T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
1
2
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Gebelik ve Diyabet
Vaka Sunumu
Acil Gelen Kanamalı Hastaya Yapılacak
Endoskopik Girişimler - Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
02.01.2014
11.00
02.01.2014
14.00
3
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
02.01.2014
03.01.2014
08.30
4
Safra Yolu Hastalıkları Cerrahisi ve
Hemşirelik Bakımı Vaka Sunumu
03.01.2014
14.00
5
Gebe Eğitimi
06.01.2014
14.00
6
Doğuma Hazırlık
06.01.2014
14.40
7
Doğal Doğum Felsefesi
06.01.2014
15.20
8
Meme Kanserinde Risk Faktörleri, Belirtileri,
07.01.2014
Tanısı ve Tedavisi
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Kadın Doğum Klinikleri
Hem. Zekiye TAŞKIN
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hem. Rahşan PEKCAN
Hemşireleri
Kadın Doğum Klinikleri
Hem. Sultan ALBAYRAK
Hemşire - Ebe
Cerrahi Klinikleri
Hem. Arzu GÜNGÖR
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
9 HEMŞİRE
4 EBE
4 HEMŞİRE
19 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe
5 EBE
23 HEMŞİRE
Hem. Derya BALCAN
Hemşire - Ebe
5 EBE
23 HEMŞİRE
Hem. Derya BALCAN
Hemşire - Ebe
5 EBE
23 HEMŞİRE
Op. Dr. Jülide
SAĞIROĞLU
Hemşire - Ebe
1 EBE
24 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
5 EBE
3 HEMŞİRE
Hem. Derya BALCAN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
9
Boğmaca ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
08.01.2014
14.00
10
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
09.01.2014
10.01.2014
08.30
09.01.2014
14.00
09.01.2014
15.00
10.01.2014
14.00
11
12
13
Acil Gelen Kanamalı Hastaya Yapılacak
Endoskopik Girişimler - Vaka Sunumu
Post Operatif Dönemdeki Hastanın Bakımı
Vaka Sunumu
Meme Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
14
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
13.01.2014
14.01.2014
14.00
15
Oryantasyon Eğitimi
13.01.2014
08.30
16
Kateter Bakımı
14.01.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Çocuk Kliniği Eğitim
Çocuk Klinikleri
Hem. Derya ASLIHAN
Salonu
Hemşireleri
Çocuk Kliniği Eğitim
Çocuk Klinikleri
Hem. İnci AYDIN
Salonu
Hemşire - Ebe
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Dahiliye Klinikleri
Hem. Rahşan PEKCAN
Salonu
Hemşireleri
Hem. Halil BALDEMİR
Yoğun Bakım Ünitesi
YBÜ Seminer Odası
Hem. Hüseyin KARATAŞ Hemşireleri
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Cerrahi Klinikleri
Hem. Melek ARIÖZ
Salonu
Hemşireleri
Çocuk Kliniği Eğitim
Çocuk Klinikleri
Hem. İnci AYDIN
Salonu
Hemşire - Ebe - ATT
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu HİEH Serap KAYA
Hemşire
Salonu
HİEH Fatma EFE
Merkez Konferans
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
Salonu
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
SAYISI
4 HEMŞİRE
1 EBE
15 HEMŞİRE
7 HEMŞİRE
14 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
1 EBE
15 HEMŞİRE
17 HEMŞİRE
2 EBE
20 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
17
Boğmaca ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
15.01.2014
14.00
18
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
15.01.2014
15.00
19
KOAH ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
16.01.2014
14.00
20
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
16.01.2014
17.01.2014
15.00
17.01.2014
08.30
17.01.2014
14.00
21
22
Ameliyathanedeki Risk Faktörleri ve
Ameliyathane Ortamının Çalışanlar
Üzerindeki Etkisi
Meme Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
23
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
20.01.2014
14.00
24
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
22.01.2014
23.01.2014
10.30
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Derya ASLIHAN
GRUBU
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
7 HEMŞİRE
20 HEMŞİRE
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Çocuk Klinikleri
Hemşire - Ebe
10 HEMŞİRE
Merkez Ameliyathane Hem. Niyazi ÇETİN
Ameliyathane
Hemşireleri
22 HEMŞİRE
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Hem. Melek ARIÖZ
