ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Şefika Zeynep Ekşioğlu
Doğum Tarihi:
15 Kasım 1966
Unvanı:
Doktor
Öğrenim Durumu:
5.
İşletme
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi
Yıl
1988
Y. Lisans
MBA
San Diego State University, USA
1991
Doktora
Finans ve Bankacılık
Kadir Has Üniversitesi
2012
Derece
Lisans
Alan
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
EY International Congress on Economics I, Ankara, 24-25 Ekim 2013, Bildiri Sunumu
Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ankara,
“Kültürel Faaliyetlerin Ekonomik Etkisi” konulu tebliğim konferansta sunuldu.
The EY International Congress on Economics I will be held on October 24-25, 2013 in Ankara/Turkey.The
main subject of the congress is determined as "Europe and Global Economic Rebalancing".
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı 6-7 Temmuz 2012, Bildiri
sunumu. Başlık: Kültürel Sermaye ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Çarpan Katsayıları
7.7. Diğer yayınlar
1
8.
Projeler
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) için “İKSV Etkinliklerinin Mahalli Ekonomiye Etkisinin Araştırılması” konusuna
dair rapor hazırlanması
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Fullbright Bursu (1988), Goethe Almanca Bursu (1987)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Dersin Adı
International Monetary Systems
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
Öğrenci
Sayısı
28
2009
İlkbahar
Güz
2010
İlkbahar
İşletme Finansı
3
6
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
Download

Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şefika EKŞİOĞLU