Değerli üyelerimiz,
Uzun zamandan beri bülten yayımlayıp gelişmeleri sizlerle paylaşamadık ancak son bültenden bu yana neredeyse her şeyi
Facebook sayfamızdan ve E-posta haberleşme ağından sizlerle paylaştık ve görüşlerinizi aldık. Her üyemiz de E-posta ve Forum
ortamlarında kendisini ifade etme şansı buldu. Bu platformalar her zaman var olacak ve katılımcı etkinlikler ile ortak akıl
oluşacaktır. Sizlerden dileğimiz; yapıcı ve eleştirel bakış açınız içerisinde her türlü görüşü belirtmeniz ve önerilerde bulunmanızdır.
Spor bilimleri bizim platformumuzdur. Onu yüceltecek olan da bizleriz.
Geçen zaman içerisinde birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bunların başında, 7. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi ve 13. Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi gelmektedir. Adı geçen etkinlikleri başarı ile gerçekleştiren Karamanoğlu Mehmet Bey ve Selçuk
Üniversitesi yetkililerine ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sekizinci Öğrenci Kongresi Mersin Üniversitesinde, 14. Spor
Bilimleri Kongresi ise Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Öğrenci Kongresi çalışmaları neredeyse tamamlanmış
durumdadır. Bu bakımdan Mersin Üniversitesindeki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Daha önceki kongreleri düzenleyen
arkadaşlarımız gibi onlar da son derece titiz bir çalışma içerisindeler. Anadolu Üniversitesi de dinamik ve çalışkan bir ekibe sahip.
Eminiz ki onlar da başarılı bir organizasyona imza atacaklar.
Son bir yıl içerisinde birçok arkadaşımız bir çok kongre, sempozyum, çalıştay vb etkinliklere katıldılar, etkinliklerin düzenlenmesi
sorumluluğunu üstlendiler ve her yönü ile katkıda bulundular. Başta Spor, sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları olmak üzere birçok
kurum ve kuruluşun etkinliğine destek sundular, sunmaya da devam etmektedirler. Kendilerini kutluyor ve başarılı çalışmalarını
devam ettirmelerini diliyoruz. Çünkü bu hem gereklilik hem de vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bilim, teknoloji, iyi uygulamalar ve
toplum birlikteliği de bunu gerektirmektedir. Yine son bir yıl içerisinde uluslararası bağlarımızı güçlendirmeye çalıştık. Bu
bağlamda, ECSS, AIESEP ve FIEP yetkilileri ile yakın temaslarımız oldu. Eminiz ki, gelecek yıllarda bu saygın dernekler ile bağlarımız
daha fazla artacak ve üyeliklerimiz gerçekleştirilecektir. Bunlar bir gerekliliktir. Çünkü, uluslararası alanda var olmak ve başarılı
çalışmalarımızı paylaşmanın en önemli yollarından birisi bu tür kuruluşlarda etkin olmaktan geçmektedir. Bu süreçte ayrıca birçok
ulusal ve uluslararası toplantıya kurumsal destek sunduk ve halen sunmaya da devam etmekteyiz.
Girişimde bulunduğumuz ve olumlu sonuç aldığımız diğer bir konu “Doçentlik başvuru Kriterleri ve Koşulları” idi. Sizin de bildiğiniz
gibi, konuya ilişkin her konuyu sizlerle paylaştık ve tartıştık. Oluşan ortak akıl sonucu görüşlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara
ilettik. Yeterli sayıda profesöre sahip olmadığımızdan dolayı sanırım bu yıl alt alanların oluşması mümkün olmayacaktır. Keşke
bunu da başarabilsek ama profesör sayımız arttığında en kısa zamanda bunun oluşacağı da kesindir. Yükseköğretim Kurulu
yetkililerinin bu konudaki aydınlatıcı ve işbirliğine açık yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız. Doçentlik Temel Alanı
sürecinde olduğu gibi kriter ve koşul önerilerimiz de %80-90 oranında kabul görecek gibi gözüküyor. Eğer öneriler bu şekilde kabul
edilir ise tek isimli yayın sorunu ortadan kalkacak ve doktora döneminde yapılan yayınların bir bölümü de dosyada
değerlendirilebilecektir. Bu da, nitelikli ve derinlemesine doktora süreçlerinin oluşmasını destekleyecektir.
Zaman hızlı geçiyor. İki yıl önce bu görevi üstlenirken hedeflediğimiz çok şey vardı. Bunların büyük bir bölümünü gerçekleştirdik.
Bir bölümünü ise, bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı gerçekleştiremedik. Yapılması gereken her şeyi zamanında ve
doğruluk değeri yüksek olacak şekilde yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Olacaktır da. Sonuçta
hepimiz insanız. Daha iyisini yapacak olanlarda vardır. Olmalıdır da. Onlar da bu platformlarda görev aldıklarında, kişisel
beklentilerden uzak, tamamen kamu yararına davranarak bayrağı birkaç adım daha yükseğe taşıyacaklardır. En iyiye ve daha iyiye
ulaşmanın yolu da bu değil midir? Girişimde bulunup da gerçekleştiremediğimiz konulardan biri de dernek merkezi satın almaktı.
Bazı nedenlerden kaynaklanan mali sorunlar nedeniyle bu dönem satın alma işi gerçekleştirilemedi. Bir diğeri ise “Türkiye” adının
alınması idi. Bu konuda her tür başvuru yapıldı. Hiçbir eksiğimiz yok. Bürokratik sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Bilim Kurulu,
Genç Bilim İnsanı ve Bilim İnsanı Ödülü ise hayata geçiremediğimiz diğer hedeflerdir. Ayrıca, daha fazla çalıştay yapıp daha fazla
proje üretmek istemiştik. Ancak, her iş katılımla olmaktadır. İş yapmak için başvuru yapan herkes ile işbirliği yapılıp etkinlikler
gerçekleştirildi. Eminim ki, bundan sonraki süreçte daha fazla ve daha kaliteli işler yapılacaktır. Uluslararası düzeyde akademik
olarak daha güçlü yer almanın yolu daha çok çalışmak, etik davranmak, daha fazla proje ve yayın yapmaktan geçiyor.
Genel kurulda görüşmek üzere sevgiyle kalın…
1
2013-2015 Faaliyet raporumuz
Mart 2013-Mart 2015 Tarihleri Arasında Neler Yaptık?
1. Dernek kurumsal kimliğinin desteklenmesi amacıyla bir önceki
yönetim döneminde yaptırılmış olan dernek tişörtleri ve üçgen
bayrak borcu olmayan üyelere (275 üye) postalanmıştır.
2. 7-9 Kasım 2014 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi işbirliğinde 13.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi gerçekleştirilmiş, 14. Kongrenin
Anadolu Üniversitesinde yapılmasına karar verilmiştir.
3. Üyelerimizden Canan Koca Arıtan ve Deniz Hünük’ün
eğitmenliğinde “Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Çalıştayı” 3-4
Mayıs 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Abant İzzet
Baysal, Anadolu, Ankara, Bartın, Başkent, Çukurova, Ege, Gazi,
Hacettepe, Karadeniz Teknik, Kastamonu, Kırıkkale, Orta Doğu
Teknik, Sakarya ve Selçuk üniversiteleri olmak üzere toplam 15
üniversiteden 35 kişi katılmıştır.
4. “Türkiye” adının alınması başvurusu yapılmış, bu amaçla Ankara
Valiliği Dernekler Müdürlüğü tarafından yapılan denetim
sonucunda olumlu rapor yazılmış olup, sonuç beklenmektedir.
5. Üyelerimizin Spor Bilimleri Alanındaki bilgi ve tecrübelerini
paylaşmalarına, karşılaştıkları sorunları üyelerimizle paylaşıp
yardım almalarına olanak sağlayacağını düşündüğümüz SBD
Forumu derneğimiz web sitesi altında aktif olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Ayrıca üyeler arasında iletişimi daha hızlı hale
getirmek için [email protected] adlı e-posta tartışma listesi
grubun kullanımına sunulmuştur.
6. Altıncı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 17-19 Mayıs 2013
tarihlerinde Erciyes Üniversitesinde, Yedinci Spor Bilimleri Öğrenci
Kongresi 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesinde gerçekleştirilmiş, sekizinci kongrenin Mersin
Üniversitesinde yapılmasına karar verilmiştir. Sekizinci Ulusal spor
Bilimleri Öğrenci kongresi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
7. Derneğimizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak ve ilişkileri
geliştirmek amacı ile bazı ulusal ve uluslararası toplantılara
kurumsal destek sunulmuş, kongre internet sayfası ve
dokümanlarında dernek logosunun yer alması sağlanmıştır.
Bunlardan başlıcaları; 2-4 Kasım 2013 tarihinde Asya Pasifik Spor ve
Egzersiz Bilimleri Derneği tarafından düzenlenen 6. Asya Pasifik
Egzersiz ve Spor Bilimleri Konferansı;19-21 Aralık 2013 tarihleri
düzenlenen (İstanbul’da) 55. ICHPER-SD Dünya Kongresi ve Sergisi;
15-17 Mayıs 2014 tarihinde Güney Afrika’da Nort-West University
tarafından düzenlenenn ‘Global Forum for Physical Education
Pedagogy 2014 toplantısıdır.
8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ve Spor Bilimleri Öğrenci
Kongresi yönergeleri yenilenmiş, kongrelere ilişkin bildiri ve
ödül değerlendirme ölçütleri geliştirilerek dernek web
sayfasında yayımlanmıştır.
9. Dernek bülteninin yayımlanmasına devam edilmiştir.
10.Derneğin yazışmalarında kullanılmak üzere yeni tasarımla
antetli kağıt ve zarf bastırılmıştır.
11.Üniversitelerarası Kurul Spor Bilimleri Doçentlik Komisyonu
tarafından yapılan “Doçentlik başvuru Koşulları ve Kriterleri”
çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla bir toplantı
düzenlenmiştir. Toplantı sonrası ortaya çıkan görüşler
üyelerimizin elektronik posta ortamında tartışmasına açılmış ve
üyeler tarafından iletilen görüşler ilgili ÜAK üyelerine
iletilmiştir. Aynı şekilde, YÖK tarafından düzenlenen Spor
Bilimleri alanındaki yeni doçentlik koşulları ve kriterlerin
belirlenmesi toplantısında derneğimiz aktif görev almıştır.
12.Uludağ üniversitesinden üyelerimizden Züleyha Avşar’ın
“Beden Eğitimi Öğretmeninin Nitelikleri” ile ilgili (Yeniden
başvuru yapılacaktır) ve Özgür Yaşar Akyar’ın “Spor Yoluyla
Sosyal Dahil Etme” ile ilgili hazırladığı Erasmus Plus projelerine
partner olarak katılınılmıştır (Başvuru sonucu beklenmektedir).
13.2013-2015 döneminde 81 yeni üye kaydı yapılmıştır.
14.Uluslararası kongrelerin (AIESEP, FIEP, ECSS, ISHPES)
ülkemizde yapılması için girişimlerde bulunulmuştur.
15.Üniversitelerde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programları ile ilgili uygulama sorunlarına ilişkin görüş
oluşturulmuş, YÖK, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve
Öğretmen Eğitimi ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne dernek
görüşü olarak gönderilmiştir.
16.Meslek liselerinde Beden Eğitimi ve Spor derslerinin
kaldırılmasına ilişkin görüş oluşturulmuş ve görüş MEB ile
paylaşılmıştır.
2
13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinin Ardından
Düzenli olarak iki yılda bir yapılan Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinin 13.’sü Spor Bilimleri Derneği ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile 7-9
Kasım 2014 tarihlerinde Konya Rixos Hotelde düzenlendi. Teması “Gelecekte Spor ve Bilim” olan kongrede Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,
Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetimi ve Rekreasyon bilim dallarında beş ana
oturum, beş panel, bir davetli oturum ve bir çalıştay yer aldı. Ana oturum, panel ve çalıştaya yurt dışından 7, yurt içinden 13 olmak üzere
toplam 20 davetli konuşmacı katıldı. Kongreye 9 farklı ülkeden (Tunus, Karadağ, İran, İspanya, Almanya, Türkiye, İsveç, Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere) toplam 554 bilim insanı , altı bilim dalında toplam 543 bildiri ile katılım sağladı. 76 bilim insanının oluşturduğu bilim
kurulu tarafından değerlendirilen bildirilerin 254’ü sözel bildiri olarak 45 oturumda, 289’u poster bildiri olarak 30 oturumda sunuldu.
Bildiri sunumları 6 ayrı salondaki oturumlarda 75 oturum başkanı ile gerçekleştirildi. Kongrede hakem değerlendirmesi sonucunda
alanında en iyi sözel ve en iyi poster bildirilere sertifika verilerek ödüllendirilirken Spor Bilimlerine önemli katkılarda bulunmuş bilim
insanlarına Spor Bilimleri Derneği tarafından verilen Hizmet Ödülüne Prof.Dr. Hasan Kasap layık görüldü. Kapanışta ayrıca bir sonraki
kongreyi düzenlemek için aday olan üniversiteler içinden, başvuru dosyalarının çeşitli kriterlere göre yapılan değerlendirilmesi sonrasında
seçilmiş olan, Anadolu Üniversitesi kongre bayrağını törenle teslim alarak 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresini Eskişehir’e taşımış
oldu. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan 26 akademik ve idari personel, kongre başkanı ve kongre sekreteri
olarak organizasyon komitesinde başarıyla görev yapan arkadaşları kutlarız.
3
13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
REKREASYON ALANINDA SÖZEL SUNUM ÖDÜLLERİ
Sunum Adı
Yazarlar
Esra EMİR, Bülent GÜRBÜZ, Erman ÖNCÜ
Rekreasyonel Egzersize Katılımı Engelleyen ve Güdüleyen
Faktörlerin Algılanmasındaki Farklılıklar
DERECE
1.
Süleyman MUNUSTURLAR, Coşkun BAYRAK Boş Zaman Eğitimi Ölçeğinin Geliştirilmesi:Pilot Çalışma
1.
Mine MÜFTÜLER, Mustafa Levent İNCE
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Fiziksel Aktivite
Davranışı Gelişiminde Bağlamlararası Modele Dayalı
Eğitimin Kullanımı
2.
Tennur Yerlisu LAPA
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyilik Halinin Serbest
Zaman Engelleri İle Baş Etme Stratejileri Üzerine Etkisi
REKREASYON ALANINDA POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
Bu alanda poster ödül verilmedi
4
13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ALANINDA SÖZEL SUNUM ÖDÜLLERİ
Yazarlar
Sunum Adı
DERECE
Görkem Aybars BALCI, Özgür SOKAT, Tahsin
BAŞARAN, Muzaffer ÇOLAKOĞLU
Egzersiz Sırasındaki Isıl Davranış Verilerinden Enerji Sarfının
Hesaplanması
1.
Muzaffer ÇOLAKOĞLU, Özgür ÖZKAYA, Görkem
Aybars BALCI, Bülent YAPICIOĞLU
Zirve Kalp Atım Hacmi Şiddetiyle Yapılan Kısa İntervaller VO2maks
Şiddetinde Yapılan Uzun İntervallere Göre Daha Düşük Fizyolojik Stresle
Yüksek Zirve Kalp Atım Hacmi Sağlayabilir
2.
Deniz ŞİMŞEK
Farklı Kas Fibril Tiplerinin Aktivasyonu Üzerine Non-Invaziv Metot
Olarak Vibrasyonun Önemi
3.
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ALANINDA POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
Cem KURT, İlkay FIRTIN
Profesyonel Futbolcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin
Esneklik, Çeviklik ve Anaerobik Performans Üzerindeki Akut Etkilerinin
Karşılaştırılması
1.
Ayşegül YAPICI, Muzaffer DOĞGÜN
Profesyonel Erkek Voleybol Oyuncularının İzokinetik Kuvvet ve Alan
Performansları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
2.
13-16 Yaş Grubu Yüzücülerde 6 Haftalık Kara ve Direnç Antrenmanlarının
Barış MADEN, Ayşegül YAPICI, Gülin FINDIKLIOĞLU,
Alt Ekstremite İzokinetik Kuvvet Performansına ve Yüzme Derecelerine
Muzaffer DOĞGÜN
Etkisi
3.
5
13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
BES ALANINDA SÖZEL SUNUM ÖDÜLLERİ
Sunum Adı
Yazarlar
DERECE
Elif Nilay ADA, Nikos ZOURBANOS, Zişan Kazak
ÇETİNKALP, Athanasios PAPAIOANNOU
Beden Eğitimi Sınıflarında Optimal Performans Duygu Durumu, Güdüsel
İklim ve İçsel Konuşma Arasındaki İlişki
1.
Özlem Alagül, Ferda GÜRSEL
Pedagojik Yeniliklerde “Konuşulan” Fikirlerden “Eyleme Geçirilen”
Uygulamalara Doğru
2.
Gülsen ÖZCAN, Ayşe Dilşad MİRZEOĞLU, Dilşad
ÇOKNAZ
Öğrenci Gözüyle Beden Eğitimi ve Spor Dersi ve Öğretmeni
3.
BES ALANINDA POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
Irmak Hürmeriç ALTUNSÖZ
Early Childhood Education Majors’ Perceptions on Physical Education
1.
Varol TUTAL, Ebubekir AKSAY, Mehmet EFE
Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi
2.
Gizem TAHMAZOĞLU, Nevin GÜNDÜZ
İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif
Faaliyetlere İlişkin Görüşleri
3.
6
13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
SPOR SAĞLIK ALANINDA SÖZEL SUNUM ÖDÜLLERİ
Sunum Adı
Yazarlar
DERECE
Süleyman BULUT, Hüsrev TURNAGÖL
Vücut Glikojen Depolarının Dayanıklılık Egzersizi Sırasında Sübstrat
Kullanımına Etkisi
1.
Tuğba Nilay GÜNGÖR, Hüsrev TURNAGÖL, Şükran
Nazan KOŞAR, Süleyman BULUT, Yasemin GÜZEL,
Tahir HAZIR
Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda
Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansına Etkisi
2.
Ayda KARACA, Emine ÇAĞLAR, Gökhan
DELİCEOĞLU, Naile BİLGİLİ
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Egzersiz
Davranişina Karar Verme Algilari
3.
SPOR SAĞLIK ALANINDA POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
Bu alanda poster ödülü verilmedi
7
13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
SPOR YÖNETİMİ ALANINDA SÖZEL SUNUM ÖDÜLLERİ
Yazarlar
Sunum Adı
DERECE
Yavuz YILDIZ, Alper KİNDEN
Eşofman Markalarında Tüketici Temelli Marka Değeri
1.
Selçuk AÇIKGÖZ
Kaosun Yansımaları: Spor Kulüplerinde Örgütsel Değişimin Kaos Teorisi
Kapsamında Değerlendirilmesi
2.
Burçak AKANSEL
Şirketleşen Futbol Kulüplerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
3.
SPOR YÖNETİMİ ALANINDA POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
Hülya ÜNLÜ, Pınar GÜZEL, Sıdıka ATBİNİCİ
Özel Spor Kulüplerinde Karar Verici Pozisyonda Çalışan bireylerin
Psikolojik Şiddet (Mobbing) ile İlgili Durum Tespiti: İzmir İli Örneği
1.
Levent ATALI
Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor İle İlgili Amaç ve
Hedeflerin Analizi
2.
Gözde ALGÜN DOĞU, A.Azmi YETİM
Yakin Dönem Spor Politikalarinin Değerlendirilmesi
3.
8
13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
PSİKO-SOSYAL ALANDA SÖZEL SUNUM ÖDÜLLERİ
Sunum Adı
Yazarlar
DERECE
Faik ARDAHAN, Seda GENÇ, Asiye Hande ULUDAĞ
Tedavisi Tamamlanmış Meme Kanserli Kadınlarda Düzenli Fiziksel
Aktivitenin Hastanın Yaşam Doyumuna ve Umut Düzeyine Etkisi
1.
Pınar Öztürk, Canan KOCA
Geçmişten geleceğe fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri:
Torunlar, anneler, anneanneler
2.
Feyza Meryem KARA
Cinsiyetleşmiş Mekanlar; Rekreasyon ve Kadın
3.
PSİKO-SOSYAL ALANDA POSTER SUNUM ÖDÜLLERİ
Fatih KARAKAŞ, Berna Mete ERGİN, Yasemin Çakmak
YILDIZHAN
Elit Güreşçilerde İmgeleme Biçimlerinin İncelenmesi
1.
Hidayet Suha YÜKSEL, Perican BAYAR, Onur Mutlu
YAŞAR
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi
2.
Bahri GÜRPINAR
Sporda Ahlaki Çöküş Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye Uyarlanması:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
3.
9
7. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresinin Ardından
Spor Bilimleri Derneği ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
işbirliği ile düzenlenen 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Türk
Dilinin Başkenti” Karaman’da gerçekleştirildi. 407 katılımcının bulunduğu kongrede XXVII Oturumda 100
sözel , 83 poster bildiri ile 4 toplumsal duyarlılık projesi sunumunun ve 3 panelin yer aldığı
kongrede ayrıca 4 sergi ile Spor ve Değerler Eğitimi konulu kompozisyon yarışması yapıldı. Oturum
başkanlığın yaptığım “Spor Bilimlerinde Kariyer Yolculukları” konulu ilk panelde, alanda ilk kariyer yapan
öğretim üyelerinden konuşmacılar Prof.Dr. Gazanfer Doğu, Prof.Dr. Hasan Kasap, Prof.Dr. Yavuz Taşkıran,
Prof.Dr. Azmi Yetim geçmişte yaşadıkları güçlükleri ve traji komik deneyimleri paylaşırken genç spor
bilimcilere değerli önerilerde bulundular. “Spor Bilimlerindeki Genç Kariyer Yolcuları” konulu ikinci
panelde oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim yaparken konuşmacılar Arş. Gör. Tolga
Şineforoğlu, Arş. Gör. Süleyman Munusturlar, Öğr. Gör. Veysel Temel, Arş. Gör. Erhan Devrilmez
günümüzde spor bilimleri alanında kariyer yapan kişiler olarak deneyimlerini ve önerilerini aktardılar.
Üçüncü panelde ise konuşmacı Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Erdal Zorba, sporun her
yaştaki insan için önemine değinerek bu konuda gerçekleştirdikleri federasyon çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Olimpiyat Oyunları Sokağı, Değerler Sokağı, Geçmişin Ayak İzleri ve Fotoğraf sergileri kültür, sanat
ve sporun güzel ve anlamlı birlikteliğini gözler önüne serdi. Spor ve Değerler Eğitimi konulu kompozisyon
yarışmasında dereceye girenler şunlar oldu;
Ortaokul kategorisinde: “Cesaret ve Spor” konulu kompozisyonu ile Bifa Ortaokulundan Gamze Birel
Üniversite kategorisinde: 1. “Farklı Değerlerin Tek Ortak Ögesi Ve Gerçek Öznesi Olan Sporda Çehremiz”
konulu kompozisyonu ile Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Meltem Çalışkan
2. “Sporun Özlenen Güzellikleri” konulu kompozisyonu ile İstanbul Üniversitesi beden Eğitimi ve spor
Yüksekokulundan Sercan Şipka
3.“Işığı İster Son Mumda Al İstersen Can Mumundan Hiçbir Fark Yoktur”.konulu kompozisyonu ile
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Burcu Taşdüğen
Genç Araştırmacılar Kompozisyon Ödülü ise “Değerler Pastası Tarifi” konulu kompozisyonu ile İstanbul
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Elzem Dinç ve “Yüzyılın emri sevgi” adlı
kompozisyonu ile Anadolu üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden İbrahim
Şaşma’ya verildi.
Beş ayrı alanda değerlendirilen 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi Araştırma Ödülleri adayları
içinden ödüle değer görünenler de aşağıdaki şekilde sıralandı;
10
7. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER
SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
ANABİLİM DALI
ÇALIŞMA ADI
YAZARLAR
KURUMLARI
Beden Eğitimi Öğretimi Lisanslı Olarak Spor Yapan Ve
Yapmayan BESYO Öğrencilerinin
Empatik Eğilim Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Alperen Aydın, Murat
Çakmak, DilşadMirzeoğlu
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi,BEÖ Bolu
Takım Sporları İle Uğraşan Bayan
Sporcuların İmgeleme, Güdülenme
Ve Kaygı Puanları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Özge Köle, Hakan Kolayiş,
İhsan Sarı
Sakarya Üniversitesi
BESYO Sakarya
Psikososyal Alanlar
Hareket ve Antrenman Kadın Basketbol Ve Voleybol
Sporcularının Diz Ekstansiyon Ve
Fleksiyon Kuvvetlerinin
Karşılaştırılması Ve Bacak
Uzunluğunun Etkisi
Spor Sağlık
Hastanede Çalışan Sağlık
Personellerinin Fiziksel Aktivite
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Esra Özoğuz, Gökhan
Mersin Üniversitesi BESYO
Umutlu, A.Taner Erdoğan
Mersin
Yönetim ve Rekreasyon Beden Eğitimi Ve Spor
Yüksekokulu Öğrencilerinin
Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Nesrin Demirkan, Nimet
H.Korkmaz
Uludağ Üniversitesi BEÖ
Bursa
Emrah Serdar, M.Akif
Alagöz
Dumlupınar Üniversitesi
BESYO Kütahya
POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Beden Eğitimi Öğretimi Bu alanda ödüle aday çalışma sunulmadı
Psikososyal Alanlar
Konyadaki Judocuların Genel
(Sürekli) Kaygı Ve Duygu
Durumlarının Tespiti
Yunus Kısa
Hareket ve Antrenman
Atletizm Antrenmanı Yapan
Çocukların Yatay Ve Dikey
Güçlerinin Belirlenmesi
Hazel Arslan, Merve Nur Demirci, Çanakkale 18 Mart
Gülşah Şahin, Vicdan Berberoğlu Üniversitesi BESYO,
GHSİM Çanakkale
Spor Sağlık
Bu alanda ödüle aday çalışma sunulmadı
Yönetim ve Rekreasyon Spor Yöneticiliği Bölümü
Öğrencilerinin Okul Yaşamının
Niteliği Görüşleri İle Liderlik
Davranışlarının İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi BESYO
Konya
Hülya İşli, Ümmügülsüm Çakmak, Muğla Sıtkı Koçman
Selçuk Çolak, Burhan Kaplan,
Üniversitesi BESYO Muğla
Mehmet Dallı
Başarılı bir organizasyon gerçekleştiren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini başta kongre
boyunca aramızda olmaya özen gösteren ve vakit ayırarak yaptığı anlamlı konuşmalarla renk
katan rektörleri Prof.Dr.Sabri Gökmen olmak üzere kutlar, tüm Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğretim elemanlarına verdikleri samimi emekleri için teşekkür ederiz.
11
Sosyal Paylaşım Sitesinde SBD Takipçilerinin Profili
Ülke
Takipçi Sayısı
Türkiye
1.473
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya
Şehir
12
Takipçi Sayısı
Ankara, Ankara (il)
262
İstanbul
248
İzmir
61
Kayseri
37
Antalya,
33
Malatya, Kütahya (il)
32
Eskişehir
31
Denizli, Denizli Province
29
Mersin
28
Konya
28
6
Brezilya
5
Kıbrıs
4
İngiltere
2
İtalya
2
Rusya
2
İspanya
2
Kanada
1
SBD Kadın Takipçileri Oranı
% 31
SBD Erkek Takipçileri Oranı
% 66
12
Download

PowerPoint Sunusu - Spor Bilimleri Derneği