BEKLENEN SONUÇLAR
Proje ve Ar-Ge altyapısının oluşturularak idari
ve teknik işlerin sağlıklı yürütülmesinin
sağlanmasıdır.
Proje teknik ekibinin AKK yazılımı ile ilgili bilgi
ve becerilerinin geliştirilmesidir.
Ürün analiz aşamasının başarıyla
oluşturulmasıdır.
Ürün tasarımının başarıyla gerçekleştirilmesidir.
Ar-Ge çalışmaları neticesinde Coğrafi Tabanlı
İzin Takip ve Otomasyon Sistem prototipinin
geliştirilmesidir.
COĞRAFİ TABANLI
İZİN TAKİP VE OTOMASYON
SİSTEMİ
Firmanın, projenin, İSTKA ve Kalkınma
Bakanlığı’nın görünürlüğünün sağlanmasıdır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şerifali Mah. Beyan Sok. No:66 34775 Ümraniye-İstanbul
Tel
Faks
: 0 (216) 528 62 00
: 0 (216) 528 63 00
E-mail : [email protected]
Web
: www.pro-line.com.tr
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Coğrafi
Tabanlı İzin Takip ve Otomasyon Sistemi Projesi
kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul
Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini
yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(yararlanıcı/ortaklar /yükleniciler) Proline Bilişim’e aittir.
Projenİn Özel amacı
Firmamızın, Özgür/Açık Kaynak Kodlu (Ö/AKK) Yazılım
altyapısının oluşturulması, mevcut teknolojik altyapımızın
Ö/AKK standartlarında iyileştirilmesi; açık kaynak kodlu
harita sunucu yazılımı ve veri tabanı sunucu yazılımı ile
birlikte paket olarak geliştirilmesi neticesinde rekabet gücümüzün, ürün çeşitliliğimizin ve karlılığımızın arttırılması;
böylelikle ülkemiz ve kentimize bilgi odaklı teknolojide
yenilikçi ürünlerin kazandırılmasıdır.
Projenİn Genel Amacı
Teknolojik gelişmelerle hızlanan küreselleşme
sürecinde ülkemizin ve İstanbul’un dünya ekonomisindeki payını arttırması niyetiyle bilim ve teknolojinin
üretildiği, geliştirildiği ve ekonomik değere dönüştürüldüğü bir merkez üs haline getirilmesine katkıda
bulunulmasıdır.
DESTEK PROGRAMI
PROJENİN ÖNCELİK ALANI
İşletmelere Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
BT sektöründe diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek
katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin
geliştirilerek, ticarileştirilmesidir.
BT sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle ilişkili kurum
ve kuruluşlar arasında altyapı, inovasyon ve sektörün
sorunlarının
çözümlerine
yönelik
işbirliklerinin
geliştirilmesidir.
Projenİn Genel Amacı
MIGEM
OGM
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
MTA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Belediyeler
Gerçek ve Tüzel Kişiler (Müteahhitler, Telekom
Şirketleri, Enerji Şirketleri)
Download

coğrafi tabanlı izin takip ve otomasyon sistemi