OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-1
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
SN
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
1
İsmail ÜZMEZ
Orman Genel Müdürlüğü
Genel Müdür
Yardımcısı
2
Dr. Ahmet İPEK
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Daire Başkanı
3
Dr. Şükran GÖKDEMİR
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
4
Ahmet KARAKAŞ
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
5
Mehmet KOÇYİĞİT
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
6
Ali Murat GÜLSOY
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Mühendis
7
Dr. Akkın SEMERCİ
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Mühendis
8
Erdal ATAKOĞLU
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
9
Zülfikar DEMİREL
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
10
Ayhan ŞİMŞEK
Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
11
Ahmet ÇOK
Güneydoğu Anadolu OAEM
Enstitü Müdürü
12
Necati ÇOK
Güneydoğu Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
13
Osman TİRYAKİ
Güneydoğu Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
14
Dr. Hüseyin KARATAY
Güneydoğu Anadolu OAEM
15
Özden YALÇIN
Güneydoğu Anadolu OAEM
Proje
Yürütücüsü/Raportör
Proje
Yürütücüsü/Raportör
16
Dr. Mustafa AKYÜZ
Doğu Karadeniz OAEM
Enstitü Müdürü
17
Necmettin EREN
Doğu Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
18
Özge Volkan AKSU
Doğu Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
19
Osman ÇINAR
Doğu Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
20
Dr. Süleyman ALKAN
Doğu Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
21
Dr. Fatma FEYZİOĞLU
Doğu Karadeniz OAEM
22
Vildane GERÇEK
Doğu Karadeniz OAEM
Bilgisayar İşletmeni
AİG Görevli
APK Uzmanı
AİG Görevli
Daktilo, Fotokopi
AİG Görevli
Proje Yürütücüsü /
Raportör
Proje Yürütücüsü /
Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-2
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
23
Selvinaz YILMAZ
Doğu Karadeniz OAEM
Başmühendis V.
24
Dr. Nur DİKTAŞ BULUT
Doğu Karadeniz OAEM
Başmühendis V.
25
Süleyman Işık DERİLGEN
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Enstitü Müdürü
26
Ercan VELİOĞLU
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
27
Dr. Murat ALAN
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
28
Hacer SEMERCİ
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
29
Dr. Gaye KANDEMİR
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
30
Dr. Yasemin TAYANÇ
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
31
Dr. Burcu ÇENGEL
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Proje Yürütücüsü
32
Kubilay ÖZYALÇIN
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Proje Yürütücüsü
33
Belma ÇALIŞKAN
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Proje Yürütücüsü
34
Turgay EZEN
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Proje Yürütücüsü
35
Canan ÜNAL
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Mühendis
36
Dr. Selim KAPLAN
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah AEM
Başmühendis V.
37
Dr. Mehmet GÜVEN
Doğu Anadolu OAEM
Enstitü Müdürü
38
Ömer ÖNCÜL
Doğu Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
39
Beyza ERSOY
Doğu Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
40
Dr. Murat KÖSE
Doğu Anadolu OAEM
Raportör
41
Yaşar AYHAN
Doğu Anadolu OAEM
Mühendis
42
Çağlar UĞURLU
Doğu Anadolu OAEM
Başmühendis
43
Adnan BİLGİLİ
Doğu Anadolu OAEM
Başmühendis
44
Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Marmara OAEM
Enstitü Müdürü
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
Raportör
Proje Yürütücüsü
Raportör
Proje Yürütücüsü
Raportör
Proje Yürütücüsü
Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-3
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
45
Ercan ÖZYÜREK
Marmara OAEM
46
Hüseyin KABA
Marmara OAEM
47
Abbas ŞAHİN
Marmara OAEM
48
Songül TEKŞEN
Marmara OAEM
Proje Yürütücüsü
49
Tuncay AKGÜN
Marmara OAEM
Proje Yürütücüsü
50
Dr. Murat KÖSE
Marmara OAEM
Proje Yürütücüsü
51
Yağmur BİRİCİK
Marmara OAEM
Mühendis
52
Nilüfer ŞAHİN
Marmara OAEM
Mühendis
53
Mesut TANDOĞAN
Marmara OAEM
Başmühendis
54
Dr. Salih PARLAK
Ege OAEM
Enstitü Müdürü
55
F. Can ACAR
Ege OAEM
56
Dr. Mustafa BATUR
Ege OAEM
57
Dr. Aysun BOZA
Ege OAEM
58
Özgür KİRACIOĞLU
Ege OAEM
59
Dr. Mehmet SAYMAN
Ege OAEM
60
Z. Gülçin ALTUN
Ege OAEM
Proje Yürütücüsü
61
Seda ŞENTÜRK
Ege OAEM
Proje Yürütücüsü
62
Dr. İsmail ŞAFAK
Ege OAEM
Raportör
63
Cemhan BUCAK
Ege OAEM
Raportör
64
Dr. Nihal ÖZEL
Ege OAEM
Raportör
65
Dr. H. Handan ÖNER
Ege OAEM
Raportör
66
Muhammet KILCI
Ege OAEM
Raportör
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-4
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
67
Dr. Hülya AKÇA
Ege OAEM
Raportör
68
Gıyasettin AKBİN
Ege OAEM
Raportör
69
Mustafa Burak ASLAN
Ege OAEM
Mühendis
70
Emre GÖKSU
Ege OAEM
Mühendis
71
M. Emin AKKAŞ
Ege OAEM
Başmühendis
72
Dr. Serap BİLGİN
Ege OAEM
Başmühendis
73
Dr. Fevzi BİLGİN
Ege OAEM
Başmühendis
74
Dr. Faruk Şakir ÖZAY
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Enstitü Müdürü
75
Dr. Cemal FİDAN
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
76
Hülya TAMYÜKSEL
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
77
Dr. Fazıl SELEK
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Proje Yürütücüsü
78
Ayhan KARAKAYA
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Proje Yürütücüsü
79
Dr. Mustafa ZENGİN
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Raportör
80
Dr. Sacit KOÇER
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Raportör
81
Teoman KAHRAMAN
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Raportör
82
Selin ÖZBAY
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Mühendis
83
Cihan ATMACA
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Mühendis
84
Mehmet ERCAN
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Başmühendis
85
Selda KARAKAYA
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları AEM
Başmühendis
86
Dr. Şükrü Teoman GÜNER
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Enstitü Müdürü
87
Ertan Şeref KORAY
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
88
Dr. Münevver ARSLAN
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
/Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-5
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
SN
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
89
Rıza KARATAŞ
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Proje Yürütücüsü
90
Uğur ŞAHİN
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Proje Yürütücüsü
91
Dr. Nejat ÇELİK
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Proje Yürütücüsü
92
Aliye Sepken BERBER
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Proje Yürütücüsü
93
Dr. Aydın ÇÖMEZ
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Raportör
94
Ali TÖRÜ
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Mühendis
95
Emre GENÇ
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları AEM
Mühendis
96
Metin SERİN
Batı Karadeniz OAEM
Enstitü Müdürü
97
Zehra Özpay PALAZOĞLU
Batı Karadeniz OAEM
98
Yard. Doç. Dr. Fatih TEMEL
Batı Karadeniz OAEM
99
Mustafa ARSLAN
Batı Karadeniz OAEM
100
Mahir ERDEM
Batı Karadeniz OAEM
101
Uğur ŞAHİN
Batı Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
102
Cihangir DOĞAN
Batı Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
103
Hüseyin YILMAZ
Batı Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
104
H. Ceyhun YURDABAK
Batı Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
105
Mehmet TOKCAN
Batı Karadeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
106
Deniz ÇAKAR
Batı Karadeniz OAEM
Mühendis
107
Ülkü YURDABAK
Batı Karadeniz OAEM
Mühendis
108
İlhami TURAN
Batı Karadeniz OAEM
Başmühendis V.
109
Dr. Ersin YILMAZ
Doğu Akdeniz OAEM
Enstitü Müdürü
110
Hakan KELEŞ
Doğu Akdeniz OAEM
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-6
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
111
Dr. Sedat TÜFEKÇİ
Doğu Akdeniz OAEM
112
Fatih AYTAR
Doğu Akdeniz OAEM
113
Abdülkadir YILDIZBAKAN
Doğu Akdeniz OAEM
114
Dr. Sevda POLAT
Doğu Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
115
Dr. Celal TAŞDEMİR
Doğu Akdeniz OAEM
Raportör
116
Dr. Tuncay PORSUK
İç Anadolu OAEM
Enstitü Müdürü
117
Murat BAŞAR
İç Anadolu OAEM
118
Dr. Güven KAYA
İç Anadolu OAEM
119
Dr. Emel İLTER
İç Anadolu OAEM
120
Dr. Nihal ARGUN
İç Anadolu OAEM
121
Dr. Seren CEYLAN
İç Anadolu OAEM
122
Bahadır Nusret ŞANLI
İç Anadolu OAEM
123
Doç. Dr. Murat KILIÇ
İç Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
124
Dr. Özlem DOSTBİL
İç Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
125
Mehtap ÖZTEKİN
İç Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
126
Akın SARAÇBAŞI
İç Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
127
Ragıp AKDEMİR
İç Anadolu OAEM
Proje Yürütücüsü
128
Murat ÇETİNER
İç Anadolu OAEM
Raportör
129
Şaban ÇETİNER
İç Anadolu OAEM
Raportör
130
Hüseyin TÜRKSOY
İç Anadolu OAEM
Mühendis
131
Nil Dilek ÖZBEDEL
İç Anadolu OAEM
Mühendis
132
Özgür ÇILGIN
İç Anadolu OAEM
Başmühendis
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-7
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
Enstitü Müdürü
133
Dr. Neşat ERKAN
Batı Akdeniz OAEM
134
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Batı Akdeniz OAEM
135
Selma COŞGUN
Batı Akdeniz OAEM
136
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Batı Akdeniz OAEM
137
Dr. Zerrin KOŞDEMİR
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
138
Dr. Ufuk COŞGUN
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
139
Dr. Mehmet Ali BAŞARAN
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
140
Şenay ÇETİNAY
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
141
Erdoğan UZUN
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
142
Abdullah SARI
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
143
Aysel OKUDAN
Batı Akdeniz OAEM
Proje Yürütücüsü
144
Erdal ÖRTEL
Batı Akdeniz OAEM
Raportör
145
Ali Cem AYDIN
Batı Akdeniz OAEM
Raportör
146
Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU
Batı Akdeniz OAEM
Raportör
147
Sadettin GÜLER
Batı Akdeniz OAEM
Raportör
148
Dr. Saime BAŞARAN
Batı Akdeniz OAEM
Raportör
149
Doç. Dr. Ali KAVGACI
Batı Akdeniz OAEM
Raportör
150
Mustafa ÜLKÜDÜR
Batı Akdeniz OAEM
Mühendis
151
Ahmet Alper ÖZBEY
Batı Akdeniz OAEM
Mühendis
152
Ayhan SERTTAŞ
