1. SINIF
PAZARTESİ
SAAT
HK
17:00
67
Türkçe Yazılı Anlatım-T
18:00
67
Türkçe Yazılı Anlatım-T
19:00
13
20:00
13
21:00
13
Atletizm-T
Atletizm-P
Atletizm-P
DERSİN ADI
SALI
DS HK
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -- GECE -ÇARŞAMBA
DS
HK
Hentbol-T
1 14 Hentbol-P
AP 14 Hentbol-P
AB
11
AP
14-24 Seç-Masa Tenisi-Tenis -T
AB
AP
14-24 Seç-Masa Tenisi-Tenis-P
AB
25
14-24 Seç-Masa Tenisi-Tenis-P
AB
1
22:00
DERSİN ADI
14
AB
AB
2. SINIF
23:00
17:00
1
18:00
1
19:00
5
20:00
5
21:00
29
22:00
29
Spor Anatom. Ve Kin.I-T
Spor Anatom. Ve Kin.I-T
Genel Antrenman Bil.-T
Genel Antrenman Bil.-T
Eğitsel İş.Oyun-T
Eğitsel İş.Oyun-T
3. SINIF
9
18:00
9
19:00
28
20:00
28
Seç-Teakwando-T
25 Genel Jimnastik
25 Genel Jimnastik
PERŞEMBE
DS HK
HK
AB 66 Atatürk İlk. Ve İnk.Tar-T
1
9
SD 66 Atatürk İlk. Ve İnk.Tar-T
1
SD 64 Yabancı Dil-T
1
DERSİN ADI
Antrenörlük Eğt.İlk-T
9 Antrenörlük Eğt.İlk-T
DS
1
1
64 Yabancı Dil-T
1
SD
2 Futbol-T
HS
18 Seç-Badminton-T
AB
Seç-Teakwando-U
11 Seç-Teakwando-U
AB
2 Futbol-P
HS
18 Seç-Badminton-P
AB
AB
2 Futbol-P
HS
18 Seç-Badminton-P
AB
Genel Jimnastik-T
11
2 Psimotor Gelişim-T
1
2-18 UDTE I-Fut.-Hent-Bad.Ya.P-Atlet-T
HS 5-15 UDTE I- Boks-Bask-Vol-Ten-Kay-T
AB
11
UDTE I-Teak -Judo-Cim-Kar-T
AB
K
2 Psimotor Gelişim-T
1
14
UDTE I-Fut.-Hent-Bad.Ya.P-Atlet-T
AB 22 UDTE I-Boks-Bask-Vol-Ten-Kay-T
AB
7
UDTE I-.Teak-Judo-Cim-Kare-T
SD
1
13
UDTE I-Fut.-Hent-Bad.-Ya.P-Atlet-P
AP
26 UDTE I-Boks-Bask-Vol-Ten-Kay-P
AB
25
UDTE I.-Teak -Judo-Cim-Kar-P
AB
1
61
UDTE I-Fut.-Hent-Bad.-Ya.P-Atlet-P
AB 24 UDTE I-Boks-Bask-Vol-Ten-Kay-P
AB
69
UDTE I--Teak-Judo-Cim-Kar-P
AB
1
7
Egzersiz Biyokimyası-T
Egzersiz Biyokimyası-T
1
16 Seç-Su T.-Halk Oy.Sb-Tre-P
YH
16 Seç-Su T.-Halk Oy.Sb-Tre-P
AB
Spor Yar. Ve Reh-T
Spor Yar. Ve Reh-T
2
7
2
7
Müsabaka Çeşitleri An-T
Müsabaka Çeşitleri An-T
2
2
Sporcu Beslenmesi-T
Sporcu Beslenmesi-T
7
2
5
2
5
28 Engel. Beden. Eğt.-T
2
5
28 Engel. Beden. Eğt.-T
2
5
Fiziksel Uygunluk-T
Fiziksel Uygunluk-T
Fiziksel Uygunluk-P
Fiziksel Uygunluk-P
1
4 Spor Fizyolojisi-T
1
21 Spor Psikolojisi-T
1
4 Spor Fizyolojisi-T
1
21 Spor Psikolojisi-T
1
1
16 Seç-Su T.-Halk Oy.Sb-Tre-T
AB
2 6-30 Seç-Oryantring-BisikletT 8
2 6-30Seç-Oryantring-Bisiklet-P 8
2 6-30 Seç-Oryantring-Bisiklet-P 8
2
26
UDTE III-Vol.Bas.Ten-T
AB
21:00
2-14-5
UDTE III-Fut.-Hent-Bad-Kay-Boks-T
AB
30 Sporda Öğretim yönt-T
2
2-14-5
UDTE III-Fut.-Hent-Bad-Kay-Boks-P
AB 26 Seç Bir. Fit Dan-Halter-T
FT
22
UDTE III-Vol.Bas.Ten-T
AB
22:00
30-18
UDTE III- Fut.-Hent-Bad-Kay-Boks-T
HS
30 Sporda Öğretim yönt-T
2
30-18
UDTE III-Fut.-Hent-Bad-Kay-Boks-P
HS 11 Seç Bir. Fit Dan-Halter-P
AB
24
UDTE III-Vol.Bas.Ten-P
AB
25 Seç Bir. Fit Dan-Halter-P
AB
26
UDTE III-Vol.Bas.Ten-P
AB
2 2-14 UDTT II-Fut.-Hent-Bad.-Teak-Jud-T AB
5
2
18 UDTT II-Fut.-Hent-Bad.-Teak-Jud-T
AB
5
2
11 UDTT II-Fut.-Hent-Bad.-Teak-Jud-P
HS
5
2
7 UDTT II-Fut.-Hent-Bad.-Teak-Jud-P
HS
5
16 UDTT Voleybol-T
AB
16
16 UDTT Voleybol-T
AB
16
Konsiyonerlik Eğitimi-T
Konsiyonerlik Eğitimi-T
Konsiyonerlik Eğitimi-P
Konsiyonerlik Eğitimi-P
UDTT II-Voleybol-P
UDTT II-Voleybol-P
23:00
4. SINIF
CUMA
DS
DERSİN ADI
K
23:00
17:00
DERSİN ADI
17:00
15
18:00
15
19:00
15
20:00
15
21:00
15
22:00
15
23:00
Antrenörlük Deneyimi-T
Antrenörlük Deneyimi-T
Antrenörlük Deneyimi-T
Antrenörlük Deneyimi-T
Antrenörlük Deneyimi-U
Antrenörlük Deneyimi-U
4 18-16UDTT II-Tenis-Yüz.-Bsk-Kay-Atl-T YH
7
4
22 UDTT II-Tenis-Yüz.-Bsk-Kay-Atl-T AB
7
4
30 UDTT II-Tenis-Yüz.-Bsk-Kay-Atl-P YH
8
4
13 UDTT II-Tenis-Yüz.-Bsk-Kay-Atl-P AB
8
Müs.An. Ve İst.-T
Müs.An. Ve İst.-T
Sporda Yön. Org-T
Sporda Yön. Org-T
2
2
2
2
AB
AB
Download

BROŞÜRÜ indirin