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
HİEH Fatma EFE
Hemşire
20 HEMŞİRE
Hem. Gönül ANRAS
Hem. İnci AYDIN
Kadın Doğum
Hem. Sultan ALBAYRAK Klinikleri
Hemşire - Ebe
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Hemşire
Kadın Doğum
Seminer Salonu
HİEH Fatma EFE
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
1 EBE
15 HEMŞİRE
5 EBE
15 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
25
26
27
28
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Epilepsi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Anne Sütü ile Beslenme ve Hipoglisemik
Bebeğe Yaklaşım - Vaka Sunumu
KOAH ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Beyin Kanamaları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
22.01.2014
14.00
23.01.2014
11.00
23.01.2014
14.00
24.01.2014
14.00
29
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
27.01.2014
14.00
30
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
28.01.2014
14.00
29.01.2014
14.00
30.01.2014
14.00
31
32
Epilepsi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Zona Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Aygül ÖZ
Hem. Özlem ANAR
Hem. Gönül ANRAS
Hem. Hafize MERCAN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Bebek Odası
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
2 EBE
5 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
Hemşire
15 HEMŞİRE
HİEH Fatma EFE
Hemşire
15 HEMŞİRE
Hem. Özlem ÜNLÜTAŞ
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hem. Nurşen DEMİREL
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
HİEH Fatma EFE
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
33
34
35
36
37
38
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Kemoterapi Ünitesinde Kullanılan İlaçlar ve
Etkileri
Beyin Kanamaları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Ulusal Renkli Kodlar
Güvenli İlaç Uygulamaları
Sözel İstem Uygulamaları
Yazılı İstem Uygulamaları
Akut Gastroenterit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Zona Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
31.01.2014
14.00
31.01.2014
14.00
04.02.2014
14.00
04.02.2014
14.45
05.02.2014
14.00
06.02.2014
14.00
39
Akut Respiratuar Distres Sendromu ve
Hemşirelik Bakımı - Vaka Sunumu
06.02.2014
15.00
40
Görme Engelli Hastada Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
07.02.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
GRUBU
Kemoterapi Ünitesi
Hem. Derya ÇAMURALİ
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hem. Emin ARSLAN
Hemşireleri
Kalite Yön. Koord. Selcan
Hemşire - Ebe - ATT
YARDIMCI
Merkez Konferans
Salonu
Kalite Yön. Koord. Selcan
Hemşire - Ebe - ATT
YARDIMCI
Kemoterapi Ünitesi
Çocuk Kliniği Eğitim
Hem. Hülya BAYRAM
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Güllü UZUNLULU
Salonu
Hem. Ayşe GÜLER
YBÜ Seminer Odası Hem. Mediha
KURTULDU
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Sadiye PATAN
Salonu
KONTROL EDEN
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
3 EBE
20 HEMŞİRE
3 EBE
20 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
13 HEMŞİRE
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
ONAYLAYAN
Revizyon No: 00
3 HEMŞİRE
Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşireleri
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
41
Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve
Hasta Kimliğinin Doğrulanması
11.02.2014
14.00
42
Güvenlik Raporlama Sistemi
11.02.2014
14.45
12.02.2014
14.00
13.02.2014
11.00
13.02.2014
14.00
14.02.2014
08.30
14.02.2014
14.00
18.02.2014
14.00
43
44
45
46
47
48
Akut Gastroenterit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Gebelik ve Anemi
Vaka Sunumu
Hematomlar ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Sterilizasyon - Dezenfeksiyon
Cerrahi El Yıkama
Görme Engelli Hastada Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Hasta ve Çalışan Güvenliği
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Ameliyathane
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Kalite Yön. Koord.
