ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
GENEL YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Muhsin GANİOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı
1966 yılında Erzurum-Oltu’da doğdu. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme
Bölümünden mezun oldu. 30.11.1988-30.07.1989 tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti.
13.04.1990-22.04.1998 tarihleri arasında Etibank Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı ve
Müfettiş, 22.04.1998-21.01.2004 tarihleri arasında Eti Holding A. Ş. Genel
Müdürlüğünde Müfettiş ve Başmüfettiş görevlerinde bulundu. 21.01.2004-18.01.2005 tarihleri
arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş olarak görev yaptı. 18.01.2005
tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine
atanan Muhsin GANİOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Recep ŞEKERCİ
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü
1965 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 01/12/198831/03/1990 tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti. 07/04/1992-30/04/1998 tarihleri arasında Etibank Bandırma Boraks ve
Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesinde Mühendis ve Teknik Şef olarak görev yaptı. 30/04/1998-28/12/2004 tarihleri
arasında Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünde Teknik Şef, Başmühendis ve Başuzman görevlerinde bulundu. 28/12/200401/11/2007 tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 02/11/2007 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve
Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü görevine atanan Recep Şekerci, evli ve bir çocuk babasıdır.
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Tumay ULUDAĞ
Kırka Bor İşletme Müdürü
1967 yılında Adana’da doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Mühendislik
Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 31/07/1990-31/03/1991 tarihleri
arasında askerlik hizmetini ifa etti. 22/08/1991-30/04/1998 tarihleri arasında Etibank Şark
Ferrokrom, Kestelek Bor Madenleri ve Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi Müdürlüklerinde,
30/04/1998-21/12/1998 tarihleri arasında Eti Bor A.Ş.Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde,
21/12/1998-23/06/2003 tarihleri arasında Eti Alüminyum A.Ş. de 23/06/2003-28/01/2004
tarihleri arasında Eti Bor A.Ş. Bandırma Bor ve Asit Fab.İşl.Md.de Mühendis olarak çalıştı.
28/01/2004-07/04/2005 tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde Mühendis, 07/04/2005-17/08/2012 tarihleri arasında Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Mühendis ve Teknik Şef olarak görev yaptı. 17/08/2012
tarihinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
11/09/2012 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü görevine vekaleten
atanan ve 08/01/2013 tarihinde de Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü görevine
atanan Tümay Uludağ evli ve üç çocuk babasıdır.
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Dr.Ramazan BÜTÜNER
Emet Bor İşletme Müdürü
1972 yılında Emet’te doğdu. 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisliği bölümünü bitirdi.1998 yılında aynı Üniversitede Master, 2011 yılında Dumlupınar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Maden Mühendisliği dalında Doktora öğrenimini bitirdi.
02.01.1997-07.10.1998 tarihleri arasında sigortalı olarak çalıştı. 15.10.1998 tarihinde Eti Bor
A.Ş.Emet Bor İşletme Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı. 20.11.1999-20.07.2000
tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti. 21.07.2000-28.01.2004 tarihleri arasında Eti Bor A.Ş.
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 28.01.2004-23.03.2012 tarihleri
arasında Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğünde Mühendis, Teknik Şef ve
Başmühendis görevlerinde bulundu. 23.03.2012-19.02.2013 tarihleri arasında Emet Bor İşletme
Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcılığı (Teknik) görevini yürüttü. 19.02.2013 tarihinde Eti
Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü görevine atanan Dr.Ramazan Bütüner, evli ve iki
çocuk babasıdır.
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Bilal AMBAR
Bigadiç Bor İşletme Müdürü
1960 yılında Trabzon’da doğdu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 30/11/1988-31/07/1989 tarihleri
arasında askerlik hizmetini ifa etti. 08/10/1990-28/06/1996 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar
Kurumu Beyoğlu Sigorta Müdürlüğünde Veznedar olarak çalıştı. 28/06/1996-28/12/1998
tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Trakya Bölge Müdürlüğünde Mühendis olarak görev
yaptı. 29/12/1998-01/02/2004 tarihleri arasında Eti Bor A.Ş. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde
Mühendis, 01/02/2004-07/01/2013 tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme
Müdürlüğünde Mühendis, Teknik Şef, Başmühendis ve İşletme Müdür Yardımcısı görevlerinde
bulunan ve 07/01/2013 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü görevine
atanan Bilal Ambar, evli ve dört çocuk babasıdır.
Download

EYS Genel Yönetim Temsilcisi