BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTI GÜNDEMİ
(2-6 MART 2015 /ANTALYA )
I. ARAŞTIRMA PROJELERİ
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL HASTALIKLARI ÇALIŞMA
GRUBU
1. Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Patates Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Mercimek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Nohutta Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi
8. Biyolojik Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Ülkesel Buğday Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Projesi
10. Ülkesel Minör Ürünler Araştırma Projesi
11. Münferit Projeler
B. MEYVE-BAĞ HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
1. Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Turunçgil Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Zeytin Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Fındık Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Nar Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Çilek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
10. Ülkesel Kivi Entegre Mücadele Projesi
11. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
12. Ülkesel Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları Projesi
13. Münferit Projeler
II. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAPANIŞ
1
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Ülkesel Proje
1. Adı
1.
Koordinatörü
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
: TAGEM–BS–10/07–01/02-01 DOKTORA
Proje Adı
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğü etmeni Fusarium Türleri ve Yabani Gernik Buğday
(Triticum dicoccoides) Genotiplerindeki Dayanıklılık Kaynaklarının
Moleküler Karakterizasyonu
: Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
Lider
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: DOKTORA
: Kastamonu İlinde Buğday Alanlarında Görülen Kara Pas (Puccinia
graminis f. sp. tritici) Irklarının Belirlenmesi ve Berberis Türlerinin
Kara Pas Etmeninde Patojenik Varyasyona Olan Etkileri
Lider
: Nilüfer AKÇİ (Ankara TBMAE)
Raportörler : Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
: Erçin OKSAL (Malatya KAİ)
2.
Proje No
Proje Adı
:
: Uluslararası Buğday Yerel Çeşitlerinin Geleneksel ve Moleküler
Yöntemler Kullanılarak Kahverengi Pasa Dayanıklılığının Testlenmesi
ve Ege Bölgesi Puccinia triticina f. sp. tritici Irklarının Virülenslik
Dağılımı Üzerine Çalışmalar
Lider
: Şerife Nergis ÇELİK (Ege TAE)
Raportörler : Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
: Erçin OKSAL (Malatya KAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/12-01/02-02
: Ege Sahil Kuşağı Buğday ve Arpa Ekilişlerinde Cephalosporium Çizgi
Hastalığı (Hymenula cerealis Ellis & Everh.)’nın Yaygınlığı ve
Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi
Lider
: Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
Raportörler : Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Fatih ÖZDEMİR (Konya BDUTAE)
2.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/12-01/02-03
: Buğday Yaprak Lekesi Etmeni Mycosphaerella graminicola’da Kütinaz
Genlerinin Gen Silme (Gen Knock-out) Tekniği ile Fonksiyonel Analizi
Lider
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Tahsin AY (Adana BMAİ)
2
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/12-01/(02-01)-02
: Doğu Akdeniz Bölgesi Buğdayda Cephalosporium Çizgi Hastalığı
Etmeni Hymenula cerealis’in Yaygınlığı ve Kök Yara Nematodları ile
Etkileşimi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Tahsin AY (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/12-01/02-03
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının
Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Tahsin AY (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Fatih ÖZDEMİR (Konya BDUTAE)
: Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/12-06/02-04
: Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Buğday Üretim Alanlarında
Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.]
Arx&Oliver var. tritici [J. Walker]) Yaygınlığı ve Çeşit
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–14/12-01/02-02
: Bazı Buğday Genotiplerinde Kahverengi Pas (Puccinia recondita Rob.
et Desm.) Hastalığına Dayanıklılığı Sağlayan Lr Genlerinin Moleküler
Markır Yöntemi ile Tespiti ve Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Orhan Onur AŞKIN (Edirne TTAE)
Raportörler : Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
Lider
8.
Proje No
Proje Adı
Lider
: BİLGİ
: Kuraklığa Dayanıklı Ekmeklik Buğday Islahı Çalışmalarında
Kullanılacak Genotiplerin Hastalıklar Yönünden Karakterizasyonu
: Dr.Fatih ÖZDEMİR (Konya BDUTAE)
: TÜBİTAK 3001
: Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis
(Nisk.&M’yale) Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik
Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
3
Ülkesel Proje1.Adı
2.
Koordinatörü
MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–10/07–03/02-04 DOKTORA
: Batı Karadeniz Bölgesi Mısır Ekim Alanlarındaki Virüs
Hastalıklarının Belirlenmesi ve Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının
Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV) ile Sugarcane mosaic potyvirus
(SCMV)’e
Karşı
Dayanıklılıklarının
Moleküler
Markırlar
Kullanılarak Tespit Edilmesi
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/12-03/02-04
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır (Zea mays L.) Ekim Alanlarında
Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi
Lider
: Behzat GÜLER (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAİ)
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
2.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–11/07–03/02-01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde II. Ürün Mısırda Koçan
Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin Moleküler Teşhisi,
Önemli Mikotoksinlerinin ve Toksin Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
Lider
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Tahsin AY (Adana BMAİ)
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–11/07–03/02-02
: Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen
Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium
moniliforme Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: A. Faik YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Fatih ÖZDEMİR (Konya BDUTAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
3. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–10/10–01/02-06
: Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Pepino Mozaik
Lider
Raportörler
: Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAİ)
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Virüsü, Domates Halkalı Leke Virüsü ve Patates Y Virüsü’nün Tespiti,
Epidemiyolojisi ve Önlem Yolları Üzerinde Araştırmalar
4
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–10/10–01/02-05 (DOKTORA)
: Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Yetiştirilen Fasulyelerde
Köşeli Yaprak Lekesi Etmeni (Pseudocercosporas griseola (Sacc.)
Ferraris (=Isariopsis griseola Sacc.)’nin Moleküler Yöntemler
Kullanılarak Gruplarının Tespiti, İnokulum Kaynakları ve Bazı
Fasulye Çeşitlerinin Bu Etmene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK COST 113O882
: Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Görülen Kurşuni Küf Hastalığı
(Botrytis cinerea) İzolatlarının Fungisitlere Karşı Direnç Durumunun
ve Genetik Farklılıklarının Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması,
BATEM
Gen
Havuzunda Bulunan
Islah
Materyallerinin
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Dr. İlknur POLAT (Antalya BATEM)
: TÜBİTAK KARİYER 2013 O 103
: Farklı Domates Genotiplerinde Fusarium oxysporum f.sp. radicislycopersici ve Tomato Yellows Leaf Curl Virus Dayanıklılık
Durumlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
: BİLGİ
: Sanayiye Yönelik Geliştirilen Karaisalı Biber Hatlarına Phytophthora
capsici’ ye Dayanıklılığın Aktarılması
Lider
: Dr. Hasan PINAR (Alata BKAİ)
Kurum Sor. :
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
(Yrd. Arş.)
4.
Proje No
Proje Adı
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
6.
: TAGEM–BS–12/09-03/02–07 (DOKTORA)
: Marmara Bölgesi’nde Bazı Sebze ve Süs Bitkilerinde Tospovirüslerin
Biyolojik, Serolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Proje No
Proje Adı
: MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
: Kazanlı ve Mersinde Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Sorun Olan
Nematod ve Kök Hastalıklarına Karşı Toprak Dezenfeksiyonuna
Yönelik Demonstrasyon ve Eğitim Çalışmaları
: Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: TÜBİTAK-TOVAG 213O204
: Serada Dalga Boyu Seçici Özellikte Plastik Örtü Kullanarak Domates
Üretiminde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) ve Bakteriyel Kara Leke
Hastalığının (Pseudomonas tomato) Mücadelesi
: Prof. Dr. Sevilay TOPÇU (Çukurova ÜZF)
Lider
Kurum. Sor.
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ(Adana BMAİ)
(Yrd. Araş.)
5
4. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PATATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: DOKTORA
: İzmir İlinde Patates Kuru Çürüklük Hastalığına Neden Olan Fusarium
spp.'nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Mücadele
Olanaklarının Araştırılması
: Gülcan YIKILMAZSOY (Bornova ZMAİ)
: Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAİ)
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–12/09-07/02-11
: Orta Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Stolbur Hastalığının
(Candidatus phytoplasma solani) Durumu, Yumruya Geçiş Oranının ve
Olası Vektör Böceklerinin Belirlenmesi
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: AB 7. ÇERÇEVE EUPHRESCO
: Candidatus phytoplasma solani’nin Tespitinde Farklı Test Metotlarının
Kullanabilirliğinin Araştırılması ve Halka Test Çalışmaları
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: TUBİTAK 1001/213O108 (BİLGİ)
: Patates Ekiliş Alanlarında Patates Y Virüsü (PVY) Irklarının Tespiti
ve Mücadele Yönetimine Esas Olacak Verilerin Belirlenmesi
: Dr. Üftade GÜNER (Bornova ZMAİ)
: BOREN (BİLGİ)
: Patates Siğil Hastalığı [(Synchytrium endobioticum) Schilb. Perc.]
Mücadelesinde Bor Kullanım Olanaklarının Araştırılması
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
: TÜBİTAK-KARİYER
: Çukurova’da
Patates
Mildiyösü
Erken
Uyarı
Sisteminin
Oluşturulması ve Phytophthora infestans Popülasyonunun Moleküler
ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
: Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAİ)
6
5.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MERCİMEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAİ)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
6.
: TAGEM–BS–10/12–02/02-10 DOKTORA
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimekte Kök Çürüklüğü ve
Solgunluk Etmeni Bazı Fusarium Türlerinin Patojenik ve Moleküler
Karakterizasyonu ile Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
NOHUT ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
7.
Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TAGEM–BS–14/14-01/02-03
: Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa Neden
Olan Fusarium Türlerine Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının
Geliştirilmesi
: Gürkan BAŞBAĞCI (Eskişehir GKTAE)
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ)
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAİ)
: TAGEM / TBAD/13/A14/P01/003 BİLGİ
: Ege Bölgesi Nohutta Hastalıklara Dayanıklılık Test Çalışmaları
: Dr. Eylem TUĞAY KARAGÜL
: Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Okan ÖZGÜR (Adana BMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Bazı Pamuk Islah Projeleri Sonucunda Elde Edilmiş Olan Ümitvar
İleri Hatların Verticillium dahliae Kleb. Solgunluğuna Dayanıklılığının
Araştırılması
Lider
: Gülşen BUZUK (GAPTAE)
Raportörler : Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAİ)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM/TBAD/15/A04/P02/03 bilgi
Proje Adı
: Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk
Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Lider
: Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAİ)
Raportörler : Aysel BARS ORAK (Diyarbakır ZMAİ)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAİ)
7
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
: TAGEM-BS-14/04-02/02-04
: Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni
(Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAİ)
: Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAİ)
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM–BS–12/04-02/02-12
: Pamuk Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Karşı Sığır
Gübresi Uygulamalarının Etkisi
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ)
: Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAİ)
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAİ)
Ülkesel Proje Adı
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–10/10–01/02-07 (DOKTORA)
: Erzincan’da Örtüaltında Yetiştirilen Domateslerde Erken Yaprak
Yanıklığı (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Biyolojik Mücadele
İmkânlarının Araştırılması
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: (DOKTORA)
: Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de toni) 'ne
Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar
: Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL (Edirne TTAE)
: Erçin OKSAL (Malatya KAİ)
: Faik YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
:
: Hıyarda (Cucumis sativus L.) Külleme Hastalığına (Erysiphe
cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) Karşı Antagonist Bakterilerin
Belirlenerek Biyolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAİ)
: Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
: (DOKTORA)
: Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığının Yaygınlığı ve Hastalıkla Biyolojik
Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Kamil DUMAN (Ankara ZMMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
8
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–12/12-06/02-01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğday Ekili Alanlarda Arbüsküler
Mikorizal Fungus Varlığının Tespit Edilmesi ve Bunların Kök ve Kök
Boğazı Çürüklüğü Etmenlerine (Fusarium culmorum ve bipolaris
sorakiniana) Karşı Etkinliğinin Araştırılması
: Aysel BARS ORAK (Diyarbakır ZMAİ)
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–12/09-02/02-08
: Domateste Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici) ve Domates Benek Hastalığının (Pseudomonas syringae pv.
tomato) Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadelesi
: Dr. H. Nilüfer YILDIZ (Adana BMAİ)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/09-02/02-10
: Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı (Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis)’nın Endofit Bakteriler ile
Biyolojik Kontrolü
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–12/04-02/02-13
: Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Fide
Hastalığına Karşı Etkilerinin Belirlenmesi
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAİ)
: Doğan GÖZCÜ (Kahramanmaraş DAGKTAİ)
: Aysel BARS ORAK (Diyarbakır ZMAİ)
Kök
Çürüklüğü
: TAGEM–BS–13/09-03/02-06 (DOKTORA)
: GAP Bölgesi Biberlerinde Fungal Kökenli Kök Çürüklük Etmenleri,
Etkin Patojenin Moleküler Karakterizasyonu ve Mikoriza (Glomus
spp.) ile Mücadele İmkânlarının Araştırılması
: Ayşin BİLGİLİ (Şanlıurfa GAPTAE)
: TÜBİTAK 1001
: İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia
Türlerinin, Anastomosis Gruplarının Moleküler Karakterizasyonu ve
Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyolojik
Mücadele Etmenlerinin Belirlenmesi
Lider
: Prof. Dr. Sara DOLAR (Ankara ÜZF)
Kurum Sor. :
Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
(Yrd. Arş.)
6. Proje No
Proje Adı
9
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
8. Proje No
Proje Adı
Lider
9. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
10. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK-COST
: Buğday’da ( Triticum aestivum L.) Kök Çürüklük Patojeni Fusarium
spp. ye Karşı, Endofitik Fusarium spp. nin Antimikrobial Aktivitesi ve
Bazı Patojenik ve Endofitik Fusarium spp.nin Moleküler Farklılıkları
: Prof.Dr. Berna TUNALI (19 Mayıs Üniv. Ziraat Fak.)
Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
: TAGEM–BS–11/05–03/02-03 DOKTORA
: Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum)’na Karşı Bazı
Fungusitler ve Rizosfer Bakterileri ile Mücadele Çalışmaları
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–11/07-01/04-02 BİLGİ
: Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın Fungal Patojenlerle
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: İ. Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM-BS-14/04-04/02-05 DOKTORA
: Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni
solanacearum)’a
Endofitik
Bakterilerle
Biyolojik
Olanaklarının Araştırılması
: Neziha ARSLAN (Bornova ZMAİ)
(Ralstonia
Mücadele
: TÜBİTAK 1007 111 G 150
: Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim
Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Alt Proje Adı : Bazı Önemli Toprak Kökenli Patojenlere Karşı Trichoderma spp.’nin
Formülasyonu ve Üretimi İçin Uygun Teknoloji Geliştirilmesi
Koordinatör : Dr. Gülay BEŞİRLİ (Yalova ABKMAE)
Kurum Sor. :
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
(Yrd. Arş.)
11. Proje No
Proje Adı
12. Proje No
Proje Adı
Lider
9.