Selcan YARDIMCI
Hemşire - Ebe
30 HEMŞİRE
3 EBE
Kalite Yönetim Birimi
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
20 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Ameliyathane
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
20 HEMŞİRE
Hem. Hülya BAYRAM
Hem. Gonca AVCI
Hem. Fatma ÇAYLAN
Hem. Nisan ORUÇ
Hem. Hülya YASAN
Hem. Sadiye PATAN
Sosyal Hizmet Uzmanı
Zeliha KARAGÜZEL
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
20 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
49
50
51
52
53
54
55
56
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Sepsis ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Hematomlar ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kolesistit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
İletişim, Empati, Stres Yönetimi, Öfke
Kontrolü, Zor İnsanlarla Başa Çıkma
Sepsis ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Gebelik ve Anemi
Vaka Sunumu
Akut Pankreatit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kolesistit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
19.02.2014
14.00
20.02.2014
14.00
21.02.2014
14.00
24.02.2014
25.02.2014
09.00
26.02.2014
14.00
27.02.2014
11.00
27.02.2014
14.00
28.02.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Yeliz TEPE
Hem. Mustafa EKİZOĞLU
Hem. Şenay ÖZMEN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
HİEH Serap KAYA
Sorumlu Hemşireler
Hem. Songül ŞAHİN
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum
Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Hem. Gonca AVCI
Hem. Melike DÖNMEZ
Hem. Şenay ÖZMEN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
SAYISI
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
25 Hemşire
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
EĞİTİMİN YERİ
57
Kemoterapötik İlaç Hazırlama İlkeleri
28.02.2014
14.00
Kemoterapi Ünitesi
58
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
04.03.2014
14.00
Merkez Konferans
Salonu
59
Stomalı Hastada Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
05.03.2014
14.00
60
Sağlık Kurumlarında Mobing ve Yasal Süreç 06.03.2014
11.00
61
Akut Pankreatit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
06.03.2014
14.00
62
Kafa Travmaları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
06.03.2014
15.00
63
Ani İşitme Kaybı ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
07.03.2014
14.00
64
İş Sağlığı ve Güvenliği
10.03.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Kadriye
DURMAZ
Hasta Hakları
Sorumlusu Eda
ÖZDEMİR
Çocuk Kliniği Eğitim
Hem. Pelin AYDIN
Salonu
Kadın Doğum
Ebe Gülcan KOYUNCU
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Yeliz GÖL
Salonu
Hem. Halim SER
YBÜ Seminer Odası Hem. Nilgün
KARAKAŞ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Mücella ÇINAR
Salonu
Merkez Konferans
Uz. Dr. H. Hüseyin
Salonu
MUTLU
KONTROL EDEN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Kemoterapi Ünitesi
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
2 EBE
15 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
3 HEMŞİRE
3 EBE
ONAYLAYAN
Revizyon No: 00
3 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
65
66
67
68
69
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı
Stomalı Hastada Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Geriatrik Hastaların Hemşirelik
Gereksinimleri - Vaka Sunumu
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının
Önlenmesinde Hemşirenin Sorumlulukları
Ani İşitme Kaybı ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
11.03.2014
14.00
12.03.2014
14.00
13.03.2014
14.00
14.03.2014
08.30
14.03.2014
14.00
70
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
18.03.2014
14.00
71
Prematürite ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
19.03.2014
14.00
72
Sağlık Kurumlarında Mobing ve Yasal Süreç 20.03.2014
11.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Merkez Konferans
HİEH Serap KAYA
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Hem. Balise ADIGÜZEL
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Zeliha TOY
Salonu
Merkez Ameliyathane Hem. Fatih CELEP
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Hem. Mücella ÇINAR
Hasta Hakları Sorumlusu
Eda ÖZDEMİR
Hem. Sinem KÜÇÜK
Hem. Kadire
MOĞULKOÇ
KONTROL EDEN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Hemşire - Ebe
2 EBE
20 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Ameliyathane
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
15 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
10 HEMŞİRE
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
SAYISI
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
20 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
73
74
75
76
77
78
79
80
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Geriatrik Hastaların Hemşirelik
Gereksinimleri - Vaka Sunumu
