T.C
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
TEZLİ YÜKSEK LİSANSA BAŞVURU FORMU
….. /.….. /………
Adı Soyadı
: ………………………………………….
Yabancı Dili : ………………………………………….
Fotoğrafınızı
çerçeve içerisine
sığacak şekilde
zımbalamadan
yapıştırınız.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
Mezun Olduğu Üniversite
Fakülte/Bölüm
Mezuniyet Not Ortalaması*
ALES (Sayısal)
* YÖK'ün 09.10.2008/028746 yazısındaki dönüşüm tablosuna ve 100' lük sisteme göre yapılır.
TERCİH ALANI
(Bilim Dalı ve O Bilim Dalındaki
Bir Öğretim Üyesi Danışmanlığında
Lisansüstü Eğitimi)
…………………………………………………………… ANABİLİM DALI
1.Tercih
2.Tercih
Alan tercihlerimden herhangi birine yeterli şartları sağlayamadığım taktirde
ilgili kurulca uygun görülen alanda ve o bilim dalındaki bir öğretim üyesinin
danışmanlığında lisansüstü eğitimi almayı kabul ediyorum.
e-posta
BİLGİLERİ
Telefon
İLETİŞİM
3.Tercih
Adres
Ön kayıt başvurumu elektronik ortamda tamamladım.
İmza
Ek Belgeler: Lisans Mezuniyet Belgesi veya Diploma, 2012 Bahar Dönemi veya sonrası ALES Belgesi, Transkript.
(İstenen belgelerin alındığı kurum tarafından veya aslı gösterilmesi şartı ile Enstitümüzce onaylanmış sureti)
Download

Başvuru Formu - Bayburt Üniversitesi