10.
Ağır Ortam Zenginleştirme Ekipmanları
11.
Ağır Ortam Zenginleştirme Ekipmanları (devam)
12.
Yardımcı Ekipmanlar
13.
Örnek Akım Şemaları
14.
Ara sınav
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
50
50
100
50
50
100
100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
10
12
20
12
146
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Endüstriyel
Hammaddeler ve
Zenginleştirme İşlemleri
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
Mad
421
Güz
3
0
0
3
5
Mad 258 ve Mad 343’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof. Dr. Özcan Y. Gülsoy
Öğrencilere endüstriyel minerallerin zenginleştirilmesi ile ilgili genel bilgilerin
verilmesi, bu sayede nihai ürünlerin kalitelerinin artırılması için gerekli temel
mühendislik sorunlarını çözme becerilerinin sağlanması
Endüstriyel minerallerle ilgili genel bilgilerin verilmesi, endüstriyel minerallere
uygulanan temel cevher hazırlama methodlarının verilmesi, geçmişte uygulanan
teknikler, uygulamaların ekenomik analizleri
Tanımlamalar
ve
endüstriyel
hammaddelerin
bulunuşu,
endüstriyel
hammaddelerin sınıflandırılması, çimento, seramik, refrakter, pigment,
kimyasallar ve dolgu hammaddeleri, endüstriyel minerallerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri, farklı kullanım alanları için endüstriyel hammaddelerin hazırlanması
ve/veya zenginleştirilmesi, endüstriyel hammaddelerin ekonomisi ve
pazarlaması, tesis örnekleri.
Wills, B.A., 1997, Mineral Processing Technology, 6th Edition, ButterworthHeinemann, Great Britain, 486 p.
Weiss, N.L., 1985, SME Mineral Processing Handbook, Volume 1-2, SME/AIME,
New York, Ch. 3 and 30.
Mullar, L.A; Bhappu, R.B., 1980, Mineral Processing Plant Design,
Peter W. Harben.,1992, The Industrial Minerals Handy Book.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
Giriş, Genel tanımlar; mineral, cevher, cevher yatağı, tenör, kazanım, boyut küçültme, akım
1.
şemaları, serbestleşme, zenginleştirme
2.
Asbest, bor ve boratlar
3.
Feldispat, Nefelin siyanit
4.
Magnezit ve bileşikleri
5.
Sülfür, Talk
6.
Ara sınav
7.
Perlit, Pomza
8.
Florspar, Grafit
9.
Sölestit, Mika
10.
Kireçtaşı, Dolomit
11.
Ara sınav
12.
Jips, Manganez, Tuz, Zeolit
13.
Volastonit, Vermikülit
14.
Portland çimento
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
(Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
2
1
3
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
8
20
16
20
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
50
50
100
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Tünelcilik ve Tahkimat
Tasarımı
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Mad
Güz
2
0
427
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. Bahtiyar Ünver
Yeraltı kazılarında, tahkimat tasarımı ve tahkimat türlerinin kaya ile etkileşiminin
pek çok açıdan incelenmesi.
Öğrenci bu dersin sonunda,
-kazının tabakalara etkisini,
-en uygun tahkimat seçimi ve boyutlandırmayı,
-kaya kazılarında çeşitli yöntemlerin ve aletlerin kullanımını,
-kazı ve tünel problemlerinde alternatif çözüm üretmeyi,
-konu ile ilgili teknik rapor hazırlamayı,
-sunum hazırlama ve yapabilmeyi öğrenir.
Kaya kütlesi özelliklerinin tünel tahkimatı ve kazısına etkileri, Tünel çevresinde
oluşan gerilme analizi, Tünellerde kullanılan tahkimat türleri, kazı ekipmanları ve
teknikleri, Değişik kaya kütlesi (elastik, tabakalı, eklemli, sıkışan, şişen vb.)
içerisinde açılan tünellerin tasarımı,Tahkimat tasarımında bilgisayar kullanılması
ve örnekleri,Yerinde ölçüm yöntemleri ve sonuçların tasarımda kullanılması.