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
Transplantasyon - Vaka Sunumu
Radyasyon Güvenliği
Prematürite ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Mekonyum Aspirasyonu ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
AML ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
Transplantasyon - Vaka Sunumu
Kemoterapötik İlaç Uygulama İlkeleri
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
20.03.2014
14.00
21.03.2014
14.00
25.03.2014
14.00
26.03.2014
14.00
27.03.2014
11.00
27.03.2014
14.00
28.03.2014
14.00
28.03.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Kemoterapi Ünitesi
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Sibel KÜPELİ
Hem. Ayşegül AKSU
Uz. Dr. Murat ACAR
Hem. Esra KOCAASLAN
Hem. Çiğdem YELMEN
Hem. Halil ZOK
Hem. Ayşegül AKSU
Hem. Vildan BESEN
VARLIK
KONTROL EDEN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Hemşire - Ebe - ATT
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Bebek Odası
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Kemoterapi Ünitesi
Hemşireleri
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
SAYISI
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
30 HEMŞİRE
3 EBE
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
3 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
81
82
83
84
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Bronşiolitler ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
AML ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Sepsis ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Akut Kolesistit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
02.04.2014
14.00
03.04.2014
14.00
03.04.2014
15.00
04.04.2014
14.00
85
Jinekolojik Kanserler ve Korunma
07.04.2014
14.00
86
Meme Kanserinde Kemoterapi ve
Radyoterapi Uygulamaları
08.04.2014
14.00
87
Bronşiolitler ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
09.04.2014
14.00
88
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Asit - Baz Dengesi
10.04.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Çocuk Kliniği Eğitim Hem. Gülden GÜZEL
Salonu
Hem. Hasan IŞIK
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Habibe ARSLAN
Salonu
Hem. Ece KIZILTAN
YBÜ Seminer Odası
Hem. Diren DOĞAN
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Rukiye BİLİR
Salonu
Merkez Konferans
Uz. Dr. Taner GÜNAY
Salonu
Merkez Konferans
Doç. Dr. Umut KEFELİ
Salonu
Hem. Neslihan
Çocuk Kliniği Eğitim
İNCEBACAK
Salonu
Hem. Mehtap ULAŞ
Hem. Eray BİNGÖL
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
ÇEKİÇ
Salonu
Hem. Bahar GIRGIÇ
KONTROL EDEN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
13 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
ONAYLAYAN
Revizyon No: 00
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
89
Akut Kolesistit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
11.04.2014
14.00
90
Malpraktis
14.04.2014
14.00
91
Güvenli Cerrahi Uygulamaları
15.04.2014
14.00
16.04.2014
14.00
17.04.2014
14.00
92
93
Sepsis ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Asit - Baz Dengesi
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Rukiye BİLİR
GRUBU
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
30 HEMŞİRE
3 EBE
Uz. Dr. M. Sait ÖZSOY
Hemşire - Ebe - ATT
30 HEMŞİRE
3 EBE
Hem. Yeliz TEPE
Hem. Şeriban DİNLER
Hem. Gülnur ATEŞ
18.04.2014
08.30
Merkez Ameliyathane Hem. İbrahim ÇELENK
95
Kolon Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
18.04.2014
14.00
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Hem. Nihal ATLI
96
Emzirme ve Anne sütünün Önemi
24.04.2014
11.00
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Ebe Leman ALGUR
KONTROL EDEN
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Ameliyathane
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum
Klinikleri
Hemşire - Ebe
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
Biomedikal Cihazların Kullanımı
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Uz. Dr. Habib YILMAZ
94
HAZIRLAYAN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
20 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
97
98
99
100
101
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Akut Böbrek Yetmezliği ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Kolon Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Kemoterapi İlaçlarının Yan Etkileri ve
Hemşirelik Bakımı
Sepsis ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
24.04.2014
14.00
25.04.2014
14.00
25.04.2014
14.00
30.04.2014
14.00
02.05.2014
14.00
102
Risk Analizi ve Koruyucu Önlemler
05.05.2014
14.00
103
Bilgi Güvenliği
05.05.2014
15.00
104
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
06.05.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Kemoterapi Ünitesi
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
GRUBU
SAYISI
Dahiliye Klinikleri
10 HEMŞİRE
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
