TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih:
Yaş Grubu:
Öğretmen Adı:
– Güne başlama zamanı:
– Serbest zaman etkinliği:
– Kahvaltı - temizlik:
–
Oyun zamanı:
Öğrenme ??? oyun
– Etkinlik zamanı:
........................................................................................
– Öğle yemeği ve temizlik:
– Dinlenme
– Kahvaltı ve temizlik:
– Etkinlik zamanı:
........................................................................................
–
Oyun zamanı:
........................................................................................
–
Günü değerlendirme zamanı:
–
Eve gidiş:
–
İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
–
Genel değerlendirme
........................................................................................
1
EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
PSİKOMOTOR GELİŞİM
Kazanım 1: Değişik yönergelere uygun hareketler yapar.
Göstergeleri: Bir rehber eşliğinde yönergeler doğrultusunda yürür, koşar, yuvarlanır.
Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: – Bedenini müzik eşliğinde hareket ettirir.
– Basit dans adımları yapar.
– Müzik ve ritm eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
Kazanım 3: Değişik yönlere doğru uzanır.
Göstergeleri: – Bedenini sağa, sola doğru esnetebilir.
– Eğilerek yerdeki nesneyi alabilir.
– Elindeki nesneyi yukarıya doğru kaldırır.
SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: (Kendine ait duyuşsal özellikleri ve fiziksel özellikleri söyler.)
Kazanım 2: Duygularını müzik, duyuş gibi yollarla ifade eder.
Göstergeleri: (Duygusuna göre hareket eder.)
Kazanım 11: Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
Göstergeleri: Elindeki çeşitli materyalle kendince ürün yapar.
Kazanım 3: Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
Göstergeleri: Olumlu düşüncelerle güler, olumsuz düşüncelerle ağlar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 3: Yaşam alanında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Çevresindeki eşyaları toplar ve düzenler.
Kazanım 1: Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Saçını düzeltir, dişini fırçalar, elini yüzünü yıkar.
– Tuvalet alışkanlığı almaya hazırdır ve uygular.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri: Çevre temizliği için uygun araç gereçleri kullanır.
3
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Ne zaman, neden, nasıl gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar, soru sorar, konuşmayı başlatır, sohbete katılır.
Kazanım 7: Dinlediklerini ve izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili sorular sorar ve cevaplar verir.
– Dinlediklerini beden diliyle anlatır.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Gösterilen nesnenin adını söyler. Eksilen ya da eklenen nesnenin adını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Gösterge: Nesne varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Gösterge: Nesne ya da varlığın adını, rengini söyler.
4
KAVRAMLAR
Renk: Kırmızı
Zıt: Dolu - boş / İçinde - dışında
Duygu ifadeleri: Şaşkın - mutlu
Boyut: büyük - küçük
Sayılar: 1 rakamı
Geometrik şekiller: Daire
Duyu: sesli - sessiz / sert - yumuşak
Çizgiler: Dikey ve yatay çizgiler
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
– İlköğretim haftası
ALAN GEZİLERİ
AİLE/SINIF İÇİN KATILIMI
– Çocuklarla beraber sınıf ve ilgi köşe- – Çocuklarla beraber sandalye kapmaleri gezilir. Etkinlik köşelerinde yapılacak ca oyunu oynanır ve ailedende istenir.
faaliyetlerle ilgili sohbet edilir.
– Çekilen okul fotoğrafları ile ilgili soh-
– Okulda görevli kişilerle tanışılır.
bet edilir. Ailenin de bakması istenir.
– Okul bahçesi ve çevresi incelenir.
– Okulda öğrenilen tanışma oyununda
evde oynanması istenir.
– Okulda ve evde örüntü oluşturmaları
istenir.
– Okulda oluşturulan kırmızı köşenin
evdede oluşturulması istenir.
– Okuldan tv gibi elektronik araçların
yararları ve zararları ilgili bilgilendirici
metinler gönderilir.
– Okulda beraber yapılan ortak çalışmaların evdede çocuklarla beraber
yapılması istenir.
Örnek: (eşya toplama - oyuncak toplama gibi)
5
6
Göstergeleri: Neden, nasıl gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.
PSİMOTOR GELİŞİMİ:
tır.
– Okul çevresini tanıma.
– Okulda neler yapabiliriz?
– Okulun bölümleri nelerdir?
– Okul yolunda gördüklerimiz.
– Evimizin bölümleri nelerdir?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
– Okul ve ev yaşantısı arasındaki farkı tanıma.
– Arkadaşları ve öğretmeni tanıma.
Duygular: Şaşkın / mutlu
SAYILAR: 1 rakamı
ÇİZGİLER: Dikey ve yatay çizgiler
Duyu: Sesli - sessiz / sert - yumuşak
Geometrik şekil: Daire
Boyut: büyük - küçük
Zıt: Dolu - boş / içinde - dışında
Renk: Kırmızı
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Duygusuna göre hareket eder.
Kazanım 2: Duygularını müzik, dans gibi yollarla ifade eder.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
Göstergeleri: Bir rehber eşliğinde yönergeler doğrultusunda, yürür ve koşar.
Kazanım 1: Değişik yönergelere uygun hareket yapar.
Kazanım 5: Dili iletişim amacı olarak kullanır.
ğişim bakış açısı, sorumluluk, sebep - sonuç dönüşümlü düşünme vurgulanacak-
– Okulun bölümlerini tanıma.
DİL GELİŞİMİ:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
Anahtar kavramlar: Şekil, sayı, zıt ve benzer kavramlar - sayılar - çizgiler - de-
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
OKUL HAYATIM
EYLÜL AYLIK
7
sı yapılabilir.
– Şaşkın ve mutlu duygu ifadeleri ile kaynaklarla (duygularım seninle) çalışma-
– Kırmızı ile ilgili nesneler.
– Çeşitli resimler. (Okul ile ilgili)
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Okul bölümlerini tanıma.
– Okul içinde oyuncaklarını nereye koyması gerektiği hakkında sohbet etme.
– Okul ve evle ilgili çeşitli resimler toplama ve sergileme.
– Ayna ve görüntü isimli drama çalışması.
– Sünger - fırça baskısı ile çalışma.
– Çevremizle ilgili bilgi almanın yollarını bulur.
– Okul kitaplığı oluşturulması
– Sınıf içinde kavram haritaları oluşturulması
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ
DEĞERLENDİRME
yanları anlatılarak velilerinde evde devamlı TV seyretmemeleri istenir.
– Okulda tv kullanılmadığı üzere evdede TV seyretmenin olumsuz ve zararlı
sı istenir.
– Okulda oyuncak ve eşyaların toplanması ile ilgili çalışmanın evdede yapılma-
– Okulda oluşturulan kırmızı köşenin evdede oluşturulması istenir.
– Evde çekilen resimler istenir.
AİLE KATILIMI
EYLÜL AYI (AYLIK) KAVRAMLAR
EĞİTİM ÇİZELGESİ
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
5. GÜN
2. HATFA
1. HATFA
1. GÜN
Kırmızı
Kirli - temiz
büyük - küçük
Şaşkın
– El - yüz temizliği
∑ Okulun içini tanıma dolu - boş
3. HATFA
4. HATFA
İçinde - dışında
Mutlu
– Çevre incelemesi
Yatay Çizgiler
1 sayısını tanıma
Sert - yumuşak
∑ Arkadaşlarla oyun
oynama kurallarını
∑ Tuvalet gereksinimi
anlama
∑ Temizlik malzemelerini doğru kullanma
– Temizlik malzemelerini doğru kullanma
Daire
Dikey çizgiler
Kesik çizgileri düz Sesli - sessiz
Kesik çizgiler
çizgi haline dönüştür– Serbest kesme ça- ∑ Bir bütünü taşırmame
lışması
dan boyama
∑ Yiyecekleri ayırım
yapmadan yeme
8
EKİM AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne / durum ve olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını tekrar eder.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesnenin adını, rengini, şeklini söyler.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkları birbiri ile karşılaştırır.
Göstergeleri: (Nesne ya da varlıkların büyüklüğünü, uzunluğunu, sesini ayırt eder.)
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkların sesini ayırt eder. Aynı sesi çıkarmaya çalışır, eşleştirir.
Kazanım 1: Nesne / durum / olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne / durum / olaya odaklanır. Onunla ilgili sorular sorar.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Sesini müziğe uygun kullanmaya çalışır.
Konuşurken sesinin tonunu ve şiddetini ayarlar.
Kazanım 7: Dinlediklerinin / izlediklerinni anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini / izlediklerini açıklar, yorum yapar.
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri / izledikleri hakkında soru sorar ve onlarla ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 10: Görsel materyallere karşı dikkatlidir.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, açıklar, onlarla ilgili sorular sorar. Sorulan soruya da cevap verirler.
PSİKOMOTOR GELİŞİM
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Atlama, koşma, başlama, durma ile ilgili denge hareketleri yaparlar.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yaparlar.
Göstergeleri: Çeşitli bireysel nesneleri kontrol eder.
Nesnelerle ilgili fikir yürütür.
9
Kazanım 4: Küçük kas kullanım gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kopartır / yırtar.
Nesneleri sıkar / çeker / gerer
Malzemelere elleriyle şekil verir / araç kullanarak şekil verir.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetir.
Göstergeleri: Kendiliğinden iletişim başlatır.
Grup etkinliğine kendiliğinden katılır.
Gerektiğinde lideri izler.
Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
Kazanım 6: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkelerinin kültürel özelliklerini sıralar.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili olguları söyler.
Göstergeleri: Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri: Giysilerini giyer, çıkarır, düğme açar / kapar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Kendi yemek yemeğe çaba gösterir.
Kaşık / çatal kullanır.
Kazanım 1: Temizlik kurallarına uyar.
Göstergeleri: Beslenme için araç - gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
10
KAVRAMLAR
Renk: Mavi
Sayı sayma: 2
Boyut: büyük - küçük / dar - geniş / kalın - ince
Geometrik şekil: Daire - üçgen
Yön - mekanda konum: uzak - yakın / aşağıda - yukarıda
Duygu: Mutsuz - kızgın
Zıt: Doğru - yanlış / benzer - farklı / boş - dolu
Çizgiler: Eğik ve dik çizgiler
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
∑ Hayvanları koruma günü (4 Ekim)
ALAN GEZİLERİ
∑ Hayvanat bahçesine gezi düzenlenir. ∑ Okulda işlenen duygu ifadeleri ile ai-
∑ Dünya çocuk günü (Ekimin 1. haftası) ∑ Bahçedeki hayvanlar incelenir.
∑ Kızılay haftası (29 Ekim - 4 Kasım)
∑ Cumhuriyet bayramı (29 Ekim)
OKUL ve AİLE KATILIMI
∑ Dünya çocukları ile görsel çalışma
düzenlenir.
∑ Kızılay’a gezi düzenlenir.
leninde duygu ifadelerine dair oyunlar
oynanması istenir.
∑ Okulda öğretilen 2 rakamı ile ailelerinde çeşitli etkinlik yapmaları istenir.
∑ Çeşitli hayvanlarla ilgili etkinliklerin
∑ Çocukların aileleriyle beraber cum- yanında ailelerinde hafta sonu etkinlik
huriyet bayramı geçidine gitmeleri is- düzenlemeleri istenilir.
tenir.
∑ Sınıfta işlenen daire ve üçgen şeklindeki nesneleri çocukların aileleri ile
birlikte evde bulunması istenir.
∑ Çocuklarla evde düğme ilikleme ya
da fermuar açıp - kapama çalışması
yapması istenir.
∑ Okulda verilen mavi rengin pekiştirilmesi için evde de mavi renkli eşyaların
bulunması istenir.
∑ Okulda öğretilen Atatürkle ilgili bilgilerinde evde Atatürk ile ilgili görseller
bularak okula getirmeleri istenir.
11
12
– Başkalarıyla aramızdaki farklılıklar nelerdir?
– Cinsiyet farklılıkları nelerdir?
– Duyu organlarımız nelerdir?
– Vücudumuz kaç bölümden oluşur?
Çizgiler: Eğik ve dik çizgiler
Zıt kavram: Doğru - yanlış / benzer - farklı
Duygu ifadesi: Mutlu - kızgın
Yön: uzak - yakın / aşağı - yukarı
Geometrik: Daire - üçgen
Boyut: büyük - küçük / dar - geniş
Sayı sayma: 2 sayısı
Renk: Mavi
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Kopartış / keser / sıkar / çeker.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
– Duyu organlarımızın özelliklerini tanıma
Öğretmen soruları uyarıcıları:
PSİKOMOTOR GELİŞİM:
Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler.
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
DİL GELİŞİMİ:
Göstergeleri: Varlıkların özelliklerini söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
BİLİŞSEL GELİŞİM:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
– Özelliklerimizi sıralama.
– Kendi özelliklerimizin farkına varma.
– Bedenimizin bölümlerini tanıma.
– Kendimizi tanıma.
şümlü düşünme vurgulanacaktır.
açısı, sorumluluk, merhamet etme, sebep - sonuç ilişkisi, boyutlar, yönler, dönü-
Anahtar kavramlar: Şekil, sayı, zıt ve benzer kavramlar, çizgiler, değişim, bakış
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
BEN KİMİM
EKİM AYLIK
13
SÖZCÜKLER:
– Duyu maketi
– Çeşitli ses kaseti
– Çeşitli artık materyal - boya - yapışkan
– Çeşitli resimler - posterler
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Farklı seslerin dinlenmesi ve sohbet edilmesi
– Farklı kumaşlar ile insan yüzü oluşturulabilir.
– Vesikalık fotoğrafla vücut tamamlama çalışması
– Ayna ve görüntü isimli drama çalışması
– Çeşitli projeli çalışmalar düzenlenir.
– Duyu organlarım konulu bireysel (ben kitapçığı) oluşturulabilir.
– Kavram haritası oluşturulabilir.
– Sınıf içinde konuya uygun köşeler hazırlanır.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
DEĞERLENDİRME
– 29 Ekim Cumhuriyet bayramı katılımı istenir.
– Evde düğme ilikleme ya da fermuar açma - kapama çalışması yapması istenir.
– Aile hekimi olan bir anne ya da baba okula davet edilebilir.
nanması istenir.
– Okulda işlenen duygu ifadeleri ile aileninde duygu ifadelerine dair oyunlar oy-
– Hayvanları koruma günü ile ilgili hayvan barınağına ziyaret düzenlenebilir.
AİLE KATILIMI
EKİM AYI (AYLIK) EĞİTİM ÇİZELGESİ
KAVRAMLAR
1. GÜN
2. GÜN
2. sayısını tanıma
Büyük - küçük
Mavi
Daire
3. GÜN
4. GÜN
Uygun biçimde nefes Eşleştirme
alıp verme.
Çember
5. GÜN
Sesli
Sessiz
1. HATFA
Daire
Mutsuz
Dikey çizgiler
Kalın - ince
1 - 5 arası ritmik say- ∑ Giyinme.
ma
– Temizlik maddeleRenk çarkı hazırlama rini doğru kullanma.
Üçgen
Diş temizliği
Dar - geniş
Yukarıda
Çizgi tamamlama
Doğru - yanlış
Sarı
– Farklı büyüklükte
kesme çalışması.
– Tuvalet gereksinimleri
kurallarını
2. HATFA
Temizlik
tanıma
– Diş temizliği
3. HATFA
Aşağıda
Uzak - yakın
Arkasında
– Nefes çalışmaları
Kızgın
3 rakamını tanıma
Kesik çizgi tamamla- Yatay çizgiler
Dolu - boş
ma
– Taşırmadan boyama – Ritm çalışmaları
– eski - yeni
4. HATFA
Önünde
14
KASIM AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, çoğul ifadeler kullanır.
Kazanım 7: Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: (Dinledikleri / izledikleri hakkında yorum yapar)
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Gösterge: Dinlediklerini / izlediklerini resim, drama gibi yollarla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri inceler.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, görsel materyalleri açıklar.
Kazanım 4: Kendini sözel olarak ifade eder.
Göstergeleri: Belli bir konuda konuşma başlatır / sürdürür.
PSİKOMOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapar.
Göstergeleri: Belli bir çizgi üzerinde yürür. / tek ayak üzerinde belli bir süre durur.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesne kontrol eder.
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma hareketleri bir rehber eşliğinde yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Kazanım 2: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Göstergeleri: Elinde olan nesneleri bir araya getirerek şekiller oluşturur.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce, hayallerini özgün yolla ifade eder.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: Aldğı sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluk olmaya istekli olduğunu gösterir.
15
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.
Göstergeleri: Atatürk’ün hayatı ile belli başlı olguları söyler.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2: Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayla ilgili tahminini söyler, ipuçlarını açıklar.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne / varlıkların adını, rengini, büyüklüğünü, sesini, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkarın özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkların rengini, büyüklüğünü, özelliklerini karşılaştırır.
Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yerleştirir.
Mekanda konu alır.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler ve ona göre uyum gösterir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1: Kendi ile ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini yıkar / ağzını yıkar.
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri: Giysilerini ve ayakkabılarını çıkarır ve giyer.
Kazanım 4: Dinlenmeyle ilgili kurallara uyar.
Göstergeleri: Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
Kazanım 5: Kendini kazalardan ve tehlikelerden korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
16
KAVRAMLAR
Renk: Kırmızı - mavi - sarı
Geometrik şekil: Üçgen - daire - kare
Boyut: Büyük - küçük / dar - geniş / uzun - kısa
Miktar: Boş - dolu / az - çok
Yön ve mekanda konum: Ön - arka, aşağı - yukarı, alt - üst, önünde - arkasında
Sayı sayma: 1 - 2 - 3 Rakamları
Duygu: Şaşkın - mutlu - üzgün - kızgın
Zıt: Aynı - farklı - benzer, genç - yaşlı, hızlı - yavaş, kolay - zor
Zaman: Önce - sonra, dün - bugün - yarın
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
ALAN GEZİLERİ
∑ Kızılay haftası (29 Ekim - 4 Kasım)
∑ Kızılay’a gezi
∑ 10 Kasım Atatürk’ü anma
∑ Atatürk müzesi
OKUL ve AİLE KATILIMI
∑ Okulda bulunan resimleri gösterilerek,
ailelerdende Atatürk ile ilgili resimler
istenir.
∑ Atatürk haftası (10 - 16 Kasım)
∑ Okulda öğretilen giyinme becerilerinin
∑ Öğretmenler günü (24 Kasım)
geliştirilmesi için evde velilerinde bu
çalışmalara yardımcı olması istenir.
∑ Okulda üstlenen sorumluluk duygu-
sunun pekiştirilmesi için ailelerinde
çocuklarına çeşitli sorumluluk vermeleri istenir. Bu anların resimlendirerek
okulda ya da facebookta paylaşılması
istenir.
∑ Okul - aile - çocuk işbirliği altında ço-
cuklarla beraber öğretmenler günü
kutlanır.
∑ Okulda öğretilen renk - şekli - sayıların evdede ailelerce pekiştirilmesi istenir.
17
18
– Atatürk neden çocukları çok severdi?
– Atatürk’ün Türk milleti için yaptıkları nelerdir?
– 10 Kasım’ın özelliği nedir?
– Atatürk kimdir?
– Sonbahar ile birlikte oluşan değişiklikler nelerdir?
– Sonbahar mevsiminin özellikleri nelerdir?
Zaman kavramı: önce - sonra / dün - bugün - yarın
Zıt kavram: Hızlı - yavaş / kolay - zor / genç - yaşlı
Duygu ifadeleri: Şaşkın - mutlu - üzgün - kızgın
Sayı sayma: 1 - 2 - 3
Yön ve mekanda konum: Ön - arka / alt - üst - yan
Miktar: boş - dolu / az - çok
Boyut: büyük - küçük / uzun - kısa / dar - geniş
Geometrik şekil: Kare
Kavram: Sarı
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Etkinliklere katılır, duygu ve düşüncesini söyler.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olur.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
– Atatürk ve çocuk arasındaki bağ nedir?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
Göstergeleri: Görsel materyalleri açıklar.
Kazanım 10: Görsel materyalleri inceler.
Göstergeleri: Resim ve drama gibi yollarla sergiler.
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Yorumda bulunur.
Kazanım 7: Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.
DİL GELİŞİMİ:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
– Atatürk’ü tanıma.
– 10 Kasım ve Atatürk’ün anlamını kavrama.
– Sonbaharın özelliklerini tanıma.
vurgulanacaktır.
luluk, paylaşma, dönüşümlü düşünme, yön - mekanda konum, miktar ölçümü
Anahtar kavramlar: İşleyiş, sebep - sonuç değişim, bağlantı, bakış açısı, sorum-
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
SONBAHAR (ATATÜRK)
KASIM AYLIK
19
– Çeşitli artık materyaller
– Atatürk ve çocuk konusu için kostüm
– Tören için müzik
– Bahçeden ya da parktan toplanan çeşitli yapraklar
– Çeşitli resimler
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Okulda 10 kasım töreni düzenlenir.
– Bahçe ya da yakın bir parkta doğa ve araştırma gezisi düzenlenebilir.
– Atatürk’le ilgili bir müzeye gezi düzenlenebilinir.
– Çeşitli proje çalışmaları düzenlenir.
lendirilebilinir.
– Sonbahar mevsimi ile ilgili yapraklar toplanım büyük bir yapma ağaçta değer-
– Kavram haritası oluşturulabilinir.
– Çeşitli resimlerle Atatürk köşesi oluşturulur.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
DEĞERLENDİRME
lanması istenir.
– Çeşitli “Atatürk” resimleri ile albüm hazırlanarak okula çocuğun kendisi ile yol-
– Okulda işlenen “Atatürk” konusunun evdede anlatılarak pekiştirilmesi istenir.
sorumluluk günü olarak düzenlenmesi istenir.
– Okulda kazandırılan sorumluluk ve paylaşım kavramının evdede paylaşım ve
– Okulda kazandırılan giyinme becerilerinin evdede geliştirmesi istenir.
AİLE KATILIMI
KASIM AYI (AYLIK) KAVRAMLAR
EĞİTİM ÇİZELGESİ
1. GÜN
Önünde - Arkasında
Sarı
1. HATFA
ATATÜRK
2. GÜN
3. GÜN
1 ile 3 arasında grup- 1 - 5 arası ritmik saylama ve eşleştirme ma.
yapma
Kare ile tanışma.
Dikey çizgiler
Önce - sonra
4. GÜN
5. GÜN
– Yanında - önünde Duygu ifadeleri çalışarkasında
ması yapma
– Atatürk’ün Türk ulu- boş - dolu
su için önemi
Yatay çizgiler
Dar - geniş
dün - bugün
Nokta tamamlama
Turuncu
Şişman - zayıf
Dün - bugün - yarın
2. HATFA
Havada çizgi çalışma- Sıcak - soğuk
Alt - üst
ları
– Sesi düzgün kullan- – Düzenli beslenme
Kırmızı
ma
Uzun - kısa
Yarın
3. HATFA
– Karmaşık bir şekil Kazalardan korunma Nesnelerin şekillerini – Kare’yi tanıma
kesme çalışması
tanıma
Korku
Islak - kuru
Açık - kapalı
Aydınlık - Karanlık
4 rakamını tanıma
4. HATFA
Yeşil
20
6 Rakamını tanıma
Az - çok
ARALIK AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5: Dili iletişim amacı ile kullanır.
Göstergeleri: Sohbete katılan konu ile ilgili sohbet başlatır.
Duygu ve düşüncelerini dil iletişimi ile anlatır.
Kazanım 4: Kadını sözel olarak ifade eder.
Göstergeleri: Hayal kurar ve hayallerini söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun olarak kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken / şarkı söylerken nefesini doğru olarak kullanmaya başlar.
PSİKOMOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 3: Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Farklı ağırlıktaki nesneleri iter / çeker / kaldırır / döndürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar.
Göstergeleri: Nesneleri toplar / üst üste / yan yana / iç içe dizer / takar / çıkarır
Nesneleri sıkar / elleriyle şekil verir.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayla ilgili tahmin eder. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne / varlığın adını, rengini, şeklini, sesini, tadını, dokusunu kullanım amaçlarına göre ayırt eder.
Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Mekanda konum alır / konumunu söyler / doğru yere yerleştirir.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen şeklin ismini söyler / özelliklerini sıralar / benzeyen nesnelerle ilişki kurar.
Kazanım 17: Neden - sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenini söyler / sonuç bildirir.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
21
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3: Kendini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu ve düşüncelerini / hayallerini özgün yollarla anlatır.
Kazanım 6: Kendisinin ve başkanının haklarını korur.
Göstergeleri: Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının hakları ile ilgili fikir yürütür.
Kazanım 5: Bir olayla ilgili olumlu ya da olumsuz duygularını ifade eder.
Göstergeleri: Olumu ya da olumsuz duygularını vücut dili ile anlatır.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kurallara uyum gösteir.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarını kabul eder.
Kazanım 13: Estetik değerlere önem verir.
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel / çirkin ya da rahatsız edici durumları söyler.
Kazanım 15: Kendine güven geliştirir.
Göstergeleri: Grup çalışması ya da bireysel çalışmalarda kendini ifade eder / intibak sağlar.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 3: Doğru beslenmenin önemini fark eder.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer.
Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
Kazanım 1: Temizlik kurallarını benimser ve uyar.
Göstergeleri: El ve ağız temizliğine önem verir.
Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
Kazanım 4: Dinlenmeyle ilgili kurallara uyar.
Göstergeleri: Dinlenme ya da uyku için gerekliği hazırlığı yapar.
22
KAVRAMLAR
Renk: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil
Geometrik şekil: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen
Miktar: Az - çok / dolu - boş
Yön - mekan: İç - dış / içinde - dışında / yukarıda - aşağıda - altında - üstünde / önünde - arkasında / yanında - arasında
Sayı sayma: 1 - 2 - 3 - 4 - 5’e kadar ritmik sayma.
Duyu: Tuzlu - tatlı / ekşi - acı / kaygan - pütürlü / sert - yumuşak / sıcak - soğuk - ılık
Boyut: uzun - kısa / büyük - küçük
Zıt: en çok - en az / doğru - yanlış
Zaman: gece - gündüz / önce - şimdi - sonra / sabah - öğle - akşam
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
– Dünya engelliler günü (3 Aralık)
– İnsan hakları ve demokrasi haftası
(10 Aralık günü)
∑ Yeni yıl (31 Aralık)
ALAN GEZİLERİ
OKUL VE AİLE KATILIMI
– Herhangi bir alış veriş merkezine ge- ∑ Okulda incelenen çeşitli resimlerle
beraber çocuğun aile bireylerinden bi-
zi düzenlenir.
– Herhangi bir engelli merkezine kardeş
okul gezisi düzenlenir.
ri okula davet edilir.
∑ Okulda görsel anlatımdan sonra ailelerden çocukları birlikte kullandıkları
bazı eşyalar getirmesi istenir.
∑ Okulda yapılan çalışmalardan esinlenerek ailelerinde evde örüntüler oluşturmaları istenir.
∑ Zamanla ilgili çalışmalardan sonra
ailelerle beraber bir saat tasarlayıp
okula göndermeleri istenir.
∑ Okulda çocuklarla beraber zaman
konusunda (takvim) incelenir. Ailelerinde
takvim incelemeleri istenir.
∑ Evde yeşil köşe oluşturması istenir.
∑ Çocukların ebeveynleriyle beraber
evdeki üçgen - dikdörtgen - kare - da-
ire biçiminde nesne ya da oyuncaklar
bulmaları istenir.
23
24
Göstergeleri: Konu ile ilgili sohbet başlatır.
caktır.
7. Kış mevsiminde ne oynarız ve ne yaparız? (Kartopu - kardan adam)
6. Kış mevsiminde ne yağar?
5. Kış mevsiminde neler olur?
4. Saat nasıl ses çıkarır?
3. Zaman nedir?
2. Gündüz olunca neler yaşarız?
1. Gece olunca ne yaparız?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
– Kış mevsimini görünüş özellikleri
– Dünya maketi ile dünyanın özellikleri tanıtılır.
– Saatin yaşantımızdaki yeri ve önemi
– Zaman nasıl oluşur?
– Gündüzün özelliklerini tanıma (güneş)
– Gecenin özelliklerini tanıma (Ay ve yıldızlar)
Zaman: Gece - gündüz / önce - şimdi - sonra / sabah - öğle - akşam
Zıt: En çok - en az / doğru - yanlış
Boyut: Uzun - kısa / dar - geniş
Duyu: tatlı - tuzlu / acı - ekşi / kaygan - pütürlü / sert - yumuşak / sıcak - soğuk - ılık
Sayı: 4 rakamı
Yön: İç - dış / içinde - dışında / yukarıda - aşağıda - altında üstünde - yanında arasında
Miktar: Az - çok / dolu - boş
Geometrik şekil: Dikdörtgen
Renk: Yeşil
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Mekanda konu alır / konumu söyler / doğru yere yerleştirir.
Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeler uygular.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur. Hatırladıklarını yeni
durumlarda kullanır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Duygu ve düşüncelerini açıklar.
Kazanım 5: Dili iletişim amacı olarak kullanır.
lama, dönüşümlü düşünme, eş zamanlılık, yorumlama ve yargılama vurgulana-
– Gece - gündüz nasıl oluşur?
DİL GELİŞİMİ:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
Anahtar kavramlar: İşleyiş, ilişki kurma, sebep - sonuç, bağlantı, anladığını açık-
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
KIŞ MEVSİMİ
ARALIK AYI
(Zaman, saat, takvim, gece - gündüz)
25
– Çeşitli resimler
– Çeşitli artık materyaller
– Köşeye dünya maketi konur.
– Çeşitli saat - takvim toplanır ve geçici köşe hazırlanır.
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Dünya haritası üzerinde mum ile gece - gündüz çalışması yapılır.
– 1 ay 30 gündür çizelgesi hazırlanır.
– 12 ay 52 haftadır.
– 1 yıl 12 aydır.
– Çocuklarla çeşitli resim toplanır ve okul takvimi yapılır.
– Çocuklarla projede “ayaklı saat” yapılır.
– Zamanı tanıtan materyaller toplanır ve sergilenir.
– Gece - gündüz ile ilgili geçici köşe hazırlanır.
– Kış mevsimi tablosu oluşturulur.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ
DEĞERLENDİRME
– Velilerin çocukla evde yeşil köşe oluşturması istenir.
– Çocukların evde var ise “takvimi” aileleri ile beraber incelemeleri istenir.
– Velilerin zamanla ilgili beraber bir saat tasarlayıp okula göndermeleri istenir.
istenir.
– Okulda oynanan “gölge oyunununu” velilerinde çocukları ile evde oynamaları
AİLE KATILIMI
ARALIK AYI (AYLIK) KAVRAMLAR
EĞİTİM ÇİZELGESİ
1. GÜN
Benzer - farklı
Sarı
1. HATFA
Tatlı - tuzlu
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
1 ile 4 arasında eşleş- Çarpı çizgiler
Yukarıda - aşağıda
tirme ve gruplama
3 rakamı ile çalışma- Ekşi - acı
yapma
lar yapma
Şimdi
Dikdörtgen
Önce
Gece - gündüz
5. GÜN
1 - 5 arası ritmik sayma.
Az - çok
Sonra
Duygu çalışması yap- Büyük - küçük
ma.
Sabah
Mavi
Geometrik şekillerle Düz çizgiler
çalışma yapma.
Öğle
Kaygan - pütürlü
Altında - üstünde
Uzun - kısa
Dik çizgiler
İç - dış
en çok - en az
İçinde - dışında
Yeşil
Sert - yumuşak
Sıcak - soğuk - ılık
İçinde - dışında
Yatay çizgiler
Arasında
İçinde - dışında
5 rakamını tanıma
Sabah - öğle - akşam yanında - uzağında
4. HATFA
3. HATFA
2. HATFA
Akşam
26
OCAK AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
PSİKO-MOTOR GELİŞİMİ:
Kazanım 3: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeler: Yönerge doğrultusunda yürür. / iner / çıkar / zıplar
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren çalışma yapar.
Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Kazanım 2: El - göz koordinasyonu gerektiren hareket eder.
Göstergeleri: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Basit dans adımları yapar. Müzik ve ritm eşliğinde dans eder. Vurmalı çalgıları kullanarak ritm çalışması
yapar.
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleri / geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 1: Nesne / durum / olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken olaya / nesneye ya da duruma odaklanır.
Dikkatini çeken olay / nesne ya da durumla ilgili sorular sorar.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları büyüklüğüne ya da özelliklerine göre sıralar.
Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekanda konum belirler.
Nesnenin mekandaki konumunu söyler.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri belirler.
Göstergeleri: Geometrik şeklin ismini söyler / özelliklerini sıralar / benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri: Elindeki materyallerle özgün çalışma yapar.
Ortaya çıkan çalışma hakkında fikir yürütür.
Kazanım 15: Parça - bütün ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler ya da parçalardan bir bütün oluşturur.
27
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Zaman bildiren araçlarla ilgili sohbet düzenler.
Zaman parçalarını sıralar. (gece - gündüz gibi)
Kazanım 20: Nesne / sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri: Nesneleri ya da şekilleri kullanarak grafik hazırlar. (daireden saat / dikdörtgenden takvim gibi)
DİL GELİŞİMİ:
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken çoğul - tekil / fiil - zamir - bağlaç - sıfat ve isim durumları kullanır.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken / şarkı söylerken sesinin tonunu - hızını ve şiddetini ayarlar.
Kazanım 6: Kelime dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Kazanım 7: Dinlediklerinin / izlediklerinin anlatır.
Göstergeleri: Dinlediklerini / gördüklerini açıklar ve onlarla ilgili yorum yapar.
Kazanım 10: Görsel materyal okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, açıklar, soru sorar, cevap verir, okumayı taklit eder.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresindeki yazıları, çizgileri gösterir.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce hayallerini özgün yolla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri: Çevresindeki gördüğü değişiklikleri sıralar. Farklı biçimde düzenler.
Çevresindeki güzel olaylar hoşuna gider.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini söyler.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Kendine göre beğendiğini ya da beğenmediği özellikleri sıralar.
Sohbet düzenler.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü kişilerin üstlendiği rolleri ve görevleri söyler.
ÖZBAKIM BECERİLERİ:
Kazanım 1: Kendi ile ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Saçını tarar, üstünü düzeltir, dişini fırçalar, elini - yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işler yapar.
28
KAVRAMLAR
Renk: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu
Geometrik şekli: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen - köşe çizgiler
Yön / mekanda konum: Alt - üst, uzak - yakın / yanında - sağında - solunda / arka - içinde - dışında
Sayı: 5 rakamını tanıma
Boyut: Kalın - ince / büyük - küçük
Miktar: Parça - bütün - yarım
Duyu: Sesli - sessiz
Zıt: Temiz - kirli
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
ALAN GEZİLERİ
∑ Enerji Tasarrufu haftası (Ocak ayının
OKUL VE AİLE KATILIMI
∑ Çocukların okulda araştırdıkları çe-
2. haftası)
şitli materyallerin yanısıra çocukların
aileleriyle de birlikte çeşitli materyaller
ve kutular bulmaları istenir.
Kutuların şekilleri boyutları, ne için kullanıldığıyla alakalı sohbet düzenlenir.
∑ Müzik atölyesinde kullanılan müzik
aletlerinin yanısıra ailelerle çocuklarıyla beraber bir müzik aleti seçmeleri
onlarında evde o sese benzer sesler
çıkarmaları istenir.
∑ Günlük gazete ve dergiden çocuklar-
la beraber çocuğun beğenisi ve yaşına
uygun haberler ve resimler incelenmesi istenir.
∑ Çocukların okulda uydukları kurallar-
la ilgili ailelerinde çocukları ile evde
uyulması gereken kurallarla ilgili sohbet
etmeleri istenir.
∑ Çocukların okulda aldıkları “tutumlu
olma” konusundaki eğitimin, ailelerinde
evde tutumlu olma konusunda sohbet
düzenlemeleri istenir. Kumbara’da para biriktirmek için teşvik etmeleri ile ilgili notlar gönderilir.
29
30
– Banyo’nun vücudumuz için yararları nelerdir?
– El yıkamazsak zararı nasıl olur?
– Diş fırçalamazsak ne olur?
– Temizliği yapmanın amacı nedir?
– Spor neye iyi gelir?
– Sağlıklı beslenme neden vücudu geliştirir?
– Neden geceleri uyuruz?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
– Temizlik vücudumuz için en önemlisidir. (el yıkama - diş fırçalama - banyo) gibi.
Zıt: Kirli - temiz
Duyu: Sesli - sessiz
Miktar: Parça - bütün - yarım
Boyut: Kalın - ince / büyük - küçük
Sayı: 5 rakamını tanıma
Yön - mekan konum: Alt - üst / arkasında - içinde - dışında
Geometrik şekil: Köşe çizgiler
Renk: Turuncu
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Sesinin tonunu - hızını - şiddetini ayarlar.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Büyüklüklerine ya da özelliklerine göre sıralar.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri: Dikkatini çeken olay ya da durumla ilgili sorular sorar.
Kazanım 1: Durum ya da olaya dikkatini verir.
BİLİŞSEL GELİŞİM:
– Sağlık beslenme büyümemiz için gereklidir.
– Vücut gelişimimiz için spor yapmalıyız.
Göstergeleri: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
Kazanım 2: El - göz koordinasyonu gerektiren hareket eder.
PSİKO-MOTOR GELİŞİMİ:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
– Vücudumuz için uyku önemlidir.
si, üç boyutlu algı, işleyiş, ilişki kurma, düşünme, sebep - sonuç vurgulanacaktır.
Anahtar kavramlar: Sözel beceriler, sıralama, bütünsel algı, parça - bütün ilişki-
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
(Uyku, spor, beslenme, temizlik)
SAĞLIKLI BÜYÜME
OCAK AYI
31
– Proje için artık materyaller - poşetler renkli kumaşlar kullanılır.
– Spor aletleri
– Temizlik araçları (sabun - diş macunu - fırçası)
– Slaytlar, resimler, vücut maketi
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Vücudumuz maketi incelenir. Vücut parçaları incelenir.
– Temizlik araçları ile ilgili materyaller sergilenir.
– Vücudumuz ile ilgili proje çalışması düzenlenir.
– Sağlıklı besinler ve sağlık besinlerle ilgili pano oluşturulur.
– Sağlıklı büyüme ile ilgili geçici köşe oluşturulur.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
DEĞERLENDİRME
sı istenir.
– Okulumuzun ve evimizin yaşam kurallarının ortak olması ve çocuğa anlatılma-
ler tarafından desteklenmesi istenir.
– Çocukların okulda aldıkları “tutumlu olma” konusundaki eğitimin evde de aile-
okula getirmesi istenir.
gilerden çocuğun yaşına ve beğenisine uygun haberler ve resimler kesmesi
– Sınıftaki görsel materyallerin incelenmesi sonucunda ailelerinde gazete - der-
de çocuklarını herhangi bir müzik dükkanına göstermeleri istenir.
– Çocukların müzik aletleri ile ilgili görsel çalışma yapması sonucunda ailelerin-
AİLE KATILIMI
OCAK AYI (AYLIK) EĞİTİM ÇİZELGESİ
KAVRAMLAR
1. GÜN
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
5. GÜN
Büyük - küçük
6 rakamını tanıma
Kırmızı - sarı
– Aynı sesle başlayan – Gözlem
kelimeler
– Araştırma
– Yıllar - aylar - günler – Mevsimler
Dolu - boş
1 - 5 arası ritmik say- İleri - geri
ma ve algılama çalış– Tehlikelerden korunması
ma yolları
1442443
Uzun - kısa
Adet sayma
– Domino çalışmaları
1. HATFA
Turuncu
Köşe çizgiler
Mor
– Saat
2. HATFA
– Takvim
Eşleştirme
Uzak - yakın
Yamuk Çizgiler
Eşleştirme
Problem çözme
3. HATFA
– Ayrı sesle başlayan
kelimeler
Sayılar ile ilgili labirent Vahşi - evcil
çalışmalar
4. HATFA
Zik zak çizgiler
Farklı - benzer anlam- Siyah - Beyaz
Şekilli çizgiler
lı kelimeler
– Noktaları birleştireMevsimler arasındaki
rek bir resim oluştur- 1 ile 6 arasında eşleş- farklı özellikleri söylema
tirme ve gruplama me
yapma
32
– Haftanın günleri
ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2: Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayla ilgili tahminini söyler. İpuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek
durumu karşılaştırır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye doğru birer birer sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu
söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları birebir eşleştirir. Nesne / varlıkları rengine, şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları rengine ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 15: Parça - bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara böler.
Kazanım 17: Neden - sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
PSİKO-MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketleri yapar, yürür, koşar, belli bir mesafeden atlar, zıplar, çift ayak sıçrayarak mesafe ilerler.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri toplar, keser, yapıştırır, yırtar ve değişik şekillerde katlar. Nesneleri iç içe dizer, üst üste koyar.
Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritm çalışması yapar.
Kazanım 3: Belirli bir güç gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker, kaldırır, döndürür.
33
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 1: Kendine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Cinsiyetini, adını, soyadını ve kendi ile ilgili özellikleri söyler.
Kazanım 2: Duygularının farkına varır.
Göstergeleri: Duygularını söyler, nedenini açıklar.
Duygularını dans ve drama gibi yollarla ifade eder.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Bazı işleri kendisi yardım almadan yapar. Çaba gösterir.
Kazanım 8: Farklılıkları fark eder.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 10: Sorumlulukları üstlenir.
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Kazanım 14: Kendine güvenir.
Göstergeler: Grup önünde kendini ifade eder.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1: Vücudu ile ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: El ve ağzını yıkar, tuvalet gereksinime uygun işler yapar.
Kazanım 3: Yaşamsal alanlarda düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Okuldaki eşya ve oyuncakları kendine göre ayrım yapar ve yerlerine koyar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Her çeşit besinden yemeğe çaba gösterir. Yiyecekleri yeterli miktarda yer / içer.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri: Tehlikeli davranışlardan kaçınır. Sağlığını koruması için yapması gerekenleri söyler.
34
KAVRAMLAR
Renk: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu, mor
Geometrik şekil: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen
Yön - mekanda konum: Aşağı - yukarı / aşağıda - yukarıda / önünde - arkasında
Boyut: Büyük - küçük / bütün - yarım
Sayı sayma: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 rakamları
Zıt: Hızlı - yavaş / ileri - geri / düz - yamuk
Zaman: Önce - sonra / bugün - yarın
Miktar: dolu - boş / çok az - çok fazla
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
ALAN GEZİLERİ
OKUL VE AİLE KATILIMI
– Şubat tatili kapsamında sosyal etkin- – Yunus gösterileri
– Okulda arkadaşları ile yapılan farkın-
likler
dalık çalışmasıyla ilgili ailelere notlar
– Sirk gösterisi
yollanıp çocuklarıyla benzer ya da farklı özellikleri ile ilgili sohbet etmeleri istenir. Aile resimlerine bakılır ve aradaki benzerlikler belirlenir.
– Duyuşsal ve fiziksel farkındalıklara
sahip olan çocukların özelliklerine rehberlik etmeleri istenir.
– Okula doktor veli çağrılarak çocuklara kendi ile özellikleri ve diğer arkadaşları ile ilgili farklı özellileri anlatmaları
istenir.
– Okulda çocuğun yaptığı çizelgeli çalışmaların evdede aileyle beraber sağlıklı yiyecek yeme, çevresini toplama
ya da erken yatma gibi 1 haftalık çizelge tutmaları istenir.
– Okuldaki bazı eşyaların geometrik
şekilleri incelenir ve çocukların evdede
aileleriyle beraber eşyalarının hangi
geometrik şekile benzetildiği sorulur.
35
36
Göstergeleri: Tahmin eder, ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmin ve
gerçek durumu karşılaştırır.
caktır.
– Aylar ve günleri tanıyalım mı?
– Ay - güneş ve dünya nedir?
– Saat bize neyi gösterir?
– Takvim neyi anlatır?
– Gündüz ne yaparız?
– Gece nasıl olur? Bizim için önemi nedir?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
– Güneş çıkar, bulutları görürüz.
– Aydınlık olunca gündüz olur.
Miktar: Dolu - boş / çok az - çok fazla
Zaman: Önce - sonra / bugün - yarım / gece - gündüz
Zıt: Hızlı - yavaş / ileri - geri / düz - yamuk
Boyut: Büyük - küçük / bütün - yarım
Yön ve mekanda konum: Aşağı - yukarı / aşağıda - yukarıda / önü - arkası /
önünde - arkasında
Geometrik şekil: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen
Renk: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu, mor
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Kazanım 10: Sorumlulukları üstlenir.
– Yıldız ve ay çıkar.
– Gece olunca uyur - dinleniriz.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
Bir olayın olası sonuçlarını açıklar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
– Karanlık olunca gece olur.
– Zaman içinde doğarız - büyürüz.
– Saat ve zaman yaşantımız için gereklidir.
Kazanım 17: Neden - sonuç ilişkisi kurar.
Kazanım 2: Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.
hafıza, bütünsel algı - işleyiş, ilişki kurma, yorumlama ve yargılama vurgulana-
– Ay - güneşin dünyamız için önemlidir.
BİLİŞSEL GELİŞİM:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
Anahtar kavramlar: Sözel beceriler, uzaysal ve mekansal yetenekler, görsel
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
(Saat - ay - güneş - yıldız - zaman - gece - gündüz)
KIŞ MEVSİMİ VE ZAMAN
ŞUBAT AYI
37
– Kum saati ve Duvar saati arasındaki fark hakkında sohbet düzenlenir.
– Buz sınıf içinde bekletilir ve nasıl suya dönüştüğü gösterilir.
– Buzdolabından kar toplanır ve dokundurulur.
– Kış mevsimi ile ilgili çeşitli resimler
– Saat
– Takvim
– Dünya maketi
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Gündüz ne yaptığımız ile ilgili resimler asılır.
– Gece giydiğimiz eşyalar ile örnekler gösterilir. (Pijama - yatak - yastık) gibi
– Çeşitli fen çalışmaları ile gece - gündüzün oluşumu anlatılır.
– Zamanı tanıtıcı geçici köşe oluşturulur.
– Slayt sunum yapılır. (Kış mevsimi ile ilgili)
– Gece - gündüz ile ilgili resimler gösterilir.
– Sınıfa dünya getirilir.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ
DEĞERLENDİRME
– Velilerin çocukları ile birlikte “sirk”e gitmeleri tavsiye edilir.
yapmaları istenir.
– Çeşitli materyalle çocukların evde “Sevimli saat” adı altında beraber çalışma
berlik etmeleri istenir.
– Duyuşsal ve fiziksel farkındalıklara sahip olan çocuklarının özelliklerine reh-
yapması istenir. (benzerlikler ve farklılıklar)
– Çocukların okulda yaptıkları farkındalık çalışmasının ebeveynlerinde evde
AİLE KATILIMI
ŞUBAT AYI (AYLIK) KAVRAMLAR
EĞİTİM ÇİZELGESİ
1. GÜN
2. GÜN
3. GÜN
Verev çizgiler ( \ )
Bütün - yarım (boyut) Kare çalışması
K›rm›z›
2 mor
Mavi
– Pembe
– Problem çözme
5. GÜN
Aşağı - yukarı - orta- Büyük - küçük
sında
dik - çizgiler
Neden - sonuç
1. HATFA
Kesik çizgiler
4. GÜN
Önünde - arkasında - Verev çizgiler ( / )
yanında
Önce
İleri - geri
Eğri çizgiler
Zik zak çizgiler
U çizgiler
2. HATFA
1 - 2 - 3 - 4 - 5 raka- Hızlı - yavaş
mını beraber tanıma.
Yatay çizgiler
düz - yamuk
Şimdi
Sonra
3. HATFA
– Hafızada tutma
Sarı - mavi Ş Yeşil
Daire çizgiler
Önce - şimdi - sonra
Üçgen çizgiler
4. HATFA
– Labirent
38
Bugün - yarın - dün
MART AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2: Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayla ilgili tahminini söyler, ipuçlarını açıklar, gerçek duruma inceler, tahmin ile gerçeklerle ilgili durumu karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne / varlığın adını, rengini, büyüklüğünü, şeklini, dokusunu, kokusunu, tadını, sesin, kullanıldığı malzemeyi söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklere göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları birebir eşleştirir / dokusuna ve özelliğine göre eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıklar özelliklere göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları sesine, rengine, şekline göre gruplara ayırır.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne / varlıkların rengini, sesini ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları ağırlıklarına, büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar.
Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Nesnenin mekandaki konumunu sağlar. Mekanda konum alır. Harita ve kroki kullanır.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer (karış ve ayak gibi). Ölçme sonucunu
söyler.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Parçaları böler ya da bütün elde eder.
Kazanım 15: Parça - bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Kazanım 17: Neden - sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerine söyler. Sonuçlarını açıklar.
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Atlama ile ilgili denge hareketleri yapar. Tek ayak üzerinde destekli durur.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kaldırır - taşır - iter - çeker.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar.
Göstergeleri: Nesneleri bir yerden bir yere boşaltır. Nesneleri toplar.
Üst üste / yan yana / iç içe dizer. Malzemeleri keser / yapıştırır / katlar / şekil verir ve bir bütün oluşturacak
biçimde bir araya getirir.
39
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin geldiği yönü gösterir, kaynağını söyler, sesin özelliğini söyler, aralarındaki benzerlik ya da farklılığı
söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Seslendirme yaparken seslerin özelliklerine yakın ses çıkarır. (kuş, kedi sesi gibi)
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisini yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken çoğu ifadeler, sıfat, zarf, bağlaç, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür, sonlandırır, sohbete katılır.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Dinledikleri yeni sözcükleri fark eder, anlamlarını sorar. Hatırlar ve anlamını söyler. Zıt anlamlı sözcükler
kullanır.
Kazanım 7: İzlediklerini ve dinlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini ve izlediklerini açıklar. Yorum yapar.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, açıklar, sorular sorar, cevap verir.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyalle hakkında konuşur. Yetişkinin kitap okumasını ister, günlük yaşantısındaki önemini açıklar.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Nedenini açıklar, olumsuz duygularını belirli mimiklerle ifade eder.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu / olumsuz duygularını uygun yollarla ifade eder.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan işe başlar. Bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. Diğer insanlarla arasındaki farkı açıklar.
Kazanım 12: Değişik ortamlarda kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve farklılıklarını söyler. Duygularını açıklar.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri: Başkalarıyla sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini / yüzünü yıkar.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri: Sağlıklı olmak için yapması gerekenleri söyler.
40
KAVRAMLAR
Renk: Pembe - Kahverengi
Geometrik şekil: Daire - üçgen - kare - dikdörtgen - çember - yıldız
Boyut: Uzun - kısa / büyük - küçük / ince - kalın
Miktar: Ağır - hafif / boş - dolu / az - çok
Yön - mekanda konum: Sağ - sol / ön - arka / alçak - yüksek / uzak - yakın / yukarıda - aşağıda / altında - üstünde
Sayı sayma: 1 - 10 arası sayılar ilk - orta - son
Duyu: Sert - yumuşak / sesli - sessiz / ıslak - kuru / sivri - küt / sıcak - soğuk / pütülü - kaygan / tatlı - ekşi
Zı: Hızlı - yavaş / şişman - zayıf / açık - kapalı / genç - yaşlı / eski - yeni / temiz - kirli / canlı - cansız / aynı - farklı
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
ALAN GEZİLERİ
– Orman haftası (21 - 26 Mart)
∑ Mahallede gezintiye çıkılır.
– Dünya tiyatrolar günü (27 Mart)
∑ Bir tiyatro gününe gezi düzenlenir.
∑ Kütüphane haftası (Mart ayının son ∑ Kütüphaneye gezi düzenlenir.
pazartesi günü)
OKUL VE AİLE KATILIMI
– Okul çevresi incelendikten sonra ailelerden eve dönüş yolunu incelemeleri istenir.
– Çeşitli mesleklerden veliler okula
çağrılarak çocuklarla bilgi alışveriş yapmaları sağlanır.
– Velilerinde gezerken çevresindeki
çeşitli meslekleri tanıtmaları istenir.
– Okulda sınıfta hazırlanan sınıf krokisininde aileler tarafından çocukların
odası ile ilgili kroki çizmeleri istenir.
∑ Okulda çocuklarla beraber cooking
(kek yapma) düzenlenir ve ailelerinde
çocuklarla beraber yoğurt yapmaları
istenir.
– Çocukların aileleri ile birlikte “Ormanlar”
adlı resimli afiş yapmaları istenir.
– Ailelerinde çocuklarıyla beraber çamaşır günü düzenleyerek kirli - temiz
ayrımı yapması istenir.
– Ailelerle beraber çevre kütüphanesine gezi düzenlenir. Okulda kütüphane
oluşturulur ve çocukların kütüphane
kurallarını öğrenmeleri istenir.
41
42
– Hangi meslekte tanıdıkların var biliyor musun?
– Araba - uçak - vapur - tren gibi araçları kimler kullanır.
– Yangın olduğunda yangını kimler söndürür?
– Yiyeceklerimizi nereden ve kimden alırız?
– Sağlığımızla ilgili meslek hangisidir?
– Mesleklere göre alışveriş dükkanları olur mu?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
– Her mesleğin kendine göre özelliği vardır.
– Çeşitli okullara gideriz ve sonra meslek dalımızı seçeriz.
– Meslekler olmasaydı hayatımızda hiçbir şey olmazdı.
– Büyüyünce hepimiz çeşitli mesleklere gireriz.
ayrıntılara verilmesi düşünce becerileri geliştirme, bütünsel algı vurgulanacaktır.
Anahtar kavramlar: Görsel yoğunlaşma, çevresel görsel yoğunlaşma, dikkatin
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
Zıt: Hızlı - yavaş / açık - kapalı / genç - yaşlı / eski - yeni / temiz - kirli / canlı cansız / aynı - farklı
Duyu: Sert - yumuşak / sesli - sessiz / ıslak - kuru / sivri - küt / sıcak - soğuk /
pütürlü - kaygan / tatlı - ekşi
Sayı sayma: 1 - 10 arası rakamlar / en başta - en sonda / ilk - orta - son
Yön ve mekanda konum: sağ - sol / alçak - yüksek / uzak - yakın / altında - üstünde
Miktar: Ağır - hafif / boş - dolu / az - çok
Boyut: Uzun - kısa / büyük - küçük / ince - kalın
Geometrik şekil: Daire - üçgen - kare - dikdörtgen - çember - yıldız
Renk: Pembe / Kahverengi
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Diğer insanlarla farklılıkları açıklar.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Duygularını kendine göre açıklar.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu / olumsuz duygularını uygun yollarla ifade eder.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
Göstergeleri: Nesne - durum - olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
BİLİŞSEL GELİŞİM:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
MESLEKLER VE YAŞANTIMIZDAKİ YERİ
MART AYI EĞİTİM PLANI
43
– Ailelerin çocuklara hangi meslek seçmek istedikleri sorulması istenir. Ona gö-
– Çeşitli resimler asılır.
– Çeşitli kitaplar - dergiler - gazeteler
– Çeşitli figürler
– Kıyafetler
– Maketler
– Resimler
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
DEĞERLENDİRME
– Evde çocuklarla ailelerin bir etkinlik yapmaları istenir. (kek yapma gibi)
re ufak oyunlar oynamaları istenir.
– Okulda işlenen konuların evde çeşitli meslek tanıdıkları ile pekiştirilmesi istenir.
– Yakın çevrede çeşiti mağaza - dükkan gibi yerlere ziyaret edilir.
– Maketler hazırlanır.
– Çeşitli mağara, dükkan gibi yerlere ailelerin ziyaret etmesi istenir.
yaşanır.
– Çeşitli meslekler grubundan veliler okula davet edilir. Kıyafetleri ile özellikleri
AİLE KATILIMI
– Çeşitli meslek kıyafetleri sergilenir.
– Slayt sunumla çeşitli meslek alanları tanıtılır.
– Okula çeşitli meslek köşeleri hazırlanır.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ
MART AYI (AYLIK) KAVRAMLAR
EĞİTİM ÇİZELGESİ
1. GÜN
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
Kare çizgiler
Daire
İnce - kalın
Temiz - kirli
Pembe
Sesli - sessiz
Alçak - yüksek
Hızlı - yavaş
Sağ - sol
1’den 6’ya kadar ra- Sert - yumuşak
kamları tanıma ve
Ön - arka - orta
ritmik sayma
Eşleştirme
Sivri - küt
Labirent çizgiler
Üçgen
Sıcak - soğuk - ılık
Şişman - zayıf
Uzak - yakın
boş - dolu
Altında - üstünde
– Helezon şekli kesme
Kahverengi
Genç - yaşlı
Açık - kapalı
Labirent çalışması
Canlı - cansız
7’yi tanıma
2. HATFA
1. HATFA
Dikdörtgen çizgiler
5. GÜN
– Sayıları birer birer Yanında - içinde - al- Nokta tamamlama
arttırma
tında - üstünde
3. HATFA
Tatlı ekşi
Aynı - farklı
Büyük - küçük
Eşleştirme
Ağır - hafif
Eski - yeni
4. HATFA
– Rakamlarla şekil – Olmayanı bul çalış- – Gözlem ve inceleme – Farklı olanı bulma 1 ile 7 arasında grupçıkarım
ması
çalışması
lama ve eşleştirme
yapma
44
NİSAN AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
PSİKOMOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Atılan topu tutar. Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri toplar, yan yana dizer, resim yapar, malzemeye elleriyle şekil verir. Nesneleri kopartır, yırtar,
nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar, çeker, gerer, kalemi
doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar.
Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde ritm çalışması yapar.
Göstergeleri: Bedenini ve nesneleri kullanarak ritm çalışması yapar.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1: Nesne / durum / olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Nesne / durum / olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne / durum / olaya yönelik sorular sorar.
Kazanım 2: Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne / durum / olayla ilgili tahminini söyler, ipuçlarını açıklar.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne / durum ya da olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen nesneyi gösterir.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne / varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, tadını, miktarını, yapıldığı
malzemeyi ve kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkların özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Birebir eşleştirir, ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları kullanım amaçlarına göre ve renklerine göre gruplar.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri: Nesne / varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Kazanım 15: Parça bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bütün ve yarım gösterir.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama işlemi yapar.
Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.
45
Göstergeleri: Atatürk’ün hayatı ile ilgili belli başlı olguları söyler.
Kazanım 22: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Getirdiği yenilikleri söyler.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken / şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle ve birleşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru olarak kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri vardır, kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür, sonlandırır, sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu ve düşüncesini söyler.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamını sorar. Sözcükleri hatırlar ve anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt ve eş anlamlı - eş sesli sözcükleri kullanır.
Kazanım 7: Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini / izlediklerini açıklar. Hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri / izledikleri ile ilgili sorular sorar, cevap verir, izlediklerini başkalarına anlatır.
Kazanım 10: Görsel materyelleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, açıklar, cevap verir, yorumda bulunur.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Yazılı materyaller hakkında konuşur, kendisine okumasını ister. Okumayı taklit eder.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3: Kendini farklı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün
özellikler ürünler oluşturur.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu anlar.
Kendi ülkesine ait kültür özellikleri söyler.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ya da rahatsız edici durumları söyler. Farklı biçimlerde düzenler. Çevresindeki
güzelliklere değer verir.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunları çözer.
Göstergeleri: Başkanları ile sorunları konuşarak çözer.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Çevresindeki eşyaları temiz ve düzenli kullanır, toplar, katlar, yerleştirir, toplar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Öğün zamanlarında yemek yer, yiyecek ve içecekleri istediği miktarda tüketir.
46
KAVRAMLAR
Renk: Mor, kırmızı, mavi, siyah, beyaz
Geometrik şekil: Kare, üçgen, daire, kenar, köşe, elips, dikdörtgen
Boyut: İnce - kalın / büyük - küçük / uzun - kısa / ileri - geri
Miktar: Ağır - hafif / tam - yarım / parça - bütün
Yön - mekanda konum: Önünde - arkasında - yanında - sağında - solunda
Sayı sayma: 1 ile 5 arası ritmik sayma - algılama - sayı kadar nesne gösterme
Duyu: Sivri - küt / pütürlü - kaygan / tatlı - tuzlu / acı - ekşi / sert - yumuşak
Zıt: Şişman - zayıf / açık - kapalı / hızlı - yavaş / aynı - farklı / doğru - yanlış
Zaman: Önce - şimdi - sonra / dün - bugün - yarın
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
∑ Turizm haftası (15 - 22 Nisan)
ALAN GEZİLERİ
OKUL VE AİLE KATILIMI
∑ Okulda gösterilen mavi ve kırmızının
∑ Matbaaya gezi
karımışı olan mor renkli eşyaları bul-
∑ Dünya kitap günü (23 Nisanı içine ∑ Kitapçıya gezi
maları için çocukların evde aileler ile
∑ 23 Nisan çocuk şenlik alanlarına ge- birlikte ev için araştırma yapmaları is∑ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk zi
tenir.
alan hafta)
bayramı
∑ Okul bahçesinde ve çevresinde yapılan çevre araştırmasının aileler tarafındanda yürüyüşe çıkılarak okul dışı
gözlemlemeleri yapmaları istenir.
∑ Okulda öğrenilen eş anlamlı kelime-
lerin ailelerinde çocuklarıyla beraber
tekrar edilmeleri istenir.
∑ Ailelerin evde çocuklarıyla beraber
çocukların odalarının değiştirilmesi istenir. Ortak çalışma yapılması istenir.
∑ Çocukların aileleri ile birlikte evde
salata yapmaları istenir. Marul yaprak-
larının çocukların elle parçalanması
sağlanır.
∑ Ailelerin kitapçıdan hikaye kitabı alması istenir. Ailelerin okuduğu hikaye
kitabının okulda çocuk tarafından resimlerle anlatılması istenir.
∑ Market ya da pazardan alınan alışve-
riş eşyalarının çocukların eline verilerek
hafif ya da ağır olup olmadığı sorulur.
∑ 23 Nisan şenliğinde çocukların okul
ve aile işbirliği altında “uçurtma şenliği”
olarak adlandırılıp özellikle babaların
çocukları ile birlikte uçurtma uçurtmaları istenir.
47
48
– Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
– Bu üçünü korumak için neler yapmalıyız?
– Su olmayan bir yerde hayat olur muydu?
– Toprak olmasaydı yaşamımz ve beslenmemiz olur muydu?
– Hava olmasaydı nefes alabilir miydik?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
liyiz.
– Havamızı - suyumuzu ve toprağımızı çok işi korumalıyız ve tasarruflu tüketme-
Zaman: Önce - şimdi - sonra / dün - bugün - yarın
Duyu: Sivri - küt / pütürlü - kaygan / tatlı - tuzlu / sert - yumuşak
Sayı sayma: 1 - 5 sayı arası nesne gösterme / algılama / 10 kadar sayma
Yön - mekanda konum: Önünde - arkasında - yanında - sağında - solunda
Miktar: Tam - yarım / parça - bütün / ağır - hafif
Boyut: İleri - geri / uzun - kısa / ince - kalın
Geometrik şekil: Kare - üçgen - daire - kenar - köşe - elips - dikdörtgen
Renk: Siyah - beyaz / gri
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ya da rahatsız edici durumları söyler.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
– Su yaşam kaynağımızdır.
– Hava - su - toprak insanın yaşamının en önemli varlığıdır.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerin / izledikleri hakkında
yorum yapar.
Kazanım 7: Dinlediklerinin (izlediklerinin anlamını kavrar)
Göstergeleri: Konuşmayı başlatır, sürdürür, sonlandırı, sohbete katılır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanılır.
DİL GELİŞİMİ:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
– Toprak yaşamın önemli bir parçasıdır.
- rüzgar)
– Havada çeşitli farklılıklar oluşur. (Kar - yağmur - sis - bulutlar - güneş - şimşek
becerileri geliştirme vurgulanacaktır.
rıntılara verilmesi, el - göz koordinasyonu, görsel hafıza, benzerlikler düşünce
Anahtar kavramlar: Ayrıntılama, görsel yoğunlaşma, bütünsel algı, dikkatin ay-
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
(Hava - su - toprak)
İLKBAHAR MEVSİMİ
NİSAN AYI EĞİTİM PLANI
49
– Çeşitli bilim ve fen çalışması
– Slayt gösterimi
– Toprak
– Hortum ve su
– Saksı - çiçekler
– Resimler
MATERYALLER:
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Bahar ile ilgili köşe hazırlanır.
– Slayt gösteriler hazırlanır.
– Park ve bahçelere gezi düzenlenebilir.
– Hava - su - toprakla ilgili köşe hazırlanır.
– Hava olaylarını gösteren resimler asılır.
– Su ile ilgili çeşitli resimler asılır ve bahçede saksıda çiçekler sulanır.
– Bahçede saksılara çiçekler düzenlenir.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ
DEĞERLENDİRME
– Çocuklara ailelerin bu konu ile ilgili çeşitli kitap okumaları istenir.
ları istenir. Doğa yerinde incelenir.
– 23 Nisan çocuk şenliğinde uçurtma şenliği olarak düzenlenip okulca katıma-
balkonlarında çocukları ile birlikte böyle bir çalışma yapmaları istenir.
– Okulda yapılan doğa çalışması ile ilgili olarak velilerinde kendi bahçe ya da
AİLE KATILIMI
NİSAN AYI (AYLIK) KAVRAMLAR
EĞİTİM ÇİZELGESİ
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
5. GÜN
Siyah
Kenar - köşe
Uzun - kısa
Elips
İleri - geri
İnce - kalın
Gece - gündüz
Eşleştirme
Önce - şimdi - sonra
Kesik çizgiler
Belirli şekilleri kopya- Kafiyeli kelimeler üret- – Gözlem - deney
lama
me
– 8’i tanıma
– Belirli şekilleri kesip
çıkarma
Ağır - hafif
Dikdörtgen
Parça - bütün
– Neden - sonuç iliş- Yatay çizgiler
kisi
Açık - kapalı
Problem çözme
Tatlı - tuzlu
Doğru - yanlış
Beyaz
Acı - ekşi
Hızlı - yavaş
Dik çizgiler
– Nokta birleştirme
Aynı sesle başlayan
kelimeler bulma
Şişman - zayıf
1 ile 7 arasında eş- Sivri - küt
leştirme ve gruplama
Dikkat - hafıza
yapma
Pütürlü - kaygan
Tam - yarım
2. HATFA
1. HATFA
1. GÜN
3. HATFA
– Aynı sesle biten
kelimeler türetme
4. HATFA
– Şekiller (tekrar)
50
Aynı - farklı
Sağında - solunda
– Verilen çizgileri kop- – Kağıdı farklı biçimde
ya etme
katlama
MAYIS AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2: Nesne / durum ya da olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne / durum ya da olayla ilgili tahminini söyler, ipuçlarını açıklar, gerçek durumu inceler. Tahmin ile gerçeği karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne / durum ya da olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne / varlığın adını, rengini, büyüklüğünü, uzunluğunu, şeklini, sesini, tadını, miktarını, yapıldığı malzemeyi ve kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. Rengine, sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları rengine ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkları özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları uzunluklarına ve büyüklüklerine göre sıralar.
Kazanım 10: Mekanında konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Mekanda konum alır. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Harita ve krokiyi kullanır.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler, benzeyen nesneleri gösterir. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi
söyler, tamamlar.
Kazanım 17: Neden - sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler, sonuçlarını açıklar.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.
PSİKO-MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar, çiftayak sıçrar, tek ayakla zıplar.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
51
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Değişik malzeme kullanarak yapar, nesneleri toplar, yan yana / iç içe / üst
üste dizer.
Malzemeleri keser, yapıştırır, katlar. Nesneleri kopartır, yırtar, sıkar, çeker, gerer, açar, kapar. Nesneleri takar, çıkarır.
Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde dans eder.
Göstergeleri: Bedenini ve nesneleri kullanarak ritm çalışması yapar, basit dans adımları yapar, dans eder.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar, konuşurken jest ve mimikleri kullanır, konuşmayı sonlandırır.
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinlediklerini / izledikleri ile ilgili sorular sorar, cevap verir, başkalarına anlatır. Resim, müzik, drama, şiir,
öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.
Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığını gösterir.
Göstergeleri: Başlangıç seslerini söyler. Sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükleri tanır.
Kazanım 10: Görsel materyelleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler, açıklar, sorular sorar, cevap verir.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Anne - babasının adını - soyadını - mesleğini söyler. Anne - babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerine söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce, hayallerini özgün yolla ifade eder.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özelliklerini inceler.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerlerini fark eder.
Göstergeleri: Sanat eserlerini inceler, duygularını açıklar, korunmasına özen gösterir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Sağlığı duruşu etkileyen yiyecekleri ve içecekleri kullanmaktan kaçınır. Görgü ve sağlık kurallarına özen
gösterir.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önemler alır.
Göstergeleri: Sağlığını korumak için yanması gerekenleri söyler.
52
KAVRAMLAR
Renk: Kırmızı - sarı - turuncu - yeşil - mor - pembe - kahverengi - gri
Geometrik şekil: Daire - üçgen, kare, dikdörtgen, elips, çember
Boyut: Büyük - küçük, uzun - kısa, dar - geniş - derin - sığ
Miktar: Az - çok / parça - bütün - çeyrek / tam - yarım
Sayı sayma: 1’den 8’e kadar ritmik sayma
Yön - mekanda konum: Yüksek - alçak - altında / yanında - ortasında - üstünde / arasında - içinde - dışında / sağda solda
Duyu: Tatlı - tuzlu - acı - ekşi - sıcak - soğuk
Zıt: Eğri - doğru / hızlı - yavaş / kirli - temiz
Zaman: önce - sonra / dün - bugün - yarın / sabah - akşam
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
ALAN GEZİLERİ
– Trafik ve ilkyardım haftası
∑ Tabiat gezileri
∑ Anneler günü (2. pazar)
∑ Müze gezisi
OKUL VE AİLE KATILIMI
∑ Okulda Anneler günü kutlama partisine katılır.
∑ Okulda çocuklarla engelliler haftası
∑ Engelliler haftası (10 - 16 Mayıs)
ile ilgili sohbet düzenlenir. Ailelerinde
∑ Müzeler haftası (18 - 24 Mayıs)
çocuklarla engellilerin yaşamı ile ilgili
sohbet düzenlenmesi istenir.
∑ Notlar aracılığıyla ailelerden çocuk-
larıyla beraber müzeye gezi düzenlemesi istenir.
53
54
Zaman: önce - sonra / dün - bugün - yarın / sabah - akşam
Yön - mekan konum: Yüksek - alçak / yanında - ortasında - altında - üstünde /
arasında - içinde - dışında / sağda - solda
Sayı sayma: 1 - 8 arası ritmik sayma
Miktar: Bütün - çeyrek - yarım / tam - yarım - parça - bütün
Boyut: Derin - sığ / dar - geniş / uzun - kısa
Geometrik şekil: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen, elips, çember
– Gazete - dergi - kitap gibi araçlarla bilgi alabilir miyiz?
– Sizce gazete - dergi - kitap gibi araçlar nelerden ve nasıl elde edilirler?
Renk: Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mor, pembe, kahverengi, gri
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Kullanım amaçlarına, özelliğine göre gruplar.
– Telefon, bilgisayar gibi araçlarla haberleşebilir miyiz?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
– Elektronik iletişim araçları plastik - mika gibi ürünlerden yapılır.
– Gazete - dergi - kitap gibi araçlarda doğal iletişim araçlarıdır.
iletişimdir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Rengine, sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
– İletişim dünya için önemlidir.
– Telefon, bilgisayar, televizyon, radyo, tablet gibi araçlar elektrik ve elektronik
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşitler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıklarına göre eşleştirir.
Göstergeleri: Tahminini söyler, ipuçlarını açıklar, gerçek durumu inceler.
Kazanım 2: Nesne / durum ya da olayla ilgili tahminde bulunur.
KAZANIM VE GÖSTERGELER
– Birbirimiz ile görüşebilmek için çeşitli iletişim araçlarına ihtiyacımız vardır.
– Bilgi sahibi olmamız için çeşitli haberlere ihtiyacımız vardır.
koordinasyonu, düşünce becerisini geliştirme vurgulanacaktır.
Anahtar kavramlar: Görsel ayrımlaştırma, bütünsel algı, görsel hafıza, el - göz
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
İLETİŞİM ARAÇLARI
MAYIS AYI EĞİTİM PLANI
55
– Kağıt toplama kutusu (geri dönüşüm)
– Çeşitli dergi - kitap - mecmua gibi görsel araçlar
– Telefon - televizyon - bilgisayar gibi elektronik araçlar
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Slayt gösterimler hazırlanır.
– Çeşitli dergi - mecmualar okula istenebilir ve karşılaştırılması sağlanabilir.
– Matbaa gibi yere gezi düzenlenebilir.
– Elektronik eşya mağazasına gezi düzenlenebilir.
– Elektronik araçlar ve doğal iletişim araçları ile ilgili çeşitli görseller oluşturulur.
– Sınıfta konu ile ilgili geçici köşeler hazırlanabilir.
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
DEĞERLENDİRME
– Anneler günü kutlama partisi düzenlenir.
– Müze gezilmesi tavsiye edilir.
Rehabilistasyon merkezlerine “yardım edelim” çalışması yapılması istenir.
– Okulda çocuklarla birlikte işlenen “ENGELLİLER HAFTASI” ile ilgili çeşitli
anlatması istenir.
– Okulda öğrenilen bilgilerin evdede aile tarafında ev içindeki elektronik araçları
AİLE KATILIMI
MAYIS AYI (AYLIK) EĞİTİM ÇİZELGESİ
KAVRAMLAR
1. GÜN
2. GÜN
Beyaz - siyah
Yüksek - alçak
14243
Eğri - doğru
4. GÜN
Elips
5. GÜN
Dar - geniş
1’den 8’e kadar ritmik az önce - az sonra
sayma ve algılama
Tam - yarım
çalışması
Sıcak - soğuk - ılık
Büyük - küçük
Dün - bugün - yarın
Sabah - öğle - akşam Uzun - kısa
Yıllar
– Farklı kelimeleri bulma
Kahverengi
Dar - geniş
– Dikkat - Hafıza
İçinde - dışında
gri
Az - çok
– Hatırlama
en az - en çok
Derin - sığ
– Aylar
Yarım - tam
Çember
Uzak - yakın
Acı - ekşi
Tatlı - ekşi
Haftalar
– Günler
Hızlı - yavaş
Altında - üstünde - or- Sivri - küt
Solda - sağda
tasında
– Aynı kelimeleri söy- 9 rakamını tanıma
leme
3. HATFA
2. HATFA
1. HATFA
3. GÜN
4. HATFA
Günler
56
HAZİRAN AYI EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH:
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Göz teması kurar, jest ve mimik kullanır, konuşma başlatır, sürdürür, sonlandırır, sohbete katılır, konuşmayı başlatır. Duygu, düşünce hayallerini söyler.
Kazanım 7: Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir, yorum yapar, sonuç çıkarır.
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinlediklerini / izlediklerini ilgili soru sorar, cevap verir.
Dinlediklerini ve izlediklerini resim, müzik, drama, şiir gibi çeşitli yollarla sergiler.
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Tek ayak üzerinde durur, sıçrar, zıplar.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Atılan topu eli ile tutar. Topa ayakta vurur. Raket - sopa ile
basit topa vurmaya çalışır.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1: Nesne / durum / olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne / durum / olaya odaklanır.
Sorular sorar, ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye, geriye, doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları adını, rengini, şeklini, uzunluğunu, dokusunu, büyüklüğünü, tadını, miktarını, kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özeliklerini söyler.
57
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir, anlamını söyler.
Kazanım 15: Parça - bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. (bütün - yarım)
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler, nesne ayırır.
Kazanım 17: Neden - sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Kazanım 20: Nesne / sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Sembolleri sayar, grafik üzerinde gösterir.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu / olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri: Olumlu ya da olumsuz duygularını ifadeler kullanarak açıklar.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istek gösterir, yerine getirir.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ya da rahatsız edici durumları söyler, farklı biçimlerde düzenler, güzelliklere
değer verir.
ÖZBAKIM BECERİLER
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri: Kendisi için dinlendirici etkinlikleri seçer, katılır.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli durumları söyler, önlemler alır, yardım ister.
58
KAVRAMLAR
Renk: Ana ve ara renkler
Geometrik şekiller: Tüm şekiller
Miktar: Parça - bütün - çeyrek / Tam - yarım / 4 parça 1 bütün
Sayı sayma: 1 ile 10 arası ritmik sayılar
Duyu: Kaygan - pütürlü / ıslak - kuru
Zıt: Hızlı - yavaş / düz - yamuk / şişman - zayıf
Zaman: Yıllar - aylar - haftalar - günler / gece - gündüz
BELİRLİ GÜN ve HAFTA
ALAN GEZİLERİ
OKUL VE AİLE KATILIMI
∑ Çevre koruma haftası (haziran ayının ∑ Çevre alan gezileri (Park ve bahçeler) ∑ Okulda işlenen çevre koruma haftası
2. haftası)
∑ Babalar günü 2 hafta (pazar)
∑ Yıl sonu etkinliği
∑ Hayvanat bahçesine gezi
∑ Akvaryuma gezi
kavramında çocukların aileleri ile bera-
ber (çiçek dikme - çevre mıntıka temizliği - ağaç dikme) gibi çalışmalara katılmaları istenir.
∑ Okulda ailenin ve ailede babanın ro-
lü üzerine çalışma ve sohbet düzenlendikten sonra çocuğundan babası ile
yaptığı bir resim etkinliğini okula getirmeleri istenir.
∑ Yıl boyunca okulda hazırlanan ve
yapılan sanat etkinliği gibi çalışmaların
bahçede sergilenmesi ve bu sergiye
ailelerin katılmaları istenir.
∑ Okulda gelişim raporu alma günü düzenlenir.
59
60
5.Hayvanlarla ilgili çalışmaya katılmalı mıyız?
4.Hayvanları korumak için neler yapmalıyız?
3.Etrafımızı inceleyip uyarmalı mıyız?
2.Çevresi güzelleştirme ve korumadaki olması gerekenler neler olmalıdır?
1.Çevreyi korumak için neler yapmalıyız?
Öğretmen soruları uyarıcıları:
Zaman: Yıl - hafta - gün - aylar / gece - gündüz / sabah - akşam / öğle vakti
Zıt: Düz - yamuk / hızlı - yavaş / şişman - zayıf
Duyu: Kaygan - pütürlü / ıslak - kuru
Sayı sayma: 1 ile 10 arası sayma, gruplama - eşleştirme
Miktar: Tam - yarım / 4 parça - bir bütün
Geometrik şekiller: Tüm şekiller
Renk: Tüm ana ve ara renkler
KAVRAMLAR
Göstergeleri: Sorular sorar, cevap verir.
Kazanım 8: Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
– Çevreyi korurken hayvanlarla ilgili çalışma yapma
– Hayvanlara eziyet etmeme, onları koruma
Göstergeleri: Yorum yapar, sonuç çıkarır.
Kazanım 7: Dinlediklerini / izlediklerinin anlamını kavrar.
– Çevreyi temiz tutma çabalarımız (çöp atmama - yere tükürmeme gibi)
– Çevreyi güzelleştirme ve sahiplenme
Göstergeleri: Göz teması kurar, konuşma başlatır, sürdürür, sonlandırır, sohbete katılır, konuşma başlatır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
sel yoğunlaşma, dikkat süresi artışı, görsel hafıza, bütünsel algı vurgulanacaktır.
– Çevreyi koruma ile ilgili duyarlı olmalıyız.
DİL GELİŞİMİ:
KAZANIM VE GÖSTERGELER
Anahtar kavramlar: İşitsel ayrımlaştırma, işitsel dikkat, görsel yoğunlaşma, işit-
NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
(TATİL)
YIL SONU
HAZİRAN AYI EĞİTİM PLANI
61
– Çeşitli hayvanlar maketleri ve nesli tükenmiş hayvan fosilleri olabilir.
– Temizlik ve çevrecilikle ilgili broşürler posterler toplanmalıdır.
– Bitkiler, doğa ile ilgili görseller
– Çeşitli çevre ile ilgili resimler
NE ÇEŞİT KAYNAKLAR TOPLANMALIDIR
– Akvaryum(dev)’a gezi düzenlenebilir.
– Çevrecilikle ilgili görseller toplama
– Hayvanat bahçesine gezi düzenleme
– Slayt sunum hazırlama
– Çevredeki hayvanlarla ilgili görseller oluşturma
– Çevre ile ilgili gezi - gözlem yapmak
– Sınıfta konularla ilgili geçici köşe hazırlamak
EN İYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
DEĞERLENDİRME
aileleri ile birlikte katılmalar istenir.
– Yıl boyunca yapılan etkinliklerin okul bahçesinde sergilenmesinde çocukların
tığı bir resmi okula getirmeleri istenir.
– Okulda babalar günü ile yapılan etkinliğin evdede çocukların babaları ile yap-
ğine katılmaları istenir.
– Okulda işlenen çevre ile ilgili çocukların aileleri ile birlikte fidan dikme etkinli-
AİLE KATILIMI
HAZİRAN AYI (AYLIK) EĞİTİM ÇİZELGESİ
KAVRAMLAR
2. GÜN
Ana renkler
Yıllar - aylar
– Doğru - yanlış
Mutlu - üzgün
– Hatırlama
– Dikkat - hafıza
– Çiğ - pişmiş
– Ara renkler
Haftalar - günler
– Genç - yaşlı
Şaşkın - kızgın
3. GÜN
4. GÜN
5. GÜN
1 ile 10 arası ritmik Tüm şekillerle serbest Dairesel çizgiler
sayma ve algılama çalışma
Canlı - cansız
çalışması
Yüksek - alçak
Benzer - farklı
Tüm şekillerle serbest Çizgi alıştırmaları
çalışma
Parti
– Şişman - zayıf
4. HATFA
3. HATFA
2. HATFA
1. HATFA
1. GÜN
62
Gelişim raporlarının
verilmesi
Download

2014-2015 minik tavşancık yıllık plan