: TAGEM–BS–13/09-01/02-05 DOKTORA
: Adana
ve
Mersin
İllerinde
Pamuk
Beyazsineği, Bemisia
tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)’nin Entomopatojen
Faunasının ve Elde Edilen İzolatların Etkinliklerinin Belirlenmesi
: Şebnem TİRENG KARUT (Adana BMAİ)
Ülkesel Proje
1. Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL BUĞDAY SEPTORYA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI
PROJESİ
Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM–BS–13/12-01/02-01 YÜKSEK LİSANS
Proje Adı
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Buğday’da Septorya Yaprak Lekesi
Etmeninin (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığının Belirlenmesi ve
Moleküler Tanısı
Lider
: Gülsüm ÜNAL (Adana BMAİ)
10
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/12-06/02-05
: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya
Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob.ex.Desm.) Yaygınlığı,
Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/12-06/02-01(1)
: Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak
Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob.ex Desm.) Yaygınlığı,
Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Melis SEİDİ (Edirne TTAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: A.Faik YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14/12-06/02-01(2)
: Ege Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi
Hastalığının (Septoria tritici Rob. Ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin
ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: M. Ömer ÖZTÜRK (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/12-06/02-01(3)
: Karadeniz Bölgesi’nde Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya
Yaprak Lekesi Hastalığının
(Septoria tritici Rob. Ex. Desm.)
Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Sevilay SAYGI (Samsun KTAE)
Raportörler : Dr. Filiz ÜNAL (Ankara ZMMAE)
: Tahsin AY (Adana BMAİ)
5. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/12-06/02-01(4)
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.)
Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Yener ÇELİK (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)
6. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/12-06/02-01(5)
: Marmara Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak
Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. Ex. Desm) Yaygınlığı,
Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
11
10.
Ülkesel Proje
1. Adı ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜNLER ARAŞTIRMALARI PROJESİ
Koordinatörü
Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
2. Proje No
Proje Adı
:
: Antalya İlinde Bazı Minör Sebze Türlerinde Görülen Önemli Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti, Yaygınlık Durumu ve Mücadelesine
Yönelik Çalışmalar
Lider
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
:
: Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık
Belirlenmesi ve Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
ve
Zararlıların
4. Proje No
Proje Adı
:
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık ve
Zararlıların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
Lider
Raportörler : Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATAE)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
5. Proje No
Proje Adı
:
: Marmara Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Bazı Minör Sebzelerde Görülen
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi
Lider
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
6. Proje No
Proje Adı
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Bitki Koruma Sorunları Üzerine Araştırmalar
Lider
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
12
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/09-10/02-16
: İzmir İlinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıkların
Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
11. MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–09/05–01/02-05 (DOKTORA)
: Ayçiçeği Mildiyösü [Plasmopara halstedii (farl) Berl& de Toni]’nün
Patojenik ve Genetik Farklılıkları ile Çeşit Reaksiyonlarının
Belirlenmesi ve Moleküler Tespit Yöntemlerinin Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
: Erçin OKSAL (Malatya MAİ)
: BAP + Özel Sektör DOKTORA (BİLGİ)
: Bazı Uçucu Yağların Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk
(Clavibacter
michiganensis
subsp.
michiganensis)
Etmeninin
Kontrolündeki Etkinliğinin Belirlenmesi
: Meral YILMAZ (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-10/07-04/02-11 (DOKTORA)
: Çukurova’da Çeltik Yanıklığı Hastalığının (Magnaporthe
(Hebert)) Epidemiyolojisi ve Mücadelesi Üzerine Çalışmalar
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
grisea
: İZMİR İL ÖZEL İDARESİ (BİLGİ)
: Karaburun İlçesinde Nergis ve Sümbül Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan
Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri
: Ceren KARAGÖZ (Bornova ZMAİ)
Lider
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
: DOKTORA
Proje Adı
: Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Çeltik Kök Çürüklüğüne Neden Olan
Fusarium Türlerinin Saptanması, Yaygınlığının Belirlenmesi ve
Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Lider
: Yeşim EĞERCİ (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
:
: Antalya İli Enginar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Fungal Hastalıkların
ve Mücadele İmkânlarının Araştırılması
Lider
: Dr. Mehmet AYDOĞDU (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAE)
13
3. Proje No
Proje Adı
:
: Bazı Süs Bitkilerinde INSV (Impatiens necrotic spot virus) ve TSWV
(Tomato spotted wilt virus)’nin Multipleks Real-Time RT-PCR (ReverseTranscriptase) Yöntemiyle Belirlenmesi
Lider
: Aytül KİTAPÇI (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Üftade GÜNER (Bornova ZMAİ)
: İlyas DELİGÖZ (Samsun KTAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-14/09-03/02-06
: Aydın İli Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Domates Mildiyösü
[Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] Hastalığına Karşı En Uygun
Tahmin Uyarı Modelinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAİ)
: H. Reşat AKBAŞ (Erzincan BKAİ)
: TAGEM–BS–14/01-06/02-07
: Bitkilerde Patojen Bakteri, Fungus ve Virüslerin Koleksiyonlarının
Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması
Lider
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/09-02/02-08
: Orta Anadolu Bölgesi Domates, Biber, Marul Ekiliş Alanlarında
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus,
TSWV)’nin Tespiti, Yaygınlığı, Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı
Domates Gen Kaynaklarının TSWV’ye Karşı Dayanıklıklarının
Moleküler İşaretleyiciler ile Belirlenmesi
Lider
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAİ)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAİ)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/09-07/02-09
: Orta Anadolu Bölgesi Havuçta Kök ve Kök Çürüklüğüne Sebep Olan
Alternaria spp’nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu,
Toksinleri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
Lider
: Senem TÜLEK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAİ)
: Serdar TUNCER (Erzincan BKAİ)
5. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/03-01/02-10
: Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine
Araştırmalar
Lider
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
: İlyas DELİGÖZ (Samsun KTAE)
14
6. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/09-02/02-11
: Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu (Fusarium
oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi virüsü (Potato Y potyvirus) ve
Kök-ur Nematodu (Melodiogyne incognita)’na Dayanıklılığının
Araştırılması
Lider
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
7. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/09-03/02-12
: Karaisalı Biber Hatlarında Bazı Viral Etmenlerin Saptanması ve
Tobacco Etch Virüs (TEV)’ne Dayanıklılık Geninin Belirlenmesi
Lider
: Pelin KELEŞ ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAİ)
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
8. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/09-08/02-07
: Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium spp.)’na
Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu
Lider
: Hamza ŞENYURT (Eğirdir MAİ)
Raportörler : Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAİ)
: Güliz TEPEDELEN (Bornova ZMAİ)
9. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/09-02/02-08
: Domates ve Patates Tohum Örneklerinde Pospiviroidlerin Moleküler
Yöntemlerle Tanılanması
Lider
: Pakize GÖK GÜLER (Adana BMAİ)
Raportörler : Sabriye ÖZDEMİR (Bornova ZMAİ)
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
10. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportör
: TAGEM–BS–13/09-01/02-09
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Domates Üretim Alanlarında Bakteriyel
Hastalık Etmenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tespiti ve
Yaygınlıklarının Belirlenmesi
: Mustafa ÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
11. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/04–01/02–14
: Susamda Kömür Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan Macrophomina
phaseolina (Tassi) Goid.’in Patojenik ve Moleküler Karakterizasyonu ile
Susam Genotiplerinin Hastalığa Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Behzat BARAN (Diyarbakır ZMAİ)
Lider
Raportörler : Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
: Emel ÇAKIR (Ankara ZMMAE)
15
12. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/09-02/02–09
: Erzincan İlinde Domateste Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani)
Hastalığına Karşı Tahmin Uyarı Modellerinden Yararlanma İmkânları
Üzerine Araştırmalar
Lider
: H. Reşat AKBAŞ (Erzincan BKAİ)
Raportörler : Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
13. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/12-05/02-15
: Orta Anadolu Bölgesi’nde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke
Hastalığı (Rhynchosporium secalis)’in Patotiplerinin Belirlenmesi ve
Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Aydan ARAZ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Hakan HEKİMHAN (Ege TAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
14. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–11/10-04/02-05
: Çukurova’da Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi (Acidovorax avenae
subsp. citrulli (Shaad et al.) Willems et al.) Hastalığının Yaygınlığı,
Epidemiyolojisi ve Kimyasal Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
15. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
16. Proje No
Proje Adı
Lider
17. Proje No
Proje Adı
Lider
18. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TAGEM-BS-12/04-06/(01-02)-15 BİLGİ
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.) Alanlarında Görülen
Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Belirlenmesi, Önemli Olanların
Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAİ)
: Güliz TEPEDELEN (Bornova ZMAİ)
: TAGEM–BS–12/09-03/02-06 (DOKTORA)
: Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim Alanlarında Hale
Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve Adi Yaprak
Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin
Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı
Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
: TÜBİTAK 1002
: Ülkemiz Çeltik Alanlarındaki Çeltik Yanıklığı Hastalığı Etmeni
(Magnaporthe grisea)’nin Patojenik ve Moleküler Karakterizasyonu
: Fatih ÖLMEZ (Ankara TBMAE)
: AB 7.ÇERÇEVE BİLGİ
: Bahçe Bitkilerinde Abiyotik Stres Etkilerini En Aza İndirmek İçin Kök
Hedefli Stratejilerin Güçlendirilmesi
: Prof.Dr. Sevilay TOPÇU (Çukurova Üniv.)
:
Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
16
19. Proje No
: KKTC
Proje Adı
: KKTC’de Sebze Alanlarında Mevcut Hastalık ve Zararlıların Tespiti
Alt Proje Adı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Karantina ve Sertifikasyon
Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi
Lider
: Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
Kurum Sor. :
Ayşe Bahar GÖKHAN (KKTC)
(Yrd. Arş.)
: AB 7. ÇERÇEVE ARIMNET-SWİPE
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmin Edilmesi
Alt Proje Adı : Bemicia tabaci Biyotiplerinde Genetik Farklılığın Etkisi
Ülke Koord. : Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Kurum Sor. : Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
(Yrd. Arş.)
20. Proje No
Proje Adı
: AB 7. ÇERÇEVE ARIMNET
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmin Edilmesi
Alt Proje Adı
Bemicia tabaci Biyotiplerinde Genetik Farklılığın Etkisi
Ülke Koord. : Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Kurum Sor. : Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
(Yrd. Arş.)
21. Proje No
Proje Adı
22. Proje No
Proje Adı
Lider
23. Proje No
Proje Adı
Lider
24. Proje No
Proje Adı
Lider
25. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş:
: TAGEM–BS–11/10-04/02-04 (DOKTORA)
: Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığı Etmeninin (Acidovorax
avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.) Tohumda Yaşam
Yeri, Ticari Tohumlardan Tespitinde Uygun Yöntemin Saptanması ve
Mücadelesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisi
: Ali KARATAŞ (Adana BMAİ)
: TAGEM/BBAD/10/A09/P07/02 BİLGİ
: Domates (S. esculentum L.) ve Karpuzda (Citrullus lanatus (Thunb.)
Mansf.) Bazı Tohum Kaynaklı Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Karşı
Tohum Film Kaplama Tekniğinin Geliştirilmesi
: Meral YILMAZ (Antalya BATEM)
: TÜBİTAK 1003TOVAG
: Kuru Fasulye Yerli Gen Kaynakları ve Islah Hatlarının Bean common
mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus
(BCMNV)'a Dayanıklılık Açısından Genetik Karakterizasyonu
: İlyas DELİGÖZ (Samsun KTAE)
: TÜBİTAK 1001
: Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama
Sistemleriyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta
Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleriyle Su Kullanım Randımanı
Üzerine Etkileri
: Dr. Yeşim BOZKURT (Alata BKAİ)
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
17
26. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
27. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
28. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
29. Proje No
Proje Adı
Alt Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
30. Proje No
Proje Adı
Alt Proje Adı
Koordinatör
: TAGEM BBAD/11/A09/P07/03 BİLGİ
: Biberde (Capsicum annum L.) Moleküler Markörler Kullanılarak
Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Hat Geliştirilmesi
: Dr. Hasan PINAR (Alata BKAİ)
:
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
: TAGEM BBAD/11/A09/P07/05 BİLGİ
: MAS (Moleküler Markır Yardımlı Seleksiyon) Kullanılarak
Domateste Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı/Tolerant Hat
Geliştirilmesi
: Dr. Hasan PINAR (Alata BKAİ)
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
: TAGEM /BBAD/12/A09/P07/03 BİLGİ
: Alata Sarımsağının (Allium sativum L.) Meristem Kültürü ile
Arındırılması ve Çoğaltılması
: Ceren EKŞİ (Alata BKAİ)
: Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
: TÜBİTAK 1003
: Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı
Materyallerin Belirlenerek Islah Programlarında Değerlendirilmesi
: Fasulyede Bakteriyel Hastalıklara (Bakteriyel Yağ Lekesi Ve Adi
Yaprak Yanıklığı) Karşı Moleküler Markırların Etkinliğinin
Araştırılması
: Doç. Dr. Çiğdem KÜÇÜK
:
Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
: TÜBİTAK-1007
: Türkiye F1 Hibrid Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi
Yazlık Kabaklarda Kabak Sarı Mozayik Virüsü (ZYMV)’ne Tolerant
Nitelikli Hatların Geliştirilmesi
: Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
Kurum
Sor. : Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
(Yrd. Arş.)
31. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TÜBİTAK-1001 (DOKTORA)
: Doğu
Akdeniz
Bölgesinde
Yetiştirilen
Biberlerde
Virüs
Hastalıklarının Saptanması ve Farklı Biber Popülasyonlarında
Önemli Virüslere Karşı Reaksiyonlar ile Bazı Dayanıklılık Genlerinin
Belirlenmesi
: Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU (Çukurova Üniv.)
:
Pelin KELEŞ ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
18
32. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
33. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: ORDU ÜNİVERSİTESİ BAP (BİLGİ)
: Hıyarda Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) ile Bitki Besin Elementi
İlişkilerinin Araştırılması
: Yrd. Doç. Dr. Ercan EKBİÇ (Ordu Üniv.)
: Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
: TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/06
: Doğu Akdeniz İklim Koşullarında Damla Yöntemiyle Sulanan
Yerfıstığında Optimum Sulama Programının Oluşturulması Ve
Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
: Doç. Dr. S. Metin SEZEN
:
Doç. Dr. Seral YÜCEL (adana BMAİ)
19
B. MEYVE-BAĞ HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KİRAZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: (DOKTORA)
: İzmir ve Manisa İllerinde Kirazlarda Hasat Sonrasında Meyve
Çürüklüklerine Neden olan Fungal Etmenlerin Saptanması,
Yaygınlıklarının
Belirlenmesi
ve
Mücadele
Olanaklarının
Araştırılması
: Ayşe UYSAL (Bornova ZMAİ)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
:
: Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki
Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Yaygınlığının
Belirlenmesi, Etmenlerin Klasik, Moleküler Yöntemlerle Tanısı ve
Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Şeyma Reyhan ERDOĞAN (Eğirdir MAİ)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–12/08-04/02-23
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kiraz
Fitoplazma Etmenlerinin Tanılanması
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAİ)
ve
Badem
Ağaçlarında
: TAGEM–BS–12/08-01/02-18
: Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden
Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının
Varlığının Belirlenmesi
: Ülkem TANIKER (Ankara ZMMAE)
: Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
20
2. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
TURUNÇGİL
BAHÇELERİNDE
ENTEGRE
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
MÜCADELE
Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: (DOKTORA)
: Şerbetçiotu ve Turunçgil Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin
Araştırılması, Biyolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Bu Bitki
Gruplarında Viroid Gen Bankası Oluşturulması
: Pakize GÖK GÜLER (Adana BMAİ)
: Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAİ)
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lideri
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lideri
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
: TAGEM–BS–14/08-02/02-13
: Turunçgil Meyvelerinde Ekşi Çürüklük (Geotrichum citri-aurantii)
Hastalığının Mücadelesinde Potasyum Sorbat (C6H7KO2) ve Sodyum
Bikarbonat’ın (NaHCO3) Etkilerinin Belirlenmesi
: Halil GÜR (Alata BKAİ)
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Mustafa SEZGEN (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/08-02/02-19
: Citrus Yellow Vein Clearing Virus’un Adana, Hatay ve Mersin
Limon Alanlarında ve Fidanlıklardaki Durumu ile Ticari Limon
Çeşitlerindeki Reaksiyonlar ve Virüs Vektör İlişkisinin Belirlenmesi
: Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAİ)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAİ)
: Bengi TOPKAYA KÜTÜK (Antalya BATEM)
: TAGEM–BS–12/08-02/02-20
: Turunçgillerde Sorun Olan Bazı Virüs ve
Etmenlerinin Multipleks RT-PCR ile Tanılanması
: Bengi TOPKAYA KÜTÜK (Antalya BATEM)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAİ)
Viroid
Hastalık
: BBMB-11-20 (Bilgi)
: Mutasyon Islahı Yolu ile Minneola tangeloda Turunçgil Kahverengi
Leke Hastalığı (Alternaria alternata f. sp. citri)’na Tolerant Tiplerin
Belirlenmesi
: Güçer KAFA (Alata BKAİ)
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
21
5. Proje No
Proje Adı
Lideri
Kurum Sor.
Yrd. Arş.
6. Proje No
Proje Adı
Lideri
7. Proje No
Proje Adı
Alt Proje Adı
Lideri
Kurum Sor.
Yrd. Arş.
8. Proje No
Proje Adı
Alt Proje Adı
Lideri
Kurum Sor.
Yrd. Arş.
: TÜBİTAK 1001
: Klasik ve Somatik Melezleme Yöntemleri Kullanılarak Turunca
Alternatif Yeni Turunçgil Anaçların Geliştirilmesi
: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Ç.Ü. Bahçe Bitkileri Böl.)
:
: TÜBİTAK 1001
: Adana, Mersin ve Hatay İllerinde Turunçgil Bahçelerinde
Pseudomonas syringae pv. syringae (Turunçgil Bakteriyel Dal
Yanıklıgı Hastalığı Etmeni)’nin Yaygınlıgı ve Karakterizasyonu ile
Bazı Turunçgil ve Sert Çekirdekli Meyve Ağacı Çesitlerinin Hastalığa
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: TÜBİTAK 1007
Turunçgillerde sektörel gelişim ve ihracat şansını artıracak çeşit ve
anaç geliştirme
: Mutasyon Yoluyla Uçkurutana Tolerant Yeni Limon Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: TÜBİTAK 1007
Turunçgillerde sektörel gelişim ve ihracat şansını artıracak çeşit ve anaç
geliştirme
: Klasik Ve Somatik Melezleme Yöntemleriyle Alkali Topraklara
Adapte Olabilen, Tristeza Virüs Hastalığı ve Phytopthora citropthora
Etmeninin Neden Olduğu Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına
Tolerant Yeni Turunçgil Anaçları Geliştirilmesi
: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
: Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAİ)
9.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
Dr. Melike YURTMEN (Adana BMAİ)
: Bilgi
: KKTC’de Turunçgillerde Virüslerden Arındırma ve Çeşit Geliştirme
: Konce BAYDAR (KKTC)
ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lideri
Raportörler
: TAGEM–BS–09/04–04/02-09
: Bazı Zeytin Çeşitlerinin Zeytin Dal Kanseri Hastalığı Etmeni Pseudomonas
savastanoi pv. savastanoi’ye Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
22
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lideri
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lideri
4.
: TAGEM–BS–13/08-05/02-10
: Manisa İlinde Zeytin Halkalı leke Hastalığının (Spilocaea oleaginea
(Cast.)) Mücadelesinde Farklı İlaçlama Zamanlarının Etkililiğinin ve
Erken Uyarı Modelinin Kullanım Olanağının Araştırılması
: Dr. Barbaros ÇETİNEL (Bornova ZMAİ)
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAİ)
: Dr.Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAİ)
: TAGEM–BS–11/04-04/02-07 (DOKTORA)
: Batı Anadolu’da Zeytinlerde Görülen Meyve Çürüklük Etmenlerinin
Saptanması ve Çürüklüklerin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
Üzerinde Araştırmalar
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAİ)
Ülkesel
Proje ANTEPFISTIĞI
ENTEGRE
MÜCADELE
Adı
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Koordinatörü
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
Yrd. Arş.
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–13/10-01/02-11
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yeni Tesis Antepfıstığı Bahçelerinde
Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi ve
Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAİ)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
: EVRENA-TÜBİTAK 1010
: Türkiye’de Antepfıstığı (Pistacia vera) ve diğer Pistacia Türlerinde
Alternaria Yanıklık Hastalığına Neden Olan Alternaria spp.’nin
Moleküler ve Patojenik Karakterizasyonları ve Hastalık
Epidemiyolojisinin Araştırılması
: Yrd. Doç. Dr. Hilal ÖZKILINÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAİ)
: TAGEM–BS–14/10-01/02-14
: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Antep Fıstığında
Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı (Botryosphaeria sp.)’nın
Durumu ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
: Dr. Serap TOKER DEMİRAY(Adana BMAİ)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAİ)
23
5. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
FINDIK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Külleme Hastalığının Fındıkta Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Olan
Etkisinin Belirlenmesi ve Hastalığa Karşı Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/ 10-03 / 02 -21
: Fındıkta Botrytis cinerea’nın Neden Olduğu
Hastalığının Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
Raportörler : Süreyya ÖZBEN (Ankara ZMMAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
6.
Çotanak
Yanıklığı
: Karadeniz İhracatçı Birlikleri - Bilgi
: Fındıkta İlkbahar Donlarından Korunmak için Yaprak Tomurcuklarının
Açımını Geciktirici Bazı Uygulamalar
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞDA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–11/04-01/02-08 (DOKTORA)
: Ege Bölgesi Bağlarında Yaprak Kıvrılması Hastalığı ile İlgili Virüslerin
Tanılanması ve Karakterizasyonu
: Serkan ÖNDER (Manisa BAİ)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–09/04–01/02-13
: Ege Bölgesi Bağlarında Bağ Kanseri Hastalığı Etmeninin (Agrobacterium
vitis) Karakterizasyonu, Bazı Önemli Asma Anaç ve Çeşitlerinin
Duyarlılıkları Üzerine Araştırmalar
Lider
: Dr. D. Soner AKGÜL (Manisa BAİ)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
24
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAİ)
Raportörler : Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAİ)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
2. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAİ)
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
3. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAİ)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
4. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAİ)
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
5. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
Raportörler : Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAİ)
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAİ)
6. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAİ)
Raportörler : Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
7. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAİ)
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAİ)
25
8. Proje No
Proje Adı
:
: Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı
İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAİ)
Raportörler : Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAİ)
: Ümit ESER (Samsun KTAE)
9. Proje No
Proje Adı
:
: Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) Hastalığına
Karşı Reaksiyonunun ve Patojendeki Fenotipik Çeşitliliğin Belirlenmesi
Üzerine Araştırmalar
Lider
: Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAİ)
Raportörler : Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
: Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-05/02-12
: Manisa İlinde Bağ Küllemesi Hastalığının (Erysiphe necator Schw.)
Mücadelesinde Tahmin-Uyarı
Modeli
Kullanım Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ (Manisa BAİ)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAİ)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-05/02-13
: Bağlarda Petri Hastalığı (Phaeoacremonium oleophilum, Phaeomoniella
chlamydospora)'nın Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
Lider
: Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
3. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-05/02-22
: Bazı Bitki Aktivatörlerinin Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Bağ
küllemesi (Erysiphe necator) Hastalığına Karşı Etkilerinin Araştırılması
Lider
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAİ)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAİ)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-04/02-23
: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Bağ Alanlarında Önemli Virüs ve
Viroid Kökenli Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi
Lider
: Behzat GÜLER (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAİ)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAİ)
26
5.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–11/04-01/02-09
: Erzincan İli Bağlarında Botrytis Salkım Çürüklüğü (Botrytis cinerea
Pers.) Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Erken Uyarı Modeli ve
Standart Bir Programdan Yararlanma Olanağı Üzerinde Araştırmalar
Lider
: Selahattin ALBAYRAK (Erzincan BKAİ)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
6. Proje No
Proje Adı
Lider
7. Proje No
Proje Adı
Lider
7.
: Bilgi
: Melezleme Yolu ile Külleme (Oidium tuckeri) ve Mildiyö (Plasmapora viticola)
Hastalıklarına Toleranslı Yeni Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi
: Erhan SOLAK (Tekirdağ BAİ)
: TÜBİTAK-COST
: Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal
Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile
Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi
: Süreyya ÖZBEN (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-01/02-14
: Malatya ve Elazığ İllerinde Kayısı Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan
Fungal Etmenlerin, Yaygınlıklarının ve Mücadele Olanaklarının
Belirlenmesi
Lider
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Ülkem TANIKER (Ankara ZMMAE)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
8.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin
Hastalığa Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Lider
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Dr. Kamil SARPKAYA (Gaziantep AFAİ)
27
2. Proje No
Proje Adı
: DOKTORA
: Nar (Punicagranatum L.)’da Hasat Sonrası Meyve Çürüklüklerine Neden Olan
Alternaria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Etiolojisi
Lider
: Ramazan GENCER (Ege TAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-09/02-25
: Antalya İlinde Nar Ağaçlarında Görülen Bakteriyel Etmenlerin Tespiti ve
Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
Lider
: Serap Melike SÜLÜ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–10/04–08/02-17
: Antalya İli Nar Üretim Alanlarında Solgunluğa Neden Olan Fungal
Etmenlerin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAİ)
9.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÇİLEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Arş.)
: TÜBİTAK 1001
: Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi
: Doç. Dr. Ayhan YILDIZ (Adnan Menderes Üniv.)
:
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-10/02-26
: Orta Anadolu Bölgesi Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal
Hastalıklar ile Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranları
Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Lider
: Tülin SARIGÜL ERTEK (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Nuray KÖRÜKMEZ AYDOĞAN (Bornova ZAİ)
28
10. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (1)
: Marmara Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların
Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
Yrd. Arş.
: Burcu YAVUZ (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Servet UZUNOK (Ankara ZMMAE)
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
2. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (2)
: Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
Lider
Yrd. Arş.
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
Raportörler : Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
11.
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (3)
: Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
: Dr.Arzu SEZER (Giresun FAİ)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
: TAGEM–BS–13/08-09/01-22 (4)
: Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAİ)
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
Ülkesel Proje Adı BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
: TAGEM–BS–09/15–01/02-14
Proje Adı
: Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Hipovirulent
Lider
Raportörler
: Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
Cryphonectria parasitica Irklarının Doğal Yayılımı Üzerine Araştırmalar
29
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
12.
: TAGEM–BS–13/08-03/02-15 (DOKTORA)
: Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı (Candidatus Phytoplasma
mali)’nın Biyolojik Mücadelesinde EndofitikFungusların Etkinliğinin
Araştırılması
: Şefika YAVUZ (Adana BMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL
BAĞ
ALANLARINDA
HASTALIKLARI PROJESİ
Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
FİTOPLAZMA
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(1)
: Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAİ)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(2)
: Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıklarının ve Olası Vektör
Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAİ)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(3)
: Erzincan İlindeki Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
: Dr. Aydan KAYA (Bornova ZMAİ)
: Dr. Elen İNCE DEMİRER (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(4)
: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Bağ Alanlarında Fitoplazma
Etmenlerinin Tespiti ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile
Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(5)
: Antalya İli Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Nejla ÇELİK (Antalya BATEM)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
: Osman ÇİFTÇİ (Diyarbakır ZMAİ)
30
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7.
Proje No
Proje Adı
8.
Proje No
Proje Adı
9.
Proje No
Proje Adı
13.
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(6)
: Trakya Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Duygu MERMER DOĞU (Tekirdağ BAİ)
: Dr. Elen İNCE DEMİRER (Adana BMAİ)
: Yılmaz KARABIÇAK (Erzincan BKAİ)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(7)
: Doğu Akdeniz Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Elen İNCE DEMİRER (Adana BMAİ)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(8)
: Karadeniz Bölgesi Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Demet ÇELİK ERTEKİN (Samsun KTAE)
Raportörler : Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/08-05/02-28(9)
: Güney Marmara Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıklarının ve Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Lider
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Ali KARATAŞ (Adana BMAİ)
MÜNFERİT PROJELER
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Muz Tepe (Takoz) Çürüklüğü Hastalığına Karşı Bor Ürünlerinin
Antifungal Etkileri
Lider
: Seyfeddin FARUK (Alata BKAİ)
Raportörler : Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAİ)
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
2.
Proje No
Proje Adı
:
: İncirde Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill.) Hastalığı
ile Alternatif Savaşım Olanaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi
Lider
: Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAİ)
Raportörler : Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: Ülkem TANIKER (Ankara ZMMAE)
31
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/10-07/02-15
: Bazı İncir Çeşitlerinde Virüsten Ari Ön Temel Üretim Materyalinin
Elde Edilmesi ve Sertifikalı Fidan Üretimine Yönelik Araştırmalar
Lider
: Dr. Serpil ERİLMEZ (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
: Serkan ÖNDER (Manisa BAİ)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
4.
Proje No
Proje Adı
: AB EUPHRESCO
: Avrupa Monilinia Türlerinin Tespiti ve Teşhisi İçin Moleküler
Yöntemlerin Doğrulanması ve Geliştirilmesi
: Süreyya ÖZBEN(Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–14/08-01/02-16
: Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virus (Plumpox Virüs) Hastalığına
Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat
Koleksiyonunun Oluşturulması
Lider
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Necla ÇELİK (Antalya BATEM)
: İlyas DELİGÖZ (Samsun KTAE)
Lider
5.
Proje No
Proje Adı
6.
Proje No
Proje Adı
7.
Proje No
Proje Adı
: AB 7. ÇERÇEVE EUPHRESCO
: Asma Flavescence doree (GFD) Fitoplazmasının Konukçu Bitkileri ve
Potansiyel Vektörleri Üzerinde Epidemiyolojik Çalışmalar ve FD Için
Farklı Teşhis Prosedürlerinin Değerlendirilmesi (Avrupa Bitki Sağlığı
Araştırmalarının Organizasyonu)
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: TAGEM–BS–13/08-03/02-16
: Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı
Bazı Bölgelerde Bulunan Candidatus Phytoplasma mali ve Ca. P. pyri
İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
Lider
: Yusuf ÖZTÜRK (Eğirdir MAİ)
Raportörler : Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–13/08-01/02-17
: Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum İzolatlarının
Moleküler Karekterizasyonu ve 16Srx grubundan Ca. P. Mali, Ca. P.