10 HEMŞİRE
Hemşireleri
Kemoterapi Ünitesi
3 HEMŞİRE
Hemşireleri
Çocuk Klinikleri
10 HEMŞİRE
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
10 HEMŞİRE
Hemşireleri
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Özge FİDAN
Hem. Nihal ATLI
Hem. Derya ÇAMURALİ
Hem. Songül ŞAHİN
Hem. Gülbahar ÇİFTLER
U. Dr. H. Hüseyin MUTLU
Hemşire - Ebe - ATT
30 HEMŞİRE
3 EBE
Uz. Dr. H. Hüseyin MUTLU
Hemşire - Ebe - ATT
30 HEMŞİRE
3 EBE
HEKH M. Meltem EKİCİ
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
105
106
107
108
109
110
111
112
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
El Hijyeni
İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı
Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Normal Spontan Doğum İzleminde Bakım
Standartları
Akut Böbrek Yetmezliği ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Hellp Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
06.05.2014
14.40
06.05.2014
15.20
07.05.2014
14.00
08.05.2014
11.00
08.05.2014
14.00
08.05.2014
15.00
09.05.2014
14.00
14.05.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Merkez Konferans
HEKH M. Meltem EKİCİ
Salonu
Merkez Konferans
HEKH M. Meltem EKİCİ
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Hem. Necla DEMİR
Salonu
Ebe Hicap
Kadın Doğum
ODABAŞIOĞLU
Seminer Salonu
Ebe Nurcan GÜLDÜREN
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Özge FİDAN
Salonu
Hem. Rezzan EKMEKÇİ
YBÜ Seminer Odası
Hem. Feride BAYKAN
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Hem. Gülbahar ÇİFTLER
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Hem. Rabia MARANGOZ
Salonu
KONTROL EDEN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
2 EBE
20 HEMŞİRE
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
3 EBE
4 HEMŞİRE
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
SAYISI
Sayfa No: 1/1
13 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
113
114
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Diyabetik Aciller ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kafa Travmaları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
115
Hasta Yatış, Takip ve Tedavi Süreci
116
Terminal Dönemdeki Hasta ve Hasta
Yakınlarıyla İletişim - Vaka Sunumu
Normal Spontan Doğum İzleminde Bakım
Standartları
Diyabetik Aciller ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kafa Travmaları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
117
118
119
120
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
15.05.2014
14.00
16.05.2014
14.00
20.05.2014
14.00
21.05.2014
14.00
22.05.2014
11.00
22.05.2014
14.00
23.05.2014
14.00
26.05.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Deniz SERTKAYA
Hem. Zehra ENNİ
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
10 HEMŞİRE
30 HEMŞİRE
3 EBE
Hemşire - Ebe - ATT
Hem. Tuğçe SERT
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
25 HEMŞİRE
Ebe Ayşe HEKİM
Hem. Hilal BİLİR
Hem. Leyla KAYAALTI
Uz. Dr. Burak
BÜYÜKEREN
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
Uz. Dr. Habib YILMAZ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
121
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
27.05.2014
14.00
122
El Hijyeni
27.05.2014
14.40
27.05.2014
15.20
28.05.2014
14.00
29.05.2014
14.00
29.05.2014
11.00
123
124
125
126
İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı
Terminal Dönemdeki Hasta ve Hasta
Yakınlarıyla İletişim - Vaka Sunumu
Etik Açıdan AIDS ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Yenidoğan Tarama Programları ve Yasal
Zorunluluklar
EĞİTİMİN YERİ
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
SAYISI
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hem. Seher KESEN
Hem. İrfan AKPINAR
Hem. Cevriye ÜNAL
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Bebek Odası
Hemşire - Ebe
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
127
Akut Böbrek Yetmezliği ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
29.05.2014
15.00
YBÜ Seminer Odası
Hem. Sema BARAN
Hem. Eda
KOCAMANOĞLU
Yoğun Bakım Ünitesi
Hemşireleri
13 HEMŞİRE
128
Prematüre Retinopatisi ve Hemşirelik Bakımı
30.05.2014
Vaka Sunumu
14.00
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Hem. Filiz SOYTÜRK
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
129
Kanserin Tanı ve Tedavi Yöntemleri
30.05.2014
14.00
130
Atık Yönetimi
02.06.2014
14.00
131
Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
02.06.2014
14.40
132
Gebe Eğitimi
03.06.2014
14.00
133
Doğuma Hazırlık
03.06.2014
14.40
134
Doğal Doğum Felsefesi
03.06.2014
15.20
04.06.2014
14.00
05.06.2014
14.00
135
136
Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile
Üzerindeki Etkisi - Vaka Sunumu
Etik Açıdan AIDS ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Kemoterapi Ünitesi
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Hatice
AKÇEKAYA
