OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ
SIRA
NO
ENSTİTÜ
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜ
BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHLERİ
PROJE DURUMU
1
ELAZIĞ
Odun Kökenli Orman Ürünleri Endüstri İşletmelerinin Endüstriyel Odun Temini
Sürecindeki Talep Ve Beklentileri İle Sorunları (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)
Necati ÇOK
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
2
ELAZIĞ
Farklı Meşe Türlerinden Elde Edilen Odun Kömürlerinin Bazı Özellikleri (Malatya Örneği)
Osman TİRYAKİ
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
3
İZMİR
Fıstık çamı (Pinus pinea L.) Gövde Hacım Tablolarının Düzenlenmesi (İzmir Orman
Bölge Müdürlüğü)
Özgür KİRACIOĞLU
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
4
İZMİR
Orman Yangın İlk Müdahale Ekiplerinin Karşılaştıkları Tehlike ve Riskler
Seda ŞENTÜRK
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
5
İZMİR
Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Doğal Kestane (Castanea sativa Mill.) Orijinleri İle Gen
Bankaları Kurulması
Dr. F. Can ACAR
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
6
İZMİR
Kozak Havzası Fıstıkçamlarında (Pinus pinea L.) Verim ve Tohum Patojeni (Caloscypha
fulgens Pers. Boud.) Sorunlarının Çözümünde Entegre Ürün Yönetimi Programlarının
Etkinliğinin Araştırılması
Dr. Mehmet SAYMAN
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
7
İZMİR
Ege Bölgesi’nde (Balıkesir-Kepsut, Manisa-Muradiye ve Muğla-Kavaklıdere) Bulunan
Doğal Sumak (Rhus coriaria L.) Popülâsyonlarında Tohum ve Meyve Özellikleri ile
Moleküler Karakterizasyonların Belirlenmesi
Dr. Aysun BOZA
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
8
İZMİR
Korunmaya Değer Ağaçlarda Yaş Tahmin Yöntemi ve Envanteri (İzmir Örneği)
Dr. Mustafa BATUR
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
9
İZMİR
Orman Fidanlıkları İçin Çekilebilir Tip Yastık İlaçlama Ekipmanının Tasarımı ve
Prototipinin Yapılması
Dr. Salih PARLAK
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
10
ANTALYA
Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan
Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının Araştırılması
(Eğirdir ve Antalya Orman Fidanlık Müdürlükleri Örneği)
Selma COŞGUN
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
11
ANTALYA
Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi
Dr. Zerrin KOŞDEMİR
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
12
ANTALYA
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Maden Direği Üretiminde Sterli Hacimlendirmenin Maliyet
Analizi (Antalya OBM Örneği)
Erdoğan UZUN
(2014-2016)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
13
ANTALYA
Makilik Alanların Vejetasyon Özelliklerinin ve Mekânsal Dağılımlarının Uzaktan Algılama
Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi: Döşemealtı, Düzlerçamı ve Asar
Örneği
14
ANTALYA
Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamda Çoğaltılması
15
ANTALYA
16
Dr. Mehmet Ali BAŞARAN
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
Şenay ÇETİNAY
(2014-2018)
KABUL EDİLDİ.
Uzun ve Kısa Süreli Yangın Geciktiricilerin, Kızılçam Orman Yangınları Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Abdullah SARI
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
TARSUS
Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde
Örnek Uygulama.
Dr. Ersin YILMAZ
(2014-2015)
KABUL EDİLDİ.
17
TARSUS
Tarsus-Karabucak Yöresi Bataklık Servisi’nde (Taxodium distichum) Fenolojik Gözlemler
ve Halk (Ay) Takvimiyle İlişkisi
Hakan KELEŞ
(2014-2016)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
18
TARSUS
Ips sexdentatus (Borner 1776) (Col.:Curculionidae, Scolytinae)’un Doğu Akdeniz
Bölgesi’ndeki Yayılışı ve Biyolojisinin Belirlenmesi
Fatih AYTAR
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
19
TARSUS
Mersin İlinde Doğal Yayılış Gösteren Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Genotiplerinin
SRAP Tekniği ile Moleküler Karakterizasyonu
Hakan KELEŞ
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
20
TARSUS
Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli
Dr. Ersin YILMAZ
(2014-2015)
JÜRİ DEĞİŞİKLİĞİ
YENİDEN
DEĞERLENDİRİLECEK
21
ERZURUM
Yukarı Çoruh Havzasında Doğal Yayılış Gösteren Alıç (Crataegus spp.)’ın Üstün
Bireylerinin ve Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi.
Beyza ERSOY
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
22
TOHUM
Ankara ve Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemelerinde Bazı Orijinlerin
Dona Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
Hacer SEMERCİ
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
23
TOHUM
Kızılçam (Pinus brutia TEN.) Tohum Bahçelerinde Eşleşme Sistemi ve Polen Kirliliğinin
Mikrosatellitlerle Belirlenmesi
Dr. Yasemin TAYANÇ
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
24
TOHUM
Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400 m.) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)
Genetik Tohum Bahçesindeki Klonların Polen Çimlenmesi, Çiçek ve Kozalak Üretimi ile
Tohum Verimi Varyasyonu
Belma ÇALIŞKAN
(2014-2020)
KABUL EDİLDİ.
25
TOHUM
Anadolu Karaçamının (Pinus nigra subsp. pallasiana) İç Anadolu Bölgesindeki Marjinal
Popülâsyonlarının Genetik Yapılarının Belirlenmesi ve Koruma Stratejilerinin
Geliştirilmesi
Burcu ÇENGEL
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
26
İÇ
ANADOLU
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanları ve Ağaçlandırma Sahalarında Ballı Madde
Salgılayan Böcek Türlerinin Araştırılması ve Çam Pamuklu Koşnilinin (Marchalina
hellenica Gennadius (Hemiptera: Marchalinidae)) Yerleştirme Olanaklarının Araştırılması
Dr. Özlem DOSTBİL
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
27
İÇ
ANADOLU
Karapınar (Konya) Erozyonla Mücadele Sahasının Vejetasyonu
Mehtap ÖZTEKİN
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
28
İÇ
ANADOLU
Ankara, Çankırı ve Kırıkkale İllerinde Uygulanan ORKÖY Kredilerinin Sosyo-Ekonomik
Etkilerinin Tespiti ve Kredi Etkenliğinin Arttırılmasına Yönelik Araştırmalar
Dr. Tuncay PORSUK
(2014-2015)
KABUL EDİLDİ.
29
İSTANBUL
Türkiye Ormancılığı İçin Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi
Dr. Murat KÖSE
(2014-2018)
KABUL EDİLDİ.
30
İSTANBUL
İstanbul İli Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) Meşcerelerinde Meyve Verimi ve
Yetişme Ortamı Özellikleri
Gülçin ÖZER
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
31
İSTANBUL
Meşe Aralamalarının Armillaria spp. Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yumurtatepe
Örneği
Hüseyin KABA
(2014-2019)
KABUL EDİLDİ.
32
İSTANBUL
Elmalı Kent Ormanı Florası
Songül TEKŞEN
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
33
İSTANBUL
İstanbul’daki Kent Ormanlarının Sürdürülebilir Orman Yönetimi Açısından Araştırılması
Dr. Murat KÖSE
(2014-2017)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
34
İSTANBUL
Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Meşcerelerinin Hâsılatı
Abbas ŞAHİN
(2014-2018)
KABUL EDİLDİ.
35
İSTANBUL
Yalova Model Ormanı Kapsamında Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Planlaması
Tuncay AKGÜN
(2014-2016)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
36
İSTANBUL
Orman Yönetim Seçeneklerinin Seçim Deneyleri Yöntemiyle Ekonomik Analizi:
Pabuçdere Havzası Örneği
Abbas ŞAHİN
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
37
İSTANBUL
Meşelerde görülen Armillaria spp ve Phytophytora spp. Hasarına karşı Trichoderma
viride ile Biyolojik Mücadele Yapılması Yumurtatepe Örneği
Hüseyin KABA
(2014-2019)
KABUL EDİLDİ.
38
BOLU
Farklı Coğrafi Popülâsyonları Temsil Eden Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.)
Fidanlarının Kuraklık Stresine Tepkilerinin Araştırılması
Mustafa ARSLAN
(2014-2015)
KABUL EDİLDİ.
39
BOLU
Türk fındığı (Corylus colurna L.) doğal popülâsyonlarında genetik çeşitliliğin SSR
belirteçleri yardımıyla ortaya konulması ve gen koruma programının oluşturulması.
Yard. Doç. Dr. Fatih
TEMEL
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
40
BOLU
Bolu ve Kastamonu Yöresinde Bulunan Yabani Kiraz (Prunus avium L.) ve Türk Fındığı
(Corylus colurna L. ) Odunlarının Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi
Cihangir DOĞAN
(2014-2016)
RED EDİLDİ.