Piyri ve Ca. P. Prunorum izolatlarının virülenslik düzeylerinin
Belirlenmesi
Lider
: Bülent ALTAN (Alata BKAİ)
Raportörler : Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)
: Nesrin TUNALI (Yalova ABKMAE)
Lider
: AB 7. ÇERÇEVE EUPHRESCO
: Erwinia amylovora İçin Bitki Sağlığına Yönelik Teşhis, Yerinde Tespit ve
Epidemiyoloji Araçları
: Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAİ)
32
8.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
9.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BB Bilgi
: Kestane (Castanea sativa Mill) Genetik Kaynaklarının Toplanması,
Muhafazası, Karakterizasyonu ve Değerlendirmesi (II. Dilim)
Erol KÜÇÜK (Ege TAE)
: Dr. N.Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
: TAGEM–BS–12/10-02/02-24 (DOKTORA)
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Badem ve Ceviz Ağaçlarında Görülen Virüs
Hastalıklarının Saptanması Karakterizasyonu ve Bazı Çeşit
Davranışlarının Belirlenmesi
: Mahmut YEGÜL (Adana BMAİ)
10. Proje No
Proje Adı
Lider
: İzmir İl Özel İdaresi Bilgi
: Beydağ İlçesi’nde Kestane Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele
: Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
11. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–12/08-09/02-27 (YÜKSEK LİSANS)
: Mersin ilinde Muz Meyvelerinde Hasat Sonrasında Görülen Fungal
Hastalıkların Belirlenmesi
: Seyfeddin FARUK (Alata BKAİ)
Lider
12. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK-COST
: Plumpox Virüs Bulaşıcı cDNA Klon Vektörlerinin Geliştirilmesi
: Kemal DEĞİRMENCİ (Ankara ZMMAE)
13. Proje No
Proje Adı
: TAGEM- BS-11/04-05/02-11
: Temiz İlek Elde Edilmesinde İncir İç Çürüklüğü Hastalığı (Fusarium
spp.)’na Karşı Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Lider
: Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAİ)
Raportörler : Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: Hamza ŞENYURT (Eğirdir MAİ)
14.
Proje No
Proje Adı
Lider
15.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 1001
: Ceviz (Juglans regia L.)‘de Entegre Mücadeleye Esas Oluşturacak Bazı
Çalışmalar İle Önemli Hastalık ve Zararlıların Mücadelesinde
Alternatif Yöntemlerin Araştırılması
: Dr. Ercan CANIHOŞ (Adana BMAİ)
: TAGEM/BBAD/12/A08/P07/1
Bilgi
: Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin
Ağaç Gelişimi ile Meyve Verim ve kalitesine Etkileri
: Mehmet GÜLCE (Erbeyli İAİ)
33
16.
Proje No
Proje Adı
Lider
: AB Projesi ERANET (Biodiversa)
: Avrupa Ormanlarının ve Topluluklarının İstilacı Patojenlere Tepkisi
: İlker KURBETLİ (Antalya BATEM)
17.
Proje No
Proje Adı
:
:
Lider
:
AB 7. ÇERÇEVE
Tarım Sektörü İçin Zeolit Kullanımının Etkinliğinin Geliştirilmesi
(ECO-ZEO)
Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
34
BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜNDEMİ
(2-6 Mart 2015 / ANTALYA)
I.
II.
III.
IV.
AÇILIŞ
BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI
GÜNDEM ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER
ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL ZARARLILARI ALT ÇALIŞMA
GRUBU
1. Buğday Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Mısır Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Patates Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Mercimek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
8. Ülkesel Domates Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) ] Projesi
9. Biyolojik Çeşitlilik Projeleri
10. Organik Tarım Projeleri
11. Ülkesel Minör Ürünler Araştırma Projesi
12. Münferit Projeler
B. MEYVE - BAĞ ZARARLILARI ALT ÇALIŞMA GRUBU
1. Elma Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Şeftali Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Turunçgil Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Zeytin Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Bağda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
10. Ülkesel Kivi Entegre Mücadele Projesi
11. Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı Uygulanacak Farklı
Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması
12. Biyolojik Çeşitlilik Projeleri
13. Antepfıstığı Psillidi ile Mücadele Olanaklarının Araştırılması
14. Münferit Projeler
V. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
VI. ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
35
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL ZARARLILARI ALT ÇALIŞMA
GRUBU
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA
1.
Ülkesel Proje Adı
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Koordinatörü
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01-01 (Doktora)
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps
Put.,Hem.:Scutelleridae)’nin Hasat Sonrasındaki Göç Davranışları,
Ergin Parazitoitlerinin Bazı Biyoekolojik Özellikleri ve Moleküler
Karekterizasyonu
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-14 / 12-01 / 01 - 01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Ekin Sap Arısı
Türleri (Hymenoptera:Cephidae), Parazitoitleri ve Sebep Oldukları
Ürün Kayıpları ile Mücadelesine Esas Biyo-ekolojik Kriterlerinin
Belirlenmesi
: Çetin MUTLU (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Numan E.BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-14 / 12-01 / 01 - 02
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Ekin Kambur Böceği
[Zabrus spp.(Coleoptera:Carabidae)] Türleri ve Mücadelesine Esas Biyoekolojik Kriterlerinin Belirlenmesi
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Numan E.BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-13 / 12-01 / 01 – 01
: Yerli Diatom Topraklarının Depolanmış Buğday Zararlıları Üzerinde
Etkinliği
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAİ)
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01- 02
: Aydın,
Muğla,
Denizli
İllerinde
Süne
(Eurygaster
spp.
Hem.:Scutelleridae) Populasyon Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
: Dr. Numan E. BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAİ)
36
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
2.
: TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01- 03
: Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L.
Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Tahmin Uyarı Modelinin
Geliştirilmesi
: Dr. Numan E. BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-19
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Buğdayda Zararlı Haplothrips tritici
Kurdj. (Thysanoptera: Phlaeothripidae)’nin Mücadelesine Esas
Biyolojik Kriterlerinin ve Zarar Durumunun Belirlenmesi Üzerinde
Araştırmalar
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
: TÜBİTAK TOVAG 1001 - 114 R 019
: Süne (Eurygaster integriceps, Hemiptera; Scutelleridae)’ye Dayanıklı
Yerel ve Uluslararası Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık
Genlerinin Hassas Çeşitlerimize Aktarılması
: Prof. Dr. Muzaffer TOSUN (E.Ü. Tarla Bitkileri Bölümü)
:
Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-11/ 10-01 / 01-01
: Çukurova’da Çizgili Yaprakkurdu, (Spodoptera exigua
(Lep.:Noctuidae)’nun Mısırda Zarar Durumunun Belirlenmesi
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAİ)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
: Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
Hbn.)
: TAGEM-BS-10 / 07-01 / 01-03
: Ege Bölgesinde İkinci Ürün Mısır Alanlarında Bulunan Zyginidia pulula
(Boherman, 1845) (Homoptera: Cicadellidae)’nın Neden Olduğu Ürün
Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi Üzerinde
Araştırmalar
: Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
: Vahdettin AKMEŞE(Adana BMAİ)
: Çetin MUTLU (Diyarbakır ZMAİ)
37
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Sakarya İlinde Mısır (Zea mays L.)’da Zararlı Lepidoptera (Insecta)
Türleri, Yayılışları, Yoğunlukları, Ergin Popülasyon Gelişmeleri ve
Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar
: Özge HELVACIOĞLU (Sakarya MAİ)
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
3.
: TAGEM-BS-13 / 12-03 / 01 – 02 (Yüksek Lisans)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Mısır Alanlarında Zararlı Yaprakpiresi
(Hemiptera) Türlerinin ve Parazitoidlerinin Belirlenmesi ile Önemli
Türlerin Popülasyon Gelişmeleri
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAİ)
: TÜBİTAK
: Mısır Bitkisinde Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu’na Dayanıklılığı
Sağlayan Genetik Yapının Belirlenmesi ve Verimin Arttırılması
: M. Ali TÜRKAY (Doğu Akdeniz TAE)
:
Dr. Mustafa GÜLLÜ (Adana BMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PATATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–09 / 05–03 / 01-03 (Doktora)
: Niğde İli Patates Ekiliş Alanlarındaki Meloidogyne chitwoodi Golden,
O’Bannon, Santos & Finley (Nemata: Tylenchida) Irklarının Tespiti ve
Yaygın Olarak Üretilen Bazı Patates Çeşitlerinin Bu Irklara
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Emre EVLİCE (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-13 / 04-04 / 01 – 03
: Patates Yetiştiriciliğinde Ürün Kayıplarına Neden Olan Patates güvesi
[Phthorimae operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidea)]’ne Karşı Uygun
İlaçlama Zamanının Belirlenmesi
Lider
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler : Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAİ)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
38
YENİ TEKLİF PROJELER
: (DOKTORA)
: İzmir İli Patates Üretim Alanlarında Globodera rostochiensis
Wollenweber, G. pallida Stone ve Meloidogyne chitwoodi Golden,
O’Bannon, Santos&Finley Irklarının Tespiti ve Çeşit Reaksiyonları ile
Dayanıklılık Genlerinin Moleküler İşaretleyicilerle Saptanması
Lider
: Hülya DEMİRBAŞ (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Mehmet KILIÇ (Diyarbakır ZMAİ)
1. Proje No
Proje Adı
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12 / 04-04 / 01-04 (Doktora)
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say
(Coleoptera: Chrysomelidae) Üzerindeki Kontak ve Davranışsal Etkileri
: Mustafa ALKAN (Ankara ZMMAE)
: AB 7. Çerçeve (EUPHRESCO)
:
Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax’ın Popülasyon Dinamikleri
: Emre EVLİCE (Ankara ZMMAE)
4. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MERCİMEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-10 / 12-02 / (01-02)-05
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mercimekte Tebeşirleşmeye Neden Olan
Etmen/Etmenler ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
Lider
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yard. Arş.
5.
: TÜBİTAK
: Tebeşirleşmeye Toleranslı Mercimek Genotiplerinin Belirlenmesi
: Murat KOÇ (GAP UTAEM)
Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Okan ÖZGÜR (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-14 / 04-02 / 01 - 03 (Doktora)
1. Proje No
Proje Adı
: Bazı Pamuk Çeşitlerinde Emici Böceklerin Populasyon Değişimleri ile
Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi
Lider
: Seher TANYOLAÇ (Bornova ZMAİ)
39
: TAGEM-BS-14 / 04-02 / 01 - 04
: Büyük Menderes Havzasında Farklı Tarım Sistemiyle Üretilen Pamuk
Ekim Alanlarında bulunan Zararlı ve Yararlı Türler ile Önemli Türlerin
Popülasyon Gelişimi
Lider
: Sergül ÇOPUL (Nazilli PAİ)
Raportörler : Okan ÖZGÜR (Adana BMAİ)
: Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
3. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13 / 04-02 / 01 – 04 (Doktora)
: Çukurova’da Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Zararlı Miridae ve
Lygaeidae (Hemiptera) Türlerinin Popülasyon Değişimleri ve Zarar
Durumlarının Araştırılması
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAİ)
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12 / 04-02 / 01- 05
: Ege Bölgesinde İkinci Ürün Olarak Ekilen Bazı Pamuk Çeşitlerinde
Zararlı ve Faydalıların Durumu Üzerine Araştırmalar
Lider
: Halil DÜNDAR (Nazilli PAİ)
Raportörler : Ekrem KAYA (Bornova ZMAİ)
: Okan ÖZGÜR (Adana BMAİ)
6.
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE
Ülkesel Proje Adı MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
Koordinatörü
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Lasioptera sp. (Diptera:
Cecidomyiidae)’nın Yayılışı, Popülasyon Değişimi ve Mücadelesine
Yönelik Kritik Biyolojik Dönemlerin Belirlenmesi
: Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAİ)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: (DOKTORA)
: Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Sera Koşullarında Parazitoit ve
Predatörlere Karşı Yan Etkilerinin Araştırılması
: Mustafa PORTAKALDALI (Adana BMAİ)
: Dr. Mehmet KEÇECİ (Antalya BATEM)
: Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
: (DOKTORA)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarındaki Unlu Bit Phenacoccus
madeirensis Green (Hemiptera: Pseudococcidae)’in Mevcut Durumu,
Biyolojisi, Parazit veya Predatörleri ile En Yaygın Doğal Düşmanı
Üzerinde Araştırmalar
: M. Gökhan BİLGİN (Adana BMAİ)
: Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
: Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
40
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-14 / 09-01 / 01 - 05 (Yüksek Lisans)
: İzmir ve Manisa İllerinde Domates Alanlarında Zararlı Tuta absoluta
Meyrick (Lep.: Gelechiidae)’nın Yumurta Parazitoiti Trichogramma
euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae)’in Yayılışı, Doğal
Etkinliği ve Bazı Pestisitlerin Laboratuvar Koşullarında Bu Türe Yan
Etkilerinin Araştırılması
: Birol MIHCI (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-14 / 09-01 / 01 - 06
: Domateste Yeni Zararlı Lasioptera sp. (Diptera: Cecidomyiidae)’nın
Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Alanları, Zararı ve Mücadelesine Esas Bazı
Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 – 05 (Yüksek Lisans)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarında Görülen Anthomyiidae
Familyasına Ait Türler ile Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması
: Pınar ARIDICI KARA (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 06
: Erzincan İlinde Sebzelerde Görülen Aphididae (Hemiptera) Türleri,
Parazitoit ve Predatörleri ile Önemli Türün Popülasyon Gelişiminin
Belirlenmesi
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAİ)
: Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 07
: Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.
Goeldi)’na Karşı Brassicaceae Familyasına Bağlı Bazı Bitkilerle
Biyofümigasyonun Etkisi
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAİ)
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 09-01 / 01- 06
: Cheilomenes propinqua (Mulsant)(Coleoptera: Coccinellidae)’nın Myzus
persicae (Sulz.) ile Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)
Üzerinde Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sera Koşullarında
Etkinliğinin Araştırılması
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAİ)
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Halil DÜNDAR (Nazilli PAİ)
41
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8. Proje No
Proje Adı
Lider
7.
