DEVAM EDEN PROJELER
SIRA NO
1
PROJE ADI
PROJE NO
1. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU : ISLAH
Bölgesel Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. nigra var. caramanica ) Orijin
15.1704 / 1986 - 1997 - 2025
Denemesi
PROJE LİDERİ
F. Can ACAR
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ
Dr. Aysun BOZA
Zeynep Gülçin ALTUN
Dr. Aysun BOZA,
Zeynep Gülçin ALTUN,
Selma COŞGUN,
Şenay ÇETİNAY
Sedat TÜFEKÇİ,
Osman POLAT
Ali TOPAL
2
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemesi
3
Ege Bölgesi’nde (Balıkesir-Kepsut, Manisa-Muradiye ve Muğla-Kavaklıdere)
Bulunan Doğal Sumak (Rhus coriaria L.) Populasyonlarında Tohum
Özelliklerinin ve Moleküler Karakterizasyonların Belirlenmesi
2014-2017
Dr. Aysun BOZA
Dr. Deniz EROĞUL,
Dr. Hülya AKÇA
4
Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Doğal Kestane (Castenea sativa Mill.)
Orijinleri ile Gen Bankaları Kurulması
2014-2017
F. Can ACAR
Zeynep Gülçin ALTUN,
Cemhan BUCAK,
Tolgahan YALTALI
Dr. Serap BİLGİN
Dr.Fevzi BİLGİN
Dr. Salih PARLAK
Mehmet Emin AKKAŞ,
Zülfü BOZA,
Nedim BOZKURT,
Zeki DEMİR
5
6
15.1707, 19.170820.1721/1996-2016
2.ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU : YETİŞTİRME
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)’nda Farklı Budama İşlemlerinin Kozalak
15.2111 / 2010-2023
Verimine Etkisi
Orman Fidanlıkları İçin Çekilebilir Tip Yastık İlaçlama Ekipmanının
Tasarımı ve Prototipinin Yapılması
2014-2016
F. Can ACAR
3.ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU : EKOLOJİ
7
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Endemik ve Nadir Taksonların
Güncel Durumunun Belirlenmesi
15.6308/2013-2016
Dr. Hafize Handan ÖNER
8
Karadağ (Bursa) Bitki Toplumlarının Belirlenmesi
15. 6307 /2012-2015
Dr. Nihal ÖZEL
9
Kozak Havzası Fıstık Çamlarında (Pinus pinea L.) Verim ve Tohum Patojeni
(Caloscypha fulgens (Pers.)Boud.)Sorunlarının Çözümünde Entegre Ürün
Yönetimi Programlarının Etkinliğinin Araştırılması
10
11
12
2014-2017
4. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU : İŞLETME
Manisa -Spil Dağında Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomik Değerinin
15.8303/2012-2014
Belirlenmesi
Denizli Orman İşletme Müdürlüğü İş Analizi
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Gövde Hacim Tablolarının Düzenlenmesi
(İzmir Orman Bölge Müdürlüğü)
13
Korunmaya Değer Ağaçlarda Yaş Tahmini ve Envanteri (İzmir Örneği)
14
Orman Yangın İlk Müdahale Ekiplerinin Karşılaştıkları Tehlike ve Riskler
15.5601 (2013-2015)
Dr. Mehmet SAYMAN
Hadiye BAŞAR
Dr. İsmail ŞAFAK
15.3306/2014-2016
Özgür KİRACIOĞLU
15.3305/2014-2017
Dr. Mustafa BATUR
2014-2016
Seda ŞENTÜRK
Dr. Nihal ÖZEL,
Nuran ALTUN,
Zülfü BOZA
Gıyasettin AKBİN,
Dr. Handan ÖNER,
Necati ALIÇ,
Doç. Dr. Kürşat ÖZKAN,
Nuran ALTUN
Muhammet KILCI,
Giyasettin AKBİN,
Prof. Dr. Necip TOSUN,
Dr. Erkan URKAN,
Candan AKATLAR,
Hülya GÜVEN
Dr. Fevzi Bilgin,
Arzu Yücel
Emre GÖKSU
Dr. Mustafa BATUR,
Niyazi ÖZÇANKAYA
Prof. Dr. Musa GENÇ,
Emin AKKAŞ,
Özgür KİRACIOĞLU,
Niyazi ÖZÇANKAYA
Yakar TABAN
Download

egeprojeler