T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
YENİ KAYIT
ÖĞRENCİ REHBERİ
KAYIT TARİHİ: 01-05 EYLÜL 2014
KAYIT YERİ: KAĞITHANE YERLEŞKESİ
2014-2015
2
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
Genç Arkadaşlarım,
Sizlerden
biri
olarak,
göreve
geldiğimiz
andan itibaren, Haliç ailesini bilgi çağının gereklerine
göre yeniden yapılandırıyoruz. Günümüzde bilgi artık
ışık hızıyla değişmekte.Ülkemiz son 10 yılda her
alanda muazzam gelişmeler kaydetti. Artık Türkiye
değişti. Şimdi yeni Türkiye var. Değişimin gücünü ve
hızını her alanda hissediyoruz. Haliç ailesi, ülkemizin
2023 hedefine kilitlenen yeni Türkiye’ye katkı
sağlamak için, çoğulcu, özgürlükçe, katılımcı ve demokratik yapısıyla hazırdır.
Siz değerli gençleri yeni Türkiye’de değişimin öncüleri olmaya davet ediyorum.
YENİ TÜRKİYE’YE KATKI SAĞLAMAK ADINA, NASIL BİR ÜNİVERSİTE
İSTİYORSANIZ GELİN HEP BİRLİKTE KURALIM
Av. Mansur TOPÇUOĞLU
Haliç Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖDEME ŞEKLİ
1. PEŞİN ÖDEME
1.1.Öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi halinde % 5 indirim sağlanmaktadır.
1.2.Bu tutar direkt olarak Denizbank İstanbul Güneşli Ticari Merkez Şubesi 4510 /
2654473-351 numaralı(IBAN: TR32 0013 4000 0026 5447 3000 19) hesaba
öğrencinin T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı belirtilerek yatırılabilir.
1. ÖĞRENCİ MUHABE SİSTEMİ İLE TAKSİTLİ ÖDEME
1.1)
Öğrenim ücretleri ⁄ ’ü kayıt başında peşinat olarak ödenmek şartı ile yıllık
toplam 1 Peşin, 8 taksit ile taksitli ödeme sözleşmesi yapılarak senetlendirilir.
Taksitli sisteme dahil olan öğrencilerin ödemeleri, kayıt sırasında, velilere açılmış
hesaplara yatırılmalıdır.
TAKSİTLİ ÖDEME SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
a) Maaşlı Çalışanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Son aya ait maaş bordrosu, kaşeli ve imzalı
 Şirketten maaş yazısı getirenlerin, imzalayana ait şirket imza sirküleri almaları
gerekmektedir.
b) Emekliler
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Emekli cüzdan fotokopisi
 Maaşı gösteren son 6 aya ait banka hesap hareketi veya son 3 döneme ait maaş
ödemesi dekontu
c) Kira Geliri Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Gayrimenkul tapu fotokopisi
 Kira kontratı
 Kira gelirini gösteren son 6 aya ait banka hesap ekstresi
4
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
d) Yan Gelir Sahibi Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Banka mevduatlarını gösteren hesap cüzdanları (Son aya ait hesap hareketleri
işlenmiş olmalı)
 Fon bakiyelerini gösteren güncel hesap ekstreleri
 Hisse senedi depo hesap detaylarını gösteren banka ya da aracı kurum hesap
dökümleri
e) Şahıs Firması Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Vergi Levhası (En az 6 aylık ve matrahı gösterir olmalıdır.)
 Geçici Vergi Beyannamesi (Son iki dönem)
 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Son dönem)
f) LTD veya A.Ş. Sahibi Olanlar
 Nüfus Cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Vergi Levhası (En az 6 aylık ve matrahı gösterir olmalıdır.)
 Son 3 döneme ait geçici vergi beyannamesi veya mizan
g) Çiftçi Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Çiftçi belgesi ve zirai kazancı gösterir belge
Not: Ödemelerinizde herhangi bir sorun yaşamamanız ve işlemlerinizin sorunsuz
yapılabilmesi için belgelerinizin tam olması gerekir. Eksik evrakla işlem başlatılamaz.
KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
 ÖSYM Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı
 Lise Diploması Aslı veya Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet
Belgesi
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Askerlik Belgesi (1993 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik
Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi)
 Fotoğraf (Son altı ay içinde, önden çekilmiş 10 Adet Fotoğraf)
 Sadece Hemşirelik Bölümü için Sağlık Raporu (Mesleğini yapmaya engel Fiziksel
ve Ruhsal sağlık sorunlarının olmadığına ilişkin, Devlet Hastanesinden alınmış
Sağlık Kurulu Raporu)
 Banka Sözleşmesi (Kayıt esnasında okulda yapılacaktır)
5
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
DİKEY GEÇİŞ SINAVI(DGS) SONRASI KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
 DGS Sınav Sonuç Belgesi
 Ön Lisans Diploması Aslı ve Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet
Belgesi
 Transkript (Onaylı)
 Ders İçerikleri (Onaylı)
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Askerlik Belgesi (1993 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik
Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi)
 Fotoğraf (Son altı ay içinde, önden çekilmiş 10 Adet Fotoğraf)
 Sadece Hemşirelik Bölümü için Sağlık Raporu (Mesleğini yapmaya engel Fiziksel
ve Ruhsal sağlık sorunlarının olmadığına ilişkin, Devlet Hastanesinden alınmış
Sağlık Kurulu Raporu)
 Banka Sözleşmesi(Kayıt esnasında okulda yapılacaktır)
6
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulanması Öngörülen Burs ve Oranlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönerge; T.C. Haliç Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kalitesini
yükseltmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek, öğrencilerin spor ve sanata olan ilgilerini
desteklemek ve T.C. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Yükseköğretimde fırsat
eşitliği sağlamak amacı ile verilecek bursların kapsamını ve koşullarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, T.C. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak
T.C. Haliç Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlardaki öğrencilerine
ÖSYM bursları dışında;
a. T.C. Haliç Üniversitesi’nin ÖSYM sistem sınavlarıyla (YGS, LYS, DGS ve Özel
Yetenek) sınavları ile kazanılan burslar ve Merkezi sistemde başarı sıralamasına giren
öğrencilere yönelik burslar;
b. Üniversite içi Akademik Başarı Bursu;
c. Spor Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere Verilecek Spor Burslar;
d. Sanat ve Kültür Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere Verilecek Burslar;
e. İhtiyaç Bursları;
f. Dikey Geçiş Bursları;
g. Yatay Geçiş Bursları,
h. Meslek Yüksekokulu Teşvik Bursları;
i. Tercih Bursu;
j. Lisansüstü Bursları;
k. Diğer Burs ve İndirimler;
ile ilgili ortak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Değişiklikleri ile Vakıf
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve T.C. Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği ile T.C.
Haliç Üniversitesi Burs Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a. Üniversite: T.C. Haliç Üniversitesini,
b. Mütevelli Heyeti: T.C Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c. Başkan: T.C. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
d. Rektör: T.C. Haliç Üniversitesi Rektörünü,
e. Genel Sekreter: T.C Haliç Üniversitesi Genel Sekreterini,
f. Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi: T.C. Haliç Üniversitesi Burs Değerlendirme
ve
Başvuru Komitesini,
g. ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h. ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
ı. YGS: Yüksek Öğretime Geçiş Sınavını,
7
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
i. LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,
j. DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
ifade eder.
Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi
MADDE 5 – (1) T.C. Haliç Üniversitesi Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi
aşağıdaki üyelerden oluşur;
a. Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı,
b. Üniversite Genel Sekreteri,
c. Üniversite Genel Sekreteri tarafından görevlendirilecek, Genel Sekreterlikten (1),
Hukuk Müşavirliğinden (1) Avukat, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından (1),
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (1) personelden,
oluşur.
(2) T.C. Haliç Üniversitesi Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi;
a. Komisyon, her eğitim – öğretim yılı sonunda burs alabilecek durumda olan
öğrencilerin başvurularının kabulünü, belgelerinin incelenmesini ve yönergece
verilecek burs durumlarını belirleyip Mütevelli Heyeti onayına sunar, verilen burslar
Mütevelli Heyeti Başkanlığı onayı ile yürürlülüğe girer.
b. Komite her dönem başında en az bir kez olmak üzere, başvuru durumlarına göre
ayrıca toplanabilir.
c. Mütevelli Heyeti Başkanlığından gelen burs kararları burs başvuru ve değerlendirme
komitesinin sekretaryası tarafından öğrencilere ve ilgili birimlere duyurulur.
d. Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin Sekretaryası Üniversitemiz Genel
Sekreterliğince görevlendirecek bir personel tarafından yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
ÖSYS Bursları
Kapsamı
MADDE 6 – (1) ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına
yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan
karşılıksız burslardır. Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı dahil olmak üzere devam eder.
(2) Merkezi Yerleştirme Sınavı ile kazanılan burslarının azami süresi, ilişiğin veya bursun
herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla,
a. İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1 yıl,
b. Önlisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl,
c. Lisans Programları için 4+1 yıldır.
(3) Yukarıda belirlenen ek süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayanların bursları kesilir.
(4) Kayıt dondurma hallerinde ise, T.C. Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve ilgili Yönetim Kurulları ya da Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından haklı nedenlerle kayıt dondurulmadaki süreler yukarıda (a), (b) ve (c)
bentte belirtilen sürelere dahil edilmez.
(5) Merkezi Sınav ile Lisans alanında başarılı olan ve sıralamaya giren öğrencilere sınav
sonuçlarında sonuçlarına göre puan türlerindeki sıralamada (Ortaöğretim Başarı Puanı
eklenmeden),
a. İlk 250 kişi içinde yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran
öğrencilere %100 burs haricinde ayrıca kayıt yaptırdıkları bölüm ücretinin %10’u,
b. 251-2000 kişi arasında yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt
yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde ayrıca kayıt yaptırdıkları bölüm ücretinin
%5’i,
oranında ve 9 aya bölünmek sureti ile katkı payı olarak burs verilir.
8
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu
Kapsamı
MADDE 7 – (1) Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler
dışında, Lisans bölümlerinde 1., 2. ve 3. sınıfların bölüm birincilerine, ikincilerine ve
üçüncülerine; Önlisans programlarında ise 1. sınıfların program birincilerine, ikincilerine ve
üçüncülerine verilir.
(2) Burslar, bir sonraki Akademik yılda ve o dönemin eğitim-öğretim ücretinden indirim
yapılmak suretiyle uygulanır ve bir yıl süre ile verilir.
(3) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; varsa İngilizce hazırlık sınıfını ve iki yarıyıl
okumaları halinde akademik başarı bursundan yararlanabilirler.
(4) Tam burslu öğrenciler, Lisans ve Önlisans birinci sınıfı tamamlamamış öğrenciler ile artık
yıl durumunda olan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar.
Başvuru Koşulları
MADDE 8 – (1) Üniversite içi Akademik Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerde verilir;
a. Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler dışında,
Lisans bölümlerinde 2. ve 3. sınıf öğrencisi, Önlisans programlarında ise 1. sınıf
öğrencisi olarak kayıtlı olduğu programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve
kredi yükünü tamamlamış, son iki yarıyıl derslerinin genel not ortalaması (4.00)
üzerinden asgari (3.75) ve üzeri olan öğrencilere, Bu maddedeki şartları sağlayan
öğrencilere;
Bölüm birincilerine %15 oranında,
Bölüm ikincilerine %10 oranında,
Bölüm üçüncülerine %7 oranında,
akademik başarı bursu verilir.
b. Yaz okulunda alınan dersler, akademik başarı bursu başvuru koşullarını sağlamak için
gerekli not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yaz okulunda alınan
dersler ancak bir sonraki akademik yıl genel not ortalamasının hesaplanmasında
değerlendirmeye alınır.
c. Başarı Burs oranları her yıl Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenebilir.
d. Başarı Bursları, Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesince her akademik yılın
başında değerlendirilir ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Spor Bursu
Kapsamı
MADDE 9 – (1) Spor Bursu verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak
üzere kendi branşında T.C. Haliç Üniversitesini temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek
branşlar Rektörlüğün olumlu görüşü ve önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Üniversitemiz bünyesinde spor bursu aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir:
a. Burs başvurusuna müracaat edildiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde branşında
Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu, Büyükler, A Genç ve Ümit Milli sporcusu
olan öğrencilere, halen birinci lig takımlarında veya büyükler kategorisinde Türkiye
şampiyonalarında ilk üçe girmiş takımlarda faal olarak sporculuğa devam eden
öğrencilere, Üniversitemiz takımlarında yer almaları halinde, %100 oranında spor
bursu verilir.
9
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
b. Bu bursa ikinci lig takımlarında, lig takımlarının alt yapısında şampiyonlara katılmış
ve 1., 2. ve 3.’lük derecesi elde etmiş, yıldız milli sporcu olan ve faal olarak
sporculuğu devam eden öğrencilere branşındaki Üniversitemiz takımında oynamaları
halinde, %50 oranında spor bursu verilir.
c. Bu burstan herhangi bir spor dalında bölgesel lig takımının kadrosunda yer alan,
bireysel branşlarda, bölge şampiyonluklarında, alt kategoride Türkiye şampiyonu
olmuş, Türkiye derecesi elde etmiş öğrenciler branşlarındaki Üniversitemiz takımında
yer almaları halinde,%25 oranında spor bursu verilir.
d. Bu burstan a.b. ve c. bentleri kapsamı dışında olup, Üniversitemiz takımına
seçildikten sonra yüksek performans gösteren veya takımca şampiyonluk elde
edilmesi durumunda belirlenen öğrencilere, Burs Başvuru ve Değerlendirme
Komitesinin tespiti ve Mütevelli Heyetinin belirleyeceği oranda ayrıca Spor bursu
verilebilir.
e. Spor bursu verilen öğrencilerin; Üniversite spor takımlarında yer alan
performanslarının ve disiplinli çalışmalarının devam etmemesi, alanları ile ilgili
toplantı, antrenman ve maçlara katılmamaları ve disiplin cezası almış olmaları
hallerinde Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin değerlendirmesi ve önerisi
üzerine Mütevelli Heyeti onayıyla bursu sona erer.
(2) Burslar sadece verildiği eğitim-öğretim yılını (iki yarıyıl) kapsar, bursların devamı konusu
Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesince her eğitim-öğretim yılı başında yeniden
değerlendirilerek Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanat ve Kültür Bursu
Kapsamı
MADDE 10 – (1) Sanat ve Kültür alanında ulusal ve uluslararası platformda T.C. Haliç
Üniversitesini temsilen başarı kazanmış burssuz ve Üniversitede en az iki yarıyıl okuyan
öğrencilere her yıl için Mütevelli Heyetince belirlenecek oranda verilecek bursları kapsar.
(2) Bu burslar sadece bir akademik yıl boyunca geçerli olup, bu alanda verilecek burs sayısı
10 kişiyi geçemez.
ALTINCI BÖLÜM
İhtiyaç Bursları
Kapsamı
MADDE 11 – (1) İhtiyaç bursları, öğrenci veya velisinin aşağıdaki maddelerde yer alan özel
statülerden birine sahip olması halinde her yıl için Burs Başvuru ve Değerlendirme
Komitesinin önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ve belirleyeceği oranda eğitim – öğretim
ücretinde yapılan indirimi kapsar.
(2) Müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde, doğal afet, yangın gibi nedenlerle
ödeme güçlüğüne düşmüş ve bu durumlarını Valilik makamlarından belgelendirmiş olan
öğrencilere, %10-%50 sınırları içinde burs verilebilir. Bu madde kapsamında olanların ihtiyaç
bursu devam durumları bir yıl sonrası için Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesince
yeniden değerlendirilir ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına onayına sunulur.
(3) Üniversitemizde öğrenim yapmakta iken annesi/babası vefat edenler ve Şehitler ile 1.
derece malul gazilerin eş ve çocuklarına, Üniversitemiz burssuz programlarına kayıt
yaptırdıkları takdirde, Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin önerisi ve Mütevelli
Heyetinin onayı ile %50 oranında burs verilebilir. Bu madde kapsamında olanların ihtiyaç
bursu devam durumları bir yıl sonrası için Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesince
yeniden değerlendirilir ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına onayına sunulur.
10
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
(4) 1. ve 2. derecede engelli olan ve bu durumlarını belgelendirmiş olan öğrencilere, Burs
Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirleyeceği
oranda eğitim – öğretim ücretlerinde indirim yapılabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Dikey Geçiş Bursu
Kapsamı
MADDE 12 – (1) Üniversitemiz Önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı
(DGS) ile Üniversitemiz bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilere %50 oranında,
(2) Diğer Yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile
Üniversitemiz Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile
kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında, bu bölümlerin dışında kalan diğer bölümlere kayıt
yaptıran öğrencilere ise %50 oranında Dikey Geçiş Bursu verilir.
(3) Dikey Geçiş Bursu’ nun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun herhangi bir şekilde
kesilmemiş olması kaydıyla, 2+1 yıl dır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçiş Bursu
Kapsamı
MADDE 13 – (1) Diğer Yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yoluyla Üniversitemiz
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Hemşirelik
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Programı ile Aşçılık programına kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında, bu
program/bölümlerin dışında kalan diğer program/bölümlere kayıt yaptıran öğrencilere ise
%50 oranında Yatay Geçiş Bursu verilir.
(2) ÖSYS burslusu iken kurum dışı yatay geçiş yaparak Üniversitemize kayıt hakkı kazan
öğrencilerde yukarıdaki uygulamaya dahildirler.
(3) ÖSYS burslusu iken kurumiçi yatay geçiş yapma hakkı kazanan ancak ilgili yönetmelik
gereği kurumiçi yatay geçiş yaptığı için ÖSYS bursunu kaybeden öğrencilerden genel not
ortalaması (4.00) üzerinden en az (3.50) olanların başvurmaları halinde bursları aynı oranda
ihtiyaç bursu olarak devam eder. Not ortalaması (3.50) den düşük olanlar ise yukarıdaki
uygulamaya dahildirler.
(4) Yatay Geçiş Bursu’ nun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun herhangi bir şekilde
kesilmemiş olması kaydıyla zorunlu öğrenim süresi +1 yıl dır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Meslek Yüksekokulu Teşvik Bursu
Kapsamı
MADDE 14 – (1) İstanbul ili Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, ÖSYM tarafından
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu programlarını (İlk ve Acil Yardım ve Aşçılık programları
hariç) burssuz olarak tercih edip yerleşen öğrencilere Meslek Yüksekokulu’na teşvik amacıyla
%10 oranında burs verilir.
(2) Meslek Yüksekokulu Teşvik Bursu’ nun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun
herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla, 2+1 yıl dır.
11
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
ONUNCU BÖLÜM
Tercih Bursu
Kapsamı
MADDE 15– (a) Tercih bursu 2014- 2015 eğitim öğretim yılından itibaren; Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım, Aşçılık
Programları dışında bulunan burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS
bölüm/programlarının ilk beş tercihi ile yerleşip kayıtlarını yaptıran öğrencilere %25 oranında
burs verilir.
(b) Tercih Bursu’ nun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun herhangi bir şekilde
kesilmemiş olması kaydıyla, Önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, Lisans
Programları için 4+1 yıldır yıl dır.
(c) Tercih bursu verilen bölümler/programlar ve burs oranları Mütevelli Heyeti kararı ile
değiştirilebilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Bursları
Kapsamı
MADDE 16 – (1) Üniversitemiz Lisans programlarından disiplin cezası almadan mezun olan
ve Üniversitemiz Lisansüstü programlarında eğitim – öğretime devam eden öğrencilere,
eğitim – öğretim ücretinin %30’u burs olarak verilir.
(2) Üniversitemizden, disiplin cezası almadan genel not ortalaması (4.00) üzerinden (3.00) ile
(3.49) arası ortalamayla mezun olan ve Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerimize %35 oranında Onur Belgesi Başarı bursu verilir.
(3) Üniversitemizden, disiplin cezası almadan genel not ortalaması (4.00) üzerinden (3.50) ve
üzeri ortalama ile mezun olan ve Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran
öğrencilerimize %50 Yüksek Onur Belgesi Başarı bursu verilir.
(4) Üniversitemiz Yüksek Lisans eğitimini disiplin cezası almadan tamamlayıp,
Doktora/Sanatta
Yeterlilik
Programlarına
kayıt
yaptıranlara
Yüksek
Lisans
Programlarımızdan genel not ortalaması (4.00) üzerinden (3.00) ve üzeri ortalama ile mezun
olanlara %25 oranında Lisansüstü Başarı bursu verilir.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Diğer Burs ve İndirimler
Kapsamı
MADDE 17 – (1) T.C. Haliç Üniversitesi’nde tam zamanlı statüde görevli olup
Üniversitemizde en az bir yıl süre ile çalışmakta olan akademik ve idari personelin kendisi,
eşi ve çocukları öğrenim ücretinin yarısından karşılıksız olarak muaf tutulur. Bunların burs
oranları Burs Komitesinin önerisi ve Mütevelli Heyetince performanslarına göre
değiştirilebilir.
(2) Kardeş olan öğrencilerin her birine eğitim – öğretim ücretinin %5’i oranında indirim
yapılır.
(3) Çalışan veya emekli öğretmenlerin eşlerine ve çocuklarına %10 oranında indirim yapılır.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs, Destek Programları ile İndirimlerin Uygulama Yönetimi, Süresi ve Kesilmesi
MADDE 18 – (1) Hırsızlık sahtekarlık veya yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya
disiplin cezası alan öğrenci bursu, destek programı ve indirim uygulamaları kapsamından
çıkarılır.
(2) Üniversiteden kayıt sildiren öğrenci burs hakkını kaybeder.
12
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
(3) Genel not ortalaması (4.00) üzerinden (2.00) veya üzeri olan öğrenciler burs, destek
programları veya indirimlerden faydalanmak için, Lisans öğrencileri en erken ikinci yarıyıl
sonunda, en geç altıncı yarıyılın başında, Önlisans öğrencileri ise ikinci yarıyılın sonunda
başvuru yapabilirler.
(4) Yerel yönetimler ve çeşitli kurumlar ile yapılacak anlaşmalar neticesinde verilecek
burslara ilişkin tüm karar verme yetkisi Mütevelli Heyetine aittir.
(5) Öğrenci, daha önceki yıllarda Mütevelli Heyetince verilen burstan yararlanıyorsa veya
birden fazla burs ile indirim kapsamına girmesi durumunda, Burs Başvuru ve Değerlendirme
Komitesinin önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile bu burslardan sadece en yüksek
olanından yararlanır.
(6) Burslar KDV düşülerek sadece net eğitim-öğrenim ücreti üzerinden tahakkuk edilir.
(7) Yaz öğretiminden yaralanmak isteyen öğrenciler, bu öğretim için belirlenen ücretleri burs
türüne bakılmaksızın ödemekle yükümlüdürler.
(8) Çift Anadal programlarına kayıt yaptıran öğrencilere burs türüne bakılmaksızın Burs
Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile %50
oranında ihtiyaç burs verilebilir.
(9) Anadal programının normal öğrenim süresi içinde, Çift Anadal programını bitiremeyen ve
Mütevelli Heyetinin onayı ile almış olduğu %50 oranında Çift Anadal ihtiyaç bursu, bir
sonraki eğitim-öğretim yıl için de geçerlidir.
(10) Burslar sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, diğer ücretlerde indirim yapılmaz.
(11) Verilecek burslar ve oranları her yıl Mütevelli Heyetince yeniden değerlendirilebilir.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ve Geçiş Hükümleri
Madde 19 – (1) Rektörlüğün 05.07.2013 tarihli yazısında gönderilen 1314 sayılı yazısı ve
09.07.2013 tarihli 1329 sayılı yazısındaki Burs ve Destek Programları Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır. Anılan Yönerge uyarınca verilen ve sona ermemiş burs ve destekler ile yapılan
indirimler bu Yönerge hükümleri uyarınca devam eder. Değişiklikten önce verilmiş ve sona
ermemiş burs ve destekler ile yapılan indirimlerden,
a. Kaldırılanlar sona erer.
b. Diğerleri ise değiştirilen hükümler uyarınca değerlendirilerek Burs Komitesi
tarafından karara bağlanır.
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yönerge Değişiklikleri
MADDE 20 – (1) Bu Yönergede ancak Mütevelli Heyeti’nin kararıyla değişiklik yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu yönerge 2014– 2015 Eğitim – Öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere Mütevelli Heyeti’nin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu yönerge hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
13
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
YÜKSEKOKULU
PEŞİNAT
KASIM
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM(TL)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(Ücretli)
4875
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1815
19500
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(%50 Burslu)
2440
915
915
915
915
915
915
915
905
9750
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(Tercih Burslu)
3660
1375
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
14625
Matematik(Ücretli)
4125
1560
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
16500
Matematik(%50 Burslu)
2060
775
775
775
775
775
775
775
765
8250
Matematik(Tercih Burslu)
3100
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1155
12375
Moleküler biyoloji ve Genetik(Ücretli)
6000
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
24000
Moleküler biyoloji ve Genetik(% 50 Burslu)
3000
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
12000
Moleküler biyoloji ve Genetik(Tercih Burslu)
4500
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1600
18000
Mütercim Tercümanlık(Ücretli)
5875
2225
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
23500
Mütercim Tercümanlık(%50 Burslu)
2900
1150
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
11750
Mütercim Tercümanlık(Tercih Burslu)
4400
1675
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
17625
Psikoloji(Ücretli)
6350
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2350
25500
Psikoloji(%50 Burslu)
3200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1150
12750
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli)
5625
2175
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
22500
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 Burslu)
2800
1100
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
11250
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 Burslu)
4200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1475
16875
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Tercih Burslu)
4200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1475
16875
İşletme(Ücretli)
5250
2100
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
21000
İşletme(%50 Burslu)
2625
1015
980
980
980
980
980
980
980
10500
İşletme(%25 Burslu)
3950
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
15750
İşletme(Tercih Burslu)
3950
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
15750
İşletme İngilizce(Ücretli)
5250
2100
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
21000
İşletme İngilizce(%50 Burslu)
2625
1015
980
980
980
980
980
980
980
10500
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
İşletme İngilizce(%25 Burslu)
3950
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
15750
İşletme İngilizce(Tercih Burslu)
3950
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
15750
İşletme Enformatiği(Ücretli)
5750
2200
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
23000
İşletme Enformatiği(%50 Burslu)
2875
1100
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
11500
İşletme Enformatiği(%25 Burslu)
4300
1750
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
17250
İşletme Enformatiği(Tercih Burslu)
4300
1750
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
17250
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%50
Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%25
Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tercih
Burslu)
5875
2225
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
23500
2900
1150
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
11750
4400
1675
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
17625
4400
1675
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
17625
Turizm İşletmeciliği(Ücretli)
5250
2100
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
21000
Turizm İşletmeciliği(%50 Burslu)
2625
1015
980
980
980
980
980
980
980
10500
Turizm İşletmeciliği(Tercih Burslu)
3950
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
15750
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Ücretli)
5625
2175
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
22500
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(%50 Burslu)
2800
1100
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
11250
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(%25 Burslu)
4200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1475
16875
Mimarlık(Ücretli)
6350
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2350
25500
Mimarlık(%50 Burslu)
3200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1150
12750
Mimarlık(Tercih Burslu)
4800
1795
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
19125
Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)
6350
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2350
25500
Bilgisayar Mühendisliği(%50 Burslu)
3200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1150
12750
Bilgisayar Mühendisliği(Tercih Burslu)
4800
1795
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
19125
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli)
6350
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2350
25500
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 Burslu)
3200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1150
12750
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
15
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Tercih Burslu)
4800
1795
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
19125
Endüstri Mühendisliği(Ücretli)
6350
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2350
25500
Endüstri Mühendisliği(%50 Burslu)
3200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1150
12750
Endüstri Mühendisliği(%25 Burslu)
4800
1795
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
19125
Endüstri Mühendisliği(Tercih Burslu)
4800
1795
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
19125
Hemşirelik (Ücretli)
4625
1975
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
18500
Hemşirelik (%50 Burslu)
2300
930
860
860
860
860
860
860
860
9250
Beslenme ve Diyetetik(Ücretli)
5375
2020
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
21500
Beslenme ve Diyetetik(%50 Burslu)
2700
1050
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
10750
Ebelik(Ücretli)
4125
1560
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
16500
Ebelik(%50 Burslu)
2060
775
775
775
775
775
775
775
765
8250
Ebelik(%25 Burslu)
3100
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1155
12375
Ebelik(Tercih Burslu)
3100
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1155
12375
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Ücretli)
5625
2175
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
22500
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 Burslu)
2800
1100
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
11250
Aşçılık(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Aşçılık(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Bankacılık ve Sigortacılık(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Bankacılık ve Sigortacılık(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Bilgisayar Teknolojisi(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Bilgisayar Teknolojisi(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Elektronik Teknolojisi(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Elektronik Teknolojisi(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Gıda Teknolojisi(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TOPLAM
16
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
Gıda Teknolojisi(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Grafik Tasarım(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Grafik Tasarım(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
İlk ve Acil Yardım(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
İlk ve Acil Yardım(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Lojistik(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Lojistik(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Turizm ve Otel İşletmeciliği(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Turizm ve Otel İşletmeciliği(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
Yaşlı Bakım(Ücretli)
3875
1475
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
15500
Yaşlı Bakım(%50 Burslu)
1940
725
725
725
725
725
725
725
735
7750
HAZIRLIK(Ücretli)
4375
1645
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
17500
HAZIRLIK(%50 Burslu)
2200
880
810
810
810
810
810
810
810
8750
HAZIRLIK(%25 Burslu)
3300
1285
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
13125
HAZIRLIK(Tercih Burslu)
3300
1285
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
13125
Not: Bu tutarlar bilgi amaçlıdır. Tipografik hatalardan kurum sorumlu değildir.
17
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / KAYIT BİLGİLERİMİZ
KAYIT İŞLEM BASAMAKLARI
1. Danışma
Numaratörden kayıt işlemlerinizi yapmak için lütfen numara alınız.
2. Öğrenci İşleri
Kayıt olacak öğrenci dosyasını açtırınız. “Kayıt Olabilir” evrakını alarak öğrenci
muhasebesi bölümüne gidiniz.
3. Öğrenci Muhasebesi
Ödeme planı alınız ve peşinatı ya da ödeme tutarının tamamını yatırmak için Banka Vezne
bölümüne gidiniz.
 Tam Burslu olan öğrenciler, bu birimde “Kayıt Olabilir” evrakını onaylatıp Öğrenci
İşleri bölümüne gitmelidir.
4. Banka Vezne
Ödemelerinizi yapınız.
 Tam Burslu olan öğrenci velilerinin bu birime gelmesine gerek bulunmamaktadır.
5. Banka Operasyon
Veli adına Cari Hesap açtırınız.
 Tam Burslu ya da Peşin Ödeme yapan öğrenci velilerinin bu birime gelmesine gerek
bulunmamaktadır.
6. Öğrenci Muhasebesi
Senet ve taahhütnameleri imzalayınız. Onaylanmış “Kayıt Olabilir” evrakını alınız ve
Öğrenci İşlerine gidiniz.
7. Öğrenci İşleri
Evraklarınızı ve Öğrenci Muhasebesinden onaylanmış “Kayıt Olabilir” belgenizi teslim
ediniz. Öğrenci Kimlik kartınızı alınız.
İşlemleriniz tamamlandı.
Haliç Üniversitesi Ailesine Hoş geldiniz.
18
Download

yeni kayıt öğrenci rehberi 2014-2015