: TAGEM-BS-12 / 09-01 / 01- 07
: Ankara İlinde Bazı Sebze Alanlarında Yaprak biti (Hemiptera:
Aphididae) Türlerinin Predatör ve Parazitoidlerin Tespiti ile Etkili Doğal
Düşman Türünün Konukçu Üzerindeki Biyolojisinin Belirlenmesi
: Filiz ÖNTEPELİ (Ankara ZMMAE)
: Mustafa PORTAKALDALI (Adana BMAİ)
: Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
: TÜBİTAK
: Akdeniz Bölgesi’nde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Zararlı
Yaprakbitleri (Myzus persicae, Aphis gossypii) ve Yaprak Galeri Sinekleri
(Liriomyza trifolii) Mücadelesinde Yerel Doğal Düşmanların Kullanımının
Geliştirilmesi
: Mehmet KARACAOĞLU(Adana BMAİ)
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
SONUÇLANAN PROJELER
: TAGEM–BS–10 / 10-01 / 01-07
: Antalya İlinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde T.cinnebarinus ve Bemicia
tabaci’ye Karşı Kullanılabilecek Entomopatojen Fungusların Tespiti ve
Patojenitelerinin Araştırılması
Lider
: Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
Raportörler : Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Proje No
Alt Proje Adı
Koordinatörü
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 – 08
: Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde, Bemisia tabaci Genn. (Homoptera:
Aleyrodidae)’nin Biyolojik Savaşında Avcı Böcek, Serangium
parcesetosum Sıcard (Coleoptera: Coccinellidae)'un Kullanılabilme
İmkanlarının Araştırılması
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAİ)
: Dr. Mehmet KEÇECİ (Antalya BATEM)
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-09 (Doktora)
: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı
Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların
Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kullanımlarının
Araştırılması
: Heval DİLER (Ankara ZMMAE)
TAGEM-BS-11 / 10-01 / 01- 04
Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)’nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
42
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
: TAGEM-BS-11 / 10-01 / 01- 04 (3)
: Ege Bölgesi’nde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Dr. Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAİ)
: Mustafa PORTAKALDALI (Adana BMAİ)
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-11 / 10-01 / 01-04 (4)
: Batı Akdeniz Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:
Gelechiidae)’nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Dr. Mehmet KEÇECİ (Antalya BATEM)
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
Proje No
Alt Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL DOMATES GÜVESİ [Tuta
(Lepidoptera:Gelechiidae) ] PROJESİ
Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
absoluta
(Meyrick)
TAGEM-BS-11 / 10-01 / 01- 03
Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae)’nın Mücadelesine Esas Biyolojik
Kriterlerinin Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
9.
: TAGEM-BS-11 / 10-01 / 01-03 (5)
: Batı
Akdeniz
Bölgesi’nde
Tuta
absoluta
(Meyrick)
(Lep.:Gelechiidae)’nın Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerinin
Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
: Dr. Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAİ)
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAİ)
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJELERİ
DEVAM EDEN PROJELER
1.
: TAGEM-BS-14 / 01-05 / 01 - 07
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür Bitkilerinde Cicadellidae
(Hemiptera: Auchenorrhyncha) Türleri, Yaygınlığı ve Potansiyel Virüs
Vektörlerinin Belirlenmesi
Lider
: Çetin MUTLU (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler : Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAİ)
Proje No
Proje Adı
43
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
10.
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 09
: Ankara İli Sebze Alanlarında Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
Altfamilyası Türlerinin Belirlenmesi
: Didem CORAL ŞAHİN (Ankara ZMMAE)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
ORGANİK TARIM PROJELERİ
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
11.
: TAGEM-BS-12 / 09-06 / 01- 08
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının Hazırlanması ve
Sebzelerde Zararlı Tetranycus urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae)
ile Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae)’e Karşı Etkisinin
Araştırılması
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL MİNOR ÜRÜNLER ARAŞTIRMA PROJESİ
Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yard. Arş.
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd Arş.
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd Arş.
Raportörler
:
: Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
:
: Marmara Bölgesi’nde (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya) Bazı Yaprağı
Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların
Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
: Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
:
: Antalya İlinde Bazı Minör Sebze Türlerinde Görülen Önemli Hastalık,
Zararlı ve Yabancı otların Tespiti, Yaygınlık Durumu ve Mücadelesine
Yönelik Çalışmalar
: Emine GÜMRÜKÇÜ (Antalya BATEM)
Dr. Emine TOPUZ (Antalya BATEM)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
44
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd Arş.
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd Arş.
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd Arş.
Raportörler
12.
:
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık, Zararlı,
Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAİ)
H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAİ)
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
:
: Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık ve Zararlıların Belirlenmesi
ve Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar
: Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAİ)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Bitki
Koruma Sorunları Üzerine Araştırmalar
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ)
Zekiye Ceren AKTAN (Diyarbakır ZMAİ)
: Adnan CANBAY (Erzincan BKAİ)
: H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK (Adana BMAİ)
MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
: AB 7. Çerçeve (EUPHRESCO)
: Entegre Bitki Sağlığı Stratejilerinin Desteklenmesinde Kök-Ur
Nematodu Meloidoyne enterolobii’nin Tanımlama ve Teşhisi
Konusunda, Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Denenmesi
: Dr. Halil TOKTAY (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-11 / 10-11 / 01-08 (Doktora)
: Kök-ur Nematodları ile Mücadelede Çevresel
Lahanagillere Biyopreparatların Etki Potansiyelleri
: Tuba KATI ÇEKENGİL (Ankara ZMMAE)
Yaklaşımlar:
: (İzmir İl Özel İdaresi)
: Karaburun İlçesinde Nergis ve Sümbül Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan
Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri
: Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 12-04 / 01- 11 (Doktora)
: Farklı Diyatom Toprağı Formulasyonlarının Depolanmış Çeltikte Zararlı
Böceklere Etkinliği Üzerinde Araştırmalar
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
45
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
:
:
:
:
TÜBİTAK
Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi
Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
:
: Doğu Akdeniz Bölgesi Bazı Endüstri Bitkilerinde, Pamuk Unlubiti
[Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)]’nin
Yayılışı, Doğal Düşmanları ve Kimyasal Mücadelesinin Araştırılması
Lider
: Mahmut BADEMCİ (Adana BMAİ)
Raportörler : Halil DÜNDAR (Nazilli PAİ)
: Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAİ)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: (DOKTORA)
: İzmir İli Kesme Çiçek Seralarında, Frankliniella occidentalis (Pergande),
Thrips tabaci Lindeman, (Thysanoptera: Thripidae)'in Bulaşma Oranı
ve Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAİ)
: Dr. Mehmet KEÇECİ (Antalya BATEM)
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
:
: Bazı Aspir Çeşit ve Hatlarının Aspir Sineği Acanthiophilus helianthi
Rossi (Diptera: Tephritidae)’ ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
: Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL ( Edirne TTAE)
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Erkan YILMAZ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3.
: TAGEM-BS-14 / 09-02 / 01 - 08
: Bazı Sanayi Domates Genotiplerinin Kök-ur Nematodları (Meloidogyne
spp.)’na Dayanıklılıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle
Belirlenmesi
: Onur DURA (Yalova ABKMAE)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAİ)
: Betül ÇAKMAK (Kahramanmaraş DAGKAİ)
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 10
: Diyarbakır ve Mardin İllerinde Sebze Alanlarında Bulunan Akar
Türleri ve Önemli Türlerin Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi
: Burcu YAMAN (Diyarbakır ZMAİ)
: Burcu İNAL (Ankara ZMMAE)
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAİ)
: AB 7. Çerçeve ARIMNET
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmini Bemicia tabaci Biyotiplerinde Genetik Farklılığın Etkisi
Alt Proje Adı : Beyazsinek Popülasyonlarının Yayılışı, Genetik ve Simbiyotik Yapısı
Proje No
Proje Adı
46
Ülke Koord. : Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Alt
Proje : Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAİ)
Sorumlusu
4.
Proje No
: KKTC Tarım Bakanlığı (Bilgi)
Proje Adı
: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Karantina ve Sertifikasyon
Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi
Alt Proje Adı : KKTC Koşullarında Tahıl Alanlarında Zararlı Böcek, Nematot, Hastalık,
Yabancı Ot Türlerinin Tespiti, Önemli Olanların Biyo-Ekolojileri ve
Mücadelesi Üzerine
Ülke Koord. : Dr. Hakan FİDAN (Adana BMAİ)
Alt
Proje : Ayda KONUKSAL (KKTC AE)
Sorumlusu
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7.
Proje No
Proje Adı
Lider
8.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
9.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 09-01 / 01 - 11
: Bazı Biber Hat ve Çeşitlerinin Kontrollü Şartlar Altında Meloidogyne
incognita (Kofoid&White,1919) Chitwood, 1949 ve Meloidogyne javanica
(Treub,1885) Chitwood, 1949’ya Karşı Reaksiyonlarının Araştırılması
: Betül ÇAKMAK (Kahramanmaraş DAGKA)
: Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-13 / 12-01 / 01 - 12
: Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday Alanlarındaki
Yaprak Biti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ile Parazitoid ve
Predatörlerinin Belirlenmesi ve Popülasyon Gelişimleri
: Murat Nadi TAŞ (Konya BDUTAE)
: Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Dr. Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 04-01 / 01- 09 (Doktora)
: Ankara İli Ayçiçeği Ekiliş Alanlarında Zararlı Avrupa Ayçiçeği Güvesi
[Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)(Lepidoptera: Pyralidae)]’nin
Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları
Üzerine Araştırmalar
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-12 / 04-06 / 01- 10
: Orta Anadolu Bölgesi Kimyon (Cuminum Cyminum L.) Ekiliş
Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-Ur
Nematodları (Meloidogyne Spp. Goeldi, 1892)’Na Karşı Mücadelede Bitki
Ekstraktlarının Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
: Tuba KATI ÇEKENGİL(Ankara ZMMAE)
: Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: Atilla ÖCAL (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-12 / 03-02 / 01- 12
: Yoncada
Zararlı
24
Noktalı
Gelin
Böceği
[Subcoccinella
vigintiquatuorpunctata [(Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)]’nin
Ankara, Konya, Zonguldak ve Bartın İllerinde Yayılışı, Populasyon
Takibi ve Biyolojisi
47
Lider
Raportörler
10. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
11. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
12. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
13. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
14.
Proje No
Proje Adı
Lider
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Vedat KARACA(Diyarbakır ZMAİ)
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 09-07 / 01- 13
: Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş Alanlarında
Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur
Nematodlarının (Meloidogyne spp.) Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon
Çalışmaları
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAİ)
: Atila ÖCAL (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-12 / 09-07 / 01- 14
: Ankara ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki
Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin Tespiti ile Önemli Böcek Türünün
Popülasyon Gelişimi Üzerinde Araştırmalar
: Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 04-06 / (01-02)- 15
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.) Alanlarında Görülen
Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Belirlenmesi, Önemli Olanların
Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAİ)
: Dr. Aydemir BARIŞ (Ankara ZMMAE)
: Halil DÜNDAR (Nazilli PAİ)
: TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01- 07
: Ankara İli Buğday Depolarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespiti
ve Mücadelede Trans Anethole+CO2’nin Kullanım Olanakları Üzerinde
Araştırmalar
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
: Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAİ)
: Mehmet DUMAN (Diyarbakır ZMAİ)
: TÜBİTAK 1001
: Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu
(Aphelenchoides
besseyi)’na
karşı
Çeltik
Genotiplerinin
Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, Çeltik Beyaz Uç Nematodundan
Kaynaklanan Ürün Kayıplarının Tespit Edilmesi ve Tohum
Uygulamalarında Bazı Fumigantların Etkinliğinin Araştırılması
: Dr. Adnan TÜLEK (Trakya TTAE)
48
B. MEYVE - BAĞ ZARARLILARI ALT ÇALIŞMA GRUBU
1.
Ülkesel Proje
1. Adı
Koordinatörü
ELMA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
: TAGEM-BS-12 / 08-03 / 01- 16
: Orta Anadolu Bölgesi Elma Bahçelerinde Zararlı Elma Pas Akarı
(Aculus schlechtendali Nalepa, 1892)’nin Yayılışı, Biyolojisi Ve Doğal
Düşmanlarının Belirlenmesi
: Heval DİLER (Ankara ZMMAE)
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
: Talip YİĞİT (Malatya KAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KİRAZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Erzincan İlinde Yetiştirilen Kiraz ve Vişnelerde Zararlı Kiraz Sineği
Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)’nin Yayılışı, Popülasyon
Yoğunluğu, Doğal Düşmanları ile Mücadelesine Esas Kriterlerinin
Belirlenmesi
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAİ)
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
: Cenk YÜCEL (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14 / 08-01 / 01 – 10
: Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerinde Yaprak Galerigüvesi Türlerinin
(Lepidoptera: Gracillaridae ve Lyonetiidae) ve Doğal Düşmanlarının
Tespiti, Önemli Zararlı Türün Biyolojisi ve Biyoteknik Mücadelesi
: Erdoğan AYAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 17 (Doktora)
: Kiraz Siyah Yaprakbiti (Myzus cerasi (Fabricus, 1775) (Hemiptera:
Aphididae))’nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterler İle Doğal
Düşmanlarının Belirlenmesi ve Farklı Popülasyonlarındaki Varyasyonun
Moleküler Filogenetik Analizi
: Burcu İNAL (Ankara ZMMAE)
49
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3.
: TAGEM-BS-14 / 08-01 / 01 – 09
: Mardin ve Elazığ İllerinde Kiraz Bahçelerinde Zararlı Tortricidae
(Lepidoptera) Türleri ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi ve
Önemli Türlerin Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
: Gökhan YATKIN (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ŞEFTALİ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4.
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 18
: Adana İli Şeftali ve Erik Bahçelerinde Bulunan Önemli Yaprak Bitlerinin
(Hemiptera: Aphididae) Popülasyon Değişimi ve Parazitoid ile
Predatörlerinin Doğal Etkinliklerinin Belirlenmesi
: Serpil NAS (Adana BMAİ)
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-11 / 04-02 / 01-11
: Nektarin Bahçelerinde Thrips Türleri İle Mücadelede Kitlesel Yakalama
Yönteminin Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAİ)
: Dr. Bilgin GÜVEN (Bornova ZMAİ)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-14 / 08-01 / 01 – 11
: Malatya ili Kayısılarında Zararlı Büyük Ağaç Pentatomidi [(Apodiphus
amygdali) (Heteroptera: Pentatomidae)]’nin Yayılış Alanları, Parazitoit
ve Predatörleri ile Meyvedeki Zarar Oranın Belirlenmesi
: Tuğba ÇEVİK (Malatya KAİ)
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAİ)
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 19
: Malatya İli Kayısı Alanlarında Zararlı Olan Forficula auricularia
(Dermaptera: Forficulidae)'nın Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerin
Belirlenmesi ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAİ)
50
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5.
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 20
: Erzincan ve Iğdır İllerinde Kayısılarda Zarar Yapan Eurytoma
(Hymenoptera: Eurytomidae) Türlerinin Parazitoidleri ve Yayılış
Alanları ile Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Araştırılması
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAİ)
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAİ)
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
TURUNÇGİL
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–09 / 04–03 / 01-05 (Doktora)
: Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Thysanoptera Türleri ve
Doğal Düşmanlarının Popülasyon Değişimleri ve Pezothrips kellyanus
(Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae)’un Biyo-ekolojisi Üzerine
Araştırmalar
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-02 / 01- 22
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Turunçgil Beyaz Kabuklubiti, Parlatoria
pergandii Comstock (Hemiptera: Diaspididae)’nin Konukçuları,
Yayılışı, Parazitoid ve Predatörleri ile Mücadeleye Esas Biyolojik
Kriterlerin Belirlenmesi
: Dr. Naime Z. ELEKÇİOĞLU (Adana BMAİ)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
: Talip YİĞİT (Malatya KAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
6.
