Slovenský zväz ochrancov
prírody a krajiny
ZO Trebišov
a
Mestské lesy Košice, a.s.
Obce Malá Lodina, Veľká Lodina
v súčinnosti s
OÚŽP Košice
a
Cieľ tábora: Prehĺbiť poznatky o
prírodných hodnotách územia, zoznámiť
sa s problematikou jeho ochrany, so
zámerom navrhnúť riešenia na
zveľadenie ochrany fauny a flóry,
prehĺbiť spoluprácu medzi SZOPK ,
ŠOP SR a úradmi ŽP
Ubytovanie: pod vlastnými stanmi
+ Rekreačné zariadenie Bokšov
á 5€ osoba /noc
- prihlásiť do 15. júla na nižšie uvedené
kontakty
v spolupráci s
Mesto Košice
ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany
prírody v Prešove
OÚŽP Košice - okolie
Stravovanie: individuálne z vlastných
zásob + bufet + možnosť dokúpenia v
obci
The Slovak Union of the Nature and
Landscape Protectors
Invitation to the
ODBORNÉ SEKCIE:
↸
XXXVII. East Slovak Camp
of Nature Protectors
- lesnícka
The participants will have an
opportunity to get to know the
countryside of national nature
reservations , Bokšov, Bujanov,
Sivec,Vysoký vrch and Vozárska
accommodation: own tents board:
individual
- botanická
- ornitologická
- herpetologická
Otvorenie tábora:
- entomologická
sobota –
27.07.2013 o 17.00 hod.
VÁS POZÝVAJÚ
NA
XXXVII.
Východoslovenský tábor
ochrancov prírody,
ktorý sa uskutoční pod záštitou
ministra ŽP SR Petra Žigu
a primátora mesta Košice Richarda
Rašiho v dňoch
27.07. - 02.08.2013
„Pod Bokšovom“
Malá Lodina,
Veľká Lodina
- krajinárska
- mykologická
Účastnícky poplatok -pri prezentácii:
20,- € za dospelú osobu
10,- € za dieťa, študenti, dôchodcovia
a registrovaní členovia SZOPK
Prihlášky: zašlite do 15. júla na adresu:
[email protected]
[email protected]
Telefonický kontakt - informácie:
Tel. +421917551805, +421911328396
e-mail:[email protected]
[email protected]
[email protected]
0905 970 668
[email protected]
0907 927 718
Využite:
možnosť prezentácie činnosti Vašej ZO
na paneloch (foto, diáky a pod.)
- chiropterologická
- geologická
Slowakischer Verband für Natur und
Landschaftschutz
Ω
-
speleologická
Einladung
- praktická ochrana prírody
XXXVII. das ostslowakische Lager
der Naturschutzer
Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit die Naturschönheiten des
Landschaftsschutzgebiet,Bokšov,
Bujanov, Sivec, Vysoký vrch und
Vozarska kennenlernen.
Unterkunft: in eigenen Zelten
Kost: individuell
- rezbárska
- detská
SPONZORI
Mestské lesy Košice, a.s
Mesto Košice
OMNI MARKET Malá Ida
NOTES Betliar, a.s.
AQUING, Košice , s.r.o.
ABCOM Košice, s.r.o.
Spoločnosť SHP Slavošovce, a.s.
Rakuščinec Tomáš
K – TOM Košice, s.r.o.
Bokšov - Lodina
SVP š.p., OZ Košice
VÝCHODOSLOVENSKÉ
TÁBORY OCHRANCOV PRÍRODY
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kríže
Sninské rybníky
Drienovské kúpele
Jelšavský Hrádok
Jánska dolina
Suchá dolina
Remetské Hámre
Kamienka
Borša
Krajná Bystrá
Hermanovce n/ T
Sigord
Košice
Regetovka
Štós
Červený Kláštor
Sninské rybníky
Dobšiná
Beša
Nálepkovo
Slavec - Gombasek
Kamenica
Choňkovce
Kojšov
Čierna Lehota
Juskova Voľa
Vyšná Pisaná
Úhorná
Hatfa
Dlhá Ves
Ski park Chlmec
Slanská Huta
Slovenský Raj - Podlesok
Nová Sedlica
Tatranská Lomnica
Rejdová
Informácie o tomto a predchádzajúcich
TOPoch nájdete na stránke:
www.vstop.sk
Spojenie:
Upozornenie:
Spojenie do obce Malá Lodina je v sobotu
možné len
XXXVII.
VÝCHODOSLOVENSKÝ
TÁBOR OCHRANCOV
PRÍRODY
VLAKMI:
Košice – Malá Lodina 27.7.2013
Odchod Košice:
Príchod Malá Lodina:
07:35
09:35
11:35
13:35
15:35
17:35
19:35
08:01
10:01
12:01
14:01
16:01
18:01
20:01
s medzinárodnou účasťou
Malá Lodina – Košice 2.8.2013
Odchod Malá Lodina:
Príchod Košice:
06:59
07:59
09:59
11:59
13:59
14:59
15:59
18:59
19:59
07:25
08:25
10:25
12:25
14:25
15:25
16:25
19:25
20:25
„Pod Bokšovom“
- možnosť prístupu a
parkovania vlastným autom
Malá Lodina,
Veľká Lodina
27.07. - 02.08.2013
Download

„Pod Bokšovom“ Malá Lodina, Veľká Lodina Q