ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:Doç. Dr. Selhan ÖZBEY
Celal Bayar Üniversitesi,
BESYO- Spor Yöneticiliği Bölümü
İdari Görevi
: Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
CBÜKAM Müdür Yardımcısı
BESYO- Erasmus Koordinatörü
Yabancı Dil
: 73.750 (UDS)
E-mail
: [email protected]
[email protected]
İş tel
: 0236 2314645
Fax
: 0236 231 3001
Derece
Bölüm/Program
Eğitim Fakültesi,
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
Beden Eğitimi ve Spor ABD
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Üniversite
Yıl
ODTÜ
1990
ODTÜ
1994
AİBÜ
2001
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
•
“The Factors Influencing The Range of Women Participation (students, staff
and faculty) in Physical Recreation at Middle East Technical University”,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ.
Danışman; Prof. Dr. Gazanfer DOĞU
Doktora Tezi ve Danışmanı:
•
“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Merkez ve Taşra Teşkilatının
Amaç, Görev ve Süreç Boyutları ile Personel Politikalarının Analizi”, AİBÜ,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD .
Danışman; Prof. Dr. H. Nihat BİLGEN
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Bed. Eğ.Öğr.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi,
Beden Eğitimi Öğretmeni-Ankara
1990-1992
Öğ Gör.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
1993-2001
Yar.Doç. Dr.
Yar.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Spor Yöneticiliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor YO.,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu
Spor Yöneticiliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor YO.,
Celal Bayar Üniversitesi-Manisa
Spor Yöneticiliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor YO.,
Celal Bayar Üniversitesi-Manisa
2001-2004
2004-2014
2014-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
GÜRSEL Nimet (2013)
• “Öğretim Elemanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam
Kalitesinin İncelenmesi”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi-Manisa (Devam Ediyor).
ESENTAŞ Melike (2012)
• “Serbest Zaman Etkinliği Olarak Gençlik Kamplarının Program ve Lider
Boyutlarında Analizi”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi-Manisa.
GÜZEL Pınar (2007)
• “Uluslararası Spor Organizasyonlarının Olimpik Eğitimin Yaygınlaştırılması
ile ilgili Etkileri.” CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi-Manisa.
DUGAN, Ömür (2006)
• “Spor Yöneticilerinin Etik Kod Analizi: Ölçek Geliştirme Çalışması”. CBÜ,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış ,Yüksek Lisans Tezi-Manisa.
SÖNMEZ, Ufuk (2006)
• “Rüzgar Sörfünün Yayılması Açısından, Sörf Tüketicisinin Profilinin
Belirlenmesi ve Sörf Okullarının Önemi”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi-Manisa.
YILMAZ, Dilek (2005)
• “Rekreasyon Program Yönetimi: Öğretimde Rekreasyon Programlarına
Katılan Bayan Öğrencilerin, Rekreasyon Programlarına Bakış Açılarının ve
Deneyimlerinin Değerlendirilmesi” ”. AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
EKMEKÇİ, Rıdvan (2004)
• “Basketbol Hakemlerinin Genel Profili ve Saldırgan Davranışlarla Karşılaşma
Durumu ”. AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Bolu.
KIRIHOĞLU, Savaş (2004)
• “Doğa Eğitimi Etkinliklerinin Uygulama Boyutunun Planlama, Tesis ve
Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu (Yardımcı Danışman)
ŞAHİN, Mehtap (2003)
• “GSGM Merkez Teşkilatı Personelin Sportif Rekreasyona Katılım Oranları ve
Mevcut Durum Analizi”. AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
Yönetilen Doktora Tezleri:
ESENTAŞ Melike (2014)
• “…………………”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora
Tezi- Manisa. Danışman. (Devam ediyor)
ÇETİNÖZ Fırat (2013)
• “Spor Tesislerinde Sürdürülebilir İşletme Yönetim Modellerinin Analizi”.
CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi- Manisa.
Yardımcı Danışman. (Devam ediyor)
YILDIZ Yavuz (2010)
• “Futbol Takımlarında Marka Değeri Analizi”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yayımlanmamış Doktora Tezi-Manisa Yardımcı Danışman.
Yüksek Lisans ve Doktora Jüri Üyelikleri
ÖZBAY, Asil (2014)
• “Okul Öncesi Çocuklarda Denge Gelişimine Yönelik Hareket eğitiminin,
bisiklet Kullanabilme Becerisine Etkisi”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi-Manisa.
ONAĞ, Zeynep (2013)
• “Takım Sporcularının Duygusal ve Davranışsal Tutumlarını Etkileyen
Faktörlerin Girdi-Süreç-Çıktı Modeliyle İncelenmesi”. CBÜ, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi-Manisa.
TEPEKÖYLÜ, Özden (2012)
• “Ders Dışı Etkinlik Olarak Uygulanan Sporla İlgili Oyunların Ortaöğretim
Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarına Etkisi” CBÜ, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi-Manisa.
ÖZSOY Selami (2007)
• “Kamuoyunun Spor Medyasından Beklentileri”. AİBÜ, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bolu.