OLGUNLAŞTIRILARAK 2015
AİG’DE SUNULACAK
41
BOLU
Bolu’da Kontrollü Salımlı Bir Gübrenin Ekolojik ve Ekonomik Değeri Yüksek Olan Yabani
Kiraz (Prunus avium L.) Fidanlarının Büyümesi Üzerindeki Etkisi
42
BOLU
Bolu Yöresinde Yabani Kiraz (Prunus avium L.)’ın Yetişme Muhiti ve Silvikültürel
Özellikleri
43
BOLU
Bolu Aladağ Yöresi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Doğal Gençleştirme Sahalarında Bol
Tohum Yılının Kozalak İndeksi Metoduna Dayalı Tahmini
44
BOLU
Aladağ Göknar (Abies bornmulleriana Mattf) ormanlarında Liken Çeşitliliğinin tahmini
45
BOLU
46
Zehra ÖZPAY
PALAZOĞLU
(2014-2016)
Zehra ÖZPAY
PALAZOĞLU
(2014-2018)
KABUL EDİLDİ.
KABUL EDİLDİ.
Hurşit Ceyhun
YURDABAK
(2014-2016)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
Uğur ŞAHİN
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
Bolu-Aladağ Çayı Havzasında Akarsu Kenarı Ekosistemlerinde Toprağın Karbon
İçeriğindeki Değişimi
Hüseyin YILMAZ
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
ESKİŞEHİR
Türkmen Dağı Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Meşcerelerinde Ölü Örtü
Ayrışma Hızlarının Belirlenmesi
Ertan Şeref KORAY
(2014-2020)
KABUL EDİLDİ.
47
ESKİŞEHİR
Kekik ve Dağ Çayı Adıyla Toplanan Üç Aromatik Bitkinin Uçucu Yağ Miktarı ile Yetişme
Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Dr. Münevver ARSLAN
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
48
ESKİŞEHİR
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara illerindeki sedir (Cedrus libani A. Rich.)
ağaçlandırmalarının gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler
Rıza KARATAŞ
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
49
ESKİŞEHİR
Karaçam Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin
Özelliklere Etkileri
Aliye Sepken BERBER
(2014-2018)
KABUL EDİLDİ.
50
ESKİŞEHİR
Eskişehir Yöresindeki Mera Alanlarında Farklı Teras Aralıkları ve Bitki Uygulamalarının
Yüzeysel Akış ve Erozyonu Önlemedeki Etkileri
Uğur ŞAHİN
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
51
TRABZON
Doğa Koruma Alanlarında Kullanıcıların Rekreasyonel Memnuniyetinin Belirlenmesi:
Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği
Özge Volkan AKSU
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
Toprak Solunumu ve Mikrobiyal
52
TRABZON
Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC. subsp. caucasica (RUPR.) V. ENGLER) Tohumlarında
Çimlenme Engelinin Giderilmesinde Farklı İşlemlerin Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Fatma FEYZİOĞLU
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
53
TRABZON
Kaçkar Dağları Milli Parkında Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi
ve Önceliklendirilmesi
Süleyman ALKAN
(2014-2015)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
54
TRABZON
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Kestane (Castanea sativa Mill.) Ormanlarında Islah
Çalışmaları
Vildane GERÇEK
(2014-2019)
KABUL EDİLDİ.
55
TRABZON
Çal-Camili (Trabzon) Tabiat Parkı ve Yakın Civarındaki Jeosit Öğelerinin Belirlenmesi
Osman ÇINAR
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
56
İZMİTKAVAKÇILIK
Arazi Hazırlığı ve Kültür Bakım Yöntemlerinin Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.)
Ağaçlandırma Başarısına Etkileri
Dr. Cemal FİDAN
(2014-2018)
KABUL EDİLDİ.
57
İZMİTKAVAKÇILIK
Kocaeli, Sakarya ve Yalova İllerinde Bulunan Fidanlıklarda Yetiştirilen Odunsu Bitkilere
Arız Olan Böcek Türlerinin Saptanması
Dr. Fazıl SELEK
(2014-2016)
KABUL EDİLDİ.
58
İZMİTKAVAKÇILIK
Kocaeli Yöresi Makro mantarlarının Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi (Pb, Cd, Zn,
Cu, Fe, Mn)
Ayhan KARAKAYA
(2014-2017)
KABUL EDİLDİ.
59
İZMİTKAVAKÇILIK
Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları Dâhilinde Odun Tahripçisi Mantarların
Belirlenmesi
Ayhan KARAKAYA
(2014-2017)
RED EDİLDİ.
OLGUNLAŞTIRILARAK 2015
AİG’DE SUNULACAK
60
İZMİTKAVAKÇILIK
I-214 ve Samsun Klonlarında Bir Yaşlı Fidan Kalite Sınıflarının Belirlenmesi
Dr. Selda AKGÜL
(2014-2017)
RED EDİLDİ.
DİĞER PROJELER
KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK
61
İZMİTKAVAKÇILIK
Fidanlıklarda Titrek Kavak kök çeliği üretim metodunun belirlenmesi
Hülya TAMYÜKSEL
(2014-2022)
KABUL EDİLDİ.
Download

YENİ PROJE TEKLİFLERİ - Orman Genel Müdürlüğü