T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota İlkokulu Müdürlüğü
2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İÇİN YAPILACAK
2015 ROTA BURSLULUK SINAVI (RBS) VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ
Başvuru İşlemleri
“Rota Bursluluk Sınavına” 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı’nda ilkokulların 4. sınıfında
okuyan öğrenciler katılabilirler. Sınava katılabilmek için kayıt zorunludur. Sınav kayıtları
05 Ocak - 05 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen velilerimiz
aşağıda belirtilen yolları kullanabilirler.


Özel Rota İlkokulu’na gelerek kayıt yaptırabilirsiniz.

Özel Rota İlkokulu’yla telefon irtibatına geçerek kayıt yaptırabilirsiniz.
Rota Koleji web sitesi, “Kayıt ve Bursluluk 2015 RBS Kayıt” bölümlerine tıklayarak ilgili
bağlantıda bulunan “Online Başvuru Formunu” doldurarak kayıt yaptırabilirsiniz.


http://www.rotakoleji.com/rota-koleji/kayit-burs-bilgileri/2015-rbs-kayit-12.html
bağlantısını tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Başvuru sırasında öğrencinin nüfus cüzdanını yanında getirmesi gerekmektedir.
Başvuru esnasında mutlaka sınava katılacağınız seansı bildirmeniz gerekmektedir. Eğer
yaptığınız başvurudan sonra seans değişikliği yapmak istiyorsanız Özel Rota İlkokulu ile
telefon irtibatına geçmeniz gerekmektedir.


Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular en geç 05 Mart 2015 tarihine kadar yapılmalıdır.
Sınav Yeri
Özel Rota İlkokulu
Adres: Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Caddesi No: 32 Gaziemir-İZMİR
Sınav Tarihi, Günü ve Saati
07 Mart 2015 Cumartesi saat : 10.00
07 Mart 2015 Cumartesi saat : 14.00
08 Mart 2015 Pazar saat
: 10.00
08 Mart 2015 Pazar saat
: 14.00
Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 Faks: (232) 220 26 29 E-posta: [email protected] Web Sitesi: www.rotakoleji.com
T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota İlkokulu Müdürlüğü
Başvurunun veya Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Başvuru işlemleri belirtilen sürede yapılmamışsa,

Aday bilgilerinde çelişki, hata veya eksiklik varsa,

Sınav esnasında veya sınav değerlendirilirken öğrencini kopya çektiği anlaşılırsa,
Öğrenci, sınav esnasında, öğrenciye yakışmayan davranışlar sergilemişse sınav geçersiz
sayılır.

Rota Bursluluk Sınavı Uygulaması
Sınavımız bu sene 4. sınıfta okuyan, gelecek sene 5. sınıfta öğrenim görecek olan adaylara
yönelik olarak yapılacaktır.


Sınavda tek tip soru kitapçığı kullanılmaktadır.
Sınav soruları 4 seçeneklidir. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Bu yüzden de
öğrencilerimize bilmedikleri soruları cevaplamamaları önerilmektedir.


Cevaplar optik forma işaretlenecektir.
Soruların çözümü için ayrıca bir kağıt verilmeyecek öğrenciler soruları sınav kitapçıkları
üzerinde çözeceklerdir.

Soru kitapçıkları optik formlarla birlikte sınavda görevli öğretmene teslim edilecek, sınav
sonuçları açıklandığında incelemek isteyen velilerimize rehber öğretmenimiz tarafından
inceleme fırsatı sunulacaktır.

Adaylar, sınav salonlarına alınırken yanlarında hiçbir yazılı/basılı materyal, hesaplama ve
iletişim fonksiyonu olan aygıt (cep telefonu dahil) bulundurmayacaktır. Bu türden
aygıt/malzeme sınavdan önce alınacak ve sınavın bitiminde teslim edilecektir.

Adaylar “Salon Yoklama Listesinde” belirtilen sıra numarasına göre oturacak, gerektiğinde
adayın yeri solan başkanınca değiştirilebilecektir.

Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra sınav evrakının bulunduğu
paket, adayların önünde açılarak kitapçıklar ve optik formlar dağıtılacaktır.

Adaylardan soru kitapçıklarında eksik sayfa veya baskı hatası olup olmadığının kontrol
edilmesi istenecek, hata varsa kitapçıklar hatasız olanla değiştirilecektir.

Öğrencilerin optik formları hatasız kodlamaları gerekmektedir. Hatalı, eksik ya da yanlış
kodlanan bilgiler öğrencilerin sınav sonuçlarının yanlış değerlendirilmesine ya da sınav
sonuçlarının size ulaşmasında sıkıntı çıkmasına neden olabilir. Bu konuda gözetmen
öğretmenler öğrencilere yardımcı olacaklardır.

Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 Faks: (232) 220 26 29 E-posta: [email protected] Web Sitesi: www.rotakoleji.com
T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
Özel Rota İlkokulu Müdürlüğü
Öğrencilerin sınav sonuçlarının size doğru bir şekilde ulaşması ve değerlendirmenin
sağlıklı yapılabilmesi adına öğrencilerin TC kimlik numaralarını ve telefon numaralarını
bilmeleri gerekmektedir. Eğer öğrenci ezbere bilmiyorsa küçük bir kağıda yazarak öğrenciye
teslim ediniz.

Sınavda her sorunun bir doğru cevabı vardır. Çift şık işaretlenen sorular yanlış kabul
edilecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav
süresince hiçbir aday (zorunlu haller dışında) sınav salonundan çıkarılmayacaktır.

Sınavı biten adaylar
çıkarılmayacaklardır.

ilk
30
dakika
ve
son
5
dakikada
sınav
salonundan
Adaylar sınav bitiminde soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını salon görevlilerine
teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak,
poşetine koyarak görevli müdür yardımcısına teslim edecektir.

Sınav Soru Sayısı ve Süresi
5. sınıfta öğrenim görecek öğrencileri belirlemek amacıyla yapılacak sınavda sorular, Özel
Rota İlkokulu sınıf ve branş öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır.

Sınavda 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen ve Teknoloji, 20 Sosyal Bilgiler sorusu olmak
üzere 80 soru yer alacaktır.


Sınav süresi 100 dakikadır.
Sınav Konuları

Sınav soruları 4. sınıf müfredatının tümünü kapsamaktadır.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Sınav sonuçlarına 16 Mart 2015 tarihinden itibaren Rota Koleji web sitesinden
ulaşabilirsiniz.

Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir - İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 Faks: (232) 220 26 29 E-posta: [email protected] Web Sitesi: www.rotakoleji.com
Download

2015 RBS Bilgilendirme Yazısı