UÇAN, Yılmaz (2007)
• “Spor Fitness Merkezlerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi”. AİBÜ,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bolu.
KAPLAN, Yılmaz (2007)
•
“Eğitim Geçmişi Farklı Olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt
Kültürü” CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi-Manisa.
ÖMÜR, Barış (2006)
•
“Rekreasyon Yönetiminde Rekreasyon Programının Yönetsel Süreçlerinin
Değerlendirilmesi ( Düzce-Akçakoca Festival Program Örneği)”. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
İNCE Pınar (2006)
•
“Antrenör Davranışları ve Sporcu Doyumu Ölçek Geliştirme ve Uyarlama
Çalışması” CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi-Manisa.
KILINÇ, Zuhal (2005)
•
“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Çalışan Spor Uzmanlarının Yönetsel
Sorunlarının Belirlenmesi” AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
AKINER Barış (2005)
•
“Özel Okullarda ve Resmi Okullarda Görev Yapan beden Eğitimi
Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Araştırılması (Manisa Merkez
Örneği)”. CBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi-Manisa.
IŞIK, Banu (2005)
•
“Oriyantiring Sporcularında Denetim Odağı ile başarı ve Başarısızlık
Arasındaki İlişkinin Araştırılması” Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi-Manisa.
AKÇINLI, Nilgün (2005)
•
“8 Yaş grubu Çocuklarda hareket eğitimi ile Dikkat vee Hafıza gelişiminin
Etkileri”. Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi-Manisa.
ÖZSOY Selami (2003)
•
“Spor Gazeteciliğinin Bugünkü Durumu ve Mesleki Nitelikleri” AİBÜ, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
DOĞRU Zafer (2003)
•
“Spor Pazarlaması Açısından Spor Tüketici Profili ve Sporda Pazarlama
Bileşenleri”. AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Bolu.
ESEN Necdet (2001)
•
“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında
Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”. AİBÜ,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
PROJELER ve Yaptığı Görevler :
•
Goral M., Özbey S., Güzel P., Dinç N., Gezer G., Seyhan S., Kalkan N.,
Beşikçi T., Soykan E. ve İşçi Ö. “Akhisar Bel. Ve CBÜ işbirliği ile, İlköğretim
I. Kademe öğrencilerinin fiziksel ve motorik özelliklerini kapsayan geniş
tabanlı bir “e-Veri Tabanı” oluşturulması” Proje No: 2013-146. CBÜ-BAP
Projesi, Araştırmacı, 2014-2015(Devam Ediyor).
•
Horosan GD., Dr. S Altıparmak, Dr. H Baydur, Dr. G. Gerçeklioğlu, Dr. T.
Günay, Dr. H Batı, Dr. S Özbey ve P Güzel (2011): “Manisa İlinde İlk ve
Ortaöğretim Okullarına Devam Eden Gençlerde Tütün Kontrolü, Beslenme ve
Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının İyileştirilmesi Konusunda Akran Eğitimi
Programının Etkililiği” CBÜ-BAP Projesi, Araştırmacı, 2011- 2014.(Devam
Ediyor).
•
Özbey, A.S., ve Mirzeoğlu N., (2002). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü;
Sporu ve Sporcuyu Kalkındırmaya Yönelik Yeni Bilimsel Yöntem ve
Projelerin Tespiti ile İlgili Çalışmaları Destekleme Görüşmeleri, “GSGM
Yönetici Personel Eğitim Projesi (YÖPEP)”, Proje Yöneticisi ve Araştırmacı.
•
Özbey, A.S.,Çelebi M.,ve Mirzeoğlu D,.(2003). “Orta Öğretim 2. Kademede
Okuyan Bayan Öğrencilerin Serbest Zamanlarını Değerlendirmek için
Rekreatif Amaçlı Fiziksel Etkinliklere Katılımlarını Arttırma Projesi”. Bolu İl
Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile yürütülmektedir, Proje sorumlusu.
•
Özbey, A.S.,Çelebi M.,ve Mirzeoğlu D,.(2004). İzzet Baysal Vakfı Kız
Yetiştirme Yurdunda kalan 13-18 yaş arası kız öğrencilerin rekreatif amaçlı
fiziksel etkinliklere katılım oranlarının, katılım ve katılmama nedenlerinin ve
katılımın sosyal yaşantılarına etkilerinin analizi, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Şubat-Haziran, Proje
Sorumlusu
İdari Görevler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2013- Devam ;
BESYO- Erasmus Koordinatörü, CBÜ-Manisa
2011- Devam :
Bölüm Başkanlığı; Güzel Sanatlar Bölümü, CBÜ-Manisa
2011- Devam :
Müdür Yardımcılığı; Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi
(CBÜKAM)-Manisa
2005- 2012 :
Bölümü Başkanlığı, Spor Yöneticiliği Bölümü,
Beden Eğitimi ve Spor YO. CBÜ-Manisa
2009- 2011 :
Farabi Değişim Programı Birim Koordinatörü, CBÜ-Manisa
2005-2012
:
Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Üyeliği,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, , CBÜ-Manisa
2004-2012
:
Spor Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, CBÜ-Manisa
2004-2008
:
Spor, Kültür Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, CBÜ
2003- 2004 :
ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
Spor Yöneticiliği Bölüm Temsilcisi-AİBÜ
2002- 2004 :
Bölüm Başkanlığı (Kurucu Başkanlık), Spor Yöneticiliği Bölümü,
Beden Eğitimi ve Spor YO. AİBÜ- Bolu
2002- 2004 :
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği,
Spor Yönetim Bilimleri ABD Başkanı AİBÜ-Bolu
2002- 2004 :
Kulüp Genel Sekreteri AİBÜ Spor Kulübü
1997- 1999 :
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü,
AİBÜ-Bolu.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
•
•
•
TÜBİTAK- ARBİS,
ICHPER-SD Girls and Women Sport Commission 2004-2005
Spor Bilimleri Derneği
Ödüller
•
En İyi Sözlü Bildiri Ödülü; Güzel P. ve Özbey S. ;“Overview of Olympic Education
Programs”, IOC 46th International Session for Young Participants, Olympia”.The
10th International Sports Sciences Congress, Bolu-Turkey.
•
En İyi Sözlü Bildiri Ödülü; Yılmaz D., Özbey Alkurt S., ve Çelebi M. Recreation
Program Management: The Evaluation of the Views and Experiences of the Female
Students who Participated in the Recreational Program in High School. The 9th
International Sports Sciences Congress, s: 1201-1203, 3-5 November, Mugla-Turkey.
•
Doktora Programı İkincisi; Sosyal Bilimler Enstitüsü, AİBÜ-Bolu.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Güz
2011
İlkbahar
Güz
2012
İlkbahar
Dersin Adı
Yurt dışı görevlendirmesi (USA)
Yurt dışı görevlendirmesi (USA)
Liderlik
Bed. Eğ. ve Sporda Yönetim
Alan Çalışması II
Spor Yönetimi ve Etik( Doktora)
Sporda Liderlik
Antrenörlük Uygulaması I (Basketbol)
Basketbol Öğretimi
Spor Yönetiminde Özel Konular
Alan Çalışması II
Spor Yönetimi ve Organizasyon
Antrenörlük Uygulaması II
(Basketbol)
Spor Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
( Doktora)
Sportif Rekreasyon
(Y. Lisans)
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
4
0
2
2
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
25
55
30
1
3
14
17
18
8
120
20
3
0
4
3
0
2
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
Tavazar, H., Yavaş, Ö., Erkaya, E., Tez, Ö., Zerengök, D., Özbey, S. & Güzel,
P.,(2014): “The research of the differences between physical activity and life
quality in senior high school students (Manisa City example)”, International
Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 21481148.
DOI : 10.14486/IJSCS122
•
A2.
Güzel, P., Ünlü H., Özbey, S. (2013). “Tenis ve İzmir İlindeki Mevcut
Durumu”, Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences
(ISSN: 1307-6477) Volume 7, Number 2.pp:
•
A3.
Onağ Z., Güzel P., Özbey S., (2013). “Futbol Antrenörlerinin Görüşlerine
Göre Takım Başarısını Etkileyen Faktörler: Nitel Bir Araştırma”, Pamukkale
Journal of Sport Science (ISSN: 1309-0356) Volume 4, Number 2.pp: 125145.
•
A4.
Özbey S. (2013): “The fifth attempt to host the Olympiad; Istanbul's bid for
2020 Summer Games. International Journal of Academic Research Part B;
2013; 5(3), 407-419.
(DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.61). ISI Database.
•
A5.
Guzel P., and Özbey S. (2013). “Promotion of olympic values based on
olympic solidarity programs. International Journal of Academic Research Part
B; 2013; 5(3), 275-286.
(DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.43 ). ISI Database.
•
A6.
Guzel P., Esentaş M., Özbey S., ve Çelebi M., (2013).“The Opinions of Camp
Program And Leader of Female Students in the Ministry of Youth and Sports
Youth Camps”, The Online Journal of Recreation and Sport (TOJRAS), ISSN:
2146- 9598, Vol:2, No:2, pp: 35- 42.
•
A7.
Coşkun AŞ, Göktalay T, Havlucu Y, Horasan GD, ve HAYAT Project
Team (Ozbey, S.) (2013). “Effect of smokefree legislation on smoking
cessation rates of teachers in Manisa, IMR-2013-0157Turkey. Journal of
International Medical Reserarch.
DOI: 10.1177/0300060513488510, Sage Journals, SCI. 0(0), pp:1-10.
•
A8.
Mirzeoglu D., Çelebi M., Ozbey A,S., ve Aşçı H.; “The Impact of
Leisure Time Physical Activities on Scial Physique Anxiety and Bady Image
of Turkish Orphan Girls (Psychology). Research Quarterly for Exercise and
Sport ,Volume 76, Supplement 1, 2005 Peer Review Abstract. Published
online:23Jan2013. ArticleViews: 27, pages A-23-A-130.
DOI:10.1080/02701367.2005.10599272
•
A9.
Guzel P., & Ozbey, S. (2012). “Effects of Universiade to spread out Olympic
Education” International Journal of Human Sciences (ISSN: 1303-5134)
Volume 9, Number 1, pp; 296-321.
DOI: http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v9i1.2099
•
A10.
Keser E., ve Ozbey, S. (2012). “Does It Really Matter Whether It Evolved
from Sports or Tourism: Let's enjoy the Perfect Embryo “Sport Tourism”.
International Journal of Developmental Sport Management (ISSN: 2162092X)Volume:2, Number:1
•
A11. Yıldız Y., Ay, C. ve Ozbey S. (2012). Futbol Takımlarında Müşteri Temelli
Marka Değeri: Bir Model Önerisi”.Ege Academic Review: Journal of
Economics, Business Administration, International Relations and Political
Science (ISSN: 1303-099X) Volume: 12 Number: Special Issue, pp: 1-10.
•
A12.
Guzel P., and Ozbey S. (2012). “IOC Olympic Solidarity Programs and
Implementations of National Olympic Committee of Turkiye (NOCT)”.
Pamukkale Journal of Sport Sciences (ISSN: 1309-0356)Volume 3, Number 1,
pp; 30-41.
•
A13.
Ozbey, S. (2011). “The Benefits of Bidding and Hosting the Olympic Games:
Istanbul 2020”. International Journal of Developmental Sport Management
(ISSN: 2162-092X)Volume:1, Number:1.11.2011.
•
A14.
Guzel, P. and Özbey, S (2009);“Overview of Olympic Education Programs,
IOC 46th International Session for Young Participants, Olympia”. International
Journal of Human Sciences Vol;6 No:1; p: 886-898. (ISSN: 1303-5134).
DOI: http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v6i1.731
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
•
B1.
•
B2.
Güzel, P., Özbey, S., Vurgun, N.,Yıldız, Y., Horasan Dinç G., Baydur H.,
Altıparmak S., Gerçeklioğlu G., Zöngür C., Gökatalay T., Havlucu Y., Batı H.,
Günay T., Coşkun A.Ş.(2013); “Self-reported physical activity levels among
Turkish Youth, Manisa 2012”. International Symposium on Social
Determinants of NCDs in Mediterranean Countries. pp:28, İstanbul,2013.
B3.
Goktalay T, Havlucu Y, Coskun As, Baydur H, Altiparmak S, Gerceklioglu G,
Ozbey S, Guzel P, Yildiz Y, Vurgun N, Zongur C, Bati H, Gunay T, Horasan
Gd, “The attidude of the teachers working in Manisa City Center toward the
practice of the law on prevention of hazards of tobacco products numbered
5727 and the rate of smoking cessation among teachers”; European
Respiratory Society 22st Annual Congress 01-05 Semptember, Vienna,
Austria, 2012
•
B4.
Özbey S., Güzel P., Yıldız Y., Vurgun N., Baydur H, Altıparmak S.,
Gerçeklioğlu G.,Zöngür C., Coşkun A. Ş., Göktalay T., Havlucu Y., Horasan
Dinç G., (2012). “Türk Gençlerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Manisa 2011”,
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli. pp: 101
•
B5.
Esentaş M., & Özbey S. (2012). “The Youth camp programmes which are
carried out by Ministry of Youth and sports as a leisure time activity”. 12.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli., pp: 153
•
B6.
Celebi M., Özbey S., Guzel P., ve Atalay Noordegraaf M.,(2011); Fiziksel
Aktivitenin Önemi ve Sürdürülebilirlik, Örnek Eğitim Programı: “Spor
Kültürü ve Olimpik Eğitim” (Pilot Çalışma), I. Uluslararası Fiziksel Aktivite
Beslenme ve Sağlık Kongresi, s: 90. Antalya-Türkiye
•
B7.
Özbey, S. & Guzel, P. (2010); “Recreation and Sport for all Activities in
Turkish Local Governments: An Example of a Candidate for Europen Capital
of Culture.”. 13th World Sport for All Congress, p: 63-64, 14-17 June,
Jyvakyla- Finland.
•
B8.
Çelebi, M. & Ozbey, S. (2009); “Obezite, Eğitim ve Yaşam Kalitesi
Sarmalında, Rekreasyon Programlarının ve Yönetiminin Rolü”. Uluslararası
Herkes için Spor ve Spor Turizmi Kongresi, ss;22, 05-08 Kasım, AntalyaTürkiye.
•
B9.
Guzel, P., Ozbey, S. ve Çelebi M. (2009); “Herkes için Spor Faaliyetleri
Aracılığı ile Üniversite Öğrencilerine Olimpik Değerlerin Kazandırılmasına
Yönelik Bir İnceleme”. Uluslararası Herkes için Spor ve Spor Turizmi
Kongresi, s;80-81, 05-08 Kasım, Antalya-Türkiye.
•
B10.
Güzel P., ve Özbey, S. (2008); “Sport for All Activities in National Olympic
Committee in Turkey”, 12th World Sport for All Congress, p; 120. Kuala
Lumpur- Malaysia.
•
B11.
Keser E., ve Özbey, S. (2008). “Rekreasyon ve Spor Turizmi, Bir Sosyal
Araştırma Alanı Olarak Pradigmasını Degiştirmeli Mi?”. 10. Uluslararası Spor
Bilimleri Kongresi, s: 890-93. 23-25 Kasım, Bolu-Türkiye.
•
B12.
Yılmaz D., Özbey A. S. ve Çelebi M. (2006). “Recreation Program
Management: The Evaluation of the Views and Experiences of the Female
Students Who Participated in the Recreational Program in High School” The 9
th International Sports Sciences Congress, 3-5 November, Mugla-Turkey.
(Sözlü Sunum-En iyi sözlü bildiri ödülü).
•
B13.
Dugan, Ö., ve Özbey A., S. (2006). “Spor Yönetiminde Etik Karar Verme
Süreçleri”. The 9 th International Sports Sciences Congress, 831-833, 3-5
November, Mugla-Turkey.
•
B14.
Güzel, P., Özbey A., S. ve Dugan Ö. (2006). “Organizasyonel Etik ve
Uluslararası Olimpiyat Komitesi”. The 9th International Sports Sciences
Congress, s: 988-990, 3-5 November, Mugla-Turkey.
•
B15.
Sönmez, U., ve Özbey A. S.(2006). “Türkiye’de Rüzgar Sörfü Turizminin
Yayılmasında Sörf Okullarının Önemi”. The 9 th International Sports Sciences
Congress, s:56-58, 3-5 November, Mugla-Turkey.
•
B16.
Ozbey A. S. ve Çelebi M.(2004); The Social Impact of Recreational Sport
Activity in Their School on Girls; Sport for All as A Tool for Education and
Development.10th World Sport for All Congress 2004;Roma, Italy 11-14th
November.
•
B.17. Çelebi, M., Ozbey A. S.,(2004); “Turkish Youth as a Sport Feast” and
Youth Development. The Case of University Students in Turkey. Sport for All
as a tool for education and development.” 10th World Sport for All Congress
2004;pp: 44. Roma, Italy 11-14th November.
•
B18.
Ekmekci,R. ve Ozbey A,S.,(2004). “Analysis of Physical and Non-Physical
Assaults Towords Basketball Referees According Their Gender Differences in
Turkey”. The 10th ICHPER-SD Europe Congress and The TSSA 8th
International Sports Science Congress, pp: 96. Antalya-Turkey, November 1720.
•
B19.
Çelebi, M., Özbey A, S., ve Kırıkoglu, S.(2004); “The Role of the Planning
Process in the Dimension of Outdoor Education Practice”. The 10th ICHPERSD Europe Congress and The TSSA 8th International Sports Science
Congress, Antalya-Turkey, November 17-20, s:100.
•
B20.
Ozbey A.S.,Çelebi M.,Mirzeoglu D., Aşçi H., Karakuş S.,Yeşilyurt G.,Şemşek
S. (2004). “Improvement of Active Participation of The Female Orphans
within Leisure Time Activities”. LEDU 2004: International Conference on
Leisure, Tourism & Sport-Education, Integretion, Innovation. 18-20 May,
Köln-Germany.
•
B21.
Mirzeoglu D.,Aşçı H.,Çelebi M., Ozbey A,S., ve ark., (2004). The Effect of
Leisure time Activities on Perception of Body of Orphan Female. LEDU2004:
International Conference on Leisure, Tourism & Sport-Education, Integretion,
Innovation. 18-20 May- Köln-Germany.
C2. Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler :
•
Özbey A.S. %Çelebi M. (2003). Ed. Mirzeoğlu N.
(Rekreasyon Bölüm 8). Bağırgan Yayınevi, Ankara
“Spor Bilimlerine Giriş”
•
Özbey, S., (1998). Ed. N. Akgün ve K. Yıldız. Eğitim Planlaması ve Ekonomisi
Üzerine Seçme Yazılar. “Eğitimin Yatırım Özelliği ve İnsan Sermayesine Yatırım”
AİBÜ Yayınları, Sayı 3, S : 106-118.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
•
D1.
Özbey S. & Güzel P. (2011): “Olimpik Hareket ve Kadın”, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1301-5265, Cilt: 14,
Sayı: 25, Yıl: 2011, s: 1-18. Basım Tarihi: Ekim, 2011.
•
D2.
Özbey, S. & Güzel P. (2010). “Uzun Dönemli Olimpik Eğitim Programlarının
Analizi”. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayınları, cilt 20, sayı 4; 117-131
(ISSN: 1300-3119).
•
D3.
Ekmekçi, R. & Özbey, S. (2009).“Analysis of Assaults on Basketball Referees
in Turkey” CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yayınları Cilt:4,
Sayı:2; 103-108. (ISSN: 1301-3335)
•
D4.
Çelebi, M., Özbey A. S. ve diğerleri (2005) ; Evaluatian of the Social Impact
of Recreational Sport Activities on Orphan Turkish Girls’ Attitudes.” AİBÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayınları, Cilt/Volume: 2005-2, sayı:11; 6168. (ISSN: 1303-0035).
•
D5.
Çelebi, M., Özbey A. S., ve Doğu G., (2003); “Yüksek öğretim Kurumlarında
Serbest zaman Etkinlikleri Düzenleyen Öğrencilerin Grup Kararı Verme
Sürecindeki Rolleri”. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayınları,
Cilt/Volume: 2003-2, sayı:7; 37-47. (ISSN: 1303-0035)
•
D6.
Özbey A., S. (2002); “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün (GSGM)
Gençlik Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi”. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi Yayınları, Bolu-cilt:1 ss:29- 45. (ISSN: 1303-0035)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
•
E1.
Coşkun A.Ş., Gökatalay T., Havlucu Y., Horasan Dinç G., Baydur H.,
Altıparmak S.,Gerçeklioğlu G., Özbey S., Güzel P., Vurgun N., Yıldız Y.,
Zöngür C., Batı H., Günay T.,“Ilk-orta öğretim ve üniversite öğrencilerinde
tutun mamullerinin kullanımı: demografik ve sosyoekonomik farklılıklar,
Manisa 2011”, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, 2013.
•
E2.
Gökatalay T., Havlucu Y., Coşkun A.Ş., Baydur H., Altıparmak S.,
Gerçeklioğlu G., Özbey S.,Güzel P., Vurgun N., Yıldız Y., Zöngür C., Batı H.,
Günay T., Horasan Dinç G., “Manisa Kent Merkezinde Çalışan Öğretmenlerin
5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa’nın
Uygulanması Konusunda Görüşleri ve Sigara Bırakma Hızları”, Türk Toraks
Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya, 2012.
•
E3.
Celebi, M., Özbey, S., Güzel, P. (2012). “Role of Recreation in Education and
Youth Development”, 1. National Recreation Research Congress , s:192-201
Antalya.
•
E4:
Dinç, N., Güzel P. ve Özbey S.( 2012) . “Gençlerde Rekreasyonel Fiziksel
Aktiviteler ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki”. 1. Rekreasyon Araştırma
Kongresi, s: 215-22, Antalya.
•
E5.
Özbey, S. & Güzel, P. (2009); “Olimpik Değerler ve Olimpiyat Oyunlarının
Değişen Yeni Yüzü”. Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu,
Hacettepe Üniversitesi, p:163-166, Ankara-Türkiye.
•
E6.
Dugan, Ö., Özbey, S., Ünal, A., ve Mavi H. (2006); “Spor Yönetiminde Etik
Kodların Geliştirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma” II. Ulusal
Uygulamalı Etik Kongresi, s:55-56. 18-20 Ekim ODTÜ-ANKARA.
•
E7.
Dugan, Ö. ve Özbey A., S., (2005); “Sporda Etik Kodlar”. Spor
Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu.s:40-44, 08-09
Nisan-Manisa.
•
E8.
Çelebi M., Özbey A., S. & Doğu G. (2003). “Yönetici Yetiştirmede
Farklı bir Yaklaşım. Rekreasyon ve Doğa Eğitimi”. 1.Gençlik, Boş Zaman ve
Doğa Sporları Sempozyumu. Gazi Ün.,Ankara.21-22 Mayıs.
•
E9.
Özbey A. S., Çelebi M. ve Doğu G. (2003). “Spor Yöneticilerinin,
Türkiye’de Gençlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinde Başarı Düzeyine
İlişkin Görüşleri”. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, s: 316324, 10-11 Ekim, Ankara.
•
E10.
Özbey A., S. (2001). “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Sporu ve
Sporcuyu Kalkındırmaya Yönelik Yeni Bilimsel Yöntem ve Projelerin Tespiti
ile İlgili Çalışmaları Destekleme-İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi
Projesi”. Çukurova Üniversitesi, Adana. s: 347-58.
F. Diğer Yayınlar
F1. Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Bir Toplantıda,
Davetli Konuşmacı Olmak
•
Ozbey, S (2013); “Recreation, Physical Activity and the Meaning of Life; The Case of
Turkey”. 2nd International Leisure and Wellness Congress (ILWC). 14-19 September,
2013 Larasa, Durban-South Africa.
•
Ozbey, S (2008); “Concept of Sport for All in the World and Turkey”. The 10th
International Sports Sciences Congress, 23-25 October, Bolu-Turkey.
F2. Dergilerde Editörlük, Kurul Üyeliği ve Hakemlik
•
•
•
•
•
•
•
CBÜ, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Bilim Kurulu
2014-
International Leisue Review
Editorial Board
2014-
International Leisue Review
International Editorial Advisory Board
2013-2014
International Journal of Developmental Sport Management
Managing Editor
2011-2014
International Journal of Human Sciences
Editorial Team
2010-
CBU, Journal of Physical Education and Sport,
Editorial Board (Recreation & Sport Management)
2007- 2013
Journal of Sport Science and Information Technology
Scientific Board
2007-
F3. Dergilerde Misafir Editörlük, Kurul Üyeliği ve Hakemlik
•
•
•
Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
2013
Ege Academic Review,
Journal of Economics, Business Administration,
International Relations and Political Science, Special Edition.
2012
Dokuz Eylul University,
Journal of Graduate School of Social Sciences, Volume: 13.
2011
F4. Ulusal-Uluslararası Sempozyum, Kongre, Çalıştay Düzenlenmesi
Gibi Faaliyetlerde Kurul Üyeliği
•
Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu
Bilim Kurulu
2014
•
Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
Bilim Kurulu
2014
•
Manisa İlinde Kadın Çalışmaları ve Uygulamaları
Çalıştay Kurul Üyeliği
2011
•
International Congress of Sport for All and Sport Tourism
Scientific Committee,
2009
•
10th. International Sport Science Congress, Bolu-Turkey
Organization Committee and Scientific Committee
2008
•
Sport Education and Basic Philosophy of Sport Symposium
Symposium Secretariat and Scientific Comitte
2004
F5. Ulusal-Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Bilimsel Bir Toplantıda
Oturum Başkanı Olmak
•
•
•
•
•
2. Kadına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi Çalıştayı
Sözel Oturum Başkanlığı
Manisa Kadın Sorunlarıyla Çalışan STK, Manisa
2014
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
Sözel ve Poster Oturum Başkanlığı
Sport Management and Organization, Denizli-Turkey
2012
Uluslararası Herkes için Spor ve Spor Turizmi Kongresi
Sözel ve Poster Oturum Başkanlığı, Antalya
2009
Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu
Poster Oturum Başkanlığı, Ankara
2009
10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
Sözel ve Poster Oturum Başkanlığı
Spor Yönetim Bilimleri Alanı, Bolu-Turkey
2008
F6. Toplumsal Katkı -Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, teknik,
ekonomik kurum ve kuruluşların komisyon ve komitelerinde görev almak
•
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK),
Spor Kültürü ve Eğitim Komisyonu Üyeliği,
2009- 2012
•
International Olympic Academy, Olympia
2011
•
Herkes için Spor Federasyonu (HİS)
Araştırma ve Eğitim Komisyonu Üyeliği
(Yönetim Kurulu Yed. Üyeliği),
2005- 2009
•
CBÜ-Spor Yöneticileri Klübü- Danışmanı,
2006- 2008
•
Universiade-2005 İzmir, Basketbol Tesis Yöneticisi,
2005
•
UNESCO- Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komitesi Üyeliği,
2005- 2008
•
AİBÜ Yaz Spor Okulu Koordinatörlüğü AİBÜ,
2003 ve 2004
•
•
Zihinsel Engelliler Federasyonu İl Koordinatörlüğü AİBÜ,
Spor Yöneticiliği Bölümü Program Geliştirme Koordinatörü
AİBÜ, (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları)
2001- 2002
•
Bolu İli Zihinsel ve Ortopedik Engelliler,
Atletizm Şenliği Organizasyonu
1999
•
YMCA Kuruluşlarının İncelenmesi, California,
1998
•
AİBÜ Spor Kulübü Basketbol Takımları,
Koordinatörlüğü ve Bayan Takım Antrenörlüğü AİBÜ,
1995- 2004
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Yaz Spor Okulu,
Basketbol Koordinatörlüğü ODTÜ,
1990- 1993
TED Koleji Yaz Spor Okulu Koordinatörü, Ankara,
1990
•
•
F7. Verilen Ulusal ve Uluslararası Seminerler
•
Özbey, S.(2014)
: “Liderlik ve Karar Alma Süreçleri”. CBÜ 2. Siyaset Okulu
Eğitimi-Manisa
•
Özbey, S.(2013)
: “Yaşam ve Algı” TOBB Manisa Kadın Girişimciler İcra
Kurulu-Manisa
•
Özbey, S.(2013)
: “CBÜKAM Faaliyet ve Araştırma Alanları”. 8. Ege Kadın
Buluşması-Muğla.
•
Özbey, S.(2013)
: “Liderlik ve Karar Alma Süreçleri”. CBÜ Siyaset Okulu
Eğitimi-Manisa.
•
Özbey, S.(2012)
: “Değerlerle Yönetim”. Gençlik ve Spor Bakanlığı- Eğitim,
Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Hizmet içi eğitim
semineri-Nevşehir
•
Ozbey, S. (2011)
; The Tangible and the Intangible Benefits of Hosting the
Olympic Games for Istanbul. Dawling College-NY,USA.
•
Ozbey, S. & McConnell, A. (2011) ; How Traditional Sport can help Enrich The
Olympic Movement?Traditional Sports "Intrinsically contains
The Olympic Values”. International Olympic Academy (IOA)
Athens-Greece
•
Özbey, S.(2009)
; “Spor Okulları İçin Basketbol Antrenörleri Yetiştirme
Programı”. Türkiye Basketbol Federasyonu-İstanbul.
•
Özbey, S.(2008)
; “Kadın ve Spor” Herkes için Spor Paneli, Marmaris
•
Özbey, S.(2007)
; “Neden Spor Yapmalıyız”., Herkes için Spor Paneli, Bursa
•
Özbey, S.(2005)
; “Herkes için sporda yeni gelişmeler” Herkes için Spor Paneli,
Manisa
•
Özbey A., S. (2004) ; Spor Yöneticiliği Lisans Programlarının Yeniden
Düzenlenmesi, BESYO- CBÜ
•
Özbey A., S. (2004) ;Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Sınıf Yönetimi. Bolu İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Beden Eğitimi Öğretmenleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri.
•
Özbey A., S.(2004)
; Basketbol Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Uygulamaları.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beden Eğitimi Öğretmenleri
Hizmet İçi Eğitim Semineri.
•
Özbey A., S.(2003)
; Beden Eğitiminde Sınıf Yönetimi ve İletişim; Bolu İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Beden Eğitimi Öğretmenleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri.
•
Özbey A., S. (2003) ; Engellilerde Spor Eğitimi ve İlgili Kuruluşlar; Bolu İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Beden Eğitimi Öğretmenleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri.
F8. Spor Federasyonları için verilen Eğitim Seminerleri
•
Özbey, S.(2013-14) ; “Sporda Ölçme Değerlendirme”
Türkiye Sualtı Federasyonu-, 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu-Manisa.
Türkiye Badminton Federasyonu-, 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu-Manisa.
•
Özbey, S.(2013-14) ; “Spor Yönetimi ve Organizasyonu”
Türkiye Muaythai Federasyonu-, 1. Kademe 11. Khan Antrenör Yetiştirme Kursu
Türkiye Muay Thai Federasyonu-, 2.Khan 12. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu-, 1. Kademe Antrenörlük Kursu-Manisa
Türkiye Oryantiring Federasyonu-, 1. Kademe Antrenörlük Kursu-Manisa
•
Özbey, S.(2011-12) ; “Spor Yönetimi ve Organizasyonu”
Türkiye Cimnastik Federasyonu-, Step-Aerobik 1. Kademe Antrenörlük Kursu
Türkiye Muaythai Federasyonu-, 1. Kademe Antrenörlük Kursu
Türkiye Hentbol Federasyonu-, 2. Kademe Antrenörlük Kursu
Türkiye Tenis Federasyonu, 1. Kademe Antrenörlük Kursu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, 1. Kademe Antrenörlük Kursu -Manisa.
F9. Ulusal ve Uluslar Arası Sertifikalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurumsallasma ve Spor
2. Kadına Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi Çalıştayı
ISHBER Dünya Kongresi, İstanbul
Ege Kadın Buluşması
12th Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi
Rekreasyon Planlamaları ve Program Geliştirme Çalıştayı
Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Sertifikası
Zafer Kalkınma Ajansı
2nd Uluslar arası Herkes için Spor ve Spor Turizm Kongresi
Uluslar arası Spor Ekonomisi ve Yönetim Kongresi
9th International Session for Educators and Officials of Higher
Instituts of Physical Education
13th Dünya Herkes için Spor Kongresi
Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu
International Basketball Coaching Clinic
11th Dünya Herkes için Spor Kongresi
The International Council for Health Physical Education,
Recreation, Sport and Dance
A member of the ICHPER-SD Girls and Women in Sports
Commision
Avrupa Birliği Sertifika Programı
1. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları sempozyumu
Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu
Step- Aerobik-Streching Monitörlük Sertifikası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Monitörlük
Sertifikası
Basketbol Antrenörlüğü
Berlin, 2014
Manisa,2014
İstanbul, 2013
Muğla, 2013
Denizli 2012
Manisa 2012
Manisa, 2012
Antalya, 2012
İzmir, 2011
Olympia, 2011
Finlanda, 2010
Ankara, 2009
Kuşadası,2008
Küba, 2006
Virginia, 2004
Virginia, 2004
Bolu, 2004
Ankara 2003
Ankara 2003
İzmir, 1997
İstanbul, 1990
Ankara, 1990
F10. Erasmus ve Mevlana Hareketlilikleri;
Özbey Selhan (2014)
: Erasmus + Program Spor Destekleri Tanıtım Toplantısı,
Istanbul-Turkiye (19 Şubat)
Özbey Selhan (2014)
;. Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati,
Galati-Romanya. (26-28 Haziram)
Özbey Selhan (2014)
: Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Universitesi(UNIC)
Bükreş-Romanya (29-30 Haziram)
Ozbey, Selhan (2014)
;Sporda Kurumsallasma, Freie Universitesi,
Berlin-Almanya (02-08 Temmuz)
Ozbey, Selhan (2014)
;Washington State Universitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
Pullman,WA-USA
Download

Doç. Dr. Selhan ÖZBEY - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu