06.11.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi : 06.11.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 695
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun Eczane Hizmetleri
Programının ikinci öğretiminin açılması hakkındaki 16.10.2014 tarih ve 2014/323 sayılı kararı
görüşüldü.
2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
bünyesinde Eczane Hizmetleri Programının ikinci öğretiminin açılması ve her yıl 30 öğrenci
alınması uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmek üzere, Üniversitemiz
Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 06.11.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 696
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim
Kurulu’nun Meslek Yüksekokulunda okutulmakta olan “HMY 277 Hızlı Prototipleme”
dersinin kodu ve kredilerinde, “HMY 275 Kaynak Teknolojisi” ve “HMY 147 Kesici Takım
Teknolojisi” derslerinin ise kodlarında değişiklik yapılması hakkındaki 17.10.2014 tarih ve
126 sayılı kararı görüşüldü.
2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek
Yüksekokulunda okutulmakta olan,
1- “HMY 277 Hızlı Prototipleme” dersinin kodunun “HMY 291” olarak, ( 2 2 3 / 4 AKTS )
olan kredilerinin ise ( 0 2 1 / AKTS 2 ) olarak düzeltilmesi,
2- “HMY 275 Kaynak Teknolojisi” dersinin kodunun “HMY 161” olarak, “HMY 147 Kesici
Takım Teknolojisi” dersinin kodunun ise “HMY 293” olarak değiştirilmesi
uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Karar Eki 06.11.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 06.11.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 697
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Akademik Kurulu’nun
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans programında yer alan bazı derslerin ders bilgi
paketlerinde güncellenme yapılması hakkındaki 08.10.2014 tarih ve 2014/ 8 sayılı kararı
görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü lisans programında yer alan ve karar ekinde belirtilen derslerin ders bilgi
paketlerinde güncelleme yapılması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına
karar verildi.
06.11.2014 tarih ve 697 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
BOLOGNA BİLGİ PAKETLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
DERSLER
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
İÇT 236 İç Mekanda Yapım ve Malzeme II
Ders sorumlusu
GSF 318 Mekan Analizi
Ders sorumlusu
İÇT 243 Görsel Anlatım Teknikleri I
Ders sorumlusu
İÇT 244 Görsel Anlatım Teknikleri II
Ders sorumlusu
İÇT 127 Temel Sanat Eğitimi I
Önkoşullar, Statüsü, Ders sorumlusu,
İÇT 128 Temel Sanat Eğitimi II
Önkoşullar, Statüsü, Ders sorumlusu,
İÇT 135 Desen I
Statüsü, Ders sorumlusu,
İÇT 136 Desen II
Önkoşullar, Statüsü, Ders sorumlusu,
İÇT 143 Serbest Çizim Teknikleri
Statüsü, Ders sorumlusu,
Dersin Amacı, Öğrenme çıktıları, İçeriği,
Kaynaklar, Haftalık Ders Konuları, Öğrenme
İÇT 215 Mekanda Kavram Geliştirme
Çıktıları
İÇT 235İç Mekanda Yapım ve Malzeme I
Ders sorumlusu
İÇT 291 Bilgisayar Destekli Mekan Tasarımı I Ders sorumlusu
İÇT 321 Strüktür Bilgisi
Ders sorumlusu
GSF 107 Teknik Çizim
Dersin dönemi
İÇT 294 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli
Tasarım
Ders sorumlusu
İÇT 274 Ergonomi
Ders sorumlusu
Eğitim Komisyonu Tarihi : 06.11.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 698
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı üst yazısı ile
Biyokimya Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora
programında yer alan bazı derslerin ders bilgi paketlerinde ve D14. Öğretim Programı’nın
yapısı bölümünde güncelleme yapılması hakkındaki 08.10.2014 tarih ve 2 sayılı kararı
görüşüldü.
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora programında yer alan bazı derslerin ders bilgi
paketlerinde ve D14. Öğretim Programı’nın yapısı bölümünde güncelleme yapılması
önerisinin Lisansüstü program bünyesinde bir değişiklik içermesi dolayısıyla söz konusu
önerinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Enstitü Kurul Kararı ile Eğitim Komisyonu’na
gönderilmesi gerekmektedir. Bu duruma binaen dosyanın Eğitim Komisyonu’nda tekrar
görüşülmek üzere iade edilmesine karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi : 06.11.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 699
Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Hukuk Fakültesi lisans programı 4. yarıyılında yer alan
“HUK 228 Hukuk ve Edebiyat” seçmeli dersinin 2. yarıyıla alınarak dersinin kodunun
değiştirilerek “HUK 120 Hukuk ve Edebiyat” olması, 6. yarıyılda verilmek üzere “HUK 342
Telekomünikasyon Hukuku” seçmeli dersinin açılması ve D14. Öğretim Programının Yapısı
kısmında güncelleme yapılması hakkındaki 14.04.2014, 28.04.2014 ve 21.10.2014 tarih ve
2014/8, 2014/9 ve 2014/17 sayılı kararları görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Hukuk Fakültesi lisans programı
4. yarıyılında yer alan “HUK 228 Hukuk ve Edebiyat” seçmeli dersinin 2. yarıyıla alınarak
dersinin kodunun değiştirilerek “HUK 120 Hukuk ve Edebiyat” olması, 6. yarıyılda verilmek
üzere “HUK 342 Telekomünikasyon Hukuku” seçmeli dersinin açılması ve D14. Öğretim
Programının Yapısı kısmında karar ekinde belirtilen güncellemenin yapılması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
06.11.2014 tarih ve 699 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1
Bologna AKTS Bilgi Paketi/ Ders Katalogu D. 14 sayfasında
(Öğretim Programının Yapısı sayfası) yapılacak değişiklik
Hukuk Fakültesi lisans programı Bologna AKTS Bilgi Paketi/ Ders Kataloğu D. 14
sayfasında (Öğretim Programının Yapısı sayfası) yer alan “Programa kayıtlı öğrencilerin
mezun olabilmeleri için, almaları gereken derslerin toplam yüzdesi üzerinden zorunlu
derslerin kredi yüzdesi %74.7 ve seçmeli derslerin kredi yüzdesi %25.3’tür. Seçmeli derslerin
en az %50'sinin alan içi seçmeli dersler arasından seçilmesi gerekmektedir.” ifadesinde
sehven yer verilen “Seçmeli derslerin en az %50'sinin alan içi seçmeli dersler arasından
seçilmesi gerekmektedir” ibaresinin kaldırılmasına karar verildi.
Karar Eki 06.11.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Download

06.11.14 tarihli Eğitim Komisyonu Kararları