Proje Hazırlama ve Yönetiminde
Ölçme Değerlendirme
Öğrenci Projeleri
Öğrenci projelerinde sürecin değerlendirilmesinde
kullanılan araçlar
•
•
•
•
Gözlem formu
Öz değerlendirme formu
Akran değerlendirme formu
Dolaylı ölçümler (okunan makale sayısı, görüşülen kişi
sayısı, laboratuarda geçirilen zaman)
• Öğrenci günlüğü
Öğrenci projelerinde ürünlerin değerlendirilmesinde
kullanılan araçlar:
•
•
•
•
Kontrol listesi
Analitik proje değerlendirme formu
Bütüncül proje değerlendirme formu
Rapor değerlendirme formu
Uygulama 1
Öğrenci projelerini değerlendirmek üzere;
• Bir adet gözlem formunun
• Bir adet kontrol listesinin
• Bir adet analitik ya da bütüncül proje
değerlendirme formunun oluşturulması
Uygulama 2
Düş Çizgisi Projelerinin
Değerlendirilmesi
Uygulama 3
TÜBİTAK proje önerisi değerlendirme formu
doğrultusunda örnek projenin
değerlendirilmesi.
Download

Proje Hazırlama ve Yönetiminde Ölçme Değerlendirme