: TAGEM-BS-13 / 08-02 / 01 – 13 (Doktora)
: Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Unlubit Türlerinin
Belirlenmesi ve Turunçgil unlubiti (Planococcus citri Risso) (Hemiptera:
Pseudococcidae)’nin Biyo-ekolojisi ve Moleküler Tanısı Üzerine
Araştırmalar
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ZEYTİN ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-14 / 08-06 / 01 – 12
1. Proje No
Proje Adı
: Balıkesir, İzmir ve Manisa İllerinde Zeytinde Zarar Yapan Akar Türleri,
Predatörlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Populasyon Değişi
Lider
: Dr. Halil TOPUZ (Bornova Zeytincilik Aİ)
Raportörler : Burcu İNAL (Ankara ZMMAE)
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
51
2. Proje No
Proje Adı
Lider
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
7.
: TAGEM-BS-14 / 08-06 / 01 - 13 (Yüksek Lisans)
: İzmir ve Aydın İllerinde Zararlı Zeytin Pamuklubiti Türleri [Euphyllura
spp. (Hemiptera: Psyllidae)] ’nin Tespiti, Öne Çıkan Türün Popülasyon
Değişimi ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi
: Serkan KAPTAN (Bornova Zeytincilik Aİ)
: TAGEM-BS-13 / 08-06 / 01 – 14
: Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in
Moleküler Tanısı ve Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalama
Olanaklarının Araştırılması
: Dr. Adalet HAZIR (Adana BMAİ)
: Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM-BS-13 / 08-06 / 01 – 15
: Hatay ili Zeytin Bahçelerinde Ağaç sarıkurdu, Zeuzera pyrina L.
(Lepidoptera: Cossidae)’nin Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme
Tekniği Etkinliğinin Araştırılması
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
: Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ Bağcılık Aİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-06 / 01- 23
: Ege Bölgesi Zeytin Ağaçlarında Dal ve Gövdede Doku İçerisinde Zararlı
Böceklerin Yayılışı ve Bulaşıklık Oranı ile Önemli Türün Mücadelesinde
Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Yönteminin Etkinliğinin Belirlenmesi
: Serkan KAPTAN (Bornova Zeytincilik Aİ)
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
: ARIMNET
: Akdeniz Havzasında Toprak Kökenli Parazitlerin Mücadelesi İçin Zeytin
Gelişim Aşamalarının Katkısı
: Atilla ÖCAL (Antalya BATEM)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Serpil KARADAĞ (Antepfıstığı Aİ)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM–BS–10 / 15-02 / 01-12
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antepfıstığı Siyah İçkurdu Eurytoma
plotnikovi Nik. (Hymenoptera: Eurytomidae)’nin Yayılış Alanı, Biyolojisi,
Konukçuları ve Parazitoit Türlerin Belirlenmesi
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
52
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
: TAGEM-BS-14 / 08-09 / 01 - 14 (Doktora)
: Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella Amsel (Lep: Tineidae) 'nın
Tahmin Erken Uyarı Çalışmalarına Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi ve Alternatif Mücadelesinin Geliştirilmesi
: Yasemin Bengü ŞAHAN (Antepfıstığı Aİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-09 / 01- 24
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hemiptera:
Aphalaridae)]’nin Antepfıstığı “Uzun” Çeşidinde Ekonomik Zarar
Düzeyinin Belirlenmesi
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
: Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞDA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-13 / 08-04 / 01- 16
: Bazı Asma Anaçlarının Xiphinema İndex’e Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ Bağcılık Aİ)
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Mustafa TÜFEKLİ (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-04 / 01- 25 (Doktora)
: Mardin İli Bağ Alanlarında Bulunan Thrips (Thysanoptera) Türleri,
Popülasyon Değişimi, Zarar Oranı, Öncelikli Türün Biyolojisi ve Doğal
Düşmanlarının Belirlenmesi
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-04 / 01- 27
: Trakya Bağlarında Virüs Vektörü Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve
Önemli Türün Virüs-Vektör İlişkilerinin Saptanması
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ Bağcılık Aİ)
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-11 / 04-09 / 01-13
: İhracata Yönelik Sofralık Üzüm ve Çilekte Sorun Olan Frankliniella
occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae)’in Depo Koşullarındaki
Mücadelesi
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAİ)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
: Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAİ)
53
9.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: Çukurova Kalkınma Ajansı (TR62/14/ÜRÇEP/0013)
: Çevresel Sürdürülebilirlikte Biyolojik Mücadelenin Yeri ve Önemi
Konusunda Hedef Kitlenin Bilinçlendirilmesi
: Dr. Nazife TEMEL (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-14 / 08-04 / 01 – 15
: Trakya Bağ Alanlarında Bitki Paraziti Nematod Türlerinde Pasteuria
spp.’nin Belirlenmesi, Patojenisiteleri ve Biyolojik Mücadelede
Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ Bağcılık Aİ)
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAİ)
: Atila ÖCAL (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-13 / 10-03 / 01 – 17
: Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Mayıs Böceğine (Melolontha spp.)
(Coleoptera: Scarabediae) Karşı Bazı Biyolojik Preparatlarla
Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Ebru GÜMÜŞ (Giresun FAİ)
: Talip YİĞİT (Malatya KAİ)
: Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
: TAGEM–BS–10 / 04–02 / 01-11
: Çankırı
İli
Kiraz
Bahçelerinde
Zarar
Yapan
Archips
(Lep.:Tortricidae) Türleri İle Mücadelede Yumurta Parazitoidi
Trichogramma Türünün (Hym.:Trichogrammatidae) Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
: Dr. Münevver KODAN (Ankara ZMMAE)
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAİ)
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-01 / 01- 21
: Malatya İli Kayısı Bahçelerinde Zararlı Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera:
Buprestidae)’e Karşı Yerli Entomopatojenlerin Etkinliğinin Araştırılması
: Talip YİĞİT (Malatya KAİ)
: Özkan BOZBEK (Erzincan BKAİ)
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İncir Aİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-04 / 01- 26
: Doğu Akdeniz Bölgesi Bağ Alanlarındaki Parazitoit ve Predatörlerin
Tespiti, Salkım güvesi [(Lobesia botrana Den. Schiff. (Lepidoptera:
Tortricidae)]’nin Biyolojik Mücadelesinde Trichogramma evanescens
West. (Hym., Trichogrammatidae)’in Etkinliğinin Belirlenmesi
: Mustafa TÜFEKLİ (Adana BMAİ)
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAİ)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
54
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
10.
: TAGEM-BS-11 / 04-03 / 01-14
: Antalya İli Nar Alanlarında Zararlı Turunçgil Unlubiti Planococcus
citri Risso (Hem., Pseudococcocidae)’ye Karşı Predatör Cryptolaemus
montrouzieri (Muls.) (Col., Coccinellidae) ve Parazitoit Leptomastix
dactylopii (How.) (Hym., Encyrtidae)’ nin Kullanılma Olanaklarının
Araştırılması
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İncir Aİ)
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAİ)
Proje No
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22
ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
: TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22 (1)
1. Proje No
Proje Adı
: Marmara Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı Otların
Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
Lider
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
11.
: TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22 (2)
: Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
: TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22 (3)
: Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
: Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
Proje No
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BS-04/06-09-185
UZAKDOĞU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE İHRACATINDA
SORUN OLAN ZARARLILARA KARŞI UYGULANACAK
FARKLI MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: BS-04/06-09-185 (1) (DTM)
: Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera:
Tephritidae)’nin Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası
Uygulanacak
Farklı
Mücadele
Yöntemlerinin
Etkinliğinin
Araştırılması
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
55
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
12.
: BS-04/06-09-185 (2) (DTM)
: Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nun
Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı
Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması
: Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
: BS-04/06-09-185 (3) (DTM)
: Akdeniz
Meyvesineği
Ceratitis
capitata
(Wied)
(Diptera:
Tephritidae)’nin Turunçgil Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası
Soğuk Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJELERİ
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Ankara İlinde Meyve ve Bağlarda Bulunan Yaprakbiti (Hemiptera:
Aphidoidea) Türlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
ile Teşhis Kataloğunun Hazırlanması
: Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Serpil NAS (Adana BMAİ)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
2.
Türleri
ile
Ara
Lider
Raportörler
: Dr. Işıl ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Serpil NAS (Adana BMAİ)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13 / 01-06 / 01 - 18
: Bitki Paraziti, Virüs Vektörü ve Entomopatojen Nematod Türlerinin
Koleksiyonunun Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması
: Emre EVLİCE (Ankara ZMMAE)
: Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: Atilla ÖCAL (Antalya BATEM)
Lider
Raportörler
3.
: TAGEM-BS-14 / 01-06 / 01 - 16
: Kayseri İli Kültür Bitkilerinde Yaprakbiti
Konukçularının Belirlenmesi
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-13 / 01-06 / 01 – 19
: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve
Kataloğunun Hazırlanması
: Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Mehmet KILIÇ (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
56
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: AB COST
: Ankara ve Çankırı İlleri Meyve Bahçelerinde Kırmızı Duvarcı Arısı
[Osmia bicornis (L., 1758) (Hym.: Megachilidae)]’nın Yoğunluğunun
Belirlenmesi ve Yuvalanma Biyolojisi Üzerine Araştırmalar
: Dr. Yasemin GÜLER (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-12 / 01-06 / 01- 29
: Kayseri İlinde Lepidoptera Takımının Parazitoiti Olan Tachinidae
(Diptera) Türlerinin Belirlenmesi
: Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
13. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ İLE MÜCADELE OLANAKLARININ
ARAŞTIRILMASI
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİM)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Proje Lideri
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Proje Lideri
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Proje Lideri
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Proje Lideri
Raportörler
:
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Mücadelesine Yönelik Popülasyon
Takibi ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİM)
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTAE)
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
:
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.
Hemiptera: Aphalaridae)]’ Mücadelesinde Biyoteknik Mücadele
Olanaklarının Araştırılması
: Ayçin AKSU ALTUN (Şanlıurfa-GAP TAE)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİM)
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAİ)
:
: Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera:
Aphalaridae)] ’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAİ)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİM)
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa GAPTAE)
:
: Antepfıstığı Psillidine Karşı Bazı Bitki Ekstraktlarının Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
: Cemil YETKİN (Şanlıurfa-GAP TAE)
: Ferda YARPUZLU (Adana BMAİ)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİM)
57
14.
MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1.
: TAGEM–BS–10 / 04–06 / 01-15 (Doktora)
: Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Cacopsylla pyri (L.)
(Hemiptera: Psyllidae)’nin Alternatif Mücadele Yöntemlerinin
Araştırılması
: Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
Lider
İzmir İl Özel İdaresi
Beydağ İlçesi’nde Kestane Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Araş.
:
:
:
:
3.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-11 / 04-02 / 01-18 (Doktora)
: Erzincan ve Gümüşhane İllerinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyve
Türlerinde Bulunan Aphididae (Hemiptera) Türleri, Yoğunlukları,
Doğal Düşmanları ve Ara Konukçuları Üzerinde Araştırmalar
: İsmail ALASERHAT (Erzincan BKAİ)
Lider
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–09 / 04-01 / 01-13
: Manisa ve İzmir İllerinde Depolanmış Kuru Üzümlerde Zarar Yapan
Coleoptera ve Lepidoptera Takımlarına Bağlı Türlerin Yaygınlık ve
Yoğunlukları ile Parazitoit ve Predatör Böcek Türlerinin Belirlenmesi
: Dr. Dilek TURANLI (Bornova ZMAİ)
: Sait ERTÜRK (Ankara ZMMAE)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–10 / 04–09 / 01-14
: Bursa ve Yalova İllerinde Böğürtlende Zararlı Akar Acalitus essigi
Hassan, (Acarina: Eriophyidae)’nin Yayılışı, Bulaşma Oranı ve
Mücadelesine Yönelik Bazı Pestisitlerin Etkinliklerinin Araştırılması
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
: TAGEM–BS–10 / 04–08 / 01-13
: Antalya İli Nar Bahçelerinde Ağaç Sarıkurdu [Zeuzera pyrina L.
(Lepidoptera:
Cossidae)]’nun
Mücadelesine
Esas
Biyolojik
Parametrelerin Belirlenmesi ve Alternatif Mücadele Metotlarının
Araştırılması
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
: TÜBİTAK
: Türkiye
ve
Yunanistan’da
Yaprakbiti
Parazitoitlerinin
(Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) Moleküler ve Ekolojik
Çeşitliliğinin Ortaya Konulması
: Mehmet KARACAOĞLU (Adana BMAİ)
58
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
5.
:
: Elazığ ve Batman İlleri Çilek Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod
Türlerinin Tespiti ve Bunlara Karşı Mikoriza, Leonardit ve Suni
Gübrelerin Etkilerinin Araştırılması
: Mehmet KILIÇ (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Enbiye ULUTAŞ (Bornova ZMAİ)
: Tuba KATI ÇEKENGİL (Ankara ZMMAE)
: Karadeniz İhracatçılar Birliği
: Fındık
Kokarcası
[(Palomena
prasina
L.)
(Hemiptera:
Pentatomidae)] Mücadelesinde Farklı Mücadele Yöntemlerinin
Etkinliğinin Araştırılması
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
: Ordu Üniversitesi BAP
: Farklı Fındık Çeşitlerinin Fındık Galsineği, Mikomya coryli (Kieffer
1901) (Diptera: Cecidomyiidae) Zararına Duyarlılığı Üzerine
Çalışmalar
Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNCAN (Ordu Üniversitesi)
: Ebru GÜMÜŞ (Giresun FAİ)
: (EUPHRESCO II)
: Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzuki Matsumura (Diptera:
Drosophilidae)’nin Meyve Bahçelerinde Tespiti ve Sürvey
Protokolünün Hazırlanması
: Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Bilgi)
: Akdeniz Meyvesineği Ulusal Mücadele Projesi
Lider
: Dr. Naime Z. ELEKCİOĞLU (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-14 / 10-02 / 01 - 17 (Doktora)
: Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bademde Zararlı
Böcek Türleri, Önemli Türün Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik
Özellikleri ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi
: Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAİ)
: TAGEM-BS-14 / 08-05 / 01 – 18
: Bingöl İlinde Bazı Kültür Bitkilerinde Bitki Paraziti Nematod Türleri
ve Yayılışlarının Belirlenmesi
: Uygar Serkan KARAKAŞ (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Bilge MISIRLIOĞLU (Bornova ZMAİ)
: Lerzan ÖZTÜRK (Tekirdağ BAİ)
59
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7. Proje No
Proje Adı
Lider
8. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
9. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-14 / 08-03 / 01 – 19
: Marmara Bölgesi Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği’nin
[Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)]’ Biyoekolojisi, Zararı, Yayılışı ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
: Gürsel ÇETİN (Yalova ABKMAE)
: Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)
: Vildan BOZKURT (Ankara ZMAE)
: TAGEM-BS-14 / 09-08 / 01 – 20
: Yalova ve Bursa İlleri Ağaç, Ağaççık ve Çalı Grubu Dış Mekan Süs
Bitkilerinde Zararlı Türlerin Tespiti ile Yaygın Türün Biyolojik
Mücadelesine Esas Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
: Pınar HEPHIZLI (Yalova ABKMAE)
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAİ)
Dr. Işıl ÖZDEMİR(Ankara ZMAE)
: TAGEM-BS-13 / 08-01 / 01 – 20
: Tekirdağ İli Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan
Buprestidae (Coleoptera) Türleri, Yoğunlukları, Doğal Düşmanları ve
Önemli Capnodis Türünün Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik
Kriterlerin Belirlenmesi
: Damla ZOBAR (Tekirdağ Bağcılık Aİ)
Talip YİĞİT (Malatya KAİ)
Eşref TUTMUŞ ( Erbeyli İncir Aİ)
: TAGEM-BS-13 / 08-07 / 01 – 21
: Aydın İlinde Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde Akdeniz Meyve
Sineği
(Ceratitis capitata (Wiedermann) (Diptera:Tephritidae)’nin
Durumunun Belirlenmesi
: Eşref TUTMUŞ (Erbeyli İncir Aİ)
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAİ)
: Serpil NAS (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-13 / 10-02 / 01 – 23 (Doktora)
: Muğla ve Manisa İlleri Badem Ağaçlarında Böcek ve Akar Türleri,
Önemli Zararlı Türlerin Popülasyon Değişiminin ve Mücadelesine
Yönelik Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
: Mehmet Fatih TOLGA (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-12 / 08-09 / 01- 30
: Antalya İli Nar Bahçelerinde Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerine
Karşı Çeşit Reaksiyonları
: Selda ÇALIŞKAN (Antalya BATEM)
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN(Adana BMAİ)
: Dr. Dolunay ERDOĞUŞ (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-12 / 08-09 / 01- 31
: Portakal Güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill. (Lepidoptera:
Pyralidae)]’nin Nar’da Mücadelesine Esas Gün-Derece Modelinin
Oluşturulması ve Moleküler Tanısı
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
60
Raportörler
10. Proje No
Proje Adı
Lider
11. Proje No
Proje Adı
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
12. Proje No
Proje Adı
Kurum
Sorumlusu
13. Proje No
Proje Adı
Lider
14. Proje No
Proje Adı
Lider
15.
