ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Canan Koca Arıtan
Ünvanı: Doç. Dr.
Doğum Tarihi: 06 Kasım 1974
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Beden Eğitimi ve Spor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1998
Y. Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Spor Psikolojisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2001
Hacettepe Üniversitesi
2006
Tez Başlığı: An Examination of the Relationship
Between Gender Role Orientation and SelfEsteem in Athletes and Non-Athletes
Doktora
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor
Eğitimi
Tez Başlığı: Beden Eğitimi ve Spor Alanında
Toplumsal ve Kültürel Yeniden Üretim
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar.Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi
2000-2002
Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi
2002-2007
Dr. Ar. Gör.
Physical Education, Sport and Leisure Studies, University of
Edinburgh, Scotland, UK
2007-2008
Yrd.Doç.Dr.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi
2009-2010
Doç.Dr.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi
2010-
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Suskunluğun çığlığı projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı. TR 2009/0136.02-02/062, Saha ve Eğitim
Sorumlusu, Ağustos 2014 – Mart 2015.
2. Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel boyutlarıyla incelenmesi,
Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, 01
Nisan 2013 – 01 Nisan 2014.
3. Üç kuşak kadının fiziksel aktiviteye katılımlarının sosyoekolojik kuram ve feminist kültürel
çalışmalar bağlamında incelenmesi, Koç Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ KAM), Proje Yürütücüsü, 01 Mayıs 2013 –
01 Mayıs 2014.
4. Göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımlarının toplumsal cinsiyet ve kültürleşme
bağlamında incelenmesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Proje Yürütücüsü, 15 Haziran
2011-2015 Haziran 2013.
1
5. Kadınların egzersize katılımlarında etkili olan psikolojik, davranışsal ve çevresel faktörlerin
Kendini-Belirleme Kuramı çerçevesinde etnografik incelenmesi. Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA), Proje Yürütücüsü, 15 Haziran 2011-2015 Haziran 2013.
6. Türkiye’de kadınların fiziksel aktiviteye katılımlarının toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet
ekseninde analizi: fiziksel aktiviteye katılım kadının toplumsal konumunu güçlendirici bir etkiye
sahip olabilir mi?, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106K345, Proje Yürütücüsü, 2008.
7. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin toplumsal cinsiyet
eşitliği yaklaşımıyla incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 109K358, Proje Yürütücüsü, 2010-2011.
8. Early Moves Project, Developmental Physical Education Group, University of Edinburgh,
Scotland, UK, Yardımcı Araştırmacı, 2007-2010.
9. Basic Moves Project, Developmental Physical Education Group, University of Edinburgh,
Scotland, UK, Yardımcı Araştırmacı, 2007-2010.
Bilimsel & Sosyal Kuruluşlara Üyelikler :
Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı)
Hacettepe Üniversitesi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) (Yönetim Kurulu
Üyesi)
International Association of Physical Education and Sport for Girls and Boys (IAPESGW) (2009-2013
Yönetim Kurulu Üyesi)
Türkiye Spor Bilimleri Derneği (Üye)
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komitesi (Üye)
Ödüller :
Toplumsal Cinsiyet Araştırma Ödülü (2013)
Koç Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇKAM)
Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü (2011)
Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBIP), Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA).
Young Scholars Award (Genç Araştırmacı Ödülü)
International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP), 5-8 Temmuz 2006,
Finlandiya.
Accommodation and Registration Bursary (Konaklama ve Katılım Bursu)
International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW),
Uluslararası Kız Çocukları ve Kadınlar için Beden Eğitimi ve Spor Birliği, 10-13 Ağustos 2005,
Edmonton, Kanada.
En İyi Sözel Bildiri Ödülü
Öztürk, P., C. Koca ve B. Gürbüz, “ Sosyal Fizik Kaygı ve Egzersize Güdülenmes Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, 12-15 Nisan 2012.
Sporda Sosyal Bilimler Alanında En İyi Sözel Bildiri
Dinç, S. C., Koca, C., Demirhan, G. & Aşçı, F. H. (2004). An investigation of risk perception and risk
views of male and female university students before and after participating the outdoor activities
th
th
experience. The 10 ICHPER.SD Europe Congress & The TSSA 8 International Sport Science
Congress, Antalya, Turkey.
2
En İyi Sözel Bildiri Ödülü (Lisansüstü)
Pınar Öztürk ve Canan Koca (10-12 Mayıs 2012). Sporcu Kimliği Ölçeğinin Türkçe Formunun
Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Sözel Bildiri, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,
Muğla, Türkiye.
YAYIN LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Koca, C. & Demirhan, G. (2004). An examination of high school students’ attitudes toward
physical education with regard to sex and sport participation, Perceptual and Motor Skills, 98, 754758.
A2. Koca, C., Aşçı, F. H. & Demirhan, G. (2005). Attitudes toward physical education and class
preferences of Turkish adolescent in terms of school gender composition, Adolescence, 40, 158, 365375.
A3. Koca, C., Aşçı, F. H. & Kirazcı, S, (2005). Gender role orientation of athletes and non-athletes in a
patriarchal society: A study of Turkey, Sex Roles, 52, 3/4, 217-225.
A4. Aşçı, F. H., Eklund, R. C., Whitehead, J. R., Kirazci, S. & Koca, C. (2005). Use of the CY-PSPP in
other cultures: A preliminary Investigation of its factorial validity for Turkish children and youth,
Psychology of Sport and Exercise, 6, 1, 33-50.
A5. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2005). Gender role orientation in Turkish female athletes and non-athletes,
Women in Sport and Physical Activity Journal, 14, 1, 86-94.
A6. Aşçı, F. H., Tüzün, M. & Koca, C. (2006). An examination of eating attitudes and physical activity
levels of Turkish university students with regard to self-presentational concern, Eating Behaviours, 7,
362-367.
A7. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2006). An examination of self-presentational concern of Turkish
adolescents: An example of physical education setting, Adolescence, 41, 161, 185-197.
A8. Aşçı, F. H., Demirhan, G., Koca, C. & Dinç, C. (2006). Precompetitive anxiety and mood state of
climbers in indoor climbing competition, Perceptual and Motor Skills, 102, 395-404.
A9. Arslan, B. & Koca, C. (2007). A content analysis of Turkish daily newspapers regarding
sportswomen and gender stereotypes, Annals of Leisure Research, 10, 3/4, 310-327.
A10. Koca, C., Attencio, M. & Demirhan, G. (2009). The place and meaning of the field of PE in
Turkish young people’s lives: A study using Bourdieu’s conceptual tools, Sport, Education & Society,
14, 1, 55-75.
A11. Koca, C. (2009). Gender interaction in coed physical education: A study in Turkey, Adolescence,
44, 173, 165-185.
A12. Koca, C., Henderson, K., Aşçı, F. H. & Bulgu, N. (2009). Issues of participation in leisure-time
physical activity for Turkish women, Journal of Leisure Research, 41, 2, 225-251.
A13. Attencio, M. & Koca, C. (2010). Analysis of masculine identity construction in physical education
context: Communities of masculine practice perspective, Gender and Education, 23,1, 59-72.
A.14. Mülazımoğlu-Ballı, Ö., Koca, C., & Aşçı, F. H. (2010). An examination of social physique anxiety
with regard to sex and level of sport ınvolvement, Journal of Human Kinetics, 26, 115-122.
A15. Koca, C., Arslan, B. & Aşçı, F. H. (2011). Attitudes towards women’s work roles and women
managers in a sport organisation: A case of Turkey, Gender, Work & Organisation. 18, 6, 592-612.
3
A.16. Koca, C. & Yerlisu-Lapa, T. (Basımda). Analysis of physical activity and acculturation among
Turkish immigrants in Germany and England. Perceptual and Motor Skills.
A.17. Koca, C. & Öztürk, P. (Kabul_Revizyon). Gendered perceptions about women managers in
Turkish sport, European Sport Management Quarterly.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B1. Koca, C., Kirazcı, S. & Aşçı, F. H. (1999). Self-concept and physical self-concept of physically
active and non-active physically disables, XI. Balkan Sport Medicine Congress, Antalya, 73.
B2. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2000). Farklı spor branşlarında yer alan üst düzey bayan sporcularda ve
sporcu olmayanlarda cinsiyet rolü eğilimi, VI. Sports Sciences Congress, Ankara, 126-127.
B3. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2000). The relationship among locus of control, self-concept and athletic
competence in athletes, 6. International Sport Sciences Congress, Ankara, 228.
B4. Koca, C., Kirazcı, S. & Aşçı, F. H. (2001). An examination of the relationship between sex role
th
orientation and self-concept in female and male athletes, 10 World Sport Psyhcology Congress,
Skiathos.
th
B5. Koca, C., Aşçı, F. H., & Kirazcı, S. (2001). Self-concept in athletes and non-athletes, 6 Annual
Congress of the European College of Sport Science, Cologne.
B6. Kirazcı, S., Aşçı, F. H. & Koca, C. (2001). Comparison of Turkish children’s’ physical selfth
perception with regard to gender and grade, 6 Annual Congress of the European College of Sport
Science, Cologne, 301.
B7. Koca, C., Aşçı, F. H. & Kirazcı, S. (2001). Sporcu olan ve olmayan kız ve erkeklerde cinsiyet rolü
eğilimi, II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 11-12 Ekim, İzmir, 41.
B8. Aşçı, F. H., Eklund, S., Kirazcı, S. & Koca, C. (2001). Çocuklar ve gençler için fiziksel algılama
envanterinin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik çalışması, II. Uluslararası Spor Psikolojisi
Sempozyumu, İzmir, 23.
B9. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2002). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimine yönelik tutumları ve
atletik yeterlik düzeyleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 239.
B10. Koca, C., Aşçı, F. H. & Kirazcı, S. (2002). Takım ve bireysel sporlarla uğraşan kadın ve erkek
sporcuların ve sporcu olmayanların toplumsal cinsiyet rol eğilimi, 7. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi, Antalya, 185.
B11. Koca, C. & Demirhan, G. (2003). Preliminary analysis of middle and high school students’
th
experiences in mixed-sex physical education classes with body and gender concerns, 8 Annual
Congress European College of Sport Science, Salzburg, 393-394.
B12. Koca, C. (2004). Boys’ bodies, hegemonic masculinity and physical education, 9
European College of Sport Science, Clermont-Ferrand, 241, 2004.
th
Annual
B13. Dinç, S., Koca, C., Demirhan, G. & Aşçı, F. H. (2004). an ınvestigation of risk perception and risk
views of male and female university students before and after participating the outdoor activities
th
th
experience, The 10 ICHPER.SD Europe Congress & The TSSA 8 International Sport Science
Congress, Antalya, 43-44.
B14. Aşçı, F. H., Tüzün, M. & Koca, C. (2004). A comparison of eating attitudes and physical activity
th
levels of university students with regard to social physique anxiety, The 10 ICHPER.SD Europe
th
Congress & The TSSA 8 International Sport Science Congress, Antalya, T79-80.
4
B15. Koca, C. & Demirhan, G. (2004). Gender ınteraction in coed physical education with quantitative
th
th
and qualitative approach: a case study, The 10 ICHPER.SD Europe Congress & The TSSA 8
International Sport Science Congress, Antalya, 125.
B16. Aşçı, F. H., Koca, C. & Mülazımoğlu-Ballı, Ö. (2005). An examination of social physique anxiety
th
with regard to gender and sport context, ISSP 11 World Congress of Sport Psychology, Sydney.
B17. Demirhan, G., Bulca, Y., Güven, B., Kangalgil, M., Koca, C., Hünük, D. & Açıkada, Ç. (2005).
Comparison of teacher and student opinions about teacher qualities, European College of Sport
th
Science, 10 Annual Congress, Belgrade, 308.
B18. Koca, C., Demirhan, G., & Bulgu, N. (2005). Turkish young people’s perceptions of school pe
and physical activity: a study using bourdieu’s conceptual tools, European College of Sport Science,
th
10 Annual Congress, Belgrade, 379.
B19. Koca, C., Bulgu, N. & Demirhan, G. (2005). Girls’ PE participation in turkey: the dynamic
relational analysis of gender and social class, International Association of Physical Education and
Sport for Girls & Women, IAPESGW Congress, Alberta, 60.
B20. Koca, C. & Demirhan, G. (2006). The place of sport and physical activity in turkish young
people’s lives and their positions within the field of school PE, International Association of Physical
Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Jyvaskyla, 141.
rd
B21. Bulgu, N. & Koca, C. (2006). Media coverage of sexual harassment in sport in Turkey, 3 EASS
Conference (European Association for Sociology of Sport), Jyvaskyla, 88.
B22. Bulgu, C. & Koca, C. (2006). Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin medya üzerinden incelenmesi,
th
The 9 International Sports Sciences Congress, Muğla, 1073.
B23. Arslan, B. & Koca, C. (2006). Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin toplumsal
th
cinsiyet bakış açısıyla incelenmesi, The 9 International Sports Sciences Congress, Muğla, 1078.
B24. Koca, C. & Demirhan, G. (2006). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal ve kültürel yeniden
th
üretim, The 9 International Sports Sciences Congress, Muğla, 1277.
B25. Koca, C., Hacısoftaoğlu, I. & Bulgu, N. (2007). Physical activity participation among turkish
th
th
women from different socioeconomic status, 4 World Congress of ISSA in conjunction with the 10
World Congress of ISHPES, Copenhagen, 74.
B26. Koca, C., Bulgu, N. & Aşçı, F. H. (2007). Analysis of Turkish women’s physical activity
th
participation regarding gender and social class, 4 World Congress of ISSA in conjunction with the
th
10 World Congress of ISHPES, Copenhagen, 74.
B27. Bulgu, N., Koca, C. & Aşçı, F. H. (2007). Fiziksel aktiviteye katılan kadınların yaşam
kalitelerindeki fiziksel ve sosyal değişim, IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya,216217.
B28. Kin İşler, A., Koca, C., Gümüş, E., Özkan, A. & Aşçı, F. H. (2007). İlköğretim 1. 2. ve 3. sınıflar
için geliştirilen fiziksel uygunluk ağırlıklı beden eğitimi ve oyun programının öğrencilerin fiziksel
uygunluğuna etkisi: ön çalışma, IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 133-134.
B29. Bulgu, N. & Koca, C. (2009). The ımportance of leisure time physical activity participation in
turkish lower class women’s life, 16th IAPESGW World Congress, Stellenbosh, South Africa, 30-31.
B.30. Koca, C. (2010). Factors influencing women’s sporting participation in modern Turkey,
European Congress of Sports Sciences, Antalya, Turkey.
B31. Koca, C. (2010). Analysis of the Turkish sport organisation with regard to gender equality
perspective, European Congress of Sports Sciences, Antalya, Turkey.
5
B.32. Arslan, B. & Koca, C. (2010). Türkiye’de kadın futbolcu profili, 11. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi, Antalya, 9-12 Kasım.
B.33. Karaman, M., Arslan, B. & Koca, C. (2010). Gazetelerde yayınlanan 2008 olimpiyat oyunları
haberleri ile olimpiyat dışı spor haberlerindeki cinsiyet farklılığı, 11. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi, Antalya, 9-12 Kasım.
B.34. Yıldırım, S., & Koca, C. (2010). Üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilişkili akademik
birimlerinde çalışan akademik personelin yönetici kadınlara yönelik tutumlarının ve toplumsal cinsiyet
rol eğilimlerinin belirlenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 9-12 Kasım.
B.35. Öztürk, P., Koca, C. & Gürbüz, B. (2012). Sosyal fizik kaygı ve egzersize güdülenmesi
arasındaki ilişkinin incelenmesi, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, 12-15 Nisan.
B.36. Öztürk, P. & Koca, C. (2012). Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin
incelenmesi, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muğla, 10-12 Mayıs.
B.37. Öz, Ö., Öztürk, P. & Koca, C. (2012). Kadınlara özel spor merkezlerinde egzersize katılan
kadınların rekreasyonel egzersize güdülenmeleri, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,
Muğla, 10-12 Mayıs.
B.38. Öztürk, P. & Koca, C. (2012). Egzersize katılan kadınların motivasyonlarının kendini belirleme
kuramı ve feminist kültürel çalışmalar çerçevesinde incelenmesi, 12. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi, Denizli, Türkiye, 12-14 Aralık.
B39. Karaçam, M. Ş. & Koca, C. (2012). Vücut geliştirme alanında erkeklik kimliğinin inşasının
analizinde beden sermayesi ve takviye besin maddesi kullanımının yeri. 12. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi, Denizli, Türkiye, 12-14 Aralık.
B40. Koca, C. & Yerlisu-Lapa, T. (2012). Almanya ve İngiltere'de yaşayan Türk kökenli göçmenlerin
fiziksel aktivite düzeyleri ve serbest zaman engelleri. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli,
Türkiye, 12-14 Aralık.
B41. Koca, C. (2012). Muslim women identity and sport, International Convention on Science,
Education and Medicine in Sport 2012 (ICSEMIS), Pre-Olympic Congress, 19-24 July, Glasgow,
Scotland.
B42. Öztürk, P. & Koca, C. (2013). A qualitative study of motivation of women participating in exercise
within the frame of self-determination theory, International Association of Physical Education and Sport
for Girls and Women (IAPESGW) 17th World Congress, Havana, Cuba.
B43. Karaçam, Ş. M., Öztürk, P. & Koca, C. (2013). Turkish girls’ and boys’ perceptions of gender
appropriateness of sports Poster Presentation, International Association of Physical Education and
Sport for Girls and Women (IAPESGW) 17th World Congress, Havana, Cuba.
B44. Sertkaya, Ö. & Koca, C. (2013). Can women sport managers break the glass ceiling in Turkey?
Oral Presentation, International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women
(IAPESGW) 17th World Congress, Havana, Cuba.
B45. Öztürk, P. ve Koca, C. (2013). Yaşlı kadınların yaşam boyu fiziksel aktivite deneyimlerini
anlamlandırmalarında etkili olan faktörler. 55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, 19-21 Aralık,
İstanbul, Türkiye.
B46. Haşıl-Korkmaz, N. & Koca, C. (2013). Kırsal alanda yaşayan kadınların pilatese katılımında etkili
olan sosyoekolojik faktörler. 55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, 19-21 Aralık, İstanbul,
Türkiye.
B47. Öztürk, B., Öztürk, P. & Koca, C. (2014). Okçuluk sporunun Osmanlı Devleti yükselme
döneminde günlük hayattaki yeri ve önemi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs,
Karaman, Türkiye.
6
B48. Karacam, M.S. & Koca, C. (2014). A woman can be a secretary but not a general secretary:
gendered experiences of women managers at Turkish sport organizations. International Gender and
Sport Symposium: IAPESGW Regional Symposium. 4-5 September, Ankara, Turkey.
B49. Sim, H., Öztürk, P. & Koca, C. (2014). Understanding women’s exercise dropout: A qualitative
study within the framework of socioecological model. International Gender and Sport Symposium:
IAPESGW Regional Symposium. 4-5 September, Ankara, Turkey.
B50. Fırat, B. & Koca, C. (2014). Women boxers’ views on the coach-athlete relationship and where
women coaches stand in boxing. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional
Symposium. 4-5 September, Ankara, Turkey.
B51. Taşdelen, P. & Koca, C. (2014). Women body politics and women sport activities in Victorian
England. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional Symposium. 4-5
September, Ankara, Turkey.
B52. Güzel, Y., Güngör, T. N., Öztürk, P., Koca, C., & Koşar, Ş. N. (2014). Risk factors for the female
athlete triad in athlets and non-athletes. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW
Regional Symposium. 4-5 September, Ankara, Turkey.
B53. Güngör, T. N., Güzel, Y., Öztürk, P., Koca, C., & Koşar, Ş. N. (2014). Investigation of body
composition in female athlete. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional
Symposium. 4-5 September, Ankara, Turkey.
B54. Karacam, M.S. & Koca, C. (2014). How body matters in construction of masculinity and relations
between men: How much do you bench?, 1st International Conference on Men and Masculinities
‘Identities, Cultures, Societies’ 11–13 September 2014, Izmir Turkey
B55. Öztürk, P. & Koca, C. (2014). Geçmişten geleceğe fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen
seyri: Torunlar, anneler, anneanneler. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım, Konya,
Türkiye.
B56. Emir, E., Karaçam, M. Ş. & Koca, C. (2014). Kadın boksörler: Boks ringinde ve ringin dışında
dürekli eldiven giymek. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım, Konya, Türkiye.
B57. Öztürk, P., Güzel, Y., Güngör, T. N., Koşar, Ş. N. & Koca, C. (2014). Spor yapan ve yapmayan
kadınlarda kadın sporcu üçlemesi risk faktörlerinin psikolojik boyutlarıyla incelenmesi.13. Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım, Konya, Türkiye.
B58. Güzel, Y., Güngör, T. N., Öztürk, P., Koca, C. & Koşar, Ş. N. (2014). Adölesan kızlarda fiziksel
aktivite ve vücut kompozisyonu. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım, Konya, Türkiye.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
C1. Koca, C., & Koushkie, M., & Benn, T. (Basım 2016). Values of physical education, physical activity
and sport in women’s lives. In D’Amico, R. L., Pfister, G. & Benn, T. (Eds.). Latin American Women in
Physical Education and Sport. United Kingdom: Routledge International Publishing Series in 2016.
C2. Karacam, M.S. & Koca, C. (Basım 2014). Strategies of women managers in sport organizations: A
way of subversion or reproduction of existing gendered field? In Tatlı A., Özbilgin, M. & KaratasOzkan, M. (Eds.) Bourdieu, Organisation and Management. Routledge Studies in Management,
Organizations, and Society series in 2014.
C3. Koca, C., & Öztürk, P. (Basım 2014). The meaning of physical activity in Turkish women’s lives. In
History of Women & Sport: From Past to Future. The Qatar Olympic and Sports Museum and Media
Collection, Doha at the Museum of Islamic Art
7
C4. Koca, C. & Öztürk, P. (2014). Construction of masculinities in Turkish physical education. In
Masculinities in Physical Education and Sport, University of Sevile Publication. (Spanish)
C5. Koca, C. & Arslan, B. (2009). Media coverage of Turkish female athletes in 2004 Olympics. In T.
Bruce, H.J. Hovden and P. Markula (Eds.), Media Coverage of Women at the 2004 Olympic Games:
Missing in Action, ed. Wilf Malcolm Institute of Educational Research-New Zealand and SENSENetherlands Publishers.
C6. Koca, C., & Hacısoftaoğlu, İ. (2010). Sport participation of women and girls in modern Turkey. In
T. Benn, G. Pfister and H. Jawad (Eds.), Muslim Women in Sport. United Kingdom: Routledge
International Publishing Series in 2010.
C7. Koca, C., & Hacısoftaoğlu, İ. (2010). Religion and the state- the story of one Turkish elite athlete.
In T. Benn, G. Pfister and H. Jawad (Eds.), Muslim Women in Sport. United Kingdom: Routledge
International Publishing Series in 2010.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D1. Koca, C., Güven, B., Bulgu, N. & Demirhan, G. (2003). İlköğretim 8.sınıf kız ve erkek öğrencilerin
beden eğitimi ders ortamındaki beden yaşantıları. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 14, 162-174.
D2. Koca, C., Aşçı, F. H. & Oyar, Z. (2003). Elit sporcularda denetim odağı ve fiziksel benlik algısının
cinsiyete, yapılan spor branşına ve spor deneyimine göre karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, 8, 3-12.
D3. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2004). Atletik yeterlik düzeyi ve cinsiyetin beden eğitimine yönelik tutum
üzerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9, 15-24.
D4. Koca, C., Aşçı, F. H. & Kirazcı, S. (2004). Takım ve bireysel sporlarla uğraşan kadın ve erkek
sporcuların ve sporcu olmayanların toplumsal cinsiyet rol eğilimi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 9, 3-10.
D5. Koca, C. & Bulgu, N. (2005). Spor ve toplumsal cinsiyet: genel bir bakış. Toplum ve Bilim, 103,
163-184.
D6. Koca, C. & Demirhan, G. (2005). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden
üretimi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16, 200-228.
D7. Arslan, B. & Koca, C. (2006). Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum
biçimine dair bir inceleme. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 17, 1-10.
D8. Koca, C. (2006). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri (derleme), Hacettepe
Spor Bilimleri Dergisi, 17, 81-99.
D9. Bulgu, N., Koca, C. & Aşçı, F. H. (2007). Gündelik yaşamda serbest zaman: kadın ve fiziksel
aktivite. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 18, 4, 167-181.
D10. Demirhan, G., Bulca, Y., Altay, F. Şahin, R. Güvenç, A., Aslan, A., Güven, B., Kangalgil, M.,
Hünük, D., Koca, C. & Açıkada, C. (2008). Beden eğitimi öğretim programlarının yürütülmesinde ilişkin
paydaş görüşlerinin karşılaştırılması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 19, 3, 157-180.
D11. Koca, C. (2011). Spor kurumlarının yöneticilik kademelerinde kadınların temsili. Hacettepe Spor
Bilimleri Dergisi, 22, 1, 1-12.
D12. Karaçam, M. & Koca, C. (2012). Aday beden eğitimi öğretmenlerinde çok kültürlülük farkındalığı.
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 23, 3, 89-103.
D13. Öztürk, P. & Koca, C. (2013). Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin
incelenmesi, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 24, 1, 1-10.
8
D14. Karaçam, M.Ş. & Koca, C. (Basım 2014). Egzersiz alanında besin desteği kullanımına sosyolojik
açıdan bir bakış: Abi ben yeni başladım, benim almama gerek var mı? Toplum ve Hekim.
D15. Öztürk, P. & Koca, C. (Basım 2014). Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları.
Toplum ve Hekim.
D16. Taşdelen, P. & Koca, C. (Değerlendirmede 2014). Viktorya dönemi İngiltere’sinde kadın bedeni
politikaları ve kadınların spora katılımı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
E1. Koca, C. & Aşçı, F. H. (2000). Liseli kız ve erkek sporcuların denetim odakları ve atletik
yeterliliklerini algılama düzeyleri, I. Ulusal Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 404-409,
Ankara.
E2. Bulgu, N., Koca, C., Akcan, F., Güven, B., Hacısoftaoğlu, İ. & Dinç, C. (2002). Yörelerin
değişimine dağcılık sporunun katkısı: Demirkazık ve Çukurbağ köyleri örneği, II. Doğa Sporları ve
Bilim Sempozyumu, 11, Ankara.
E3. Koca, C., Güven, B., Bulgu, N., & Demirhan, G. (2003). Kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi
ders ortamındaki beden yaşantıları, 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve
Spor Kültür Sempozyumu, 124-128, Bursa.
E4. Bulgu, N. & Koca, C. (2003). Spor sakatlıkları ve sosyokültürel faktörler, IX. Ulusal Spor Hekimliği
Kongresi, 381, Nevşehir.
E5. Koca, C. (2004). Beden eğitimi dersinde toplumsal cinsiyet rollerinin yapılandırılması, Kadın
Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 187-194, İstanbul.
E6. Koca, C., Demirhan, G., Aşçı, F. H., & Dinç, C. Doğa yaşantısının üniversite öğrencilerine
katkılarının incelenmesi, III. Doğa Sporları ve Bilim, Ankara.
E7. Demirhan, G., Koca, C. & Arslan Y. (2009). Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda
yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi, II. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı
Yaklaşımlar Sempozyumu, 3, Ankara.
E8. Arslan, B., & Koca, C. (2004). Olimpiyatlarının Türk medyasında sunumunda toplumsal cinsiyet
farklılığı, Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu, 24-26 Nisan, Ankara.
F. Davetli Konuşmalar
F1. Who let’s the girls play? 2nd Child and Sport Congress, North Cyprus, Turkey, 19-21 April, 2014.
F2. Kadınların spora katılımını toplumsal cinsiyet perspektifiyle anlamak, Ankara Üniversitesi, Spor
Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye, 8 Mart 2013.
F3. Sporda kadına yönelik şiddet. European Union Project: Violence against women in sport. Adana,
Türkiye, 19 Şubat 2013.
F4. Spor ve Toplumsal Cinsiyet, İngiliz Dili ve Edebiyatı Konferans Dizisi, Hacettepe Üniversitesi,
Aralık, 2012.
F5. Construction of Masculinities in Turkish Physical Education. 2012 International Forum of Physical
Education and Sports Science (IFPESS). India, Chandigarh, 20-22 October.
F6. Muslim women identity and sport, International Convention on Science, Education and Medicine in
Sport 2012 (ICSEMIS), Pre-Olympic Congress, 19-24 July 2012, Glasgow, Scotland.
9
F7. Women and girls sport participation in Turkey, Conference on the History of Women and Sport.,
Qatar Museum Authority, Qatar, 22-25 January 2012.
F8. Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet eşitliği, I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi,
Nisan 2010, Kıbrıs.
F9. Factors influencing women’s sporting participation in modern Turkey, European Congress of
Sports Sciences, Antalya 2010.
F10. Analysis of the Turkish sport organisation with regard to gender equality perspective, European
Congress of Sports Sciences, Antalya 2010.
F11. Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet eşitliği, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Çarşamba Seminerleri, ODTÜ, 2010.
G. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
G1. Demirhan, G., İnce, M.L., Koca, C. & Kirazcı, S. (2010). Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar.
SEG Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi 1, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
G2. Demirhan, G., İnce, M.L., Bulca, Y., Koca, C. & Kirazcı, S. (2010). Ölçme ve Değerlendirme. SEG
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi 2, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
G3. Koca, C., & Arslan, B. (2010). Kız Çocukları ve Futbol: Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı. Türkiye
Futbol Federasyonu, İstanbul.
G4. Hacısoftaoğlu, İ., & Koca, C. (2011). “Delikanlı gibi yaşayın, Delikanlı gibi oynayın”: Eril bir alan
olarak spor medyası üzerine bir inceleme”. İçinde İlker Erdoğan (Ed.) Medyada Hegemonik Erkeklik ve
Temsil. Kalkedon Yayıncılık: İstanbul.
G5. Koca, C. (2012). Sporda sosyokültürel boyutlar, İçinde Hayri Ertan (Ed.). Spor Bilimlerine Giriş.
Açık Öğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
G6. Koca, C. (basımda). Toplumsal cinsiyet ve beden eğitimi, İçinde Gıyasettin Demirhan (Ed.). Spor
Eğitiminin Temelleri. Ankara: Spor Kitabevi.
H. Diğer :
Koca, C. (2008). Medyada Spor Haberleri ve Cinsiyetçilik: 2004 Olimpiyatları Örneği, Atletin Sesi, 26,
209, 4-6.
Koca, C. (2008). Spor Camiasında Cinsel Taciz, Atletin Sesi, 26, 209, 6-8.
Women’s Participation in Sport and Physical Activity in Turkey, IAPESGW Bulletin Vol. 15 (2006).
http://www.vagacms.co.uk/content/showcontent.aspx?contentid=1134
Girls and Women’s Sport Participation in Turkey, IAPESGW
http://www.vagacms.co.uk/content/showcontent.aspx?contentid=1121
Bulletin
Vol.
16
(2007).
Turkey, IAPESGW Bulletin Vol. 17, (2008).
http://www.vagacms.co.uk/content/showcontent.aspx?contentid=1159
Hormonlu Değil, Kız Gibi Kız, Radikal2, 17.08.2008
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=894011&Date=15.11.
2011&CategoryID=42
Spor Camiasında Cinsel Taciz, Bianet (11 Ekim 2008)
http://www.bianet.org/bianet/kategori/biamag/110161/spor-camiasinda-cinsel-taciz
10
Kadın Hissediyorum: Caster Semenya, Radikal2, (04.10.2009).
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=957719&Date=15.11.
2011&CategoryID=42
Kim Bu Tezahüratların Liderleri, Radikal2 (17.10.2010).
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1024290&Date=15.11
.2011&CategoryID=42
Bırakınız Oynasınlar, Bırakınız Başarsınlar, Radikal2 (21.08.2011).
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1060965&Date=15.11
.2011&CategoryID=42
Burada Vücut Konuşur, Radikal2 (18.09.2011).
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1063805&Date=15.11
.2011&CategoryID=42
Sporu Yöneten Erkekler Kadınları Hatırladı, Radikal2 (02.10.2011).
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1065188&Date=20.10
.2011&CategoryID=42&Rdkref=1
Kadın ve Spor Politikaları, Radikal2 (08.04.2012)
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1084421&CategoryID
=42
Spor, Kadınlık ve Kaslılık (19.08.2012)
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1097526&CategoryID
=42
Bizde Irkçılık Olmaz (18.08.2013)
http://www.radikal.com.tr/radikal2/bizde_irkcilik_olmaz-1146999
2008 Olimpiyatları ve Kadınlar, Hikayenin Kadın Hali Programı, Açık Radyo, İstanbul, (04.09.2008).
11
Download

Canan Koca_ozgecmis_2014 - Sporda Toplumsal Araştırmalar