Tunnel Engineering Handbook, J.O. Bickel et al.1996
Training Lectures on Engineering Geology and NATM Tunnelling,
Support of u/g Excavations in Hard Rock, E. Hoek et al, 1995,
Rock Mechanics Principles, Coates, D.F.
Coal Mine Ground Control, Peng, S.S.
Rock Mechanics, Goodman, R.E.
Rock Mechanics for Underground Mining, Brady & Brown
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Tünelciliğe giriş
2.
Tünel düzeni, ölçümü ve hiza kontrolü, Jeoteknik inceleme
3.
Mekanik ve delme patlatma ile tünel kazısı
4.
Gözlemleme, tünel ölçüm ve araçları
5.
NATM ve örnekler
6.
Ara sınav
7.
Tünel açma makinesi ile kazı, Konu hakkında sunum ve tartışma
8.
Kaya saplaması ve çelik halat tasarımı ve uygulamaları
9.
Püskürtme beton tasarımı ve uygulamaları, Konu hakkında sunum ve tartışma
10.
Tünel yapılarınının açılıp kapatılması, Konu hakkında sunum ve tartışma
11.
Ara sınav
12.
Tünel havalandırması ve mikrotünel açma, Konu hakkında sunum ve tartışma
13.
Örnek olay ve Alp transit tünel projesinin incelenmesi, Konu hakkında sunum ve tartışma
14.
Tünel rehabilitasyonu ve bakım, Konu hakkında sunum ve tartışma
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Sayısı
12
-
Katkı Payı %
24
-
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
2
1
15
Toplam
26
50
100
50
50
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
12
Süresi
2
2
Toplam İş Yükü
28
24
12
5
60
2
1
12
14
24
14
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
x
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Atıksu Arıtımı
Mad
Bahar
408
Yok
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
3
0
0
3
5
Anlatım, Soru-Yanıt
Prof.Dr. İsmail Girgin
Bu dersin amacı, atıksu arıtımı proseslerinin dayandığı teorik ilkeleri ve bu
ilkelerin atıksu arıtımı-mühendislik uygulamalarındaki kullanımlarını öğretmektir.
Öğrenciler bu dersin sonunda atıksu arıtımına ilişkin temel terminolojiyi öğrenir
(PY1).
Öğrenciler bu dersin sonunda atıksu arıtımına ilişkin temel ilkeleri bilir ve bu
ilkeleri basit atıksu arıtım proseslerinde karşılaşılan problemleri tanımlama ve
çözmede kullanabilir (PY1, PY4, PY7, PY11, PY13).
Atıksu arıtımına giriş.
Kirliliğin çevresel etkileri.
Atıksu arıtımı yöntemleri.
Biyolojik arıtma yöntemlerinin dayandığı ilkeler.
Aerobik ve anaerobik koşullar.
Atıksu arıtımının endüstriyel uygulamaları.
Soli, J. Arceivala, Wastewater Treatment for Pollution Control, Tata McGraw-Hill
Publishing Comp. Ltd., 1998.
W.W. Eckenfelder and J.L. Musterman, Activated Sludge Treatment of Industrial
Wastewater, Technomic Pub. Co., 1995.
J.W. Patterson, Industrial Wastewater Treatment Technology, Butterworth, 1985.
Konu ile ilgili diğer yayınlar.
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Giriş, kentsel ve endüstriyel atıksuları, atıksu arıtma tesisi işlemlerinin sınıflandırılması
2.
Sedimentasyon, aralıklı çöktürme, problem çözme
3.
Geçici akış koşulları,, problem çözme.
4.
Alan prensibi, flokülant çöktürme, alan çöktürme, problem çözme.
5.
Nötrleme ve dengeleme, nötrleme yöntemleri, doğrudan pH kontrol yöntemleri
6.
pH kontrolü için tasarım prosedürü, örnekler
7.
Ara sınav
8.
Biyolojik atıksu arıtımı, biyolojik arıtma işlemlerinin çeşitleri
9.
Biyolojij arıtmanın temelleri
10.