Proje No
Proje Adı
Lider
: Vildan BOZKURT (Ankara ZMMAE)
: Selda ÇALIŞKAN (Antalya BATEM)
: TAGEM-BS-11 / 04-08 / 01-15 (Doktora)
: Denizli İli Nar Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı ve Yararlı Böcek
Türleri, Önemli Zararlı Türün Popülasyon Değişiminin ve Mücadelesine
Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Belirlenmesi
: Tevfik TURANLI (Bornova ZMAİ)
: TÜBİTAK 1001
: Ceviz (Juglans regia L.)‘de Entegre Mücadeleye Esas Oluşturacak
Bazı Çalışmalar İle Önemli Hastalık ve Zararlıların Mücadelesinde
Alternatif Yöntemlerin Araştırılması
: Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAİ)
: Uluslararası Atom Enerji Ajansı
: Balkanlar ve Doğu Akdeniz Ülkelerinde Meyve Sineklerinden
Korunma ve Mücadele Olanakları
: Dr. Naime Z. ELEKÇİOĞLU (Adana BMAİ)
: AB Projesi
: Tarım Sektörü İçin Zeolit Kullanımının Etkinliğinin Geliştirilmesi
(ECO-ZEO)
: Dr. Abdullah ÜNLÜ (Antalya BATEM)
: TÜBİTAK-1001
: Akdeniz Bölgesi Muz Alanlarında Önemli Bitki Paraziti Nematodların
Yaygınlığı, Popülasyon Dalgalanması ve Zarar Durumlarının
Belirlenmesi
: Dr. Adem ÖZARSLANDAN(Adana BMAİ)
: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Bilgi)
: Adana İli Seyhan İlçesinde Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis capitata
Wied. (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesi Pilot Uygulama Projesi
: Dr. Naime Z. ELEKCİOĞLU (Adana BMAİ
61
BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
YABANCI OT ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME GÜNDEMİ
(2-5 Mart 2015 / ANTALYA)
I. ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Mercimek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Elma Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Bağ ve Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Biyolojik Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
9. Biyolojik Çeşitlilik Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
10. Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Dayanıklılık Projesi
11. Ülkesel Kivi Entegre Projesi
12. Ülkesel Minör Ürünler Araştırma Projesi
13. Münferit Projeler
II.
TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
62
I. ARAŞTIRMA PROJELERİ
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
2.
: TAGEM-BS-13/12-01/04-01
: Şanlıurfa İli Buğday, Mısır, Pamuk ve Mercimek Üretim Alanlarındaki
İstilacı Bitkilerin Belirlenmesi ve Mücadelesi
: Dr. Z. Filiz ARSLAN (Şanlıurfa GAPTAE)
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: TAGEM-BS-11/07-01/03-02 (Bilgi)
: Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi Azaltan
Memelerin İlaçlama Karakteristiklerinin ve Tutunma Etkinliğinin
Belirlenmesi
: Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-12/12-03/03-01 (Bilgi)
: İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Yabancı Ot İlaçlama
Yöntemlerinin Mısır Tane Verimi ve Yabancı Ot Kontrol Düzeylerine
Olan Etkilerinin Belirlenmesi
: Dr. Ali BOLAT (Adana DATAE)
: Özcan TETİK (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-13/12-03/04-08
: Tokat İli Dane Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium L.) nın Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve
Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAİ)
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
: İslam EMRAH SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
63
3.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MERCİMEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAİ)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
4.
: TAGEM-BS-10/12-02/(01-02)-05
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimekte Tebeşirleşmeye Neden Olan
Etmen/Etmenler ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
: Vedat KARACA (Diyarbakır ZMAİ)
: İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ELMA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş.
Raportörler
5.
: TAGEM-BS-10/04-06/04-02
: Sık Dikim Elma Bahçelerinde Yabancı Otların Farklı Biçim
Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkisi
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Özcan TETİK (Adana BMAİ)
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞ ve KAYISI ENTEGRE MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
ARAŞTIRMA,
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–09/04-01/04-03 (Doktora)
: Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Bulunan Yabancı
Otların Belirlenmesi ve Alternatif Mücadele Yöntemlerinin
Araştırılması
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TÜBİTAK 1001 (Bilgi)
: Kayısıda Yeni Bir Kök Paraziti Olan Mavi Çiçekli Canavar Otunun
(Orabanche ramosa L.) Kayısıya Etkisinin ve Mücadelesinin
Belirlenmesi
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
64
6.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Serpil KARADAĞ (Antepfıstığı Aİ )
ARAŞTIRMA,
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
7.
: TAGEM–BS–13/10-01/04-03 (Doktora)
: Antepfıstığı ve Bağ Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve
Alternatif Mücadele Yöntemlerin Belirlenmesi
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
: TAGEM–BS–12/09-01/04-02
: Domateste Sorun Olan Canavar Otlarının (Orobanche ramosa L. ve O.
aegyptiaca
Pers)
Kimyasal
Mücadelesinde
Kullanılabilecek
Herbisitlerin Araştırılması
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
Dr. A.Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
: TAGEM–BS–13/09–01/04-04
: Bazı Brassica Türlerinin Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan
Yabancı Otlara Karşı Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
: TAGEM–BS–13/04–01/04-05
Proje Adı
: Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin
Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal
Patojenlerin
Biyolojik
Mücadelede
Kullanım
Olanaklarının
Araştırılması
Lider
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAİ)
65
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
9.
: TAGEM-BS-11 /07-01 / 01-09 (Doktora) (Bilgi)
: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı
Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların
Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kullanımlarının
Araştırılması
: Heval DİLER (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/12-01/04-04
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı Otlarına Karşı
Allelopatik Etkisinin Araştırılması
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAİ)
: TAGEM–BS–11/07-01/04-02
: Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın Fungal Patojenlerle
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
: İ. Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Sirel OZAN (Ankara ZMMAE)
Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Ülkesel Proje Adı
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
10.
: TAGEM–BS–14/01-05/04-01
: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu Veri
Tabanının Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
Erdal ATEŞ (Diyarbakır ZMAİ)
KÜLTÜR BİTKİLERİNDE SORUN OLAN YABANCI OTLARDA
Ülkesel Proje DAYANIKLILIK PROJESİ KÜLTÜR BİTKİLERİNDE SORUN
Adı
OLAN YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIĞIN
TESPİTİ, HARİTALANMASI VE YÖNETİMİ
Koordinatörü Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–09/07–01/04-02 (Doktora)
: Ankara, Konya ve Tokat İllerinde Buğday Ekim Alanlarında Bulunan
Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ve Yabani Yulaf (Avena fatua L.,
Avena sterilis L.)ın ALS ve ACCase İnhibitörü Herbisitlere Karşı
Oluşturduğu Dayanıklılık Üzerinde Araştırmalar
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
66
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
:
: Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza
canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Yalçın KAYA (Tokat OKGKAİ)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
:
: Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal
(Sinapis arvensis L.)’ın ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı
Dayanıklığının Belirlenmesi ve Haritalanması
: Erdal ATEŞ (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
Özcan TETİK (Adana BMAİ)
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
:
: Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Dilkanatan Otu
(Galium aparine L.)’nun ALS Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Yalçın KAYA (Tokat OKGKAİ)
Raportörler
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
4.
Proje No
Proje Adı
Lider
:
: Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Yönetimi
: Belma ÖZERCAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Ümran ELDOĞAN (Gaziantep FAİ)
Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–12/12-01/04-01
: Mardin ve Şanlıurfa İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Yabani Yulaf (Avena spp.) ın ACCase ve ALS Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılıklarının Tespiti ve Haritalanması
: İ. Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
Raportörler
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
Dr. A.Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
67
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-13/12-01/04-02 (Doktora)
: Osmaniye İli Buğday Ekim Alanlarındaki En Yaygın Kullanılan
Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Kazanmış Kısır Yabani Yulaf [Avena
sterilis (L.)] Popülasyonlarının Belirlenmesi ve Haritalanması
: Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
Lider
: TAGEM–BS–14/08-02/04-02(1)
: Antalya İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza
canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Raportörler
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
3. Proje No
Proje Adı
Erdal ATEŞ (Diyarbakır ZMAİ)
4. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(2)
: Gaziantep İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis L.) ve Yabani Hardal (Sinapsis arvensis L.)'ın ALS ve
ACCase Grubu Herbisitlere Dayanıklılıklarının Tespiti ve
Haritalanması
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAİ)
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(3)
: Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kokar Ot (Bifora
radians Bieb.)'un ALS Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının
Tespiti ve Haritalanması
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAİ)
Raportörler
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
5. Proje No
Proje Adı
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(4)
: Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki Kuyruğu
(Alopecurus myosuroides Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
6. Proje No
Proje Adı
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKTAE)
68
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(5)
: Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Delice (Lolium sp)' nin ALS ve ACCase Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılıklarının Tespiti ve Haritalanması
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
Raportörler
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
7. Proje No
Proje Adı
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
8. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/08-02/04-02(6)
: Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza
canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
Raportörler
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
Yalçın KAYA (Tokat OKGKTAİ)
9. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(7)
: Tekirdağ İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Delice (Lolium
sp.)'nin ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve
Haritalanması
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Raportörler
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAİ)
10. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(8)
: Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun olan Kısır
Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)'ın ACCase Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
: Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKAİ)
Raportörler
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
11. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/14-02/04-02(9)
: Şanlıurfa İli Mercimek Tarlalarında Sorun Olan Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis L.)’ın ACCase Grubu Herbisitlere Dayanıklılığının
Tespiti ve Haritalanması
Lider
: Dr. Z. Filiz ARSLAN (Şanlıurfa GAPTAE)
Raportörler
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
69
12. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–14/12-01/04-02(10)
: Orta Karadeniz Bölgesinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın ALS Grubu Herbisitlere
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
Lider
: Nagehan ÇİL (Karadeniz TAE)
Raportörler
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
11.
Proje No
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
TAGEM-BS-13 / 08-09 / 01 - 22
ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22 (1)
: Marmara Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: Özcan TETİK (Adana BMAİ)
: İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22 (2)
: Orta Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Dr. Kibar AK (Karadeniz TAE)
: Nagehan ÇİL (Karadeniz TAE)
: N. Pınar GÜZEL (Ankara ZMMAE)
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAİ)
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22(3)
: Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı
Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Çiğdem KÖSE (Giresun FAİ)
: Dr. Arzu SEZER (Giresun FAİ)
: Bülent BAŞARAN (Tokat OKGKAİ)
: N. Pınar GÜZEL (Ankara AMMAE)
: TAGEM-BS-13/08-09/01-22(4)
: Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve
Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi
: Dr. Aynur KARAHAN (Ankara ZMMAE)
: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAİ)
: Yalçın KAYA (Tokat OKGKAİ)
70
12.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜNLER ARAŞTIRMA PROJESİ
Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
13.
:
: Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı
ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
: Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAİ)
Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
: Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
Yalçın KAYA (Tokat OKGKTAİ)
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen
Bitki Koruma Sorunları Üzerine Araştırmalar
: Pınar SAĞIR (Diyarbakır ZMAİ)
İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Özcan TETİK (Adana BMAİ)
:
: Marmara Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Bazı Minör Sebzelerde Görülen
:
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi
Nesrin UZUNOĞULLARI (Yalova ABKMAE)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: İslam Emrah SÜER (Diyarbakır ZMAİ)
Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
:
: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık, Zararlı,
Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAİ)
Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM–BS–11/07-03/04-01 (Doktora)
: Kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.)’ın Marmara Bölgesindeki
Yaygınlığı, Yoğunluğu, Biyolojisi ve Alternatif Mücadele Olanaklarının
Belirlenmesi
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
71
2.
Proje No
Proje Adı
: TÜBİTAK
: Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi
Yrd. Arş.
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş.
2. Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş.
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: BAP-14B0447002
: Ticari Domates Çeşitlerinin Metribuzin’e Hassasiyet Düzeylerinin
Belirlenmesi
: Dr. A. Tansel SERİM (Ankara ZMMAE)
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projesi (0639.STZ.2014)
: Mikrodalga Esaslı Yabancı Ot Öldürme Makinası Prototipinin
Tasarımı ve Geliştirilmesi
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
:
: İstanbul Ormanlarındaki Sarmaşık Türlerinin Belirlenmesi ve Adi
Orman Sarmaşığının (Hedera helix L.) Mücadelesinin Araştırılması
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BGAMM)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAİ)
Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş.
2. Proje No
Proje Adı
Yrd. Arş
3. Proje No
Proje Adı
: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
: Orman Fidanlıklarında Yabancı Otlar ile Mücadelede Yöntemlerinin
Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemlerin Fidanlık Maliyetine Etkileri:
Eğirdir ve Antalya Orman Fidanlık Örneği
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
: TÜBİTAK-Cost
: İstilacı Yabancı Bitki Türleri İçin Takip ve Bilgi Sisteminin (İBİLİstilacıları Bil) Oluşturulması
: Selçuk ÖZCAN (Gaziantep AFAİ)
: TAGEM–BS–13/09-10/04-06
: İzmir İlinde, Maydanoz, Roka, Dereotu ve Tere Üretim Alanlarında
Bulunan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik
Araştırmalar
Lider
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAİ)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
72
4. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/09-10/04-07
: Adana'da Kavun ve Karpuz Alanlarında Sorun Olan Küsküt Türlerinin,
Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması
Lider
: Özcan TETİK (Adana BMAİ)
Raportörler
: Dr. Ayşe YAZLIK (BATEM)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
5. Proje No
Proje Adı
: TAGEM–BS–13/04-01/04-09
: Tokat İli Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde
Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi
Lider
: Yalçın KAYA (Tokat OKGKAİ)
Raportörler
: Dr. Koray KAÇAN (Bornova ZMAİ)
Dr. Serdar EYMİRLİ (Adana BMAİ)
6. Proje No
Proje Adı
Lider
7. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
8.
