OCAK ŞUBAT MART 2014 YIL: 18 SAYI:1
DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ
başarıyla tamamlanmıştır.
Kuzey yarı kürede ilkbaharın, güney yarıkürede
ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilen 21
Mart, 1975 yılından beri Dünya Ormancılık
Günü olarak kutlanmaktadır. 21 Mart Dünya
Ormancılık Günü bu yıl da çeşitli etkinliklerle
kutlanmıştır.
AKADEMİK BAŞARILAR
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyelerinden Dr. Zeki CANDAN ve Prof. Dr.
Turgay
AKBULUT
ile
Dr.
Oktay
GÖNÜLTAŞ’ın
nanoteknoloji
alanındaki
bilimsel çalışması, AR-GE Proje Pazarı’na
davet edilerek sergilenmiştir.
AR-GE Proje Pazarı’na ülkemiz kimya
sektörünün önde gelen sanayicileri, çeşitli
üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler
katılmıştır.
Etkinlikte,
sunulan
AR-GE
çalışmasının
ticarileştirilebilmesi
için
sanayicilerle
ikili
görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nadir
AYRILMIŞ ve Prof.Dr. Jin Heon Kwon
(Kangwon National Universitesi, Güney
Kore)’ın güçlendirilmiş ahşap kompozit levhalar
üzerine geliştirdikleri bilimsel araştırma projesi
2014 yılı için “The Korean Federation of
Science and Technology Societies” tarafından
dünyanın birçok ülkesinden sunulan projeler
arasından seçilmiş olup, “The Korean Brain
Pool Invitation Program” ı kapsamında 6
aylığına, burslu Güney Kore’ye davet edilmiştir.
MÜDEK ZİYARETİ
Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümleri lisans programlarının
akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde
MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
yapılan başvuru ile başlamıştır.
Akademisyenlerimizi
kutlar,
artarak devam etmesini dileriz.
başarılarının
29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme
Raporu kabul görmesiyle devam eden süreç,
MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014
tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile
- Ormancılık Haftası
- MÜDEK Ziyareti
- Akademik Başarılar
- Konferans Seminer ve Sempozyum
1
1
1
2
-Yüksek Lisans
- Doktora
-Akademik Yükselmeler
- Aramıza Katılanlar
-1Sosyal Olaylar
3
3
4
4
4
03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında Orman
Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Eğitim
Araştırma
Daire
Başkanlığı
tarafından
düzenlenen Antalya’da organize edilen 2014 yılı
Proje Çalışma Grupları Toplantısına katılmak
üzere Antalya’ya gitmiştir.
KONFERANS, SEMİNER VE SEMPOZYUM
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim
elemanlarından
Araş.Gör.Dr.
Serdar
AKBURAK ile Orman Botaniği Anabilim Dalı
öğretim elemanlarından Aras. Gör. H. Tuncay
GÜNER, 13-20 Ocak 2014 tarihleri arasında
Antalya’da yapılan “Vejetasyon Çevre İlişkileriAnalitik Değerlendirmeler” adlı eğitime
katılmıştır.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Havza Yönetimi Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden
Yrd.
Doç.
Dr.
İbrahim
YURTSEVEN, 4 Şubat 2014 tarihinde Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü
tarafından
düzenlenen
“Çölleşme
İhtisas
Grubu”
toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitmiştir.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY, 14
Ocak 2014 tarihinde Ankara’da yapılan İklim
Değişikliği ve Yutak Alanlar İhtisas Grubu
Toplantısına Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi
Kullanımı (AFOLU=AKAKDO) Alt Çalışma
Grubu üyesi olarak katılmıştır.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Havza Yönetimi Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Yusuf SERENGİL, 12
Şubat 2014 tarihlerinde Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) ve Alman Uluslararası
İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde MENA
(Middle East and North Africa) projesi
kapsamında düzenlenen “Study on the costs and
benefits of LULUCF for Turkey” projesinin
açılış toplantısına konuşmacı ve kolaylaştırıcı
(facilitator) olarak katılmak üzere Ankara’ya
gitmiştir.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma
Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. M. Osman ENGÜR, 20-25 Ocak,
27 Ocak-01 Şubat ve 17-22 Şubat 2014 tarihleri
arasında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol
kapsamında orman üretim işlerinde çalışan
“Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlerinin”
eğitilmesi amacıyla düzenlenen eğiticilerin
eğitimi çalışmalarına eğitmen olarak katılmak
üzere Antalya’ya gitmiştir.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Havza Yönetimi Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden
Yrd.
Doç.
Dr.
İbrahim
YURTSEVEN, 25-26 Şubat 2014 tarihinde
İstanbul Merter GreenPark Otel’de Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Türkiye Su Enstitüsü (SU-EN) ve İslam Ülkeleri
İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve
Eğitim
Merkezi
(SESRIC)
desteğiyle
düzenlenen “Uluslar arası Entegre Havza
Yönetimi Çalıştayı” toplantısına katılmıştır.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Orman İnşaatı ve Transport Anabilim Dalı,
öğretim üyelerinden Dr. Mustafa AKGÜL, 30
Ocak-2 Şubat 2014 tarihleri arasında Kastamonu
Üniversitesinde yapılan, “CAD Tabanlı Orman
Yolu Projelendirme Eğitimi” kapsamında
eğitime katılmak ve eğitim kapsamında “Orman
Yollarında CAD Tabanlı Sürüş Analizi” konulu
sunumunu yapmak üzere Kastamonu’ya
gitmiştir.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.
Dr. Zeki CANDAN, 03-07 Mart 2014 tarihleri
arasında İngiltere’ye gitmiştir.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü
Silvikültür Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Prof.Dr.H.Alper Çolak, Orman Hasılatı ve
Biyometri Anabilim Dalı, öğretim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR, Ölçme Bilgisi
ve Kadastro Anabilim Dalı, öğretim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN, Toprak İlmi ve
Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Prof.Dr. Ender MAKİNECİ ve Doç. Dr. Orhan
SEVGİ, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kenan OK ile
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama ve
Tasarım Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. İ. Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ,
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Kenan OK, 6-11 Mart
tarihleri arasında gerçekleştirilen FORMATH
Akita 2014 adlı “Sustainable Finance for
Sustainable Forestry: Is Cooperation Possible
among Nations?” adlı bildiriyi sunmak üzere
Japonya’nın Akita kentine gitmiştir.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Havza Yönetimi Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Yusuf SERENGİL, 12-14
2
Ahmet Meydanının Bitkisel Tasarımı Üzerine
Araştırmalar” isimli yüksek lisans tezini
Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL danışmanlığında
13
Şubat
2013
tarihinde
başarıyla
tamamlamıştır.
Mart 2014 tarihlerinde Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu
(GIZ) işbirliğinde MENA (Middle East and
North Africa) projesi kapsamında Fas-Rabat’ta
İklim Değişikliği Müzakerelerinde ormancılık
ve tarım sektörlerinde ortak vizyon geliştirme
amaçlı olarak düzenlenen “Regional workshop
<REDD+Negotiations>:Which
Common
Position for the Countries of the Collaborative
Partnership on Mediterranean Forests?”
başlıklı toplantıya katılmıştır.
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı
Anabilim Dalı’na kayıtlı Muhammet İslam
BEYHAN, “Dikey Bahçelerde Yapı Sistemleri”
isimli yüksek lisans tezini Prof.Dr. Hakan
ALTINÇEKİÇ danışmanlığında 27 Mart 2013
tarihinde başarıyla tamamlamıştır.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Tuğba Deniz, 17-21
Şubat 2014 tarihleri arasında International
Centre for Advanced Mediterranean Agronomic
Studies (CIHEAM) tarafından düzenlenen
“Payments for Environmental Services in
Mediterranean Ecosystems-Advanced Course”a
katılmak üzere İspanya’nın Zaragoza kentine
gitmiştir.
DOKTORA
İ.Ü.
Fen
Bilimleri
Enstitüsü,
Orman
Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Hasılatı ve
Biyometri Programı’na kayıtlı Gafura AYLAK
ÖZDEMİR, “Trakya Meşe Ormanlarında Artım
ve Büyüme İlişkileri” isimli yüksek lisans tezini
Prof.Dr. Ömer SARAÇOĞLU danışmanlığında
06 Şubat 2014tarihinde başarıyla tamamlamıştır.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü
Silvikültür Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Prof.Dr.H.Alper Çolak, 24 Mart 2014 tarihinde
Düzce Orman Fakültesi tarafından düzenlenen
Ormancılık Haftasına katılmak üzere Düzce’ye
gitmiştir.
İ.Ü.
Fen
Bilimleri
Enstitüsü,
Orman
Mühendisliği Anabilim Dalı, Silvikültür
Programı’na kayıtlı Ebru EBCİN KORKUSUZ,
“Gümüşi Ihlamurun (Tilia tomentosa Moench)
Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar” isimli
yüksek lisans tezini Prof.Dr. Hüseyin DİRİK
danışmanlığında 20 Mart 2014 tarihinde
başarıyla tamamlamıştır.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü,
Havza Yönetimi Anabilim Dalı, öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Yusuf SERENGİL, 25-27
Mart 2014 tarihleri arasında Meksika’nın
Durango
şehrinde
yapılan
“Forest
Observational Studies” adlı çalıştaya çağrılı
konuşmacı olarak katılmıştır.
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Ürünleri
Kimyası ve Teknolojisi Programı’na kayıtlı
Mehmet Onurhan GÜCÜŞ, “Melez Kavak
(Populus euroamericana 1214) Odununda
Modifiye Kraft Yöntemleri ile Kağıt Hamuru
Üretimi” isimli yüksek lisans tezini Doç.Dr.
Celil ATİK danışmanlığında 30 Ocak 2014
tarihinde başarıyla tamamlamıştır.
YÜKSEK LİSANS
İ.Ü.
Fen
Bilimleri
Enstitüsü,
Orman
Mühendisliği Anabilim Dalı’na kayıtlı İrem
TÜFEKÇİOĞLU, “Belgrad Ormanı’nda Orman
Kenarları Kuruluş Özellikleri” isimli yüksek
lisans tezini Prof.Dr. H. Ferhat BOZKUŞ
danışmanlığında 09 Ocak 2014 tarihinde
başarıyla tamamlamıştır.
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Biyolojisi
ve Odun Koruma Teknolojisi Programı’na
kayıtlı Kamile TIRAK, “Doğal Meşcerelerde ve
Plantasyonlarda Yetişen Dişbudak, Kızılağaç
Odunları
Yapısal
Özelliklerinin
Karşılaştırılması” isimli doktora tezini Prof.Dr.
Nurgün ERDİN danışmanlığında 30 Ocak 2014
tarihinde başarıyla tamamlamıştır.
İ.Ü.
Fen
Bilimleri
Enstitüsü,
Orman
Mühendisliği Anabilim Dalı’na kayıtlı Hasan
Sadık GÜNEY, “Çerkeş-İsmetpaşa İşletme
Şefliğindeki Karaçam Doğal Gençleştirme
Çalışmaları Üzerine Araştırmalar” isimli
yüksek lisans tezini Yrd.Doç.Dr. Adil
ÇALIŞKAN danışmanlığında 30 Ocak 2014
tarihinde başarıyla tamamlamıştır.
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı
Anabilim Dalı, , Peyzaj Mimarlığı Programı’na
kayıtlı Elvan ÖZOL ADA, “İstanbul Adaları
Peyzajında Kültürel Dinamiklerin Etkisiyle
Oluşan Değişimlerin Değerlendirilmesi” isimli
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı
Anabilim Dalı’na kayıtlı Seda ŞENEL, “Sultan
3
yüksek doktora Prof.Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
danışmanlığında 13 Şubat 2014 tarihinde
başarıyla tamamlamıştır.
Doç.Dr. Hamit AYBERK, 24 Mart 2014
tarihinde, Orman Mühendisliği Bölümü Orman
Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Doçent
Kadrosuna atanarak yeni görevine başlamıştır.
AKADEMİK YÜKSELTMELER
Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Yrd. Doç. Dr. Zeki CANDAN, 17 Ocak 2014
tarihinde Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü,
Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna
atanarak yeni görevine başlamıştır.
ARAMIZA KATILANLAR
Araş.Gör. Safa BALEKOĞLU, 02 Ocak 2014
tarihinde
Orman
Mühendisliği
Bölümü
Silvikültür Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
kadrosunda atanarak yeni görevine başlamıştır.
Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKGÜL, 17 Ocak 2014
Tarihinde Orman Mühendisliği Bölümü,
Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı,
Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak yeni
görevine başlamıştır.
SOSYAL OLAYLAR
Evlilik
Yrd.Doç.Dr. Tuğba DENİZ, 03 Şubat 2014
tarihinde Orman Mühendisliği Bölümü,
Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı Yardımcı
Doçent kadrosuna atanarak yeni görevine
başlamıştır.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Orman Biyolojisi ve Odun Koruma
Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Araş.Gör. Fatma Diğdem KANGALOĞLU, 08
Şubat 2014 tarihinde evlenmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Serhun SAĞLAM, 05 Şubat 2014
tarihinde Orman Mühendisliği Bölümü, Orman
Amenajmanı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
kadrosuna atanarak yeni görevine başlamıştır.
Mutluluklar dileriz.
Vefat
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü
Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı
Öğretim
Üyelerinden
Prof.Dr.
Hüseyin
Emrullah ÇELİK’in annesi 06 Ocak 2014
tarihinde vefat etmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Erdem HIZAL, 10 Şubat 2014
tarihinde Orman Mühendisliği Bölümü, Orman
Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak yeni
görevine başlamıştır.
Fakültemiz İdari Personelinden Yusuf YİĞİT’in
annesi 11 Ocak 2014 tarihinde vefat etmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ, 10 Şubat 2014
tarihinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Orman
Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak yeni
görevine başlamıştır.
Fakültemiz
İdari
Personelinden
Zafer
YILMAZ’ın babası 17 Şubat 2014 tarihinde
vefat etmiştir.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü
Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı
Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Ersel
YILMAZ’ın annesi 27 Mart 2014 tarihinde
vefat etmiştir.
Prof.Dr. Hakan YENER, 20 Şubat 2014
tarihinde Orman mühendisliği Bölümü, Ölçme
Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı, Profesör
kadrosuna atanarak görevine başlamıştır.
Yrd.Doç.Dr. Osman Yalçın YILMAZ, 24 Mart
2014 tarihinde, Orman Mühendisliği Bölümü
Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı
Doçent kadrosuna atanarak yeni görevine
başlamıştır.
Yakınlarına baş sağlığı dileriz.
.
4
FAKÜLTEMİZ BÜLTENİNİN DAĞITIMI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMAKTADIR.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bülteni
: Yrd.Doç.Dr. Osman Devrim ELVAN
Bu sayının hazırlanmasında katkısı olanlara
Yrd.Doç.Dr. Seda ERDİNLER
ayrıca teşekkür ederiz.
Araş.Gör. Simay KIRCA
: Hürbey KAYA
: İ.Ü. Orman Fakültesi, Bahçeköy 34473 İSTANBUL
: 0 (212) 226 11 00 (11 Hat)
E-posta: [email protected]
: 0 (212) 226 11 13
Üç ayda bir yayımlanır.
Sahibi ve Sorumlusu: İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı Adına Prof. Dr. Ahmet YEŞİL
Yayın Kurulu
Dağıtım


Fax
5
Download

Sayı 1 - Orman Fakültesi