MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH: EYLÜL
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
ÖĞRETMEN ADI:
AYLAR
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
EYLÜL
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da
eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini, şeklini, büyüklüğünü,
uzunluğunu, dokusunu, kokusunu, tadını söyler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına,
rengine göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları şeklini ayırt eder,
karşılaştırır.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü
gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları
önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini
ayarlar.)
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi,
birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri
anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili
sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini resim, yoluyla sergiler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Çift ayak
sıçrayarak belli bir mesafeye ilerler.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol
eder. Atılan topu elleri ile tutar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan
kaba boşaltır. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Malzemelere elleriyle şekil verir Kalemi doğru tutar, kalem
kontrolü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim
eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri art arda yapar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine
yönelik işleri yapar.)
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme açar, kapar.)
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle
kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün
zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.)
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun
araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanır. (Göstergeleri: Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini, duyuşsal
özelliklerini söyler.)
Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını söyler.)
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade
eder.)
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek
için çaba gösterir.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği
sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde
düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler.)
Kazanım 15. Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.)
KAVRAMLAR
RENK: Kırmızı
GEOMETRİK ŞEKİL: Daire
BOYUT: Büyük-Küçük
MİKTAR:
YÖN/MEKÂNDA KONUM:
SAYI/SAYMA:
DUYU: Koku, Yumuşak-Sert, Sesli-Sessiz
DUYGU: Üzgün, Mutlu
ZIT: Dik-Yatay-Çapraz, Eski-Yeni, Düzenli-Dağınık
ZAMAN: Mevsim (Sonbahar), Önce-Sonra
AYIN DEĞERİ: Sorumluluk-Duyarlı olmak
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
ALAN GEZİLERİ
İlköğretim Haftası
Okul gezilir.
DEĞERLENDİRME:
AİLE KATILIMI
Evdeki eski ve yeni eşyaları
belirleme, evde bulunan ve
çocuğun kullandığı eşyaların
yerlerini söyleme oyunu oynanır.
Kırmızı kıyafetleri bulma oyunu
oynanır.
Aile ile pazar gezilebilir.
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 08.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Neşeli Balonlar” isimli bireysel Türkçe, oyun etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
NEŞELİ BALONLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-OYUN (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini
ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve
mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim
eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri
art arda yapar.)
MATERYALLER:
Renkli balonlar, asetat kalemi, dans müziği (DVD)
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
08.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıf öğretmeni yanında getirdiği büyük ve renkli balonu
poşetinden çıkartarak çocukların ilgilerini çekmeye çalışır.
Balona asetat kalemiyle komik bir yüz çizer ve çizdiği bu
yüze bakarak “Merhaba ben ............................ sınıfının
öğretmeniyim. Beraber oynayalım mı?” diyerek balonla
biraz oynar. Bu sırada kendisini izleyen çocuklara balon
isteyip istemediklerini sorar. Öğretmen bir kâse içine
sınıf sayısından daha fazlaca balon hazırlamıştır. Her
çocuk sırayla gelerek istediği renkteki balonu seçer.
Balonlar şişirilir. Çocuklar balonlarıyla oynamaya
başladıkları sırada “Bir dakika çocuklar, sizin
balonlarınızda bir eksiklik var fark ettiniz mi?” denilerek
çocukların tahmin etmeleri istenir. Daha sonra her balona
çocukların isteklerine göre yüz çizilir ve hareketli bir
müzik eşliğinde balonlarla oynanır.
(Dans sonunda her çocuk balonuna bir isim bularak bunu
sırayla paylaşabilir. Top ile Arkadaşlarımın İsimleri oyunu
oynanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Aile, bugün sınıfta bir sürü balon gördüğünü ve balonlarla
oynanan oyunu merak
ettiğini söyleyerek okuldaki günü ve oynadıklarını
anlatmasını isteyebilir.
DEĞERLENDİRME:
 Balonlarla neler yaptık?
 Balon oyunumuzu nasıl buldunuz?
 Bu oyunu tekrar oynamak ister misiniz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 09.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kukla Yapıyorum” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KUKLA YAPIYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat
edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi
söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.
Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı
çözüm yolları önerir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni
olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar
ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun
olarak kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini / izlediklerini açıklar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser, yapıştırır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu,
düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında
kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını
açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının
duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
MATERYALLER:
Daire şeklinde eva süngeri, ip, pul, yapıştırıcı, atık kumaş parçaları, tahta
çubuk; pandomim-interaktif etkinlik (DVD).
SÖZCÜK: Arkadaş, çomak kukla, tanışma
KAVRAMLAR:
Duygu: Mutlu, üzgün
UYARLAMA:
09.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıf öğretmeni bir gün önce kendilerini
kapıda karşılayan çomak kukla “Mutlu”yu
çıkartır ve onun ağzından çocuklarla sohbet
eder. “Okula alışabildiniz mi?, Okulda neler
yapmaktan hoşlanıyorsunuz?, Arkadaşlar
edindiniz mi?” gibi sorular sorar ve kendisinin
bu okula yeni geldiğini, arkadaşlarının eski
okulunda kaldığını ve kendisini yalnız
hissettiğini anlatarak çocuklardan yardım
ister. Öğretmen çocuklara, Mutlu’ya nasıl
yardım edebileceklerini sorar ve gelen
cevapları dinler. Mutlu için yeni arkadaşlar
hazırlama önerisi getirir. Mutlu’nun bir çomak
kukla olduğunu söyler ve çomak kukla için
gerekli malzemeleri tanıtır. Daha önceden
hazırladığı daire şeklindeki eva süngerlerini ve
atık materyalleri dağıtarak çocukların kendi
kuklalarını yapmaları için rehberlik eder.
Kuklaların yapımı bittikten sonra her çocuk
kuklasına bir isim bulur ve yeni kuklalar
sırayla Mutlu ile tanışırlar.
Mutlu temalı pandomim hep birlikte seyredilir.
Çocukların pandomime ait tahminleri alınır.
Gerekirse pandomimin ipuçlu hâli de
seyredilir. Pandomimden hareketle “mutlu” ve
“üzgün” duygu durumları hakkında sohbet
edilir.
(Oynanan tanışma oyunlarından birisi Mutlu ve
yeni arkadaşları için tekrarlanır. Çocuklar
kuklalarını tanıtırlar. Mutlu ve üzgün
kavramlarıyla ilgili interaktif etkinlikler
uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Ailece bir çomak kukla hazırlanarak okulda
tanıtılabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikle ilgili neler söylemek
istersiniz?
 Okula ilk geldiğinizde arkadaşlarınız
olmadığı ve evde ayrı olduğunuz için siz de
kendinizi Mutlu gibi üzgün hissettiniz mi?
 Okulda arkadaş edinmeye başladınız mı?
Kimlerle arkadaş oldunuz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 10.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Eski Minder” adlı bütünleştirilmiş müzik ve oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ESKİ MİNDER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MÜZİK-OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu,
hızını ve şiddetini ayarlar.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri
açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
MATERYALLER:
Eski minder şarkısı, interaktif etkinlikler (DVD), şiirtekerleme (DVD), pandomim (DVD).
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Eski-yeni
UYARLAMA:
10.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara el ele tutuşarak halka olmalarını söyler.
“Şimdi size bir şarkı söyleyeceğim daha sonra birlikte
tekrarlayacağız.” diyerek “Eski minder /yüzünü göster
/göstermezsen bir poz ver/ güzellik mi çirkinlik mi havuz
başında heykellik mi” diyerek şarkıyı söyler. Çocuklarla
birkaç kez şarkı tekrarlanır. Çocuklar arasından bir gönüllü
ebe olarak seçilir. Şarkı söylenerek ebenin etrafında
dönülür. Şarkı bittiğinde ebeye “Güzellik mi? Çirkinlik mi?
Havuz başında heykellik mi?” soruları sorulur. Ebenin
cevabına göre çocuklar poz verirler. Oyun, çocuklar sıkılana
kadar devam edebilir. Oyun bittikten sonra eski ve yeni
materyaller masanın üzerine yerleştirilir. Çocuklar eski
eşyaları sınıfta hazırlanmış eski merkezine yeni eşyaları da
yeni merkezine götürürler.
(Çocukların sevdiği, yöresel ve bildiği bir oyun oynanabilir.
DVD’den eski-yeni kavramıyla ilgili interaktif etkinlik
uygulama yapılabilir. Yapılan etkinlikler üzerinden kavramlar
hakkında sohbet edilebilir. DVD’den eski-yeni ile ilgili şiirtekerleme dinlenebilir. DVD’den eski-yeni ile ilgili pandomim
seyredilebilir.)
AİLE KATILIMI:
“Evinizdeki eski ve yeni eşyalarınız hakkında sohbet ediniz.”
notu evlere gönderilir.
DEĞERLENDİRME:
Öğretmen panoya eski ve yeni eşyaların resimlerinin
bulunduğu bir poster asar. Çocuklara aşağıdaki soruları
sorarak değerlendirme yapar:
 Eski minder oyunundan hoşlandınız mı?
 Tekrar oynamak ister misiniz?
 Resimdeki eski eşyaları gösterir misin?
 Resimdeki yeni eşyaları gösterir misin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 11.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sınıfım” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, fen, sanat büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SINIFIM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-FEN-SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili
tahminde bulunur. (Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek
durumu inceler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları
özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri:
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre
gruplar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle
kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz
cümle, soru cümlesi kurar. Cümlelerinde ögeleri
doğru kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması
kurar. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Sohbete katılır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
11.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıf öğretmeni çocukların istedikleri oyuncaklarla oynamaları için yeterli
süreyi tanıdıktan sonra sınıfta bu şekilde başka etkinlikleri
gerçekleştirmenin zorluğundan bahseder. Evlerinde bulunan bazı eşyaların
(kaşıklar, kitaplar, ayakkabılar, vs.) yerleri sorulur. Sınıftaki eşyaların
yerleri olduğu ve kullandıktan sonra yerlerine yerleştirmek gerektiği
anlatılır. Bu kısa bilgilendirmeden sonra her çocuğun sandalye alarak masaya
geçmesi sağlanır. Sınıf hâlâ toplanmamıştır. Herkese “dağınık sınıf” boyaması
dağıtılır. Çocukların boyaları dağınık oyuncakların arasından bularak
boyamaları istenir. Tamamlanan çalışmalar panoya asılır ve boyaları bulmanın
sıkıntılı olup olmadığı, dağınıklığın çocukların çalışmalarını etkileyip
etkilemediği ile ilgili kısa bir sohbet edilir. Çocuklarla her eşyanın nereye
koyulabileceği ile ilgili fikir alış verişi yapılır ve eşyaların yerleri çocukların
da görüşleri alınarak belirlenir. Sınıf öğretmeninin de eşliğiyle toplanır. Daha
sonra çocuklara “düzenli sınıf” boyaması dağıtılır. Boyaların yerleri belirlidir
ve çocuklar istedikleri rengi ve boya türünü dolaplardan rahatlıkla alırlar.
Etkinlik sonunda çocuklarla düzenli bir sınıfta çalışma yapmanın
kolaylıklarıyla ilgili sohbet edilir.
Düzenli-dağınık kavramlarıyla ilgili pandomim seyredilerek kavramlar
pekiştirilir.
(Çocuklar sınıflarının dağınık ve düzenli resimlerini çizip karşılaştırabilirler.
DVD’den düzenli-dağınık kavramıyla ilgili interaktif etkinliklerden uygulama
yapılabilir. Yapılan etkinlikler üzerinden kavramlar hakkında sohbet
edilebilir.)
toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir
araya getirir. Malzemeleri yapıştırır, değişik
şekillerde katlar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli
düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve
okuldaki eşyaları özenli kullanır, toplar, katlar,
asar, yerleştirir.)
MATERYALLER:
“Dağınık sınıf” ve “düzenli sınıf” boyama
sayfaları, çeşitli özelliklerde boyalar,
interaktif etkinlikler (DVD), pandomim (DVD).
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Düzenli-dağınık
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Evde bulunan ve çocuğun kullandığı eşyaların yerlerini söyleme oyunu
oynanabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Sınıfımızda bulunan eşyaların oyun saatinden sonra yerlerine koymak
neden önemli?
 Eşyaların yerlerini belirlerken sizlerin de görüşlerini aldım, bu hoşunuza
gitti mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 12.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sıraya Girelim-Ellerimizi Yıkayalım” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SIRAYA GİRELİM-ELLERİMİZİ YIKAYALIM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını
uygular. (Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar, tuvalet
gereksinimine yönelik işleri yapar.)
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli
düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki
eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
(Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli
miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek
yemeye çaba gösterir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle
kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle,
soru cümlesi kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru
kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete
katılır. Konuşmak için sırasını bekler.)
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemelere
elleriyle şekil verir.)
MATERYALLER:
Değişik yerlerde sıraya girmiş insanların resimleri,
yoğurma maddeleri.
SÖZCÜK: Sıraya girmek
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
12.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Oyun saati bittikten sonra sınıf çocukların aktif katılımı ile düzenlenir.
Kullanılan oyuncakların ve materyallerin yerini bilmeyen çocuklara
öğretmen rehberlik yapar. Sınıfı düzenleme işi bitince çocukların u
biçiminde oturması sağlanır. Bu arada öğretmen sınıfın panosuna değişik
yerlerde sıraya girmiş insanların resimlerini asar. Bankada, fırının
önünde, postanede, otobüse binerken, el yıkarken sıraya girmiş
çocukların–insanların resimlerine dikkat çeker ve bu insanların ne
yaptıklarını sorar. Öğretmen, çocuklarla sıraya girmenin neden gerekli
olduğu hakkında sohbet eder. Sohbet sırasında aşağıdaki soruları
kullanarak çocukları yönlendirir.
 Nerelerde sıraya girmeliyiz?
 Neden sıraya girmeliyiz?
 Sıradayken nasıl davranmalıyız?
 Okulda ne zaman sıraya girmeliyiz? (El yıkamaya giderken,
yemekhaneye giderken, bahçeye çıkarken, servise binerken vb.)
Sohbet sona erdikten sonra sıraya girerek elleri yıkamaya gidilir.
Ellerini yıkayan çocuklar tekrar sıraya girerler, yemekhaneye (sınıfa)
geçilir. Kahvaltıda yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Kahvaltıdan sonra
tekrar el-yüz temizliği yapılarak sınıfa geçilir. Öğretmen masalara
geçen çocuklara yoğurma maddeleri dağıtır. İstedikleri gibi şekil
vererek oynamalarını ister.
(Yoğurma maddeleri ile oynamak istemeyen çocuklara farklı yerlerde
sıraya girmiş çocukların resimleri dağıtılarak boyamaları istenebilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Okulda ve sınıfta nasıl davranmalıyız?
 Sıraya girmek neden faydalıdır?
 Önümüzde hangi arkadaşımız vardı?
 Arkamızdaki arkadaşımızı hatırlıyor muyuz?
 El yüz temizliği nasıl yapılır?
 Neden temizleniriz?
 Neden yeterli beslenmeliyiz?
 “Beslenmezsek neler olur?” soruları ile değerlendirme tamamlanır.
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 15.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Okulumu Geziyorum” isimli alan gezisi ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
OKULUMU GEZİYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: ALAN GEZİSİ (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması
kurar. Konuşmak için sırasını bekler.)
MATERYALLER:
Okul ve bölümleri, oyun kartları.
SÖZCÜK: Müdür, rehber öğretmen, aşçı,
hizmetli
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
15.09.2014
Öğrenme Süreci
Öğretmen, çocuklara “Bugün birlikte okulu gezeceğiz.” der. Onların sıraya
girmelerine yardımcı olur. Okulu gezmeye müdür odasından başlanır. Okulun
müdürü kendisini tanıtır ve yaptığı işleri anlatır. Çocuklardan kendisini
tanıtmak ve soru sormak isteyenlere söz hakkı tanınır. Müdür yardımcısı,
rehber öğretmen odaları da aynı şekilde ziyaret edilir. İdari bölümün
tanıtımı yapıldıktan sonra diğer sınıflara kısa ziyaretler yapılır. Oradaki
öğretmenler kendilerini tanıtırlar. Yemekhaneye geçilir. Aşçı ve yardımcıları
ile tanışılır. Aşçılardan biri görevlerini anlatır. Tuvaletler ve bahçede
gezilerek buraların temizliği ve düzeninden sorumlu olan kişilerle tanışılır ve
görevleri hakkında bilgiler verilir.
“Gezilen yerlerin düzeni ve temizliğine nasıl katkıda bulunabiliriz?”
sorularının cevapları birlikte aranır. Tanışılan kişilere nasıl hitap edileceği
öğrenilir. Okulu gezerken çocukların sorularına dikkat edilir. Kendilerinin
yanıtlayabileceği sorularsa onlara nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklamaları için fırsat tanınır.
(Okul gezilebilir ancak müsait olmayan kişiler daha sonra sınıfa gelip
kendilerini tanıtabilirler. Mesleklerle ilgili oyun kartlarıyla oynanabilir. Oyun
sırasında ve sonrasında özellikle öğrenilen mesleklere vurgu yapılabilir.)
AİLE KATILIMI:
“Bugün okulumuzu gezdik. Okulda çalışan kişilerle tanıştık. Çocuğunuza bu
konuya yönelik sorular sorarsanız, konuyu pekiştirmiş oluruz.” yazısı
gönderilir.
DEĞERLENDİRME:
Öğretmen, sınıfa dönünce çocukların u biçiminde oturmalarını sağlar.
Çocuklara aşağıdaki soruları sorarak değerlendirme yapar:
 Okulda en sevdikleri yer neresidir?
 Müdürümüzün adı neydi? Ne iş yapar?
 Rehber öğretmenin adını hatırlıyor musunuz? Ne iş yapar?
 Okulumuzda diğer çalışanlar kimlerdi? İsimlerini hatırlıyor musunuz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 16.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Okuldan Korkan Kim?” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
OKULDAN KORKAN KİM?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi
gereken durum/olaya odaklanır. Dikkatini
çeken durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm
üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.)
MATERYALLER:
Fon kartonuna çizilmiş pelikan, fil, zürafa,
aslan, maymun ve kedi maske kalıpları,
makas, pul, yapıştırıcı, pandomim (DVD).
SÖZCÜK: Maske, heyecan, arkadaşlık,
sevgi, güven
KAVRAMLAR:
Duygu: Korku
UYARLAMA:
Küçük kas gelişimi makas kullanması için
yetersiz olan öğrenci yırtarak çalışabilir.
16.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, “Çocuklar, sizlere çok ama çok güzel bir hikâye anlatacaktım ama bu
hikâyeyi anlatabilmem için gereken maskeleri evde unutmuşum. Ne yapsak... Ne
yapsak... Tüh hem de çok güzel hayvan maskeleriydi... Pelikan, fil, zürafa, aslan...
Çok üzüldüm şimdi. Çocuklar ne yapalım siz ne dersiniz? (Çocukların cevapları
alınır, ‘Birlikte yapalım.’ ya da ‘Maske yapalım.’ cevabı beklenir.) Tamam, o zaman
benim yardım etmeyi seven öğrencilerim sizlerle gurur duyuyorum, o zaman ben
size şimdi hikâyeyi maskelerim olmadan anlatayım. Sizler de hikâyemizdeki
hayvanların isimlerine dikkat edin. Hangi hayvanların maskelerine ihtiyacımız
olacak acaba?” diyerek KİM KORKAR OKULDAN? (Neşeli Çocuklar 1, sayfa 38)
hikâyesi anlatılır. Hikâye sonunda öyküde geçen hayvanların isimleri sorulur ve
bir kâğıda not alınır. “Çocuklar aferin size, hikâyeyi çok güzel dinlemişsiniz,
bütün kahramanlarımızı hatırlıyorsunuz. O zaman haydi hikâyemizin maskelerini
birlikte yapalım.” diyerek fon kartonuna çizilmiş pelikan, aslan, fil, zürafa,
maymun ve kedi maske kalıplarını çocuklara dağıtır. Makas kullanımı ile ilgili
uyarı yapılır ve maskeler hazırlanır. Göz boşlukları öğretmen tarafından kesilir.
Kesimi biten maskelere uygun renkli pullar verilerek maskenin süslenmesi yapılır
ve biten etkinlikler kurumaları için panoya asılır.
(Maske yapımını bitiren öğrencilere boya kalemleri ve resim kâğıtları verilerek
hikâye ile ilgili resim yapması istenebilir. Korkmuş pandomimi hep birlikte
seyredilebilir. Çocukların pandomime ait tahminleri alınabilir. Gerekirse
pandomimin ipuçlu hâli de seyredilebilir. Pandomimden hareketle
“korku”/“korkmuş” duygu durumları hakkında sohbet edilebilir.)
AİLE KATILIMI:
Okunan hikâye ve öğrencinin yaptığı maske eve gönderilir ve aileden okunması,
hikâye hakkında çocuğu ile sohbet etmesi istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Unuttuğum maskeler için nasıl bir çözüm bulduk?
 Hikâyemizin kahramanı kim?
 Pelikan neden çok heyecanlıydı?
 Sen de aynı heyecanı hissettin mi?
 Okulumuzla ve sınıfımızla ilgili neler düşünüyorsun?
KİM KORKAR OKULDAN?
“Ayy çok heyecanlıyım çok!” diye bir sağa bir sola yürüyüp durdu pelikan. Dün akşamdan beri uyuyamamıştı. Bu
sabah ilk defa okula başlayacaktı ama okul nasıl bir yer hiç bilmiyordu. Servise binip okula giden arkadaşları fil,
zürafa, aslan ve maymunu görmüştü. Ama tam olarak nasıl bir yere gittiklerini bilemiyordu. Ya okul denen yerde
tuvalet yoksa. Ya sifon çekmeyi unutunca birileri kızarsa. Ya kimse benimle arkadaş olmazsa. Evden çok farklı oof
of ! Hem ya onu okulda unuturlarsa. Ayyyy düşündükçe daha çok heyecanlanıyordu.
Sarıldı annesi bir güzel ona, öpücük kondurdu yanağına. Aslında upuzun gaga ile öpüşmek çok kolay olmuyordu ama
olsun, bu onun sakinleşmesine yetmişti. Servis kapıya gelmişti bile. Diğer çocuklarla birlikte eğlenceli bir yolculuk
yaptı. Hımm fena bir başlangıç sayılmaz...
Okul denilen yere gelmişlerdi bile. Bir sürü çocuk gördü kendi yaşında. Öğretmen, eh fena sayılmazdı başlarda.
Hatta günün sonunda ona bayıldığını bile düşündü pelikan, tıpkı annesi gibiydi. Bütün gün oynadılar, dans ettiler,
şarkı söylediler, resim yaptılar. Hiçbir şey korktuğu gibi olmadı. Arkadaşı kedi bir ara ağladı mır mır, annesini
özlemiş. “Ağlanacak ne var canım, bu okul çok eğlenceli.” deyip yatıştırdı onu. “Ben büyüdüm mü ne?” dedi kendi
kendine pelikan iyice bir kabartarak tüylerini.
Özlem Mumcuoğlu
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 17.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kâğıt Hamuru İle Ne Yapacağız?” isimli bireysel sanat etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KÂĞIT HAMURU İLE NE YAPACAĞIZ?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere
araç kullanarak şekil verir.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
(Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik
işleri yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün
özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.)
MATERYALLER:
Bir gün önce hazırlanan kâğıt hamuru, mukavva, pandomim (DVD),
interaktif etkinlikler (DVD).
SÖZCÜK: Sergi
KAVRAMLAR:
Duyu: Yumuşak-sert
UYARLAMA:
17.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen kâğıt hamurunun olduğu kabı tüm çocukların
görebileceği bir noktaya koyarak karışımı gösterir. İsteyen
çocukları karışımı karıştırmaları için fırsat verir.
Hazırlanan kâğıt hamuru 3 ya da 4 eşit parçaya ayrılır.
Sınıftaki öğrenciler de 3 ya da 4 gruba ayrılarak masalara
geçerler. Öğretmen her çocuğa eşit büyüklükte kâğıt
hamuru vererek bir süre serbest şekilde oynamalarını
izler. Bu sırada hamurun rengi, kokusu ve hamura
dokunduklarında hissettikleri hakkında sohbet edilir.
Hamurla oynamaya kısa bir ara verilir ve “Çocuklar bu
hamurun çok güzel bir sırrı var. Bu hamurla yaptığımız
şeyleri birkaç gün saklarsak onlar tıpkı bir oyuncak gibi
bozulmadan kalabilir. Yani sertleşir yumuşaklığını
kaybeder.” denilerek grup sayısı kadar daire şeklinde
kesilmiş (yaklaşık 30 cm. çapında) mukavvalar dağıtılır. Her
grupta yer alan öğrenci istediği şekli/objeyi hamurla yapar
ve bu mukavvanın üzerine yerleştirir. Biten çalışmaların
yanına öğrencilerin isimleri not alınır. Çalışmalar kurumaları
için uygun bir köşeye yerleştirilir. Çocuklara “Bu
çalışmalarımız kuruduğunda bir sergi yapıp okulumuzdaki
diğer öğrencileri davet edelim mi?” diye sorulur ve verilen
cevaplar not edilir. El temizliği için öğrenciler lavabolara
yönlendirilir.
(Yapılan çalışmalar eve gönderilip ailelerden bu çalışmanın
da içinde olduğu ve başka artık materyallerin de
kullanılarak bir proje çalışması yapmaları istenebilir.
Yapılan çalışmalar ailelerinde katılacağı bir sergi ile
sunulabilir. Yumuşak-sert temalı pandomim hep birlikte
seyredilebilir. Çocukların pandomime ait tahminleri alınır.
Gerekirse pandomimin ipuçlu hâli de seyredilir.
Pandomimden hareketle “yumuşak” ve “sert” kavramları
hakkında sohbet edilebilir. İlgili interaktif etkinlikler
uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:

Etkinlikten hoşlandın mı?

Eğer 1 gün beklemeyip hemen yapmak isteseydik
hamurumuz nasıl olurdu?

Yaptığın çalışmaya bir isim koymak ister misin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 18.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sessiz Oyun” isimli bütünleştirilmiş oyun ve Türkçe büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SESSİZ OYUN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Bütünleştirilmiş büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: İzlediklerini açıklar. İzledikleri hakkında yorum
yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
MATERYALLER:
Temizlik alışkanlıklarımız ile ilgili boyama sayfaları, boya, artık
materyaller, yapıştırıcı.
SÖZCÜK: Temizlik alışkanlıkları
KAVRAMLAR:
Zıt: Sesli-Sessiz
UYARLAMA:
Sınıfta hareketli bir öğrenci varsa ona, gösteri öncesi, yapılan
hareketleri çok dikkatli izlemesi belirtilir ve isterse izlerken
resim yapması için masaya oturması için izin verilir.
18.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar yer minderlerine rahat bir şekilde otururlar. Her
öğrencinin öğretmeni rahat bir şekilde görmesine özen
gösterilir. Öğretmen, “Tik tak tik tak saatine bak,
öğretmeni dikkatlice izleme saati başlayacak!” diyerek
öğrencilerin dikkatini çeker ve parmağıyla “Şşşşşttt!“
yaparak yere uzanır. Sırasıyla aşağıdaki davranışları
pandomim tekniği kullanarak yapar.
 Çalar saatin sesiyle irkilerek uyanma.
 Saate bakma, esneme, gerinme.
 Yataktan kalkma kapıya doğru yürüme.
 Geri dönüp eliyle alnına vurarak hatırlama ve yatağını
toplama.
 Kapıyı açma ve kapatma.
 Musluğu açma, yüzünü yıkama, aynada kendine bakma,
dişini fırçalama.
 Musluğu kapama, havlu ile yüzünü kurulama.
 Kapıyı açma ve kapatma.
 Kıyafet değiştirme.
 Kapıyı açma ve kapatma.
 Sandalyeye oturma (gerçek sandalye kullanılır).
 Hoş kokular duyma hareketi yapma.
 Kahvaltı yapma ve mutlu bir yüz ifadesi takınma.
 Doyma hareketi.
Öğretmen pozisyonunu koruyarak çocuklara neler
izlediklerini, izlediklerinden neler anladıklarını sorar.
İzlenenler hakkında sohbet edilir. Sohbet sonunda “Acaba
karnı doyan çocuk bundan sonra neler yapmış olabilir?” diye
sorulur. Önce sözel yanıtlar alınır ve verdiği cevapları
pandomim yaparak anlatmak isteyen öğrencilere teker
teker fırsat verilir. Her öğrenci gösteri sonrasında
alkışlanarak ödüllendirilir.
(Pandomim sanatı ayrıntılı bir şekilde tanıtılabilir. Pandomim
sanatçısı okula davet edilebilir.)
AİLE KATILIMI:
Velilerden evde uymak zorunda olduğumuz temizlik kuralları
hakkında sohbet etmeleri istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Sessiz kalarak neleri anlatabiliyoruz?
 Temizlik alışkanlıklarımızın bize yararları nedir?
 Ellerimizi yıkamazsak neler olabilir?
 Sabahları uyanınca neler yapmalıyız?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 19.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yüzü Tamamla” isimli bütünleştirilmiş oyun, sanat ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YÜZÜ TAMAMLA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-SANAT (Bütünleştirilmiş Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanır. (Göstergeleri:
Fiziksel özelliklerini söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Yazı tahtası, tahta kalemi, eşarp, DVD.
SÖZCÜK: Yüzümüzdeki organların isimleri
KAVRAMLAR:
Geometrik şekil: Daire
UYARLAMA:
19.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıf tahtasına ya da duvara asılan bir kâğıda, gözleri, ağzı,
burnu ve kulakları olan büyük bir surat resmi çizilir.
Öğrenciler bu tahtayı rahatça görebilecekleri bir şekilde
oturur. Öğrencilerle birlikte suratımızdaki organlar teker
teker söylenir ve her söylenen organ resimden silinir.
Öğretmen, “Gördünüz mü suratımız bomboş kaldı, haydi bir
oyun oynayalım ve bu suratta eksik kalan organları
tamamlayalım.” der ve isteyen öğrencileri teker teker
tahtaya alarak resmi tamamlatır. Ardından “Ama siz bunu
çok kolay yaptınız. Biraz zorlaştırmak istiyorum. Kimler
gözü kapalıyken suratımızı tamamlamak ister?” diye
sorarak öğrencilerin isteklerini kontrol eder. Öncelikle
öğretmen gözlerini bir eşarpla kapatarak suratı
tamamlamaya çalışır (Kasıtlı olarak organlar farklı yerlere
yapılır, komik çizilir.). Çizim bitince öğretmen gözlerini
açar ve çocuklarla birlikte ortaya çıkan resim hakkında
konuşur. Daha sonra istekli çocuklar ile gözler kapatılarak
etkinlik sürdürülür. Oyun bitiminde her öğrenciye boş
resim kâğıdı verilerek karşısında oturan arkadaşının yüzünü
çizmesi istenir. Biten resimlere çizenin ve çizilenin adı
yazılarak resimler panoya asılır.
(Tahtaya bir hayvan çizilerek kulağı ya da kuyruğu
çizilmeye çalışılabilir. Körebe oynanabilir. Daireyle ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI: Yapılan etkinlik mektup yoluyla aileye
bildirilir ve evde de benzer oyun oynayabilecekleri önerilir.
DEĞERLENDİRME:
 Oyundan hoşlandın mı?
 Gözün kapalıyken çizmek kolay mıydı?
 Arkadaşın seni nasıl çizmiş?
 Sen arkadaşını nasıl çizdin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 22.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kırmızı Dünyam” isimli fen ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KIRMIZI DÜNYAM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap
verir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini
güdüler. (Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için
çaba gösterir.)
22.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, “Acaba bu dünyadaki her şey kırmızı olsaydı
nasıl olurdu?” diye sorarak çocukların fikirlerini alır ve
öneriler getirir. “Evler kırmızı olsaydı mesela…” diyerek
kırmızıya boyanmış evler, “Ağaçlar kırmızı olsaydı mesela…”
diyerek kırmızıya boyanmış ağaçlar, “Köpekler kırmızı
olsaydı mesela…” diyerek kırmızıya boyanmış köpek
resimleri gösterir. Daha sonra gösterdiği bu kırmızı
nesneleri sınıfta farklı yerlere saklar. Çocuklara
“Kırmızılar nerede?” diye sorarak kırmızı nesneleri
bulmalarını ister. Bulunan nesneler daha önceden
hazırlanan Dünya fotoğrafının üzerine yapıştırılarak
Kırmızı Dünya oluşturularak asılır. Neşeli Çocuklar 1, sayfa
23 çalışılır.
(Çocuklar istedikleri nesne resimlerini kırmızıya boyayarak
dünya fotoğrafına yapıştırabilirler. Çocukların okula
kırmızı giysilerle gelmeleri sağlanarak “kırmızı günü”
yapılabilir. Kırmızı ile ilgili pandomim seyredilebilir, sohbet
edilebilir. Kırmızı ile ilgili interaktif etkinlikler
uygulanabilir.)
MATERYALLER:
Kırmızıya boyanmış nesne resimleri, interaktif etkinlikler (DVD),
Neşeli Çocuklar 1.
SÖZCÜK: Dünya
KAVRAMLAR:
Renk: Kırmızı
AİLE KATILIMI:
Evde de “Kırmızı evim” çalışması yapılabilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:

Kırmızı Dünya hakkında neler düşünüyorsunuz?

Evde de böyle bir çalışma yapmak ister misiniz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 23.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Bu Yemeği Kim Yaptı?” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, oyun ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BU YEMEĞİ KİM YAPTI?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-TÜRKÇE-OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili
tahminde bulunur. (Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla
kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında
göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Yönergeler
doğrultusunda yürür. Çift ayak sıçrayarak
belli bir mesafeye ilerler.)
MATERYALLER:
Mukavva/fon kartonu, makas, sebze
resimleri, boyalar, yapıştırıcı, oyun
kartları (Meslekler), interaktif etkinlikler
(DVD).
SÖZCÜK: Sebze, meyve, aşçı, taze
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
23.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Faaliyet öncesinde mukavvadan ya da fon kartonundan büyük bir tencere
hazırlanır ve değişik sebzelerin boyama sayfaları hazırlanır.
Öğrencilere yemek yapmak için nelere ihtiyaç olacağı sorulur. Alınan cevaplar
doğrultusunda sebze ve meyvelerin ayrımı yapılarak isimleri söylenir, hangileri ile
yemek yapıldığı sorulur. Öğretmen, tencereyi öğrencilere göstererek “Şimdi
sizinle muhteşem bir yemek yapacağız. Bu da tenceremiz. Bakalım... Hangi
sebzelere ihtiyacımız vardı? (Domates, patates, soğan, biber, pırasa, patlıcan
vb.)” diyerek faaliyete giriş yapar. Öğrenciler gereken malzemeleri söyledikten
sonra boyama sayfaları dağıtılır. Öğrenciler boyama sayfalarını boyar ve
sonrasında keserler. Kesilen sebzeler tencereye yapıştırılır. Tüm öğrenciler
kesme ve yapıştırma işini tamamladıktan sonra yapılan etkinlik panoya asılır.
Çocuklara “Yemeğimiz çok güzel görünüyor ama bu yemeğin bir ismi olmalı acaba
bu yemeğin adı ne?” diye sorularak yemeğin adı belirlenir.
“Bazı kişiler yemek yapmayı çok sever ve hep yemek yapar. Tıpkı az önce
yaptığımız gibi taze ve temiz sebzeleri kullanarak nefis yemekler yaparlar. Bu
kişilere aşçı denir. Aşçılar sağlıklı ve lezzetli yemekler yaparlar.” açıklaması
yapılarak meslek grubundan aşçılık tanıtılır.
Oyun alanına (sınıfın boş kısmına) çıkılarak halka olunur ve öğretmen “Ben bir
aşçıyım şimdi birbirinden güzel sebzelerim ile harika bir yemek yapacağım.” der
ve öğrencilerin farklı özelliklerini kullanarak onları halkasının ortasına alır.
(Kırmızı kazaklı domatesim gelsin, gözlük kullanan soğanım gelsin, mavi tokalı
biberim gelsin vb.) Tüm öğrenciler ortada toplanınca yemek karıştırılır.
(Öğrenciler kendi etrafında döner.) Yemek kaynamaya başlar (Öğrenciler zıplar.),
yemek pişer. Aşçı yemeğin tadına bakar “Mmmmm... Çok lezzetli tüm sebzelerim
harikasınız.” der ve öğrenciler alkışlanır.
Aşçı olmak isteyen öğrencilerin katılımı ile oyun sürdürülebilir.
(Boyanan sebzeler küçük küçük kırpılarak tencereye koyulabilir. Oyun sırasında
çocuklara sebze kartları takılabilir. Yapılan her yemeğe bir isim bulunabilir.
Okulda aşçı bulunuyor ise yanına gidilip araç-gereçleri ve kullanılan sebzeler
gösterilebilir. Meslekler ile ilgili oyun kartlarıyla oynanabilir. İlgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Bu akşam çocuğuz aşçı olsun ve sizin yardımınız ile bir meyve salatası hazırlasın.
DEĞERLENDİRME:
 Aşçı olmak ister miydin?
 Eğer bir aşçı olsaydın kime yemek yapmak isterdin?
 En çok hangi yemeği seversin?
 Etkinlikten hoşlandın mı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 24.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Çok Dikkatli Baktım” isimli bütünleştirilmiş matematik, kavram çalışması, sanat büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ÇOK DİKKATLİ BAKTIM
24.09.2014
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK-KAVRAM ÇALIŞMASI-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların
özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri:
Nesne/varlıkları şeklini ayırt eder,
karşılaştırır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi
doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri
istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Yüzük, küpe, boyama sayfaları, DVD, Neşeli
Çocuklar 1.
SÖZCÜK: Fark, eksik, bulmaca
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen bir elinin parmaklarına yüzük takar, diğer eline takmaz, bir
kulağına küpe takar diğer kulağına takmaz ve öğrencilere önce sağ elini daha
sonra da sol elini göstererek “Çocuklar acaba iki elim arasında bir fark
görüyor musunuz?” diye sorar. Yüzük cevabını alınıncaya kadar gerekli
yönlendirmeleri yapar. Daha sonra kulaklarını göstererek “Bu iki kulağımda
aynı boyda, aynı şekilde duyuyor ama yine aralarında bir fark var, bu fark
nedir acaba?” diyerek birinde küpe olduğu diğerinde olmadığı konusunda
dikkati çeker. Öğretmen, “Şimdi sizinle çok eğlenceli bir bulmaca sayfası
çözeceğiz. Bu bulmacamızda birbiri ile aynı gibi görünen iki resim var ama
dikkatli bakmamız gerekiyor. Çünkü üstteki resimde olan bazı şeyler alttaki
resimde yok.” diyerek Neşeli Çocuklar 1, sayfa 18’deki dikkat çalışmaları
sayfasını öğrencilerle birlikte çalışır. Yönergeler doğrultusunda sohbet edilir.
Çalışma sonunda üzerinde göz resmi çizilmiş ve altına ÇOK DİKKATLİ
BAKTIM yazılı olan yaka kartları çocuklar tarafından boyanır ve yakalarına
takılır.
(Aynı sayıda ve aynı renkte 2 grup Lego hazırlanır. (5 adet olması önerilir.)
Her defasında bir tanesi alınarak hangisini eksik olduğu sorulabilir. İlgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Yapılan etkinlik haber mektubu yolu ile ailelere bildirilir. Farklı bir fark bul
oyunu sayfası evlere gönderilerek evde oynamaları istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Oyundan hoşlandın mı?
 Bulmaca çözmekten hoşlandın mı?
 Gözlerimiz çok iyi görmesi için neler yapmalıyız?
 Gözlerimizin bozulmasını nasıl engelleriz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 25.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yapraklarını Döken ve Dökmeyen Ağaçlar” isimli Türkçe, sanat ve bütünleştirilmiş büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YAPRAKLARINI DÖKEN VE DÖKMEYEN AĞAÇLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE VE SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
(Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme
açar, kapar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle
kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru
cümlesi, birleşik cümle kurar.)
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Yönergeler
doğrultusunda yürür.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli
olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu
yerine getirir. Sorumluluklar yerine
getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
MATERYALLER:
Yağmurluk, şemsiye, sarı-kırmızı-yeşilkahverengi krepon, elişi kâğıtları, fotoğraflar,
yapıştırıcı, ağaç resmi çizilmiş kâğıtlar, DVD,
Neşeli Çocuklar 1.
SÖZCÜK: Rüzgâr
KAVRAMLAR:
Zaman: Mevsim (Sonbahar)
UYARLAMA:
25.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfın panosuna yapraklarını döken ağaçların yapraklarını
dökmeden önceki ve döktükten sonraki fotoğraflarını asar. Çocukların
dikkatlerini bu fotoğraflara çeker. Onlara, “Bu ağaçlarla tanışmak ister
misiniz?” diye sorar. Çocuklara ağaçların isimlerini söyledikten sonra
ağaçların önce yapraklı fotoğrafını incelemeleri için fırsat verir. Sonra her
ağacın yaprakları dökülmüş resmini incelemelerini ister. Resimleri
incelemeleri bittikten sonra “Bu ağaçlara ne olmuş?” diye sorar. Yapraklarını
döken ağaçların hangi mevsimde yapraklarını döktüğü hakkında konuşulur.
Sonbahar mevsiminde havaların nasıl olduğu, nasıl giysiler giydiğimiz üzerinde
konuşulur. “Bazı ağaçların yapraklarını dökmediklerini biliyor musunuz?” diyen
öğretmen çocuklara yapraklarını dökmeyen ağaçların isimlerini söyler ve
resimlerini incelemelerini söyler. İncelemesini bitiren çocuklara “Eğer bir
ağaç olsaydınız nasıl bir ağaç olurdunuz?” sorusunu sorar. Cevapları aldıktan
sonra benzer cevapları veren çocukları gruplar. Büyük bir kâğıda çizilmiş
ağaç resmini grup sayısı kadar çoğaltarak çocuklara verir. Her grup nasıl bir
ağaç olmak istiyorsa ağacını kâğıt yuvarlama tekniği ve artık materyallerle
tamamlarlar. Ağaçların gövdesi ve dalları için kahverengi krepon kâğıdı
kullanılabilir. Yapraklarını döken ağaç için bahçeden kurumuş yapraklar
toplanabilir. Sarı, kırmızı, kahverengi kâğıtlardan kesilmiş yapraklar
alternatif olabilir. Yapraklarını dökmeyen ağaçların gövdelerini yine
bahçeden toplayacağımız yeşil renkli yapraklar veya yeşil elişi–krepon
kâğıtlarından hazırlanmış yapraklarla tamamlayabilirler.
Etkinlikler panoya asıldıktan sonra öğretmen çocuklara aşağıdaki bilmeceleri
tekrar sorar:
Kapıyı açar/kapamadan kaçar (rüzgâr) Ayvalar sarardı mı?/gökyüzü karardı
mı?/okullar açılırken/göçmen kuşlar kaçtı mı? (Sonbahar) Neşeli Çocuklar 1,
sayfa 21. Bilmecelerin cevabı alındıktan sonra çevremizde görülen sonbahar
izleri hakkında sohbet edilir. Öğretmen, Yalvaç Ural’ın Tombul Rüzgâr şiirini
okur. Çocuklar isterse birlikte tekrar edilir. Neşeli Çocuklar 1, sayfa 22.
Bilmecelerden sonra Süpürgeler isimli hikâye okunur. Hikâye ile ilgili
aşağıdaki sorular sorulur: “Bu hikâyede süpürgeler sorumluluklarını yerine
getiriyor mu? Görevlerini yapmazlarsa ne olur? Bahçe ve sokak süpürgesi
neden üzgünler? Sokak süpürgesi kendini neden yorgun ve kirli hissediyor?”
Soruların cevabı alındıktan sonra Neşeli Çocuklar 1, sayfa 43 çalışılır.
(Sonbahar konulu şarkı dinlenilebilir. İlgili interaktif etkinlikler yapılabilir.)
AİLE KATILIMI:
Yalvaç Ural’ın şiirleri eve gönderilir. Çocukların aileleri ile birlikte şiirleri
okumaları hangisini sevdilerse ezberlemeye çalışmaları istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Günün sonunda çocuklar masalara otururlar ve Neşeli Çocuklar 1, sayfa
20’yi açmaları söylenir. Öğretmen kitabın genel bilgiler bölümündeki
soruları sorarak değerlendirme yapar:
 Yukarıdaki resimleri dikkatle inceleyin.
 Sonbaharda gerçekleşen olayları anlatan resmin yanındaki kutucuğu
boyayın.
 Sonbaharda yapraklarını dökmeyen ağaç var mı düşünün?
SOKAK SÜPÜRGESİ İLE BAHÇE SÜPÜRGESİ
Sabahın erken saatleriydi. Bahçeye dökülen yaprakları süpürdü. Sonra bahçe küreği ile birlikte, bahçe kapısının
yanındaki duvara dayadı sırtını.
Her taraf çok sessizdi. Uzun boylu, ince belli arkadaşını sokağın başında görünce sevindi.
Arkadaşı çok yorgun ve kirli görünüyordu. Üstelik çok da kötü kokuyordu.
Bahçe süpürgesi;
– Merhaba kardeşim, burada ne işin var, diye sordu.
Sokak süpürgesi tozlu ellerini göstererek;
– Ne işim olur! Çalışıyorum, dedi.
Kahverengi saplı bahçe küreği heyecanla;
– Ah! Şimdi ne güzeldir sokak sokak dolaşmak, yeni yerler görmek... Biz bu bahçede tıkılı kaldık, dedi.
Sokak süpürgesi, arkadaşının sözleri karşısında uzun uzun inleyip belini tuttu. Ayağıyla yerdeki tozları
havalandırarak;
– Ne eğlencesi! Hâlimi görüyorsun. İnsanların çöplerini toplamaktan belim büküldü. Keşke sonbaharda dökülen
yaprakları ve rüzgârın savurduğu tozları toplasam. Yapraklar hem temiz hem de hafifler. Oysa pis kokulu çöpleri
toplarken kirleniyorum, dedi.
Bahçe süpürgesi ve küreği, duyduklarına çok üzüldüler. Onlar, sadece bahçedeki yaprakları topluyorlardı. İkisinin
de üstü başı temizdi. Kötü de kokmuyorlardı.
Arkadaşlar, tam eski günlerden konuşmaya başlamışlardı ki çöpçü amca uzaktan göründü. Sokak süpürgesi üzülerek;
– Gitme vakti geldi, deyip gökyüzüne baktı. Gözleri, ağacın dallarında sallanan yapraklara takılı kaldı. İç çekerek;
– Umarım bir gün sadece yaprakları toplarız sokaklardan, dedi.
Bahçe küreği;
– Keşke insanlar bizi duysalar! Yerlere çöp atmasalar. O zaman, ne arkadaşımız bu kadar yorulurdu ne de çöpcü
amca, dedi.
Bahçe süpürgesi;
– Onlar, bizden önce kendilerini düşünmeliler. Yerlere çöp atarak hem çevreyi kirletiyor, hem de sağlıklarına zarar
veriyorlar, dedi.
O sırada, hafif bir rüzgâr esti. Ihlamur ağacının mis gibi kokan birkaç yaprağı daha düşüverdi. Bahçe süpürgesi;
– Hadi şunları toplayalım! Çok konuştuk, çalışma vakti geldi.
Kürek hemen yardımına gitti. Sokak işçisi olmadığı için şükretti. Süpürge ile birlikte tatlı nağmeler eşliğinde
bahçeyi süpürdüler.
Zeynep Yeşilmen, Erdem Çocuk
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 26.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kurumuş Yapraklar” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat ve büyük grup etkinliği
“Küçüklere Yardım Edebilirim” isimli okuma yazmaya hazırlık çalışması

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KURUMUŞ YAPRAKLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE VE SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
(Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme
açar, kapar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle
kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru
cümlesi, birleşik cümle kurar.)
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Yönergeler
doğrultusunda yürür.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
MATERYALLER:
Yağmurluk, şemsiye, yapraklar, DVD, Neşeli
Çocuklar 1.
SÖZCÜK: Rüzgâr
KAVRAMLAR:
Zaman: Sonbahar
UYARLAMA:
26.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfa üzerinde yağmurluk, şemsiye gibi sonbaharı anımsatan giysi
ve materyallerle girer. Çocuklara “Aaaa yağmurluğumu da çıkarmayı
unutmuşum, şemsiyem de açık kalmış.” diyerek dikkatlerini çeker. Çocuklara
“Acaba ne zaman yağmurluk giyeriz, yazın deniz kenarında olabilir mi?” gibi
sorular sorarak onların dikkatini sonbahar mevsimine çeker. Sonbahar
mevsiminde havaların soğuduğunu, rüzgârların esmeye başladığını,
yağmurların yağdığını çocukların aşağıdaki sorularla bulmasına yardımcı olur:
Şemsiyeyi hangi durumlarda kullanırız?
Ağaçlar yapraklarını ne zaman döker?
Uzun kollu kıyafetlerimizi neden giyeriz vb.
Öğretmen çocuklardan soruların cevaplarını aldıktan sonra üzerlerine palto,
mont gibi giysilerini giymelerini bahçede bir gezi yapacaklarını söyler.
Hazırlıklarını tamamlayan çocuklar sıraya girer ve bahçeye çıkılır. Bahçede
yürürken öğretmen çocuklara ağaçların nasıl göründüğünü, yaprakların ne
renk olduğunu, havanın sıcak mı soğuk mu olduğunu sorarak gözlem
yapmalarına yardımcı olur. Çocuklardan yere dökülen yaprakları toplamalarını
isteyen öğretmen yaprak toplama işi bittikten sonra sınıfa gireceklerini
duyurur. Sınıfa girince yapraklar bir sepetin içine bırakılır. Çocuklarla
minderlerin üzerine halka biçiminde oturulur. Öğretmen çocuklara aşağıdaki
bilmeceleri sorar:
Kapıyı açar/kapamadan kaçar (Rüzgâr)Ayvalar sarardı mı?/gökyüzü karardı
mı?/okullar açılırken/göçmen kuşlar kaçtı mı? (Sonbahar) Neşeli Çocuklar 1
sayfa 21.
Bilmecelerin cevabı alındıktan sonra bahçede görülen sonbahar izleri
hakkında sohbet edilir. Cahit Külebi’nin Sonbahar şiiri okunur. (Neşeli
Çocuklar 1, sayfa 22) Şiir okunduktan sonra öğretmen, kitabın 20. sayfasını
çalıştırır.
(Kurumuş yapraklardan bir sonbahar ağacı tanzim edilebilir. Sonbahar konulu
şarkı dinlenebilir. Enstrümantal müziği kullanılarak ritmik dans yapılabilir.)
AİLE KATILIMI:
Cahit Külebi’nin ve Yalvaç Ural’ın şiirleri eve gönderilir. Çocukların aileleri ile
birlikte şiirleri okumaları hangisini sevdilerse ezberlemeye çalışmaları
istenir. Neşeli Çocuk Aile Katılımı 1, sayfa 7 ev ödevi olarak gönderilir.
DEĞERLENDİRME:
Etkinliğimizin sonunda çocuklar masalara otururlar ve Neşeli Çocuklar 1,
sayfa 19’u açmaları söylenir. Öğretmen kitabın genel bilgiler bölümündeki
soruları sorarak değerlendirme yapar:
 Resimde anlatılan mevsimin adı ne?
 Mevsime uyumlu olmayan 3 özelliği bul ve yuvarlak içine al.
KÜÇÜKLERE YARDIM EDEBİLİRİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem
kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte
çizer.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin
anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine
getirir.)
MATERYALLER:
Kitap, kuru boya veya ispirtolu boya kalemleri,
boş kâğıtlar, DVD, Neşeli Çocuklar 1.
SÖZCÜK: Kardeş
KAVRAMLAR:
Zıt: Büyük-küçük
UYARLAMA:
26.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, Neşeli Çocuklar 1, 7. sayfayı açar. Sayfayı incelemelerini ister.
Öğretmen çocuklara aşağıdaki soruları sorarak sohbet eder:
 Kendinizden küçük kardeşiniz var mı? Kardeşleri olanlar, kardeşlerine
nasıl yardımcı oluyorlar?
 Kardeşiniz nasıl besleniyor?
 Bebekler neden biberonla beslenir?
Sohbet toparlandıktan sonra çocuklara, “Bebeğe yardım edelim ve onu
biberonuna götürelim.” diyerek çizgi çalışmasına geçer.
(Boş bir kâğıda sadece düz çizgiler çizerek resim yapabilecekleri anlatılır.
Çizgilerin arasını diledikleri renklerde boyayabilirler. Zıt kavramlarla ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir. Pandomim seyredilebilir, sohbet edilebilir.
Büyük-küçük kavramıyla ilgili şiir-tekerleme dinlenebilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:

Çizgi çalışmalarını yapmak zor mu?

Çizgilerle neler yapabiliriz?

Senden büyük kardeşin var mı?

Senden küçük kardeşin var mı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 29.09.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sonbahar” isimli bütünleştirilmiş fen, sanat, drama büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SONBAHAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN-SANAT-DRAMA (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
29.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini,
şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu,
sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını,
miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin
anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Çocuklarla beraber bahçeye çıkılarak sonbahara ait değişimler gözlenir ve
sonbahar yaprakları toplanır. Sınıfta her çocuk topladığı yaprakları sayar.
Öğretmen tek tek çocukların yapraklarını saymalarına yardımcı olur.
Yaprakların rengi, bahardakilerden farkı, dokusu ile ilgili sohbet edilir.
Daha sonra çocuklar sulu boya ile yapraklarının üzerlerini renklendirirler.
Renklendirdikleri yaprakları A4 kâğıdının ortasına yapıştırırlar. Son olarak
yapraklara el ve ayak çizilerek tamamlanır. Çocuklar dalında yaprak olurlar
ve sınıfta istedikleri şekilde konumlanırlar. Öğretmenin sonbaharla ilgili
yönergelerine göre ağaçta sallanırlar ve nihayet öğretmenin “Rüzgâr
sonbaharda iyice sertleşir ve ağaçlarda hiç yaprak kalmaz.” yönergesiyle
tüm çocuklar ağaçtan düşen yapraklar olarak sınıfta savrulurlar.
(Toplanan yapraklar ezilerek ağaç tamamlamada kullanılabilir. Sonbahar ile
ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili
sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini
resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli
yollarla sergiler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem
kontrolü sağlar.)
MATERYALLER:
Boya kalemi, sonbahar yaprakları, sulu boya, A4
kâğıdı, DVD.
SÖZCÜK: Kuru yaprak
KAVRAMLAR:
Zaman: Sonbahar (Mevsim)
AİLE KATILIMI:
Hafta sonu sonbaharı ve değişimleri gözlemlemek üzere kısa bir doğa
yürüyüşü yapılabilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Sonbaharda doğada nasıl değişimler gözlüyoruz?
 Yaprak toplamak hoşunuza gitti mi?
 Topladığınız yapraklar canlı mı cansız mı? Neden?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 30.09.2014
Yaş Grubu (ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Evim-Okulum-Sınıfım” isimli bütünleştirilmiş oyun ve Türkçe küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
EVİM OKULUM SINIFIM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN VE TÜRKÇE DİL (Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
(Göstergeleri: Kendisini dinlendiren
etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici
etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya
çıkabilecek sonuçları söyler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili
olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
30.09.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Yere birkaç metre aralıklarla iki çizgi çekilir. Oluşan üç alandan biri evim,
biri okulum diğeri de sınıfım diye adlandırılır. Öğretmen hangi alanın adını
söylerse çocuklar o alana koşarlar. Yanılan oyundan ayrılır. Yarım halka
biçiminde dizilmiş sandalyelerden birine geçer. Öğretmen yönergelerin
temposunu arttırarak veya ardı ardına aynı alanın adını söyleyerek
şaşırtmalarda bulunur. Tüm çocuklar sandalyesine geçince çocuklara yorulup
yorulmadıkları sorulur. Yorulunca neler yaptıkları hakkında sohbet edilir.
Dinlendirici etkinliklerin neler olduğu okulda yorulduğumuzda hangi
dinlendirici etkinlikleri yapabileceğimiz üzerinde sohbet edilir. Tüm bunlar
konuşulurken olumlu ve olumsuz duygularımızı sözel olarak ifade etmeye
çaba gösteririz.
(Dinlendirici etkinlikler ile yorucu etkinliklerin çeşitli resimleri üzerinden
sohbet edilerek okulda hangi alanlarda dinlendirici hangi alanlarda yorucu
etkinlikler yapılır sorusuna kısa bir geziyle cevap aranabilir.)
(Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel
ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını
olumlu davranışlarla gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma
hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.)
MATERYALLER:
Yere çizilen çizgiler.
SÖZCÜK: Dinlenme-dinlendirici etkinlikler
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
Kaynaştırma eğitimi kapsamında fiziksel
yetersizliği olan çocuğumuz varsa böyle bir
oyunu onun sınıfta bulunduğu sırada
uygulamamalıyız.
DEĞERLENDİRME:
 Oyunu sevdiniz mi?
 Oyunu oynarken en çok ne zaman yoruldunuz?
 Evde dinlenirken neler yaparsınız?
 Dinlenmediğinizde neler olabilir?
Download

Neşeli Çocuklar Eylül 2014 Yarım Günlük Plan