RPT Parametre Ayar Programı
11205982
*11205982*
El kitapçığı
El kitapçığı
© Bu dokümandaki tüm içerikler yasal olarak koruma altındadır.
www.resol.com
RPT parameterisation tool
RPT parametre ayar programı, RESOL kontrol cihazlarının uzaktan parametre ayarlarını yapmaya
imkan sağlayan bir yazılımdır. Bir networkte, bir
arayüz adaptörü veya veri kaydedici üzerinden
kontrol cihazı bir bilgisayara bağlanmalıdır.
Yazılımı çalıştırmak için bilgisayarınız aşağıdaki
özelliklere sahip olmalıdır:
• Windows XP, Windows Vista veya Windows 7
işletim sistemi
• Java 32 bit, versiyon 1.5
tr
Bilgisayar ile kontrol cihazını irtibatlandımak için
aşağıdaki elemanlar kullanılabilir:
• DL3 veri kaydedici
• DL2 veri kaydedici
• VBus® / LAN arayüz adaptörü
• VBus® / USB arayüz adaptörü
Yazılımı yükleme ve çalıştırma
1. Setup-RPTX.Y.exe. üzerine çift tıklayarak
yüklemeyi başlatınız.
Dosya ismindeki numaralar, yazılımın versiyon numarasıdır.
2. İstenen dili seçiniz.
4. Yazılımı başlatın.
Geri silme tuşu
Yukarı ok tuşu
Sol ok
tuşu
4
6
5. İstenen kontrol cihazını seçiniz ve OK‚ i tıklayarak onaylayınız.
6. Program çalışmaya başlayacaktır.
AÇIKLAMA
Kontrol cihazı tipini daha sonra değiştirmek isterseniz, Programı kapatıp tekrar
başlatınız.
# Tuşu
Enter tuşu
1
7
5
2
Sağ ok
tuşu
3
Aşağı ok tuşu
Kontrol cihazı ile bağlantı
ÎÎ Communication menüsünü seçiniz.
ÎÎ Connect... ‘i tıklayınız.
ÎÎ İstenen arayüzü seçiniz.
Seçilen kontrol cihazının ön kısmını gösteren bir
resim görünecektir. Program ya tıpkı kontrol paneli üzerindeki tuşlara tıklayarak kullanılabilir ya
da Klavye tuş takımı ile kullanılır. Klavye tuş takımı detayları, kontrol cihazı tipine göre aşağıda
gösterilmiştir.
Sol ok tuşu
Sağ ok tuşu
VBus® / USB arayüz adaptörü kullanılıyorsa, Serial
Port ‘u seçiniz ve COM port seçimini yapınız. Bu
konuda şüpheye düşerseniz bilgisayarınızdaki
kontrol paneli kısmından portlara bakabilirsiniz.
3. Yükleme tamamlanana kadar yükleme asistanınındaki talimatları takip ediniz.
© 20141211_11205982_RPT.montr.indd
2
Enter tuşu
VBus/LAN arayüz adaptörü kullanılıyorsa, DL2
veya DL3 veri kaydedici kullanılabilir. Discover
tuşuna tıklayarak doğru URL /IP adresini seçiniz.
DL3 kullanıyorsa, kanal seçimi de yapılmalıdır.
Kanal numarası, DL3’deki kullanılan VBus girişinin numarasıdır. (örn: VBus1 = Kanal1, VBus2
=Kanal 2)
ÎÎ Bilgisayar ile cihaza bağlanmak için Connect...
tuşunu tıklayınız.
Aşağıdaki pencere açılır.
Authenticating... (doğrulama...)
Yeşil: Doğrulama başarılı
Kırmız:Doğrulama başarısız
Waiting for VBus® device... (VBus® cihazı bekleniyor...)
Sarı: VBus® bağlantısı kuruluyor.
Yeşil: VBus® bağlantısı başarıyla kuruldu.
Kırmızı:VBus® arayüzünde kontrol cihazı
bulunamadı
Checking VBus® device selection ...
( VBus® cihaz seçimi kontrolü ... )
Yeşil: Yazılım başlatıldığında, Seçilen Kontrol
cihazı VBus’ta bulundu.
Kırmızı:Bulunan kontrol cihazı, seçilen ile aynı
değil.
Bağlantı esnasında, renkli noktalar durum bilgilerini gösterir. Renkler aşağıdaki anlamlara gelir:
Establishing connection ...
(Bağlantı kuruluyor...)
Sarı:
Bağlantı kuruluyor.
Yeşil:
Bağlantı başarıyla kuruldu.
Kırmızı: Bağlantı kurulamadı.
Olası arızalar: Yanlış IP adresi, yanlış COM port,
Port dolu.
Done! (Tamamlandı!)
Yeşil: RPT şimdi kullanılabilir.
Bağlantı başarıyla kurulduğunda, kontrol cihazı
resminin sağ üst köşesindeki LED yeşil olur.
Şimdi, değerler okunabilir, ayarlar kontrol cihazına
transfer edilebilir.
Değerleri okuma
Communication menüsünden, Read from device
(cihazdan oku) satırını seçiniz.
Saati ayarlama
Bilgisayar sistem saatini, kontrol cihazına transfer etmek için Communication menüsünde Set
current time (saati ayarla) satırını seçiniz.
Ayarları saklama ve yükleme
Ayarlar daha sonra yüklemek için .set dosyası
olarak kaydedilebilir.
Ayarları kaydetmek için:
ÎÎ File menüsünde, Save current settings...
(mevcut ayaları kaydet) satırını seçiniz.
ÎÎ İstenen kayıt yerini seçiniz.
ÎÎ Save (kaydet)’i tıklayarak onaylayınız.
Önceden kaydedilmiş ayarları yüklemek için aşağıdakileri yapınız:
ÎÎ File menüsünde, Load settings... (ayaları
yükle) satırını seçiniz.
ÎÎ İstenen .set dosyasını seçiniz.
ÎÎ Open’ı tıklayarak onaylayınız.
Kontrol cihazı ile bağlantıyı kesme
Bilgisayar ile kontrol cihazı arasındaki bağlantıyı
kesmek için :
ÎÎ Communication menüsünde Disconnect
(bağlantıyı kes) satırını seçiniz.
Cihaz bağlantısı kesilecektir.
Ayarları kontrol cihazına transfer etme
Communication menüsünden, Write to device
(cihaza yaz) satırını seçiniz.
AÇIKLAMA
Veri transferi sırasında, kontrol cihazında
hiçbir tuşa basmayınız!
Yazılım ile yapılan ayarlar .set dosyası olarak kayıt
edilebilir ve daha sonra kontrol cihazına transfer
edilmek için yüklenebilir.
3
tr
Pencerenin altındaki alana, arayüz adaptörü veya
veri kaydedicinin parolası girilir. Fabrika ayarı :
vbus
Yetkili Satıcı
RESOL – Elektronische Regelungen GmbH
Heiskampstraße 10
45527 Hattingen / Germany
Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0
Fax:+49 (0) 23 24 / 96 48 - 755
www.resol.com
[email protected]
Önemli Not
Bu broşürdeki resim ve metinler uzman kadromuz tarafından titizlikle
hazırlanmıştır. Yine de şu hususları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir: Projelerinizdeki hesaplama ve planlama tarzınız, geçerli norm ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. El kitabımızdaki, şemalar ve metinler örnek
olarak verilmiş olup, bu hususta herhangi bir garantiyi kapsamamaktadır. Bu
bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Gerektiği
gibi olmayan, eksik veya yanlış uygulamalar ve olası hasarlardan, imalatçı
kesinlikle sorumlu tutulamaz.
Açıklama
Dizayn ve özellikleri, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Cihaz ve elemanların resimleri, imalat modellerinden farklılık gösterebilir
Yasal haklar
Bu montaj ve kullanma el kitapçığının, tamamen veya kısmen kullanımı
kanuni koruma altındadır. Kitapçığın çoğaltılması, kopyalanması, tercüme edilmesi, mikrofilminin çekilmesi ve elektronik sistemlere yüklenmesi
aynı şekilde koruma altındadır. İmalatçı firma olan RESOL-Elektronische
Regelungen GMBH.’ın yazılı müsaadesi alınmalıdır.
Editör: RESOL – Elektronische Regelungen GmbH
Download

Montaj talimatları