T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Programı
Arkeoloji (Klasik Arkeoloji) Y.L.
Basın ve Yayın Doktora
Basın ve Yayın Doktora
Basın ve Yayın Tezli Y.L.
Basın ve Yayın Tezli Y.L.
Basın ve Yayın Tezli Y.L.
End.İlş. ve İnsan Kayn.II.Öğr.Tzs.Y.L.
End.İlş. ve İnsan Kayn.II.Öğr.Tzs.Y.L.
End.İlş. ve İnsan Kayn.II.Öğr.Tzs.Y.L.
Finansman Tezli Yüksek Lisans
Finansman Tezli Yüksek Lisans
Finansman Tezli Yüksek Lisans
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DR
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DR
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DR
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık YL.
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezsiz İ.Ö Para- Banka YL.
İktisat Tezsiz İ.Ö Para- Banka YL.
İletişim Tasarımı ve Yön. YL.
İletişim Tasarımı ve Yön.Doktora
İngilizce İşletme Yönetimi Tezli Y.L.
İşletme Yönetimi İ.Ö. Tzs.YL.
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Konaklama İşl. Onl.Tzs YL.
Konaklama İşl. Onl.Tzs YL.
Konaklama İşl. Onl.Tzs YL.
Konaklama İşl. Onl.Tzs YL.
Kurumsal İletişim Tezsiz Y.L.
Kurumsal İletişim Tezsiz Y.L.
Kurumsal İletişim Tezsiz Y.L.
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli YL.
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli YL.
Kodu
ARK 541
BYN 624
BYN 622
İST 534
BYN 552
BYN 558
HUK 714
EİK 512
İŞL 577
FİN 549
FİN 507
FİN 544
RHİ 620
RHİ 619
RHİ 616
RHİ 516
İKT 510
İKT 539
İKT 574
İKT 525
İKT 530
İKT 501
İKT 552
İKT 546
İLT 546
İLT 634
İŞY 508
EİK 501
HUK 708
HUK 578
HUK 706
KOİ 516
KOİ 538
KOİ 518
KOİ 545
KİL 512
KİL 502
İŞL 536
OTZ 506
OTZ 508
Dersin Adı
Antik Çağda Para
İnternet Stratejileri ve Araştırmaları
Proje Yönetimi
İstatistiksel Çözümleme ve Değerlendirme
Popüler Kültür Çözümlemeleri
TV Haber Anlatısı Çözümlemeleri
İnsan Kaynaklarının Hukuki Çerçevesi
İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
Excel ile Finans
Menkul Kıymet Analizi
Özel Finansal Konular
Bilişsel ve Duyuşsal Reklam Yaklaşımları
Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar
Pazarlama İletişiminde Yeni Eğilimler
Reklamda Yaratıcı Stratejiler
Avrupa Birliği Ekonomisi
Davranış Ekonomisi
İktisadi Tahminleme
İktisatta Matematiksel Yöntemler
İktisatta Uygulamalı Model Kurma Yöntemi
Makro Ekonomik Analiz
Finansal Ekonomi
Uluslararası Para ve Finans
Sağlık İletişimi
Önyargı ve Ayrımcılık
Business Policy and Strategic Management
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Kamu İdaresine Karşı Suçlar
Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku
Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
Konaklama İşletmelerinde İş Süreçleri
Konaklama İşletmelerinde Müşteri Değeri
Konaklama İşletmelerinde Rekabet Stratejileri
Sağlık İşletmelerinde Otelcilik Hizmetleri
Kurumsal İletişimde Araştırma
Kurumsal Marka Yönetimi
Kurumsal Yönetim
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Uygulamaları II (C)
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Uygulamaları III (C)
Derslik
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Sta.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Zor.
Seç.
Zor.
Zor.
Seç.
Zor.
Seç.
Zor.
Seç.
Seç.
Seç.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Zor.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Seç.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Seç.
Zor.
Zor.
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.A.Tolga TEK
Prof.Dr.Halil İbrahim GÜRCAN
Prof.Dr.Gülsün EBY
Doç.Dr.N.Bilge İSPİR
Doç.Dr.Banu DAĞTAŞ
Doç.Dr.İzlem VURAL
Prof.Dr.Ufuk AYDIN
Prof.Dr.Erhan EROĞLU
Doç.Dr.Deniz KAĞNICIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Murat ERTUĞRUL
Doç.Dr.Fatih TEMİZEL
Prof.Dr.Nurhan AYDIN
Doç.Dr.R.Ayhan YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Sevil UZOĞLU
Doç.Dr.Mine OYMAN
Prof.Dr.Ferruh UZTUĞ
Doç.Dr.Elif DAĞDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Meltem ERDOĞAN
Prof.Dr.İlyas ŞIKLAR
Doç.Dr.Levent ERDOĞAN
Doç.Dr.Yılmaz KILIÇASLAN
Yrd.Doç.Dr.Ethem ESEN
Doç.Dr.Nilgün USLU
Yrd.Doç.Dr.B.Gülümser KAYTANCI
Doç.Dr.Rüçhan GÖKDAĞ
Yrd.Doç.Dr.Aysel KAYAOĞLU
Prof.Dr.İ.Cemil ULUKAN
Doç.Dr.Serap BENLİGİRAY
Yrd.Doç.Dr.Nazmiye ÖZENBAŞ BOYDAĞ
Yrd.Doç.Dr.Esra YAKUT
Yrd.Doç.Dr.Gökhan GÜNEYSU
Yrd.Doç.Dr.Hilmi Rafet YÜNCÜ
Yrd.Doç.Dr.Emre Ozan AKSÖZ
Yrd.Doç.Dr.Sibel GÜLER
Yrd.Doç.Dr.Dilek ACAR GÜREL
Doç.Dr.N.Bilge İSPİR
Prof.Dr.Ferruh UZTUĞ
Doç.Dr.A.Barış BARAZ
Yrd.Doç.Dr.Serhat ODLUYURT
Yrd.Doç.Dr.Serhat ODLUYURT
26.06.14
09.00
10.00
09.00
11.00
17.00
11.00
14.00
11.00
15.00
14.00
10.00
11.00
11.00
10.00
14.00
10.00
10.00
15.00
16.00
11.00
14.00
09.00
11.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
14.00
10.00
14.00
11.00
15.00
15.00
10.00
16.00
11.00
14.00
27.06.14
T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Programı
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli YL.
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli YL.
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli YL.
Özel Hukuk Yüksek Lisans
Sinema TV Yüksek Lisans
Sinema TV Yüksek Lisans
Sivil Hav. Yön. Tezli YL.
Sivil Hav. Yön. Tezli YL.
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sos.Bil.Ens.Ortak Ders
Sosyoloji Doktora
Sosyoloji Yüksek Lisans
Sosyoloji Yüksek Lisans
Tarih Doktora
Tarih Yüksek Lisans
Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans
Kodu
OTZ 508
OTZ 502
OTZ 515
HUK 712
STV 518
STV 520
SHY 540
SHY 534
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
ETK 503
SBF 601
SOB 501
SOB 501
SOB 501
SOB 501
SOS 610
SOS 534
SOS 540
TAR 646
TAR 558
UZE 550
Dersin Adı
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Uygulamaları III (D)
Uygulamalı Davranış Analizinde Tek Denekli Araştırmalar
Yoğun Davranışsal Müdahale
Sigorta Sözleşmeleri
Film Eleştiri II
Türk Sinemasında Dönemler ve Yönetmenler II
Hava Taşımacılığı Yönetimi
Havayolu İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması
Bilim Etiği (A)Grubu
Bilim Etiği (B)Grubu
Bilim Etiği (C)Grubu
Bilim Etiği (D)Grubu
Bilim Etiği (E)Grubu
Bilim Etiği (F)Grubu
Bilim Etiği (G)Grubu
Bilim Etiği (H)Grubu
Bilim Etiği (I)Grubu
Bilim Etiği (K)Grubu
Bilim Etiği (L)Grubu
Bilim Etiği (M)Grubu
Bilim Etiği (N)Grubu
Bilim Etiği (O)Grubu
Bilim Etiği (Ö)Grubu
Sosyal Bilim Felsefesi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri
Niceliksel Veri Analizi Teknikleri
Feminizm ve Sosyoloji
Medya ve Sosyal Teori
Kaynak Diller IV A Osmanlıca
Kaynak Diller II A Osmanlıca
Uzaktan Eğitimin Yönetimi
Derslik
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 1
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Derslik 2
Sta.
Zor.
Zor.
Seç.
Seç.
Seç.
Seç.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Zor.
Seç.
Seç.
Seç.
Seç.
Zor.
Zor.
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Burcu Ü.KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr.Elif TEKİN İFTAR
Yrd.Doç.Dr.Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU
Yard.Doç.Dr.Ezgi BAŞAK DEMİRAYAK
Yrd.Doç.Dr.Elif Gizem UĞURLU
Doç.Dr.N.Aysun YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr.Ali Emre SARILGAN
Prof.Dr.S.Ayşe ÖZTÜRK
Prof.Dr.İ.Cemil ULUKAN
Prof.Dr.İ.Cemil ULUKAN
Prof.Dr.İ.Cemil ULUKAN
Prof.Dr.İ.Cemil ULUKAN
Prof.Dr.İ.Cemil ULUKAN
Doç.Dr.Ali ERSOY
Doç.Dr.Ali ERSOY
Doç.Dr.Ali ERSOY
Doç.Dr.Ali ERSOY
Doç.Dr.Ali ERSOY
Yrd.Doç.Dr.Özcan Özgür DURSUN
Yrd.Doç.Dr.Özcan Özgür DURSUN
Yrd.Doç.Dr.Özcan Özgür DURSUN
Yrd.Doç.Dr.Özcan Özgür DURSUN
Yrd.Doç.Dr.Özcan Özgür DURSUN
Hüseyin Fırat ŞENOL
Doç.Dr.Harun SÖNMEZ
Prof.Dr.Erkan YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr.Evrim GENÇ KUMTEPE
Yrd.Doç.Dr.Öznur ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Oya BEKLAN ÇETİN
Doç.Dr.Fatime GÜNEŞ
Doç.Dr.Emre GÖKALP
Yrd.Doç.Dr.Sedat BİNGÖL
Yrd.Doç.Dr.Sedat BİNGÖL
Prof.Dr.A.Ekrem ÖZKUL
26.06.14
14.00
10.00
17.00
14.00
10.00
14.00
14.00
14.00
27.06.14
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00
11.00
11.00
15.00
10.00
10.00
16.00
Download

tc anadolu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2013