T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota Eğitim Kurumları
DÜŞ GÜNLÜĞÜ
MASAL - ÖYKÜ - ŞİİR
YARIŞMASI
Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 – Fax: (232) 220 26 29 – E-mail: [email protected] – www.rotakoleji.com
T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota Eğitim Kurumları
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
“DÜŞ GÜNLÜĞÜ”
MASAL - ÖYKÜ - ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Rota Koleji, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ortaokul, lise ve dengi okullar düzeyinde “Düş Günlüğü”
adlı “Masal- Öykü - Şiir” kategorilerinde edebiyat ödülleri verecektir.
Amaç
Edebiyat yoluyla, gençler üzerinde insani etkiler uyandırmak, onlara toplum içinde değer katmak, bu değerleri
kalıcı kılmak, anadili bilinci içinde dilin doğru ve verimli kullanımını sağlamak, gençlere estetik duyarlılık
kazandırmak.
Yarışma kategorileri
5, 6, 7, 8. sınıflar “masal”,
9, 10, 11, 12. sınıflar “öykü” ve “şiir” dallarında yarışmaya aday olabileceklerdir.
Ödül Koşulları
1. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.
2. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayımlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle
katılacaklardır.
3. Yarışmaya 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri 1 masal; lise öğrencileri 2 öykü ya da 5 şiir göndereceklerdir.
4. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda
yazılacaktır.
5. Masallar en fazla 3, öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır. Şiirde sınırlama yoktur.
- Çalışmalar ikişer(2) nüsha halinde ve CD kaydıyla gönderilecek;
- Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır;
-Öğrencinin rumuz, adı, soyadı, sınıfı, okulu, açık ev adresi, ev ve cep telefon numarası, e-postası, bir
fotoğrafı ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.
6. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler ödül dışı tutulacaktır.
Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 – Fax: (232) 220 26 29 – E-mail: [email protected] – www.rotakoleji.com
T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota Eğitim Kurumları
7. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları yapıtlarında rumuz kullanacaklardır.
9. Seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir.
Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
10. Seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, özünü koruyarak gerekli değişiklikleri
yapabilir.
11. Ödüle değer görülen eserlerin yayın hakları Rota Koleji tarafından kullanılacaktır.
12. Dosyalar posta/kargo yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
13. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.
Ödüller ve Töreni
Her üç dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri verilecektir. Seçici kurul dilerse “seçici kurul özel
ödülü” veya “mansiyon” verebilir.
Yarışmanın her daldaki
birincilerine büyük altın,
ikincilerine yarım altın,
üçüncülerine çeyrek altın verilecektir.
Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Özel ödül” veya “mansiyon” alan
öğrenciler kitap seti, kalem seti ve plaketle ödüllendirileceklerdir.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurulması
Eser Son Gönderme Tarihi
Seçici Kurulun Değerlendirmesi
Ödül Töreni
20 Kasım 2014
22 Ocak 2015
26 – 27 Şubat 2015
27 Mart 2015
Yarışma İletişim Adresi
İlgili Kişi
Adres
Telefon
Cep
telefonu
E-Posta
İbrahim OLUKLU (Edebiyat Öğretmeni)
Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32
Gaziemir/İZMİR
(232) 220 26 26 Dahili : 142
0 533 519 66 38
[email protected]
Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 – Fax: (232) 220 26 29 – E-mail: [email protected] – www.rotakoleji.com
T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota Eğitim Kurumları
SEÇİCİ KURUL
Masal Seçici Kurulu
Hidayet KARAKUŞ
Hüseyin YURTTAŞ
Yard. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA
Öykü Seçici Kurulu
İbrahim OLUKLU
Timuçin ÖZYÜREKLİ
Vicdan EFE
Şiir Seçici Kurulu
Yusuf ALPER
Tuğrul KESKİN
Mehmet Yaşar BİLEN
Yürütme Kurulu
(Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Yasemin YILMAZ BAKIR
(Bölüm Başkanı)
İbrahim OLUKLU
Merve DARINÇ
Seda GEDİK
Gülşah SOLAKOĞLU YAYA
Ayşegül UZUN DENİZCİ
Derya ADALI
Büşra ZENGİN
Dilek GENÇOĞLU UZTUĞ
Fadime ŞEN
Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 – Fax: (232) 220 26 29 – E-mail: [email protected] – www.rotakoleji.com
T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota Eğitim Kurumları
“DÜŞ GÜNLÜĞÜ ŞİİR, MASAL, ÖYKÜ YARIŞMASI” KATILIM FORMU
RUMUZ:
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:
SINIFI:
EV ADRESİ:
EV TEL:
CEP TEL:
E POSTA:
OKUL ADI:
OKUL ADRESİ:
OKUL TEL. NO:
SORUMLU ÖĞR. ADI-SOYADI:
SORUMLU ÖĞR. TEL. NO. :
Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 – Fax: (232) 220 26 29 – E-mail: [email protected] – www.rotakoleji.com
Download

DÜŞ GÜNLÜĞÜ 2015 Yarışma Şartnamesi