TÜRK
STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ .
..
TURK STANDARDLARINA
UYGUNLUK BELGESI
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATI OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
Markanın Ta~riPtion
TSE
veya/or
~
of the Mark
veya/or
i- tn W
14.10.01ITSE-11932
BELGE NUMARASı
REFERENCE NUMBER OF LlCENCE
BELGENiN iLK VERiliş
11.06.1987
TARiHi
DA TE OF FIRST ISSUE OF LlCENCE
BELGENiN SON GEÇERliLiK
TARiHi
12.01.2015
LlCENCE VALID UNTlL
SIEMENS SAN. VE TIc. A.ş.
BELGE SAHiBi KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LlCENCE HOLDER
VAKACIK VOLU NO:111 KARTAL ıSTANBULlTÜRKIVE
BELGE SAHiBi KURULUŞUN ADRESi
ADRESS OF THE LlCENCE HOLDER
SIEMENS SANAVI VE TIcARET A.ş.
ÜRETiM VERi ADI
NAME OF THE MANUFACTURING
PLACE
ÜRETiM VERi ADRESi
VAKACIK VOLU NO. 111 KARTAL ISTANBUL/TÜRKIVE
ADRESS OF THE MANUFACTURING
PLACE
iPTAL EDiLEN BELGE NUMARASı (Varsa)
INDICA TION OF SUPERSEDED LlCENCE (if any)
TESciLLi
TicARi MARKASI
SIEMENS
REGISTERED TRADE MARK
uoıu TÜRK
STANDARDı
TS 5018-1 EN 60898-1 / Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesicilerEv ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm
1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN
60898-1IT1 / Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri
yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif
akım (a.a.) devre kesiciler / 09.03.2006 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 /
Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde
kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.)
devre kesiciler /09.03.2006
RELATED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LlCENCE
MODEL: 5SQ2
ANMA GERILIMI: 230/400V - 400V
KUTUP SAYıSı: 1 KUTUP, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 1+N KUTUP, 3+N KUTUP
TIp: B VE C TIpI
ANMA KAIMLARI: 0.5A, 1A, 1.6A,2A,3A,4A,6A,8A, 1OA,13A, 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
6A, 1OA,13A, 16A,20A,25A,32A,40A(B TIpI)
KISA DEVRE KAPASITESI: 3 kA
(C TIpI)
()
HAKAN DENIZ
TSE ISTANBUL BELGELENDIRME
MÜDÜRÜ
'Bu belge. belgelendirilen
ISTANBUL'lsTANBUL
ürünün,
üretim
yerinin
BELGELENDIRME
Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez.
Enstitümüzün
belirlediği şartları karşıladığın!
MÜDÜRLÜGÜÇayırova
kısmen veya okunmasını
da gösterir.
Tren Istasyonu Yanı ÇAYIROVNGEBZE'
zorlaştıracak
şekilde çoğaltılamaz,
Tel: 2627231273'
kazıntı ve silinti yapılamaz.
Faks: 2627231606'
web: 'e-mail:
TÜRK STANDARDLARı
TÜRK
STANDARDLARINA
TURKISH
CERTIFICATE
STANDARDS
OF CONFORMITY
BELGE KAPSAMI (14.10.01/TSE-11932nolu
ENSTiTÜSÜ
UYGUNLUK
BELGESi
EKi
INSTITUTION
TO TURKISH
STANDARDS
APPENDIX
belge devamı): SIEMENS SAN. VE Tic. A.Ş.
iLGILI TÜRK STANDARDı TS 5018-1 EN 60898-1/ Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri
- DEVRE KESICI(OTOMATIK SIGORTA)
MODEL:
5SL3 -.(KUTUP SAYISI,AKIM,KISA DEVRE AKIMI)
5SL6 -.(KUTUP SAYISI,AKIM,KISA DEVRE AKIMI)
ANMA GERILIMI: 230/400V - 230V - 400
KUTUP SAYısı: 1 KUTUP, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP, 1+N KUTUP, 3+N KUTUP
TIp: B VE C TIpI
ANMA AKIMLARI: 0.3A, 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (C
Tlpl)6A,10A, 13A, 16A,20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A(B TIpI)
KISA DEVRE KAPASITESi: 4,5 kA(5SL3 ...-.)
6 kA(5SL6 ...-.) (K.G. 16.03.2010)
,
HAKAN DENIz
TSE ISTANBUL BELGELENDIRME
MÜDÜRÜ
'Bu belge, belgelendirilen
ISTANBUL'lsTANBUL
Bu belge hiç bir suretle
ürünün, Oretim yerinin
BELGELENDIRME
Enstitümüzün
belirlediği şartları karşıladrğuu da gösterir.
MÜDÜRLÜGÜÇayırova
Tren Istasyonu Yanı ÇAYIROVAlGEBZE'
tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaşuracak
şekilde
çoğaltılamaz.
Tel: 2627231273'
kazmtı ve silinti yapılamaz.
faks:
2627231606'
web: ' e- mail:
2
Download

certıfıcatı of conformıty to turkısh standards