Batı Akdeniz OAEM
Başmühendis
153
Mehmet TÜRKKAN
Batı Akdeniz OAEM
Başmühendis
154
Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
Enstitü Müdür
Yardımcısı
Proje Yürütücüsü
/Raportör
Proje Yürütücüsü
/Raportör
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-8
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
155
Prof. Dr. İbrahim TURNA
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
156
Prof. Dr. Öner DEMİREL
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
157
Yard. Doç. Dr. Ayhan USTA
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
158
Yard. Doç. Dr. Raif KANDEMİR
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
159
Prof. Dr. Ender MAKİNECİ
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
160
Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
161
Prof. Dr. H. Alper ÇOLAK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
162
Doç. Dr. Orhan SEVGİ
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
/Raportör
163
Yard. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
164
Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
165
Prof. Dr. Derya EŞEN
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
166
Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
167
Yard. Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
168
Yard. Doç. Dr. Hayati ZENGİN
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
169
Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ
170
Yard. Doç. Dr. Fatih TONGUÇ
171
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
172
Yard. Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ
173
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi
Proje Danışmanı
Proje Danışmanı
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
İstanbul Kavram Üniversitesi
Proje Danışmanı
Prof. Dr. Musa GENÇ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Proje Danışmanı
174
Prof. Dr. Zeki KAYA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Proje Danışmanı
175
Yard. Doç. Dr. Yeliz KAŞKO ARICI
Ordu Üniversitesi
Proje Danışmanı
176
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-9
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
177
Doç. Dr. Kürşat ÖZKAN
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
178
Doç. Dr. Nebi BİLİR
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Proje Danışmanı
179
Dr. Deniz EROĞUL
İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Proje Danışmanı
180
Doç. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU
Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Proje Danışmanı
181
Erdal KAYA
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü
Proje Danışmanı
182
Prof. Dr. Salih ARSLAN
Emekli Öğretim Üyesi
Proje Danışmanı
183
Prof. Dr. Ömer SARAÇOĞLU
Emekli Öğretim Üyesi
Proje Danışmanı
184
Sadi ŞIKLAR
Emekli Araştırmacı
Proje Danışmanı
185
Dr. Hikmet ÖZTÜRK
Emekli Araştırmacı
Proje Danışmanı
186
Doç. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Raportör
187
Doç Dr. Kürşat ÖZKAN
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Raportör
188
Doç. Dr. Aziz ASLAN
Antalya Akdeniz Üniversitesi
Raportör
189
Yard. Doç. Dr. Murat ERTAŞ
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Raportör
190
Yard. Doç. Dr. Beşir YÜKSEL
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Raportör
191
Kazım ULUER
Emekli Araştırmacı
Raportör
192
A. Sermin ÖZER
OGM Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Raportör
193
Melahat ŞAHİN
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Raportör
194
Prof. Dr. Şağdan BAŞKAYA
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
195
Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
196
Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
197
Prof. Dr. İlhan DENİZ
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
198
Prof. Dr. Bedri SERDAR
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-10
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
199
Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
200
Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
201
Prof. Dr. Cengiz ACAR
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
202
Prof. Dr. M. Fehmi TÜRKER
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
203
Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
204
Doç. Dr. Ömer KARA
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
205
Doç. Dr. Murat YILMAZ
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
206
Doç. Dr. Ali TEMİZ
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
207
Yard. Doç. Dr. Deniz GÜNEY
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
208
Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Görevlisi
209
Prof. Dr. Ayten NAMLI
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Görevlisi
210
Prof. Dr. Kenan OK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
211
Prof. Dr. Aybur Aydın COŞKUN
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
212
Doç. Dr. Ahmet HAKYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
213
Prof. Dr. Turgay AKBULUT
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
214
Prof. Dr. Hasbi Ferhat BOZKUŞ
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