Proje No
Proje Adı
Lider
9.
: TAGEM-BS-13/13-06/03-05 (Bilgi)
: Farklı Toprak Tiplerindeki Hümik Asidin Bazı Herbisitler Üzerindeki
Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Etkisi
: Celal YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
: TAGEM–BS–12/09-07/04-03
: Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Dacus carota L.) Ekim Alanlarında Sıra
Arası Mesafeye Bağlı Olarak Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun
Belirlenmesi
: E. Arzu ELİBÜYÜK (Ankara ZMMAE)
: Hilmi TORUN (Adana BMAİ)
Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
: TAGEM–BS–12/04-01/04-05
: Ankara Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium) ‘nın Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve
Ekonomik Zarar Eşiklerinin Belirlenmesi
: Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Raportörler
: Dr. Eda AKSOY (Beykoz BÇGAM)
Zekeriya KANTARCI (Kahramanmaraş DAGKTAEM)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-12/04-06/(01-02)-15
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.) Alanlarında
Görülen Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Belirlenmesi, Önemli
Olanların Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Lider
Yrd. Arş.
Raportörler
: Fatma IŞIK (Bornova ZMAİ)
: Dr. Yıldız SOKAT (Bornova ZMAİ)
: Mine RUŞEN (Yalova ABKMAE)
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
II.TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
73
BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI İLAÇ,
ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM
DEĞERLENDİRME TOPLANTI GÜNDEMİ
(2-4 Mart 2015 / ANTALYA)
I. ARAŞTIRMA PROJELERİ
1.
Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2.
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3.
Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4.
Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5.
Bağ Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6.
Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7.
Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8.
Tarımsal Ürünlerde İşlemenin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi Projesi
9.
Biyolojik Mücadele Araştırma Projesi
10. Ülkesel Buğday Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Projesi
11.
Antepfıstığı Psillidinin Mücadele Olanaklarının Araştırılması
12.
Münferit Projeler
II. TOPLANTININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ
74
1.
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
: TAGEM-BS-11/07-01/03-02
: Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi Azaltan
Memelerin İlaçlama Karakteristiklerinin ve Tutunma Etkinliğinin
Belirlenmesi
: Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAİ)
: Dr. Ali BOLAT(Adana DATAE)
: TAGEM-BS-13/12-01/03-01
: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Ambarlarında Zararlı
Trogoderma granarium EVERST. (Col.:Dermestidae) (Khapra)’un
Yayılışı ve Bazı İnsektisitlere Duyarlılığının Belirlenmesi
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAİ)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ÖRTÜALTI
SEBZE
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
ENTEGRE
MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-10/10-01/03-01
: Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kullanılmak Üzere Kendi Yürür
Pülverizatör Tasarımı
: Murat APAYDIN (Bornova ZMAİ)
: Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
: Dr. Ali BOLAT(Adana DATAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
:
Tokat İli Örtü Altı Tarım Alanlarında Toksik Metal Risk Tespiti
: Dr. Esma SÖYLEMEZ (Tokat OKGKTAİ)
: Faruk DOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAİ)
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Antalya İli Örtü Altı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı
Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)
Popülasyonlarının
Akarisitlere
Karşı
Direnç
Seviyesi
ve
Mekanizmalarının Belirlenmesi
: Yasin Nazım ALPKENT (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAİ)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
:
: Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Yeşil
Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)]]
Popülasyonlarının Neonikotinoit ve Sentetik Piretroit Grubu
İnsektisitlere
Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının
Araştırılması
: Duygu DEMİRÖZ (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAİ)
: Murat ÖLÇÜLÜ (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
3.
: TUBİTAK-1001(111 O 792)
: Örtüaltında Sebzelerde Zarar Yapan Bemisia tabaci (Gennadius)
(Hemiptera: Aleyrodidae) Popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci ile
Biyokimyasal ve Moleküler Mekanizmalarının Belirlenmesi
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ELMA
BAHÇELERİNDE
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Ayşe ÖZDEM (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
: (DOKTORA)
: Türkiye’deki Elma Üretim Alanlarında Görülen Elma Kara Lekesi
Hastalığı Etmeni Venturia ineaqualis’in Bazı Fungisit Gruplarına
Karşı Dayanıklılık Seviyesinin Belirlenmesi
Lider
: Zühtü POLAT (Yalova ABKMAE)
Raportörler : Gamze ERDURMUŞ (Ankara ZMMAE)
: Dr. Barbaros ÇETİNEL (Bornova ZMAİ)
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Kurum Sor.
(Yrd. Araş.)
: TAGEM-BS-10/04-06/03-02 (DOKTORA)
: Isparta İlinde Elma Bahçelerinde Zararlı Olan Elma İçkurdu [Cydia
pomonella (L.) Lep.: Tortricidae]’nun Yaygın Olarak Kullanılan Bazı
İnsektisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAİ)
: TUBİTAK-1001
: Isparta İli Elma Bahçelerinde Zararlı Cydia pomonella, Panonychus
ulmi ve Avcı Akar Neioseilus californicus ’un Bazı İnsektisit ve
Akarisitlere Duyarlılık Düzeyleri ve Direnç Mekanizmalarının
İncelenmesi
: Prof. Dr. Recep AY (Süleyman Demirel Üniv. Zir. Fak. Bitki Koruma Böl.)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
4.
: TAGEM-BS-11/04-06/03-03
: Orta Anadolu Bölgesinde Elmalarda Zararlı Aphis pomi de Geer
(Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci ile
Biyokimyasal Mekanizmalarının Araştırılması
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAİ)
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
KİRAZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
5.
: TAGEM-BS-09/04-02/03-02 (DOKTORA)
: İzmir-Kemalpaşa
Yöresinde
GLOBALGAP
Uygulayan
ve
Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün
Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi
: Önder Volkan BAYRAKTAR ( Bornova ZMAİ)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE
EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-10/04-01/03-03
: Yardımcı Hava Akımlı Pülverizatörde Kullanılan Bazı Hava Emişli
Meme Tiplerinin Bağlarda Külleme (Uncinula necator) ve Salkım
Güvesi (Lobesia botrana) Mücadelesinde Etkinliklerinin Belirlenmesi
Lider
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAİ)
Raportörler : Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
: Dr. Ali BOLAT(Adana DATAE)
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6.
: TAGEM-BS-11/04-01/03-01
: Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller,
1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama
Olanakları Üzerine Araştırma
: Dr. Arzu AYDAR (Ankara ZMMAE)
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAİ)
: Dr. Ali BOLAT(Adana DATAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Sevcan ÖZTEMİZ (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
7.
: TAGEM-BS-12/12-03/03-01
: İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Yabancı Ot İlaçlama
Yöntemlerinin Mısır Tane Verimi ve Yabancı Ot Kontrol Düzeylerine
Olan Etkilerinin Belirlenmesi
: Dr. Ali BOLAT (Adana DATAE)
: Dr. Öncül Kaangün CANER (Bornova ZMAİ)
Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
PAMUK ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Okan ÖZGÜR (Adana BMAİ)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-12/04-02/03-02
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamukta Zararlı Thrips tabaci Lind.
(Thys.:Thripidae)’de İnsektisit Direncinin Araştırılması
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAİ)
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAİ)
8.
Ülkesel Proje Adı
TARIMSAL
ÜRÜNLERDE
İŞLEMENİN
KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ
PESTİSİT
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-12/09-10/03-08 (1)
: İzmir İlinde Yetiştirilen Domates ve Biberde Kullanılan Bazı
Pestisitlerin İşlemeyle Kalıntı Seyrinin Belirlenmesi Üzerine
Araştırmalar
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAİ)
: Dr. Pelin AKSU (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana ZMAİ)
: TAGEM-BS-12/09-10/03-08 (2)
: Bağ Alanlarında Kullanılan Bazı Pestisitlerin İşlemeyle Kalıntı Seyrinin
Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ve Risk Değerlendirilmesinin
Yapılması
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAİ)
: H. Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAİ)
: TAGEM-BS-12/09-10/03-08 (3)
: Maydanoz (Petroselinum crispum [Mill.]) ve Nane [Mentha piperita L.]
Bitkilerinde Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin
Araştırılması
: Dr. Pelin AKSU (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAİ)
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAİ)
9. Ülkesel Proje Adı
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJESİ
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
: TUBİTAK – TOVAG 113O800
: Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Seralardaki Önemli Parazit ve
Parazitoitlere Etkilerinin Araştırılması
: Mustafa PORTAKALDALI
ÜLKESEL BUĞDAY SEPTORYA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI
10. Ülkesel Proje Adı PROJESİ
Koordinatörü
Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
:
: Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria tritici)’ne Ait Bazı
Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin Grubu Fungisitlerine
Karşı Direnç Durumun Belirlenmesi
Lider
Raportörler
: Dr. E. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)
: Efkan AKÇALI (Adana BMAİ)
: Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAİ)
11. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü
ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİNİN MÜCADELE
OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
: Antepfıstığı Psillidine Karşı Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Biyolojik
Etkinliklerinin Denenmesi ve Bazı Kimyasallara Karşı [Agonoscena
pistaciae Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Direnç
Geliştirme Durumunun Moleküler Olarak Belirlenmesi
: Hakan USANMAZ (Gaziantep AFAİ)
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAİ)
:
: Antepfıstığı Psillidine (Agonoscena pistaciae) Karşı Üreticilerin Pestisit
Kullanımındaki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
: Ümran ELDOĞAN (Gaziantep AFAİ)
: Önder Volkan BAYRAKTAR (Bornova ZMAİ)
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
12. Ülkesel Proje Adı MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
: TAGEM-BS-11/06-04/03-05
: Bitki Koruma Ürünlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Seyreltme
Suyunun Etkisinin Araştırılması
: Dr. Murat KAHYAOĞLU (Ankara ZMMAE)
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAİ)
: Meryem KAYA (Adana BMAİ)
YENİ TEKLİF PROJELER
1.
Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2.
3.
Proje No
Proje Adı
:
: Zeytin Sineği [(Bactrocera oleae Rossi, 1790) (Diptera: Tephritidae)]
Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Bitki Koruma Ürünü Geliştirilmesi
: Faruk DOĞAN (Ankara ZMMAE)
: Ayhan ÖĞRETEN (Diyarbakır ZMAİ)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAİ)
Lider
:
: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pestisit Kullanımında Üreticilerin Bilgi
Düzeyinin Belirlenmesi
: Şenay SEVİM (Diyarbakır ZMAİ)
Proje No
Proje Adı
:
:
Lider
: Dr. Fatih Alpay VURAN (Antalya BATEM)
Raportörler
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAİ)
: Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
:
:
:
:
:
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Pestisit Kalıntılarının Araştırılması
Narda Mancozeb ve Propinebin Kalıntı Durumunun Araştırılması
Dr. Pelin AKSU (Ankara ZMMAE)
Ahmet Uğur DURU (BornovaZMAİ)
Dr. Fatih Alpay VURAN (BATEM)
DEVAM EDEN PROJELER
1. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
2. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
3. Proje No
Proje Adı
Lider
4. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
5. Proje No
Proje Adı
Lider
Raportörler
6. Proje No
Proje Adı
Lider
: TAGEM-BS-12/A13-P06/03-03
: Çukurova’da Yüzey Suları ve Lagünlerdeki Pestisit Kirliliğinin
Araştırılması
: Meryem KAYA (Adana BMAİ)
: H. Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-12/12-04/03-04
: Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) Hastalığının Mücadelesinde Farklı
İlaç Uygulama Tekniklerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
: Dr. Hüseyin DURAN (Samsun KTAE)
: Dr. Yasemin SABAHOĞLU (Ankara ZMMAE)
: Murat APAYDIN (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-12/13-06/03-05 (Yüksek Lisans)
: Bitki Koruma Ürünlerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
(HPLC) ile Çoklu Kalite Kontrol Analizleri İçin Yöntem Geliştirilmesi
: Neslihan GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: TAGEM-BS-12/13-06/03-06
: Metal İçeren Bazı Pestisitlerin Aktif Maddelerinin Atomik Absorpsiyon
Spektrofotometresi (AAS) ile Analizleri Üzerine Araştırmalar
: H. Engin GÜDÜCÜ (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAİ)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAİ)
: TAGEM-BS-12/09-01/03-07
: Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’nin Bazı
Fungusitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi
: Gamze ERDURMUŞ (Ankara ZMMAE)
: Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAİ)
: Mesut İŞÇİ (Eğirdir MAİ)
: TAGEM-BS-11/06-04/03-04 (DOKTORA)
: Bazı Pestisitlerin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi Adsorptif
Sıyırma Yöntemleri ve Yüksek Basınç Sıvı Kromotogrofisi ile Tayini
: Aysel TAKKABULAN (Ankara ZMMAE)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13/13-06/03-02
: Emülsiyon Konsantre (EC) Formülasyonlu Bitki Koruma Ürünlerinde
Kullanılan Farklı Yardımcı Maddelerin Stabilite ve
Biyolojik
Aktiviteye Etkileri Üzerine Araştırmalar
Lider
Raportörler
: Mustafa SEZGEN (Ankara ZMMAE)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAİ)
: Cahit KAYA (Diyarbakır ZMAİ)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13/13-06/03-03
: Bazı Pestisitlerin Grafen ile Modifiye Edilmiş Elektrotlarla Voltametrik
Analizi
Lider
Raportörler
: Ömer ÖZKAYA (Ankara ZMMAE)
: Meryem KAYA (Adana BMAİ)
: Ahmet Uğur DURU (Bornova ZMAİ)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13/13-06/03-04(Doktora)
: Ekin Kamburbiti [Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera:
Bostrychidae)] Popülasyonlarının Fosfine Karşı Direnç Düzeylerinin
Belirlenmesi
Lider
: Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13/13-06/03-05
: Farklı Toprak Tiplerindeki Hümik Asidin Bazı Herbisitler Üzerindeki
Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Etkisi
Lider
Raportörler
: Celal YILDIRIM (Ankara ZMMAE)
: Dr. Ayşe YAZLIK(Antalya BATEM)
: Hakan ÖRNEK (Bornova ZMAİ)
Proje No
Proje Adı
: TAGEM-BS-13/13-06/03-06 (Doktora)
: Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers)’e Karşı
Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi
Lider
: Gamze Esin KILINÇ (Ankara ZMMAE)
Proje No
Proje Adı
: AB 7. ÇERÇEVE ARIMNET
: Değişen Çevre Koşullarında Beyazsinek Popülasyon Salgınlarının
Tahmin Edilmesi
Alt Proje
: Beyaz Sineklerde İnsektisitlere Direnç Durumunun Araştırılması
Adı
Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)
Ülke Koord.
Konu Sor.
: Dr. Cem ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)
(Yrd. Araş.)
Download

2015 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı