ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE TASARIMI
DOKTORA PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
MODES
681
Yapı Dinamiği için Bilgisayar
Programlaması
Ön Koşul Dersleri
:
CE 519 İleri Yapı Analizi
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
İngilizce
Seçmeli
Dersin Öğrenme
Çıktıları
:
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
:
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
Kredisi
ECTS
3
7,5
0
0
Yapısal sistemlerin zamana bağlı dinamik yükler ve deplasmanlara karşı
gösterdikleri yapısal tepkileri öğretmek
Bu dersin sonunda öğrenciler:
• Hareket denklemlerini yazabileceklerdir
• Tek serbestlik dereceli sistemlerin genel yüklemeler altında yapısal tepkilerini
hesaplayacak MATLAB programları yazabileceklerdir.
• Çok serbestlik dereceli sistemlerin genel yüklemeler altında yapısal tepkilerini
hesaplayacak MATLAB programları yazabileceklerdir.
• Tepki spektrumu yöntemini uygulayabileceklerdir.
•
•
•
•
•
Diferansiyel Hareket Denklemleri
Serbest Titeşim
Harmonik Yükleme Tepkisi
Ani ve Deprem Yükleme Tepkisi
Yayılı Parametre Sistemleri
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Hareket Denklemleri
Tek Serbestlik Dereceli Sistemler için Serbest Titreşim Problemi
Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Harmonik Yükleme Tepkisi
Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Ani Yükleme Tepkisi
Deprem Yükü Etkisi: Zamana-Alanı Analizi
Deprem Yükü Etkisi: Zamana-Alanı Analizi
Deprem Yükü Etkisi: Frekans-Alanı Analizi
Genel Tek Serbestlik Dereceli Sistemler
Çok Serbestlik Dereceli Sistemler için Hareket Denklemleri
Çok Serbestlik Dereceli Sistemler
Çok Serbestlik Dereceli Sistemler için Serbest Titreşim Problemi
Tepki Spektrum Analizi
Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerde Dinamik Tepki Analizi
Yayılı Parametre Sistemleri
Ön Hazırlık
1-20
20-32
33-42
73-82
87-97
Ders Notları
97-106
133-140
169-173
175-198
201-215
Ders Notları
325-359
365-375
1
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
:
Clough, R. W. and Penzien J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 2nd ed,
1993
Diğer Kaynaklar
:
Chopra, Anil K., Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake
Engineering, Prentice-Hall College Div., 2000.
Craig, Roy R., Structural Dynamics: An Introduction to Computer Methods, John
Wiley & Sons, 1982.
Paz, Mario, Structural Dynamics Theory and Computation, Chapman & Hall,
2000.
.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınav
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer
Uygulama
Devam
SAYISI
1
5
KATKI PAYI
20
50
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
70
30
100
DERS KATEGORİSİ
Ders Kategorisi
Matemetik ve temel bilgiler
Mühendislik
Mühendislik dizaynı
İletişim ve birlikte çalışma
% 30
% 50
% 10
% 10
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
No
1
1
2
3
4
5
Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi seviyesine sahip olma ve
bu alanlardaki bilgiyi, İnşaat Mühendisliği mesleğine uygulayabilme becerisi.
2
4
5
x
Deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi.
x
Bilgisayar teknolojisi de dahil olmak üzere İnşaat Mühendisliği uygulamaları için
gerekli olan modern teknik ve araçları etkin bir biçimde kullanabilme becerisi
Yapı, Geoteknik, Su Kaynakları ve Ulaşım Mühendisliği alanlarında spesifik
gereksinimleri karşılamak amacıyla bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci
analiz etme ve tasarlayabilme becerisi.
Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.
3
x
x
x
2
6
7
8
9
10
11
12
13
İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve bu problemlerin çözümüne
yönelik eylem sunma ve uygulayabilme becerisi.
x
Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilmek, İnşaat Mühendisliği mesleğini
yaparken bu sorumlulukların bilincinde olmak.
x
İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve
fikirleri sunabilme becerisi.
x
Mühendislik mesleğinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde
olma.
x
Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bilim ve teknolojideki
gelişmeleri yakından izleme ve bu konularda kendini sürekli yenileme becerisi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde varaolan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi
olmak ve İnşaat Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak.
x
x
Değişen koşullara gore kendini yenileyebilme becerisi.
x
Mesleki topluluklara katılmanın önemini benimsemiş olmak
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Sunum / Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25,5
Dersin ECTS Kredisi
16
16
5
Süresi
(Saat)
3
3
10
Toplam
İş Yükü
48
48
50
1
20
20
1
30
30
196
7,68
7,5
Sayısı
3
Download

1 haftalık konular ve ilgili ön hazırlık sayfaları