Aktive tortu işlemleri, Nitratlaşma-nitratsızlaştırma (video film)
Anaerobik biyolojik arıtma, anaerobik fermantasyon, işlem konfigürsasyonu,
11.
parametreleri, işlemini performansı
12.
Ara sınav
13.
Ankara içmesuyu arıtma tesisine gezi
14.
Ankara atıksuyu arıtma tesisine gezi
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Sayısı
-
Katkı Payı %
-
işlem
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
50
50
100
50
50
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
12
6
72
2
1
12
12
24
12
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Jeomekanik
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Mad
Bahar
2
2
410
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz Yüze
Anlatım, Soru-Yanıt
Dr. A. Kemal Cengiz
Zemin malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri vurgulanarak, deneysel
kapsamlı değerlendirilmesini sağlar.
Bu ders;
-çeşitli jeolojik koşullarda, yapı ve/veya alan iyileştirilmesi için etki eden faktörlerin
anlaşılması ile jeomekaniğe genel bir bakış sağlar.
-yumuşak kayaç ve zemin çeşitlerinin mukavemet, permabilite ve fiziksel
özelliklerinin yapısı ve jeoteknik karakteristiğini anlaşılmasını sağlar.
-zemin ve kayaların yük taşıma kapasitesini ve temel tiplerini konsolidasyon, şişme
ve büzülme özelliklerini anlatır.
Yumuşak kaya kütlesi ve zeminin temel karakterstikleri, mühendislik özellikleri,
Zemin deney metodları,
Sıkışma ve konsolidasyon teorisi, şişme ve büzülme mekanizmaları,
zemin-duvar dizaynı, şev ve heyelan stabilizesi (baraj, temel ve tüneller)
Craig, R.F. (1992). Soil Mechanics. Van Nostrand Reinhold.
Cernica, J.N. (1995). Geotechnical Engineering: Soil Mechanics. Wiley.
Form IVa ( Türkçe): Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Zeminler ve sınıflandırılmaları
2.
Temel tanımlar ve terminoloji
3.
Sıkışma
4.
Etkili basınç
5.
Akış ağları
6.
Tek boyutlu oturma davranışı
7.
Ara sınav
8.
1-boyutlu konsolidasyonun analizi
9.
Yapıların yerleşimi
10.
Zemin dayanımı
11.
Zeminlerin basınç-gerilme davranışları
12.
Lateral yer basınçları (Rankine yöntemi ve Coulomb yöntemi)
13.
Ara sınav
14.
Madenlerin geri doldurumu
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sayısı
4
-
Katkı Payı %
12
-
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
1
7
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
4
4
16
12
5
60
2
1
10
12
20
12
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
38
50
100
50
50
100
Ders Bilgileri
Uygulama
(saat/hafta)
Kodu
Maden Tasarımı
Mad
Bahar
2
2
446
Mad 260 ve Mad 345’ten başarılı olmak.
İngilizce
Teknik Seçmeli
Yüz yüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
Anlatım, proje tasarımı, takım çalışması, uygulama-alıştırma
Prof.Dr. Bahtiyar Ünver, Prof.Dr. A.Erhan Tercan, Y.Doç.Dr. Mehmet Ali
Hindistan
Maden tasarımında kullanılan yazılımların tanıtımı, bu yazılımları öğrencinin
kullanmasının sağlanması
Takımlar halinde ve bağımsız olarak çalışabilme,
Maden endüstrisinde geliştirilen en son yazılımları kullanabilme,
Yazılı ve sözel olarak etkili bir şekilde iletişim kurma,
Madenciliğin gerektirdiği bir sistemi tasarlayabilme,
Bir işletme projesini sondaj verilerinden yola çıkarak ocak tasarımı aşamasına
kadar tamamlayabilme
Maden tasarımının temel ilkeleri, Netpro/Mine ve Gemcom/Surpac yazılımlarının
tanıtımı, açık ocaklarda yatay ve düşey güzergah tasarımı, yol güzergah profili
çıkarılması, basamak ve şev tasarımları, yer altı ocak işletmesini oluşturan ayak,
taban yolları, galeri ve kuyu gibi maden yatağını yüzeye bağlayan her türlü
açıklığın tasarımı
W.A. Hustrulid, and M. Kuchta, 2006, Open Pit Mine Planning and Design,
Taylor & Francis,
W.A. Hustrulid, and R. L. Bullock, 2001, Underground Mining
Methods:Engineering Fundementals and International Case Studies, SME
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
Maden tasarım süreci ve temel ilkeleri
2.
Netpro/Mine tanıtımı-1
3.
Netpro/Mine tanıtımı-2
4.
Seyrelme ve cevher kayıpları, rezerv kestirimi
5.
Yol güzergahı ve basamak tasarımı
6.
Şev tasarımı
7.
1. sunum
8.
Pano-ayak tasarımı
9.
Galeri-kuyu tasarımı
10.
Havalandırma, tahkimat tasarımı
11.
Ulaşım, su atımı
12.
Raporlama
13.
Gemcom/Surpac tanıtımı
14.
2.sunum
15.
Genel sınava hazırlık
16.
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Sayısı
Katkı Payı %
10
20
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı düzeyi*
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
40
40
13
100
60
40
100
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İş Yükü
42
10
4
40
12
2
1
3
10
12
36
20
12
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
2
1
150
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Havalandırma
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
2
3
5
Mad
Bahar
2
0
414
MAD 260 ve MAD 345’ten başarılı olmak.
İNGİLİZCE
Teknik Seçmeli
YÜZ YÜZE
ANLATIM, SORU-YANIT
Dr. A. Kemal Cengiz
Hava ölçümlerini, ocaklarda hava akışını ve fanları içerecek şekilde ocak
havalandırmasının temellerini sunmak
Mühendislik bilgisini ocak havalandırma sistemi ve tasarımına uygulama,
Ocak havalandırma mühendisliğinde deney tasarlama ve yürütme,
Sözlü ve yazılı iletişim kurma,
Takımlar halinde çalışma,
Ocak havalandırma problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme.
Havalandırmanın madencilikteki önemi, ocak havasının özellikleri, ocak
havalandırma ölçümleri, eşdeğer açıklık, hava akışı, hava akışına direnç, ocak
fanları, fan düzenlemeleri, fan seçimi, hava miktarının hesaplanması, kontrollü
havalandırma, yardımcı havalandırma, doğal havalandırma, havalandırma şebeke
analizi.
H.L., Hartman, 1982, Mine Ventilation and Air Conditioning, John Wiley and Sons
Press
T. Güyagüler, A. Güngör, 1999, Mine Ventilation Engineering, Kozan Ofset Mat.
McPherson, Malcolm J., 1993, Subsurface Ventilation and Environmental
Engineering, Chapman & Hall
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Hafta
Maden havalandırmasının amacı ve önemi
2.
Hafta
Maden hava karakteristiği, statik ve hız basınçlarının ölçülmesi
3.
Hafta
Gaz yasası, havaakışının ölçülmesi, eşdeğer ölçme noktası
4.
Hafta
Maden karakteristik grafiği, madenlerde havaakışı
5.
Hafta
Akış çeşitleri, hava akımının direnci,sürtünmesel ve şok kayıpları
6.
Hafta
Maden fanları, fan karakteristik grafiği, fan ayarlamaları
7.
Hafta
Ara sınav
8.
Hafta
Fan yasaları, fan seçimi, miktar hesaplamaları
9.
Hafta
Yedek havalandırma
10.
Hafta
Kontrollü bölünme, regülatörler
11.
Hafta
Doğal havalandırma
12.
Hafta
Havalandırma ağı analizi, tanımlar, giriş
13.
Hafta
Havalandırma ağı analizi,hardy-cross yöntemi ve örnekler
14.
Hafta
Ara sınav
15.
Hafta
Genel sınava hazırlık
16.
Hafta
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Sayısı
4
-
Katkı Payı %**
20
-
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
2
1
7
100
30
50
100
50
50
100
Sayısı
Süresi
14
4
4
3
Toplam İş
Yükü
56
12
12
5
60
2
1
7
10
14
10
152
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
1
2
3
4
5
x
6
7
x
8
x
9
x
10
x
11
x
12
x
13
x
14
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
5
x
x
x
x
x
Ders Bilgileri
Kodu
Yaz Stajı I
Mad
Güz
0
341
Mad 111’den başarılı olmak.
Türkçe/İngilizce
Zorunlu
Yüzyüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
2
5
Pratik uygulama/Staj
Bölüm ders sorumluları
Öğrencilere, madencilik faaliyetindeki bir işletmede veya tesiste, teorik ve pratik
bilgilerini gözlemleme, uygulama ve değerlendirilmesi, olayların yorumlanması
ile beceri kazandırmak.
Madencilik uygulamalarında temel bilgi ve becerilerini gözden geçirir.
Güncel üretim teknolojisi üzerinde deneyim kazanır.
İşletmede veya tesiste ekip çalışmasında uyum sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği konularının pratik uygulamalarında deneyim kazanır.
Bir maden işletmesinde veya cevher zenginleştirme tesisinde, bir Maden
Mühendisi gözlemi altında 20 işgünü süreli stajı içerir. Staj raporu hazırlar.
Mining Engineering Handbook
Mineral Processing Handbook
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Hafta Staj ödevinin belirlenmesi
2.
Hafta Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
3.
Hafta Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
4.
Hafta Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
5.
Hafta Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
6.
Hafta Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
7.
Hafta Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
8.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
9.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
10.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
11.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
12.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
13.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
14.
Hafta Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
15.
Hafta Genel sınava hazırlık, Staj raporu ve ödevinin teslimi
16.
Hafta Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Sayısı
1
1
-
Katkı Payı %
40
20
-
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X4 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
1
60
60
1
30
30
1
60
60
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
40
100
60
40
100
Ders Bilgileri
Kodu
Yaz Stajı II
Mad
Güz
0
467
Mad 111’den başarılı olmak.
Türkçe/İngilizce
Zorunlu
Yüzyüze
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Dersin Adı
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
0
2
5
Pratik uygulama/Staj
Bölüm ders sorumluları
Öğrencilere, madencilik faaliyetindeki bir işletmede veya tesiste, teorik ve pratik
bilgilerini gözlemleme, uygulama ve değerlendirilmesi, olayların yorumlanması
ile beceri kazandırmak.
Madencilik uygulamalarında temel bilgi ve becerilerini gözden geçirir.
Güncel üretim teknolojisi üzerinde deneyim kazanır.
İşletmede veya tesiste ekip çalışmasında uyum sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği konularının pratik uygulamalarında deneyim kazanır.
Bir maden işletmesinde veya cevher zenginleştirme tesisinde, bir Maden
Mühendisi gözlemi altında 20 işgünü süreli stajı içerir. Staj raporu hazırlar.
Mining Engineering Handbook
Mineral Processing Handbook
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1.
Hafta
Staj ödevinin belirlenmesi
2.
Hafta
Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
3.
Hafta
Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
4.
Hafta
Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
5.
Hafta
Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
6.
Hafta
Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
7.
Hafta
Staj konusu ve ödeviyle ilgili literatür taraması
8.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
9.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
10.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
11.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
12.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
13.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
14.
Hafta
Staj raporu ve ödevinin hazırlanması
15.
Hafta
Genel sınava hazırlık, Staj raporu ve ödevinin teslimi
16.
Hafta
Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Sayısı
1
1
-
Katkı Payı %
40
20
-
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
1
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X4 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
1
60
60
1
30
30
1
1
60
60
60
150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
40
100
60
40
100
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Teknik dışı seçmeli
ders
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Sec
###
Bahar
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Teknik Dışı Seçmeli
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı %
Yerel
Kredi
AKTS
3
4
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Teknik dışı seçmeli
ders
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Sec
###
Bahar
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Teknik Dışı Seçmeli
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı %
Yerel
Kredi
AKTS
2
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Teknik dışı seçmeli
ders
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyılı
Sec
###
Bahar
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Teknik Dışı Seçmeli
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar Tartışılacak işlenecek konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı %
Yerel
Kredi
AKTS
2
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
x
x
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
Süresi
Toplam İş Yükü
Download

buradan - Maden Mühendisliği