28.08.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 659
Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Grafik Bölümü tarafından “GSF 110 Görsel
İletişim” seçmeli dersinin açılması hakkındaki 19.08.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararı
görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Grafik Bölümü tarafından “GSF 110 Görsel
İletişim” seçmeli dersinin açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına
karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 660
Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Grafik Bölümü tarafından açılması önerilen
“GSF 110 Görsel İletişim” seçmeli dersinin 01-02 şubelerinin bölüm içi olarak seçmeli ders
olarak Grafik Bölümü öğrencilerine, 03-04 şubelerinin ise Diş Hekimliği Fakültesi
öğrencilerine verilmek üzere 4 şube olarak açılması hakkındaki 19.08.2014 tarih ve 2014/17
sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Grafik Bölümü tarafından açılması önerilen
“GSF 110 Görsel İletişim” seçmeli dersinin 01-02 şubelerinin bölüm içi olarak seçmeli ders
olarak Grafik Bölümü öğrencilerine, 03-04 şubelerinin ise Diş Hekimliği Fakültesi
öğrencilerine verilmek üzere 4 şube olarak açılması uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim
Kurulu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 661
Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Bölümü bünyesindeki Anabilim dallarının 4 yıllık lisans programları hakkındaki 20.08.2014
tarih ve 2014-14 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz döneminden itibaren Orta Öğretim Fen ve Matematik
Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesindeki Anabilim dallarının 4 yıllık lisans programlarının karar
ekinde belirtildiği şekilde kabul edilmesi uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na
sunulmasına karar verildi.
Karar Ek -1 28.08.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 662
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
lisansüstü programlarında mevcut bazı derslere İngilizce
şube açılması hakkındaki
21.08.2014 tarih ve EKK/2014-20 sayılı kararı görüşüldü.
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki bazı
derslere İngilizce şube açılması önerisinin;
1- Söz konusu lisansüstü programların öğretim dili Türkçe olmasından dolayı zorunlu
derslerin dillerinin de Türkçe olması gerektiği bunun sonucu olarak zorunlu derslere ait
dilin İngilizce olamayacağı,
2- Ders dili Türkçe olan seçmeli derslere aynı kod altında İngilizce şubelerin açılmasının
karışıklıklara neden olacağı için İngilizce dilinde açılması istenen derslerin yeni bir kod ile
açılması gerekmektedir
yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda öneriniz üzerinde gerekli düzenlemelerin
yapılarak Eğitim Komisyonunda tekrar görüşülmek üzere iade edilmesine karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 663
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun İlk ve Acil Yardım
Programı’na “AYT 133 Hasta Güvenliği” dersinin seçmeli ders olarak açılması hakkındaki
02.09.2014 tarih ve 2014/231 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren İlk ve Acil Yardım Programı’na “AYT 133 Hasta
Güvenliği” ( 2 0 2 / 3 AKTS ) dersinin seçmeli ders olarak açılması uygun görülerek
Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Karar Eki 28.08.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 663
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun Odyometri
Programı’na “ODY 144 Engellilerde Sosyal Sorumluluk Projeleri” dersinin seçmeli ders
olarak açılması hakkındaki 02.09.2014 tarih ve 2014/232 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Odyometri Programı’na “ODY 144 Engellilerde
Sosyal Sorumluluk Projeleri” ( 1 2 2 / 3 AKTS ) dersinin seçmeli ders olarak açılması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Karar Eki 28.08.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 28.08.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 663
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’na “TDS 106 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları
Yönetimi” dersinin seçmeli ders olarak açılması hakkındaki 02.09.2014 tarih ve 2014/233
sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’na
“TDS 106 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi” ( 2 0 2 / 3 AKTS) dersinin
seçmeli ders olarak açılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar
verildi.
Karar Eki 28.08.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Download

28.08.14 tarihli Eğitim Komisyonu Kararları