REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan
Prof.Dr.Hamza AL
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
İşletme Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Üye
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 524
TOPLANTI TARİHİ : 27.03.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Muzaffer
ELMAS
1- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı profesör kadrosuna
başvuran Prof.Dr. Kemal NAS’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon
oluşturulması hususu görüşmeye açıldı
Yapılan görüşmeler sonunda; Prof.Dr. Kemal NAS’ın
jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
ÜYK-524/02
27.03.2014
2- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı profesör kadrosuna
başvuran Prof.Dr. Ayhan KAMANLI’nın jüri raporlarını değerlendirmek üzere
komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı
Yapılan görüşmeler sonunda; Prof.Dr. Ayhan KAMANLI’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
3- Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü dolu kadro
değişikliği görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; İletişim Fakültesine bağlı bulunan İletişim
Bilimleri Bölüm adının İşletişim Tasarımı ve Medya Bölümü olarak değiştirilmesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.11.2013 tarihli toplantısında
uygun bulunduğundan; ekli listede dökümü verilen dolu kadroların mevcuduyla
birlikte İşletişim Tasarımı ve Medya Bölümü İşletişim Tasarımı ve Medya Anabilim
Dalına 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin 4. maddesi uyarınca aktarılması
ve 5. maddesi uyarınca atama izni verilmesinin uygun olduğuna ve gereği için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
4- Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 27.03.2014 tarih ve
13926 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
görevli Arş.Gör. İsmail Numan TELCİ'nin 10 - 20 Nisan tarihleri arasında
Cezayir'de yapılacak olan seçimlerde T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından gözlemci
olarak görevlendirilmesi talebine istinaden 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi
uyarınca yolluksuz ve yevmiyesiz maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olarak
oybirliği ile karar verildi.
5- Teknoloji Fakültesi Dekanlığının 10.09.2014 tarih ve 11010 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Hüseyin EKİZ’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Cuma
günleri ekte belirtilen dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi
uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-524/03
27.03.2014
6- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 12.03.2014 tarih ve 11736 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü’nde II.Yarıyılı’nda okutulmakta olan “Lineer Cebir dersi B
grubunda” yapılan ders görevlendirme değişikliğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
7- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 18.03.2014 tarih ve 12596 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü karma öğretim türünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda iki
grup halinde okutulması düşünülen ekte belirtilen derslerin gruplarının ilgili öğretim
üyelerince karşılanmak üzere ekte belirtildiği şekliyle birleştirilerek okutulmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
8- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 15.03.2014 tarih ve 12206 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda “SOS204 Mantık II” dersini vermek üzere
daha önce görevlendirilen Prof.Dr.İbrahim ÇAPAK’ın programına uymadığından
belirtilen dersi vermek üzere; Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Öğr.Gör.Tanzel
YAKAR tarafından karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
9- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 13.03.2014 tarih ve 11766 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ortadoğu Çalışmaları EABD başkanlığının
görüşü doğrultusunda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders
programında açık olan yüksek lisans ve doktora derslerine öğretim üyesi ve öğretim
görevlisi atanmasının aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle uygun olduğuna; oy birliği
ile karar verildi.
EABD
Dersin
Kodu
Ortadoğu
Çalışmaları
(Dr)
ODC
626
6+0
S
ODC
552
6+0
ODC
520
3+0
Ortadoğu
Çalışmaları
(YL)
Ortadoğu
Çalışmaları
(YL)
Kredisi
Z/S
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim
Üyesi
YY
Arapça IV (TR)
Öğr. Gör. Zehra Betül
GÜNEY
II
S
Arapça II (TR)
Öğr. Gör. Zehra Betül
GÜNEY
II
S
Farsça Okumaları
(TR)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
YEŞİL
II
Gün / Saat
SALI
08:00-11:00
CUMA
08:00-11:00
PAZARTESİ
08:00-12:00
PERŞEMBE
12:00-14:00
CUMA
14:00-16:00
ÜYK-524/04
27.03.2014
10- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 21.03.2014 tarih ve 13070 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi/Uygulama Okulları işbirliği
kapsamında, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Öğretim
Kurumlarında yapacakları uygulamalar ile ilgili protokol ve ilgili yönerge gereğince ekli
listede belirtilen öğrencilerin, belirtilen okullarda, belirtilen uygulama öğretmenlerinin
gözetiminde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “Okul Deneyimi II,
Öğretmenlik Uygulaması I, Öğretmenlik Uygulaması II, Öğretmenlik Uygulamalarında
Değerlendirme, Kurum Deneyimi” derslerini almak üzere, danışmanlık yapacak adı
geçen öğretmen ve okul idarecilerinin 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 657 Sayılı
Kanunun 89. maddeleri uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
11- Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığının 18.03.2014 tarih ve 12549 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı arasında yapılan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
Eğitim-Öğretim kurumlarında yapacakları Öğretmenlik Uygulamaları ile ilgili protokol
ve yönerge gereğince, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulaması
İlimizdeki Endüstri Meslek Liselerinde yapılacak EĞT 416 Öğretmenlik Uygulaması
(0+6) derslerini takip edecek öğrencilerin ve uygulama yapacakları okullar'ın ekli
listelerdeki isimlerden oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.09.2014 tarih ve 903.07.02/475 sayılı
yazısı, 13.03.2014 tarih ve 903.07.02/476 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirilen Üniversitemiz Rektörlük
Uzmanı Seçil ASLAN ve Uzman Onur YAZGAN’ın görevlendirme sürelerinin
22.04.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yeniden uzatılmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
13- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 24.03.2014 tarih ve 13331 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi
Eğitimi ABD’da görevli Arş.Gör.Esra Betül MENEVŞE’nin, 2014 Bahar dönemi ÖYP
Lisansüstü alımlarında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmış olması dolayısıyla; adı geçenin 2547
Sayılı Kanunun 35.Maddesi uyarınca yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim
Dalı’nda görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-524/05
27.03.2014
14- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 11714 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim üyesi
Prof.Dr.Etem KÖKLÜKAYA’nın Elektrik-Elektronik EABD da 24 Şubat 2014
tarihinden itibaren Cuma Günleri karşılanamayan ekte belirtilen dersleri vermek üzere
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
15- Tıp Fakültesi Dekanlığının 24.03.2014 tarih ve 13397 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji ABD Öğretim üyesi Doç.Dr.Harun KILIÇ’ın 01 Nisan 2014-30 Haziran
2014 tarihleri arasında 3 ay süre ile “Köln Üniversitesi Krankenhaus Porz am Rheın”
hastanesinde klinik becerilerini geliştirmek amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi uyarınca (3 aylık) yevmiye bedelinin 7.500.- TL kısmının Yayın Teşvik
Programı kapsamında maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
16- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 18.03.2014 tarih ve 12554 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kenan GENEL'in,Teknorot Otomotiv Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının Sakarya Üniversitesi Teknokent A.Ş.
bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi'nde 20/02/2014-20/02/2015
tarihleri arasında ayda üç gün (Perşembe Günleri) olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun
37. Maddesi uyarınca danışman olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy
birliğiyle karar verildi.
17- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 18.03.2014 tarih ve 12555 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sedat İRİÇ'in,Teknorot Otomotiv
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının Sakarya Üniversitesi Teknokent
A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi'nde 20/02/201420/02/2015 tarihleri arasında ayda üç gün (Perşembe Günleri) olmak üzere 2547
Sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca danışman olarak görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oy birliğiyle karar verildi.
18- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 18.03.2014 tarih ve 12556 sayılı yazısı
okundu.
ÜYK-524/06
27.03.2014
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar KAHRAMAN'ın,Teknorot
Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının Sakarya Üniversitesi
Teknokent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi'nde
20/02/2014-20/02/2015 tarihleri arasında ayda üç gün (Perşembe Günleri) olmak
üzere 2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca danışman olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.
19- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 15.03.2014 tarih ve 12205 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Murat TEKER'in 1 (bir) yıl süre ile Fakültedeki derslerini
aksatmayacak şekilde (Cumartesi günleri öğleden önceki saatlerde) Uzman Grup
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri eğitim Enerji ve Çevre Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kurumunun Mecidiyeköy-İstanbul Şubesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi vermek
üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne günlük 400+KDV yatırılmak kaydı ile
2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy
birliğiyle karar verildi.
20- -Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 21/03/2014 tarihli ve 105.01.07-13073 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesinde verilmekte olan Pedagojik
Formasyon Programı'nda ekli listede belirtilen öğrencilerin, belirtilen okullarda,
belirtilen uygulama öğretmenlerinin gözetiminde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında "Öğretmenlik Uygulaması" dersini almak üzere, danışmanlık yapacak adı
geçen öğretmen ve okul idarecilerinin 2547 Sayılı Kanunun 31. Ve 657 Sayılı
Kanunun 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
21-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13/03/2014 tarihli ve 903.07.04- 11801 sayılı
yazısı ile Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12/03/2014 tarihli ve
903.07.02-11622 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ilgili bölümlerinde
karşılanamayan ekte belirtilen dersleri vermek üzere; Bilal ÇUHALILAR,İlhan
ARSLAN, Ercan ŞİN ve Tülay DURAN’in; 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657
sayılı kanunun 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği
ile karar verildi.
22-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13/03/2014 tarihli ve 903.07.01-11829 sayılı
yazısı ile Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12/03/2014 tarihli ve
104.04-11623 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 sayılı kanunun 89. Maddesi
uyarınca ekte görevlendirilen öğretim elemanlarının Ders Yüklerinin ekteki şekliyle
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-524/07
27.03.2014
23-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13/03/2014 tarihli ve 903.07.02-11830 sayılı
yazısı ile Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12/03/2014 tarihli ve
104.04-11551 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 sayılı kanunun 89. Maddesi
uyarınca ekte görevlendirilen öğretim elemanlarının Ders Yüklerinin ekteki şekliyle
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
24-Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 18/03/2014 tarihli ve 100-12550 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
okutulacak "EĞT 416 Öğretmenlik Uygulaması" dersinin uygulaması, Fakülte-Okul
İşbirliği Protokolü çerçevesinde İlimizdeki Endüstri Meslek Liselerinde yapılmasına,
ilgili Protokol gereğince okullarda görevlendirilecek Milli Eğitim Personelinin ekli
listedeki isimlerden oluşturulmasına, listede belirtilen okullarda görev yapan Milli
Eğitim Personelinin, 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 657 Sayılı Kanunun 89. maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
25- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18/03/2014 tarihli ve 903.07.02- 12544 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda
Sağlık Yüksekokulu ilgili bölümlerinde karşılanamayan ekte belirtilen dersleri vermek
üzere; Abdullah ATEŞ, Ahmet KAR,Arzu İNKAYA, Aslı AVCI, Ayla TANYÜREK, Ayşe
AKBAY ATEŞ, Ayşe ÖZTURAÇ, Buket Kurt GÜDÜK, Burcu GÜNAL, Büşra
ÇEKİRGE, Çiğdem ERSOY, Derya ÖZEN, Durmuş AĞKUŞ, Ebru BIÇAKÇI, Ebru
SARIOĞLU, Elif KOLUAÇIK, Emine KALKAN IRGI, Esra ÖLMEZ GAZİOĞLU,
Fahriye VAROLOĞLU, Fatma ÜNAL, Filiz AKINCI, Gazal ALMAZ, Gökay KÖKSAL,
Gönül GEL, Gülistan HAN, Gülşah CEYLAN, Hatice AKÇAY, Hikmet AKTAŞ, İlker
DURAN, Kader KARADİRİM, Latife BAY, Leyla AKTURAN, Mahmure YILDIRIM,
Mehmet MARAŞ, Meral SOYLU, Merve KABADAYI, Merve ÖNAL, Muhammet
Kürşad AKYÜZ, Mukadder ZENİT, Murat BULGAN, Mümine ALTINAY, Nursen
UÇAR, Nefise HEPŞEN, Neriman AYVERDİ, Neziha Tuğba ERTANLI, Neşe
CANAVAR, Nazire GÖKSEL, Nuh UZEL, Nuray ADIYAMAN, Nurcan KOCA, Osman
K. KAHYAOĞLU, Özgül AKSOY, Özlem AKINCI, Rabia GÜN, Rafet GÜNEŞ,
Rahime GÖK, Seda ÖZGÖR, Sedat ERCİYES, Selçuk GÜR, Semra TEZCAN,
Serkan GÜR, Serpil SEZER, Sevgi ÇAKIR, Sevim PEPSOY, Sevda GÖZEL İZMİR,
Şaban KAYIKÇI, Şura ÇETİN, Taner BİLGİN, Uğur AKSU, Yasemin GÜNGÖR,
Zehra ÇİNTİ, Zerrin İLTER, Zeynep CÜREin; 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve
657 sayılı kanunun 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-524/08
27.03.2014
26- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 18/03/2014 tarihli ve 903.07.0212433 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Elemanı Arş.Gör.Mustafa CANER’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyıllarında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi I. Öğretim programında Yrd.Doç. Dr. Nebi MİŞ' in üzerinde
gözüken "Political Science" ders görevlendirme değişikliğinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
27- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
903.07.03/13332 sayılı yazısı okundu.
Dekanlığı’nın
24/03/2014
tarih
ve
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Maliye
Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör.Gonca GÜNGÖR GÖKSU'nun İspanya /University
of Zaragoza’da LLP/Erasmus Personel Değişimi kapsamında; 2547 Sayılı Kanun’un
39. Maddesi uyarınca 22 Nisan 2014- 01 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
28- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
903.07.03/13333 sayılı yazısı okundu.
Dekanlığı’nın
24/03/2014
tarih
ve
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör.Elif MADAKBAŞ
GÜLENER'in Bremen Üniversitesi/Almanya'da LLP/Erasmus Personel Değişimi
kapsamında; 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca 27 Mart 2014-26 Haziran
2014 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
29- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 20/03/2014 tarih ve 903.07.03/12918 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Serdar KÜYÜK'ün TÜBİTAK
ve Avrupa Birliği (AB) ortak kaynağı kullanılarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde TÜBİTAK tarafından desteklenen
2236-Uluslararası Deneyimli Araştırma Dolaşım Programı kapsamında Quake Wave
Vibration Repoert adlı projede görev almak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi
07/04/2014-06/04/2015 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-524/09
27.03.2014
30- Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 15/03/2014 tarih ve 903.07.02/12209 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne
ÖYP programından Araştırma Görevlisi olarak atanan Arş.Gör.Sevim BURULDAY'ın
Hacettepe Üniversitesi'nde dil eğitimi almak üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 39.
Maddesi uyarınca 10 Mart 2014- 10 Eylül 2014 tarihleri arasında (6 ay) yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
31- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 27.02.2014 tarih ve 522 sayılı toplantısında
alınan “59” nolu kararla Doç.Dr. Canan Laçin ŞİMŞEK’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç.Dr. Canan Laçin ŞİMŞEK’in Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD “Doçent” kadrosuna 2547
Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
32- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının25.03.2014 tarih ve 13452 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yrd.Doç.Dr.Filiz CİCİOĞLUIİ Koordinatör
Yrd.Doç.Dr.Nesrin KENAR ve Şube Müdürü Neriman KANBUR’un Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 17.02.2014 tarih ve 724.99/31 sayılı yazısına istinaden Polonya
ile diplomatik ilişkilerimizin 600. Yıldönümü olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu
koordinasyonuyla 03 Nisan 2014-06 Nisan 2014 tarihlerinde Varşova da
düzenlenecek olan “Türkiye-Polonya Buluşması” etkinliğine konaklama, katılım bedeli
ve tüm masrafların üniversitemiz Rektörlük Bütçesinden karşılanmak kaydı ile
akademik personelin 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca idari personelin
6245 Sayılı 6,14 ve 39. maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy
birliği ile karar verildi.
33- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.03.2014 tarih ve 12241 sayılı yazısı ve
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 13.03.2014 tarih ve 11980 sayılı yazıları
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Sanat Tarihi Bölümünde talep edilen değişikliğin
program değişikliğine neden olması nedeniyle reddine oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-524/10
27.03.2014
34- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 12.03.2014 tarih ve 11731 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümünde VI. Yarıyılda okutulmakta olan Makine Dinamiği dersinin ikinci öğretimde
öğrenci sayısının fazlalığı nedeni ile Dersin Gruplara Ayrılması tablosundaki ekte
şekli ile gruplara ayrılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi
35- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 12.03.2014 tarih ve 11738 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültemiz Jeofizik Mühendisliği
Bölümünde A ve B grubu olarak gruplara ayrılmasına karar verilen “Lineer Cebir
“dersinin gruplarının birleştirilerek tek bir grupta Prof. Dr. Refik KESKİN tarafından
okutulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
36- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 12.03.2014 tarih ve 11735 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümünde IV. Yarıyılda okutulmakta olan “Yöneylem Araştırması-I” karma öğretim
dersinin öğrenci sayısının fazlalığından dolayı gruplara ayrılmasının ve yapılan
görevlendirilmenin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
37- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 18.03.2014 tarih ve 12515 sayılı yazısı ve
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 11.03.2014 tarih ve 11377 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Yüksekokul’unda okutulmakta olan
ENF202-Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersini alan öğrenci sayısının fazlalığı
nedeniyle mevcut laboratuvar koşulları ve bu koşullar altında sağlıklı ders işlenmesi
mümkün görülmediğinden “ENF202-Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı” dersinin A ve
B Grubu gruplara ayrılmasının ve yapılan görevlendirilmenin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
38- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 11768 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında daha önce Kamu Kesimi Ekonomisi-A ve Kamu Kesimi
Ekonomisi-B grubu olarak bölünen Maliye EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans
dersinin birleştirilerek Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN tarafından verilmesinin ekte belirtilen
şekliyle uygun olduğuna uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
39-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 11771 sayılı yazısı
okundu.
ÜYK-524/11
27.03.2014
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda “Maliye Dr EABD” ders programında açık olan
“İdareler Arası Mali İlişkiler” (3+0) doktora dersinin Yrd.Doç.Dr.Nurullah ALTUN
tarafından ekte belirtilen şekliyle verilmesinin uygun olduğuna; oy birliği ile karar
verildi.
40-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 20.03.2014 tarih ve 12925 sayılı yazısı ve
Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 18.03.2014 tarih ve 12382 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerin ekte
belirtildiği şekliyle gruplara ayrılarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy birliği
ile karar verildi.
41-Genel Sekreterlik Makamı’nın 07/03/2014 tarihli ve 302.15.06-10973 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünden mezun olup, 17.06.2013 tarih ve 12733/01.932 sayılı diplomasını
kaybeden Hüseyin KELEŞ'e kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi
Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar
verildi.
42- Genel Sekreterlik Makamı’nın 20/03/2014 tarihli ve 302.15.06-12994 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Makine-ResimKonstrüksiyon Programından mezun olup, 26.04.2000 tarih ve 3258/21.248 sayılı
diplomasını kaybeden Aytül KİL'e kaybolan diplomasının yerine “Sakarya
Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar
verildi.
43- Genel Sekreterlik Makamı’nın 13/03/2014 tarihli ve 302.15.06-11950 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sapanca Meslek Yüksekokulu Turizm ve
Otelcilik Programından 12.09.2001 tarih ve 21 sayılı Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulu Kararı ile mezun olan Hüseyin KILINÇ'ın kayıt esnasında vermiş olduğu
evraklarda adı Hüseyin olarak geçmiş; adı geçen öğrenci mezun olduktan sonra
nüfus cüzdanını değiştirmiş ve adını Kaan Altan olarak değiştirdiğinden öğrencinin
diplomasında adının Kaan Altan olarak işlemesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-524/12
27.03.2014
44- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 20.03.2013 tarih ve 903.07.02-12945 sayılı
yazısı ile Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18/03/2014 tarih ve 104.04/
12382 okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda Adapazarı Meslek Yüksekokulunda karşılanamayan ekte belirtilen
dersleri vermek üzere ekte belirtilen öğretim üyelerince verilmek üzere; 2547 Sayılı
Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
45- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın 26.03.2014 tarih ve 13751 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 15/08/2013 tarihinde Kırklareli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR'ün 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Cuma Günleri aşağıda belirtilen dersleri
vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Üniversitemiz Çevre
Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Dersler:
Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması (I. Öğretim)
Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması (II. Öğretim)
Bitirme Çalışması (II. Öğretim)
46- Genel Sekreterlik Makamı’nın 21/03/2014 tarihli ve 302.15.06-13133 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünden mezun
olup, 07.06.2004 tarih ve 603.04.603 sayılı diplomasını kaybeden Nejla CEYHAN’ın
kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile
Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika
veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri
Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE”
verilmesine oybirliği karar verildi.
47- Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 20.03.2014 tarih ve 12878 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adapazarı Meslek Yüksekokulu 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ders yüklerinin ekteki şekliyle uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
48- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 20.03.2014 tarih ve 13038 sayılı yazısı
okundu.
ÜYK-524/13
27.03.2014
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Laboratuarı’nda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan "Kütle Spektrometresi” cihazının
alınması ve bedelinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
49- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 26.03.2014 tarih ve 13702 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Sanat Tarihi Bölümünde
talep edilen değişikliğin program değişikliğine neden olması nedeniyle reddine
oybirliği ile karar verildi.
50- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 26.03.2014 tarih ve 13701 sayılı yazısı ve
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 105.05/11978 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü ders Programları’nda 2013-2014 Bahar Yarıyılı’nda öğrenci sayısı fazla
olduğundan ekte belirtildiği şekliyle gruplara ayrılarak okutulmasının uygun olduğuna
oybirliği karar verildi.
51- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 24.03.2014 tarih ve 13420 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyelerinden Doç. Dr. Ekrem BÜYÜKKAYA'nın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 39. Maddesi kapsamında Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar"
çerçevesinde 09/06/2014-09/09/2014 tarihleri arasında Almanya'nın Duesseldorf
Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi gereğince, yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği karar verildi.
52- İletişim Fakültesi Dekanlığının 27.03.2014 tarih ve 13925 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Aytekin
İŞMAN’ın “Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı’nda Yayın Kurulu Üyesi
ve TOJRAS Dergisinde Akademik Danışman olarak danışmanlık yapmak üzere
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
53- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 27.03.2014 tarih ve 13911 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Yüksekokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında Yüksekokulumuzda ders uygulamalarında yaşanan Öğretim
Elemanı sıkıntısı nedeniyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. Maddesine
göre 4 Nisan 2014 tarihi itibari ile Yasemin ÇETİN 'nin Sakarya Eğitim Araştırma
Hastanesi'nde Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (0+0+7) II/B Grubu dersi için
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-524/14
27.03.2014
54- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 27.03.2014 tarih ve 13912 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda “ENM401 Endüstri
Mühendisliği Tasarımı (2+0)” dersinin açılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
55- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih ve 13761 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA’nın Üniversitemiz Fen Bilimleri
Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği EABD ekte belirtilen Danışmanlık ve
Uzmanlık Alan derslerini vermek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Cuma Günleri görevlendirilmesinin uygun
olduğuna, ilgili madde hükmüne göre yapılan uzmanlık alan dersi ve danışmanlık
görevlendirmelerinde 13.03.2014 tarih 523-73 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı
uyarınca ödeme işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
56- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 22.01.2014 tarih ve 2427 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği bölümünde bilimsel çalışmalarda ekte özellikleri belirtilen GRANTA
DESİNG yazılım programının 30 kullanıcı sayısı ve 1 yıllık kiralama bedeli olan
12.700.-EUR nin (Üniversitemiz Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner
Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
57- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 25.02.2014 tarih ve 8541 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi bölümlerinde ihtiyaç duyulan
ekli listede yer alan materyallerin listede yer alan Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı
Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
58- Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün 20.03.2014 tarih ve 13030 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz bünyesinde yer alan 13 Meslek
Yüksekokullarında 48 farklı programda eğitim-öğretim gören öğrencilerin 3+1 Eğitim
Modeli gereği işletmelere yerleştirilmesi için hazırlanan 7000 adet tanıtım katoloğun
için ekte belirtilen basım bedelin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430)
Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanması karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-524/15
27.03.2014
59- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 11.02.2014 tarih ve 5940 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği bölümü laboratuarlarından kullanılmak üzere ekte belirtilen sarf
malzeme ve fatura bedellerinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430)
Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanması karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
60- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 31.12.2013 tarih ve 9034.01.3095 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü’nde
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Mühendisliği derslerinde kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan malzeme fatura bedellerinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler
/38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanması karşılanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
61- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS
REKTÖR
Prof.Dr. Musa EKEN
REKTÖR YARDIMCISI
Katılmadı.
Prof.Dr. Ümit KOCABICAK
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU
FEN-EDEBİYAT FAK. DEKAN
ÜYE
ÜYK-524/16
27.03.2014
Prof.Dr. Orhan TORKUL
MÜHENDİSLİK FAK. DEKANI
Prof.Dr. İbrahim ÖZSERT
TEKNİK EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof. Dr.Rahmi KARAKUŞ
EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr. Hamza AL
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. DEKAN
Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY
İLAHİYAT FAK. DEKANI
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
TEKNOLOJİ FAK. DEKANI
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
İŞLETME FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ümit KOCABICAK
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM
DEKAN
Prof.Dr.Halil KALABALIK
HUKUK FAK.DEKANI
(Katılmadı.)
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI
ÜYE
FAK.
Download

27.03.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi