HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBT 688 SPOR ve TOPLUMSAL CİNSİYET Dersin Adı SPOR ve TOPLUMSAL CİNSİYET Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) 1. Yarıyıl 3 Uygulama (saat/hafta) 0 Yerel Kredi 3 AKTS SBT688 15 Türkçe Seçmeli Yüz yüze Anlatım, Tartışma, Soru-­‐Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi Dr. Canan Koca Arıtan E-­‐mail: [email protected] Bu dersin amacı, spor ve fiziksel aktivite alanının toplumsal cinsiyet analizinin yapılabilmesinde gerekli olan toplumsal cinsiyet yaklaşımların ve kuramların tanıtılması ve spor ve fiziksel aktivite alanının toplumsal cinsiyet ilişkilerinin belirlenmesi ve sürdürülmesindeki öneminin incelenmesidir. 1. Spor ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramları öğrenebilir. 2. Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkisinde kullanılan önemli feminist kuramları açıklayabilir. 3. Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimini değerlendirebilir. 4. Medyada kadın ve erkek sporcuların sunumlarını analiz edebilir. 5. Spor kurumlarında toplumsal cinsiyet ilişkilerini açıklayabilir. 6. Beden eğitimi alanında toplumsal cinsiyetin inşasını analiz edebilir. 7. Spor alanında farklı erkeklik kimliklerinin kuruluşunu analiz edebilir. 8. Spor ve homofobi ilişkisini açıklayabilir. 9. Türkiye’de kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımını toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla değerlendirebilir. 10. Spor ve toplumsal cinsiyet politikalarını değerlendirebilir. Spor ve Toplumsal cinsiyet Neden spor ve toplumsal cinsiyet? Feminist kuramlar Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimi Spor ve medya: Kadın ve erkek sporcuların kültürel sunumlar Spor kurumlarında toplumsal cinsiyet Beden eğitimi ve toplumsal cinsiyet Erkeklik okumaları ve sporda erkeklik çalışmaları Homofobi ve spor Türkiye’de kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımının tarihsel seyri Spor ve toplumsal cinsiyet politikaları Haftalara Göre İşlenecek Konular Haftalar Konular 23.09.2014 Giriş: Spor ve Toplumsal cinsiyet 30.09.2014 Neden spor ve toplumsal cinsiyet? 07.10.2014 Bayram tatili Neden spor ve toplumsal cinsiyet? 14.10.2014 Ders/Ödev okumaları: -­‐ Koca, C., & Bulgu, N. (2005). Spor ve toplumsal cinsiyet: Genel bir bakış. Toplum ve Bilim, 103, 163-­‐184. -­‐ Pfister, G. (2010). Women in sport – gender relations and future perspectives. Sport in Society, 13(2), 234-­‐248. -­‐ Koca, C. & Attencio, M. (2010). Gendered communities of practice and the construction of masculinities in Turkish physical education. Gender and Education, 23(1), 59-­‐72. -­‐ Koca, C., & Demirhan, G. (2005). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16, 4, 200-­‐228. Feminist kuramlar Ders okumaları: -­‐ Ecevit, Y. & Kargıner, N. (der.) (2011). Feminist kuramlar. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, no. 1304, 11-­‐30. -­‐ Scraton, S. & Flintoff, A. (2002). Sport feminism: the contribution of feminist thought to our understandings of gender and sport. In S. Scraton & A. Flintoff (eds.) Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp:30-­‐46. 21.10.2014 Ödev okumaları: -­‐ Collins, L. H. (2002). Working out the contradictions feminism and aerobics. Journal of Sport and Social Issues, 26(1), 85-­‐109. -­‐ Hacısoftaoğlu, İ., Bulgu, N. (2012). Kadınlar ve egzersiz: Spor merkezlerinde aerobik egzersizin çatışmalı anlamları, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 177-­‐194. -­‐ Ecevit, Y. & Kargıner, N. (der.) (2011). Feminist kuramlar. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, no. 1304, 11-­‐30. -­‐ Scraton, S. & Flintoff, A. (2002). Sport feminism: the contribution of feminist thought to our understandings of gender and sport. In S. Scraton & A. Flintoff (eds.) Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp:30-­‐46. Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimi 28.10.2014 Ders/Ödev okumaları: -­‐ Hall, A. (2002). The discourse of gender and sport: from femininity to feminism. In S. Scraton & A. Flintoff (eds.), Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp:6-­‐16. -­‐ Hovden, J. & Pfister, G. (2006). Gender, power and sport. Nordic Journal of Women’s Studies, 14(1), 4-­‐
11. -­‐ Pfister, G. (2010). Women in sport – gender relations and future perspectives. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 13(2), 234-­‐248. Spor ve medya: Kadın ve erkek sporcuların kültürel sunumlar 04.11.2014 11.11.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Arslan, B. & Koca, C. (2007). A content analysis of Turkish daily newspapers regarding sportswomen and gender stereotypes. Annals of Leisure Research, 10, (3/4), 310-­‐327. -­‐ Koca, C., & Arslan, B. (2010). Media coverage of Turkish female athletes in 2004 Olympics. In T. Bruce, J. Hovden & P. Markula (Eds.). Media Coverage of Women at the 2004 Olympic Games: Missing in Action. Wilf Malcolm Institute of Educational Research-­‐New Zealand and SENSE-­‐Netherlands Publishers. pp:197-­‐210. Ara Sınav Spor kurumlarında toplumsal cinsiyet 18.11.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Koca, C. (2011). Spor kurumlarının yönetim kademelerinde kadınların temsili. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 1-­‐12. -­‐ Pfister, G. (2011). Gender equality and (elite) sport. Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), INF 25. -­‐ Shaw, S. (2007). Gender in sport management: a contemporary picture and alternative futures (chapter 6). In C.C. Aitchison (ed.), Sport & Gender Identities. Routledge: London.pp: 74-­‐90. Beden eğitimi ve toplumsal cinsiyet 25.11.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Koca, C., & Demirhan, G. (2005). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16, 4, 200-­‐228. -­‐ Koca, C. (2009). Gender interaction in coed physical education: A study in Turkey. Adolescence, 44, 173, 165-­‐185. -­‐ Gorely, T., Holroyd, R., & Kirk, D. (2003). Muscularity, the habitus and the social construction of gender: towards a gender-­‐relevant physical education. British Journal of Sociology of Education, 24(4), 429-­‐448. Erkeklik okumaları ve sporda erkeklik çalışmaları 02.12.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Ecevit,Y. & Kargıner, N. (der.) (2011). Erkeklik. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, no. 1309, 169-­‐193. -­‐ Messner, M. A. (2007). Masculinities and athletic careers. In M.A. Messner, Out of play critical essays on gender and sport. State University of New York Press. pp:47-­‐60. -­‐ Connell, R. (2008). Masculinity construction and sports in boys’ education: a framework for thinking about the issue. Sport, Education and Society, 13(2), 131-­‐145. Homofobi ve spor 09.12.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity (2012). Seeing the Invisible, Speaking about the Unspoken. -­‐ Griffin ,P. (2002). Changing the game: Homophobia, sexism and lesbians in sport. In S. Scraton & A. Flintoff (eds.), Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp:193-­‐208. -­‐ Krane, V. (1996). Lesbians in sport: Towards acknowledgment, understanding and theory, Journal of Sport and Exercise Psychology, 18, 237-­‐246. -­‐ Morrow, R. G. & Gill, D. L. (2003). Perceptions of homophobia and heterosexism in physical education. Research Quarterly Exercise and Sport, 74(2), 205-­‐214. Türkiye’de kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımının tarihsel seyri 16.12.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Koca, C. & Hacısoftaoğlu (2010). Women and physical activity participation in Turkey. In T. Benn, G. Pfister & H. Jawad (Eds.), Sport and women: Special issues in international perspective. London: Routledge Publisher. -­‐ Yarar, B., Cantek, F. & Özgüven, P. H. (2009). Türkiye’de modernleşme süreci içinde ve spor alanında toplumsal cinsiyete dayalı yeni beden ekonomisi ve kadının toplumsal kimliğinin kuruluşu ve dönüşümü. Tübitak Projesi: 106K026, Ankara. Spor ve toplumsal cinsiyet politikaları 23.12.2014 30.12.2014 Sunum yapacak öğrenci: Ders okumaları: -­‐ Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği Raporu -­‐ Brighton Plus Helsinki 2014 Declaration -­‐ Talbot, M. (2002). Playing with patriarchy: the gendered dynamics of sports organizations. In S. Scraton & A. Flintoff (eds.), Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp: 277-­‐291. -­‐ UNESCO (2012). Empowering Girls and Women through Physical Education and Sport -­‐ Advocacy Brief. UNESCO Bangkok. -­‐ International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW): http://www.iapesgw.org -­‐ The Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity (CAAWS): http://www.caaws.ca/ Grup çalışması: Kavramlar sözlüğü Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Devam (a) Laboratuar Uygulama Alan Çalışması Derse Özgü Staj (Varsa) Ödevler Sunum Projeler Seminer Ara Sınavlar Genel sınav 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 4 1 Katkı Payı % 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 50 Toplam 100 50 50 Toplam 100 AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu Etkinlikler Ders Süresi Laboratuvar Uygulama Derse özgü staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlara hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü Sayısı 14 0 0 0 0 14 3 3 0 1 1 36 Süresi 3 0 0 0 0 10 20 20 0 33 40 126 Toplam İş Yükü 42 0 0 0 0 140 60 60 0 33 40 375 ÖĞRENCİ SUNUMLARI YÖNERGESİ Her öğrenci önceden seçtiği bir konuyu hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür. Sunuma Hazırlık: 1-­‐ Konu kapsamında önerilen kaynaklar dışında, yeni gelişmeler incelenmeli ve literatür taraması yapılmalıdır (ders içeriğinde yer alan kaynakların dışında en az 5 akademik kaynak kullanılmalıdır). 2-­‐ Sunumlar hem word belgesi hem de powerpoint formatında hazırlanmalıdır. 3-­‐ Word belgesinde hazırlanan sunumda • Yazım biçimi Times News Roman font, 12 punto, 1,5 satır aralıklı olmalı, • Sunumunuzun kapağı olmalı, metin içinde kaynaklar belirtilmeli ve APA stili kurallarına uygun bir şekilde (http://www.apastyle.org) “kaynakça” bölümü yer almalıdır. 4-­‐ Sunum gününden bir gün önce hazırlanan metin, dersin öğretim üyesine ve sınıf arkadaşlarına mail yoluyla öğlen saat 12.00’a kadar iletilmelidir. Sunumun Yapılması: 1-­‐ Sunum günü, powerpoint formatında sunum yapılacaktır. Sunumu olan öğrenciler dersten 15 dakika önce sınıfta hazırlıklarını tamamlaması, dersin zamanında başlaması için önemlidir. 2-­‐ Powerpoint sunumlarında metin içinde kaynakça gösterilmelidir. 3-­‐ 30 dakikalık sunumun ardından, ders interaktif bir şekilde tartışmayla geçecektir. 4-­‐ Her öğrenci konuyla ilgili kaynakları okumakla ve sunum yapan öğrenciye konu ile ilgili üç soru sormakla yükümlüdür. 
Download

2014-2015 Güz Dönemi ders içeriği