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Kemoterapi Ünitesi
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Ebe Semra ABBASOĞLU Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Ebe Semra ABBASOĞLU Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Ebe Semra ABBASOĞLU Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hem. Zeynep ÖZCAN
Hem. Vesile PEHLİVAN
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
3 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
137
138
139
140
141
142
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Prematüre Retinopatisi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
İletişim, Empati, Stres Yönetimi, Öfke
Kontrolü, Zor İnsanlarla Başa Çıkma
Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile
Üzerindeki Etkisi - Vaka Sunumu
Konjestif Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım
Vaka Sunumu
Hidrosefali ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
06.06.2014
14.00
10.06.2014
14.00
11.06.2014
14.00
12.06.2014
14.00
13.06.2014
14.00
18.06.2014
14.00
143
Kendi Kendine Meme Muayenesi
17.06.2014
14.00
144
Konjestif Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
19.06.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Filiz SOYTÜRK
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
2 EBE
23 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Op. Dr. Jülide
SAĞIROĞLU
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hem. Zehra GÜRBÜZ
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hem. Seçil SAYIN
Hem. Seval AKKÜL
Hem. Pınar BABA
Hem. Neziha YÜKSEL
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe
HİEH Serap KAYA
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
145
Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım
Vaka Sunumu
20.06.2014
14.00
146
Atık Yönetimi
24.06.2014
14.00
147
Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
24.06.2014
14.40
25.06.2014
14.00
26.06.2014
14.00
27.06.2014
14.00
14.00
148
149
150
Hidrosefali ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
GİS Kanamalar ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Femur Fraktürleri ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
151
Ekstravazasyon ve Hemşirelik Bakımı
27.06.2014
152
Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve
Hasta Kimliğinin Doğrulanması
09.09.2014
HAZIRLAYAN
13.00
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Gamze YALIN
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH M. Meltem EKİCİ
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Kemoterapi Ünitesi
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Hem. Bedriye ARGÜN
Hem. Hatice KARA
Hem. İmran GÜNEŞ
Kemoterapi Ünitesi
Hem. Kadriye DURMAZ
Merkez Konferans
Salonu
Uz. Dr. Habib YILMAZ
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
HEKH M. Meltem EKİCİ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
3 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
153
Ulusal Renkli Kodlar (Mavi, Beyaz, Pembe
Kod)
09.09.2014
154
Güvenlik Raporlama Sistemi
09.09.2014
14.45
155
Güvenli İlaç Uygulamaları
Sözel İstem Uygulamaları
Yazılı İstem Uygulamaları
09.09.2014
15.30
156
Acil Durum Yönetimi
16.09.2014
14.00
157
Hasta ve Çalışan Güvenliği
22.09.2014
14.00
158
Radyasyon Güvenliği
23.09.2014
14.00
159
İş Sağlığı ve Güvenliği
30.09.2014
14.00
160
Yardımcı Solunum Yöntemleri ve Hemşirelik
01.10.2014
Bakımı Vaka Sunumu
14.00
HAZIRLAYAN
14.00
EĞİTİMİN YERİ
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
SAYISI
Uz. Dr. Habib YILMAZ
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Uz. Dr. Habib YILMAZ
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Uz. Dr. Habib YILMAZ
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Zafer OBA
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Sosyal Hizmet Uzmanı
Eda ÖZDEMİR
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Uz. Dr. Murat ACAR
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Uz. Dr. H. Hüseyin
MUTLU
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Hem. Esin ÖZGÜN
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
161
162
163
164
165
166
167
168
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
GİS Kanamalar ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Yardımcı Solunum Yöntemleri ve Hemşirelik
Bakımı Vaka Sunumu
Hepatit B Olan Annenin Bebeğine Yaklaşım
Vaka Sunumu
Basınç Ülserleri ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Femur Fraktürleri ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
İlaç Uygulamaları ve Sözel İstem
Uygulaması
Gastrostomi ile Beslenme ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
02.10.2014
14.00
08.10.2014
14.00
09.10.2014
11.00
09.10.2014
14.00
10.10.2014
14.00
13.10.2014
14.00
14.10.2014
14.00
15.10.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu Hem. Elif Bilge
Dahiliye Klinikleri
Salonu
YEŞİLOVA
Hemşireleri
Çocuk Kliniği Eğitim Hem. Feride
Çocuk Klinikleri
Salonu
TERZİOĞLU
Hemşireleri
Kadın Doğum
Bebek Odası
Hem. Melek Nur AKKOÇ
Seminer Salonu
Hemşire - Ebe
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu Hem. Fatma İLHAN
Dahiliye Klinikleri
Salonu
Hem. Medine TACİR
Hemşireleri
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Cerrahi Klinikleri
Hem. İmran GÜNEŞ
Salonu
Hemşireleri
Merkez Konferans
Hasta Hakları Sorumlusu
Hemşire - Ebe - ATT
Salonu
Eda ÖDEMİR
Merkez Konferans
HİEH Fatma EFE
Hemşire - Ebe - ATT
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Çocuk Klinikleri
Hem. Sadet İLHANLAR
Salonu
Hemşireleri
KONTROL EDEN
SAYISI
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
2 EBE
20 HEMŞİRE
2 EBE
20 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
169
Anne Sütü ve Emzirme
20.10.2014
14.00
170
Meme Kanseri ve Kanserde Doğru Beslenme
21.10.2014
14.00
16.10.2014
11.00
16.10.2014
14.00
17.10.2014
14.00
22.10.2014
14.00
23.10.2014
14.00
24.10.2014
14.00
171
172
173
174
175
176
Menapoz ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Basınç Ülserleri ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kalça Kırıkları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Gastrostomi ile Beslenme ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Febril Nötropeni ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kalça Kırıkları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Uz. Dr. Sibel ÖZÜMÜT
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Diyetisyen Evren DEMİR
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Hem. Candan TURGUT
Dahiliye Klinikleri
Hem. Hatunnur DÜZGÜN Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hem. Ali ÇALIŞIR
Hemşireleri
Çocuk Klinikleri
Hem. Öznur ERGÜVENÇ
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hem. Gözde ÇAKIR
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hem. Canan YILDIZ
Hemşireleri
Ebe Nurden ÇOT
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
177
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
27.10.2014
14.00
178
Malpraktis
28.10.2014
14.00
179
Güvenli Cerrahi Uygulamaları
28.10.2014
15.00
180
Menapoz ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
30.10.2014
11.00
181
Febril Nötropeni ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
30.10.2014
14.00
182
Organ Bağışı ve Organ Nakli
03.11.2014
14.00
183
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
04.11.2014
14.00
184
El Hijyeni
04.11.2014
14.40
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Hasta Hakları Sorumlusu
Eda ÖZDEMİR
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Uz. Dr. Habib YILMAZ
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Uz. Dr. Sait ÖZSOY
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Ebe Gülsemin
BOSTANOĞLU
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Hem. Büşra ERYİĞİT
Kadın Doğum
Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
10 HEMŞİRE
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
3 EBE
4 HEMŞİRE
Organ Nakli Koordinatörü
Hemşire - Ebe - ATT
Ayşegül AKSU
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
185
186
187
188
189
190
191
192
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı
Hiperbilirubinemi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Jinekolojik Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Enteral Beslenme ve Hemşirelik
Uygulamaları - Vaka Sunumu
Mide Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Hiperbilirubinemi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Enteral Beslenme ve Hemşirelik
Uygulamaları - Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
04.11.2014
15.20
05.11.2014
14.00
06.11.2014
11.00
06.11.2014
14.00
07.11.2014
14.00
11.11.2014
14.00
12.11.2014
14.00
13.11.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Çocuk Kliniği Eğitim
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
Yayın Tarihi: 02.04.2013
10 HEMŞİRE
U. Dr. Burak
BÜYÜKEREN
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Hem. Zehra ÖZDEMİR
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Hem. Selvi Çağla
YÜKSEL
Hem. Dila ÖPINAR
Hem. Elmas SÜRMELİ
Hem. Serap KILIÇ
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
2 EBE
20 HEMŞİRE
Çocuk Klinikleri
Hemşireleri
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Hem. Ayşe TEMİZ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
193
194
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Mide Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik
Bakımı - Vaka Sunumu
Diyabetle İlgili Genel Bilgiler ve İnsülin
Uygulamaları
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
14.11.2014
14.00
17.11.2014
14.00
195
Jinekolojik Tanı ve Tedavi Yöntemleri
20.11.2014
11.00
196
Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
20.11.2014
14.00
197
