HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
E
Ğİ
Tİ
M
DÜZENLEYEN BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ
22-24 EKİM 2014
YÖNETİCİSİ
Mehmet KOÇYİĞİT
KATILACAK PERSONEL SAYISI
31
YERİ
ESKİŞEHİR
GÜN
SAAT
22.10.2014
09:30-10:30
KONU
- İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu
- Açılış Konuşmaları
- Dr. Ş. Teoman GÜNER(Enstitü Müdürü)
- Recep ATEŞ(Bölge Müdürü)
- Dr. Ahmet İPEK(Daire Başkanı)
- Ali Fuat ÜNAL(Genel Müdür Yardımcısı)
Ara
10:45 – 11:30
Laboratuvar Yönetim Sistemi
Dr. Aydın ÇÖMEZ
11:30 – 12:15
Analizlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Özden TENEKECİOĞLU
12:15 – 13:00
Toprakta pH, Elektriksel İletkenlik ve Rutubet Analizi
Ayşe ÇAKIRCA
Öğle Yemeği
11
KONUŞMACI/EĞİTİCİ
10:30 – 10:45
13:00 – 14:00
OGM.FORM.16/Rev.00
TOPLAM SAAT
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
E
Ğİ
Tİ
M
DÜZENLEYEN BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ
22-24 EKİM 2014
YÖNETİCİSİ
Mehmet KOÇYİĞİT
KATILACAK PERSONEL SAYISI
31
YERİ
ESKİŞEHİR
TOPLAM SAAT
GÜN
SAAT
KONU
22.10.2014
14:00 – 14:45
Toprakta Organik Karbon Analizi
14:45-15:00
Ara
15:00- 15:45
Toprakta Toplam ve Aktif Kireç Analizleri
KONUŞMACI/EĞİTİCİ
Özden TENEKECİOĞLU
Özden TENEKECİOĞLU
Ara
15:45 – 16:15
16:15– 17:30
Toprakta Tekstür Analizi
Dr. Aydın ÇÖMEZ
09:00 – 09:45
Toprak Örneklerinde Toplam Azot Analizi
Mesude TATLIKATIK
09:45 – 10:30
Toprak Örneklerinde Fosfor Analizleri
Mesude TATLIKATIK
10:30 – 10:45
Ara
10:45 – 11:30
Toprak Örneklerinde Amonyum Asetat Ekstratı Çıkartılması
Salim TÜRKEL
11:30 – 12:15
Toprak Örneklerinde Sodyum ve Potasyum Analizleri
Salim TÜRKEL
23.10.2014
OGM.FORM.16/Rev.00
11
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
E
Ğİ
Tİ
M
DÜZENLEYEN BİRİM
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ
22-24 EKİM 2014
YÖNETİCİSİ
Mehmet KOÇYİĞİT
KATILACAK PERSONEL SAYISI
31
YERİ
ESKİŞEHİR
TOPLAM SAAT
GÜN
SAAT
23.10.2014
12:15 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 14:45
Toprak Örneklerinde Kalsiyum ve Magnezyum Analizleri
14:45-15:15
24.10.2014
KONUŞMACI/EĞİTİCİ
Salim TÜRKEL
Ara
15:15 – 17:00
Değerlendirme ve Sınav
09:00 – 12:00
Laboratuarda Analiz Metotlarının Uygulanması
12:00 – 13:30
Öğle Yemeği
13:30-15:00
OGM.FORM.16/Rev.00
KONU
Değerlendirme ve Anket
11
Tüm Eğiticiler
Tüm Katılımcılar
Download

lab-teknikleri program