AİT dersinin ara sınavı 25 Kasım 2014, Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde
gerçekleştirilecektir:
AİT 203-08 (01) 9.40 – 10.20
AİT 203-08 (02) 11.00 – 11.40
Dersi alan tüm öğrencilere önemle duyurulur.
Download

AİT Ara Sınavı Hakkında Bilgilendirme