ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Alper AŞÇI
2.
Doğum Tarihi:
20.02.1969
3.
Unvanı:
Öğretim Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Beden Eğitimi
Spor Bilimleri
Spor Bilimleri
Üniversite
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü
Hacettepe
Üniversitesi
Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek
Okulu
Hacettepe
Üniversitesi
Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek
Okulu
Yıl
1991
1994
2001
Akademik Ünvanlar:
5.
Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi
:Profesörlük Tarihi
:Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Kale, M. Sprinterlerin sürat ve sıçrama parametrelerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
2. Özkan, A. Wingate Anaerobik Güç Testinde Optimal Yükün Hesaplanması. Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Aşçı, F.H., Gökmen H., Tiryaki G., Aşçı A., (1997). Self-Concept and Body Image of Male Athletes and
Non-athletes. Adolescence, 32: 959-968.
2. Aşçı, F.H., Aşçı, A. ve Zorba, E., (1999). Cross Cultural Validity and Reliability of Physical SelfPerception Profile. International Journal of Sport Psychology, 30: 399-406.
3. Karamercan, A., Aşçı, A., Özdolap, Ş., Akyüz, M. (2001). Paraplejiklerde Pelvik Bantlı Makara
Sistemiyle Progresif Rezistif Egzersizin Pelvik Stabilizasyonuna Etkisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Dergisi, 47: 3, 7-17.
4. Aşçı, A., Açıkada, C., (2007). Power Production Among Different Sports With Similar Maximum
Strength. The Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 10-16.
5. Kale, M., Aşçı, A., Bayrak, C., Açıkada, C., (2009). Relationships Among Jumping Performances and
Sprint Parameters During Maximum Phase in Sprinters. The Journal of Strength and Conditioning
Research, 23(8), 2272-2279.
1
6. Köklü,Y., Aşçı, A., Koçak, F.Ü., Alemdaroğlu, U., Dündar, U., (2011). Comparison of the Physiological
Responses to Different Small-Sided Games in Elite Young Soccer Players. The Journal of Strength
and Conditioning Research, 25(6), 1522-1528.
7. Köklü,Y., Ersöz, G., Alemdaroğlu, U., Aşçı, A., Özkan,A., (2012). Physiological Responses and TimeMotion Characteristics of 4-A-Side Small-Sided Game in Young Soccer Players: the Influence of
Different Team Formation Methods. The Journal of Strength and Conditioning Research, 26(11), 31183123.
8. Alemdaroğlu, U., Dündar, U., Köklü, Y., Aşçı, A., Fındıkoğlu, G., (2013). The effect of exercise order
incorporating plyometric and resistance training on isokinetic leg strength and vertical jump
performance: A comparative study. Isokinetics and Exercise Science, 21, 211-217.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Zorba, E., Ziyagil, M.A., Kalkavan, A., Aşçı, F.H., Aşçı, A., Doğu, G., (1997). Development of an
Equation to Predict the Percentage Body Fat of Elite Turkish Wrestler Using Skinfold Measures. Sport
Health and Physical Education, 1, 2-7.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Karamercan, A., Aşçı, A., Akyüz, M., Atasü, S., Çakcı, A., Açıkada, C. Parablejiklerde Dört Nokta
Yürüyüşün Video Görüntü Analizi Yöntemi ile Kinematik Değerlendirilmesi. 2nd Uluslararası Spor
Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 1997.
2. Karamercan, A., Aşçı, A., Akyüz, M., Atasü, S., İnanır, M., Çakcı, A., Açıkada, C. Parablejiklerde Pelvik
Bantlı Makara Sistemiyle Progresif Resistif Egzersizin Pelvik Stabilizasyonuna Etkisi. 2nd Uluslararası
Spor Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 1997.
3. Turnagöl, H., Açıkada, C., Hazır, T., Aşçı, A. Assessment of the Nutritional Intake and Body
Composition of Female Rhythmic Gymnasts and Male Wrestling Children. 16th International Congress
of Nutrition, 233, Montreal, Canada, 1997.
4. Altay, F., Agopyan, A., Aşçı, A. Esneklik Ölçümündeki İki Farklı Ölçüm Aracının Değerlendirilmesi. 5th
Sports Sciences Congress, 267, Ankara, 1998.
5. Atan, A.T., Açıkada, C., Aşçı, A. Süper Lig ile Birinci Kümede Oynayan Voleybolcuların Manşet
Paslarının Kinematik Analizi. 6th Sports Sciences Congress, 294-295, Ankara, 2000.
6. Açıkada, C., Aşçı, A., Tınazcı, C. Kinematik Changes During 400m Race Running. 8th International
Congress on Physical Education and Sport, 300, Komotini, Greece, 2000.
7. Açıkada, C., Hazır, T., Turnagöl, H., Aşçı, A., Ergen, E. Evaluation of Some Physical and Physiological
Characteristics of Young Wrestlers in Bolu Wrestling School in 1993 and 1995. 8th International
Congress on Physical Education and Sport, 315, Komotini, Greece, 2000.
8. Aşçı, A., Açıkada, C. Analysis of Speed-Strength Components in Different Sports by Bench Press
Motion. 7th International Sport Sciences Congress, 60, Antalya, 2002.
9. Hazır, T., Aşçı, A., Özkara, A., Açıkada, C., Tınazcı, C., Cinemre, A., Mavili, S. Physical and
Biomotoric Characteristics of Turkish Super League Soccer Players. 7th International Sport Sciences
Congress, 59, Antalya, 2002.
10. Altay, F., Koruç, Z., Aşçı, A. Motion Analysis of Side-Balancing following Chine-Rotation Performed
by Two Different Velocities in Rhytmic Gymnasts. 7th International Sport Sciences Congress, 187,
Antalya, 2002.
11. Aşçı, A., Açıkada, C. Day-To-Day Reliability of Power Output in Bench Press Motion. The 4th
International Conference on Strength Training, 169-170, Serres, Greece, 2004.
12. Aşçı, A., Açıkada, C. Analysis of Order Effect on Power Output in Bench Press Motion. The 4th
International Conference on Strength Training, 167-168, Serres, Greece, 2004.
2
13. Kale, M., Aşçı, A., Açıkada, C. Relationship Between Vertical Jumps and Sprint Parameters of
Sprinters. The 4th International Conference on Strength Training, 150-151, Serres, Greece, 2004.
14. Aşçı, A., Karlı Ü., Harmancı, H., Açıkada, C. Discrimination of Won and Lost the Game in Free-Style
Wrestling. The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science
Congress, 306-307, Antalya, 2004.
15. Aşçı, A., Yazıcı, C., Açıkada, C. Relationships Among the Training Parameters and Olympic Snatch
Performance. The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science
Congress, 603, Antalya, 2004.
16. Aşçı, A., Hazır, T., Cinemre, A., Mavili, S., Şahin, Z., Açıkada, C. Anaerobic Power and Capacity of
National Level Athletes. The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports
Science Congress, 491-494, Antalya, 2004.
17. Aşçı, A. Futbol’da Performans Analizi, (Davetli Konuşmacı). The 10th ICHPER-SD Europe Congress
& The TSSA 8th International Sports Science Congress, November 17-20, Antalya, 2004.
18. Hazır, T., Aşçı, A., Açıkada, C., Ergen, E., Tınazcı, C., Hazır, S. Somatotype Characteristics of
National Level Athletes. The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports
Science Congress, 895-903, Antalya, 2004.
19. Cinemre, A., Aşçı, A., Hazır, T., Açıkada, C., Tınazcı, C., Ergen, E., Comparision of Squat and Counter
Movement Jump Heights and Power Scores of Elite Athletes. The 10th ICHPER-SD Europe Congress
& The TSSA 8th International Sports Science Congress, 605, Antalya, 2004.
20. Kale, M., Şahin, Z., Küçüker, M., Mavili, S., Harbili, S., Hazır, T., Aşçı, A., Açıkada, C. Correlation of
Velocity, Anthropometric and Strength Parameters in Trained Children. The 10th ICHPER-SD Europe
Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, 786-793, Antalya, 2004.
21. Mavili, S., Hazır, T., Aşçı, A., Açıkada, C. Metabolic Differences in Response to Various Exercise
Intensities. The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science
Congress, November 17-20, Antalya, 2004.
22. Köklü, Y., Aşçı, A., Hazır, T., Özkara, A., Açıkada, C. Relationships Among The Anaerobic Power and
Capacity Tests in Young Soccer Players. The 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress, 499501, İstanbul, 2005.
23. Özkan, A., Aşçı, A., Açıkada, C. The Comparison of The Anaerobic Performance Values in Wingate
Anaerobic Power Test With Two Different Loads. 9th International Sports Science Congress, 11361137, Muğla, 2006.
24. Aşçı, A., Yazıcı, Ç. The Effect of Training Parameters on Olympic Clean&Jerk Performance. 9th
International Sports Science Congress, 210-211, Muğla, 2006.
25. Şahin, Z., Aşçı, A., Hazır, T., Açıkada, C. Aerobik Güç ve Kapasitede Farklı Fizyolojik Kriterlere Verilen
Cevapların İncelenmesi. 9th International Sports Science Congress, 364, Muğla, 2006.
26. Alemdaroğlu, U., Aşçı, A., Hazır, T., Hazır, S., Şahin, Z., Açıkada, C. Comparison of Anaerobic Tests
in Young Soccer Players. 6th World Congress on Science and Football, 114, Antalya, 2007.
27. Ak, M., Aşçı, A., Akalan, C., Hazır, T., Validity of Aerobic Field Tests in Young Soccer Players. 6th
World Congress on Science and Football, 116, Antalya, 2007.
28. Hazır, T., Aşçı, A., Hazır, S., Özkara, A., Açıkada, C. Running Velocities and Heart Rate Responses
to Fixed Blood Lactate Concentrations in Different Divisions of Professional Soccer Players. 6th World
Congress on Science and Football, 118-119, Antalya, 2007.
29. Aşçı, A., Hazır, T., Cinemre, A., Arslan, A., Hazır, S., Şahin, Z., Güven, U., Açıkada, C. Physiological
Responses of Young Soccer Players to Fixed Lactate Concentrations in Playing Positions. 6th World
Congress on Science and Football, 120, Antalya, 2007.
30. Edis, A.S., Hazır, T., Şahin, Z., Hazır, S., Aşçı, A., Açıkada, C. Physiological Responses to
Submaximal and Maximal Exercise Intensities: Field Versus Laboratory. 6th World Congress on
Science and Football, 129, Antalya, 2007.
3
31. Aşçı, A. Training For Testing Intensity Process in Turkish Soccer Players. 6th World Congress on
Science and Football, January 16-20, Antalya, 2007.
32. Kin-İşler, A., Aşçı, A., Arıtan, S. Effect of Grip Width on Electromyographical Activity of Upper Body
Muscles at Different Loads. 12th Annual Congress of The European College of Sport Science, 238,
Jyväskylä, 2007.
33. Kin-İşler, A., Aşçı, A., Arıtan, S. Muscle Activity Does Not Change in Response to Different Loads
During Bench Press. 12th Annual Congress of The European College of Sport Science, 370, Jyväskylä,
2007.
34. Özkan, A., Aşçı, A., Açıkada, C. Determination of The Optimal Load For The Wingate Anaerobic Test.
4th International Mediterranean Sports Sciences Congress, 108, Antalya, 2007.
35. Harmancı, H., Özkan, A., Hazır, T., Aşçı, A., Açıkada, C. The Relationship Between Body
Composition, Leg Volume, Leg Mass and Anaerobic Performance. 4th International Mediterranean
Sports Sciences Congress, 252, Antalya, 2007.
36. Özkan, A., Aşçı, A., Açıkada, C. Farklı Yüklerde Yapılan Wingate Anaerobik Güç Testindeki Anaerobik
Performans Değerlerinin Karşılaştırılması. 10th International Sports Sciences Congress, 204-206,
Bolu, 2008.
37. Açıkada, C., Hazır, T., Aşçı, A., Şahin Bozer, Z. ve Hazır, S. Effect of Heart Rate on Shooting
Performance in Elite Archers. 11th International Sports Science Congress, 100, Antalya, 2010.
38. May, F., Aşçı, A., Hazır, M. ve Yıldıran, İ. Kinematics of 100 m Run and Factors Affecting Sprint
Performance. 11th International Sports Science Congress, 100, Antalya, 2010.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Aşçı, F.H., Gökmen H., Tiryaki G., Aşçı A., Zorba E., (1993). Sportif Katılımın Liseli Erkek Öğrencilerin
Beden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeyleri Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 4: 3, 38-47.
2. Doğu, G., Zorba E., Ziyagil M.A., Aşçı F.H., Aşçı A., (1994). Elit Türk Güreşçilerinin Vücut Yağ
Oranlarının Hesaplanması. Spor Bilimleri Dergisi, 4: 2, 3-14.
3. Zorba E., Doğu, G., Taşkıran, Y., Ziyagil M.A., Aşçı F.H., Aşçı A., (1995). ODTÜ Beden Eğitimi ve
Spor Öğrencilerinin Yükseltiden Sonra Bazı Fizyolojik Parametrelerindeki Değişikliklerinin
İncelenmesi. Spor Hekimliği Dergisi, 30: 1-12.
4. Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C., Ergen, E., (1996). Bir Futbol
Takımında Sezon öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri
Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 7: 1, 24-32.
5. Aşçı, A., Açıkada C., Ergen E., (1996) Değişik Pedal Hızları ve Çalışma Yüklerinin Fizyolojik
Parametreler ve Mekanik Verimlilik Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 7: 2, 13-23.
6. Ertan, H., Açıkada, C., Aşçı, A., (1996). Türk Okçuluk Milli Takımlarının Kliker Reaksiyon Zamanının
Atılan Puan Üzerine Etkisi ve Görsel, İşitsel ve Dokunsal Reaksiyon Zamanları Arasındaki İlişki. Spor
Bilimleri Dergisi, 7: 3, 12-20.
7. Açıkada, C., Hazır, T., Aşçı, A., Şahin, R., (1997). Eski ve Yeni Oyun Kurallarının Hentbol Oyun
Yapısına Getirdiği Farklılıklar ve Metabolik Cevapları. Spor Bilimleri Dergisi, 8: 3, 9-17.
8. Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C., (1997). Bir Kısım Profesyonel I.
Ligi Takımlarında Oynayan Futbolcuların Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 32:
4, 181-192.
9. Açıkada, C., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Özkara, A., (1998). Bir İkinci Lig Futbol Takımının Sezon
Öncesi Hazırlık Döneminde Fiziksel ve Fizyolojik Profili. Spor Bilimleri Dergisi, 9: 1, 3-14.
10. Altay, F., Agopyan, A., Aşçı, A., (1998). Esneklik Ölçümündeki İki Farklı Ölçüm Aracının
Değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 9: 4, 3-10.
4
11. Açıkada, C., Cinemre, A., Koruç, Z., Hazır, T., Aşçı, A., Alpar, R., Özçaldıran, R., (2001). Yıldız ve
Genç Elit Sutopu Oyuncularının Bir Kısım Performans Kriterlerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimleri
Dergisi, 12: 3, 3-18.
12. Sağlam F., Rakıcıoğlu N., Karaağaoğlu N., Hazır T., Cinemre A., Tınazcı C., Aşçı A., Turnagöl H.H.
(2002). İlköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve beslenme durumları. Spor Bilimleri Dergisi,
13: 4, 2-21.
13. Atan, A.T., Açıkada C., Aşçı A., (2003). Voleybolcuların Manşet Paslarının Kinematik Analizi. Spor
Bilimleri Dergisi, 14: 1, 27-37.
14. Aşçı, A., Açıkada C., (2004). Farklı Spor Dallarında Bench Press Hareketiyle Çabuk Kuvvet
Bileşenlerinin Analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 15: 1, 1-24.
15. Arslan E., Hazır, T., Şahin Z., Hazır, S., Karakoç, B., Aşçı, A., Açıkada C., (2006). Genç Futbol
Oyuncularında Supramaksimal Bacak Egzersizi Sonrasında Pasif ve Değişik Şiddette Aktif
Toparlanmanın Kandan Laktatın Uzaklaştırılma Hızı Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 17: 3, 112123.
16. Hazır, S., Hazır, T., Aşçı, A., Açıkada C., (2007). Verili Antrenman Şiddetlerinde Yapılan Egzersizlere
Verilen Metabolik Yanıtlar. Spor Bilimleri Dergisi, 18: 1, 1-13.
17. Edis, A.Ş., Hazır, T., Şahin Z., Hazır, S., Aşçı, A., Açıkada C., (2007). Genç Futbol Oyuncularında
Saha ve Laboratuvar Koşullarında Submaksimal ve Maksimal Egzersiz Şiddetlerine Verilen Fizyolojik
Cevaplar. Spor Bilimleri Dergisi, 18: 2, 57-67.
18. Hazır, T., Aşçı, A., Cinemre, A., Açıkada C., (2010). Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El
Analizörünün Değerlendirilmesi: Laktate Scout (+)’ın Güvenirliği ve Geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi,
21: 3, 79-89.
19. Aslan, A., Güvenç, A., Hazır, T., Aşçı, A., Açıkada C., (2011). Çeşitli Dayanıklılık Protokollerine Verilen
Metabolik Cevapların Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 22: 3, 124-138.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Aşçı, A., Açıkada C., Ergen E. Bisiklet Ergometresinde Değişik Pedal Hızları ve Çalışma Yüklerinin
Fizyolojik Parametreler ve Mekanik Verimlilik Üzerine Etkisi. III. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, 32,
Ankara, 1994.
2. Aşçı, A., Zorba E., Aşçı F.H. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Maçlarına Katılan Yıldız Bayan
Türkiye ve Azerbaycan Hentbol Milli Takımlarının Mekanik Sıçrama Güçleri ve Toparlanma Sürelerinin
İncelenmesi. III. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, 121, Ankara, 1994.
3. Aşçı, F.H., Aşçı, A., Zorba E. Kendini Fiziksel Algılama Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.
V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 44, İzmir, 1995.
4. Açıkada, C., Hazır T., Turnagöl H., Aşçı A., Ergen E. Bolu Güreş Okulu Güreşçilerinin 1993 ve 1995
Yıllarında Ölçülen Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. V. Milli Spor Hekimliği
Kongresi, 73, İzmir, 1995.
5. Çam, E.U., Açıkada C., Tınazcı C., Aşçı A. Bayanlar 400 mt. Koşusunun Mesafeye Bağlı Olarak
Biyomekanik Analizi. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 82, 1995.
6. Çam, E.U., Açıkada C., Tınazcı C., Aşçı A. Erkekler 400 mt. Koşusunun Mesafeye Bağlı Olarak
Biyomekanik Analizi. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 83, İzmir, 1995.
7. Açıkada, C., Aşçı, A., Hazır T., Tınazcı C. Dünya Halter Şampiyonasında 64 kg’da Koparma ve
Silkmede Kırılan Dünya Rekorlarının Biyomekanik Analizi. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 84, İzmir,
1995.
8. Aşçı, A., Tınazcı C., Açıkada C. Erkekler Uzun Atlayıcıların Biyomekanik Analizi. V. Milli Spor
Hekimliği Kongresi, 85, İzmir, 1995.
9. Özkara, A., Açıkada C., Aşçı A. Türk Milli Takımının 1996 Avrupa Kupası Elemelerinde Grubunda
Oynadığı Maçların Analizi. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 59, İzmir, 1995.
5
10. Tınazcı, C., Aşçı A., Açıkada C. Bayan Uzun Atlayıcıların Biyomekanik Analizi. V. Milli Spor Hekimliği
Kongresi, 86, İzmir, 1995.
11. Özkara, A., Turnagöl, H., Hazır, T., Cinemre, A., Yerlisu, T., Aşçı, A. Gençlerbirliği Altyapı Futbol Yaz
Okuluna Katılan Çocukların İki Aylık Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özelliklerindeki
Gelişimin İncelenmesi. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 92, Ankara, 1996.
12. Eroğlu, İ., Açıkada, C., Tınazcı, C., Aşçı, A. Okçuluk Bayan Milli Takımının Antrenman Ortamında Kalp
Atım Hızı, Laktik Asit, Atış Süresinin Atış Puanı Üzerindeki Etkileri. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 54,
Ankara, 1996.
13. Yüksel, C., Aşçı, A., Açıkada, C. 400 Metre Koşusunun Viraj Bölümlerindeki Koşu Mekaniğinin
İncelenmesi. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 14, Ankara, 1996.
14. Açıkada, C., Özkara, A., Hazır T., Aşçı A., Turnagöl H., Tınazcı, C. Profesyonel I. Futbol Ligi
Takımlarında Oynayan Futbolcuların Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri. I. Futbol ve Bilim
Kongresi, 55, İzmir, 1996.
15. Açıkada, C., Özkara, A., Hazır T., Aşçı A., Turnagöl H., Tınazcı, C., Ergen E. Bir Futbol Takımında
Sezon Öncesi Yoğun Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine
Etkisi. I. Futbol ve Bilim Kongresi, 53, İzmir, 1996.
16. Ertan, H., Açıkada, C., Aşçı, A. Türk Okçuluk Milli Takımlarının Kliker Reaksiyon Zamanının Atılan
Puan Üzerine Etkisi ve Görsel, İşitsel ve Dokunsal Reaksiyon Zamanları Arasındaki İlişki. VI. Ulusal
Spor Hekimliği Kongresi, 93, İzmir, 1997.
17. Tınazcı, C., Hazır, T., Coşkun, H., Aşçı, A., Altay, F., Çelenk, B. Genç Bayan Voleybol Milli Takımının
Fiziksel ve Fizyolojik Profili. VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 104, İzmir, 1997.
18. Ak, M., Aşçı, A., Hazır, T. Hazırlık Periyodu Antrenman Uygulamasının Futbolcularda aerobik
Dayanıklılık Performansında Meydana Getirdiği Değişim. Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve
Bilim Kongresi. Kasım 29 -Aralık 1, İstanbul, 2007.
19. Aşçı, A., Futbolcularda Kuvvet Performansının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi,
27-28, Antalya, 2009.
20. Aşçı, A., Ak, M., Cihan, H. Genç Futbolcularda Aerobik Güç Performansının Yaşa Bağlı Olarak
Değerlendirilmesi. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 48, Antalya, 2009.
21. Köklü, Y., Aşçı, A., Koçak, F.Ü., Alemdaroğlu, U., Dündar, U. Futbolda Küçük Alan Oyunlarına Verilen
Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 50, Antalya, 2009.
22. Hazır, T., Aşçı, A., Özkara, A., Açıkada, C. Genç Elit Futbolcularda Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerde
Değişimler: Uzunlamasına Çalışma. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Ocak, 54, Antalya, 2009.
23. Hazır, S., Aşçı, A., Şahin, Z., Hazır, T., Açıkada, C. Farklı Yaş Gruplarındaki Genç Futbolcularda
İzokinetik Bacak Kuvvetinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 54-55, Antalya,
2009.
24. Aşçı, A., Hazır, S., Hazır, T., Şahin, Z., Açıkada, C. Genç Futbolcularda İzokinetik Bacak Kuvvetinin
Sezonsal Değişimi. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 55, Antalya, 2009.
25. Şahin, Z., Aşçı, A., Hazır, T., Hazır, S., Açıkada, C. Hazırlık Dönemi Aerobik Dayanıklılık
Performansının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 55, Antalya, 2009.
26. Aşçı, A., Futbolcularda Kuvvetin Değerlendirilmesi. III. Antrenman Bilimi Sempozyumu, 95-98, Ankara,
2009.
27. Alan, Ö. Aşçı, A., Basketbolda Oyun Performansıyla Aerobik ve Anaerobik Performans Arası İlişki. III.
Antrenman Bilimi Sempozyumu, 74, Ankara, 2009.
28. Aşçı, A., Kaleci Antrenmanları ve Plyometrik Antrenmanların Kaleci Antrenmanlarındaki Yeri. III.
Antrenman Bilimi Sempozyumu, 52-55, Ankara, 2009.
29. Aşçı, A. Takım ve Bireysel Sporlarda Core Antrenman Uygulaması. 4. Antrenman Bilimi Kongresi, 23, Ankara, 2011.
30. Aşçı, A. Futbolda Dayanıklılık Uygulamaları. 5. Antrenman Bilimi Kongresi, 38-43, Ankara, 2013.
6
7.7. Diğer yayınlar
1. Demirhan, G., Şahin, R., Altay, F., Dursun., Z., Aşçı, A., Çelenk, B., Özkara, A., Coşkun, F.
İlköğretimde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi. İlkÖğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen
El Kitabı Modül 11. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 2000.
2. Aşçı, A. Büyüme ve Sportif Gelişim Evreleri. In: S. Karabük (Ed). Futbol Eğitimi-14 Yaş ve Altı. 1-8.
Ankara: TÜFAV Yayınları, 2008.
3. Aşçı, A. Futbolda Kondisyon. In: S. Karabük (Ed). Futbol Eğitimi-14 Yaş ve Altı. 31-82. Ankara:
TÜFAV Yayınları, 2008.
4. Karabük, S., Aşçı, A., Cengiz, R. Antrenman Planlaması. In: S. Karabük (Ed). Futbol Eğitimi-14 Yaş
ve Altı. 203-213. Ankara: TÜFAV Yayınları, 2008.
5. Aşçı, A. Çocuklarda Kuvvet Antrenmanı. 15 Yaş ve Altı Futbol Eğitimi Kılavuzu. 111-140. Ankara:
TÜFAD Yayınları, 2013.
6. Aşçı, A. Çocuklarda Çeviklik Antrenmanı. 15 Yaş ve Altı Futbol Eğitimi Kılavuzu. 151-159. Ankara:
TÜFAD Yayınları, 2013.
7. Aşçı, A., Kaldırım, A.F., Karaman, A. Yaş Guruplarına Göre Kuvvet Alıştırmaları. 15 Yaş ve Altı Futbol
Eğitimi Kılavuzu. 551-568. Ankara: TÜFAD Yayınları, 2013.
8. Aşçı, A., Kaldırım, A.F., Karaman, A. Yaş Guruplarına Göre Çabukluk ve Çeviklik Alıştırmaları. 15 Yaş
ve Altı Futbol Eğitimi Kılavuzu. 577-583. Ankara: TÜFAD Yayınları, 2013.
9. Açıkada, C., Müniroğlu, S., Aşçı, A., Altay, T. Çocuk ve Genç Futbolcularda Dayanıklılık Antrenmanı
Uygulamaları. 15 Yaş ve Altı Futbol Eğitimi Kılavuzu. 585-601. Ankara: TÜFAD Yayınları, 2013.
10. Açıkada, C., Aşçı, A., Sümer, Ö. Çocuk ve Genç Futbolcularda Antrenman Planlaması. 15 Yaş ve Altı
Futbol Eğitimi Kılavuzu. 659-684. Ankara: TÜFAD Yayınları, 2013.
11. Açıkada, C., Aşçı, A., Altay, F., Bulca, Y., Sümer, Ö., Türel, M., Güney, T., Ak, M. Yaş Gruplarına
Göre Antrenman Planlaması. 15 Yaş ve Altı Futbol Eğitimi Kılavuzu. 685-760. Ankara: TÜFAD
Yayınları, 2013.
8.
Projeler
1. Farklı Spor Dallarında Kuvvet Performansının Analizi konulu Hacettepe Üniversitesi Bilimsel
Araştırmalar Birimi (No: 3093) projesinde proje yürütücülüğü. Proje Başlama ve Bitiş Tarihleri: Ekim
Kasım 2008, Kasım 2010.
9.
İdari Görevler
1. Laboratuvar Sorumluluğu, HÜ Spor Bilimleri Fakültesi Oyun Analizi Lab.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1. Spor Bilimleri Derneği
2. National Strength and Conditioning Association
11. Ödüller
11.1 En İyi Sözel Bildiri
1. Altay, F., Agopyan, A., Aşçı, A. Esneklik Ölçümündeki İki Farklı Ölçüm Aracının Değerlendirilmesi. 5th
Sports Sciences Congress, 267, Ankara, 1998.
2. Özkan, A., Aşçı, A., Açıkada, C. The Comparison of The Anaerobic Performance Values in Wingate
Anaerobic Power Test With Two Different Loads. 9th International Sports Sciences Congress, 1137,
Muğla, 2006.
7
3. Özkan, A., Aşçı, A., Açıkada, C. Farklı Yüklerde Yapılan Wingate Anaerobik Güç Testindeki Anaerobik
Performans Değerlerinin Karşılaştırılması. 10th International Sports Sciences Congress, 1137,
Bolu, 2008.
11.2 En İyi Poster Bildiri
1. Cinemre, A., Aşçı, A., Hazır, T., Açıkada, C., Tınazcı, C., Ergen, E., Comparision of Squat and Counter
Movement Jump Heights and Power Scores of Elite Athletes. The 10th ICHPER-SD Europe Congress
& TSSA 8th International Sports Science Congress, 605, Antalya, 2004.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-14
İlkbahar
Dersin Adı
SBA337 Maç ve Yarışma Analizi
SBA301 Antrenman Bilimi I
SBA403 Antrenörlük Stajı II
SBA421 Oyun ve Maç Analizi
SBR275 Antrenman Bilgisi
SBA302 Antrenman Bilimi II
SBA330 Antrenörlük Gözlemi
SBA406 Performans Analizi ve Pl.
SBR214 Fitness II: Kuvvet
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
1
2
1
1
3
2
1
3
0
2
1
1
3
1
3
2
2
Öğrenci
Sayısı
18
14
14
8
13
16
10
12
16
13. Davetli Konuşmalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
International Weightlifting Seminar (Davetli Konuşmacı), Ankara 1995
Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri ve Öğretim Materyali Kullanma (Davetli Konuşmacı), Burdur
1999
Antrenman Bilimi Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2000
Hentbolde Dayanıklılık Semineri (Davetli Konuşmacı), Ankara 2002
Hentbolde Kuvvet Semineri (Davetli Konuşmacı), Ankara 2002
Hentbol Federasyonu 3. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2002
Atletizm Federasyonu 2. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2002
Uluslararası Voleybol Federasyonu 1. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2002
Hentbol Antrenör Gelişim Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2003
Tevfik Lav Futbolda Kuvvet Semineri (Davetli Konuşmacı), Ankara 2004
Futbol ve Bilim Semineri (Davetli Konuşmacı), Antalya 2004
Voleybol Antrenörleri Derneği Antrenör Gelişim Semineri (Davetli Konuşmacı), Ankara 2005
Futbol Antrenörlük Yaygın Eğitim Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2005
Okçuluk Federasyonu 1. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2005
ENKA Spor Kulübü Antrenör Gelişim Semineri (Davetli Konuşmacı), İstanbul 2005
Halter Federasyonu 1. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2005
Taekwondo Federasyonu 3. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2006
6th World Congress on Science and Football (Davetli Konuşmacı), Antalya 2007
II.Antrenman Bilimi Sempozyumu, (Davetli Konuşmacı), Ankara 2007
1. Lisansüstü Çalıştayı, (Davetli Konuşmacı), Ankara 2007
Voleybol Federasyonu 4. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2007
Bisiklet Federasyonu 2. Kademe Antrenörlük Kursu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2008
III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi (Davetli Konuşmacı), Antalya 2009
TFF Sağlık Eğitim Programı (Davetli Konuşmacı), İstanbul 2009
1st International Congress on Children and Sport, (Davetli Konuşmacı), KKTC 2010
IV. Antrenman Bilimi Sempozyumu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2011
V. Antrenman Bilimi Sempozyumu (Davetli Konuşmacı), Ankara 2013
VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi (Davetli Konuşmacı), Ankara, 2013
8
14. Katılım Belgeleri
Antrenman Bilgisi Sempozyumu (Katılımcı), Ankara 1991
Spor Bilimleri II. Gelişim Kursu (Katılımcı), Ankara 1993
Spor Bilimleri III. Gelişim Kursu (Katılımcı), Ankara 1994
Olympic Academy (Katılımcı), Olympia, Greece 1994
International Weightlifting Seminar (Davetli Konuşmacı), Ankara 1995
IV. Spor Bilimleri Gelişim Kursu (Katılımcı), Ankara 1995
III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu (Katılımcı), Ankara 1996
The Second International Post-Olympic Symposium (Katılımcı), Netenya, İsrail 1996
Sporcu Beslenmesi Kursu (Katılımcı), Ankara, 1997
Spor Biyomekaniği Gelişim Kursu (Katılımcı), Ankara 1998
I. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu (Katılımcı), Ankara 1998
III. Kademe Kıdemli Antrenörlük Belgesi, 2004
4th International Conference of Strength Training (Katılımcı), Serres, Greece, 2004
National Strength and Conditioning Association 1st International Conference (Katılımcı), Amsterdam,
Hollanda 2008
15. UEFA Coaching Programme (Katılımcı), İstanbul, 2013
16. Functional Movement Screening Course-Level-1&Level-2 (Katılımcı), Londra, İngiltere, 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Dergilerde Editörlük, Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyeliği
1.
2.
Atletizm Bilim ve Teknolojisi Dergisi yayın kurulu üyeliği
Spor Bilimleri Dergisi hakemliği
16. Kongre ve Sempozyumlarda Bilim Kurulu Üyeliği
1.
2.
3.
4.
IV. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 1996
III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Antalya, 2009
IV. Antrenman Bilimi Kongresi, Ankara, 2011
V. Antrenman Bilimi Kongresi, Ankara, 2013
9
Download

CV - Hacettepe Üniversitesi