ÖZEL YETENEK SINAVI
ÖĞRENCİ REHBERİ
2014-2015
1. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR
Mimarlık Fakültesi


İç Mimarlık Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi


Tekstil ve Moda Tasarımı
Grafik Tasarımı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu



Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük
Konservatuvar



Türk Musikisi
Tiyatro
Opera ve Konser Şarkıcılığı
2. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI
Lise ve dengi okullardan mezun olmuş veya olacak öğrencilerden 2014-YGS sınavına
katılmış ve YGS 1,2,3,4,5 ve 6 puan türlerinin herhangi birinden 140.000 ve daha fazla puan
almış olan öğrenciler başvurabilir.
3. ÖZEL YETENEK SINAVINA ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
İlk olarak ön kayıt ücreti 100(Yüz)TL’nin Garanti Bankası İstanbul Fındıkzade Şubesi
437-6299467 numaralı hesaba (IBAN NO: TR59 0006 2000 4370 0006 2994 67) öğrencinin
T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı belirtilerek yatırılması ve www.halic.edu.tr adresinden
“ÖZEL YETENEK SINAVI ÖN KAYIT FORMU”nu doldurması gerekmektedir.
Ön Kayıt Ücreti en son Özel Yetenek Sınavından 1 önceki iş günü yatırılabilir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için “Spor Yapmaya Elverişli Raporu”
gerekmektedir.
2
4. SINAV AŞAMALARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ SINAV AŞAMALARI
1.Sınav: Bu aşamada tarafımızdan verilecek bir veya birkaç objeyi, tarafımızdan verilecek
kağıda görsel becerilerini sınamak amacıyla karakalem çizmeleri istenir.
2.Sınav: Bu aşamada ise zihinde tasvirle bir veya birkaç objeyi karakalem çizmeleri
istenir. Başarılı olan adaylar, öğrencimiz olmaya hak kazanırlar.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SINAV AŞAMALARI
1.Sınav: Herhangi bir veya birkaç objenin karakalem ile çizimi
2.Sınav: Adayların seçeceği bölüm ile ilgili konuda verilen bir veya birkaç objenin
karakalem ile çizimi
3.Sınav: Bu aşamada adayları tanımak ve alana dair bilgilerini değerlendirme amacıyla,
sözlü görüşme ve çalışmalarını içeren dosya incelemesi yapılır. Başarılı olan adaylar,
öğrencimiz olmaya hak kazanırlar.
KONSERVATUVAR SINAV AŞAMALARI
Tiyatro Sınavı: Adaylara; piyanoda 1 ses, 2 ses, 3 sesli akorlar verilir. Doğru duyuş
aranır. 2 Tirat hazırlamaları istenir. Aday hazırladığı tiratları sınav komisyonu önünde
sahneye koyar. Ayrıca ezbere bir şiir okumaları istenir. Başarılı olan adaylar, öğrencimiz
olmaya hak kazanırlar.
Türk Musikisi Sınavı: Adaylara; piyanoda 1 ses, 2 ses, 3 sesli akorlar ile belirli ritim
kalıpları verilerek ezgi ve ritim duygusu aranır. Adayların sesleri dinlenir. Aday enstrüman
çalıyor ise enstrüman dinlenir.
Opera ve Konser Şarkıcılığı Sınavı: Adaylara; piyanoda 1 ses, 2 ses, 3 sesli akorlar
verilir. Ezgi ve ritim duygusu aranır. Aday hazırlanmış olduğu parçaları(Lied, Aria,
Napoliten) seslendirir ve komisyonun genel kültür sorularını yanıtlar. Eğer hazır değilse ses
kapasitesi jüri tarafından değerlendirilir.
BESYO SINAV AŞAMALARI
1. Sınav: Sıçrama Testi, Çabukluk Testi, Sprint Testi, Shuttle Run
2. Sınav: Adayların spor kültürü ile birlikte, diksiyonu, genel fiziksel durumu hakkında
bilgi sahibi olmak üzere ilgili komisyon tarafından yapılır.
3
Şekil 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Aşamaları
5. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
 2014 ÖSYM Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı
 Lise Diploması Aslı veya Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Geçici
Mezuniyet Belgesi
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Askerlik Durum Belgesi
 Fotoğraf (Son altı ay içinde, önden çekilmiş 10 Adet Fotoğraf)
 Adaylar üniversitemizin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan tüm bölümleri için
tercih sıralaması(en fazla 3 tercih) yaparlar.
 Taksitli ödeme sözleşmesi ile taksitli ödeme yapacak öğrenciler için Garanti
Bankası Fındıkzade Şubesi (Şube Kodu:437) Hesap Numarası(Tüm
Türkiye’de ki Garanti Bankası Şubelerinden çıkarılabilir.)
 Banka Sözleşmesi (Kayıt esnasında okulda yapılacaktır)
Not: İlk tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar diğer tercihleri için değerlendirilirler.
Sınavı kazanıp ilan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt
yaptırma haklarını kaybederler.
Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listede yer alan adaya kayıt hakkı
verilir.
4
5.1.PEŞİN ÖDEME
Öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi halinde % 5 indirim sağlanmaktadır. Bu
tutar direkt olarak Garanti Bankası İstanbul Fındıkzade Şubesi 437-6299467
numaralı hesaba (IBAN NO: TR 59 0006 2000 4370 0006 2994 67) öğrencinin T.C.
Kimlik Numarası, adı ve soyadı belirtilerek yatırılabilir.
5.2.BANKA KREDİ SİSTEMİ İLE TAKSİTLİ ÖDEME
Öğrenim ücretleri ⁄ ’ü kayıt başında peşinat olarak ödenmek şartı ile banka ile
görüşme sonucu taksitli ödeme sözleşmesi yapılarak bankanın belirlediği vadede
kredilendirilebilir.
Taksitli ödeme sözleşmesi, banka tarafından onaylandığı takdirde, banka veli adına
açılan Cari Hesaba, yıllık öğrenim ücreti kadar Kredili mevduat tutarı tahsis edecektir.
Taksitli sisteme dahil olan öğrencilerin ödemeleri, kayıt sırasında, velilere açılmış
hesaplara yatırılmalıdır.
5.3.ÖĞRENCİ MUHABE SİSTEMİ İLE TAKSİTLİ ÖDEME
Öğrenim ücretleri
⁄ ’ü kayıt başında peşinat olarak ödenmek şartı ile yıllık
toplam 1 Peşin, 8 taksit ile taksitli ödeme sözleşmesi yapılarak senetlendirilir. Taksitli
sisteme dahil olan öğrencilerin ödemeleri, kayıt sırasında, velilere açılmış hesaplara
yatırılmalıdır.
5.4.TAKSİTLİ ÖDEME SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
a) Maaşlı Çalışanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Son aya ait maaş bordrosu, kaşeli ve imzalı
 Şirketten maaş yazısı getirenlerin, imzalayana ait şirket imza sirküleri almaları
gerekmektedir.
b) Emekliler
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Emekli cüzdan fotokopisi
 Maaşı gösteren son 6 aya ait banka hesap hareketi veya son 3 döneme ait maaş
ödemesi dekontu
5
c) Kira Geliri Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Gayrimenkul tapu fotokopisi
 Kira kontratı
 Kira gelirini gösteren son 6 aya ait banka hesap ekstresi
d) Yan Gelir Sahibi Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Banka mevduatlarını gösteren hesap cüzdanları (Son aya ait hesap hareketleri
işlenmiş olmalı)
 Fon bakiyelerini gösteren güncel hesap ekstreleri
 Hisse senedi depo hesap detaylarını gösteren banka ya da aracı kurum hesap
dökümleri
e) Şahıs Firması Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Vergi Levhası (En az 6 aylık ve matrahı gösterir olmalıdır.)
 Geçici Vergi Beyannamesi (Son iki dönem)
 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Son dönem)
f) LTD veya A.Ş. Sahibi Olanlar
 Nüfus Cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Vergi Levhası (En az 6 aylık ve matrahı gösterir olmalıdır.)
 Son 3 döneme ait geçici vergi beyannamesi veya mizan
g) Çiftçi Olanlar
 Nüfus cüzdanının aslı
 İkametgâh ya da son döneme ait elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından
biri
 Çiftçi belgesi ve zirai kazancı gösterir belge
Not: Ödemelerinizde herhangi bir sorun yaşamamanız ve işlemlerinizin sorunsuz
yapılabilmesi için belgelerinizin tam olması gerekir. Eksik evrakla işlem başlatılamaz.
6
6. KAYIT İŞLEM BASAMAKLARI
a) Danışma
Numaratörden kayıt işlemlerinizi yapmak için lütfen numara alınız.
b) Öğrenci İşleri
Kayıt olacak öğrenci dosyasını açtırınız. “Kayıt Olabilir” evrakını alarak öğrenci
muhasebesi bölümüne gidiniz.
c) Öğrenci Muhasebesi
Ödeme planı alınız ve peşinatı ya da ödeme tutarının tamamını yatırmak için Banka Vezne
bölümüne gidiniz.
 Tam Burslu olan öğrenciler, bu birimde “Kayıt Olabilir” evrakını onaylatıp Öğrenci
İşleri bölümüne gitmelidir.
d) Banka Vezne
Ödemelerinizi yapınız.
 Tam Burslu olan öğrenci velilerinin bu birime gelmesine gerek bulunmamaktadır.
e) Banka Operasyon
Veli adına Cari Hesap açtırınız.
 Bu Cari Hesap Garanti Bankası İstanbul Fındıkzade Şubesinden(Şube Kodu: 437
/……) olmalıdır. (Tüm Türkiye’de ki Garanti Bankası Şubelerinden çıkartılabilir.)
 Tam Burslu ya da Peşin Ödeme yapan öğrenci velilerinin bu birime gelmesine gerek
bulunmamaktadır.
f) Öğrenci Muhasebesi
Senet ve taahhütnameleri imzalayınız. Onaylanmış “Kayıt Olabilir” evrakını alınız ve
Öğrenci İşlerine gidiniz.
g) Öğrenci İşleri
Evraklarınızı ve Öğrenci Muhasebesinden onaylanmış “Kayıt Olabilir” belgenizi teslim
ediniz. Öğrenci Belgenizi ve kartınızı alınız.
İşlemleriniz tamamlandı.
Haliç Üniversitesi Ailesine Hoş geldiniz.
7
8
Download

özel yetenek sınavı öğrenci rehberi