215
Prof. Dr. Ahmet YEŞİL
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
216
Yard. Doç. Dr. Muhittin İNAN
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
217
Dr. Emrah ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
218
Araşt. Gör. Hüseyin YURTSEVEN
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
219
Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
220
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-11
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
SN
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
221
Doç. Dr. Sinan GÜNER
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
222
Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
223
Doç. Dr. Bülent SAĞLAM
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
224
Prof. Dr. İdris OĞURLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
225
Doç. Dr. Serkan YILMAZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Görevlisi
226
Doç. Dr. Gülmira ÖZEK
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Öğretim Görevlisi
227
Prof. Dr. Erol BURDURLU
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Öğretim Görevlisi
228
Doç. Dr. Ümit SERDAR
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
229
Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
230
Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
231
Doç. Dr. Hüseyin FAKİR
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
232
Yard. Oğuzhan SARIKAYA
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
233
Yard. Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
235
Doç. Dr. Sami İMAMOĞLU
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
236
Doç. Dr. Asko LEHTIJARVI
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
237
Prof. Dr. İbrahim BEKTAŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
238
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
239
Prof. Dr. Erol KIRDAR
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
240
Doç. Dr. Nuri ÖNER
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
241
Doç. Dr. Sedat KELEŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
242
Yard. Doç. Dr. İlker ERCANLI
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-12
SN
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi
243
Yard. Doç. Dr. Seçil AKILLI
244
Prof. Dr. Süleyman AKBULUT
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
245
Doç. Dr. Yalçın ÇÖPÜR
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Görevlisi
246
Prof. Dr. Necip TOSUN
İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Görevlisi
247
Yard. Doç. Dr. İ. Gökhan DENİZ
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Öğretim Görevlisi
248
Uğur TÜFEKÇİOĞLU
OGM Silvikültür Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
249
Yakup KILIÇ
OGM Silvikültür Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
250
Umut Ahmet ŞEKERCAN
OGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Mühendis
251
Yunus SEVEN
OGM İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
252
Mustafa EREN
OGM İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
253
Ümmiye AYDIN
OGM Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı
Mühendis
254
Şakire Dilşat ÖZÜBERK
OGM Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı
Mühendis
255
İlhami AYDIN
OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
256
İsmail Hakkı BARI
OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
257
Ahmet Mete YÜKSEL
OGM Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
258
Taner Mustafa BAYRAK
OGM Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
259
Erdoğan ÜÇPINAR
OGM İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
260
Yasin YAMAN
OGM İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Mühendis
261
Özgür BALCI
OGM Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
262
Dr. Osman KARAELMAS
OGM Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
263
Ali Osman GÜZEL
OGM Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
264
Ahmet YAMAN
OGM Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Mühendis
265
Hanifi AKBIYIK
OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi
Başkanlığı
Daire Başkan Yrd.
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
KATILIMCI LİSTESİ-13
DÜZEN. BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONUSU
OAEM ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI (AİG) TOPLANTISI
YERİ
ANTALYA-GÖYNÜK
TARİHİ
03-07 ŞUBAT 2014
SN
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÖREVİ/ UNVANI
Trabzon OBM Orman Fidanlık Müdürlüğü
Mühendis
Ankara OBM Or-Köy Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
266
Hülya TURNA
267
Muharrem SÖZBİLİCİ
268
Mehmet Ali GÜLER
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü
Şube Müdürü
269
Mehmet DEMİREL
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Mühendis
270
Osman ÇAKMAK
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü
Koordinatör
271
Gürsel KARAGÖZ
272
Muammer Zeki GÜVEN
273
Ali TANIŞ
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
274
Mahmut KILIÇ
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı
Şube Müdür V.
Şube Müdür V.
Download

KATILIMCI LİSTESİ - Orman Genel Müdürlüğü