PAZARTESİ
SAAT
HK
DERSİN ADI
SALI
DS HK
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -- GÜNDÜZ --
DERSİN ADI
ÇARŞAMBA
DS HK
16 SEÇ-Yüzme-T
3. SINIF
2. SINIF
1. SINIF
08:30
4. SINIF
DERSİN ADI
DS HK
PERŞEMBE
DERSİN ADI
AB 23 Spor Fel. ve olimp.-T
10
AB 23 Spor Fel. ve olimp.-T
10
HS 16 SEÇYüzme-T
2
18 SEÇ-Step Aerobik-T
10:30
24 SEÇ-Tenis-T
AB 57 Yabancı Dil-T
2
8 SEÇ-Kayak-P
57 Yabancı Dil-T
2
YH 62 İşletmeye Giriş-T
K
55 Atatürk İlk. İnk.Tarihi-T
62 İşletmeye Giriş-T
K
55 Atatürk İlk. İnk.Tarihi-T
19 Herkes İçin Spor
14:00 19 Genel Jimnastik-P
13:00
11
3 SEÇ-Motor Sporları-P
11 16 SEÇ-Yüzme-P
6
AB
DS
18 SEÇ-Step Aerobik-T
6 SEÇ-Golf-T
19 Herkes İçin Spor
DERSİN ADI
2
09:30
11:30
CUMA
DS HK
1 Spor Anatomisi-II-T
K
1 Spor Anatomisi-II-T
K
2
58 Türkçe-T
4
2
58 Türkçe-T
4
9
15:00
19 Genel Jimnastik-T
AB
16:00
19 Genel Jimnastik-T
AB
08:30
10
2 29 SEÇ-Futbol-T
FS
3 Spor Org Yönetimi-T
11
09:30
10 29 Pazarlama Yönetimi-T
2 23 SEÇ-Basketbol-T
AB
3 spor Org Yönetimi-T
11
10:30
29 Pazarlama Yönetimi-T
29 SEÇ-Futbol-U
FS
29 SEÇ-Hentbol-T
AB
11:30
13:00
56 İdari Hukuk -T
10 14 İlk Yardım Ve Sp.Msj-T
2 29 SEÇ-Hentbol-T
AB
22 SEÇ-Voleybol-T
AB
14:00
56 İdari Hukuk -T
10
9 İlk Yardım Ve Sp.Msj-T
2 29 SEÇ-Hentbol-U
AB
22 SEÇ-Voleybol-P
AB
15:00
29 Spor Medya Basn.ilş.T
4
14
8 Kariyer Yönetemi-T
2
22 SEÇ-Voleybol-P
AB
16:00
29 Spor Medya Basn.ilş.T
4
8 Kariyer Yönetemi-T
2
08:30
3 Spor Pazarlaması-T
2
11 SEÇ-Binicilik-T
09:30
3 Spor Pazarlaması-T
2
28 Halk Oyunları-T
AB
29 SeÇ-Futsal-T
10:30
12 Sporda Örgütsel Dav.-T
2
28 Halk Oyunları-P
AB
6 SEÇ-Oryantring-P
11:30
12 Sporda Örgütsel Dav.-T
2
13:00
İlk Yardım Ve Sp.Msj-U
2
6 SEÇ-Oryantring-T
9
HS
29 Spor Sponsorluğu-T
1
29 Uluslar arası Sp.Yön-T
10
29 Spor Sponsorluğu-T
1
29 Uluslar arası Sp.Yön-T
10 3 Spor. İnsan Kay. Yön.-T
1
3 Spor. İnsan Kay. Yön.-T
1
14:00
15:00
64 Spor İkt. Ve Polt.-T
10
16:00
64 Spor İkt. Ve Polt.-T
10
08:30
12 SEÇ-Sporda Şid.Sald.-T
9
3 Modern Yön. Teknikleri-T
K
28 SEÇ-Engellilerde Spor-T
8
29 MEZUNİYET PROJESİ-T
13
09:30
12 SEÇ-Sporda Şid.Sald.-T
9
3 Modern Yön. Teknikleri-T
K
28 SEÇ-Engellilerde Spor-T
8
19 MEZUNİYET PROJESİ-T
13
4
3 Modern Yön. Teknikleri-P
K
3 Karş.Spor Yönetimi-T
11 21 MEZUNİYET PROJESİ-P
8
4
3 Karş.Spor Yönetimi-P
11 6 MEZUNİYET PROJESİ-P
8
3 Karş.Spor Yönetimi-P
11
56 Uluslar Ar.Spor Huk. -T
11:30 56 Uluslar Ar.Spor Huk. -T
10:30
13:00
6 Sporda Top.Kal.Yön.-T
5
14:00
6 Sporda Top.Kal.Yön.-T
5
15:00
6 Sporda Top.Kal.Yön.-P
5
14 SEÇ-Spor Masajı-T
13
16:00
6 Uluslar Ar.Spor Huk. -T
3
14 SEÇ-Spor Masajı-T
13
1. SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
SAAT
HK
17:00
18 SEÇ-Step Aerobik-T
AB 58 Türkçe-T
11 62 işletmeye giriş -T
18:00
18 SEÇ-Step Aerobik-T
AB 58 Türkçe-T
19:00
8 SEÇ-Kayak-P
13
DERSİN ADI
DS HK
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -- GECE --
20:00
DERSİN ADI
DS HK
PERŞEMBE
DERSİN ADI
CUMA
DS HK
11
11
11 23 Spor Felsefesi Ve Olimp.-T
11
57 Yabancı Dil-T
11
11 6
11
57 Yabancı Dil-T
1 Spor Anatomisi-II-T
K
19 Genel Jimnastik-T
AB
55 Atatürk İlk. İnk.Tarihi-T
11
YH
19 Genel Jimnastik-T
AB
55 Atatürk İlk. İnk.Tarihi-T
11
19 Genel Jimnastik-U
AB
HS
22:00
16 SEÇ-Yüzme-T/gof/motoGP-T
13 16 SEÇ-Yüzme/Tenis/Golf/MotoSp
DS
11 62 işletmeye giriş -T
K
24 SEÇ-Tenis/Golf/Moto Sp-T
DERSİN ADI
11 23 Spor Felsefesi Ve Olimp.-T
1 Spor Anatomisi-II-T
21:00
Herkes için spor-T
6 Herkes için spor-T
11
11
29 Pazarlama Yönetimi-T
9 İlkyardım Ve Sp.MSj-T
23 SEÇ-Basketbol-T
AB
18:00
56 İdari Hukuk -T
11 29 Pazarlama Yönetimi-T
9 İlkyardım Ve Sp.MSj-T
23 SEÇ-Basketbol-T
AB
3 Spor Org Yönetimi-T
4
19:00
56 İdari Hukuk -T
11 29 Spor Medya Basın-T
11
23 SEÇ-Basketbol-T
AB
3 Spor Org Yönetimi-T
4
20:00
8 Kariyer Yönetimi-T
11 29 Spor Medya Basın-T
11 22 SEÇ-Voleybol-T
AB
29 SEÇ-Hentbol-T
AB
29 SEÇ-Futbol-T
21:00
8 Kariyer Yönetimi-T
11 14 İlkyardım Ve Sp.MSj-T
13 22 SEÇ-Voleybol-T
AB
29 SEÇ-Hentbol-T
AB
29 SEÇ-Futbol-T
FS
22:00
9 İlkyardım Ve Sp.MSj-P
8 22 SEÇ-Voleybol-P
AB
29 SEÇ-Hentbol-U
AB
29 seÇ-Futbol-p
FS
23:00
14 İlkyardım Ve Sp.Msj-T
17:00
2. SINIF
DS HK
11
23:00
3.sınıf
DERSİN ADI
FS
17:00
29 Spor Sponsorluğu-T
4
4
12 Sporda Örgütsel Dav-T
4
6 SEÇ-Oryantiring-T
13 11 SEÇ-Binicilik-T
8
18:00
29 Spor Sponsorluğu-T
4
4
12 Sporda Örgütsel Dav-T
4
6 SEÇ-Oryantiring-T
13 11 SEÇ-Binicilik-T
8
19:00
29 SEÇ-Futsal-T
HS 28 Halk Oyunları-T
AB
3 Sporda İns. Kay. Yön.-T
4
6 SEÇ-Oryantiring-P
13 11 SEÇ-Binicilik-P
8
20:00
29 SEÇ-Futsal-T
HS 28 Halk Oyunları-T
AB
3 Sporda İns. Kay. Yön.-T
4
64 Spor İkt. Ve Polt.-T
4
3 Spor Pazarlaması-T
4
21:00
29 SEÇ-Futsal-P
HS 28 Halk Oyunları-P
AB 29 Uluslar arası Sp Yön.-T
4
64 Spor İkt. Ve Polt.-T
4
3 Spor Pazarlaması-T
4
29 Uluslar arası Sp Yön.-T
4
22:00
4. SINIF
23:00
17:00
6 Sporda Top.Kal.Yön.-T
5
3 Modern Yönetim teknik.-T
5
29 Mezuniyet Projesi-T
8
14 SEÇ-Spor Masajı-T
12 12 SEÇ-Sporda Şid.Saldır.-T
12
18:00
6 Sporda Top.Kal.Yön.-T
5
3 Modern Yönetim teknik.-T
5
19 Mezuniyet Projesi-T
8
14 SEÇ-Spor Masajı-T
12 12 SEÇ-Sporda Şid.Saldır.-T
12
19:00
6 Sporda Top.Kal.Yön.-T
5
3 Modern Yönetim teknik.-T
5
21 Mezuniyet Projesi-P
13
3 Karşıl. Spor. Yön.-T
3
20:00
56 Uluslar Ar.Spor Huk. -T
5
6 Mezuniyet Projesi-P
13
3 Karşıl. Spor. Yön.-T
3
5
21 Mezuniyet Projesi-P
12 3 Karşıl. Spor. Yön.-T
3
5
21 Mezuniyet Projesi-P
12
56 Uluslar Ar.Spor Huk. -T
22:00 56 Uluslar Ar.Spor Huk. -T
21:00
23:00
28 SEÇ-Engel.Spor Org-T
12
28 SEÇ-Engel.Spor Org-T
12
Download

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -- GÜNDÜZ --