STAJ KABUL BELGESİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
........./........../2014
Aşağıda isim ve numarası belirtilen öğrencinizin, işyerimizde / kurumumuzda
.…/.…/20
tarihleri arasında staj yapması uygun görülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ
ADI VE SOYADI
NUMARASI
STAJ YAPILACAK İŞYERİ
İSİM
ÇALIŞILACAK BÖLÜM
PERSONEL SAYISI
FAALİYET ALANI
KURULUŞ TARİHİ
ADRES
TELEFON – FAKS
FORMU DOLDURAN YÖNETİCİ
ÜNVANI
ADI – SOYADI
E-POSTA ADRESİ
TARİH
İMZA VE KAŞESİ
Download

STAJ KABUL BELGESİ