YENİ ÜRÜN TEKNİK VERİ
TÜR
: Yüksek basınç
GİRİŞ BASN
P1
: 10/20/60/230/300
DEBİ
: Max. 2000 nm3/h
CIKIŞ BASN
P2
: Max. 0-150 bar GÖVDE
: Prinç
KAPAK
: Alu
GİRİŞ
: 1 ½ ‘’ Female
ÇIKIŞ
: 1 ½ ‘’ Female
MAN. GİRİŞ ve ÇIKIŞ : ¼ ‘’ Female
SİGORTA
: ½ Female
TİP Giriş ve Çıkış bağlantıları opsiyonel P1 10-­‐ bar 20-­‐ bar 60-­‐ bar 230-­‐bar 300-­‐bar 840180YY Kullanılan gaz türü Yanıcı olmayan gazlar Yanıcı gazlar Yakıcı gazlar P2 max. 0-­‐10 bar max. 0-­‐20 bar max. 0-­‐60 bar max.0-­‐100 bar max.0-­‐150 bar 
Download

TİP Kullanılan gaz türü Yanıcı