ANA BAŞLIK/ HEADING
Yazarın (Yazarların) Ad ve Soyadları
1. Yazar: …
2. Yazar: …
3. Yazar: …
Yazarın (Yazarların) Çalıştığı Kurum(lar) ve Görevi (Görevleri)
1. Yazar: …
2. Yazar: …
3. Yazar: …
İletişim Bilgileri (Yazar sayısı birden fazla ise iletişim kurulacak yazarın adını ve
soyadını belirtiniz):
Posta adresi:…
Telefon:…
E-posta:…
1
ANA BAŞLIK / HEADING
Öz
…. (150-200 sözcük)
Anahtar Sözcükler
…, …., …., …., …., …(en çok altı anahtar sözcük)
Abstract
…. (150-200 words)
Keywords
…, …., …., …., …., …(maximum six keywords)
METİN
(6000-8000 sözcük)
(Lütfen metni hazırlarken çalışmanıza Uygun alt başlıklara ek olarak “Yöntem”,
“Bulgular”, “Tartışma”, “Sonuç” gibi araştırma makalelerinin klasik bölümlerinin
olmasına özen gösteriniz. Metin, 12 punto Times New Roman karakteriyle ve çift aralıkla
yazılmalıdır. Çizelgelerde Arial karakterini kullanınız. Lütfen paragraflar ve başlık arasına
ekstra boşluk bırakmayınız, paragrafların ilk satırını içeriden başlatınız. Metnin genel
yazılış kuralları ve metin içinde kaynak gösterim kuralları bakımından lütfen APA
American Psychological Association’ın 6. Basım stilini kullanınız).
KAYNAKLAR
(Lütfen kaynakları APA American Psychological Association’ın 6. Basım stiline gore
düzenleyiniz.
Bu
konuda
pek
çok
dilde
yayın
vardır;
örneğin
http://sbedergisi.ankara.edu.tr/apa60.pdf APA’nın web sitesinde de pek çok bilgi
bulunmaktadır http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
2
Download

ANA BAŞLIK/ HEADING Yazarın (Yazarların) Ad ve Soyadları 1