T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
SAYI : 93989438.05.02/050.02.02 - 1011
KONU : Yönetim Kurulu Gündemi (30 Nisan 2014)
Buca/İZMİR
29 / 04 / 2014
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Üyesi bulunduğunuz Fakültemiz Yönetim Kurulu 30 Nisan 2014 Çarşamba günü
saat: 14.30’da aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Katılımınız hususunda gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İsmail SÖKMEN
DEKAN
GÜNDEM
:
1.
Fakültemiz Kimya Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Candan YÜCEL’in,
01.07.2014 – 14.09.2014 tarihleri arasında Fransa / Amiens’te bulunan Picardie Jules Verne
Üniversitesi, Bitki Biyolojisi ve Inovasyonu Araştırma Birimi’nde “misafir araştırmacı” olarak,
2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi gereğince, (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli,
maaşlı ve YÖK Burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak görevlendirilmesi isteğine dair,
Bölüm Başkanlığı’nın 16.04.2014 tarih ve 53551240.14/109 sayılı yazısının görüşülmesi,
2.
Fakültemiz İstatistik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Esin FİRUZAN’ın, 17 – 19 Mayıs 2014
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “11. Uluslararası İstatistik Öğrenci
Kolokyumu”na Oturum Başkanı olarak katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi
gereğince, (yol dahil) yolluklu (gidiş-dönüş otobüs ile) ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi
isteğine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih ve 58559008.13/ 98 sayılı yazısının
görüşülmesi,
3.
Fakültemiz İstatistik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Rıza FİRUZAN’ın, 17 – 19 Mayıs 2014
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “11. Uluslararası İstatistik Öğrenci
Kolokyumu”na Oturum Başkanı olarak katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi
gereğince, (yol dahil) yolluklu (gidiş-dönüş otobüs ile) ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi
isteğine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih ve 585590.13 / 97 sayılı yazısının
görüşülmesi,
4.
Fakültemiz Kimya Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Elif ŞAHİN IŞGIN’ın, 05 – 08 Haziran 2014
tarihleri arasında Denizli’de düzenlenecek olan “IV. Fiziksel Kimya Kongresi”nde bildiri
sunumunda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi gereğince, (yol dahil) yolluklu
(gidiş-dönüş otobüs ile) ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi isteğine dair, Bölüm Başkanlığı’nın
18.04.2014 tarih ve 53551240.14 / 116 sayılı yazısının görüşülmesi,
5.
Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel AYSEL’in, yürütücüsü bulunduğu
“Lecepsiyon Halophila stipulecaa (Forssk.) Aschers. Türünün Çeşme ve Adaları
Civarındaki Büyüme ve Çiçeklenme Dinamiğinin Araştırılması” başlıklı, 2013.KB.FEN.028
protokol numaralı Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında; 17 – 19 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Çeşme ve adalarına yapılacak deniz araştırmalarında bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un
39. Maddesi gereğince, yolluklu (gidiş-dönüş otobüs ile), yevmiyeli ve yüzer taşıt kiralamalı
olarak (masrafların 2013.KB.FEN.028 protokol numaralı projeden karşılanması suretiyle),
görevlendirilmesi isteğine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 22.04.2014 tarih ve 39122692/58 sayılı
yazısının görüşülmesi,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
SAYI : 93989438.05.02/050.02.02 - 1011
KONU : Yönetim Kurulu Gündemi (30 Nisan 2014)
Buca/İZMİR
29 / 04 / 2014
6.
Fakültemiz Matematik Bölümü Öğretim elemanı Araş. Gör. Setenay AKDUMAN’ın,
25 – 29 Mayıs 2014 tarihleri arasında Sırbistan / Cacak kentinde bulunan Kragujevach
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Analysis, Topology and Applications – ATA
2014” isimli Konferans’a bildiri sunumunda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi
gereğince, (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi isteğine
dair, Bölüm Başkanlığı’nın 24.04.2014 tarih ve 63269498.15/73 sayılı yazısının görüşülmesi,
7.
Fakültemiz Matematik Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedef KARAKILIÇ’ın,
25 – 29 Mayıs 2014 tarihleri arasında Sırbistan / Cacak kentinde bulunan Kragujevach
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Analysis, Topology and Aplications –
ATA 2014” isimli Konferans’a bildiri sunumunda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un
39. Maddesi gereğince, (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) ve yevmiyeli olarak
görevlendirilmesi isteğine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 24.04.2014 tarih ve 63269498.15/74 sayılı
yazısının görüşülmesi,
8.
Fakültemiz Kimya Bölümü 2010 286 048 numaralı öğrencisi Müge YAĞCI’nın, sağlık problemleri
nedeniyle 2013 – 2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılında 1 (bir) yarıyıl süre ile öğrenimine ara verme
isteğine dair, 11.04.2014 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,
Download

tc dokuz eylül üniversitesi fen fakültesi dekanlığı