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
25.11.2014
14.00
198
El Hijyeni
25.11.2014
14.40
25.11.2014
15.20
27.11.2014
11.00
199
200
İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı
Riskli Gebelikler ve Prematüre Bebeğe
Yaklaşım
Vaka Sunumu
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Sibel GÜVEN
Diyabet Hemşiresi
Nurdan YÖRÜK
Ebe Eser ÇIVGIN
Ebe Hikmet CAMLI
Hem. Merve Fatma
YETİŞ
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
2 EBE
20 HEMŞİRE
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
HEKH Sevda AYDIN
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Sevda AYDIN
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Sevda AYDIN
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hem. Sultan
ALBAYRAK
Bebek Odası
Hemşire - Ebe
3 EBE
4 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
201
Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
27.11.2014
14.00
202
AIDS ve Hemşirelik Bakımı
01.12.2014
14.00
203
Atık Yönetimi
02.12.2014
14.00
204
Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
02.12.2014
14.40
04.12.2014
14.00
05.12.2014
14.00
207
Özürlülerin Sosyal Hizmetlerden Yararlanımı 08.12.2014
14.00
208
İletişim, Empati, Stres Yönetimi, Öfke
Kontrolü, Zor İnsanlarla Başa Çıkma
09.00
205
206
Ankilozan Spondilit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Larenjektomi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
09.12.2014
10.12.2014
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Merve Fatma YETİŞ
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
SAYISI
10 HEMŞİRE
HEKH M. Meltem EKİCİ
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Sevda AYDIN
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Sevda AYDIN
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Hem. Arzu BİLGİ
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
10 HEMŞİRE
Sosyal Hizmet Uzmanı
Selçuk SALTIK
Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HİEH Serap KAYA
Hemşire
2 EBE
23 HEMŞİRE
Hem. Gülşen EROL
KONTROL EDEN
10 HEMŞİRE
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
Sıra
No
209
210
211
212
213
214
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
Over Kanseri ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Ankilozan Spondilit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Larenjektomi ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Kanserde Psikolojik Destek ve Önemi
Over Kanseri ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
Menenjit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
EĞİTİM
EĞİTİM
SAATİ VE
TARİHLERİ SÜRESİ
11.12.2014
11.00
11.12.2014
14.00
12.12.2014
14.00
16.12.2014
14.00
18.12.2014
11.00
18.12.2014
14.00
215
Hasta Yatış, Takip ve Tedavi Süreci
22.12.2014
14.00
216
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
23.12.2014
14.00
HAZIRLAYAN
EĞİTİMİN YERİ
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Kadın Doğum
Seminer Salonu
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Züleyha ÇINAR
Hem. Hanife
KARARECEPOĞLU
Hem. Gülşen EROL
Uz. Klinik Psikolog
Filiz GÜLER
Hem. Merve ÖZDEMİR
Hem. Pınar
TAMYÜKSEL
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
Cerrahi Klinikleri
Hemşireleri
Yayın Tarihi: 02.04.2013
10 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
2 EBE
20 HEMŞİRE
Kadın Doğum Klinikleri
Hemşire - Ebe
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
3 EBE
4 HEMŞİRE
10 HEMŞİRE
Uz. Dr. Habib YILMAZ Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
HİEH Serap KAYA
2 EBE
20 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
Hemşire - Ebe - ATT
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
SAYISI
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EĞİTİM PLANI
DÖNEM: 2014
EĞİTİM
Sıra
No
PLANLANAN EĞİTİM KONULARI
EĞİTİM
SAATİ VE EĞİTİMİN YERİ
TARİHLERİ SÜRESİ
217
Menenjit ve Hemşirelik Bakımı
Vaka Sunumu
25.12.2014
14.00
218
Atık Yönetimi
29.12.2014
14.00
219
Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
29.12.2014
14.40
220
Bilgi Güvenliği
30.12.2014
14.00
221
Risk Analizi ve Koruyucu Önlemler
30.12.2014
15.00
HAZIRLAYAN
Dr. Ali Hacıpaşaoğlu
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
Merkez Konferans
Salonu
EĞİTİCİ AD SOYAD
ÜNVANI
Hem. Şükriye AYGÜL
EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL
GRUBU
Dahiliye Klinikleri
Hemşireleri
SAYISI
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
HEKH Özgül TAŞPINAR Hemşire - Ebe - ATT
2 EBE
20 HEMŞİRE
Uz. Dr. H. Hüseyin
MUTLU
Uz. Dr. H. Hüseyin
MUTLU
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
Hemşire - Ebe - ATT
3 EBE
30 HEMŞİRE
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ
Dök.No: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 02.04.2013
Revizyon Tarihi: --
10 HEMŞİRE
Revizyon No: 00
Sayfa No: 1/1
Download

eğitim planı - Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi